31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZPraha (metro): Modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad. Ve středu 1. 9. 2021 byla zahájena modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad na lince A. V rámci opravy budou mj. dosazeny nové eskalátory a vybudovány výtahy. Konečné zprovoznění se očekává v únoru 2024.
Autor: (005364cz)-mb-301021v-301021w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.10.2021
Praha (metro): Linka A pražského metra kompletně pokryta GSM signálem. Od 26. 10. 2021 je linka A v celém úseku Nemocnice Motol - Depo Hostivař kompletně pokryta signálem mobilních operatorů, a sice jak mobilním, tak datovým (LTE i 5G). Výjimkou je stanice Jiřího z Poděbrad, u níž je od 1.9.2021 zahájena modernizace.
Autor: (005363cz)-mb-301021v-301021w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.10.2021
Praha (metro): Opět prodloužená výluka na trati C. Z důvodu již tradiční výměny pražců na trati metra došlo od čtvrtka 28. 10. 2021 do neděle 31. 10. 2021 k dočasnému přerušení provozu metra C v úseku Pražského povstání – Muzeum. V denním provozu byla zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží.
Autor: (005362cz)-mb-301021v-301021w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.10.2021
Praha (metro): Stanice Karlovo náměstí na lince B bezbarierová. Stanice Karlovo náměstí na lince B se stala již 46. plně bezbariérovou stanicí v síti pražského metra. Dvě dvojice výtahů, které DP Praha začal budovat na konci dubna 2019, byly uvedeny do provozu v úterý 25. 5. 2021. 7,42 metrů je zdvih dvojice výtahů z nástupiště do přestupní chodby a následně 33,81 metrů je zdvih dvojice výtahů z přestupní chodby na uliční úroveň. Mimo samotného bohulibého faktu zpřístupnění další stanice pro imobilní osoby je od zhotovitele sympatický citlivý přístup integrace vyústění výtahu do fasády domu ve Václavské ulici.
Autor: (005345cz)-mb-310521v-310521w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.5.2021
Praha (metro): Výluka v depu Hostivař. O víkendu 7. a 8. 11. 2020 došlo z důvodu rekonstrukce zabezpečovacího zařízení k přerušení provozu metra na lince A mezi stanicemi Skalka - Depo Hostivař. Ve vyloučeném úseku zajistila dopravu prodloužená tramvajová linka 7 v úseku Černokostelecká - Ústřední dílny DP a dále NAD XA v úseku Skalka - Depo Hostivař.
Autor: (005304cz)-mb-161120v-161120w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.11.2020
Praha (metro): Víkendová výluka metra A. DP Praha zahájí tento pátek večer opravu požární komunikace v kolejišti depa Hostivař. V první fázi budou probíhat v části, přes kterou vede první a druhá staniční kolej. Z tohoto důvodu nebude o víkendu,7. a 8. listopadu 2020, jezdit metro na lince A v úseku Skalka – Depo Hostivař. Během výluky bude zřízen NAD XA na trase Skalka – Černokostelecká – Depo Hostivař.
Autor: (005303cz)-mb-041120v-041120w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.11.2020
Praha (metro): Výluka jižního vestibulu Anděl. Od neděle 1. 11. 2020 se cca na 11 měsíců uzavře jižní vestibul stanice metra Anděl (Na Knížecí) z důvodu celkové modernizace.
Autor: (005291cz)-mb-281020v-281020w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.10.2020
Praha (metro): Vznikne stanice metra Depo Zličín. Hl. m. Praha a DP Praha plánují ze Zličína prodloužit linku B pražského metra a postavit novou, 62. stanici Depo Zličín. Vedle ní vznikne nový P+R parkovací dům s kapacitou až 600 automobilů. Součástí projektu je také stavba dvou nových hal ve stávajícím depu Zličín, přestavba kolejiště a modernizace zabezpečovacího zařízení. DP Praha v těchto dnech vypsal veřejnou zakázku na výběr projektanta této investiční akce, jejíž odhadované celkové náklady jsou 1,4 miliardy Kč. Podrobnější náklady: projekční práce z celkové sumy činí cca 93 milionů Kč, výstavba samotné stanice spojená s novým kolejovým rozvětvením a modernizací zabezpečovacího zařízení zhruba 860 milionů Kč a výstavba hal 312 milionů Kč. Zbytek připadá na úpravu a výměnu technologií či inženýrskou činnost. V této částce není zahrnuta suma za P + R parkovací dům, který bude financován samostatně. DP Praha předpokládá zahájení stavby v roce 2023 a uvedení nové stanice do provozu o dva roky později, tj. v roce 2025.
Autor: (005290cz)-mb-201020v-201020w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.10.2020
Praha (metro): Rozšíření signálu v pražském metru. Signál vysokorychlostní sítě LTE mohou cestující od 30. 4. 2020 nově využívat také v úseku Můstek – Muzeum na trase A pražského metra, včetně obou stanic. Vysokorychlostní mobilní služby LTE slouží cestujícím v pražském metru už ve 20 stanicích a přilehlých tunelech mezi nimi, a to v úsecích Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice) a nově Můstek – Muzeum (2 stanice) na trase A, na trase C v úseku Nádraží Holešovice– Roztyly (12 stanic), na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna (2 stanice). Na pokrytí dalších stanic signálem LTE intenzivně pracuje DPP ve spolupráci s konsorciem operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společností CETIN. Signál LTE do dalších 10 stanic by měl postupně přibýt do letošních letních prázdnin.
Autor: (005264cz)-mb-300420v-300420w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.4.2020
Praha (metro): Velikonoční výluka metra se nakonec uskutečnila. Dopravní podnik hl. m. Prahy po důkladném zvážení okolností nakonec zrealizoval plánovanou a poté odloženou velikonoční výluku na lince metra C, jelikož přepravní poptávka v pražské MHD je aktuálně o cca 85 % nižší oproti běžnému stavu mimo opatření proti koronaviru . Kvůli výměně dřevěných pražců za betonové tak bude od čtvrtka 9. 4. 2020 (přibližně od 20:00 hod.) do brzkých úterýních hodin 14. 4. 2020 byl obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov. V denním provozu DPP byla zavedena NAD XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.
Autor: (005262cz)-mb-290420v-290420w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.4.2020
Praha (metro): DPP vybírá zhotovitele prvního úseku metra D. V úterý 7. 1. 2020 vypsal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) veřejnou zakázku na stavbu první části nové linky D pražského metra v úseku Pankrác – Olbrachtova. Smlouvu s vítězem plánuje DPP podepsat do konce června 2020 a po získání pravomocného stavebního povolení začít se stavbou prvního úseku metra D. Ta by mělo být zahájena v průběhu letošního léta, aby navázala na již probíhající geologický průzkum. Lhůta pro podání závazných nabídek je do 60 dnů od vypsání zakázky. DPP je bude hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Vzhledem k tomu, že je v podmínkách veřejné zakázky množství limitujících faktorů, skutečně přihlášených zájemců asi nebude velké množství.
Autor: (005236cz)-mb-260120v-260120w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.1.2020
Praha (metro): Nové zobrazovače času v metru. Krátce před Vánoci 2019 uvedl DP Praha do pilotního provozu v pěti stanicích metra (Florenc B, Chodov, Kobylisy, Staroměstská a Zličín) nové monitory zobrazující příjezd nejbližších dvou souprav metra do stanice, a to pro oba směry. Pokud se osvědčí, budou instalovány i v ostatních stanicích.
Autor: (005234cz)-mb-260120v-260120w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.1.2020
Praha (metro): DP Praha a Škoda Transportation i nadále společně. Nepříliš překvapivě lze hodnotit fakt, že Dopravní podnik hl. m. Prahy uzavřel se společností Škoda Transportation a.s. novou smlouvu na zajištění kompletní odborné údržby rekonstruovaných souprav pražského metra typu 81-71M, které jezdí na trasách A a B. Nová smlouva navazuje na stávající full-service, konec platnosti je stanoven na 31. 12. 2035.
Autor: (005233cz)-mb-260120v-260120w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.1.2020
Praha (metro): Další krok ve výstavbě metra D. Ve středu 18. 12. 2019 došlo k dalšímu krůčku v rámci výstavby metra D. Byla pokřtěna soška sv. Barbory - patronky všech horníků a stavařů. Od zahájení geologického průzkumu metra došlo k vybudování 36 metrů hluboké těžební šachty, ze které bude od 2. 1. 2020 pokračovat ražba průzkumné, 322 metrů dlouhé štoly směrem ke stávající stanici metra Pankrác C.
Autor: (005227cz)-mb-181219v-181219w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.12.2019
Praha (metro): Zahájena modernizace stanice metra Opatov. Ve středu 4. 12. 2019 byla zahájena dlouho připravovaná modernizace stanice metra Opatov. Stanice byla otevřena 7. 11. 1980 (ještě pod názvem Družby). V rámci modernizace budou instalovány nové podhledy, osvětlení, mobiliář, vzduchotechnika, opravou projdou obklady stěn, dlažba nebo hydroizolace stropní desky nástupiště. Kromě akustické majáčků pro osoby s omezenou schopností pohybu bude nejmarkantnější výstavba výtahů pro imobilní osoby - doufejme tedy, že se povede lépe, než výstavba výtahů na Andělu.
Autor: (005223cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.12.2019
Praha (metro): Na Andělu je stále mokro. Průsaky okolo výtahu na nástupiště jsou stále aktuální. Sice se po poslední opravě podařilo drtivou část průsaků omezit, menší průsaky jsou však stále na nástupišti viditelné. Je ostuda stavebníka, že se v 21. století nedokáže vypořádat s něčím tak triviálním jako je průsak vody na nástupiště.
Autor: (005222cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.12.2019
Praha (metro): LTE v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. Vysokorychlostní mobilní síť LTE mohou v testovacím provozu od 30. 9. 2019 nově využívat také cestující na trase C pražského metra v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. Na pokrytí dalších stanice se usilovně pracuje. Předběžný plán pokrytí LTE signálem v celém pražské metru je cca na přelomu let 2021/2022.
Autor: (005194cz)-mb-011019v-011019w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.10.2019
Nové plastové sedačky si od počátku července 2019 mohou vyzkoušet cestující na lince C pražského metra. Společnost Siemens ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) je osadila do soupravy 4147-4148, ve které je už od předloňska ve zkušebním provozu nainstalovaný jiný typ laminátových sedaček. Cestující si tak mohou v jedné soupravě užít jízdu na všech třech typech sedaček. Po vyhodnocení cca ročního zkušebního provozu bude konkrétní typ a verze sedáků, který pražskému provozu vyhoví nejvíce, nasazen trvale do všech souprav typu M1.
Autor: (005184z)-mb-260919v-260919w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.9.2019
Praha (metro): Nová navigace v pražském metru. Na konci června 2019 DP Praha zkušebně nainstaloval do stanic metra I. P. Pavlova, Náměstí Míru a Nádraží Holešovice nový navgační cedulový systém. Cestující by se tak měli lépe orientovat v pražském metru, jelikož každý vchod do metra obdržel svůj kód - tj. písmeno E (exit) a číslo v rámci stanice.
Autor: (005170z)-mb-210719v-210719w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.7.2019
Praha (metro): Zahájen geologický průzkum na trase metra D. V dopoledních hodinách dne 19.6.2019 byl za účasti představitelů města Prahy, DP Praha a dalších organizací,, a realizačních firem, geologický průzkum metra D u stanice metra Pankrác. Na dokončený geologický průzkum má plynule navázat samotná stavba trati, přičemž velká část důlních děl má být využita i pro samotnou stavbu trati.
Autor: (005167z)-mb-210719v-210719w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.7.2019
Praha (metro): Nové sedačky v metru. DP Praha vestavěl do soupravy M1 složené z vozů ev.č. 4147, 4270, 4271, 4272, 4148 nové plastové sedačky, které budou testovány po dobu jednoho roku.
Autor: (005163cz)-mb-170719v-170719w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 17.7.2019
Praha (metro): Metro D startuje. V pondělí 20. 5. 2019 schválila Rada hl. m. Prahy pod č. usnesení 1002 způsob financování geologického průzkumu metra D, tedy jakési nulté etapy výstavby. V pátek 24. 5. 2019 došlo ke schválení i Zastupitelstvem hl. m. Prahy a sice pod číslem 7/33. Od počátku června 2019 dochází k postupnému převzetí stavebních úseků jednotlivými zhotoviteli. Oficiální zahájení geologického průzkumu je plánováno na 19. 6. 2019 v úseku Pankrác - Olbrachtova. Průzkumné štoly budou využity pro finální stavbu metra. V případě bezproblémového geologického průzkumu je předpoklad zahájení regulérní výstavby od 7/2020.
Autor: (005151cz)-mb-060619z-060619w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.6.2019
Praha (metro): Proběhla výluka metra v úseku Pražského povstání - Kačerov. O prodlouženém víkendu byla zrealizována výluka na lince C v úseku Pražského povstání - Kačerov.
Autor: (005146cz)-mb-230419v-230419w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.4.2019
Praha (tram): Pokrytí signálem LTE a Wi-Fi v metru.
Pokrytí signálem LTE (4G) mobilních operátorů je v současné době (22.11.2018) v těchto úsecích, resp. stanicích:

Linka A: úsek Dejvická – Nemocnice Motol (stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol)
Linka C: úsek Muzeum – Roztyly (stanice Muzeum-C, I. P. Pavlova, Vyšehrad, Pražského Povstání, Pankrác, Budějovická, Kačerov a Roztyly).

  Pokrytí signálem Wi-Fi je v současné době v následujících stanicích:

Florenc-B, Florenc-C, Hlavní nádraží, Náměstí republiky, Smíchovské nádraží, Pražského povstání a Muzeum-C.
Autor: (005090cz)-mb-221118v-221118w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.11.2018
Praha (metro): 40 let provozu metra na lince A. V neděli 12. srpna 2018 se uskutečnily jízdy historickou soupravou 81.71 na lince A, v rámci výročí 40 let od zahájení provozu.
Autor: (005077cz)-mb-241018v-241018w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.10.2018
Praha (metro): Velikonoční výluka stanice metra Dejvická. Od pátku 30. března 2018 do ukončení provozu v pondělí 2. dubna 2018 bude uzavřena stanice metra Dejvická na lince A z důvodu nutných oprav. Náhradní dopravu vyloučené stanice zajistí běžné tramvajové linky v posíleném režimu.
Autor: (005004cz)-mb-280318z-280318w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.3.2018
Praha (metro): Výluka metra v úseku Kačerov – Pražského povstání. Od pátku 30. března 2018 do ukončení provozu v pondělí 2. dubna 2018 bude mimo provoz úsek mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov na lince C z důvodu nutných oprav trati. Náhradní dopravu vyloučené stanice zajistí běžné autobusové linky 135, 196 v posíleném režimu. Největší rozsah dopravy zajistí náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.
Autor: (005002cz)-mb-280318z-280318w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.3.2018
Praha (metro): Havarijní uzavření stanice metra Budějovická. Od pátku 19. 1. 2018 do odvolání je uzavřen jižní vestibul (ul. Antala Staška) stanice metra Budějovická, z důvodu havarijního stavu zastřešení veřejné pasáže (atria) mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK. Uzavřen bude také prostup mezi severním atriem a jižní pasáží. Severní vestibul je i nadále v provozu.
Autor: (004965cz)-mb-220118v-220118w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.1.2018
Praha (metro): EČs na lince B V sobotu 2.12 2017 vyjela v rámci mikulášské oslavy historická sopurava EČs na linku B v trase Florenc - Nové Butovice.Stalo se tak prvně s cestujícími na této trase.
Autor: (004946cz)-mb-241217v-241217w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.12.2017
Praha (metro): Omezení ve stanicích metra 2017/2018.

S výlukami ve stanicích metra se doslova roztrhl pytel, ostatně posuďte sami.

 1. Anděl:  omezení vstupu a výstupu ze stanice metra (severní vestibul), a sice od 25. září 2017 (od zahájení denního provozu) do června 2018.
 2. Palmovka: uzavření vstupů v oblasti autobusového obratiště do stanice metra (východní vestibul). Od 22. listopadu 2017 (od zahájení denního provozu) do dubna 2018. Výluka navazuje na již opravený západní vestibul.
 3. Náměstí Republiky: dočasné omezení vstupu a výstupu ze stanice metra (západní vestibul) od úterý 2. ledna 2018 (od zahájení denního provozu) do srpna 2018.
 4. Muzeum A: částečné uzavření nástupiště – směr Nemocnice Motol od středy 3. ledna 2018 (od zahájení denního provozu) do května 2018. (s přestávkou navazuje na výluku nástupiště v opačném směru)
Autor: (004945cz)-mb-241217v-241217w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.12.2017
Praha (metro): Ostuda ve stanici Jinonice. Již nedlouho po ukončení rekonstrukce nástupiště stanice metra Jinonice došlo k opadávání obkladů stanice. Zhotovitel prací se závazal, že tuto skutečnost uvede co nejdříve do pořádku.
Autor: (004944cz)-mb-241217v-241217w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.12.2017
Praha (metro): Uzavřený severní vestibul metra Anděl. Od pondělí 25. září 2017 do cca června 2018 je vstup i výstup cestujících umožněn pouze vestibulem směrem k autobusovému obratišti Na Knížecí (ve vzdálenosti přibližně 300 metrů od uzavřeného vstupu). Ačkoliv pěší přesun není nikterak náročný, zhýčkaní cestující rádi používají dvojici osobních výtahů vedoucí z nástupiště přes přestupní chodbu na povrch nedaleko uzavřeného vestibulu. Vzhledem k tomu, že výtahy jsou určeny zejména pro tělesně postižené cestující a dětské kočárky, nejsou určeny pro takovéto extrémní výlukové zatížení. Do kabiny osobního výtahu se vejde pouze cca 8 dospělých osob, ve špičkách pracovního dne se u výtahů tvoří velké zástupy nedočkavých cestujících. Poměrně často výtahy vykazují technickou závadu, tudíž je přepravní kapacita ještě více omezena. Pro přesun do blízkosti severního vestibulu Anděl lze s úspěchem využít i některou z autobusových linek (123, 167, 191) odjíždějících z terminálu Na Knížecí, nebo tramvajové linky přijíždějící z Radlic (15 , 21). Cestující, kteří pokračují Štefánikovou ulicí, mohou pohodlně využít tramvajové linky ze stanice metra Radlická (15) nebo Smíchovské nádraží (12, 20).
Autor: (004930cz)-mb-250917z-221217w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.12.2017
Praha (metro): Bliží se otevření opravené stanice Jinonice. Stanice, která prochází modernizací již od 7.1.2017 by měla být ukončena 23.8.2017. V současnosti lze třeba na nástupišti spatřit montáž obkladů stanice. Stanice se tak téměř po 30 letech své existence dočká komplexní opravy (otevřena byla 26.10.1988, tehdy pod názvem Švermova - až do roku 1990).
Autor: (004924cz)-mb-040817v-040817w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.8.2017
Praha (metro): Výluka metra v úseku Nádr. Holešovice – Praž. povstání. Svátky Velikonoční poslouží jako vhodný termín pro rozsáhlou výluku na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Od pátku 14. dubna 2017 (od zahájení denního provozu) do pondělí 17. dubna 2017 (do ukončení denního provozu) bude provoz metra nahrazen NAD X-C. Jako pisola budou zavedeny článkové vozy na linky 118, 196, 213. Z tramvajové dopravy bude posílena linka č. 6 a také dočasně zřízená linka č. 36 Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Holešovice – Nádraží Holešovice (ze zastávky Nádraží Holešovice pokračuje jako linka číslo 12 směr Sídliště Barrandov).
Autor: (004862cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.4.2017
Praha (metro): Na Andělu už zase kape. Není to tak dávno, kdy proběhla oprava utěsnění stanice Anděl v souvislosti s nepříliš dobře odvedenou prací při výstavbě osobních výtahů. Nyní je voda zpě. Sice ne v takovém rozsahu jako dříve, přesto je její přítomnost na nástupišti nežádoucí a je i ostudou pro DP Praha.
Autor: (004840cz)-mb-110217v-110217w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.2.2017
Praha (metro): Dlouhodobá uzávěra stanice metra Jinonice. Od 7. 1. 2017 do 7. 8. 2017 bude stanice metra Jinonice z důvodu celkové opravy , soupravy metra budou v tomto období stanicí pouze projíždět. Náhradní doprava bude po dobu výluky zajištěna autobusovými linkami 137 (Na Knížecí - Jinonice - Nové Butovice - Velká Ohrada, linka 149 (Dejvická - Jinonice - Bavorská) a nová linka 153 (Na Knížecí - Jinonice - Vidoule) provoz jen v pracovní dny. Linkové vedení (včetně zastávek) je dále přizpůsobeno nové zástavbě v okolí bývalé Waltrovky.
Autor: (004833cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.1.2017
Praha (metro): Souprava EČs na lince A. V sobotu 3. 12. 2016 se v rámci Mikulášské jízdy podívala historická souprava EČs na linku A, kde nebyla nikdy v minulosti provozována. Po dobu výkonu byla souprava slavnostně vyzdobena mikulášskými motivy. Zajímavostí, kterou ocenil nejeden cestující, se stal blikající velký znak metra na čele vozu EČs.
Autor: (004800cz)-mb-081216v-081216w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.12.2016
Praha (metro): Českomoravská – Černý Most. Z důvodu opravy trati je v neděli 13. 11. 2016 (od zahájení provozu do přibližně 12:45 hodin) obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Českomoravská – Černý Most. Po dobu výluky je zřízena NAD X-B v trase Českomoravská – Nádraží Libeň – Hloubětín – Rajská zahrada – Černý Most. Tramvajová linka číslo 14 je ze zastávky Nádraží Vysočany mimořádně prodloužena přes zastávky Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.
Autor: (004774cz)-mb-021116v-021116w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.11.2016
Praha (metro): Výluka metra C v říjnu 2016. Z důvodu výměny pražců mezi stanicemi Vyšehrad a Pražského povstání dochází ve dnech 22.10. – 23.10.2016 a 28.10. – 30.10.2016 k přerušení provozu linky metra C mezi stanicemi Muzeum a Kačerov. Linka C je provozována ve dvou samostatných úsecích Háje – Kačerov a Letňany – Muzeum ( v úseku Florenc – Muzeum obousměrný provoz po jedné koleji). Zřízena NAD X-C v trase KAČEROV – Budějovická – Pankrác – Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, nasazeny kloubové autobusy. Posíleny běžné linky 118, 135, 196, 213.
Autor: (004761cz)-mb-211016v-211016w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.10.2016
Praha (metro): Vyvlastňování pozemků pro metro D. Hlavní město Praha požádá o vyvlastnění pozemků potřebných pro stavbu metra D. Důvodem jsou váznoucí výkupy pozemků, pro které se nedaří zahájení výstavby metra. Dle zatím platných údajů by výstavba prvního úseku v trase Náměstí Míru - Písnice měla být ukončena roku 2022.
Autor: (004752cz)-mb-101016v-101016w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 10.10.2016
Praha (metro): Metro M1 na lince A. V rámci ověřovacích jízd bez cestujících se objevila v úterý 9.8.2016 souprava vozů M1 velmi netradičně na lince A Depo Hostivař - Nemocnice Motol.
Autor: (004737cz)-mb-090816z-090816w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.8.2016
Praha (metro): Smolný úděl "andělského" výtahu. Od července 2016 je z technických důvodů opět mimo provoz nově vybudovaný (říjen 2015) výtah ve stanici metra Anděl. Potíž je s průsaky podzemní vody, která ma na provoz výtahů neblahý vliv.
Autor: (004733cz)-mb-090816v-090816w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.8.2016
Praha (metro): Oslava 38 let metra A v Praze. U příležitosti provozu 38 let metra A, byla v neděli 7.8.2016 nasazena do běžného provozu s cestujícími historická souprava metra 81.71.
Autor: (004731cz)-mb-080816v-080816w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.8.2016
Praha (metro): Depo Hostivař – Náměstí Míru = výluka. O víkendu 16. + 17.4.2016 se uskuteční kompletní výluka v úseku Depo Hostivař – Náměstí Míru.
Autor: (004665cz)-mb140416v-140416w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.4.2016
Praha (metro): Zážitkové jízdy jsou zpět. DP Praha odvolal omezení z roku 2015, týkající se zákazu vyhlídkových jízd v pražském metru. Dne 16.4.2016 se tak zájemci mohou svézt historickou soupravou metra na lince C, 21.5.2016 se bude konat na lince A, a nakonec na linku B se historická souprava podívá 18.6.2016. Všechny jízdy jsou pevně svázány s předchozí rezervací, stejně tak jako tomu bylo v případě zážitkových jízd i dříve.
Autor: (004637cz)-mb050316v-050316w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.3.2016
Praha (metro): Na Můstku bezbariérově. V úterý 1.3.2016 bude slavnostně otevřen důležitý hlubinný výtah do stanice metra Můstek (linka A i B). Celkové náklady na realizaci rozsáhlého podzemního díla se vyšplhaly na 112,8 milionu Kč včetně DPH. Výstavba trvala od června 2014 do února 2016.
Autor: (004632cz)-mb290216v-290216w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.2.2016
Praha (metro): Průsak ve stanici Anděl. Není to tak dlouho, kdy byl zahájen provoz výtahu ve stanici Anděl (8.10.2015). Bohužel, situace na počátku února 2016 je smutná v tom, že dochází k průsaku vody v místě výtahu vedoucího na nástupiště, která tak ze stropu kape na zem.
Autor: (004621cz)-mb160216v-160216w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.2.2016
Praha (metro): Živly drtí pražské metro. Voda z prasklého potrubí se 10.2.2016 odpoledne začala valit do útrob pražského metra ve stanici Pankrác. Hasiči DP Metro měli plné ruce práce, naštěstí se jim podařilo vodu z uliční úrovně nasměrovat do nákladního výtahu metra a poté odčerpat. Živel v podobě ohně se pro změnu "uvedl" dne 15.2.2016 ve vestibulu stanice metra Palmovka, kde zahořel odpadkový koš. Z důvodu zadýmení byla po krátký čas stanice uzavřena, a soupravy pouze projížděly.
Autor: (004620cz)-mb160216v-160216w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.2.2016
Praha (metro): Muzeum – Pražského povstání: výluka metra. Z důvodu opravy trati bude ve dvou po sobě jdoucích víkendech (ve dnech 20. – 21. února 2016 a 27. – 28. února 2016, vždy od zahájení provozu v sobotu do ukončení provozu v neděli) obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Muzeum – Pražského povstání. Ve vyloučeném úseku bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Hlavní nádraží – Muzeum - I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.
Autor: (004615cz)-mb150216v-150216w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.2.2016
Praha (metro): Roztyly bezbariérově. OD 11.12.2015 je v provozu výtah ve stanici metra Roztyly na lince C.
Autor: (004602cz)-mb010116v-010116w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.1.2016
Praha (metro): Konec zážitkové turistiky v metru. Na konci listopadu 2015 byly z bezpečnostních důvodů až do odvolání zastaveny zážitkové jízdy pražským metrem naplánované na prosinec 2015. Ze stejného důvodu provozovatel Hospodářská komora Prahy zastavil exkurze do pražských kolektorů.
Autor: (004575cz)-mb121215v-121215w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.12.2015
Praha (metro): 11.11.2015 - Den sčítání. Ve středu 11.11.2015 uspořádal DP Praha přepravní průzkum v metru. Každý cestující vstoupivší do přepravního prostoru metra dostal sčítací lístek, který při výstupu z přepravního prostoru odevzdal sčítačům nebo jej vhodil do připravené bedny. Výsledky průzkumu mají být známy do poloviny prosince 2015.
Autor: (004568cz)-mb241115v-241115w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.11.2015
Praha (metro): Metro B oslavilo 30 let. Linka B pražského metra oslavila výročí 30 let od zahájení provozu. V souvislosti s tímto výročím vypravil DP Praha ve dnech 1. a 2. 11.2015 historickou soupravu typu 81.71 do běžného provozu s cestujícími.
Autor: (004567cz)-mb241115v-241115w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.11.2015
Praha (metro): Nový výtah přivítá první cestující. Ve čtvrtek 8.10.2015 bude slavnostně zahájen provoz výtahu do stanice metra Anděl, čímž se městská hromadná doprava stane opět o něco přitažlivější zejména pro vozíčkáře a maminky s kočárky.
Autor: (004546cz)-mb061015v-061015w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.10.2015
Praha (metro): Graffiti na Andělu. V červenci 2015 došlo k netradiční výzdobě stavebního obložení na místě budovaného bezbarierového výtahu. Zatímco na počátku bylo před několika měsíci surové sádrokartonové obložení bez větších estetických úprav, později se ze stěn stalo jakési neoficiální místo, kde si pražští i jiní cestující psali své vzkazy. Občas se našel i jedinec, který zkoušel tuhost sádrokartonového obložení bojovým kopem. V již zmíněném červenci 2015 dostalo obložené úplně novou tvář. S požehnáním DP se zde "vyřádil" mladý umělec. Provokativní anglické nápisy iniciovaly neznámého oponenta ke zhotovení nápisu, kterým autorovi sděluje, že když je v Česku, má psát česky.
Autor: (004512cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.8.2015
Praha (metro): Muzejní "Briketa" se sveze do Motola.V rámci oslavy 37. výročí od zahájení provozu na lince A, uspořádá DP Praha v neděli 9.8.2015 zvláštní jízdy historickou soupravou 81.71. Souprava se podívá i do stanice Nemocnice Motol, což bude v rámci běžného provozu její premiéra.
Autor: (004509cz)-mb080815v-080815, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.8.2015
Praha (metro( Metro D bez strojvedoucích. V úterý 21.7.2015 rozhodla Rada hl. m. Prahy o výstavby trasy metra D variantou metra bez strojvedoucích. Překvapivé rozhodnutí v momentě, kdy bylo již několik měsíců odsouhlaseno, že místo tzv. lehkého automatického metra bude z důvodu kompatibility a ceny zvolena standardní varianta pražského metra. V červenci 2015 se však Rada hl. m. Praghy rozhodla pro dražší variantu bezobslužného metra. Až budoucnost ukáže, zda to byly prozíravá volba nebo to bude jen černá díra na peníze jako v případě nechvalně proslulého Tunelu Blanka.
Autor: (004506cz)-mb080815v-080815w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.8.2015
Praha (metro): Velká výluka metra v úseku Kačerov – Háje. Od 4.7. do do 16.7.2015 bude obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Kačerov – Háje. Důvodem je nutná výměna kompletního kolejového křížení včetně štěrku ve stanici metra Háje. Zavedena bude náhradní autobusová doprava XC v denním provozu v trase Jižní Město – Háje – Opatov – Chodov – Roztyly – Kačerov (vybrané spoje pouze v trase Háje – Kačerov). Linka bude posílena ve směru Kačerov vloženými spoji označenými jako XC1, které nebudou zajíždět do zastávky Roztyly, a v ranních špičkách pracovních dnů i vloženými spoji označenými jako XC2, které budou v provozu v trase Háje – Opatov – Chodov – Budějovická (pouze v uvedeném směru) a nebudou zajíždět do zastávek Roztyly a Kačerov.
Autor: (004459cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.6.2015
Praha (metro): Signál v létě? Během léta 2015 by se snad mohli cestující dočkat mobilního signálu i v mezistaničních úsecích Dejvická - Nemocnice Motol.
Autor: (004447cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.6.2015
Praha (metro): Slavnostní otevření metra A do Motola. Netradičně, a sice na Velikonoční pondělí byl otevřen nový úsek pražského metra, a sice Dejvická - Nemocnice Motol. Slavnostní zahájení se uskutečnilo pouze pro pozvané hosty ve vestibulu stanice metra Veleslavín 6.4.2015 původně od 11:00, později došlo k drobnému časovému posunu. Všichni příchozí obdrželi na přivítanou sklenku sektu (nealkoholického) a následně si mohli prohlédnout vestibul stanice. Později následovaly proslovy důležitých osob. Na událost zavítal i premiér Sobotka, primátorka Krnáčová, náměstek primátorky pro dopravu Dolínek (nekriticky velebil nechvalně proslulého primátora Béma), ředitel DP Ďuriš (ze včech zúčastněných osob měl nejlepší proslov), zástupci zhotovitele a další osoby. Slovo dostala i paní Lavičková, jejíž hlas znají všichni cestující linky A, neboť je hlásí. Po obligátním stříhání pásky za účasti velkého množství zástupců sdělovacích prostředků mohli zúčastnění vstoupit do eskalátorového tunelu. Bohužel k ostudě zhotovitele se jeden z eskalátorů zastavil zrovna v momentě, kdy už byly VIP osoby na schodech. Na nástupišti přivítala první návštěvníky historická souprava 81.71 a též současná modernizovaná 81.71M. Přenosná výzdoba stanice byla velmi stylová - velikonoční pomlázky a beránci. K poslechu zazpíval Pěvecký sbor DPP. Po projetí několika nových stanic s účastníky akce byla celá akce pozvolna ukončena a návštěvníci se vydali vstříc nevlídnému počasí. Z celé akce si lze odnést ještě jeden druhořadý poznatek, a sice, že účastníci firem, kteří provozují, staví, projektují či jinak se angažují v realizaci MHD, stále jezdí na tyto akce automobily! (plné autobusové obratiště na Veleslavíně)
Autor: (004446cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.6.2015
Praha (metro): Rozšíření provozu metra na novém úseku. Od 1.6.2015 je rozšířen provoz metra v úseku Dejvická - Petřiny, kdy stávající spoje již nebudou ukončeny ve stanici Dejvická.
Autor: (004437cz)-mb310515v-310515w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.5.2015
Praha (metro): 41. výročí zahájení provozu pražského metra. DP Praha si připomene toto nejubilejní výročí jízdou historické soupravy typu EČs v pátek 8.5.2015 na lince C.
Autor: (004431cz)-mb060515v-060515w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.5.2015
Praha (metro): Velikonoční výluka metra C. Zatímco metro A bude o Velikonocích prodloužena, metro C bude naopak kratší. V pátek 3.4.2015 cca v 19:45 začíná výluka na lince C v úseku Muzeum – Roztyly. V úseku Roztyly – Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově dvěma soupravami. Zavedena bude náhradní autobusová doprava X-C v denním provozu v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov – Roztyly. Výluka končí na konci dne 6.4.2015. Důvodem je zejména výměna výhybek ve stanici Pražské Povstání. Další velkou výluku můžeme očekávat v letních měsících, kdy se bude měnit kompletní kolejové křížení ve stanici Háje.
Autor: (004427z)-mb030415v-030415w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.4.2015
Praha (metro): Nová infografika pro linku A hotova. DP Praha zahájil výměnu infografiky v souvislosti s otevřením metra do Motola již od 24.2.2015. Ve větší míře se s novým výlepem můžeme setkávat od počátku března 2015. Staniční orientační infografika je prozatím přelepena folií, aby cestující nebyli zmateni.
Autor: (004401cz)-mb290315v-290315w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.3.2015
Praha (metro): První zkušební souprava metra v Motole. V úterý 10.2.2015 se prvně objevila na novém úseku metra A do Motola elektrická souprava 81.71M. Vlak byl pochopitelně veden bez cestujících, kteří si musejí počkat až do 6.4.2015, kdy bude zahájen pravidelný provoz.
Autor: (004400cz)-mb290315v-290315w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.3.2015
Praha (metro): Termín prodloužení metra do Motola. Prodloužená trasa metra do Motola by měla být podle dostupných informací otevřena od 6.4.2015.
Autor: (004382cz)-mb070115v-070115w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.1.2015
Praha /metro): Zvláštní souprava metra 17.11.2014. U příležitosti 25 let od tzv. Sametové revoluce zasáhla do provozu na lince B historická souprava 81.71, která byla vyzdobena tak, aby připomínala co nejvěrněji tehdejší události. Linkové orientace s dobovými názvy, letáky, i prostě psaná provolání, to vše dokreslovalo tehdejší dobu. Coby statický exponát posloužila i historická tramvaj T3 ev.č. 6892 a 6921, která na Národní třídě posloužila nejenom pro zázení Radia Wave.
Autor: (004352cz)-mb221214v-221214w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.12.2014
Praha (metro): Výluka na trati A pražského metra. V sobotu 1. listopadu 2014 je od přibližně 21.30 hodin do ukončení provozu přerušen provoz metra na lince A mezi stanicemi Dejvická – Staroměstská z důvodu napojování zabezpečovacího zařízení nového úseku Dejvická - Nemocnice Motol. Mezi stanicemi Staroměstská a Náměstí Míru bude provoz metra zajištěn pouze po jedné koleji zvláštní vlakovou soupravou. Zavedena je náhradní autobusová doprava X-A v trase Dejvická – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská.
Autor: (004345cz)-mb011114v-011114w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.11.2014
Praha (metro): Proběhla výluka na trati C pražského metra. Od pátečního podvečera dne 24.10.2014 (cca 19:30) až do ukončení provozu v neděli 26.10.2014 proběhla výluky, kdy byl přerušen provoz metra C v úseku Muzeum – Budějovická. Důvodem byly rozsáhlé práce v kolejišti, které nejdou udělat během noční výluky.V úseku Hlavní nádraží – Kačerov bude zajištěna NAD X-C v denním intervalu cca 2 minuty, v ostatní odbobí delšími.
Autor: (004344cz)-mb011114v-011114w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.11.2014
Praha (metro): Protiteroristické cvičení na Andělu. V noci z 21. na 22.10.2014 proběhlo protiteroristické cvičení - simulace otravy bojovým plynem v metru. Pro cvičení byla vybrána stanice metra Anděl, složky IZS však měly i další související stanoviště (ÚVN, FTN).
Autor: (004335cz)-mb211014z-221014w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.10.2014
Praha (metro): Výstavba výtahu na Andělu pokračuje. Od počátku října 2014 pokračuje výstavba osobního výtahu do stanice záborem centrální části nástupiště.
Autor: (004334cz)-mb221014v-221014w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.10.2014
Praha (metro): Nové zobrazovače času na trase A. Od září 2014 jsou na všech nástupištích stanic metra na trase A instalovány nové zobrazovače, které ukazují aktuální čas, konečnou stanici a zejména zbývající čas do odjezdu další soupravy. Rozhodně dobrý počin jak vylepšit informovanost v MHD.
Autor: (004321cz)-mb051014v-051014w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.10.2014
Praha (metro): 36 let linky A pražského metra. Dopravní podnik Praha poměrně v tichosti oslavil 36 let od zahájení provozu linky A. Do provozu se tak po delší době podívala historická souprava 81.71, zvana "briketa".
Autor: (004284cz)-mb100814z-120814w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.8.2014
Praha (metro): Výstavba výtahu do stanice metra Anděl. Léta odsouvaná výstavba bezbarierového přístupu do metra Anděl, konečně dostala zelenou. Počátkem července 2014 započali stavební dělníci s prvními výkopy na uliční úrovni pěší zony Anděl. Bezbarierový přístup budou tvořit dva navazující výtahy, jejichž výstavba bude vzhledem k technické náročnosti ukončena až cca v září 2015.
Autor: (004275cz)-mb290714v-290714w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.7.2014
Praha (metro): Metro Národní třída nově. Otevřená stanice metra Národní třída připravila cestujícím spoustu novinek. První, co cestující na nástupišti zaregistrují, je mírně odlišná barva obkladových desek, která je nýní více do "brčálova". Eskalátorový tunel skrývá novinku, v podobě elektronických reklamních ploch. Subjektivně je to spíše krok zpět, velký formát reklamních tabulí byl opuštěn a jejich místa obsadily malé obrazovky, velikosti jakéhosi "záchodového okénka". Další překvapení čeká u okénka dozorčího, kde jsou situovány nové automaty na výdej jízdenek. Nejsou zcela nové, jde o modifikované automaty AVJ G tuzemského výrobce Mikroelektronika. Mimo dosavadních tlačítek v antivandal úpravě je použit dotykový displej s velmi rychlou odezvou. Automat je vybaven i čtečkou bezkontaktních platebních karet, což ocení zejména cizinci. Sympatické je i použití jehličkové tiskárny jízdenek, které se zdá jako anachronismem, avšak v trvanlivosti tisku oproti termotiskárnám jasně vítězí.Výstup na povrch je zatím vyřešen bočním vyústěním, hlavní východ bude později směřovat do právě budovaného obchodního centra.
Autor: (004256cz)-mb300614z-090714w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.7.2014
Praha (metro): Znovuotevřena Národní třída. V pátek 27.6.2014 po poledni bude po rekonstrukci opět otevřena stanice metra Národní třída.
Autor: (004253cz)-mb260614v-260614w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.6.2014
Praha (metro): Oslavy 40 let pražského metra se vydařily. Ve čtvrtek 8.5.2014 se uskutečnily oslavy 40 let metra v Praze. Konal se Den otevřených dveří v depu Kačerov a konaly se zvláštní jízdy historickou soupravou EČs a také nerekonstruovanou 81.71. Zejména ranní příjezd obou souprav do stanice Kačerov způsobil velké davové šílenství.
Autor: (004200cz)-mb080514z-280514w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.5.2014
Praha (metro): 40 let pražského metra na ČT24. Veřejnoprávní televize uvede na svém kanálu ČT24 pořad k příležitosti výročí 40 let od zahájení provozu. Dokument bude uveden na již zmíněné ČT24 ve čtvrtek 8.5.2014 od 20:00 hod. do 21:00.
Autor: (004193cz)-mb030514z-040514w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.5.2014
Praha (metro): Přibližně za rok zahájí provoz metro do Motola. Zatím předběžný termín otevření úseku V.A Dejvická - Nemocnice Motol byl stanoven na 6.4.2015. Zda bude definitivní či se bude ještě měnit, se dozvíme přibližně za rok.
Autor: (004175cz)-mb020514v-0205414w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.5.2014
Praha (metro): Blíží se znovuotevření stanice Národní třída. Od 1.7.2014 se má opět otevřít stanice metra Národní třída, která je uzavřena od června 2012 z důvodu výstavby obchodního centra Quadrio (dříve Copa).
Autor: (004168cz)-mb280414z-290414w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.4.2014
Praha (metro): Velikonoční výluka metra A v roce 2014. Z důvodu rekonstrukce výhybek a výměny pražců byl v období Velikonoc (od pátku 18. 4. 2014 cca 17:45 do ukončení provozu v pondělí 21. 4. 2014 přerušen provoz linky metra A v celé trase (Dejvická – Depo Hostivař). Uzavření stanice metra Malostranská se neobešlo bez účasti sdělovacích prostředků a mluvčího DP Praha. Náhradní dopravu zajistily posílené tramvajové linky, a zvláštní tramvajová linka X-A. V trase Podbaba – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Flora – Želivského – Strašnická – Nádraží Strašnice/Radošovická. Jako náhradní dopravu šlo použít i pravidelné tramvajové linky 5, 10, 11, 16, 18, 20, 22 a 26, v okrajových částech Prahy i běžné autobusové linky.
Autor: (004167cz)-mb280414v-280414w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.4.2014
Praha (metro): Pražské metro slaví 40 let. Od 5. do 9.5.2014 se uskuteční jubilejní 40 výročí pražského metra. Na programu je zařazena výstava fotografií, prohlídka depa, jízdy historických vozidel, koncerty, výstavy uměleckých děl. U příležitosti výročí bude vydána pamětní medaile a po velmi dlouhé době konečně nová publikace s názvem Enycklopedie pražské MHD (2. díly).
Autor: (004165cz)-mb280414z-280414w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.4.2014
Praha (metro): Historická souprava na manipulační jízdě. Dne 17.4.2014 V cca 11:30 byla zjištěna ve st. Vysočanská historická souprava 81.71 na manipulační jízdě směr Černý Most.
Autor: (004158cz)-mb170414z-200414w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.4.2014
Praha (metro): Dočasné přerušení provozu metra na trati A. Z důvodu výměny výhybek a opravy technické infrastruktury je od pátku 18. dubna 2014 (od příbližně 17.30 hodin) do pondělí 21. dubna 2014 (do ukončení provozu) přerušen provoz metra na celé lince A. Po dobu výluky bude zřízena NTD linkou XA v trase Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí (metro B) – I. P. Pavlova (metro C) – Náměstí Míru – Flora – Želivského – Strašnická – Nádraží Strašnice. Dále bude posílen provoz tramvajových linek č. 5, 11, 22, 26 a autobusových č. 101, 107, 111, 119, 125, 147, 163, 223, 263, 266, 329, 364, 366.
Autor: (004155cz)-mb200414v-200414w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.4.2014
Praha (metro): Pražští radní schválili stavbu metra D. Po dlouhých peripetiích pražští rádní schválili výstavbu prvního úseku metra D, a sice Pankrác - Písnice. Z ekonomického hlediska byl opuštěn model automatického metra a bude použit systém dosavadní. Rovněž nebude nutné ihned stavět nové depo v Písnici, protože vozy budou najíždět ze stávajícího depa Kačerov. Momentálně diskuze probíhají ještě na úrovni, zda bude stanice Pankrác přestupní či budou do stávajícího kolejiště zaústěny výhybky nové trasy, což se jeví jako méně vhodná varianta.
Autor: (004085cz)-mb081013z-281113w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.11.2013
Praha (metro): Natáčení omezilo provoz metra. V rámci natáčení filmu Dítě 44 z prostředí stalinského Sovětského svazu, byl omezen provoz na lince B v úseku Smíchovské nádraží - Florenc, a sice z pátku 23.8.2013 na sobotu a ze soboty na neděli od 22.00 do 8.00 hodin,s tím, že až cca do 10:00 spoje vynechávaly stanici metra Anděl. Některé kulisy byly nainstalovány již v pátek 23.8.2013, zatímco v pondělí 26.8.2013 ráno ještě nebyly všechny současné informační tabule na svých místech.
Autor: (004081cz)-mb170813v-260813w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.8.2013
Praha (metro): Oprava čelního vozu 3313. V depu Zličín probíhá oprava čelního skla na voze 81.71M ev.č. 3313. Příčinou rozbitého skla byl střet s osobou ve stanici Lužiny ve 2. srpnovém týdnu.
Autor: (004080cz)-mb170813v-260813w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.8.2013
Praha (metro): 35 let provozu linky A pražského metra. V neděli 11. srpna 2013 se uskuteční u příležitosti 35. výročí zahájení provozu na lince metra A zvláštní jízdy historickou sovětskou soupravu 81-71 ev.č. 2159, 2213, 2429, 2637, 2504.
Autor: (004078cz)-mb090813z-090813w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.8.2013
Praha (metro): Zajímavá víkendová výluka v úseku Budějovická - Háje. Od zahájení provozu v pátek 5. července 2013 do ukončení provozu v neděli 7. července 2013 byl z důvodu opravy trati obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Budějovická – Háje (v úseku Pražského povstání – Budějovická bude provoz metra zajištěn kyvadlově po koleji číslo 1). Zřízena NAD X-C s následujícími zastávkami: Budějovická, Kačerov (pouze ve směru Háje), Roztyly, Dědinova, Chodov, Jarníkova, Na Jelenách, U Dálnice, Opatov, Bachova, Mikulova, Hněvkovského, Modrá škola, Háje, Horčičkova, Jižní Město. Linky číslo 106, 113, 189 a 215 byly ve směru Nemocnice Krč vedeny přes zastávky Kačerov (v Michelské ulici), Pod Dálnicí, Vyskočilova a Brumlovka do zastávky Budějovická. Linky číslo 139, 150 a 196 byly v úseku Nemocnice Krč (respektive U Labutě) – Jemnická vedeny přes zastávky Kačerov (v Budějovické ulici), Lísek, Budějovická, Brumlovka a Vyskočilova (pouze směr Nemocnice Krč). Od přibližně 21.00 hodin byla linka číslo 150 ukončena v zastávce Budějovická. Linka číslo 333 byla ve směru od Nemocnice Krč vedena přes zastávku Kačerov (v Budějovické ulici) do zastávky Budějovická. V opačném směru byla vedena přes zastávky Brumlovka, Vyskočilova, Pod Dálnicí a Kačerov (v Michelské ulici).
Autor: (004067cz)-mb070713v-070713w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.7.2013
Praha (metro): Uzávěra dalších stanic metra. V pondělí 3.6.2013 od 20:00 uzavřel pražský dopravní podnik další stanice metra. Konkrétně jde o stanice Smíchovské nádraží, Českomoravská, Vysočanská a Kolbenova. Blížíme se tak stavu po povodni z roku 2002, kdy došlo k paralyzování nosného článku pražské dopravy.
Autor: (004048cz)-mb030613z-030613w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.6.2013
Praha (metro): Upřesnění k provozu metra dne 3.6.2013. Provoz metra na lince C je rozdělen na dva úseky, a sice Kobylisy - Ládví a Háje - Muzeum. Úsek Háje - Pražského Povstání je obsluhován standardně. Mezi stanicemi Muzeum - Pražského Povstání se jezdí po obou kolejích - kyvadlově. Organizace provozu je podobná jako při povodních v srpnu 2002.
Autor: (004044cz)mb-rs030613z030613w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.6.2013
Praha (metro): Pražské metro ukončí provoz dříve. Dopravní podnik hlavního města Prahy kvůli povodňovému stavu uzavře v neděli 2.6.2013 od 23.00 hodin úseky metra Dejvická – Náměstí Míru, Smíchovské nádraží – Českomoravská a Pražského povstání – Ládví. Po ukončení provozu metra je nutno v uvedených úsecích běžných linek autobusů a tramvají. Náhradní autobusová doprava X-C bude zavedena pouze v úseku Muzeum – Ládví, a to od 23.00 hodin do 00.15 hodin.
Autor: (004039cz)-mb020613z-020613w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.6.2013
Praha (metro): Povodeň uzavře pražské metro - bude se opakovat srpen 2002? DP Praha od zahájení ranního provozu metra 3.6.2013 5:00 omezí provoz na několika úsecích pražského metra.

Mimo provoz se ocitnou úseky:

Trasa A: Dejvická – Náměstí Míru
Trasa B: Smíchovské nádraží – Českomoravská
Trasa C: Kobylisy – I. P. Pavlova (soupravy v provozu v úsecích Letňany – Kobylisy a I. P. Pavlova – Háje)

. Bude se opakovat situace ze srpna 2002, kdy díky několika kumulovaným vlivům došlo k totálnímu zaplavení pražského metra v centrální části města? Máme se opět bát kolapsu dopravy a gigantických škod na infrastruktuře? Již nyní se hovoří o selhání vedení Prahy, kdy pokyny ke stavbě protipovodňových stěn přišly příliš pozdě, bohužel. Pondělí ukáže...
Autor: (004036cz)-mb020613z-020613w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.6.2013
Praha (metro): Preventivně uzavřeny některé stanice metra. V neděli 2.6.2013 ve 14:00 došlo k uzavření stanic metra Staroměstská, Malostranská, Florenc B+C, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Nádraží Holešovice, Vltavská. Probíhají výstavby protipovodňových stěn, zmíněnými stanicemi se projíždí. Další provoz bude záviset na aktuální povodňové situaci. Náhradní autobusová doprava v dotčených oblastech není zavedena, cestující se musí spolehnout na běžné linky MHD nebo individuální přesun.
Autor: (004034cz)-mb020613z-020613w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.6.2013
Praha (metro): GO eskalátoru ve stanici metra Anděl. Od 22.4. do 19.7.2013 proběhne GO prostředního eskalátoru sstanice metra Anděl (severní výstup).
Autor: (004018cz)-mb220413z-160513w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.5.2013
Praha (metro): Obrácené řazení souprav M1. Z důvodu nadměrného ojíždění jedné strany kol vůči té druhé došlo v průběhu 1. čtvrletí 2013 k obrácení souprav ev.č. 4107, 4210, 4211, 4212, 4108 a 4111, 4216, 4217, 4218, 4112. Až doposud byla v platnosti obecná zvyklost řazení souprav, tj. lichými čísly ven z depa, u těchto souprav je to nyní obráceně.
Autor: (004017cz)-rs030413z-160513w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.5.2013
Praha (metro): 39 let pražského metra. U příležitosti 39. let od zahájení provozu pražského metra uspořádal DP Praha sympatickou akci, při níž byla dne 8.5.2013 vypravena historická souprava typu EČs. Provozní zajímavostí byl fakt, že souprava poprvé veřejně odvezla cestující až do stanice Letňany. Až dosud byl přitom jízdy v úseku Nádraží Holešovice - Letňany vozům typu ECs zapovězeny.
Autor: (004016cz)-mb080513z-090513w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.5.2013
Praha (metro): 39. výročí pražského metra. U příležitosti 39 let od zahájení provozu pražského metra, se budou konat zvláštní jízdy soupravou EČs na lince C. Souprava poprvé veřejně a s cestujícími přijede až na konečnou stanici Letňany.
Autor: (004010cz)-mb070513v-070513w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.5.2013
Praha (metro): Bezbariérově barierové cestování v metru. V současnosti má pražské metro z celkem 57 stanic 34 bezbarierových, tedy lépe řečeno takových, kam se vozíčkář dostane buď samostatným konáním či s drobnou asistencí někoho dalšího. Podle plánů realizace dalších bezbarierových přístupů mají být do roku 2014 zprovozněny stanice Anděl, Můstek a I. P. Pavlova. Do dalších let se můžeme dočkat realizace bezbariérových přístupů ve stanicích Palmovka, Karlovo náměstí, Opatov, Roztyly a Náměstí Míru. Bohužel nestačí jen realizovat nové, ale je nutno se postarat i o ty stávající. Dost tristní jsou lhůty, určené k opravě výtahů. Např. stanice metra Skalka - pánovaná oprava osobního výtahu od 25. 3 2013 do 3. 6. 2013 ! Nebo Zličín - 4. 3 2013 do 6.5. 2013. Připadá vám to normální? To jsou lhůty, za které by se nemusela stydět ani nechvalně proslulá organizace OPBH z dob socialismu. K 31.3.2013 byly ještě částečně mimo provoz bezbarierová zařízení ve stanicích Nádraží Holešovice, Střížkov a Smíchovské nádraží.
Autor: (004006cz)-mb310313v-310313w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.3.2013
Praha (metro): Velikonoční výluka metra C. Od 30.3.2013 do 1.4.2013 je z důvodu výměny výhybek přerušen provoz metra C v úseku Muzeum - Pražského povstání. Linka metra C je rozdělena na provozní úseky Háje - Pražského povstání a Letňany - Muzeum (v úseku Florenc - Muzeum bude zajištěn obousměrný provoz po jedné koleji). V úseku HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Muzeum - I.P.Pavlova - Vyšehrad - PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ je zřízena náhradní doprava X-C., obsloužena kloubovými nízkopodlažními. vozy.
Autor: (003995cz)-mb290313v-290313w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.3.2013
Praha (metro): DOD metro Veleslavín. V sobotu 19. ledna 2013 se uskuteční od 9 do 16 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve vznikající stanici metra Veleslavín.
Autor: (003976cz)-mb150113z-150113w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.1.2013
Praha (metro): Oprava eskalátoru na Českomoravské. V době od 7.1. do 22.3.2013 probíhá celková oprava eskalátoru č. 317 ve stanici metra Českomoravská.
Autor: (003971cz)-mb100113z-150113w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.1.2013
Praha (metro): Úsek Dejvická - Motol proražen. Razicí štíty Tonda a Adéla v předstihu oproti plánu dne 27.11.2012 po poledni prorazily poslední kousky zeminy u dosavadní konečné stanice Dejvická, kterou tak fyzicky propojí s Motolem. Slavnostní prorážky obou tunelových trub se zúčastnili dělníci, představitelé města a zástupci médií. První cestující se na nové trase svezou zřejmě na podzim 2014.
Autor: (003924cz)-mb271112z-301112w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2012
Praha (metro): VŘ na opravy kolejového svršku metra. DP Praha vyhlásil výběrové řízení na údržbu a opravy kolejového svršku metra s platností na 4 roky od uzavření smlouvy.
Autor: (003914cz)-mb291112z-291112v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.11.2012
Praha (metro): Termíny jízd historickou soupravou Ečs. V rámci zážitkové turistiky HKHMP byly zveřejněny termíny dalších jízd historické soupravy metra typu Ečs, které se konají 15.12.2012, 19.1.2013, 16.2.2013
Autor: (003891cz)-mb101112v-101112v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 10.11.2012
Praha (metro): Prorážka na metru V.A. V prosinci 2012 je plánována finální prorážka tunelu na budované trase metra V.A Dejvická - Motol. První soupravy metra by se měly na nové trase objevit v průběhu roku 2014.
Autor: (003884cz)-mb051112z-091112v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.11.2012
Praha (metro): Konec ČB CRT obrazovek na lince C. V průběhu 40. týdne roku 2012 zmizela poslední klasická černobílá obrazovka na nástupišti linky C ve stanici Roztyly a byla nahrazena barevnou LCD obrazovkou.
Autor: (003855cz)-rs141012v-141012w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.10.2012
Praha (metro): Totální výluka na lince A. Od zahájení provozu v pátek 28. září 2012 do ukončení provozu v neděli 30. září 2012 bude přerušen provoz metra na celé lince A.V trase Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí (metro B) – I. P. Pavlova (metro C) – Náměstí Míru – Koh-i-noor – Strašnická – Černokostelecká bude zavedena linka NTD XA. Prodloužena bude tramvajová linka 24 a autobusové 107, 111, 119, 125, 147, 175, 196 223, 263, 266, 329, 364, 366. Jistou provozní zajímavostí bude prodloužení linky 125 do celkové trasy Smíchovské nádraží - Skalka - Želivského. Posíleny budou i intervaly dalších dotčených linek.
Autor: (003847cz)-mb270912v-270912w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 27.9.2012
Praha (metro). Oprava eskalátorů na Andělu. V době od 17.9. do 21.12.2012 probíhá celková oprava eskalátoru v severním vestibulu stanice metra Anděl.
Autor: (003837cz)-mb170912z-210912w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.9.2012
Praha (metro): Konec stanice metra Národní třída. V souvislosti s výstavbou polyfunkčního objektu byla od úterý 10. července 2012 (po několikaměsíčních odkladech) do odvolání (přibližně 2 roky) uzavřena stanice metra Národní třída na lince B. Po dobu jejího uzavření budou vlaky touto stanicí pouze projíždět. V podstatě vzápětí se začalo s odstraňováním vybavení stanice a posléze s demolicí vestibulu. Poslední zbytky vestibulu budou odstraněny do konce srpna 2012. Nový vestibul bude menší a bude zakomponován do polyfunkčního objektu.
Autor: (003827cz)-mb300812v-300812w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.8.2012
Praha (tram): Historická souprava 81.71 slavila. U příležitosti 34. výročí zahájení provozu na lince A byla do provozu s cestujícími nasazena historická souprava 81.71 ev.č. 2159, 2213, 2429, 2637, 2504. Vlak jezdil podle zvláštního jízdního řádu a postupně projel nekratší úseky až po nejdelší, tak jak byly otevírány veřejnosti v průběhu let. Pro zmíněnou historickou soupravu to byla premiera, na lince s cestujícími se objevil prvně. Můžeme za to poděkovat několika jedincům - skalním metrákům, kteří si i přes nezájem vedení DP dokázali prosadit své, vozy zachránili a zajistili uvedení do provozního stavu, což např. z hlediska elektroinstalace nebylo vůbec jednoduché. Každopádně je to vítaná posila pro soupravu typu EČs.
Autor: (003825cz)-mb010612z-230812w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.8.2012
Praha (metro): Omezení stanice metra Hloubětín Od 24.3.2012 do odvolání je mimo provoz výtah ve stanici metra Hloubětín, který je nezbytný pro přepravu imobilních osob.
Autor: (003799cz)-mb090512v-mb090512w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.5.2012
Praha (metro): 38 let pražského metra. V úterý 8.5.2012 budou probíhat slavnostní jízdy historickou soupravou EČs. Jezdit by se mělo i v úseku na Ládví, kam se dosud EČs nedostala.
Autor: (003798cz)-mb070512z-mb070512w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.5.2012
Praha (metro): Výluka metra na trati C. V době od 6.4.2012 21:00 do 10.4.2012 3:50 dojde k přerušení provozu na lince C v úseku Muzeum - Pražského povstání. Příčinou je sanace výhybky č.2 na traťové koleji č.1 a spojce C/A ve stanici I.P.Pavlova. Rozsáhlá akce bude probíhat v pomyslných 3 etapách od 20.3. do 30.4.2012. Přípravné práce - 20.3.2012 0:50 hod. - 6.4.2012 3:40 hod. (pouze při nočních výlukách); Nepřetržitá výluka - 6.4.2012 21:00 do 10.4.2012 3:50 (nepřetržitá souvislá výluka); Dokončovací práce - 11.4.2012 0:50 - 23.4.2012 4:10 hod (pouze při nočních výlukách).

Výluka rozdělí linku C na dvě větve, a sice Háje - Pražského Povstání a Letňany - Muzeum. První úsek je plně řízen vlakovým zabezpečovačem při běžném dvojkolejném provozu. Část druhého úseku Letňany - Florenc je zabezpečován stejným způsobem, mezi stanicemi Florenc - Muzeum je přes kolejovou spojku vlak veden po nesprávné koleji, přičemž rychlost nesmí převýšit 60 km/h. Zadní stanoviště soupravy musí být nejpozději ve stanici Florenc (směr Muzeum ) doplněno druhým strojvedoucím. Pro případ poruchy některé ze souprav M1 bude ve stanici Letňany deponována záložní souprava.

Náhradní doprava bude hrazena llinkou X-C v úseku Hlavní nádraží - Pražského povstání. Dopravní podnik slibuje, že kapacita bude dostatečná, neboť budou nasazovány kloubové autobusy a odjíždět budou rovnou po třech najednou a v mezidobí intervalu ještě jeden. Souhrnný interval bude v rozmezí 1 - 5 minut.
Autor: (003781cz)-mb050412v-mb050412w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.4.2012
Praha (metro): Zrušen prodloužený provoz metra. V úterý 21.2.2012 Rada hl.m. Prahy zrušila z důvodu úspor prodloužený provoz metra v pátek a sobotu. Od 4.3.2012 tak nočním cestujícím končí tato vymoženost.
Autor: (003767cz)-mb210212z-mb240212w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.2.2012
Praha (metro): Další prorážka na trase metra. Za účasti představitelů hl. m. Prahy, Metrostavu a DP Praha prorazil ve čtvrtek 19. ledna 2012 razicí štít Adéla do budoucí stanice pražského metra Veleslavín a v otevřené stavební jámě se přímo setkal se svým kolegou Tondou, který na stejné místo zavítal už na začátku prosince.
Autor: (003743cz)-mb190112z-mb190112w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.1.2012
Praha (metro): Situace s vozy M1 není zrovna růžová. Problémy s praskáním podvozků vozů M1 se objevují i nadále. Dopravní podnik má již vypracován krizový scénář v případě, že potíže budou gradovat. Jako první opatření lze očekávat omezení záloh ve špičkách pracovního dne. Dále je možno prodloužit intervalu v ranní špičce což ušetří cca 3 soupravy. Dalším krokem se může stát stažení 7 souprav typu 81.71M z linky B (týká se souprav, které na lince C již v minulosti jezdily), jejich úprava zpět na zabezpečovací zařízení Matra + schválení Drážním úřadem si vyžádá několik měsíců příprav. Dle dostupných informací probíhá úprava první soupravy. V rámci krizového plánu se dá uvažovat i o znovuzavedení pásmového provozu , tj. Háje - Nádraží Holešovice, další souprava Háje - Ládví a další v celé trase Háje - Letňany.
Autor: (003708cz)-mb111111z-mb131211w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.12.2011
Praha (metro): Noční exkurze v metru. DP Praha uspořádá noční exkurzi neveřejných prostor ve stanici Florenc. Uskuteční se v noci z 1. na 2. prosince 2011. Vstupenky, které byly k dispozici od 1.11.2011 v počtu 80 ks a za poměrně vysokých 600,- Kč, zmizely jak mávnutím kouzelného proutku.
Autor: (003694cz)-mb301111z-mb301111w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2011
Praha (metro): Nová reklama v metru. Souprava vozů M1 ev.č. 4123, 4234, 4235, 4236, 4124 obdržela CVR Equabank.
Autor: (003686cz)-mb311011z-mb311011w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.10.2011
Praha (metro): První virtuální drogerie v metru. Neotřelou reklamní kampaň spustil Mall.cz ve stanici metra Anděl. Několik sloupů bylo vyzdobeno fotografiemi drogistického zboží a tzv. QR kódem, takže majitel soudobého mobilního telefonu může přes čtečku uskutečnit bleskurychlý nákup. Reklamní kampaň se bude vyskytovat ve více stanicích pražského metra. Vskutku zajímavý a originální nápad.
Autor: (003682cz)-mb191011z-mb201011w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.10.2011
Praha (metro): Turnikety zatím odloženy. Předražené znovuzavedení turniketů do metra, iniciované vedením DP Praha, se zatím odkládá. Magistrátní úředníci zřejmě dostali rozum, a zjistili, že z důvodu extrémních nákladů na to město Praha zkrátka nemá. Dopravní podnik by se měl zaměřit zejména na vylepšení stávajících služeb, zavedení turniketů na bázi Opencard, cestujícímu nic nepřinese, ba právě naopak, zdražení jízdenek a zdržení při odbavování.

Vylepšit se dá například zastávková péče, neboť některé neudržované přístřešky či označníky vypadají dost tristně. Cestující by rozhodně ocenili lepší informovanost v případě nenadálých výluk, či technických komplikací na trati, tomu by mohla napomoci výstižná dopravní informace na webu provozovatele www.dpp.cz. Sofistikovanější metodou by mohla být speciální aplikace pro smartphony, kde by bylo možno nalézt aktuální polohu vozidel, beroucí a zobrazující odlehčená data z dispečerského řídícího systému Doris.
Autor: (003680cz)-mb201011v-mb201011w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.10.2011
Praha (metro): Reklamní kampaň Milka. V pátek 7.10.2011 se převlékla do reklamního kabátku stanice metra Zličín na lince B. Sloupoví na nástupišti bylo polepeno fialovou folií a opatřeno slogany jako upoutávku na čokoládu Milka. Reklamní kampaň tím nekončí, slogany se dostaly i do mělkých skříněk ve vozech metra.
Autor: (003678cz)-mb071011z-mb201011w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.10.2011
Praha (metro): Jízdy metra EČs v roce 2012. DP Praha zveřejnil termíny jízd historické soupravy EČs. Od pondělí 3. října 2011 jsou v prodeji jízdenkyna termíny pro první pololetí roku 2012: 21. ledna, 18. února, 17. března, 21. dubna, 19. května a 16. června 2012. Jízdenky stojí 150,- Kč a je zapotřebí včasná rezervace místenky.
Autor: (003677cz)-mb051011z-mb051011a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.10.2011
Praha (metro): Potíže s vozy M1. Ve sdělovacích prostředcích proběhly před nedávnem informace o praskajících podvozcích vozů ČKD (Siemens) M1, které jsou nasazovány na linku C. Příčina zatím není příliš známá, praskliny se na podvozcích nejstarších serií objevily minimálně již v půli července 2011. Nechme se tedy překvapit, jakým způsobem se s tím DP Praha vypořádá, doposud s vozy M1 panovala všeobecná spokojenost.
Autor: (003675cz)-mb051011v-mb051011w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.10.2011
Praha (metro): Jízdy Ečs pro letošek vyprodány. Zbývající zvláštní jízdy historické soupravy metra typu Ečs jsou pro letošek kompletně vyprodány, v termínech 17. 9., 15. 10., 19. 11., 17. 12 už nelze sehnat ani jedno volné místečko, avšak údajně se jedná o rozšíření nabídky...
Autor: (003652cz)-mb040911v-mb040911w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.9.2011
Praha (metro): Dobrý hospodář majetek rozmnožuje, špatný se jej zbavuje. Pražský dopravní podnik se chce zbavit dalšího majetku. Reálně se chystá odprodej vestibulů ve stanicích metra Českomoravská, Vysočanská a Kačerov, uvažuje se i o Florenci. Bohužel, Dopravní podnik hlavního města Prahy má svoje nejlepší léta za sebou, současní vlivní vedoucí představitelé DP i magistrátu pouze rozprodávají majetek, anebo se zbavují svých provozních divizí i se zaměstnanci, jejichž služby však vzápětí potřebují, čemuž říkají krásně ošklivým slovem outsourcing.
Autor: (003651cz)-mb040911v-mb040911w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.9.2011
Praha (metro): Oprava stanice metra Hůrka. Již několik dnů probíhají drobnější opravářské práce na opláštění vestibulu metra a přilehlého komplexu.
Autor: (003629cz)-mb040811z-050811w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.8.2011
Praha (metro): Stávka Praha - provoz metra 16.6.2011 12:15. Podle dostupných informací je krajně nepravděpodobné, že by byl spuštěn provoz metra. Dopravní podnik nemá k dispozici dostatek řidičů, kteří by zajistili provoz metra byť v omezeném rozsahu. Pokud tomu tak bude, stane se 16. červen prvním dnem v historii pražského metra, kdy se nejezdilo.
Autor: (003608cz)-rs-160611z-160611w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.6.2011
Praha (metro): Spuštěn provoz výtahů ve stanici Národní třída. V pátek 6. 5. 2011 byl slavnostně zahájen dlouho očekávaný provoz čtyř nových výtahů ve stanici metra trasy B Národní třída. Na povrchu vyúsťují na počátku ulice M. Rettigové poblíž velmi frekventované tramvajové zastávky Lazarská.
Autor: (003573cz)-mb-310511v-310511w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.5.2011
Plzeň (metro): Škoda Transportation ve spolupráci s ruským partnerem ZAO Vagonmaš vyrobí a dodá do ruského Petrohradu části 300 vozů metra. Smlouvu, která byla uzavřena již v roce 2007 na dodávky dílů pro prototypový šestivozový vlak a dohodu o společné vývojové a výrobní spolupráci, nabude smyslu v létě 2011, kdy bude na kolejích metra v St. Peterburgu testována třívozová prototypová souprava - první asynchronní v Ruské federaci.
Autor: (003565cz)-mb-060411z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.4.2011
Praha (metro): Kartáče na Andělu. V první polovině března 2011 byly všechny eskalátory stanice metra Anděl vybaveny ochrannými kartáči, omezující zejména pohyb dolních končetin v pohyblivé zoně eskalátoru. Situace je reakcí na serii drobných i vážných úrazů na těchto typech sovětských eskalátorů.
Autor: (003554cz)-mb-240311v-240311w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.3.2011
Praha (metro): Zážitková turistika s EČs. V sobotu 19. března 2011 se po delší odmlce opět vydá s cestujícími na trať historická třívozová souprava metra typu EČs. Tentokrát to nebude u příležitosti nějakého výročí, nýbrž v rámci tzv. zážitkové turistiky pod záštitou hl. m. Prahy. Účast je možná pouze po předchozí registraci na webu www.prahatechnicka.cz a platbě 150,- Kč za osobu. Za tento peníz cestující získá vstup do depa metra včetně průvodce a hodinovou projížďku historickou soupravou mezi stanicemi Kačerov - Nádraží Holešovice a zpět. Akce se koná dvakrát denně jednou za měsíc, a sice pro maximálně 90 osob. Děti do 10 let bezplatně, bez nároku na volné místo. První termíny jsou již obsazené, další se konají v následujících termínech: 16. dubna (VYPRODÁNO), 21. května, 11. června, 16. července, 20. srpna, 17. září, 15. října, 19. listopadu a 17. prosince 2011.
Autor: (003550cz)-mb-170311v-170311w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 17.3.2011
Praha (metro): Poslední dodávka 81.71M. V sobotu 12.2.2011 byla podle očekávání dodána poslední rekonstruovaná souprava typu 81.71M z plzeňské škodovky. Spolu s touto soupravou ev.č. 3903, 3680, 3681, 3683, 3904 byla dodána ještě jedna, starší opravená souprava stejného typu, a sice ev.č. 3125, 3228, 3264, 3210, 3124.
Autor: (003532cz)-mb-120211z-130211w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.2.2011
Praha (metro): Konec rekonstrukcí metra typu 81.71. Podle oficiálních informací má být v sobotu 12. 2. 2011 dodána pražskému DP poslední rekonstruovaná souprava 81.71M, konkrétně ev.č. 3903, 3680, 3681, 3683, 3904. Čelní vozy ev.č. 3903 a 3904 jsou rekonstrukce z vložených vozů 81.714 ev.č. 2656 a 2684.
Autor: (003530cz)-mb-090211v-090211w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.2.2011
Praha (metro): Přerušeníprovozu metra B dne 30.12.2010. Ve čtvrtek 30.12.2010 cca mezi 17:00 - 18:00 byl mimo provoz úsek metra Nové Butovice - Zličín (údajně technická závada výhybky). NAD X-B (865) zajistily vozy řepské garáže, většinou NP standard, kloubové minimálně. Zatímco všeobecné informace o přerušení provozu podával ve většině stanic metra staniční rozhlas, v dotčených stanicích, kde by bylo zapotřebí již konkrétnějších informací (předpokládaná doba přerušení, náhradní doprava, nástupní zastávka), mlčel. Dispečeri DP Praha se sice oháněli co mohli, avšak neznalost řidičů o trasy linky X-B situaci nepomáhala, ba naopak, zbytečně docházelo ke zdržování při nabírání cestujících. Štěstí pro DP Praha byl fakt, že k výluce došlo ve dnech, kdy nejezdí až tolik cestujích a navíc v době, kdy dopravce mohl stáhnout některé autobusy z končících šejdrů. Bohužel se dosti citelně nedostávalo článkových autobusů, takže dostat se na Nových Butovicích do některého z přistavených Citybusů chtělo leckdy přímo atletický či zápasnický výkon. V provozu byly spatřeny následující vozy (seznam není úplný): Karosa B731 ev.č. 7253; Karosa B951 ev.č. 4039; Karosa B941 ev.č. 6245; Karosa B961 ev.č. 6366; Citybus event. č. 3339, 3341, 3345; SOR NB12 ev.č. 3598, 3600. Těsně se nedostalo na nejnovější přírůstek v podobě vozu SOR NB12 ev.č. 3605, který nebyl nakonec na linku NAD nasazen, ač k tomu nebylo daleko.
Autor: (003495cz)-mb201210z-301210w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.12.2010
Praha (metro): Eskalátory na Nám. Republiky mimo provoz. Od 1.11. do 4.12.2010 (původně plán do 17.12.2010) byl mimo provoz výstupní eskalátor z nástupiště na Náměstí Republiky. Pro výstup ze stanice byli cestující povinni použít výstup směr Masarykovo nádraží. Provoz vstupního eskalátoru byl nepřerušen.
Autor: (003468cz)-mb301110z-081210a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.12.2010
Praha (metro): Západní vestibul stanice metra Stodůlky uzavřen. Nedlouho po slavnostním otevření je od pondělí 18.10.2010 opět uzavřen západní vestibul stanice metra Stodůlky. Stalo se tak z důvodu nevhodně zvolených skleněných výplní vestibulu, které nesplňují požadované parametry. Uzávěra má podle dostupných informací trvat až do cca 7. listopadu.
Autor: (003453cz)-mb180910z-201010a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.10.2010
Praha (metro): Graffiti opět na scéně? Po relativně dlouhé době se v metru opět objevila rozsáhlejší nelegální malůvka, a sice přímo na mramorovém obložení stanice metra Budějovická za traťovou kolejí směr Kačerov. Kresba však byla odstraněna nejpozději 3.10.2010.
Autor: (003443cz)-mb011010z-041010a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.10.2010
Praha (metro): Předprodej jízdenek ve Stodůlkách. V souvislosti s otevřením západního vestibulu stanice Stodůlky došlo k vybudování zázemí provozovny předprodeje jízdenek, dosud však není v provozu.
Autor: (003437cz)-mb140910z-260910w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.9.2010
Praha (metro): Čachry s evidencemi pražského metra. Vzhledem k nedostatku čelních vozů typu 81.71 vhodných k rekonstrukci, bylo přikročeno k rekonstrukci z vozů vložených. Tyto vozy 81.71M budou označeny novou evidenční řadou 3900. Prozatím jsou tedy naplánovány vozy ev.č. 3901 ex 2667, 3902 ex 2657, 3903 ex 2619, 3904 ex 2656, 3905 ex 2684.
Autor: (003431cz)-jv170910z-250910w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.9.2010
Praha (metro): Výměna eskalátorů na Florenci. Z důvodu výměny pohyblivého schodiště na nástupišti stanice metra Florenc tratě C (severní vestibul) je od 10. srpna 2010 přibližně do prosince 2010 uzavřen vstup/výstup z/do ulice Sokolovská. V provozu pro cestující zůstane vestibul metra směr autobusové nádraží Florenc (jižní vestibul).
Autor: (003430cz)-mb170910z-250910w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.9.2010
Praha (metro): Další souprava M1 s CVR. V provozu na lince C byla zjištěna souprava vozů M1 ev.č. 4115, 4222, 4223, 4224, 4116 s celovozovou reklamou Komerční banka.
Autor: (003429cz)-mb190910z-250910w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.9.2010
Praha (metro): Podrobnosti ohledně otevření záp. vestibulu Stodůlky. Dle dostupných informací se předpokládá slavnostní otevření západního vestibulu Stodůlky v pátek 10. září 2010 v 9:00. Ve středu 8.9.2010 došlo k "odmaskování" zneplatněných cedulí odkazujících na nový východ z metra. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách byla zjištěna páska zakazující průchod, jinak je vše připraveno a čeká se na následující den na otevření.
Autor: (003415cz)-mb060910z-090910a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.9.2010
Praha (metro): Otevření západního vestibulu ve Stodůlkách se blíží. Termín otevření západního vestibulu stanice metra je na spadnutí, obyvatelé a pracující v Britské čtvrti se dočkají v pátek 10. září 2010.
Autor: (003412cz)-mb020910v-020910w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.9.2010
Praha (metro): Nejasný termín otevření vestibulu Stodůlky - západ . Magistrát hl. m. Prahy si s otevřením západního vestibulu dává načas, dosud nebyl stanoven definitivní termín. Vzhledem k tomu, že kolaudace proběhla v pořádku, teoreticky nic nebrání spuštění od 1.9.2010, leč hlavní slovo má pražský magistrát, takže se do toho ještě klidně může zamotat nějaká politická vůle nebo zvůle.
Autor: (003400cz)-mb-200810z-200810w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.8.2010
Praha (metro): Rozšíření provozu metra. Od 1.9.2010 dojde k malé revoluci v provozu pražského metra. Bude prodloužen provoz v nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Celkově tak bude provoz metra prodloužen cca o 50 až 60 minut, dále bude návaznost na denní tramvajové linky a většinu denních městských autobusových linek. Všechny poslední spoje metra pojedou nově až do konečných stanic (dosud neplatilo pro linku B).
Autor: (003399cz)-mb-190810z-200810w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.8.2010
Praha (metro): Inzerenti mají dovolenou ? Nezvykle vysoký počet prázdných reklamních ploch ve vozech pražského metra je poměrně zarážející. I v současné době ekonomické recese by se měly zainteresované firmy snažit, aby byl tento zajímavý reklamní prostor trvale obsazen. Uvidíme tedy, zda bude po prázdninách situace lepší.
Autor: (003396cz)-mb-160810z-190810w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.8.2010
Prajha (metro): Západní vestibul metra Stodůlky před otevřením. Stranou zájmu sdělovacích prostředků je blízké otevření nově vybudovaného západního vestibulu stanice metra Stodůlky. Nyní probíhají dokončovací práce, přičemž kolaudace se má konat cca 10.8.2010. Pokud kolaudace proběhne bez větších závad, bude vestibul během několika dnů připraven do provozu, avšak záleží na pražském magistrátu, který stanoví finální datum otevření vestibulu. Již v předstihu byl zrekonstruován výtah pro imobilní osoby, který se nachází cca uprostřed vzdálenosti mezi východním a západním vestibulem.
Autor: (003388cz)-mb-280710z-280710w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.7.2010
Praha (metro): Uplynul rok od ukončení provozu sovětských souprav. Ve čtvrtek 2.7.2010 byl slavnostně ukončen provoz nerekonstruovaných sovětských souprav typu 81.71. Do análů historie dopravy se však nesmazatelně zapsala nedůstojným odchodem z dopravní scény, díky úsilí několika nezvedených pubescentů, kteří zkazili radost, jak všem fanouškům metra, tak i těm, pro něž je obživou. Poslední běžný den provozu tak byl pátek 26.6.2009 Ve středu 1.7.2010 se konalo v kačerovském depu rozloučení pro novináře za účasti vrcholných představitelů DP Praha a magistrátu. Následující den vyjela poslední souprava na linku B, aby se rozloučila s cestujícími. Mytiščinské soupravy typu 81.71 jezdily od 12.8.1978 až do 2.7.2009 a objevovaly se na všech trasách pražského metra.
Autor: (003376cz)-mb-070710v-070710w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.7.2010
Praha (metro): Oprava obkladů ve stanici Karlovo náměstí. Z důvodu dlouhodobého průsaku povrchových vod se v současnosti opravuje obložení tunelu ve stanici Karlovo náměstí. Dotčena je kolej ve směru na Zličín, opravy probíhají v nočních hodinách, takže na provoz MHD nemají žádný vliv.
Autor: (003356cz)-mb-180610z-220610w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.6.2010
Praha (metro): Nový informační systém v metru. Na jaře 2010 byl ve stanici Karlovo náměstí použit nový druh informačních tabulí pro cestující. Ve většině případů byl použita kontrastní černobílý text, u schemat pak s pomocí jednoduché barevné škály. Východy z metra jsou nyní značeny písmenočíselným označením od E1 (z anglického exit) vzestupnou řadou.
Autor: (003355cz)-mb-220610v-220610w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.6.2010
Praha (metro): Nový výtah na Chodově. Ve čtvrtek 27.5. 2010 byl uveden do provozu s cestujícími nový výtah z nástupiště do vestibulu, který nahradil dosavadní a nevyhovující plošinu.
Autor: (003347cz)-mb-280510z-090610w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.6.2010
Praha (metro): Metro bude jezdit déle. Od září 2010 bude noční provoz pražského metra o pátcích a sobotách prodloužen až do 01:00 hod. následujícího dne, včetně přestupních vazeb na povrchovou dopravu. To je velmi dramatický obrat, narozdíl od dosavadních ekonomických plánů, které předpokládaly zrušení 2 - 3 posledních spojů metra. O tom, že spousta cestujících rozšíření provozu přivítá, polemizovat asi netřeba.
Autor: (003322cz)-mb-090510v-090510w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.5.2010
Praha (metro): Letňany, Střížkov a Prosek konečně pokryty GSM signálem. DP Praha se konečně dohodl s mobilními operátory Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s na podmínkách pokrytí GSM signálem v nejnovějších stanicích pražského metra. Cestující si tak již od konce března 2010 nemusejí v těchto stanicích připadat ztraceni. Pokrytí mezistaničních úseků pražského metra se však hned tak nedočkáme, operátorům to nepřipadá ekonomicky zajímavé.
Autor: (003314cz)-mb-010410z-010510w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.5.2010
Praha (metro): Na Zličíně opět odpadkové koše. Od čtvrtka 29.4.2010 mohou cestující opět využívat odpadkové koše na nástupišti, tentokrát objemného protiteroristického provedení. Původní nádoby byly odstraněny krátce po teroristických akcích v USA v září 2001. Postupem času se mají objevit i v dalších stanicích.
Autor: (003307cz)-mb-290410z-300410w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.4.2010
Praha (metro): Stavba trasy metra Dejvická - Motol zahájena. Společnost Metrostav konečně zahájila stavbu nové trasy metra A v úseku Dejvická - Motol. Od 19.3.2010 již byla na Vypichu provedema přeložka silniční komunikace Kukulova a zahájeny rozsáhlé výkopové práce.
Autor: (003297cz)-mb-030410v-070410w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.4.2010
Praha (metro): Výstavba osobního výtahu ve stanici Národní třída. Od února 2010 probíhá výstavba osobního výtahu ze stanice metra Národní třída. Výstavba probíhá mj. z důvodu výstavby obchodně-administrativního centra Copa a plánovanému uzavření vestibulu stanice.
Autor: (003258cz)-mb-150210v-150210w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.2.2010
Praha (metro): Výstavba osobního výtahu ve stanici Chodov. Od 8. února 2010 probíhá výstavba osobního výtahu ze stanice metra Chodov, který nahradní dosavadní plošinu. Po dobu výstavby mohou cestující používat nákladní výta, avšak pouze s obsluhou dopravce.
Autor: (003257cz)-mb-150210v-150210w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.2.2010
Praha (metro): DP Praha se zbavil dalších provozů. Od 1.1.2010 převzala fa. Škoda Transportation v rámci outsourcingu depa metra tras A a B. Jedná se o tzv. Full Servis pro obě depa metra na Zličíně a v Hostivaři a opravárenský závod (OZM) v Hostivaři.
Autor: (003255cz)-mb-190110z-060210w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.2.2010
Praha (metro): Smrtelný pád osoby do kolejiště. V úterý 19.1.2010 v 17:00 došlo k pádu do kolejiště a smrtelnému zranění mladého muže ve stanici Roztyly. Krátce nato byl zastaven provoz metra a v úseku Pražského povstání - Háje byla zřízena nepříliš dobře organizovaná linka X-C. V plném rozsahu byl provoz obnoven cca po 75 minutách.
Autor: (003241cz)-mb-190110z-190110w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.1.2010
Praha (metro): Pohřební cedule v metru. Ve stanici metra Karlovo náměstí byly nainstalovány nové cedule s názvem stanice. Na tom by nebylo nic neobvyklého, pokud by se nejednalo o grafické ztvárnění v černé barvě, které připomíná vše ostatné, jen ne stanici metra na lince B.
Autor: (003231cz)-mb-101209z-130110w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.1.2010
Praha (metro): Poslední vozy metra z SKV. Pátek 30. 10. 2009 vstoupil do historie tím, že toho dne byla krátce před polednem vyexpedována poslední souprava metra typu M1 a zároveň byla tímto počinem uzavřena historie výroby kolejových vozidel na pražském Zličíně.

Expediční data poslední výrobní serie:
 1. souprava číslo 5 čtvrté výrobní serie (DP Praha 53. souprava) 4305, 4457, 4458, 4459, 4306 expedice 27.10.2009
 2. souprava číslo 4 čtvrté výrobní serie (DP Praha 52. souprava) 4303, 4454, 4455, 4456, 4304 expedice 7.10.2009
 3. souprava číslo 3 čtvrté výrobní serie (DP Praha 51. souprava) 4301, 4451, 4452, 4453, 4302 expedice 14.9.2009
 4. souprava číslo 2 čtvrté výrobní serie (DP Praha 50. souprava) 4199, 4448, 4449, 4450, 4300 expedice 29.10.2009
 5. souprava číslo 1 čtvrté výrobní serie (DP Praha 49. souprava) 4197, 4445, 4446, 4447, 4198 expedice 30.10.2009

Některé soupravy byly předány bez nových podvozků, tzn., že dopravce si musel obstarat své a nové byly dodány později.
Autor: (003228cz)-mb-301009z-130110w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.1.2010
Praha (vše): Přijde Jungmannovo nám. o výstup z metra? V polovině listopadu 2009 proběhla sdělovacími prostředky informace, že MČ Praha 1 uvažuje o zrušení východu z metra na Jungmannově nám., přičemž uvolněné místo by mělo být poskytnuto individuální automobilové dopravě za účelem rozšíření komunikace. Že by prefernce MHD po "pražsku"?
Autor: (003210cz)-mb-091109z-301109w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2009
Praha (metro): Nové piktogramy v metru. Na eskalátorech v pražském metru se objevily nové piktogramy, které cestujícím připomínají přepravní kázeň při jízdě na schodech. Stalo se tak na základě závažných poranění, které se cestujícím přihodily během tohoto roku na eskalátorech sovětského typu.
Autor: (003186cz)-mb-291009z-291009v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.10.2009
Praha (metro): Návrat turniketů do Prahy? DP Praha vyhlásil výběrové řízení za neuvěřitelných 3,5 mld. Kč na dodávku těchto zařízení do útrob podzemní dráhy. Mezi výhody lze uvést vymístění nepřizpůsobivých osob z pražského podzemí a vyšší platební kázeň cestujících. Mezi nevýhody patří, stejně tak jako v případě čipových karet v autobusech, neadekvátní prodloužení odbavovací doby u turniketů a samozřejmě gigantická pořizovací cena, kterou stejně ve finále zaplatí cestujícící.
Autor: (003184cz)-mb-231009v-291009w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.10.2009
Praha (metro): Poslední soupravy metra z SKV. Do konce října 2009 budou ze závodu SKV Zličín vyexpedovány poslední 3 soupravy metra typu M1 pro pražský Dopravní podnik, a tímto aktem se uzavře historie za výrobou kolejových vozidel v tomto pobočném závodu fy. Siemens. Nový majitel nepředpokládá zachování výroby kolejových vozidel.
Autor: (003176cz)-mb-261009z-261009v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.10.2009
Praha (metro): Končí dodávky poslední serie M1. Ve středu 7.10.2009 v pravé poledne, za kvílení sirén IZS, byla z SKV Zličín (Siemens) vyexpedována souprava vozů M1 ev.č. 4303-4454-4455-4456-4304. Přetah za pomoci loko T5+T14 z Depa Zličín se uskutečnil přes zkušební kolej DZ, přičemž souprava má být v nočních hodinách přetažena do DK, kde bude zprovozněna, stejně jako ostatní soupravy. Existence SKV bude ukončena s posledním říjnovým dnem, a dodané soupravy, jejichž výroba se zkomplikovala skluzem s dodávkami podvozků, budou zprovozňovány v Depu Kačerov, kde je prováděna údržba stávajících vozů M1.
Autor: (003167cz)-mb-091009z-091009v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.10.2009
Praha (metro): Jednotky M1 uzavírají historii SKV na Zličíně. Vzhledem k plánovanému ukončení výroby v SKV k říjnu 2009 se vyráběné jednotky M1 stanou pravděpodobně poslední zakázkou, kterou bude ukončena existence SKV v Praze na Zličíně. Zvláštní ironie osudu, pokud vzpomeneme, že hliníkové jednotky M1 jsou to jediné, co se udrželo z výroby bývalého ČKD na Zličíně...
Poslední serie vozů navazuje na tři předchozí a má být dodána do zmíněného října 2009. Některé vozy jsou těsně před dokončením, jiné jsou teprve ve stadiu hrubé stavby vozové skříně. Celkem vznikne 5 souprav M1 ev.č. 4197, 4445, 4446, 4447, 4198; 4199, 4448, 4449, 4450, 4300; 4301, 4451, 4452, 4453, 4302; 4303, 4454, 4455, 4456, 4304; 4305, 4457, 4458, 4459, 4306. Budoucnost dalších vozů pražského metra je tedy velká neznámá a uvažovaný typ M2 zřejmě nikdy nevznikne.
Autor: (003143cz)-mb-180609z-070709w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.7.2009
Praha (metro): Smutný konec jedné generace. Čtvrtek 2. 7. 2009 proběhlo rozloučení s poslední soupravou typu 81.71 ev. č. 2392, 2693, 2676, 2671, 2374 na oběhu 81. Souprava měla vykonat dvě kola na lince B, avšak vlivem vandalského činu několika pubescentů s nádobami plnými barev došlo k neplánovanému zátahu zasažené soupravy ještě před ukončením prvního kola. Incident se stal v 11:30 ve stanici Lužiny a souprava poté již bez cestujících zatáhla do depa Zličín.
Autor: (003136cz)-mb-020709z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.7.2009
Praha (metro): Novináři si zdokumentovali konec vozů 81.71 v provozu. Ve středu 1.7.2009 od 12:00 se v depu Kačerov konala oficiální rozlučková jízda s poslední provozuschopnou sovětskou soupravou 81.71. Po nezbytné foto a videodokumentaci se radní Šteiner pasoval do role výpravčího a v čepici výpravčího odpískal a odmával odjezd poslední nerekonstruované soupravy. Posléze se mohli přítomní projet soupravou vozů 81.71 ev. č. 2392, 2693, 2676, 2671, 2374 na zkušební trati. Původně se mělo jet po trati 2 - 3x, leč z nařízení ředitele Dvořáka se jelo po zkušební trati pouze jedenkrát.Po ukončení akce byla souprava odtažena na kolej 28. Zajímavá je paralela s ukončením autobusů Ikarus 280, je tomu právě 10 let, kdy dojezdily, a rovněž v oblasti Kačerova.
Autor: (003133cz)-mb-010709v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.7.2009
Praha (metro): Sovětské vozy metra končí. Ve čtvrtek 2.7.2009 se naplní historie jednoho typu metra, v propadlišti dějin zmizí vozy typu 81.71 z Mytiščina. Poslední souprava má dojezdit na lince B po poledni 2.7.2009. Stane se tak po 12 letech a 2 dnech, kdy dojezdil předchozí typ EČs. Souprava ev.č. 2392, 2693, 2676, 2671, 2374 vyjede v 10:07 ze Zličína jako vložený spoj a vykoná dvě kola na lince B. Díky snaze několika jedinců politicky se zviditelnit, nedošlo k ukončení běžného provozu 30. 6. 2009, nýbrž již v pátek 26. 6. 2009 rovněž s výše uvedenou soupravou, čímž byla pečlivě připravovaná akce na 30. 6. 2009 nesmyslně potopena ke dnu. Bohužel... Jedna souprava má být zachována jako historická, jeden čelní vůz má být zachován v Muzeu MHD ve Střešovicích.
Autor: (003132cz)-mb-260609v-010709a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.6.2009
Praha (metro): 35 let pražského metra - oslavy. V pátek 8.5.2009 se u příležitosti 35 let od zahájení provozu uskuteční Den otevřených dveří v depu Kačerov. V provozu na části linky C (Nádraží Holešovice - Kačerov/Háje) bude opravená historická souprava EČs ev.č. 1083, 1084 ,1085, která dojezdila v roce 1997.
Autor: (003124cz)-mb-260409z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.5.2009
Praha (metro): Vůz ev.č. 2504 vyřazen. Podle dostupných informací dojezdil v pátek 13.3.2009 vůz 81.717 ev.č. 2504 z roku 1990, tedy poslední dodaný čelní vůz této typové řady. Podle původního velmi dobrého záměru by měl být zachován v historické soupravě vozů ev.č. 2159, 2213, 2429, 2637, 2504, ale vzhledem k destruktivní "práci" současného nejvyššího managementu DP Praha je to ve hvězdách.
Autor: (003107cz)-mb-130309z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 27.3.2009
Praha (metro): Poslední mohykáni v metru. V provozu pražského metra zbývá pouze 6 souprav typu 81.71 z let 1988 - 1990. Během každého měsíce je vyřazena přibližně 1 souprava, konec provozu se předpokládá do letních prázdnin 2009.
Autor: (003106cz)-mb-110309v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.3.2009
Praha (metro): Přepravní průzkum 2008. Po celý den 12.11.2008 probíhal přepravní průzkum v pražském metru. Cestující dostávali poněkud odlišné přepravní lístky než v minulých letech. Na líci bylo v češtině, angličtině a němčine uvedeno, že se jedná o průzkum metra, dále tam byla loga DP Praha a Ropidu, dále pak název stanice metra a její kód . Na rubu pak reklama na elektronickou jízdenku Opencard .
Autor: (003075cz)-mb-121108z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.12.2008
Praha (metro): Posledních 13 starých souprav 81.71. Podle dostupných informací je do provozu na lince B zařazováno posledních 13 nerekonstruovaných souprav typu 81.71. Jejich provoz se tak již velmi rychle krátí, jelikož jsou nahrazovány vozy po rekonstrukci.
Autor: (003034cz)-mb-300708z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.8.2008
Praha (metro): Blíží se otevření metra IV.C2. Ve čtvrtek 8.5.2008 ve 12:00 bude slavnostně zahájen provoz na nově vybudovaném úseku pražské metra ze stanice Ládví do stanice Letňany.
Autor: (002979cz)-mb-030508z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.5.2008
Praha (metro): Pád osoby do kolejiště na Opatově. V sobotu 8.3.2008 v 8.30 byl na cca 5 minut zastaven provoz na lince C z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Opatov.
Autor: (002933cz)-mb-080308z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.3.2008
Praha (metro): Konec projektu Metrovision. V uplynulých měsících 11/2007 - 2/2008 bylo v prostorách stanic pražského metra vybudováno 40 bilbordů, sloužících reklamě, místo nedávno zastaveného projektu 24 elektronických projekčních stěn, známých pod jménem Metrovision.
Autor: (002932cz)-mb-120308v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.3.2008
Praha (metro): Seminář Elektrické vozy pražského metra. Vědeckotechnický klub při DP-Metro uspořádal dne 28.2.2008 v prostoru Depa Kačerov pro zájemce z řad zaměstnanců DP Praha odborný seminář Elektrické vozy pražského metra - historie - současnost - budoucnost. Seminář pojednával o prvních projektech nerealizovaného metra ze 30. let 20. století, dále pak ze 60. let 20. století přes vozy typu R1, EČs, 81.71, 81.71M a M1 včetně současnosti a předpokládaného vývoje vozového parku pražského metra v následujícím desetiletí.
Autor: (002929cz)-mb-280208z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.3.2008
Praha (metro): Pády osob do kolejí metra nekončí. V pátek 22.2.2008 v době od cca 7:30 do 7:38 nejezdilo metro na lince B z důvodu pádu osoby do kolejiště.Zde to dopadlo relativně dobře, narozdíl od případu, který se stal o týden v později 29.2.2008. Cca ve 14 hodin došlo opět na lince B k zastavení provozu z důvodu pádu osoby do kolejiště, tentokrát s velmi tragickými následky, neboť se celá událost stala v tunelu a evakuace osob i vyproštění zbytků těla a obnovení provozu se protáhlo až do cca 16:30.
Autor: (002928cz)-mb-220208z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.3.2008
Praha (metro): Omezení provozu metra v úseku Nádr. Holešovice - Ládví. Od 20 hodin v pátek 1. února 2008 do ukončení provozu metra v neděli 3. února 2008 přerušen provoz linky C v úseku Kobylisy - Ládví a současně omezen provoz linky C v úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy: Náhradní doprava zajištěna tramvajovými linkami 10 a 17 a autobusovými č. 103, 177, 186, 187. Další výluka probíhala v termínu od 20 hodin v pátek 22. února do ukončení provozu metra v neděli 24. února 2008, kdy byl přerušen provoz linky C v úseku Nádraží Holešovice – Ládví. NAD X-C zavedena v úseku Nádraží Holešovice – Ládví. Nasazeny byly kloubové vozy z různých garáží, přičemž byly spatřeny vozy B 741 ze starších serií, ale i nejnovější vozy B 961.
Autor: (002910cz)-mb240108z-250208a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.2.2008
Praha (metro): Bude zrušen pásmový provoz na lince B. Pravděpodobně od 1.2.2008 (tedy nikoliv od 1.1.2008, jak bylo původně informováno) bude zrušen pásmový provoz na lince B.
Autor: (002889cz)-mb-020108z-080108a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.1.2008
Praha (metro): Siemens dodá další vozy M1. Společností Siemens vyrobí na základě objednávky DP Praha dalších 5 vlakových souprav typu M1 pro pražské metro, které doplní 48 již dodaných z let 2001 - 2006. Vlaky vyrobí pražský výrobní závod Siemens Kolejová vozidla a dopravnímu podniku je dodá do roku 2011. Nové soupravy splní zvýšené provozní požadavky prodloužené linky C, zejména v souvislosti s prodloužením trati v úseku Ládví - Letňany.
Autor: (002836cz)-mb-241007z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.11.2007
Plzeň (metro): Škoda Plzeň expanduje do Ruska. V 5. listopadu 2007 podepsali zástupci Škody Holding a ruské firmy ZAO VAGONMAŠ obchodní smlouvu na dodávky důležitých komponentů pro prototypový vlak metra a následné spolupráce na výrobě seriových souprav.
Autor: (002834cz)-mb-051107z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.11.2007
Praha (metro): Pád ženy do kolejiště. Provoz metra na lince B dne 29.10.2007 ráno krátce po sedmé hodině zastavila žena, která spadla ve stanici Palmovka do kolejiště. Vlaky necelou hodinu nejezdily mezi stanicemi Florenc a Českomoravská. Některé zastávky povrchové dopravy poté připomínaly co do počtu cestujících malou Spartakiádu. Kdo chtěl při cestě do Hloubětína využít alternativu v podobě tramvajové linky č. 3, měl také smůlu, před osmou hodinou totiž vypověděl poslušnost tyristorový vůz T3M v zastávce Vltavská. Než byl odsunut následující soupravou T3RP, ubíhaly dále drahocenné minuty. Provoz metra na lince B byl v plném rozsahu obnoven po necelé hodině omezeného provozu.
Autor: (002830cz)-mb-291007z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.11.2007
Praha (metro): Souprava s neplatným cílem. Ve večerních hodinách dne 25.9.2007 byla na lince B ve směru Zličín spatřena souprava 81.71M ev. č. 3122, 3230, 3231, 3225, 3111, kterak má na digitálním transparentu zobrazen jako cíl Černý Most.
Autor: (002788cz)-mb-250907z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.9.2007
Praha (metro): Vandalismus v metru. V poslední době se opět rozmohl vandalismus v pražském metru, po standardním poškozování vozů graffiti se objevil nový fenomén, a sice poškozování LED diod na voličích otevírání dveří vagonů. Cestující je tak právem zmaten, když kontrolky voliče jsou po příjezdu do stanice zhasnuty a on předpokládá, že dveře otevírá centrálně strojvedoucí.
Autor: (002779cz)-mb-220907z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.9.2007
Praha (metro: Celovozová reklama v metru. Od 3.9.2007 se v pražském metru na lince C objevuje souprava vozů typu M1 ev.č. 4107, 4210 ,4211, 4212, 4108 v celovozové reklamě Vodafone. Vnější partie vozů jsou polepeny folií, uvnitř vozu pak cestující zaujmou nové sedáky Vodafone a dále přítomnost reklamních upoutávek mobilního operátora Vodafone v tištěné podobě. Je to teprve podruhé v historii pražského metra, kdy se v pražském podzemí prohání reklamní souprava. Jen pro úplnost lze uvést, že první celovozovou reklamu fy. ARDO nesly hned 3 soupravy pražského metra (počátek roku 2000).
Autor: (002762cz)-mb-100907z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.9.2007
Praha (metro): Metro D bude stavěno systémem VAL? Úředníci Magistrátu hl. m. Prahy se vyjádřili k připravované výstavbě trasy D pražského metra, že by chtěli stavět systém tzv. lehkého metra, který je nekompatibilní s metrem stávajícím. Vzhledem k napjatým finančním možnostem města byla zmíně i možnost výstavby soukromým subjektem, který by nějakou dobu dráhu provozoval a po několik desetiletích ji převedl do majetku města.
Autor: (002756cz)-mb-010907z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.9.2007
Praha (metro): Zářijový výpadek pražského metra. V pozdních odpoledních hodinách dne 1.9.2007 došlo vlivem nestandardní dodávky elektrické energie k zastavení provozu řídících serverů, které mají na starosti bezchybný provoz pražského metra. Cca 30 minut byl zastaven provoz na všech třech linkách pražského metra, později byl obnoven alespoň dispečerským řízením pomocí radiostanic. Příčina tohoto neobvyklého výpadku se zjišťuje.
Autor: (002755cz)-mb-010907z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.9.2007
Praha (metro): Uzavřen vestibul Jungmannovo nám. Z důvodu výměny eskalátorů ve stanici Můstek na lince B bude od 10. 9. 2007 do 7. 12. 2007 uzavřen vstup a výstup ze stanice metra do vestibulu na Jungmannově náměstí a bude umožněn pouze přestupem přes stanici Můstek na lince A.
Autor: (002752cz)-mb-100907z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.9.2007
Praha (metro): Posílení provozu ve vyloučeném úseku. Na základě vyhodnocení frekvence cestujících při výluce tramvajové dopravy v oblasti Palackého náměstí, došlo k posílení provozu metra linky B od 30.7.2007 v nejzatíženějších obdobích ranní a odpolední přepravní špičky vloženými vlaky v úseku Smíchovské nádraží - Florenc.
Autor: (002718cz)-mb-250707v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.8.2007
Praha (metro): Neposlušné metro a vtipný strojvedoucí. V odpoledních hodinách dne 10.7.2007 začala trochu "stávkovat" souprava vozů 81.71M ev. č. 3176, 3417, 3416, 3403, 3170, řazená na 9. oběhu linky B. Cca v 17:44 se ve stanici Náměstí Republiky objevily potíže se zavíráním dveří. Když ani po cca 10 pokusech a 3 - 4 minutách čekání ve stanici dveře nezmoudřely, prohlásil "fíra" do mikrofonu: "Vážení přátelé, zkusíme ještě poslední pokus". Po cca 3 pokusech se konečně dveře zavřely a souprava mohla odjet. Na Můstku strojvedoucí zahlásil: "Vážení přátelé, urychlete, prosím, výstup a nástup, potřebujeme dohnat zpoždění. Na Národní třídě opět potíže se zavíráním dveří. Strojvedoucí v cca 17:53 hlasí: "Vážení přátelé, máme tady závadu, opravdu vás nemohu odvézt dále, další vláček je hned za námi". A skutečně je tomu tak. Avšak několikaminutový výpadek v pravidelnosti provozu udělal své. Lidé z přeplněného nástupiště se snaží dostat do nejbližší soupravy, některým se to ani při nejlepší vůli nedaří. Kdo nepospíchá, trpělivě čeká na volnější soupravu, kdo nemá času nazbyt, zkouší se do soupravy dostat za každou cenu. Staniční rozhlas hlásí jako o život: "Postupte si, prosím, za bezpečnostní pás". Několik chytřejších se vydalo vlakem z opačného nástupiště proti směru jízdy, aby se se do soupravy na kterou čekají, bez větších potíží dostali na předchozí zastávce. Situace se pomalu stabilizuje.
Autor: (002699cz)-mb-100707z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.7.2007
Praha (metro): Podivná souprava 81.71M. Prapodivné počínání soupravy na oběhu 11. v ranních hodinnách dne 20.6.2007 bylo pozorováno u soupravy ev. č. 3191,3473, 3475, 3479, 3194 ve stanici Zličín. Zcela bez použití světelné dveřní výstrahy strojvedoucí zavřel dveře soupravy a odjel. Vzhledem k tomu, že je ve zmíněné stanici příliš velký okolní ruch, nebyla zřetelná ani zvuková výstraha, takže výsledek byl takový, že na nástupišti zůstalo ještě poměrně velké množství osob, kteří chtěli odcestovat, ale nebylo jim umožněno. Ještě, že jsou intervaly ve špičce tak krátké.
Autor: (002662cz)-mb-200607z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.6.2007
Praha (metro): Vozy 81.71 houfně mizí. Na lince B začínají v provozu převažovat rekonstruované vozy 81.71M v neprospěch klasických 81.71. Nejstarší vozy jsou z roku 1978, nejnovější z roku 1990. Z vozů evidenčních řad 21xx, 22xx a 24xx toho zbylo již pomálu, konkrétně jde o vozy ev. č. 2105, 2121, 2131, 2157, 2159, 2263, 2269, 2466, 2467, 2486, 2489, větší počet se dá pozorovat u vozů evidenčních řad 23xx a 26xx. V případě vozů evidenčních řad 25xx a 28xx jde o několik "nejnovějších" vozů z roku 1990.
Autor: (002653cz)-mb-190607z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.6.2007
Praha (metro): Metrovíkend na Nově. Večer 7. 5. 2007 vysílala televizní stanice Nova v rámci magazínu Víkend dokument o vzniku a počátcích pražského metra. Poutavý dokument vystihl stručnou formou počátky pražského metra, nezapomněl zmínit ani podpovrchovou tramvaj, metro typu R1 a také tajný vládní kryt ve stanici Malostranská, který je dodnes tabu.
Autor: (002623cz)-mb-070507z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.5.2007
Praha (metro): Graffiti v metru se opět rozmáhá. Po relativně pokojných letech, kdy se se projevy zmíněného novodobého nešvaru držely v únosných mezích, se za posledního půl roku tyto vandalské projevy, které jen stěží mohou být nazvány uměním, na vzestupu a objevují se ve zvýšené míře na soupravách metra. Nejvíce je nyní zasažena trať B, kde se vozů vyskytuje nejvíce. Ani ostatním se však nevyhýbá. Např. na trati C byla v poslední době "sprejová nádhera" zjištěna na voze M1 ev. č. 4151.
Autor: (002608cz)-mb-210407z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.4.2007
Praha (metro): Zastavení provozu na lince A. Z technických důvodů byl v podvečer přerušen provoz metra v úseku Náměstí Míru - Dejvická.
Autor: (002590cz)-mb-110407z-120407v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.4.2007
Praha (metro): Oprava eskalátoru na Kačerově. V době od 31. 1. - 16. 2. 2007 byl mimo provoz z důvodu mimořádné opravy eskalátor ve stanici metra Kačerov.
Autor: (002529cz)-mb-100207z-140207v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.2.2007
Praha (metro): Mimořádná událost na lince B. V úterý 6. 2. 2007 došlo na lince B pražského metra k mimořádné události. Vlivem technické závady na soupravě byl přerušen provoz metra cca od 17:10 na několik minut.
Autor: (002527cz)-mb-060207z-140207v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.2.2007
Praha (metro): Samoobsluha na lince B. DP Praha zavedl od 1. 2. 2007 samoobslužné otevírání dveří na lince B u nových rekonstruovaných souprav 81.71M. Nepoužívá se však důsledně.
Autor: (002524cz)-mb-050207a-110207v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.2.2007
Praha (metro): Souprava 81.71M na ZK depa Hostivař. Ve středu 31. 1. 2007 byla na zkušební koleji depa Hostivař spatřena souprava 81.71M ev. č. 3308, 3488, 3439, 3432, 3314.
Autor: (002514cz)-mb-310107z-040207v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.2.2007
Praha (metro): Výstavba OV ve vestibulu I. P. Pavlova. Od ledna do cca dubna 2007 probíhá výstavba občanské vybavenosti ve stanici metra I. P. Pavlova.
Autor: (002495cz)-mb-200107z-290107a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.1.2007
Praha (metro): Posprejované metro na lince B. V provozu byl spatřen posprejovaný vůz 81.71M ev. č. 3348. Čelní vůz byl nevábným nátěrem opatřen nejenem z boku, ale i z čela. V poslední době se vůbec grafitti na lince B opět velmi rozmáhá.
Autor: (002494cz)-mb-190107z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.1.2007
Praha (metro): Bezbarierové stanice pražského metra k 31.12.2006. Ke konci roku 2006 disponoval DP Praha následujícími bezbarierovými stanicemi:

Linka A:
 1. Dejvická, Muzeum, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař
Linka B:
 1. Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Florenc, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
Linka C:
 1. Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, Vyšehrad, Pankrác, Budějovická, Chodov
Jako poslední byl v polovině prosince 2006 zprovozněn hlubinný výtah ve stanici Florenc "B".
Autor: (002481cz)-mb-070107v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.1.2007
Praha (metro): Prodloužený silvestrovský provoz. Poslední spoje na všech třech linkách pražského metra budou odjíždět z centrální části Prahy až cca v 1:30 hod.
Autor: (002462cz)-mb-301206z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.12.2006
Praha (metro): Kachničky v metru. Pražská doprava dostala opět dárek od neznámého autora. Po úspěšném kroku neznámého autora, který před několika měsíci "zamořil" zastávky pražské povrchové MHD jakýmisi malými figurkami, se tentokrát dostalo na řadu metro. Neznámý umělec vylepuje ve stanicích metra obrázky žlutých kachniček. V úterý 7. 11. 2006 byl páreček kachniček spatřen za kolejištěm u názvu stanice metra Hloubětín, v pondělí 18. 11. 2006 pak jeden žlutý "sirotek" ve stanici metra Anděl, přičemž není vyloučeno, že se tito živočichové ještě někde nacházejí.
Autor: (002446cz)-mb-071106z-181106a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.12.2006
Praha (metro): 81.71M na zkušební koleji DZ. Ve čtvrtek 16. 11. 2006 byla na zkušební koleji depa Zličín spatřena souprava 81.71M ev. č. 3307, 3437, 3453, 3471, 3305.
Autor: (002426cz)-mb-161106z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.11.2006
Praha (metro): Koroze na vozech z Mytiščina. Ač z nejnovější dodávky (rok 1990), přesto vozy 81.71 trpí nehezkou korozí. Obzvláště patrná je na vozech ev. č. 2696 a 2504 v oblasti okenních rámů. Těžko říci, zda se ještě tyto vozy budou opravovat, vzhledem k situaci, kdy cca každý měsíc je z provozu stažena jedna souprava vozů typu 81.71 a vozy pak většinou projdou rekonstrukcí.
Autor: (002425cz)-mb-141106z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.11.2006
Praha (metro): Anketa cestujích DP Praha. DP Praha spustil na svých www stránkách anketu spokojenosti cestujících v metru. Cestující se internetové ankety mohou zúčastnit až do 10. 12. 2006.
Autor: (002416cz)-mb-101106z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.11.2006
Praha (metro): Pokračuje oprava eskalátorů Karlovo náměstí. Od 24. 10. 2006 pokračuje výluka eskalátoru ve stanici metra Karlovo náměstí, tentokrát přišly na řadu pohyblivé schody s vyústěním do vestibulu Palackého náměstí. Oprava bude pokračovat až do 22. 12. 2006.
Autor: (002400cz)-mb-jv-231006v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.10.2006
Praha (metro): Vozy M1 pro Maracaibo expedovány. Společnost SKV se sídlem v Praze na Zličíně předala provozovateli městské dopravy ve venezuelském Maracaibu první vozy metra typového označení M1.11. Do Venezuely bude pro provoz první linky metra dodáno celkem 6 třívozových jednotek, které budou v první fázi obsluhovat necelých 7 km povrchových tratí.Na www stránkách budoucího provozovatele jsou k dispozici všechny aktuality z postupu výstavby.
Autor: (002389cz)-mb-131006v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.10.2006
Praha (metro): Den otevřených dveří navštívily davy zájemců. V pátek 6. 10. a v sobotu 7. 10. 2006 zažila stanice metra Střížkov (dřívější pracovní název Prosek I.) první velký nápor "cestujících". U příležitosti DOD si mohli zájemci prohlédnout rozestavěnou stanici, která se stane ozdobou architektonicky zanedbaného Proseku. V útrobách stanice byl promítán pořad o postupu výstavby stanice. Ve vrchních partiích stanice byly zájemcům rozdávány tištěné propagační materiály. Metrostav i DP Praha si za konání DOD zaslouží velkou pochvalu, dle zájmů návštěvníků lze soudit, že současnost i budoucnost pražského metra není lidem lhostejná, ale naopak se o ni živě zajímají.
Autor: (002382cz)-mb-061006z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.10.2006
Praha (metro): Výluka eskalátoru na Palmovce. Od 2. 10. do 27. 10. 2006 je mimo provoz eskalátor č. 312 ve vestibulu metra Palmovka-východ. Na eskalátoru probíhá výměna některých strojních součástí.
Autor: (002379cz)-mb-051006z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.10.2006
Praha (metro): DOD stanice metra Střížkov. V pátek 6. 10. od 14 do 17 hodin a v sobotu 7. 10. 2006 od 10 do 17 hodin bude široké veřejnost zpřístupněna budovaná stanice metra Střížkov (autobusová zastávka Liberecká).
Autor: (002377cz)-mb-031006z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.10.2006
Praha (metro): Metro C bylo mimo provoz. Krátce před 14 hodinou dne 23. 9. 2006 ohlásil anonym uložení bomby ve stanici metra Vyšehrad. V souvislosti se zpřísněným režimem bezpečnosti, které od ranních hodin zajistily bezpečnostní složky ČR, bylo oznámení anonymního pachatele zavrženíhodné, protože policisté v tu chvíli chyběli na daleko důležitějších místech. Dopravu na lince C se podařilo v plném rozsahu obnovit po necelé hodině.
Autor: (002363cz)-mb-230906z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.9.2006
Praha (metro): DOD Metrostavu na trase IV.C2. Ve dnech 19. 9. - 23. 9. 2006 v prac. dny. vždy od 11:00 do 17:00, v sobotu od 11:00 do 15:00 bude probíhat Den otevřených dveří v budovaných stanicích metra Letňany a 6. a 7. 10. 2006 i na Střížkově.
Autor: (002354cz)-mb-140906z-091006a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.9.2006
Praha (metro): Sprejeři po dlouhé době řádí na lince B. V provozu byly zjištěny posprejované vozy ev. č. 2378, 2363, 3179, 3601 a další. Po dlouhé době, kdy byl v metru relativně klid , se opět objevily posprejované vozy, některé přes celou bočnici včetně oken.
Autor: (002343cz)-mb-040906z-060906a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.9.2006
Praha (metro): Metro do Letňan v polovině výstavby. Podle informací Metrostavu, hlavního aktéra výstavby metra v úseku Ládví - Letňany, je výstavba cca v polovině, přičemž první cestující by se mohli na novém úseku svézt přesně za dva roky.
Autor: (002316cz)-mb-180806z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.8.2006
Z technických důvodů bude od 6. 8. do 29. 10. 2006 omezen přístup do podchodu stanice metra Muzeum na linkách A a C. Postupně v šesti etapách bude na cca 10 dní uzavřen jeden z výstupů z podchodu na úroveň chodníku. Provoz linek A i C nebude omezen.
Autor: (002299cz)-mb-130806v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.8.2006
Praha metro): Karlovo nám. s omezením. Vzhledem k generální opravě pohyblivých schodů ve stanici metra Karlovo náměstí, bude pro výstup i nástup uzavřen vestibul Karlovo náměstí od 1. 8. do 13. 10. 2006 (podchod bez omezení). Otevřen tak zůstane pouze vestibul Palackého náměstí. Cestujícím pomohou linky č. 176 a 291, pro něž bude zřízena jednosměrná zastávka Palackého náměstí.
Autor: (002291cz)-mb-260706z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.7.2006
Praha (metro): Z pražského metra smetiště. Smutný pohled je v poslední době na nástupiště pražského metra, stačí se jen trochu projít a člověk neví jestli je v metru nebo na smetišti. Pomačkaný denní tisk, mikrotenové sáčky, letáky, zmačkané jízdenky, PET lahve, hliníkové plechovky od nápojů, obaly od žvýkaček, krabice od vína a džusů, to jen jen stručný výčet předmětů, které nepořádní cestující odložili v podzemce. Úklidové čety by asi mohly dlouze vyprávět...
Autor: (002267cz)-mb-120706z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.7.2006
Praha (metro): Večerní cestování - příliš silná káva. Sobota 1. 7. 2006 po 22 hodině, první den letních prázdnin, leč provoz tomu nenasvědčuje, na nástupišti stanice metra B Smíchovské nádraží čeká ještě dost cestujících na svůj spoj. Někteří sedí, jiní stojí. Dvojice mladých sedících přiopilých osob spokojeně vykuřuje svoji cigaretu. Oznamuji tuto skutečnost dozorčímu stanice Smíchovské nádraží-jih. Jeho velmi vlažný zájem (až nezájem) se slovy: "Já tam nevidím, nemám tam kameru" mne úplně odzbrojuje. Čekám na soupravu metra, která po chvíli přijíždí, a sice velmi obsazená. V prvním voze se u dveří motá postarší opilec. Zřejmě chtěl vystoupit, leč jeho stav mu to nedovolil, takže mu dveře sovětského vagonu přiskříply prsty na ruce. Chvíli se zkouší vysvobodit ze spárů "sovětského svěráku", leč neúspěšně, za vydatných pošklebků ostatních spolucestujících. V dalším voze, do kterého přestupuji, je také jeden "vtipný" nestřízlivec, sedí, hlavu má v klíně a brýle nikoliv na nose, ale pod nosem až téměř v ústech. Další tři vozy soupravy vezou zejména opilé zahraniční dělníky a hlučné Sokoly, přičemž Sokolové mají obrovskou početní převahu. Na Zličíně vystupuji a všímám si jakéhosi zanedbaného člověka, který asi dostal nutkání čistoty, přičemž si plije do dlaní a dlaněmi si češe vlasy. Tak nám ta morálka v MHD velmi citelně upadá, nemyslíte?
Autor: (002257cz)-mb-010706z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.7.2006
Praha (metro): Seznam bezbarierových stanic metra. K 26. 5. 2006 má pražské metro 5 bezbarierových stanic na lince A (z celkem 13), dále 10 na lince C (z celkem 17) a na lince B 12 stanic ( z celkem 24). V současnosti je rozpracována stanice Florenc B a Vltavská, která se nachází ve skluzu, neboť původní termín zhotovení měl být v květnu 2006. Všechny stanice otevřené od počátku budování metra byly budovány jako barierové, tělesně postiženým bylo samostatné cestování znemožněno, situace se změnila až koncem roku 1994, kdy byly otevřeny nové stanice Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, kde již bylo s bezbarierovým přístupem počítáno v projektu. Od té doby jsou všechny nově otevírané stanice pouze bezbarierové a do starších stanic jsou v rámci technických možností bezbarierové přístupy dodatečně budovány.

Bezbarierové stanice pražského metra:
 1. Linka A: Dejvická, Muzeum, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař
 2. Linka B: Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
 3. Linka C: Chodov, Budějovická, Pankrác, Vyšehrad, Muzeum, Hlavní nádraží, Florenc, Nádraží Holešovice, Kobylisy, Ládví
Autor: (002208cz)-mb-100606z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 10.6.2006
Praha (metro): Výluka eskalátorů na Dejvické. Od 12. 6. do 23. 9. 2006 probíhá výluka eskalátorů v západním vestibulu stanice metra Dejvická. Cestující musí po dobu výluky využívat vestibul východní.
Autor: (002207cz)-mb-090606z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 10.6.2006
Praha (metro): Reklama v metru na Můstku. Ve spojovací chodbě k nástupišti metra B Můstek se v souvislosti s nadcházejícím Mistrovství světa v kopané nalézá velmi zajímavý reklamní prvek, který prezentuje firmu Gambrinus. Na stěnách chodby jsou zobrazeny výjevy z fotbalového života, na podlaze pak je bílou barvou znázorněna zmenšenina fotbalového hřiště.
Autor: (002204cz)-mb-060606z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.6.2006
Praha (metro): Metroanketa pražského DP. Pražský Dopravní podnik zveřejnil na svých webových stránkách a rovněžtak i v tištěném periodiku Metro anketu spokojenosti cestujících.
Autor: (002201cz)-mb-070606v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.6.2006
Praha (metro): Pubescenti neuspěli ve voze 3231. Trojice mladých výrostků neuspěla ráno 7. 6. 2006 s pácháním nepravostí ve voze 81.71M ev. č. 3231 na lince B pražského metra. Rozhodli se, že zablokují dveřní kontakt a pojedou s otevřenými dveřmi, leč neuspěli, protože ovládání a signalizace otevřených dveří u typu 81.71M funguje na jiném principu.
Autor: (002200cz)-mb-070606z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.6.2006
Praha (metro): Tiché hlášení vozového rozhlasu. Ve stanici metra Zličín denodenně dochází k tragikomické situaci, kdy cestující, spěchající k přistavenému vlaku, který jede na druhý konec Prahy na Černý Most, mají smůlu v tom, že se jim těsně před nosem zavřou dveře a souprava odjíždí. Příčina je velmi zajímavá, hlášení vozového rozhlasu svými decibely přehlušuje kompresor vozu, který doplňuje tlakový vzduch do soustavy na předepsané hodnoty, tudíž je hlášení slyšet pouze v bezprostřední blízkostí dveří vozu.
Autor: (002188cz)-mb-010606z-020606a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.6.2006
Praha (metro): Rozdělení soupravy 81.71M na podtypy. Rekonstruované vozy 81.71M, které vznikají ve Škodě Plzeň, se liší podle instalované výbavy. Pětivozové soupravy pražského metra mají dva čelní (tovární označení 2Mt1) a tři vložené vozy (3Mt1 a 4Mt1). Celkové schema soupravy vypadá následovně: 2Mt1 + 4Mt1 + 3Mt1+ 4Mt1 + 2Mt1.

Výbava vozů:
 1. vůz továrního označení 2Mt1 * stanoviště strojvedoucího, palubní počítač, elektronický tachograf, mobilní část zabezp. zař. ARS, trakční kontejner, baterie palubní sítě 24 V s nabíječem
 2. vůz továrního označení 3Mt1 * palubní počítač, trakční kontejner, baterie palubní sítě 24 V s nabíječem
 3. vůz továrního označení 4Mt1* palubní počítač, trakční kontejner, kompresor, vysoušeč tlakového vzduchu
Autor: (002183cz)-mb-290506v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.5.2006
Praha (metro): Rozlišení typů 81.71M MARS a BARS. Rekonstruované soupravy metra typu 81.71M, které jsou určeny na linku B, se rozdělují na dva typy, a sice: 81.71M (MARS), které byly původně vystrojeny zabezpečovacím zařízením Matra PA 135 a nyní jsou upraveny pro provoz se starým typem sovětského zabezpečovacího zařízení ARS; a 81.71M (BARS), které už byly vybaveny zabezpečovacím zařízením ARS při rekonstrukci v plzeňské Škodě.
Autor: (002182cz)-mb-290506v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.5.2006
Praha (metro): Stanice Depo Hostivař otevřena. V pátek 26. 5. 2006 po 12. hodině došlo k otevření stanice metra Depo Hostivař. Stanice je zajímavá hned z několika hledisek. K jejímu vybudování došlo v areálu depa metra na místě bývalé myčky souprav. Prvně je v pražském metru použit systém, kdy jsou soupravy vedeny nikoliv v podzemí, nýbrž po povrchu, a bez jakéhokoliv zastřešení.Z kapacitního hlediska je ve špičkách pracovního dne do stanice veden pouze každý druhý vlak. Obratiště autobusů má poměrně zajímavé zastávkové sloupky s číselným označením linek a jejich konečnou stanicí nebo alespoň směrem jízdy. Oficiální otevření trvalo nějakou dobu, cca od 15:30 hodin byl spuštěn běžný provoz, nejprve přijela souprava ev. č. 3161, 3206, 3241, 3242, 3143 na obratu 1 pouze s personálem dopravce, později přijela souprava ev. č. 3141, 3226, 3223, 3219, 3103 na obratu 2 a první cestující se tak mohli podívat do nové stanice.
Autor: (002176cz)-mb-260506z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.5.2006
Praha (metro): Stanice Depo Hostivař se otevře již za několik hodin. Další, v pořadí 54. stanice pražského metra bude slavnostně otevřena 26. 5. 2006 ve 12:00.
Autor: (002171cz)-mb-240506z-250506a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.5.2006
Praha (metro): Nové plánky metra. V souvislosti s otevřením nové stanice metra Depo Hostivař, které proběhne již za několik dní, se objevují plánky sítě, které již zohledňují novou stanici.
Autor: (002155cz)-mb-180506z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.5.2006
Praha (metro): Nové infokiosky v metru již provozní. Ve stanici Náměstí Republiky a na Florenci "B" došlo ke zprovoznění obou informačních kiosků.
Autor: (002145cz)-mb-150506z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.5.2006
Praha (metro): Soupravy 81.71 MARS zkušebně na lince B. Cca od poloviny dubna 2006 jsou ve zkušebním provozu bez cestujících na lince B oběh 51 k vidění rekonstruované soupravy 81.71M vybavené zabezpečovacím zařízením ARS, typové označení 81.71MARS. Ve středu 3. 5. 2006 zde byla spatřena souprava ve složení 3135, 3229, 3258, 3202, 3117.
Autor: (002120cz)-mb-030506z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.5.2006
Praha (metro): Neobyklá reklamní plocha v metru. Společnosti, zabývající se reklamou v MHD, hledají další cesty a místa, jak upoutat a oslovit cestující. Před časem se objevil výlep reklamními foliemi ve stanici I. P. Pavlova, konkrétně mezi eskalátory č. 321 - 324 na nerezových krycích plechách.
Autor: (002112cz)-mb-270406z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 27.4.2006
Praha (metro): Zelená pro cyklisty v metru. Od 1. 5. 2006 bude v soupravách metra zkušebně povolena možnost přepravy až dvojice jízdních kol na zadní plošině každého vozu, přičemž již nebude omezena přeprava na mimošpičkové období. Dosud byla přeprava povolena pouze na poslední plošině posledního vozu soupravy, a to pouze v pracovní dny mimo špičku a o víkendech.
Autor: (002107cz)-mb-250406z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.4.2006
Praha (metro): Infokiosek i na Florenci. Stejně tak jako ve stanici Náměstí Republiky, došlo i na Florenci "B" k instalaci kiosku, který bude umožňovat cestujícím telefonické spojení s operátorem informačního střediska DP Praha a dále vyhledávač dopravních spojení. Zařízení zatím není v provozu.
Autor: (002106cz)-mb-250406z-280406a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.4.2006
Praha (metro): Nový infokiosek na Náměstí Republiky. V minulých dnech byl instalován na nástupišti stanice metra Náměstí Republiky informační kiosek, který v dohledné době umožní zájemcům telefonické spojení se střediskem dopravních informacíc a dále vyhledávač dopravních spojení. Kiosek prozatím není v provozu. Obdobné zařízení funguje např. na nástupišti stanice metra Muzeum "C".
Autor: (002105cz)-mb-240406z-280406a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.4.2006
Praha (metro): Barevné stopy na Florenci. Cestující při přestupu z jedné linky metra na druhou již nebloudí. Před časem se objevily na podlaze v přestupních tunelech jakési barevné nalepovací lidské stopy, které cestující navádí, kam mají jít. Stopy jsou vyvedeny v červené a žluté barvě, podle barevného označení linky, to vše je občas pro neznalé cestující ještě proloženo písmem linky. Jak jednoduché a efektní, že?
Autor: (002082cz)-140406z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.4.2006
Praha (metro): Mimořádná výluka eskalátoru. Od 1. 4. do 23. 4. 2005 probíhá mimořádná výluka eskalátoru č. 385 ve stanici Vysočanská - západ.
Autor: (002077cz)-mb110406z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.4.2006
Praha (metro): Na zkušební koleji souprava 81.71MARS. Na zkušební koleji depa Zličín byla dopoledne 5. 4. 2006 spatřena rekonstruovaná souprava 81.71MARS ev. č. 3136, 3229, 3258, 3202, 3117. Na bočních oknech soupravy byl umístěn papírový plakát s textem: "Zkušební vlak, tato souprava cestující nepřepravuje". Rekonstruované soupravy by do zkušebního provozu na lince B měly zasáhnout ještě do letních prázdnin.
Autor: (002063cz)-mb-050406z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.4.2006
Praha (metro): Vůz metra ev. č. 2148 opět spatřen. Na seřaďovacím nádraží v areálu firmy SKV (Siemens kolejová vozidla) se opět nachází čelní vůz metra typu 81.717 ev. č. 2148. Na voze dlouhodobě zkouší výrobce různé úpravy. Bližší informace nejsou k dispozici.
Autor: (002059cz)-mb-300306z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.4.2006
Praha (metro): Zkouška tlakových uzávěrů metra. Při noční výluce metra v časných ranních hodinách dne 30. 3. 2006 proběhly zkoušky tlakových uzávěrů v tunelech a stanicích metra, které jsou v ohrožené oblasti.
Autor: (002049cz)-mb-300306z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.3.2006
Praha (metro): Pokračuje výstavba metra C. Na Střížkově, Proseku a v Letňanech se pilně buduje, v současnosti probíhá zejména zákryt mezistaničních úseků zeminou. Na nové trati IV.C2 vzniknou tři nové stanice - Střížkov (pracovní název Prosek I.), Prosek (pracovní název Prosek II.) a Letňany. Výstavba započala v červnu 2004, po necelých dvou letech je na velmi slušném stupni rozpracovanosti, ukončení výstavby a předání do užívání cestujícím je plánováno na rok 2008 bez bližšího časového určení. Asi nejzajímavější podívaná se nabízí při výstavbě stanice Střížkov (pracovní název Prosek I.), kde probíhá postupná instalace železobetonových monolitů, které se stanou nosnými pilíři pro vestibul vznikající stanice. Zmíněná stanice bude asi další designovou lahůdkou pražského metra, hned po stanici Rajská zahrada, která je již několik let v provozu. S postupující výstavbou má být v srpnu 2006 obnoven provoz tramvají v úseku Ládví - Sídl. Ďáblice, které jsou t. č. ukončeny úvratí u stanice metra Ládví.
Autor: (002037cz)-mb-240306z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.3.2006
Praha (metro): Těžká samoobsluha. Samoobslužné otevírání dveří ve vozech 81.71M na lince A přináší na cestující zvýšený nárok v podobě nutnosti používat zvýšené fyzické úsilí pro zmáčknutí tlačítka předvolby otevírání dveří. Zejména pro cestující důchodového věku to není příliš ideální.
Autor: (002035cz)-mb-180306v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.3.2006
Praha (metro): Otevření nové stanice metra odloženo. Z důvodu nedokončených stavebních prací je prodloužen termín pro otevření nově budované stanice metra Depo Hostivař na lince A. Podle dostupných zpráv se předpokládá záhájení provozu 29. 5. 2006 (termín se může ještě změnit).
Autor: (002024cz)-jv-100306z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.3.2006
Praha (metro): Bezbarierový přístup Florenc "B". Od srpna 2005 do prosince 2006 probíhá výstavba hlubinného výtahu do stanice metra Florenc "B". Realizace se ujala firma Metrostav.
Autor: (002004cz)-mb-250206z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.3.2006
Praha (metro): Hluchota z eskalátoru č. 228 - ostuda Prahy Eskalátor č. 228 na Náměstí Republiky - západ ovládli dělníci eskalátorové služby DP - Metro a stanici ovládl rachot vrtaček brusek a jedovatých zplodin ze svářeček. To vše v pracovní den za běžného provozu. Dříve tyto výluky probíhaly zásadně v noci, za absence cestujících. Že by DP Praha neměl na proplácení nočních směn zaměstnancům?
Autor: (001999cz)-mb-220206z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.3.2006
Praha (metro: Jiné řazení soupravy M1. Soupravy metra typu M1 byly dosud řazeny v soupravách tak, jak přišly od výrobce. Nyní se objevila souprava, která měla odlišné řazení, a sice: 4121, 4234, 4232, 4233, 4122.
Autor: (001987cz)-mb-100206z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.3.2006
Praha (metro): Metrem až na letiště. Pražští zastupitelé rozhodli o prodloužení linky A pražského metra západním směrem v několika etapách až na letiště Ruzyně. Na trati bude osm nových stanic, a sice: Červený vrch, Veleslavín, Petřina, Motol, Bílá hora, Dědina, Dlouhá míle, Letiště Ruzyně.
Autor: (001977cz)-mb-060206z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.3.2006
Praha (metro): Metro typu M1 do Venezuely. V SKV Zličín probíhá v současné době výroba modifikace vozů M1 pro Venezuelské Maracaibo. Jednotky jsou upraveny pro provoz se sběrači pantografového typu. Vzhledem k tomu, že původní konstrukce vozů M1 pro pražské metro neumožňuje vrchní odběr proudu, muselo dojít u vozů pro Maracaibo k vyztužení vozové skříně - zejména střechy a bočnic. Kontejnery s elektrovýzbrojí a klimatizací jsou též umístěny na střeše. Nátěr vozové skříně je zelenostříbrný. Vyrobeno by mělo být cca okolo 15 souprav, přičemž oficiální označení je M1.11 a u svého provozovatele by měly získat ev. č. 1101 a výše (není ověřeno).
Autor: (001974cz)-mb-020206z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.3.2006
Praha (metro): VAL pro Rennes a Turín. V současné době v SKV Zličín probíhá kompletace vozů lehkého metra VAL 208 pro Rennes a Turín. Vozy jsou následně odváženy vozy TIR k provozovatelům.
Autor: (001973cz)-mb-020206z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.3.2006
Praha (metro): Chronologie havárie metra. Minulý týden došlo na zkušební koleji depa Zličín k mimořádné události. Zde jsou chronologicky seřazeny události den po dni:
 1. 21. 11. 2005 dopoledne Havárie zkušební soupravy M1 ev. č. 4195, 4442, 4443, 4444, 4196 na zkušební koleji depa Zličín.Souprava projela návěstí Stůj, prorazila zarážedlo v kilometru 0.0 a po několika metrech jízdy šterkem a zeminou se zastavila těsně nad srázem drenážního svodu silniční spojky na Pražský okruh. První dva vozy ev. č. 4196 (čelní), 4444 se zastavily mimo trať, vůz 4443 zůstal jedním podvozkem na kolejích a vozy 4442 a 4195 zůstaly na kolejích celé. Jediná manipulace se s vozy udála ještě tento den, a sice odpojení nepoškozených vozů ev. č. 4442 a 4195 a přetažení cca 20 m od ostatních
 2. 22. 11. 2005 Stav neměnný. Najatý hlídač urputně odhání zvědavce
 3. 23. 11. 2005 Hlídač neuhlídal soupravu, došlo k posprejování vozu ev. č. 4195. Vozy ev. č. 4442, 4195 odtaženy zpět do výrobního závodu
 4. 24. 11. 2005 Stav neměnný
 5. 25. 11. 2005 Zaplachtovány zbývající vozy
 6. 26. 11. 2005 Stav neměnný
 7. 27. 11. 2005 Stav neměnný
 8. 28. 11. 2005 Za pomoci vyprošťovací techniky a většího množství osob došlo k nakolejení vozů ev. č. 4443, 4444. Vůz ev. č. 4196 zůstává v nezměněné poloze na místě
 9. 29. 11. 2005 Vůz ev. č. 4196 posunut do osy kolejí a připraven k nakolejení
 10. 30. 11. 2005 Nakolejení vozu ev. č. 4196 a jeho přesun - ukončení likvidace havárie
Autor: (001922cz)rb211105z-mb301105a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2005
Praha (metro): Velká havárie na zkušební koleji. V pondělí 21. 11. 2005 v dopoledních hodinách došlo na zkušební koleji depa Zličín k mimořádné události - souprava v ve velké rychlosti projela zarážedlem na konci kusé koleje v kilometru 0.0 a zastavila se až po mnoha metrech nedobrovolné jízdy polem. Incidentu se zúčastnila poslední dodaná souprava M1 ev. č. 4195, 4442, 4443, 4444, 4196, která byla na půdu DP Praha dopravena zřejmě před několika málo dny. Odstraňování následků havárie bude trvat zřejmě velmi dlouho, nastoupit budou muset asi těžkotonážní jeřáby, na vozidlech vznikla škoda několik milionů korun.
Autor: (001914cz)-mb-211105z-221105a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.11.2005
Praha (metro): Zkušební souprava 81.71M v depu Zličín. Na zkušební koleji depa Zličín byla zjištěna souprava 81.71M ev. č. 3308, 3432, 3439, 3488, 3314.
Autor: (001902cz)-mb-251005z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.10.2005
Praha (metro): Zajímavý vůz na zkušební trati depa Zličín. V pondělí 17. 10. 2005 v dopoledních hodinách byl na zkušební koleji depa Zličín spatřen posprejovaný vůz 81.717 ev. č. 2148. Již před nějakou dobou se pohybuje mezi depem Zličín a firmou SKV (Siemens) Zličín. Další využití je stále neznámé.
Autor: (001900cz)-mb-171005z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.10.2005
Praha (metro): Nová souprava na lince C. V provozu s cestujícími se objevila nová souprava M1 ev. č. 4187, 4430, 4431, 4432, 4188.
Autor: (001893cz)-mb-300905z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.10.2005
Praha (metro): Zatopený vestibul metra. V neděli 28. 8. 2005 po poledni došlo k havárii vodovodního řadu a následnému zatopení horního vestibulu stanice Můstek "A". Vestibul stanice byl proto po dobu likvidace následků havárie uzavřen.
Autor: (001883cz)-mb-290805z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 17.10.2005
Praha (metro): Graffiti na voze 3144. V provozu byl spatřen posprejovaný vůz 81.71M ev. č. 3144.
Autor: (001877cz)-mb-090805z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.10.2005
Praha (metro): Nová souprava na zkouškách. Na zkušební koleji depa Zličín byla 9. a 17. 8. 2005 spatřena nově dodaná souprava M1 ev. č. 4191, 4436, 4437, 4438, 4192.
Autor: (001875cz)-mb-090805z-170805a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.10.2005
Praha (metro): Cestování bez překážek. Výstavba bezbarierového přístupu do stanice Vltavská. V dubnu 2005 byla zahájena výstavba bezbarierového přístupu do stanice Vltavská na lince C. Stavba by měla být ukončena za rok, v květnu 2006.
Autor: (001835cz)-mb-220705z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.9.2005
Praha (metro): Každá linka metra obsazena jiným typem vozu. V souvislosti s ukončením provozu vozidel typu 81.71 na lince A, došlo k zajímavé situaci, kdy každá linka metra je provozována jiným typem vozu. Linka A je provozována rekovozy typu 81.71M, na linku B jsou nasazovány původní 81.71 a linka C je kompletně obsazena vozy typu M1.
Autor: (001834cz)-mb-150705v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.9.2005
Praha (metro): Provoz typu 81.71 na lince A skončil. Provoz typu metra 81.71 na lince A je již minulostí, skončil 24. 6. 2005. Nyní je linka kompletně provozována modenizovanými vozy 81.71M.
Autor: (001831cz)-mb-010705v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.9.2005
Praha (metro): Na Florenci bezbariérově. Od června do prosince 2005 probíhá ve stanici Florenc C - vestibul jih instalace samobslužné plošiny pro tělesně postižené cestující.
Autor: (001828cz)-mb-170705z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.8.2005
Praha (metro): Rekosouprava na zkušební trati depa Zličín. Dne 14. 6. 2005 byla spatřena na zkušební koleji depa Zličín souprava 81.71M ev. č. 3332, 3454, 3441, 3438, 3302.
Autor: (001795cz)-mb-140605z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.6.2005
Praha (metro): Zkouška tlakových uzávěrů omezila provoz metra. V sobotu 11. 6. 2005 od 19:45 do ukončení provozu byl z technický důvodů přerušen provoz metra v úseku Nádraží Holešovice - Ládví. Náhradní doprava byla již tradičně zajištěna linkou X-C, ale provozní zajímavostí bylo vedení linky nejenom do Ládví, ale až do zastávky Sídl. Ďáblice.
Autor: (001789cz)-mb-110605z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.6.2005
Praha (metro): Ohlušující kravál ve stanici Náměstí Republiky. Opravy a rekonstrukce eskalátorů metra jsou v pražské podzemce na denním (i nočním) pořádku. Při rekonstrukci eskalátoru ve stanici Náměstí Republiky v květnu 2005 však byli cestující opakovaně nuceni poslouchat ohlušující řev úhlových brusek pracovníků DP-Metro. Dělníci měli sice ochranné pomůcky, ale cestující nikoliv, pro mnoho z nich byla cesta eskalátorem doslova hororem. Zde se naskýtá otázka, zda nešlo broušení odložit do časového rozmezí každodenních nočních výluk.
Autor: (001784cz)-mb-160505v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.6.2005
Praha (metro): Souprava 81.71M na zkušební koleji depa Zličín. V úterý 19. 4. 2005 byla spatřena na zkušební koleji depa Zličín rekosouprava 81.71M ev. č. 3196, 3280, 3281, 3289, 3197.
Autor: (001773cz)-mb-190405z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.4.2005
Praha (metro): Na stavbu dalších tratí metra je málo financí. Po dokončení metra do Letňan se budování podzemní dráhy pravděpodobně přesune na západní okraj Prahy. Město nemá na postavení trasy D dostatek finančních prostředků, přednost dostane spíše pokračování trati A z Dejvické přes Veleslavín, Motol, Bílou Horu na Sídl. Dědina (event. až na letiště).
Autor: (001770cz)-mb-240404v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.4.2005
Praha (metro): Plzeňské metro v Praze. Na zkušební koleji v depu Kačerov je cca od poloviny března 2005 testován prototyp metra z Plzně továrního označení 6Mt. Elegatní vůz je nastříkán v kombinaci šedé (hliníkové) barvy s černou. Levá bočnice vozu obsahuje navíc červené pruhy, pravá žluté. Navíc je v současnosti vůz "dozdoben" grafitti.
Autor: (001768cz)-mb-070405z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.4.2005
Praha (metro): Áčková samoobsluha. Od 1. 4. 2005 je na lince A, u rekonstruovaných souprav, zavedeno samoobslužné otevírání dveří. Pro cestující to nebude až tak horká novinka, na podobný systém jsou již vcelku zvyklí z linky C.
Autor: (001758cz)-010405z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.4.2005
Praha (metro): Nové eskalátory ve stanici Pražského Povstání. Již před nějakou dobou byly po GO opět dány do provozu eskalátory ve stanici Pražského Povstání. Při GO došlo i k montáži částečného zastřešení prostoru nad eskalátory.
Autor: (001743cz)-080205z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.3.2005
Praha (metro): Pád osoby do kolejiště. Ve stanici Pražského povstání skočil v dopoledních hodinách dne 7. 2. 2005 pod přijíždějící soupravu ve směru Háje do kolejiště člověk. Provoz podzemní dráhy byl okamžitě přerušen v úseku Kačerov - Florenc. NAD zajistily linky DP.
Autor: (001742cz)-070205z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.3.2005
Praha (metro): Nová schemata v metru. Ve stanicích metra konečně došlo k výměně letáků s vyobrazením tarifních pásem a vedení příměstských linek PID. Ty stávající byly platné k 12. 12. 2002, při rychlém tempu změn PID už byly velice dlouho neaktuální. Nové letáky mají platnost od 15. 12. 2004, uvidíme tedy, jak dlouho budou sloužit cestující veřejnosti.
Autor: (001738cz)-mb-010205z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.2.2005
Praha (metro): Druhá serie vozů metra dodána. V polovině prosince 2004 se na trati s cestujícími objevila poslední souprava M1 z druhé dodané serie, a sice ev. č. 4183, 4424, 4425, 4426, 4184.
Autor: (001728cz)-mb-210104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.2.2005
Praha (metro): Výtahy do stanice Muzeum. Od 22. 12. 2004 je v provozu dvojice hlubinných výtahu do stanice metra Muzeum A.
Autor: (001719cz)-mb-221204z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.2.2005
Praha (metro): Nová souprava 81.71M v provozu. V provozu s cestujícími na lince A byla spatřena souprava vozů 81.71M ev. č. 3335, 3494, 3608, 3613, 3339.
Autor: (001710cz)-mb-051204z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.1.2005
Praha (metro): Výměny eskalátorů ve stanici Florenc. Z důvodu výměny přestupních eskalátorů ve stanici metra Florenc bude od zahájení provozu metra 16. 11. 2004 do 18. 2. 2005 omezen přestup mezi linkami B a C v této stanici. Přímý přestup bude uzavřen a pro přestup bude možno použít společný vestibul stanice metra Florenc.
Autor: (001702cz)-mb-161104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.12.2004
Praha (metro): Přepravní průzkum metra. Ve středu 10. 11. 2004 se v celé síti pražského metra uskutečnil přepravní průzkum.
Autor: (001700cz)-mb-101104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.12.2004
Praha (metro): Přepravní průzkum v metru. Ve středu 10. 11. 2004 v době od 5:30 do 22:00 se v pražském metru uskuteční přepravní průzkum.
Autor: (001694cz)-mb-021104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.11.2004
Praha (metro): Kouření povoleno? V posledních měsících lze vystopovat úbytek morálky cestujících i v pražské podzemce. Ačkoliv přepravní řád metra, resp. ve veškerých prostředcích MHD, zakazuje kouření v přepravních prostorách metra, stoupá počet jedinců, kterým to vůbec nevadí a cigaretu si klidně zapálí. K čemu tedy slouží Městská policie, dozorčí metra a přepravní kontroloři, když se tento nešvar objevuje čím dál častěji?
Autor: (001672cz)-mb-250904v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.10.2004
Praha (metro): Začínají práce na prototypu M2. V současnosti se ve společnosti Siemens rozbíhají konstrukční práce na prototypu nové jednotky pro pražské metro s označením M2. Nové vozy by měly navázat na předchozí úspěšný typ M1. Pro cestující budou pravděpodobně největší změnou průchozí vozy.
Autor: (001665cz)-ts-220904z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.10.2004
Praha (metro): M1 na americký kontinent? Společnost Siemens se sídlem v Praze Zličíně hodlá nabízet úspěšné jednotky M1 i do zahraničí. Jestli se časem objeví někde v Evropě, to ukáže čas, ale v současné době se zdá být reálnější vývoz do některé ze zemí Jižní Ameriky.
Autor: (001664cz)-ts-220904z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.10.2004
Praha (metro): Soutěž Siemensu pro cestující. Ve čtvrtek 16. 9. 2004 uspořádala firma Siemens SMS soutěž pro cestující, jejichž úkolem bylo správně opovědět na položenou otázku, a odpověď zaslat krátkou textovou zprávou pořadateli soutěže. Úspěšní soutěžící vyhráli některý z mnoha výrobků fy. Siemens.
Autor: (001650cz)-mb-160904z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.10.2004
Praha (metro): Osobní výtah na Budějovické. Pro veřejnost byl otevřen osobní výtah ve stanici Budějovická. Počátkem srpna 2004 byl otevřen ve stanici Budějovická výtah pro obtížně pohyblivé cestující.
Autor: (001616cz)-mb-040804z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.8.2004
Praha (metro): Zkouší se nová souprava. Na zkušební koleji depa Zličín byla 19. 7. 2004 spatřena při zkouškách nová souprava M1 ev. č. 4181, 4421, 4422, 4423, 4182.
Autor: (001607cz)-mb-190704z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.7.2004
Praha (metro): Šotek řádí i na Náměstí Republiky. Vadný jízdní řád o kterém bylo na stránkách Citytrans informováno již dříve se objevil o několik dnů později i ve stanici Náměstí Republiky (platnost od 1. 7. 2004). Cestující se podle jízdního řádu dostanou pouze na Stodůlky.
Autor: (001606cz)-mb-190704z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.7.2004
Praha (metro): Malé jubileum v metru. Souprava M1 ev. č. 4175, 4412 ,4413, 4414, 4176 obdržela samolepicí nápisy s textem 200 vozů metra pro Prahu.
Autor: (001600cz)-mb-120704z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.7.2004
Praha (metro): První den provozu na novém úseku. V sobotu 26. 6. 2004 se mnoho Pražanů vydalo na projížďku nového úseku pražského metra. Snad, aby příliš nebloudili na konečné stanici Ládví, rozhodla se jim obsluha stanice ulehčit orientaci na nástupišti u soupravy metra. Čas od času se ozvalo milé hlášení staničního rozhlasu: "Tento vláček jede zpět na Háje".
Autor: (001589cz)-mb-260604z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.7.2004
Praha (metro): Pražské metro má nové stanice. Od pátku 25. 6., respektive od soboty 26. 6. 2004 je pražské metro zase o kousek delší. Ze stanice Nádraží Holešovice došlo k prodloužení linky C na sever města. Na novém úseku jsou dvě stanice - Kobylisy (architektonicky i technicky opravdová lahůdka) a Ládví (průměrně hezká stanice). Sice se ve stanici Kobylisy objevil staniční jízdní řád platný ze stanice Ládví, ale první den provozu se to dá prominout. V souvislosti s prodloužením metra došlo k úpravám i v informačním systému vozů metra. Došlo k softwarové úpravě zobrazování stanic na interním vozovém zobrazovači a k hlášení stanic, ke kterému byl nyní použit jiný hlasatel.
Autor: (001588cz)-mb-260604z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.7.2004
Praha (metro): Zmetek v metru. Dopravní podnik Praha již několik let provozuje dopravu na lince B v úseku Černý Most - Zličín. Nastoupí-li cestující ve stanici Můstek, na Zličín se nedostane, bude muset vystoupit o stanici dříve, alespoň tak to hlásá staniční jízdní řád platný od 26. 6. 2004.
Autor: (001585cz)-mb-240604z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.7.2004
Praha (metro): Vůz 81.71 ev. č. 2148 v akci. Vůz ev. č. 2148 byl spatřena 11. 6. 2004 na zkušební trati depa Zličín. Účel není znám. Zmíněný vůz předtím dlel několik měsíců v SKV Zličín.
Autor: (001566cz)-mb-110604z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.7.2004
Praha (metro): Nová souprava vyjela na zkoušky. Nově dodaná souprava M1 ev. č. 4179, 4418, 4419, 4420, 4180 byla spatřena ve dnech 7. 6. a 9. 6. 2004 při jízdách na zkušební trati depa Zličín.
Autor: (001564cz)-mb-070604z-090604a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.7.2004
Praha (metro): Postřehy z výstavy 30 let pražského metra. Návštěvníci, kteří navštívili v Muzeu hl. m. Prahy výstavu 30 let pražského metra, byli uspořádáním výstavky asi vcelku zklamáni, na nevelkém prostoru se nesměle ukazovalo několik historických artefaktů, pamatujících první nesmělé i smělejší plány na výstavbu metra v Praze. Nejzajímavější byl cca tříhodinový videoprogram o výstavbě a zprovozňování prvních úseků pražského metra.
Autor: (001541cz)-mb-290504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.6.2004
Praha (metro): Další nová souprava na lince A. Od úterý 4. 5. 2004 se v tunelech na lince A pražského metra vyskytuje souprava 81.71M ev. č. 3143, 3242, 3241, 3206, 3161. Oběh 55 je doménou pro nově příchozí rekonstruované vozy, na oběhy 9, 11, 13, 17, 18 a 19 jsou vypravovány vlaky 81.71M s cestujícími. V současnosti se na lince jezdí bez záloh.
Autor: (001535cz)-rs-040506z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.6.2004
Praha (metro): Oslava pražského metra se velmi vydařila. Hlavní oslavy probíhaly o víkendu 8. a 9. května 2004. V sobotu 8. 5. jezdila na lince C historická třívozová souprava typu EČs. V neděli též, navíc probíhal Den otevřených dveří v depu Kačerov. Zájemci se do depa dostali dvěma zvláštními soupravami, které sbíraly zájemce na celé lince C. V depu si mohli prohlédnout veškeré zázemí provozovatele. Do depa se dostal i avizovaný zvláštní parní vlak. Vzhledem k tomu, že se z podobných akcí dopravního podniku stává pro Pražany silně návyková droga, možná by stálo za úvahu, rozšířit Den otevřených dveří na dva dny.
Autor: (001534cz)-mb-090504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.5.2004
Praha (metro): Rekonstrukce stropních podhledů ve stanic Háje. V současnosti probíhá ve stanici metra Háje rozsáhlá rekonstrukce stropních podhledů. Celá akce se nevyhnula ani pracovišti přepravního manipulanta na nástupišti stanice.
Autor: (001533cz)-mb-090504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.5.2004
Praha (metro): Výtah ve stanici Budějovická. Již v červnu by měl být k dispozici imobilním občanům výtah ve stanici metra Budějovická.
Autor: (001532cz)-mb-090504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.5.2004
Praha (metro): Ve stanici Zličín i anglicky. S anglickým hlášením vozového rozhlasu se setkají cestující na konečné stanici Zličín na lince B pražského metra. Informuje anglicky hovořící návštěvníky Prahy o konečné stanici metra s nutností vystoupit ze soupravy.
Autor: (001531cz)-mb-090504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.5.2004
Praha (metro): Pražské metro slaví 30 let. A s ním všichni, kteří se narodili 9. 5. 1974, tedy v den, kdy byl zahájen provoz podzemní dráhy v Praze. Dopravní podnik podaroval osoby, které splnili ono kriterium a zároveň zatelefonovali do DP Praha, malým dárkem, a sice měsíční jízdenkou na MHD v Praze.
Autor: (001530cz)-mb-070504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.5.2004
Praha (metro): Výstava 30 let pražského metra. Od 5. 5. do 6. 6. 2004 potrvá v Muzeu hl. m. Prahy výstav o jubileu pražského metra. Návštěvníci mohou shlédnout mnoho zajímavého z historie, současnosti i budoucnosti pražského metra.
Autor: (001529cz)-mb-010504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.5.2004
Praha (metro): O víkendu nebude jezdit metro. Z důvodu napojování nové trasy metra v úseku Nádraží Holešovice - Ládví bude od 14. 5. (18:45 hod) do ukončení provozu 16. 5. 2004 vyloučen provoz metra v úseku Florenc - Nádraží Holešovice. Ve vyloučeném úseku bude zavedena NAD X-C a dále doprava běžnými linkami MHD, prodlouženými ze Severního města.
Autor: (001527cz)-mb-130504v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.5.2004
Praha (metro): V provozu nová souprava metra. Do provozu byla zařazena rekosouprava 81.71M ev. č. 3143, 3242, 3241, 3206, 3161.
Autor: (001526cz)-rs-040504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.5.2004
Praha (metro): Provoz reko souprav na lince A pokračuje. Pokračují zkoušky nových souprav a zabezpečovacího zařízení (oběh 55) - zkušební provoz bez cestujících. Zkušební provoz s cestujícími zajišťují nové soupravy na obězích 9, 11, 13, 17, 18, 19, tj. maximálně 6 souprav bez provozních záloh.
Autor: (001525cz)-rs-040504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.5.2004
Praha (metro): Zkouší se nová souprava metra. Na zkušební koleji depa Zličín byla spatřena nová souprava M1 ev. č. 4175, 4412, 4413, 4414, 4176.
Autor: (001524cz)-mb-030504z-050504a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.5.2004
Praha (metro): Pražské metro jezdí již 30 let. V souvislosti s oslavami 30 let provozu pražského metra, bude ve dnech 8. a 9. 5. 2004 v provozu na lince historická třívozová souprava typu EČs. V neděli 9. 5. 2004 bude od 9:00 do 16:00 probíhat Den otevřených dveří v depu Kačerov. Téhož dne by měl jezdit do depa zvláštní parní vlak, vypravený ze stanice Praha-Braník. Do depa budou také směřovat zvláštní soupravy metra, které budou sloužit k návozu a odvozu návštěvníků. Kulturní program v areálu depa je zajištěn.
Autor: (001523cz)-mb-020504z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 6.5.2004
Praha (metro): Odstavené vozy v depu Hostivař. V pondělí 5. 4. 2004 byly zjištěny v areálu depa Hostivař dvě soupravy odstavených vozů typu 81.71. Jmenovitě jde o soupravy ev. č. 2151, 2440, 2240, 2414, 2152 a 2186, 2452, 2450, 2451, 2185. Vzhledem k tomu, že jde o nekompletní rozebrané vozy, lze usuzovat, že budou odeslány na rekonstrukce do Škody Plzeň.
Autor: (001502cz)-mb-050404z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.4.2004
Praha (metro): Sebevrah skočil pod soupravu. V pátek 6. 2. 2004 v 9:20 skočil ve stanici metra Kačerov muž pod přijíždějící soupravu. Utrpěl mnohočetná poranění, kterým na místě podlehl. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se jedná o třiasedmdesátiletého důchodce Františka P. z Prahy 4, původním povoláním hasiče. K osudnému kroku ho dovedly zřejmě neutěšené zdravotní a rodinné problémy. Po dobu zastavení provozu metra mezi stanicemi Háje a Pražského povstání byla zavedena NAD X-C. Plný provoz byl obnoven v 10:30.
Autor: (001487cz)-mb-060204z-120404a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.4.2004
Praha (metro): Smetiště ve stanicích metra. Z důvodu možné hrozby bombového útoku v metru, byly z nástupišť a vestibulů stanic metra odstraněny veškeré odpadové nádoby. Tento čin má samozřejmě bezpečnostní charakteristiku, avšak je škoda, že se z našeho krásného a čistého metra časem stane opravdové smetiště.
Autor: (001485cz)-mb-160304z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.3.2004
Praha (metro): Další nová souprava metra M1 v provozu. Do provozu s cestujícími byla zařazena souprava ev. č. 4167, 4400, 4401, 4402, 4168, tedy první souprava s vloženými "čtyřstováky".
Autor: (001484cz)-mb-100304z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.3.2004
Praha (metro): Nová souprava metra M1 v provozu. Do provozu s cestujícími byla zařazena souprava ev. č. 4165, 4297, 4298, 4299, 4166.
Autor: (001482cz)-mb-270204z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.3.2004
Praha (metro): Nová souprava metra na zkušební koleji. Souprava M1 ev. č. 4171, 4404, 4405, 4406, 4172 byla spatřena při zkušební jízdě na zkušební koleji v areálu depa Zličín.
Autor: (001481cz)-mb-240204z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.3.2004
Praha (metro): Otevřeno další středisko předprodeje jízdenek. Od úterý 10. 2. 2004 mohou Pražané využívat nové prodejní místo jízdních dokladů ve stanici Hůrka na lince B. Otevírací doba je v pracovní dny od 6:30 do 18:30 s polední přestávkou mezi 11:30 a 12:30, v sobotu je otevřeno od 7:30 do 12:00.
Autor: (001467cz)-mb-100204z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.3.2004
Praha (metro): Zima zahnala revizory do stanic metra. Patrně nepříliš příznivé klimatické podmínky zahnaly revizory DP Praha do stanic metra v bližším i vzdálenějším centru Prahy. Stalo se v neděli 25. 1. 2004.
Autor: (001462cz)-mb-250104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.3.2004
Praha (metro): Rekovozy v provozu na lince A. Od pondělí 2. 2. 2004 jsou v provozu s cestujícími rekonstruované vozy na lince A. První den provozu byly nasazeny na oběhy 9 a 11, přičemž na těchto obězích se vytřídaly jak rekonstruované soupravy 81.71M, tak klasické 81.71. V blízké budoucnosti budou reko soupravy řazeny i na oběhy 17 a 18. Zkušební oběhy s čísly 55 a 56 budou jezdit i nadále.
Autor: (001461czrs-290104z-mb020204a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.2.2004
Praha (metro): Plošina ve stanici Strašnická. Plošina pro přepravu imobilních cestujících bude zakrátko k dispozici pro přepravu ve stanici metra Strašnická.
Autor: (001460cz)-mb-010204z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.2.2004
Praha (metro): Víkendová výluka metra. Z důvodu pokračujících prací na zprovoznění zabezpečovacího zařízení v úseku Nádraží Holešovice - Ládví, byl o víkendu 17. a 18. ledna 2004 omezen provoz metra na lince C v úseku Florenc - Nádraží Holešovice. V dotčeném úseku jezdila kyvadlově jedna souprava metra.
Autor: (001458cz)-mb-150104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.2.2004
Praha (metro): V provozu další soupravy vozů. Zkušebně jezdí souprava vozů 81.71M ev. č. 3127, 3232, 3257, 3224, 3140 a 3115, 3287, 3265, 3220, 3130. Souprava vozů ev. č. 3103, 3219, 3223, 3226, 3141 slouží jako záloha a také v ranní části pracovního dne slouží svozu a odvozu zaměstnanců depa Skalka.
Autor: (001456cz)-rs-140104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.2.2004
Praha (metro): Další zkušební souprava metra na lince A. Od pondělí 12. 1. 2004 je v provozu na oběhu 56 další souprava zkušebních vozů (3103, 3219, 3223, 3226, 3141). Nyní jsou tedy v provozu bez cestujících dva oběhy zkušebních souprav tj. 55 a 56. Soupravy se v provozu střídají dle potřeb provozovatele, navíc jsou průběžně do provozu zařazovány další.
Autor: (001455cz)-rs-070104z-310104a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.2.2004
Praha (metro): Rekovozy 81.71M v provozu na lince A. Od soboty 3. 1. 2004 jsou na linku A vypravovány vozy 81.71M. Zatím jde o zkušební provoz bez cestujících vlakové soupravy ev. č. 3103, 3219, 3223, 3226, 3141 na oběhu 55.
Autor: (001452cz)-rs-070104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 27.1.2004
Praha (metro): Hlubinné výtahy ve výstavbě. Hlubinné výtahy do stanice Muzeum A vznikají v těsném sousedství Národního muzea v centru Prahy. Realizaci stavby provádí Metrostav, hotovo by mělo být v červnu 2004.
Autor: (001447cz)-mb-050104z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.1.2004
Praha (metro): V provozu nová souprava metra. Do provozu MHD zasáhla nově zařazená souprava M1 ev. č. 4161, 4291, 4292, 4293, 4162.
Autor: (001442cz)-mb-151203z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.12.2003
Praha (metro): V metru se konala další výluka. V rámci napojování zabezpečovacího zařízení byl o víkendu 29. a 30. 11. 2003 vyloučen provoz metra v úseku Muzeum - Nádraží Holešovice. V úseku Muzeum - Pražského povstání byl zaveden kyvadlový provoz. Náhradní doprava byla zajištěna linkou X-C v úseku Nádraží Holešovice - I. P. Pavlova a linkami č. 102, 144, 152, 187 a 200 ze Severního města.
Autor: (001430cz)-mb-221103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.12.2003
Praha (metro): DOD na Severním městě. Den otevřených dveří metra se uskutečnil ve stanicích Kobylisy a Ládví. V sobotu 22. 11. 2003 od 10:00 do 13:00 probíhal Den otevřených dveří ve dvou dostavovaných stanicích pražského metra. Návštěvníci si mohli prohlédnout technické zázemí stanice Ládví. Zmíněná stanice je klasická hloubená, asi nejvíce se podobá stanici Pankrác. Naproti tomu jednolodní ražená stanice Kobylisy je v Praze dosud ojedinělé konstrukce. Pohyblivé schody dopraví cestující až do hloubky 31 m pod povrch. Zejména o prohlídku této stanice byl mimořádný zájem, zástup návštěvníků byl dlohý téměř půlkilometru. Dopravu mezi oběma stanicemi zajistil DP Praha zvláštní linkou, jmenovitě klíčovská garáž se Citybusy ev. č. 3365 (DOD/1), 3366 (DOD/2), 3389 (DOD/3).
Autor: (001429cz)-mb-th-221103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.12.2003
Praha (metro): Vozy typu 81.71M v provozu na trati A. Počínaje sobotou 22. 11. 2003 začal na trati A zkušební provoz modernizovaných souprav 81.71M se zabezpečovacím zařízením AŽD. Zkušební provoz bez cestujících zatím probíhá se soupravou ev. č. 3103, 3219, 3223, 3226, 3141, brzy přibudou další soupravy.
Autor: (001424cz)-rs-221103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.11.2003
Praha (metro): Provoz metra bude omezen. Z důvodu zprovoznění nové měnírny Kačerov bude přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského Povstání - Háje v následujících termínech: v pátek 14. 11. od cca 20:00 do ukončení provozu, v sobotu 15. 11. od cca 17:00 do ukončení provozy, v neděli 16. 11. 2003 od cca 20:00 do ukončení provozu. Náhradní dopravu X-C zajistí v dotčeném úseku kloubové Karosy ze všech garáží. První cestující ze stanice P. P. na Háje odvezl vůz B 941 ev. č. 6220 (X-C/14) cca ve 20:27. Zřejmě nejstarším vozem, který se na lince náhradní dopravy vyskytl, byl hostivařský vůz B 741 ev. č. 6013.
Autor: (001420cz)-mb-141103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.11.2003
Praha (metro): Soupravy 81.71 na lince C minulostí. Ve čtvrtek 6. 11. 2003 dojezdila na lince C poslední souprava typu 81.71. Vlak ve složení 2145, 2240, 2414, 2410, 2128 byl zařazen na odpolední část oběhu 20, s výjezdem v 14:58 z Kačerova a zátahem ve 20:56 tamtéž. Poslední výjezd se uskutečnil za velkého zájmu sdělovacích prostředků, fanoušků MHD i mnohých cestujících.
Autor: (001417cz)-mb-061103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.11.2003
Praha (metro): Závada OSM ve stanici Hradčanská. V ranních hodinách ve čtvrtek 30. 10. 2003 došlo při zkoušení funkce ochranného systému metra (OSM) k technické závadě na tlakových vratech u vstupu do stanice metra. Do opravení závady cca před 19. hodinou byla stanice Hradčanská mimo provoz a cestující byli nuceni použít posílenou povrchovou dopravu.
Autor: (001414cz)-mb-301003z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.11.2003
Praha (metro): Výluka metra 19. 10. 2003. Třetí říjnovou neděli se uskutečnila další z mnoha výluk v úseku Florenc - Nádraží Holešovice na lince C. Druhá traťová kolej zůstala bez provozu, na první (oběh 5) jezdila kyvadlová souprava typu 81.71M ev. č. 3112, 3204, 3215, 3233, 3116. Dle aktuálních informací mají výluky trvat ještě minimálně do konce t. r.
Autor: (001405cz)-mb-191003z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.10.2003
Praha (metro): Další víkendová výluka metra. V neděli 19. 10. 2003 se z důvodu pokračování montáže zabezpečovacího zařízení Matra uskuteční výluka metra v úseku Florenc - Nádraží Holešovice.
Autor: (001401cz)-mb-141003v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.10.2003
Praha (metro): Další krok k vylepšení informovanosti cestujících. Ve stanicích metra na lince B se na osvětlovacích tělesech nástupiště objevily dvojjazyčné nápisy informující o směru jízdy souprav. Zejména tápajícím zahraničním turistům tak poskytne užitečné informace.
Autor: (001399cz)-mb-101003z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.10.2003
Praha (metro): Výluka v metru na lince C. Při výluce metra v úseku Florenc - Nádraží Holešovice o víkendu 4. a 5. 10. 2003 byly v provozu spatřeny soupravy M1 pro kyvadlový provoz, a sice ev. č. 4135, 4252, 4253, 4254, 4136 a 4139, 4258, 4259, 4260, 4140 ve zmíněném pořadí.
Autor: (001392cz)-mb-041003z-051003a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.10.2003
Praha (metro): Utopené soupravy se vrátily. Do hostivařského depa byly cca na počátku září dovezeny dvě rekonstruované soupravy 81.71M ev. č. 3335, 3339, 3343, 3356, 3494, 3604, 3608, 3613, 3666, 3670 ze Škody Plzeň. Zmíněné soupravy zůstaly uvězněny pod vodou ve stanici Florenc při povodních v srpnu 2002.
Autor: (001389cz)-rs-011003z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.10.2003
Praha (metro): Další světelný panel v metru. Nový světelný informační panel byl nainstalován ve stanici Florenc-B.
Autor: (001388cz)-mb-300903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.10.2003
Praha (metro): Víkendová výluka metra na lince C. Tak jako již několikrát, i tento víkend bude z důvodu instalace zabezpečovacího zařízení omezen provoz metra v úseku Florenc - Nádraží Holešovice.
Autor: 001387cz)-mb-300903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.10.2003
Praha (metro): Výluka metra na lince A. V rámci instalace a zkoušek nového zabezpečovacího systému AŽD na lince A, dojde k omezení provozu mezi zastávkami Náměstí Míru - Skalka. Od 3. do 5. 10. 2003, vždy od 19:45 do ukončení provozu bude ve zmíněném úseku v provozu náhradní autobusová doprava X-A.
Autor: (001386cz)-mb-300903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.10.2003
Praha (metro): Nová souprava v metru. V provozu na lince C se objevila nově dodaná souprava M1 ev. č. 4157, 4285, 4286, 4287, 4158. V souvislosti s dodávkami nových vozů jsou odstavovány sovětské soupravy typu 81.71, pravidelněji se v provozu objevuje jen souprava ev. č. 2145, 2240, 2410, 2414, 2152.
Autor: (001384cz)-mb-300903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.10.2003
Praha (metro): Nová souprava v metru. V provozu metra se objevila nová souprava M1 ev. č. 4153, 4279, 4280, 4281, 4154.
Autor: (001377cz)-mb-220903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.9.2003
Praha (metro): Nové světelné panely v metru. Ve stanici metra I. P. Pavlova dochází k instalaci reklamních světelných panelů, které známe z jiných stanic metra např. Muzeum. Reklamní panely budou instalovány také v několika dalších frekventovaných stanicích.
Autor: (001373cz)-mb-180903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.9.2003
Praha (metro): Výluka metra v úseku Florenc - Nádraží Holešovice. Z důvodu zapojování zabezpečovacího zařízení pro novou trať IV.C1 (Nádraží Holešovice - Ládví) byl o víkendu 13. + 14. 9. 2003 omezen provoz metra v úseku Florenc - Nádraží Holešovice. Kolej č. 1 byla mimo provoz, na koleji č. 2 v sobotu jezdila kyvadlově souprava (oběh 1) M1 ev. č. 4139, 4258, 4259, 4260, 4140 a v neděli 4135, 4252, 4253, 4254, 4136. V neděli byl na koleji č. 1 zjištěn služební vlak 81.71 (oběh Z1) ev. č. 2168, 2292, 2289, 2221, 2173 s nápisy "Zkušební vlak - Tato souprava cestující nepřepravuje". Další víkendové omezení provozu se mělo uskutečnit 20. + 21. 9. 2003, leč z důvodu konání koncertu hudební skupiny Elán bude výluka realizována o týden později.
Autor: (001365cz)-mb-130903z-140903a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 17.9.2003
Praha (metro): Nový plánek sítě MHD. Ve stanicích metra se objevil nový plánek sítě MHD, kde je již zakreslena tramvajová trať na Barrandov, tentokrát ještě s označením "trať ve stavbě".
Autor: (001362cz)-mb-120903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.9.2003
Praha (metro): Vzpomínka na loňské povodně. Ve voze 81.714 ev. č. 2464 lze spatřit plán sítě MHD, v období těsně po loňských povodních, kdy byl provoz podzemní dráhy z větší části paralyzován.
Autor: (001351cz)-mb-040903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.9.2003
Praha (metro): Nová souprava M1 v provozu. V provozu byla zjištěna souprava M1 ev. č. 4151, 4276, 4277, 4278, 4152.
Autor: (001350cz)-mb-030903z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.9.2003
Praha (metro): Metro opět pod signálem. Všechny stanice pražského metra jsou opět pokryty signálem mobilních operátorů. Po loňských povodních byla signálem pro mobilní telefony pokryta poslední stanice pražského metra Florenc na trase B. Rekonstrukci vysílačů zajišťovali všichni 3 čeští mobilní operátoři (Eurotel, Oskar, T-Mobile) společně. Na otázku rozšíření signálu do tunelu pražské podzemní dráhy, mluvčí společností provozujících mobilní telefonní služby odpověděli téměř stejně: " V současné době o tom neuvažujeme".
Autor: (001327cz)-th-200803z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.8.2003
Praha (metro): Matra zastaví metro. Z důvodu rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Matra na lince metra C, bude o víkendech 16. 8. + 17. 8. a 23. 8. + 24. 8. 2003 vyloučen provoz v úseku Muzeum - Nádraží Holešovice. Mezi stanicemi Muzeum - Pražského povstání bude provoz zajištěn v omezeném rozsahu. Provoz metra v úseku Pražského povstání - Háje bude zachován. V úseku Jankovcova - I. P. Pavlova bude náhradní doprava zajištěna prodlouženými linkami č. 102, 144, 152, 187, 200 ze Severního Města a dále bude v provozu linka NAD X-C ze stanice Nádraží Holešovice do zastávky I. P. Pavlova.
Autor: (001323cz)-mb-120803z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.8.2003
Praha (metro): Nové informační panely v Holešovicích. Z důvodu efektivnějšího informování cestující veřejnosti při mimořádných událostech, byly koncem července 2003 instalovány ve vestibulech stanice metra Nádraží Holešovice celkem 3 světelné informační panely.
Autor: (001322cz)-mb-120803z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.8.2003
Praha (metro): Nové jízdní řády v metru. Od 30. 6. 2003 jsou v metru v platnosti nové staniční jízdní řády. Na přehledu není vypsán pouze rozsah provozu, jako tomu bylo doposud, nýbrž jsou vypsány všechny spoje. Nezbývá, než DP Praha pochválit, rozhodně jde o vylepšení služeb cestujícím.
Autor: (001294cz)-mb-300603z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.7.2003
Praha (metro): Střet s osobou ve stanici Vyšehrad. V neděli 29. 6. 2003 byl cca na 90 minut přerušen provoz na lince C. Důvodem byl střet soupravy metra s mužem v kolejišti u stanice Vyšehrad. Z tohotu důvodu byl na převážné části trati zastaven provoz a dopravu zajistily přeplněné autobusy náhradní dopravy.
Autor: (001293cz)-mb-290603z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.7.2003
Praha (metro): Poptávkové ovládání dveří. Od 1. 7. 2003 na lince metra C na dveřích souprav M1 si budou cestující při nástupu i výstupu ovládat otevření dveří soupravy stiskem tlačítka, umístěného na dveřích vozu. Tolik oficiální citace z reklamní kampaně provozovatele. Již několik dnů po spuštění provozu lze říci, že jde spíše o občasnou záležitost, neboť všichni strojvedoucí rozhodně výše zmíněnou aktivitu nepodporují. Snaha provozovatele ušetřit finanční prostředky z méně opotřebovaných dveřních pohonů se zřejmě mine účinkem, při intervalech jednotlivých souprav se může vyplatit snad jen ve stanici Vyšehrad v mimošpičkovém období. Navíc bude docházet ke zpoždění souprav. Samoobslužný systém, který byl aplikován s velkým úspěchem u tramvají, nebude mít v podzemní dráze mnoho zastánců.
Autor: (001292cz-th220603z-mb300603a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.7.2003
Praha (metro): Kyvadlová doprava v tunelu. V neděli 25. 5. 2003 byla kyvadlová doprava v úseku Florenc - Nádraží Holešovice zajištěna soupravou M1 ev. č. 4133, 4249, 4250, 4251, 4134.
Autor: (001278cz)-mb-250503z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.6.2003
Praha (metro): Rezignoval ředitel DP Metro. Ředitel DP-Metro Ladislav Houdek rezignoval na svou funkci kvůli loňskému zaplavení podzemní dráhy.
Autor: (001277cz)-th-190503z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.6.2003
Praha (metro): Odstoupil šéf OSM. Kvůli loňskému zaplavení pražské podzemní dráhy odstoupil šéf ochranného sytému metra Jiří Svoboda.
Autor: (001276cz)-th-160503z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.6.2003
Praha (metro): Další souprava M1 na Zličíně. Do depa Zličín dorazila nová souprava M1 ev. č. 4153, 4279, 4280, 4281, 4154.
Autor: (001275cz)-rs-230503z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.5.2003
Praha (metro): Opravy tlakových uzávěrů. V sobotu 17. 5. 2003 byla kyvadlová doprava v úseku Florenc - Nádraží Holešovice zajištěna soupravou M1 ev. č. 4141, 4261, 4262, 4263, 4142. Víkendové výluky z důvodu oprav tlakových uzávěru budou trvat ještě několik týdnů.
Autor: (001272cz)-mb-170503z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.5.2003
Praha (metro): Zátopové značky ve stanicích metra. Štítky s označením, kdy a kam byla zatopena konrétní stanice metra, se již nějakou dobu vyskytují ve stanicích, které byly zasaženy loňskou potopou. Jde o velice působivé memento, kterak cestujícím připomenout, kam až sahala voda v srpnu 2002.
Autor: (001268cz)-mb-230503v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.5.2003
Praha (metro): Soupravy typu 81.71M i na "pendlu". Kyvadlovou dopravu v neděli 11. 5. 2003 zajistila v úseku Florenc - Nádraží Holešovice souprava 81.71M ev. č. 3132, 3239, 3237, 3217, 3118.
Autor: (001267cz)-mb-110503z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 14.5.2003
Praha (metro): První souprava druhé serie v provozu. V provozu na lince se od přelomu dubna a května 2003 objevuje souprava M1 z druhé serie ev. č. 4145, 4267, 4268, 4269, 4146.
Autor: (001254cz)-rs-060503z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.5.2003
Praha (metro): Květnové výluky metra. Počátek května je ve znamení dalších výluk metra. Z důvodu opravy eskalátorů bude o víkendu 10. 5. a 11. 5. 2003 (byla také od 3. 5. do 4. 5) uzavřena stanice metra Křižíkova na lince B. V dotčené oblasti je možno použít NAD X-8. Z důvodu opravy tlakových uzávěrů bude ve stejném termínu (výluka také od 3. 5. do 4. 5) omezen provoz metra v úseku Florenc - Nádraží Holešovice. V tomto úseku bude provoz zajišťován kyvadlově jednou soupravou M1 po jedné koleji v intervalu cca 10 minut.
Autor: (001251cz)-mb-290403z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.5.2003
Praha (metro): Výstavka o povodních na Muzeu. DP Praha v průběhu dubna 2003 zprovoznil ve vestibulu stanice metra Muzeum velmi působivou výstavku o půlročním úsilí při odstraňování povodňových škod v metru a v povrchové dopravě.
Autor: (001247cz)-mb-050503v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.5.2003
Praha (metro): Omezení na lince C. Omezení provozu metra o víkendu 12. a 13. dubna 2003 se opět, stejně jako dříve, dotklo úseku metra mezi stanicemi Florenc a Nádraží Holešovice, kde byl po oba dny v provozu pouze vlak kyvadlové dopravy na traťové koleji č. 2. Interval kyvadlového vlaku (oběh 1) byl cca 10 min. V sobotu 12. 4. 2003 zde byla spatřena souprav M1 ev. č. 4119, 4228, 4229, 4230, 4120, v neděli pak 4125, 4237, 4238, 4239, 4126. Podle neoficiálních zpráv má omezení provozu trvat ještě několik, po sobě jdoucích víkendů.
Autor: (001241cz)-mb-120403z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.4.2003
Praha (metro): Další M1 na Zličíně. Do depa Zličín byla dovezena nová souprava M1 ev. č. 4151, 4276, 4277, 4278, 4152. Dále zde probíhají zkoušky již dodané soupravy ev. č. 4149, 4273, 4274, 4275, 4150.
Autor: (001229cz)-rs-020403z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.4.2003
Praha (metro): Výluka na lince C. Výluka na lince metra C se uskutečnila o víkendu 29. a 30. 3. 2003. Další výluky se z technických důvodů uskuteční od 5.4. do 6.4. a od 12.4. do 13.4.2003, vždy od zahájení provozu v sobotu do ukončení provozu metra v neděli. Omezen bude provoz metra na lince C v úseku Florenc - Nádraží Holešovice. V tomto úseku bude provoz zajišťován kyvadlově po jedné koleji v intervalu cca 10 minut.
Autor: (001224cz)-mb-270303z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.4.2003
Praha (metro): Další M1 v depu Zličín. Do depa Zličín byla dopravena nová souprava M1 ev. č. 4149, 4273, 4274, 4275, 4150.
Autor: (001213cz)-rs-200303z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.3.2003
Praha (metro): Otevřen nový vestibul Flora. V předstihu, ještě před otevřením nového Paláce Flora, které se uskuteční 20 . 3. 2003, byl otevřen nový východ z vestibulu stanice metra Flora. Zjištěno 5. 3. 2003.
Autor: (001200cz)-th-050303z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.3.2003
Praha (metro): Bomba ve stanici Budějovická. V pátek 28. 2. 2003 došlo v ranních hodinách k uzavření stanice metra Budějovická z důvodu anonymního oznámení o uložení bomby ve stanici. Stanice byla uzavřena od 8:00 minimálně do 11:30 (tedy nikoliv do 10:00, jak uváděla některá média). Soupravy metra stanicí pouze projížděly. Žádná výbušnina nalezena nebyla.
Autor: (001189cz)-mb-280203z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.2.2003
Praha (metro): Budou znovuotevřeny další stanice metra. Od soboty 1. 3. 2003 by měly být uvedeny do provozu stanice metra Národní třída a Náměstí Republiky na lince B pražského metra.
Autor: (001188cz)-mb-280203z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.2.2003
Praha (metro): Rekonstrukce stanoviště na Roztylech. Po dobu února a března t. r. dochází k rekonstrukci stanoviště přepravního manipulanta ve vestibulu stanice Roztyly.
Autor: (001185cz)-mb-250203z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.2.2003
Praha (metro): Na Florenci s omezením. V souvislosti s pondělním znovuotevřením metra B v celé trase, jezdí vlaky metra v úseku Zličín - Florenc bez omezení. V úseku Florenc - Černý Most jezdí vlaky metra z důvodu montáže zabezpečovacího zařízení v intervalu 8 - 10 minut. Ve stanici Florenc však od pondělí nebyl zprovozněn přímý přestup z linky C na linku B, cestující musí použít vestibul u Sokolovské ulice. Na zprovoznění přímého přestupu se intenzivně pracuje.
Autor: (001173cz)-mb-170203z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.2.2003
Praha (metro): Na lince B jinak. Od pátku 14. 2. 2003 je na provoz na lince metra B provozován v pozměněném rozsahu. Byly zrušeny kyvadlové vlaky mezi stanicemi Smíchovské nádraží - Karlovo náměstí, Černý Most - Kolbenova, Kolbenova - Palmovka. Provoz metra je zajišťován i nadále v úseku Zličín - Karlovo náměstí, s tím, že vlaky manipulačně pokračují na obrat do stanice Florenc, odkud se vrací zpět na Karlovo nám. Obdobná situace je na východní větvi linky B, kde je provoz zajišťován v úseku Černý Most - Palmovka, odkud vozy pokračují, tak jako v předešlém případě, manipulačně do stanice Florenc, kde následuje obrat a návrat do stanice Palmovka. Vzhledem k tomu, že se jedná o přechodné opatření platné pouze do ukončení provozu v neděli 16. 2. 2003, nejsou vlaky většinou řádně označeny linkovou orientací. Informace cestujícím jsou podávány vozovým nebo staničním rozhlasem.
Autor: (001171cz)-mb-140203z-150203a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.2.2003
Praha (metro): Výluka z Palmovky do Hloubětína. V zájmu urychlení likvidací následků povodní, byl od 12. února 20:00 do 14. února 0:30 vyloučen provoz metra B v úseku Palmovka - Hloubětín. Provoz ve vyloučeném úseku zajistila tramvajová linka X-B a pravidelné linky tramvají. Provoz metra v úseku Hloubětín - Černý Most byl zajištěn kyvadlově soupravami metra v intervalu 9 - 10 minut.
Autor: (001169cz)-mb-110203z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.2.2003
Praha (metro): Znovuotevřena stanice Českomoravská. V pátek 31. 1. 2003 byla znovuotevřena stanice Českomoravská na lince B.
Autor: (001159cz)-mb-010203z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.2.2003
Praha (metro): Druhý vestibul stanice Želivského. V souvislosti s plánovanou výstavbou nové sportovní haly na Hagiboru by měla stanice Želivského získat druhý vestibul. Otevření 2. vestibulu se plánuje na duben 2004.
Autor: (001155cz)-th-280103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.2.2003
Praha (metro): Některé stanice stále bez signálu. Ke dni 17. ledna byly stále bez signálu GSM, následující, dříve pokryté stanice: Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Anděl, Karlovo náměstí, Národní třída, Můstek B, Náměstí Republiky, Florenc B, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská, Vysočanská, Vltavská. V nejbližší době (pokud se tak již nestalo) bude obnoven provoz ve stanicích Malostranská a Staroměstská.
Autor: (001147cz)-th-170103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.1.2003
Praha (metro): Přišla první souprava druhé serie M1. Do depa Zličín dorazila v pondělí 6. 1. 2003 první souprava druhé serie vozů M1. Nejmarkantnější změnou zřejmě bude kombinace podélného a příčného uspořádání sedaček ve voze. Souprava je označena ev. č. 4145, 4267, 4268, 4269, 4146. Po oživení bude zařazena do provozu na lince C.
Autor: (001137cz)-rs-060103z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.1.2003
Praha (metro): Po povodních otevřeny další stanice. Otevřeny další stanice pražského metra. Od pondělí 16. 12. 2002 byly znovuotevřeny stanice Kolbenova, Vysočanská, Palmovka, Karlovo náměstí, Anděl, Vltavská. Provoz na lince B v nově otevřených úsecích je však poskytován v omezeném rozsahu (kyvadlový provoz).
Autor: (001121cz)-mb-121202z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.12.2002
Praha (metro): Digitální paneky na Černém Mostě. Pro zlepšení informovanosti cestujících byly nad vchodem do stanice metra Černý Most instalovány dva digitální panely. V současnosti probíhá zkušební provoz.
Autor: (001120cz)-mb-151202z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.12.2002
Praha (metro): Proběhlo několik výluk metra. V uplynulých dnech se uskutečnilo několik výluk metra. Ve dnech 3. - 6. 12. 2002 došlo vždy od 22:45 do ukončení provozu k výluce v úseku Skalka - Muzeum. Ve dnech 3. a 4. 12. 2002 došlo od 22:00 do ukončení provozu metra k výluce v úseku Zličín - Smíchovské nádraží. V obou případech byla zavedena náhradní autobusová doprava.
Autor: (001117cz)-mb-031202z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.12.2002
Praha (metro): Summit NATO za dveřmi. Z důvodu konání summitu NATO bude ve dnech 21. a 22. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin uzavřena stanice metra Vyšehrad na lince C. Stanicí se bude projíždět.
Autor: (001096cz)-mb-191102z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.11.2002
Praha (metro): Znovuotevřena stanice Muzeum "A". V sobotu 26. 10. byla v předstihu (oproti plánovanému 29. 10.) znovuotevřena stanice metra Muzeum -A-. Stanice metra nebyla povodní zasažena tak kriticky jako ostatní stanice, vodní sloupec zde dosáhl hladiny cca 1,5 m. Nyní je demontováno mramorové obložení stanice. Funguje pouze kolej č. 2, po které jezdí kyvadlová doprava mezi stanicemi Muzeum - Náměstí Míru jednou soupravou typu 81.71. První den provozu byla na trati zjištěna souprava ev. č. 2399, 2800, 2801, 2802, 2502 (oběh 2).
Autor: (001081cz)-mb-261002z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.11.2002
Praha (metro): Odtaženy zatopené soupravy z Florence. Soupravy 81.71, které zůstaly zatopeny ve stanici Florenc -B-, již byly odtaženy 4 lokotraktory do depa Kačerov. Osud souprav 2343, 2666, 2604, 2670, 2356 a 2335, 2613, 2608, 2494, 2339 je stále nejasný, plzeňská Škodovka údajně rekonstrukci zatopených souprav odmítla, takže uvidíme, jestli DP provede nějakou opravu vlastními silami nebo vozy zlikviduje.
Autor: (001079czrs241002z-mb251002a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.11.2002
Praha (metro): Na Florenci výstavka o zaplavené stanici. Od 19. 10. 2002 byla ve vestibulu stanice metra Florenc -C- otevřena velmi působivá výstavka o výstavbě stanice, jejím provozu, zaplavení a následné obnově. Zároveň byl vydán velmi hezký leták o minulosti stanice.
Autor: (001076cz)-mb-211002z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.11.2002
Praha (metro): Znovuotevřena část stanice Florenc "C". Od 19. 10. 2002 je znovuotevřena stanice metra Florenc -C-. Stanice byla uvedena do provizorního provozního stavu, přičemž je stále uzavřen severní výstup ze stanice. Vlaky příjíždějí přes kolejový přejezd na obě strany nástupiště. Výstup a nástup cestujících byl v prvních dnech usměrňován pracovníky DP-Metro a Městské policie, v současnosti již postačuje hlášení staničního rozhlasu.
Autor: (001075cz)-mb-211002z-071102a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.11.2002
Praha (metro): Na lince C opět všechny tři typy souprav. Na trať C jsou pravděpodobně od pondělí 14. 10. 2002 opět vypravovány společně s vozy M1 i vozy typu 81.71 a 81.71M.
Autor: (001071cz)-mb-121002z-161002a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.10.2002
Praha (metro): Na Florenci stále voda. Ve stanici Florenc "B" je stále voda. Sice jen v kolejišti, ale stále se nedaří vodu zcela odčerpat.
Autor: (001070cz)-rs-151002v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.10.2002
Praha (metro): Stanice Flora mimo provoz. Z důvodu stavebních prací byla o víkendu 12. a 13. 10. 2002 mimo provoz stanice Flora. Další výluka je plánována na víkend 19. a 20. října 2002.
Autor: (001067cz)-mb-161002v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.10.2002
Praha (metro): Metro opět na Hlavní nádraží. Od soboty 12. 10. 2002 byl obnoven provoz ve stanici Hlavní nádraží. Provozuschopný je nyní úsek Háje - Hlavní nádraží. Od 19. 10. 2002 se bude jezdit až na Florenc. Od 29. října 2002 má být také obnoven provoz na Muzeu "A".
Autor: (001064cz)-mb-121002z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.10.2002
Praha (metro): Praha (metro): Opět výluka metra C. Ve dnech 21. - 22. 9. 2002 byl opět z důvodu odstraňování povodňových škod vyloučen provoz v úseku (Muzeum) - Pražského povstání - Roztyly. DP Praha pracuje na urychleném zprovoznění úseku Muzeum - Florenc. Během víkendu tak několik pracovních vlaků metra zajišťovalo odvoz a návoz materiálu do zasažených oblastí. Náhradní dopravu za metro zajišťovalo 26 - 31 autobusů linky X-C a dále prodloužené linky 102, 144, 152 a 200. V některých obdobích dne autobusy cestující nepobíraly (silně poddimenzovaný interval), takže není divu, že občas některý stávkoval. Na krátké videosekvenci je odtahovaný klíčovský autobus Karosa B 741 ev. č. 6174.
Autor: (001042cz)-mb-210902z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.10.2002
Praha (metro): Dočasné uzavření stanice Flora. O víkendech 14. - 15. 9., 21. - 22. 9., 28. - 29. 9. je z důvodu stavebních prací uzavřena stanice metra Flora. Z tohoto důvodu bude autobusová linka č. 136 odkloněna přes stanici Želivského.
Autor: (001035cz)-mb-150902z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.9.2002
Praha (metro): Mimořádnost při výluce. Ve dnech 14. - 15. 9. 2002 byl z důvodu rychlejšího odstraňování povodňových škod přerušen provoz metra v úseku (Muzeum) - Pražského povstání - Roztyly. Zbývající provozní úsek, tj. Roztyly - Háje zajistily v kyvadlovém režimu 2 soupravy M1 v intervalu 8 min. V neděli 15. 9. 2002 byly na trati zjištěny soupravy ev. č. 4133, 4249, 4250, 4251, 4134 a 4107, 4210, 4211, 4212, 4106. Ve vyloučeném úseku zajistily náhradní dopravu autobusy linky X-C v intervalu 7,5 min a také autobusy "severojižního expresu" , neboli l. č. 102, 144, 152 a 200.
Autor: (001034cz)-mb-150902z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.9.2002
Praha (metro): Nehoda na Černém Mostě. V neděli 8. 9. 2002 došlo při manipulaci se soupravou v obratišti Černý Most k nehodě, při níž byl poškozen vůz 81.717 ev. č. 2107 a 81.714 ev. č. 2445.
Autor: (001033cz)-rs-160902v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.9.2002
Praha (metro): Problém s uvězněnými soupravami. Soupravy metra, které jsou "uvězněny" v úseku Hloubětín - Černý Most se dostávají do problematické situace. Vzhledem k proběhu kilometrů bude nutné na soupravách do budoucna vykonávat periodické prohlídky a údržbu vyšších stupňu. Vzhledem k tomu, že tunely metra ani obratové koleje na to nejsou vybaveny, bude zřejmě do budoucna nutné do podzemí dopravit techniku nutnou k provádění údržby, jinak by provoz zřejmě musel být zastaven.
Autor: (001023cz)-rs-020902z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.9.2002
Praha (metro): Pod vodou stále 7 stanic. K 1. září 2002 bylo stále ještě zatopeno 7 stanic pražského metra. Byly to stanice Malostranská, Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky, Florenc, Křižíkova a Invalidovna. Odčerpávání probíhá pomalu, navíc některé stanice jsou spodní vodou zaplavovány znovu.
Autor: (001017cz)-mb-010902z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.9.2002
Praha (metro): Předpokládané škody v pražském metru. Škody v pražském metru jsou v současné době odhadovány na cca 10 mld. Zdá se, že nemusí jít o konečný údaj a částka bude nakonec ještě vyšší.
Autor: (001015cz)-mb-310802v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.8.2002
Praha (metro): Kyvadlová doprava po obou kolejích. Kyvadlová doprava na lince C v úseku Pražského Povstání - Muzeum funguje již po obou kolejích. Zjištěno v nočních hodinách dne 27. 8. 2002. Dosud se jezdilo pouze po traťové koleji č. 2.
Autor: (001010cz)-mb-280802v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.8.2002
Praha (metro): Obnovení provozu části linky B. Od pondělí 26. 8. 2002 byl obnoven provoz metra na lince B v úseku Nové Butovice - Smíchovské nádraží. Zároveň byl zrušen provoz autobusové linky X-B v uvedeném úseku.
Autor: (001007cz)-mb-260802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.8.2002
Praha (metro): Mimo provoz je 17 stanic pražského metra. Odstraňování škod bude podle prvních hrubých odhadů stát 2 mld. Kč.
Autor: (001002cz)-mb-210802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.8.2002
Praha (metro): Aktuality z provozu linky B. Provoz na lince B byl v pondělí 19. 8. 2002 zajišťován kyvadlově provoz v úsecích Nové Butovice - Zličín a Hloubětín - Černý Most. Z Hloubětína na Černý Most jezdí 2 soupravy 81.71 ev. č. 2337, 2605, 2618, 2616, 2334 a 2351, 2418, 2450, 2680, 2302.
Autor: (000997cz)-mb-190802z-220802a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.8.2002
Praha (metro): Spojení pouze přes GSM telefony. Na lince B pražského metra vlivem záplav nefungují radiostanice. Strojvedoucí metra ( a nejenom oni) jsou s okolním světem spojeni prostřednictvím mobilních telefonů.
Autor:  (000994cz)-rs-190802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.8.2002
Praha (metro): Zatopené soupravy na Florenci. Ve stanici metra Florenc B byly vlivem povodně zatopeny soupravy typu 81.71 ev. č. 2343, 2666, 2604, 2670, 2356 a 2335, 2613, 2608, 2494, 2339. Pokud nebudou vozové skříně příliš poškozeny, můžeme do budoucna očekávat jejich odeslání na rekonstrukci do Škody Plzeň.
Autor:  (000993cz)-rs-190802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.8.2002
Praha (metro): Stále ochromené metro. Provoz metra je ve čtvrtek 15. 8. 2002 z dosti velké části omezen.
 1. Linka A: Skalka - Nám. Míru
 2. Linka B: Nové Butovice - Zličín
 3. Linka C: Háje - Pražského povstání (plný rozsah provozu), Pražského povstání - Muzeum (provoz kyvadlově 1 soupravou M1 )
Autor: (000985cz)-mb-150802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.8.2002
Praha (metro): Zaplavené a ochromené metro. Provoz metra je ve středu 14. 8. 2002 z velké části ochromen. 
 1. Linka A: Skalka - Nám. Míru (zpočátku provoz zajišťován kyvadlově 1 soupravou 81.71 i mezi stanicemi Nám. míru - Muzeum) 
 2. Linka B: není v provozu 
 3. Linka C: Háje - Pražského povstání (plný rozsah), Pražského povstání - Muzeum (provoz kyvadlově 1 soupravou M1 ev. č. 4121, 4231, 4232, 4233, 4122, čtyřčlenná obsluha vlaku) .
Autor: (000982cz)-mb-th-140802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.8.2002
Praha (metro): Klamavá reklama. Informační obrazové panely ve stanicích metra jsou velmi užitečné, ale překvapením je šot DP Praha, kde se vyskytuje plzeňský vůz KT8D5. Že by v pražském dopravním podniku nevěděli, že pražské tramvaje vypadají přeci jenom trošku jinak?
Autor: (000974cz)-mb-080802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.8.2002
Praha (metro): Záplavová vlna vysouvaným tunelům neublížila. Oba vysouvané tunely na nově budované trase metra C neutrpěly žádnou škodu a pracovníci Metrostavu si zhluboka oddychli.
Autor: (000973cz)-mb-100802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.8.2002
Praha (metro): Další proražený tunel. Pracovníci Metrostavu prorazili další tunel na budované trase metra IV.C1.
Autor: (000971cz)-mb-080802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.8.2002
Praha (metro): Nová měnírna metra. V areálu depa Kačerov probíhá výstavba nové měnírny metra.
Autor: (000970cz)-mb-070802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.8.2002
Praha (metro): Vražda ve stanici Muzeum. V důsledku brutálního incidentu, který se udál v pátek 3. 8. 2002 ve stanici metra Muzeum, byl zastaven provoz na celém úseku trati C. Při potyčce s cestujícím, který na nástupišti odpaloval pyrotechniku domácí výroby, byl těžce pobodán cestující, který se snažil odpalovači domluvit. Hůře však dopadl přivolaný policista z oddílu Metro, kterého brutální odpalovač, zřejmě ruské národnosti, na místě zabil. Náhradní dopravu za metro zajistily autobusy linky X-C. Provoz metra byl v plném rozsahu obnoven až před 22 hodinou.
Autor: (000968cz)-jv-mb-020802z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.8.2002
Praha (metro): Trať C bez ARS. Od počátku prázdnin je v platnosti nový grafikon pražského metra. Na lince C se jezdí již výhradně pod zabezpečovacím systémem Matra, sovětský systém ARS se již nepoužívá. V provozu se objevuje maximálně 5 starých souprav typu 81.71, rekonstruované soupravy 81.71 M a zejména nové vlaky M1.
Autor: (000953cz)-rs-120702z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.7.2002
Praha (metro): Poslední dodaná M1 z ČKD v provozu. V pražském podzemí byla ve zkušebním provozu bez cestujících spatřena souprava metra M1 ev. č. 4143, 4264, 4265, 4266, 4144.
Autor: (000952cz)-mb-090702z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.7.2002
Praha (metro): Druhý tunel úspěšně instalován. Ve středu 3. 7. 2002 byl do dna Vltavy úspěšně zasazen druhý tunel metra na budované trase IV.C1 Nádraží Holešovice - Ládví. Operace trvala téměř 8 hodin, po kterou byl 168m dlouhý tunel tažen na cílové místo.
Autor: (000949cz)-mb-070702z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 10.7.2002
Praha (metro): Nově dodaná souprava M1 v provozu. V provozu se objevila nová souprava M1 - ev. č. 4141, 4261, 4262, 4263, 4142.
Autor: (000934cz)-mb-100602z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 17.6.2002
Praha (metro): Další soupravy M1 do Prahy. Firma Siemens kolejová vozidla, podepsala s DP Praha smlouvu na dodávku 20 souprav pro pražské metro v hodnotě 4,5 mld Kč. Soupravy budou vyrobeny na Zličíně a dodávky budou probíhat od počátku roku 2003 do konce roku 2004.
Autor: (000921cz)-th-310502z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.6.2002
Praha (metro): Další vlak M1 v provozu. Do provozu byla zařazena další souprava M1, a sice: 4139, 4258, 4259, 4260, 4140.
Autor: (000907cz)-210502z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.5.2002
Praha (metro): Proběhl DOD u Metrostavu. Tisíce Pražanů využili zajímavou nabídku Metrostavu na prohlídku budovaných tunelů metra v Holešovicích, s názvem "Suchou nohou pod Vltavou". Den otevřených dveří se uskutečnil v sobotu 18. 5. 2002 od 10:00 do 16:00, a již od začátku to chtělo pevné nervy v zástupu zájemců. Čekací doba ve frontě se mnohdy protáhla na hodinu. Výsledek však stál za to, vždyť technologie vysouvaných tunelů je ve své podstatě unikátní řešení, která ještě nikdy nebylo použito. Dne otevřených dveří se zúčastnily zejména rodiny s dětmi. Na dotazy zájemců ochotně odpovídali pracovníci Metrostavu. Pro návštěvníky byly také připraveny propagační materiály, informační tabla a prodej občerstvení. Závěrem lze konstatovat, že šlo o velmi dobře připravený Den otevřených dveří, Pražany v každém případě zajímá, jakým způsobem se bude vylepšovat kultura cestování v příštích letech. Na prohlídku tunelů přišlo přes 18 000 zájemců. Provoz na novém úseku metra bude zahájen v polovině roku 2004.
Autor: (000905cz)-mb-180502z-230502a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 19.5.2002
Praha (metro): DOD u Metrostavu. V sobotu 18.5. 2002 od 10:00 do 16:00 hodin se uskuteční prohlídka budovaných tunelů metra, které staví firma Metrostav. Prohlídková trasa bude jednosměrná - začíná na holešovickém břehu (u stanice metra Nádraží Holešovice severní vestibul) a končí na trojském. Na obou březích budou k dispozici návštěvníkům informační střediska.
Autor: (000895cz)-mb-100502z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 10.5.2002
Praha (metro): DDalší nová souprava M1. o provozu MHD byla zařazena souprava M1 ev. č. 4137, 4255, 4256, 4257, 4138.
Autor: (000880cz)-mb-110402z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 16.4.2002
Praha (metro): Vyjela NAD X-B. Z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Smíchovské nádraží, byl 25. 3. 2002 od 18:15 do 19:15 přerušen provoz na lince B mezi stanicemi Florenc a Nové Butovice. Náhradní dopravu zajišťovaly narychlo vypravené autobusy DP. Spatřeny byly následující autobusy:
 1. Karosa B 731 - 7030 (Řepy)
 2. Karosa B 732 - 5342 (Dejvice), 7057 (Řepy)
 3. Karosa B 931 - 7336 (Klíčov), 7372 (Hostivař), 7439 (Kačerov)
 4. Karosa B 931E - 7486 (Vršovice)
 5. Karosa B 941 - 6199 (Řepy), 6201 (Řepy), 6251 (Řepy)
 6. Karosa B 941E - 6310 (Řepy)
Autobusy NAD X-B jezdily velice přeplněné, ostatně dalo se to předpokládat. Jen je velká škoda, že pro mimořádné údálosti tohoto charakteru, nemá DP Praha resp. organizace Ropid, smlouvy se soukromými dopravci pro zajištění náhradní dopravy. Autobusy linky X-14 v trase Anděl - Radlická by mohly směle jezdit až na Nové Butovice a vypomoci tak ostatním autobusům.
Autor: (000858cz)-mb-250302z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.3.2002
Praha (metro): Další souprava M1 vyjela na trať. Do provozu MHD zasáhla další nová souprava M1 ev. č. 4135, 4252, 4253, 4254, 4136.
Autor: (000856cz)-mb-220302z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.3.2002
Praha (metro): V provozu další souprava M1. Do provozu MHD zasáhla další nová souprava M1, a sice 4133, 4249, 4250, 4251, 4134.
Autor: (000830cz)-mb-090202z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.2.2002
Praha (metro): Zastaven provoz na lince C. V provozu metra na lince C došlo v pondělí 28. ledna z technických důvodů k dočasnému zastavení provozu. Soupravy metra se zastavily od 6:50 do 7:05, než byla technická závada odstraněna.
Autor: (000823cz)-mb-280102z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.1.2002
Praha (metro): Další M1 v provozu. Do provozu MHD zasáhla další nová souprava M1, a sice 4131, 4246, 4247, 4248, 4132.
Autor: (000817cz)-mb-rs-240102z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.1.2002
Praha (metro): Omezení dopravy na Kobyliském nám.. V souvislosti s pokračující výstavbou metra v Praze 8, bude cca od poloviny února 2002 citelně omezen provoz IAD a MHD na Kobyliském náměstí. Omezení se dotkne zejména individuální automobilové dopravy.
Autor: (000816cz)-mb-240102v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.1.2002
Praha (metro): Rekonstrukce stropu na I. P. Pavlova. Od ledna 2002 probíhá rekonstrukce stropních podhledů ve stanici I. P. Pavlova. Rekonstrukce bude ukončena v červnu 2002.
Autor: (000815cz)-mb-240102v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.1.2002
Praha (metro): Další 81.71M na Kačerově. Do depa Kačerov dorazila další rekonstruovaná souprava 81.71M, která je složena z vozů ev. č. 3125, 3228, 3264, 3210, 3124.
Autor: (000810cz)-rs-170102z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.1.2002
Praha (metro): Perspektivy rozvoje vozoparku metra. Ve vozovém parku metra se konečně blýská se na lepší časy. V polovině roku 2002 se předpokládá ukončení dodávek první serie vozů metra typu M1. Pro obsluhu nově budované trasy metra v úseku Nádraží Holešovice - Ládví bude dodáno dalších 20 souprav typu M1. V následujících letech budou pokračovat rekonstrukce vozů 81.71 ve Škodě Plzeň, přičemž poslední nerekonstruované soupravy by měly dojezdit cca v roce 2010 (vše závisí na finančních prostředcích). Po vyřazení starých vozů by se měl potom pohybovat celkový počet rekonstruovaných souprav typu 81.71M okolo 50 a souprav M1 cca okolo 60.
Autor: (000809cz)-mb-200102v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.1.2002
Praha (metro): Nové vozy připraveny v depu Kačerov. V depu Kačerov jsou odstaveny vozy M1 a 81.71M z nejnovějších dodávek. Jmenovitě jde o soupravy ev. č. 4135, 4252, 4253, 4254, 4136; 4139, 4258, 4259, 4260, 4140 a 3101, 3273, 3208, 3201, 3106. Na trať budou zmíněné soupravy nasazeny pravděpodobně v brzké době.
Autor: (000799cz)-mb-311201z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.12.2001
Praha (metro): Výstavba trati na Ládví pokračuje. Výstavba metra C v úseku Nádraží Holešovice - Ládví pokračuje. Probíhají stavební práce na tunelu pod Vltavou, a to jak na holešovickém, tak na trojském břehu. U tramvajové zastávky Trojská došlo k přeložce silniční komunikace Povltavská, zárověň byla dočasně zrušena zast. autobusové l. č. 112 směrem k Zoologické zahradě. V blízkosti tramvajové splítky v ulici Trojská byla vyhloubena jáma, aby bylo možno nasadit příslušnou techniku v raženém úseku metra. Další rozsáhlou stavební činnost můžeme spatřit na Kobyliském náměstí, kde došlo k zásadnímu omezení - stavební uzávěry na silnici. Na uvedeném místě bude vybudována stanice Kobylisy. Poslední stavební aktivitou fy. Metrostav v této oblasti, je hloubení konečné stanice Ládví u stejnojmeného nákupního střediska.
Autor: (000795cz)-mb-261201z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.12.2001
Praha (metro): Další vozy odejdou do Plzně. Vozy typu 81.71 ev. č. 2139, 2266, 2404, 2298, 2119 budou po odstrojení poslány na rekonstrukci do Škody Plzeň.
Autor: (000788cz)-rs-181201z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.12.2001
Praha (metro): Další souprava M1 na Kačerově. Do depa Kačerov dorazila další souprava M1, a sice 4139, 4258, 4259, 4260, 4140.
Autor: (000783cz)-rs-101201z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 13.12.2001
Praha (metro): Rekonstrukce stanoviště dozorčího. Od listopadu 2001 do ledna 2002 probíhá rekonstrukce stanoviště dozorčího stanice metra Chodov.
Autor: (000777cz)-mb-051201, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.12.2001
Praha (vše): Nové prodejní centrum na Roztylech. V pondělí 3. 12. 2001 bylo otevřeno nové prodejní středisko jízdenek MHD u stanice Roztyly. Otevírací doba je všední dny od 6:30 do 18:30, v sobotu od 7:30 do 12:00.
Autor: (000776cz)-mb-051201, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.12.2001
Praha (metro): Oprava stropu ve stanici Pražského Povstání. Od listopadu 2001 probíhá oprava stropních podhledů ve stanici Pražského povstání. Oprava bude ukončena v květnu 2002.
Autor: (000775cz)-mb-051201, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.12.2001
Praha (metro): Nová souprava v provozu. Do provozu byla zařazena souprava vozů M1 ev. č. 4129, 4243, 4244, 4245, 4130.
Autor: (000771cz)-rs-271101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2001
Praha (metro): Další vozy na reko do Škody Plzeň. Souprava 81.71 složená z vozů 2108, 2246, 2286, 2252, 2109 je připravena k odeslání na rekontrukci do Škody Plzeň.
Autor: (000770cz)-rs-271101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2001
Praha (metro): Výměna podhledů ve stanici P. Povstání. V uplynulých dnech započala výměna stropních podhledů ve stanici Pražského povstání.
Autor: (000769cz)-mb-261101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2001
Praha (metro): Těžká úržba bude v depu Zličín. Těžká údržba vozů 81.71 se přestěhuje z OZM Hostivař do depa Zličín. V OZM bude od nynějška soustředěna těžká údržba vozů 81.71M a M1.
Autor: (000768cz)-rs-241101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2001
Praha (metro): Novinky z depa Kačerov. V depu Kačerov jsou oživovány soupravy M1 evidenčních řad 413x, 424x, 425x.
Autor: (000767cz)-rs-241101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.11.2001
Praha (metro): Další novinka na kolejích metra. Do provozu byla nasazena další souprava M1, ve složení vozů ev. č. 4127, 4240, 4241, 4242, 4128.
Autor: (000753cz)-mb-181101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.11.2001
Praha (metro): Do provozu bude nasazeno již 12 vlaků M1. Od 1. prosince 2001 by mělo být do provozu nasazeno celkem 12 vlaků M1, namísto dosavadních 8. Doufejme tedy, že by se mohly zkrátit i příliš dlouhé intervaly vlaků.
Autor: (000749cz)-rs-101101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.11.2001
Praha (metro): Další souprava M1 v oběhu na lince C. V pátek 2. listopadu byla spatřena souprava ev. č. 4125, 4237, 4238, 4239, 4126.
Autor: (000745cz)-mb-021101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.11.2001
Praha (metro): Prototypová souprava 81.71M v Hostivaři. V depu Kačerov je po repasi ve Škodě Dopravní technika deponován prototyp soupravy 81.71M ev. č. 3138, 3211, 3250, 3268, 3250. Souprava je již vybavena zabezpečovačem SOP-2 pro trať A. Stacionární část systému je prozatím umístěna pouze na zkušební koleji depa Hostivař.
Autor: (000744cz)-rs-021101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 3.11.2001
Praha (metro): Vůz 81.717 ev. č. 2102 na likvidaci. Vůz 81.717 ev. č. 2102 čeká na likvidaci.
Autor: (000741cz)-pb-211001z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.10.2001
Praha (metro): V provozu M1 ev. č. 4123, 4234, 4235, 4236, 4124.. V provozu se objevila nová souprava typu M1 ev. č. 4123, 4234, 4235, 4236, 4124.
Autor: (000731cz)-mb-111001z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 17.10.2001
Praha (metro): Další soupravy M1 v provozu. V provozu se objevily další soupravy typu M1. Jmenovitě jde o soupravy složené z vozů ev. č. 4117, 4225, 4226, 4227, 4118 a 4121, 4231, 4232, 4233, 4122.
Autor: (000729cz)-rs-081001z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 10.10.2001
Praha (metro): Další soupravy M1 v provozu. V provozu spatřena souprava 4115, 4222, 4223, 4224, 4116 a také 4113, 4219, 4220, 4221, 4114.
Autor: 000725czmb-rs041001z-rs051001a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.10.2001
Praha (metro): Aktuality z provozu 81.71M. Soupravy 81.71M jezdí již dva měsíce ve zkušebním provozu s cestujícími. Podle dostupných informací vyjela prvá souprava tohoto typu na linku C v pondělí 28. května 2001. Drážní úřad svolil ke zkušebnímu provozu 3 souprav. Dvě jsou standardně nasazeny v diagramu, třetí jezdí stabilně zkušební oběh 56.
Autor: (000683cz)-mb-260701z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.7.2001
Praha (metro): Další připravené vozy k rekonstrukci. V depu Kačerov probíhá demontáž vybavení vozů 81.71 ev. č. 2115, 2220, 2265, 2287, 2130. Vozy budou odeslány na rekonstrukci do Škody Plzeň.
Autor: (000681cz)-mb-240701z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.7.2001
Praha (metro): Další M1 na Kačerově. V depu Kačerov jsou oživovány a prováděny zkušební jízdy nových souprav M1 následujících ev. č.: 4123, 4234, 4235, 4236, 4124 a 4125, 4237, 4238, 4239, 4126.
Autor: (000680cz)-mb-240701z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.7.2001
Praha (metro): Signál ve všech stanicích metra. 2. 7. 2001 10:16 - Všech 48 stanic pražského metra pokryto signálem GSM. Ten je přenášen v pásmu 900 MHz a pokrytí mají všichni mobilní operátoři. Zvažována je i možnost pokrytí tunelových úseků. Praha patří mezi 5 světových metropolí, které mohou nabídnout signál i pro uživatele podzemní dráhy.
Autor: (000657cz)-th-020701z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 4.7.2001
Praha (metro): Omezen přestup ve stanici Muzeum. Z důvodu oprav eskalátorů je ve stanici Muzeum uzavřen průchod z nástupiště linky C na linku A. Přestup je možný pouze přes vnější vestibul stanice.
Autor: (000648cz)-mb-210601z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.6.2001
Praha (metro): "Filmová souprava" na Dejvické. V víkendu 2. a 3. června 2001 se v pražském podzemí natáčel reklamní film, inzerující oplatky blíže nezjištěné značky. Pro účely filmování byla pronajata a upravena (s vyjímkou posledního vozu) souprava typu 81.71 ev. č. 2399, 2800-2802, 2503. Vozová skříň získala modré dveře, různé nápisy na bočnicích a "ledová" skla oken. Souprava měla představovat newyorské metro. Souprava byla spatřena v neděli ve stanici metra Dejvická.
Autor: (000640cz)-rs-030601z-040601a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.6.2001
Praha (metro): Otevřena stanice metra Kolbenova. V pátek 8. června 2001 v časných odpoledních hodinách bude otevřena stanice metra Kolbenova na lince B. Od následujícího dne se mění stanoviště zastávek povrchové MHD.
Autor: (000639cz)-mb-060601v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.6.2001
Praha (metro): Technická závada na pracovním vozu. Totální chaos v pražské MHD zavládl ve středu 30. května 2001. Důvodem byla technická závada na pracovním voze metra. Ten uvízl v traťovém tunelu linky B pražského metra. Vyproštění vozu trvalo od časných ranních hodin, přičemž běžný provoz byl obnoven po poledni. V dotčeném úseku, tj. Anděl - Zličín, jezdilo 30 autobusů NAD X-B. Pouhých 30 autobusů náhradní dopravy, narychlo stažených z méně exponovaných linek, však nemohlo ani zdaleka konkurovat provozu metra.
Autor: (000638cz)-mb-300501z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.6.2001
Praha (metro): Nové soupravy v Hostivaři. V depu Hostivař je zatím bez využití odstaveno několik souprav 81.71M a M1. Přehled souprav 81.71M: 3110, 3207, 3212, 3214, 3134; 3112, 3204, 3215, 3233, 3116; 3132, 3239, 3237, 3217, 3118; 3154, 3216, 3209, 3203, 3153; 3155, 3227, 3260, 3261, 3156. Dále soupravy M1: 4111, 4216, 4217, 4218, 4112; 4114, 4221, 4220, 4219, 4113; 4116, 4224, 4223, 4222, 4115.
Autor: (000626cz)-rs-220501z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.5.2001
Praha (metro): Výluku metra zajistila linka X-C. Z technických důvodů došlo ve dnech 18. a 19. května, vždy v období od 23:00 do 6:00, k výluce v úseku Opatov - Háje. Náhradní dopravu X-C zajistily autobusy DP.
Autor: (000624cz)-mb-180501z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.5.2001
Praha (metro): Rekonstrukce stropů na Budějovické u konce. V pátek 22. 4. 2001 byla dokončena rekonstrukce stropních podhledů ve stanici metra Budějovická.
Autor: (000602cz)-mb-230401z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.5.2001
Praha (metro): Zrušena kačerovská posuvna. V hale kačerovského depa byla zrušena posuvna vagonů. Mezi 20. a 21. kolejí byla postavena zeď, takže posun vozů z jedné haly do druhé může probíhat pouze klasickou cestou přes venkovní kolejové zhlaví.
Autor: (000569cz)-mb-280301z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.3.2001
Praha (metro): Jsou oživovány další M1. V depu Kačerov jsou oživovány další soupravy M1 následujících evidenčních čísel: 4113, 4219, 4220, 4221, 4114 a 4115, 4222, 4223, 4224, 4116.
Autor: (000568cz)-mb-280301z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 31.3.2001
Praha (metro): Další souprava M1 v provozu. V provozu s cestujícími další souprava M1. Jde o vozy ev. č. 4109, 4213, 4214, 4215, 4110.
Autor: (000555cz)-mb-200301z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.3.2001
Praha (metro): Jízdy rekosoupravy 81.71M. Na zkušební koleji depa Kačerov probíhají v současnosti jízdy rekonstruované soupravy 81.71M ev. č. 3111, 3225, 3231, 3230, 3122. Na schválení tohoto typu do provozu se stále čeká.
Autor: (000548cz)-mb-150301z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.3.2001
Praha (metro): Konečně se rozjela výstavba trasy IV.C1 pražského metra. Nová trať se napojuje na stávající síť metra těsně za stanicí Nádraží Holešovice. Poté podejde tunelem pod vltavským dnem. Dále trať pokračuje v bezprostřední blízkosti tramvajové trati vzhůru ke Kobyliskému náměstí, kde bude umístěn západní vestibul stanice Kobylisy. Východní vestibul vyroste na Střelničné, v těsné blízkosti nynějších autobusových zastávek. Dále trať pokračuje východním směrem ke stanici Ládví, která zůstane prozatím koncová. Výstavba trati započala v září 2000 a od té doby se mnohé změnilo. V těsném sousedství železniční stanice Praha-Holešovice vznikla stavební ohrada Metrostavu. První viditelné změny se dají pozorovat až na trojském břehu Vltavy, kde byly zahájeny rozsáhlé zemní práce. V blízkosti tramvajové zastávky Trojská vniklo další středisko Metrostavu - tentokrát stavební dvůr a depo stavební mechanizace. Mezi sloupy TV č. 146c a VO č. 809099 v těsné blízkosti tramvajové trati vznikla v souvislosti s výstavbou metra další ohrada, kde probíhají zemní práce. Rovněž zde probíhá výstavba jednokolejného tramvajového úseku, místo dosavadní dvoukolejné trati - opět v souvislosti s výstavbou metra. O malý kousek dále, u zastávky Nad Trojou, můžeme nalézt další základnu stavební techniky Metrostavu. V ulici Uzavřené, v sousedství salesiánského divadla, se nachází další základna Metrostavu, tentokrát sociální zázemí. Další stavební činnost můžeme spatřit až u tramvajové zastávky Kyselova. Zde došlo k uzavření jedné poloviny silniční komunikace. Od zastávky Kyselova až k Ládví se rozprostírá rozsáhlý zábor, kde probíhá výstavba hloubeného úseku, a také dočasné konečné stanice.
Autor: (000513cz)-mb-230201v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 23.2.2001
Praha (metro): Další zkušební 81.71M. Ve čtvrtek 15. února byl v provozu spatřen rekonstruovaný vlak 81.71M ev. č. 3122, 3230, 3231, 3225, 3111. Souprava jezdí na lince C zkušební provoz bez cestujících jako oběh 56.
Autor: (000509cz)-rs-160201z-mb-19020, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.2.2001
Praha (metro): Rekovozy s TBZ. Rekonstruované vozy 81.71M úspěšně vykonaly TBZ (technicko-bezpečnostní zkoušku). Nyní už zbývá pouze získat příslušné razítko Drážního úřadu, a mohou do provozu s cestujícími natrvalo.
Autor: (000489cz)-mb-260101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.2.2001
Plzeň (metro): Rekonstrukce metra ve Škodě DT. Škoda-Dopravní technika v současné době provádi repasi prototypové rekonstruované soupravy pražského metra typu 81.71M. Cílem je sjednotit použité technické zařízení tak, aby bylo shodné s ostatními soupravami. Souprava získá také trochu jiný venkovní nátěr, než měla doposud.
Autor: (000486cz)-mb-260101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.1.2001
Praha (metro): Další dvě M1 v provozu. V pondělí 22. ledna byly v provozu s cestujícími spatřeny dvě soupravy M1, konkrétně jde o soupravy ev. č. 4105, 4207, 4208, 4209, 4106 a 4107, 4210, 4211, 4212, 4108.
Autor: (000470cz)-rs-220101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.1.2001
Praha (metro): Opravy interierů stanic metra. Dopravní podnik se zaměřil na opravy interiérů stanic metra. Opravy stropních podhledů probíhají ve stanici Hlavní nádraží a započaly také ve stanici Budějovická.
Autor: (000467cz)-mb-200101v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.1.2001
Praha (metro): M1 má stabilní pořadí. Od změny grafikonu 2. ledna 2001 je na oběh 33 linky C pražského metra stabilně vypravována souprava M1. Povolení od Drážního úřadu pro trvalý provoz s cestujícími je očekáváno na přelomu ledna a února.
Autor: (000460cz)-mb-100101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.1.2001
Praha (metro): Stanoviště manipulanta opět v provozu. Od soboty 6. ledna je opět v provozu zrekonstruované stanoviště přepravního manipulanta stanice metra Budějovická-sever.
Autor: (000456cz)-mb-060101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.1.2001
Praha (metro): Výstup z metra omezen. Od 8. ledna do 3. května je z důvodu výstavby administrativní budovy uzavřen vestibul stanice metra Karlovo náměstí (výstup Karlovo nám.). Cestující mohou využívat výstup Palackého náměstí.
Autor: (000455cz)-mb-040101z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 5.1.2001
Praha (metro): Mobilní operátoři pokrývají pražské metro. Po již dříve pokrytých stanicích přišly nyní na řadu další. Ke konci roku 2000 není signál v následujích stanicích: Stodůlky, Nové Butovice, Jinonice, Radlická, Hloubětín, Háje, Opatov, Chodov a Roztyly. Vyjmenované stanice budou pokryty v průběhu roku. Mezistaniční úseky pokryty většinou nejsou. Alespoň někde člověk neuslyší stupidní soukromé i služební hovory, neboť naprostá většina uživatelů mobilních telefonů v České republice (zejména v Praze) nebere ohled na ostatní cestující, které jen pramálo zajímá telefonní rozhovor druhého cestujícího. Bohužel, bude ješte dlouho trvat, než se lidé naučí používat mobilní telefon jako každou jinou věc denní potřeby, např. hřeben nebo čepici.
Autor: (000451cz)-mb-010100v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.1.2001
Praha (metro) - Během několika posledních týdnů byl na několika přestupních stanicích pražského metra instalován informační systém pro cestující. Na stěne nad kolejemi jsou instalovány obří projekční plátna rozměrů cca 2,5 x 2,5 m, na která jsou datovými projektory promítány aktuální informace z oblasti dopravy. Ve spodní části plátna se zobrazuje čas, který zbývá do příjezdu nejbližší soupravy. Přibližne 2 minuty před ukončením odpočtu času se na několik vteřin rozsvítí nápis "Vlak vjíždí do stanice", který vzápětí zmizí, neboť projektor není po dobu pobytu vlaku ve stanici v činnosti. Ihned po odjezdu soupravy začíná projekce znovu. Ve stanici jsou instalovány dva páry projekčních ploch a dva páry datových projektorů. Součástí informačního systému je i hláska na nástupišti, která je komunikátorem spojena s nejbližším Střediskem dopravních informací, takže cestující má nyní opět o něco blíže ke kvalitní dopravní informaci. Kompletní zařízení je v provozu přibližně od poloviny prosince 2000, a celý rok 2001 bude probíhat zkušební provoz. Se zmíněným systémem se můžeme setkat ve stanicích Muzeum (C), Můstek (A) a také Florenc (C). Nezbývá než doufat, že se ono výtečné zařízení v budoucnu stane standardní součástí každé stanice metra v Praze, protože cestující má právo za své jízdné dostávat kvalitní služby.
Autor: (000428cz)-mb-171200z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.12.2000
Praha (metro): Souprava M1 zkušebně s cestujícími. Souprava M1 opět ve zkušebním provozu s cestujícími. Na oběh 55 je řazena souprava, složená z vozů ev. č. 4107, 4210, 4211, 4212, 4108. Stalo se tak v uplynulých prosincových dnech (spatřena 8. prosince, potvrzena 9. prosince). Doufejme, že se dočkáme stálého nasazení na linku již brzy a nezůstane u pouhopouhé jedné soupravy.
Autor: (000424czrv081200z-mb091200a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.12.2000
Praha (metro): Novinky v depu Kačerov. V depu Kačerov se v současnosti nachází souprava 81.71M ev. č. 3112, 3204, 3215, 3233, 3116. Dále jsou zde umístěny 4 soupravy typu M1, které snad budou již s konečnou platností v brzské době nasazeny do provozu. Jde o následující soupravy: 4103, 4204, 4205, 4206, 4104, dále pak 4107, 4210, 4211, 4212, 4108, následuje 4110, 4213, 4214, 4215, 4109 a konečně 4111, 4216, 4217, 4218, 4112.
Autor: (000420cz)-mb-041200z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.12.2000
Praha (metro): Soupravy 81.71M do zkušebního provozu. Od prosince 2000 má být zahájen zkušební provoz rekonstruovaných souprav 81.71 M v pražském podzemí. Doufejme, že společně se soupravami typu M1 budou v brzké době nasazeny do ostrého provozu na linku C.
Autor: (000414cz)-mb-271000z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 1.12.2000
Praha (metro): Soupravy M1 svezou své cestující. Soupravy M1 by se měly v nejbližší době opět předvést veřejnosti. Nyní totiž nastává doba, kdy začnou jezdit ve zkušebním provozu s cestujícími. Pokud vše dobře dopadne, získá typ M1 technické osvědčení od Drážního úřadu, a od ledna příštího roku se usadí v pražském podzemí natrvalo.
Autor: (000413cz)-mb-271100z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.11.2000
Praha (metro): Technické důvody zastavily metro. V ranních hodinách dne 21. listopadu 2000 došlo z technických důvodů k výpadku provozu metra v úseku Háje - Kačerov. Po dobu neplánované výluky byla zřízena náhradní autobusová doprava (NAD) X-C. Na lince C došlo ke klasickým chaotickým situacím, které byly ještě dokresleny zkreslující informací pro cestující. Např. ve st. Hlavní nádraží byl vystaven stojan s upozorněním na výluku v úseku Háje - Kačerov, avšak na níže uvedeném obrazovém plánku byla zakreslena NAD v úseku Kačerov - Florenc, a také zastávka Hlavní nádraží NAD X-C, která v tuto dobu samozřejmě nefungovala.
Autor: (000407cz)-mb-211100z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 21.11.2000
Praha (metro): Rekonstrukce budky na Budějovické. V sobotu 11. 11. 2000 byla zahájena rekonstrukce budky přepravního manipulanta v severním vestibulu stanice Budějovická.
Autor: (000405cz)-mb-111100z-181100a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.11.2000
Praha (metro): Požár na Můstku. Ve čtvrtek 9. 11. 2000 okolo 23.hodiny došlo k požáru slaboproudých kabelů ve stanici Můstek. Záhy byla uzavřena stanice Můstek na lince A i B. Uzavření stanice má trvat ještě o víkendu 11.-12. 11. 2000, z důvodu odstraňování následků havárie.
Autor: (000402cz)-mb-101100z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.11.2000
Praha (metro): M1 opět zkušebně. Od neděle 15. října 2000 můžeme opět spatřit soupravu M1 při zkušebních jízdách na lince C. Po dobu cca jednoho měsíce bude jezdit v mimošpičkovém období bez cestujících a pokud vše proběhne dobře, bude další měsíc jezdit s cestujícími. V případně úspěšného provozu pak již nic nebrání ostrému nasazení na lince s cestujícími (očekáváno na přelomu let 2000/2001).
Autor: (000386cz)-rs-141000z-181000a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.10.2000
Praha (metro): Stanice Vyšehrad opět v provozu. Od 26. 9. 2000 do 28. 9. 2000 byla z bezpečnostních důvodů uzavřena stanice metra Vyšehrad. Nyní je již opět v provozu.
Autor: (000360cz)-mb-260900z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.9.2000
Praha (metro) - Z bezpečnostních důvodů (MMF) byla dne 26. září 2000 uzavřena stanice Vyšehrad a vlaky pouze projíždí.
Autor: (000353cz)-mb-260900z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.9.2000
Praha (metro): Zahájena výstavba metra Nádr. Holešovice - Ládví. Ve čtvrtek 21. září bude slavostně zahájena výstavba dalšího provozního úseku (Nádraží Holešovice - Ládví) na trati C.
Autor: (000341cz)-mb-200900z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.9.2000
Praha (metro): Na Kačerově 3 soupravy M1. V kačerovském depu se v současné době nacházejí 3 soupravy typu M1. Zde s nimi probíhají různé zkoušky a úpravy nutné k zavedení do provozu. Ten je předpokládán cca na začátku roku 2001, ale situace se může ještě změnit. Evidenční čísla souprav, které se v současnosti nacházejív depu jsou následující:
 1. Souprava ev. č. 4101 + 4201 + 4202 + 4203 + 4102
 2. Souprava ev. č. 4105 + 4207 + 4208 + 4209 + 4106
 3. Souprava ev. č. 4109 + 4213 + 4214 + 4215 + 4110
Autor: (000322cz)-mb-040900z-050900v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.9.2000
Praha (metro): Rekonstrukce eskalátorů na Budějovické. Od 30.5.2000 do 18.8.2000 probíhá rekonstrukce eskalátorů u stanice metra Budějovická, u polikliniky. Byl zbourán celý eskalátorový tunel včetně přístřešku. Cestující mohou využívat pohyblivé schody na opačné straně ulice Antala Staška.
Autor: (000277cz)-mb-220700v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.7.2000
Praha (metro): Otevřen západní vestibul Vysočanské. 28. 6. 2000 mezi 13:00 a 14:00 byl otevřen západní vestibul stanice metra Vysočanská. Uvedení do běžného provozu předcházelo oficiální otevření za účasti zástupců města, dopravního podniku a tisku. Návazné zastávky elektrické dráhy byly přesunuty o několik desítek metrů, do bezprostřední blízkosti výstupu z metra, již od 4:00 hodin.
Autor: (000254cz)-maj-mb-280600z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.6.2000
Praha (metro): Opláštění tubusu metra. V současnosti probíhají stavební práce na opláštění tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most. Stavební práce zajišťuje fa. Metrostav a v tomto případě jde o rest z let minulých, kdy se z nedostatku finančních prostředků zaměřila pozornost na otevření trasy Českomoravská - Černý Most s tím, že práce drobnějšího charakteru budou zhotoveny později.
Autor: (000225cz)-mb-070600z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.6.2000
Praha (metro): Aktuality v depu Kačerov. V depu Kačerov se nachází souprava ev.č. 2117, 2202, 2229, 2258, 2136, která je připravována na rekonstrukci ve Škodě Plzeň. Souprava ev.č. 2155, 2261, 2260, 2227, 2156 je již připravena k expedici. Vozy M1 nejsou dosud v provozu, neboť čekají na schválení do provozu.
Autor: (000191cz)-mb-240500z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 24.5.2000
Praha (metro): Oprava stanice Vyšehrad. V souvislosti se zasedáním Mezinárodního měnového fondu je v současnosti opravována stanice metra Vyšehrad. Opravy jsou dosti rozsáhlé, včetně částečné uzávěry stanice pro cestující.
Autor: (000182cz)-mb-200500z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 20.5.2000
Praha (metro): Málo provozních souprav metra. V poslední době je cestování pražským metrem opravdu velký zážitek. Zejména ve špičkách je vypravováno méně souprav, než by bylo zapotřebí, důsledkem čehož jsou prodlužovány intervaly a zaváděn pásmový provoz. Přeplněné vagony, to není dobrá vizitka pražské MHD.Za tuto nedobrou situaci však DP Praha z velké části nemůže. První chybu způsobil Magistrát hl. m. Prahy , když počátkem 90. let váhal s nákupem nových vozů pro pražské metro. Další chybu učinil DP, když vyřadil všechny vozy typu EČs bez ponechání rezervních vozů. Vypsáním výběrového řízení na dodávku nových vozů pro pražské metro bylo určitou úlevou, to ještě nikdo netušil, jak dopadne vítěz výběrového řízení (ČKD) o několik let později. Zatím jediná jezdící nová souprava je poněkud chabým výsledkem několikaletého snažení a rekonstruované soupravy na tratích metra také nevidíme.
Autor: (000145cz)-mb-280400v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 28.4.2000
Praha (metro): Další vozy na modernizaci do Plzně. V depu Kačerov jsou připraveny k expedici další vozy na modernizaci do Škody Plzeň. Jedná se o vozy ev. č. 2132, 2239, 2237, 2217, 2118.
Autor: (000132cz)-mb-110400z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 12.4.2000
Praha (metro ): Vozy 81.71M na Kačerov. Do depa Kačerov se konečně vrátily rekonstruované vozy 81.71M ze Škody Plzeň. Jmenovitě jde o vozy ev.č. 3111, 3225, 3231, 3230 a 3122.
Autor: (000131cz)-mb-110400z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 11.4.2000
Praha (metro): Proběhl přepravní průzkum v metru. Ve středu 5.4. 2000, v období od 5 hod. do 21 hod. se v pražském metru uskutečnil přepravní průzkum. Cestující nedostávali klasické děrné štítky jako v minulých letech, nýbrž kartičku s údaji pro optické rozpoznávání textu. Celkové údaje však budou velmi zkreslené. Pro získání hodnověrných údajů by bylo zapotřebí ukončit průzkum až s ukončením provozu metra, neboť v pozdních nočních hodinách bývají vlaky metra velice často přeplněné. Tato jednorázová akce může být pouze hrubým nástinem počtu přepravených osob.
Autor: (000123)-mb-050400z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.4.2000
Praha (metro): Malostranská bude opět v provozu. Ve středu 29. 3. 2000 bude po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřena stanice Malostranská na lince A.
Autor: (000104cz)-mb-260300z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.3.2000
Praha (metro): Přepravní průzkum v metru. Ve středu 5. dubna 2000 se v metru koná přepravní průzkum. Akce bude zahájena v 5:00 a skončí ve 21:00 hod.
Autor: (000103cz)-mb-240300z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 25.3.2000
Praha (metro) - Na sklonku února vznikla další celovozová reklama na vagonech pražského metra. Vozy ev. č. 2315, 2475, 2473, 2471, 2319 získaly opět reklamu fy. ARDO. Do měsíce má být zhotovena ještě 1 souprava.
Autor: (000070cz)-mb-280200z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.2.2000
Praha (metro): Souprava k rekonstrukci. V depu Kačerov jsou odstaveny vozy, které čekají na rekonstrukci ve Škodě Plzeň. Jmenovitě jde o soupravu vozů ev. č. 2110, 2207, 2212, 2214, 2134.
Autor: (000069cz)-mb-280200z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 29.2.2000
Praha (metro): Aktuálně z ČKD - DS. V areálu ČKD - DS byly spatřeny mj. tyto vozy M1:
 1. čelní - 4101, 4105, 4106, 4111, 4112, 4114, 4116, 4119
 2. vložený - 4201, 4202, 4203, 4216, 4217, 4218
Autor: (000064cz)-mb-230200z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 26.2.2000
Praha (metro): Vozy metra na rekonstrukci. V depu Kačerov se nacházejí tyto odstrojené vozy metra:typ 81.714 - 2207, 2212, 2214 typ 81.717 - 2110, 2134, 2158.
Autor: (000052cz)-mb-150200z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.2.2000

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru