31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ4. 2. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (provozovatel MHD v Ústí nad Labem.

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

A. V poklesu cestujících cca o 2%; k poklesu tržeb nedošlo, protože došlo k přerozdělení cestujících od levnějšího časového jízdného k jízdnému jednotlivému. (Odraz stránky cashflow cestujících.)

B. Došlo k upevnění počtu řidičů, snížila se fluktuace.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2010 hodnotíme jako stabilní. Podařilo se nám zrealizovat poprvé v historii využití veškerých prostředků vygenerovaných na odpisech majetku k pořízení nového majetku především pak autobusů a GO několika trolejbusů. V minulosti docházelo k tomu, že odpisy z části sanovaly nižší příjmy. Podařilo se nastartovat nový směr fungování firmy.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V roce 2011 bychom rádi uspěli v projektech dotovaných EU a na jejich spolufinancování bychom rádi získali úvěr.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

482 zaměstnanci, meziroční rozdíl činí cca 2 zaměstnance a nelze tedy hovořit o úbytku či nárůstu, lze hovořit o stabilním vývoji.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

V roce 2011 navrhujeme úpravy s ohledem na vývoj cen vstupů, energie a PHM. V současnosti není o úpravách rozhodnuto. Z dopravního pohledu nechceme omezovat objem dopravní obslužnosti.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Vozový park byl v posledních pěti letech obměněn následovně:
2005 - žádný vůz
2006 - kloubový autobus Citelis 1ks (ev.č. 705), 6 ks trolejbusů 25 Tr - dotace z fondu EU, majetek města Ústí nad Labem
2007 - Mercedes Conecto 12m - 3ks (ev.č. 45 - 48)
2008 - Mercedes Citaro 12m - 4ks (ev.č. 49 - 52)
2009 - Mercedes Conecto 12m 1ks (ev.č. 53), Crossway LE 2ks (ev.č. 55, 56), Tedom C12D 1ks (54)
2010 - Tedom C12D 5ks (ev.č. 57 - 61), Solaris Urbino 15m 2ks (ev.č. 201, 202), pořízení 2 ks modernizovaných trolejbusů 15 TR z DP Hradec Králové (ev.č. 567, 568)
2011 - předpoklad 2 kloubové autobusy


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Celkem v autobusové dopravě je k dispozici 79% nízkopodlažních vozidel, z toho je 5ks kloubových vozidel a v trolejbusové dopravě je to pouze 13%


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Celkové stáří vozového parku:
autobusy - 10,6, celkem je k dispozici 77 ks autobusů
trolejbusy - 16,95, celkem je k dispozici 68 ks trolejbusů.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladšími vozidly jsou autobusy Tedom C12D a Solaris Urbino III generace v 15m verzi zakoupené v roce 2010. Nejstarší vozidlo je bývalý autobus autoškoly Karosa C734.20 ev.č. 270 a Karosa B732.20 ev.č. 156, která je přestavěna k přepravě kol a sloužila na cyklobusových linkách 20 a 21. Nyní je v záloze nebo případně jako posilový vůz. Oba autobusy byly vyrobeny v roce 1987. U trolejbusové dopravy jsou nejstaršími vozy trolejbusy ev.č. 501-540, které pocházejí ze série vyrobených na přelomu roku 1988 a 1989 - typ Škoda 15Tr02/6. Nejmladší jsou pak trolejbusy zakoupené v roce 2006 za pomoci dotace z EU - dodáno bylo 6 kusů trolejbusů Škoda 25Tr Irisbus ev. č. 604 - 609.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Poslední akce tohoto typu byla uskutečněna zhruba před 3 roky ve vozovně trolejbusů Všebořice. Na požádání organizujeme exkurze pro školy a jiné organizace.


Odpovědi zaslala Mgr. Opavová, asistentka výkonného ředitele společnosti, za podpory Ing. Vladimíra Buldry, náměstka výkonného ředitele společnosti pro ekonomii a rozvoj dopravy (otázky 1 - 5) a Ing. Milana Šlejtra, provozně technického náměstka výkonného ředitele společnosti (6 - 10)
Autor: mb-300111v-040211w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 4.2.2011
4. 2. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N. (provozovatel MHD v Liberci a Jablonci n.N.

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Společnost se snaží šetřit na všech úrovních řízení. Došlo k optimalizaci počtu nasazených vozidel na linkách MHD, kde se přihlíželo k výsledkům dopravních průzkumů, ale i podnětům od cestujících.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Na začátku roku se stalo město Jablonec nad Nisou druhým akcionářem dopravního podniku a bylo převzato provozování MHD v Jablonci nad Nisou. Tato změna byla završena změnou obchodního názvu na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s..

Podařilo se nám realizovat zavedení standardů kvality v rámci zkvalitnění nabízených služeb. Velmi pozitivně bylo vnímáno spuštění tzv. sociálního automobilu při DPMLJ, a.s., který rozšiřuje nabídku služeb o odvozy seniorů a handicapovaných občanů města do zdravotních a sociálních objektů.

Za podpory dotace EU bylo pokračováno v rekonstrukci tramvajové trati od Fügnerovy ulice. Rekonstrukce je spojená především se zdvojkolejněním úseku a přípravou zcela nového úseku pro provoz tramvajové tratě na největší liberecké sídliště Rochlice. V roce 2010 byly práce zaměřeny na rekonstrukci tramvajové trati přes areál bývalé Textilany až k zastávce U Lomu.

Zmínit se je třeba také o zvyšování výkonů odvedených v oblasti komerční dopravy – provozování linky Liberec – Praha, zájezdové dopravy a rozvíjející se reklamní činnost. V roce 2010 byla založena cestovní agentura DP.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Stěžejním bodem pro rok 2011 bude pokračování výstavby tramvajové tratě na největší sídliště v Liberci – Rochlice.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Na konci roku měla naše společnost celkem 516 zaměstnanců, z toho 200 řidičů autobusů a 67 řidičů tramvají. Tento počet se během roku sice výrazně neměnil.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

V roce 2011 je cena jízdného v Liberci a Jablonci nad Nisou bez změny. K 1.1.2011 byl ve vozidlech MHD Jablonec nad Nisou upraven systém odbavovacího zařízení tak, aby bylo možné označovat papírové jízdenky jednotné šířky, a současně byla cestujícím nabídnuta nová jízdenka (30,- Kč základní, platnost 75 minut) pro oba systému MHD.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Dle finančních možností společnosti a objednatelů služeb, jedná se ročně o několik kusů.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Na konci roku bylo ze 109 autobusů 74 nízkopodlažních, což je 68%. Ze 67 tramvají bylo 13 nízkopodlažních to je 19%.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Autobusy jsou průměrného stáří 7,9 a tramvaje 19,9 let.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladších je 5 autobusů TEDOM CNG zakoupených v roce 2010 a naopak nejstarší vozidla v běžném provozu jsou tramvaje T2R č. 18 (1959) a 19 (1962) – ostatně jediná vozidla svého typu v pravidelné službě na světě.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Pravidelně pořádáme Den otevřených dveří ve vozovně tramvají – zpravidla v květnu – letos to bude v sobotu 7.5.2011. Akci doplňuje řada doprovodných aktivit – výstava současného vozového parku, jízdy historických autobusů a tramvaje, program pro děti, výstava veteránů, panely s historií dopravy ve městě. Veřejností jsou tyto akce velmi kladně vnímány, což potvrzuje vysoká návštěvnost ve výši několika tisíc zájemců. Akci vždy zaměřujeme na celou rodinu Podobné akce zvyšují povědomí o společnosti DPMLJ, a.s..


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Ano, aby považovali MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou za spolehlivou a bezpečnou.


Odpovědi připravila a zaslala Martina Poršová, tisková mluvčí, které tímto děkujeme za spolupráci.
Autor: mb-240111v-040211w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 4.2.2011
30. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. (provozovatel MHD v Chomutově-Jirkově)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Na tuto krátkou a zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje stručná odpověď ... přesto se pokusím reagovat nepříliš košatě. Jakožto provozovatele trolejbusové dopravy se nás negativně dotýkají zejména změny cen elektrické energie, kdy od r. 2009 neúměrně stoupá výše příspěvku na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Vedle tohoto ukazatele se do úvodu letošního roku podobně negativně promítá i zvyšující se cena nafty, která má přímý vliv na kalkulaci autobusového dopravního výkonu. Oba zmíněné faktory s sebou přinesly pro letošní rok jistá omezení v námi provozované MHD, přičemž tato omezení se dotkla zejména dopravy trolejbusové.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Loňský rok z dlouhodobějšího hlediska rozhodně nepatří k těm nejúspěšnějším, tedy myšleno zejména po ekonomické stránce. V předchozím tématu jsem se zmiňoval o dopadu všeobecné hospodářské recese na naše odvětví, tedy na veřejnou dopravu, kdy následky oné krize se začaly projevovat již v předchozích několika letech. Za úspěch můžeme jistě považovat zavedení nového elektronického odbavovacího systému, který jsme spustili ke dni 1.9.2010, a to jak v divizi MHD, tak v divizi linkové a zájezdové dopravy. Tento nový systém přináší našim cestujícím kromě moderního a komfortního způsobu odbavení také řadu výhod a slev.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V letošním roce se budeme zaměřovat zejména na zdokonalování výše zmíněného nového odbavovacího systému, který by nám měl mj. zajistit pestrou škálu cenných statistických údajů. Tyto podklady budou sloužit pro následnou optimalizaci dopravy, u níž lze očekávat s pomocí poměrně přesných a sofistikovaných vstupních informací požadované výsledky. Zároveň chystáme v MHD pro naše cestující plošné zavedení tzv. zastávkových zón, které přinesou spravedlivější jízdné, odvíjející se od počtu projetých zastávkových úseků v rámci jednotlivých linek a také levnější jízdné při přestupu.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V současné době má náš DP celkem 249 zaměstnanců, přičemž v loňském roce se celkový průměrný stav nikterak neměnil.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Ano, s nástupem nového roku jsme zvýšili ceny jízdného, avšak pouze u platby v hotovosti. Pro cestující, jenž jsou držiteli bezkontaktní čipové karty, která nese název BUS KARTA (je to jeden z produktů, který se váže na výše zmiňovaný nový odbavovací systém), se ceny jízdného nezměnily ... naopak je budeme ještě snižovat, a to v souvislosti se zavedením zastávkových zón a zlevněných přestupů. Chceme tak naše cestující pozitivně motivovat k pořízení BUS KARTY, s kterými se mj. cestující odbaví oproti hotovosti rychleji.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Obnova vozového parku je velmi důležitou kapitolou v životě všech dopravců. V našem DP se podařilo obnovu VP po předchozím několikaletém "půstu" znovu nastartovat v r. 2008, kdy byly zakoupeny dva nové autobusy MHD a v letech 2009 a 2010 to pak bylo dalších šest autobusů. Prvně od r. 2006 jsme také v loňském roce zakoupili nový kloubový trolejbus, kde nás otázka obnovy vozové techniky trápí nejvíce. Divize linkové a zájezdové dopravy na tom byla průběžně v uplynulých letech co do pořizování nových vozidel podstatně lépe, a to zejména díky jejím dobrým hospodářským výsledkům.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

58% našich autobusů je nízkopodlažních, u trolejbusů je to 24%.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Disponujeme celkem 57-i vozy MHD, z toho 31 ks jsou autobusy a zbylých 26 ks trolejbusy. Stáří vozového parku je 9 let u autobusů a 13 let u trolejbusů. V rámci divize linkové a zájezdové dopravy vlastníme 59 vozidel, z čehož 23 ks jsou minibusy. Zde máme stáří vozového parku pouhých 5 let.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší je RV 2010 a nejstarší bylo vyrobeno v r. 1988.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, akce tohoto typu pořádáme. Neslibujeme si od nich nic víc než to, že naši cestující i lidé z řad široké veřejnosti přijdou mezi nás, aby se podívali, v jakých podmínkách zajišťujeme provoz veřejné dopravy a zároveň v tom spatřujeme příležitost pohovořit si osobně se všemi těmi, kteří se jednak chtějí něco dozvědět a kteří nám zároveň mají co předat, např. nějaký cenný poznatek či námět na zlepšení.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Všem vašim čtenářům bych chtěl z celého svého srdce popřát mnoho šťastných kilometrů, a to jak v prostředcích veřejné dopravy, tak za volanty jejich osobních automobilů.


Všechny otázky laskavě zodpověděl Martin Lédl, ředitel divize MHD, kterému tímto děkujeme.
Autor: mb-2510111v-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 30.1.2011
30. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. (provozovatel MHD v Mladé Boleslavi)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Všude zmiňovaná ekonomická krize se nás dotkla hlavně v nižším zájmu klientů o reklamu, a to jak u polepů autobusů nebo i v letákových kampaních. Na druhou stranu nám ale přinesla možnost výběru mezi kvalitními jízdními pracovníky, kterých byl dříve nedostatek, i když naše společnost si nikdy nemohla stěžovat na zásadní personální problémy v této oblasti.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

V předchozím roce 2010 se nám podařilo zásadně vyřešit obnovu vozového parku, kdy bylo nakoupeno 9 standardních nízkopodlažních autobusů a jeden minibus. Všechny dodané autobusy jsou značky Tedom, celkově jich má společnost ve stavu deset.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Pokud to bude možné, rádi bychom vyřadili poslední nenízkopodlažní autobus, který je nasazován v přepravních špičkách, v letošním roce ale pravděpodobně obnovovat vozový park nebudeme. Do budoucna totiž musíme ředit i modernizaci odbavovacího zařízení, které u nás slouží již od roku 2003, a s novými vozy je již dodáno moderní zařízení.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Společnost zaměstnává 80 pracovníků, úbytek byl drobný v rámci THP pracovních pozic a následně pokles o sedm zaměstnanců vyvedením dozorčí služby autobusového stanoviště ze společnosti k soukromé firmě, našli ale uplatnění u této soukromé společnosti.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

S platností od 1. února rozhodla Rada města o zvýšení cen jízdného a dovozného v průměru od jedné do tří korun za jízdenku, úpravo prošly i časové jízdenky. Jde o první zdražení jízdného po pěti letech.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

) Z celkového počtu 28 autobusů jsme jen v loňském roce obnovili deset z nich, tempo tedy bylo poměrně zásadní, v provozu jsou autobusy nakoupené od roku 2004 a mladší, na záloze poslední tři Škody 21 Ab (1997, 2002) a ve špičkách jezdí poslední Karosa B732. Vozový park je složen Mercedes, Tedom, Iveco, Škoda.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Z 28 autobusů je standardní jen jeden, 27 jich je nízkopodlažních, celkově tedy 96,5 % autobusů ve vozovém parku je nízkopodlažních. Navíc tím, že standardní Karosa jezdí jen v přepravních špičkách, tak od 17. hodiny je provoz městské dopravy v Mladé Boleslavi 100 % nízkopodlažní.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Společnost má k dispozici 28 autobus ve složení 10x Tedom, 9x Mercedes Citaro, 4x Iveco Crossway, 3x Škoda 21 Ab, 1x minibus Fiat a 1x Karosa B732, průměrné stáří vozového parku je 4,25 let


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

) Nejmladším autobusem jsou poslední tři Tedomy dodané v létě předešlého roku a minibus Fiat z listopadu minulého roku. Naopak nejstarším vozem je generálkovaná Karosa B732.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

V loňském roce jsme poprvé uspořádala větší akci Odpoledne s dopravním podnikem s poměrně velkým úspěchem, jinak pořádáme každoročně několik soutěží nejen pro širokou veřejnost ale pravidelně na přelomu dubna a května také soutěž pro všechny školy v Mladé Boleslavi. Tyto školní soutěže mají velký úspěch, odměna je zaručena pro všechny účastníky (třídní kolektivy), pro výherce, většinou jich je více, pak tajný výlet, tajná akce apod. Velmi úspěšné, daří se nám i na poli komunikace s veřejností, máme službu informování do mejlů, velmi navštěvované webové stránky a samozřejmě také poměrně zajímavě obsazený Facebook.


Na otázky pohodově odpověděl Jan Holub, provozní náměstek, kterému tímto děkujeme.
Autor: mb-2710111v-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 30.1.2011
30. 1. 2011 Rozhovor - ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (provozovatel MHD v Písku)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Stejně jako v odvětvích průmyslu, zejména automobilového, se krize nižší přepravní poptávka projevila úbytkem cestujících, kteří se přepravovali za zaměstnáním do průmyslových podniků.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

V městské hromadné dopravě v Písku jsme v loňském roce zavedli nový elektronický systém odbavování cestujících a přestupní jízdní řády. Systém zvyšuje komfort cestování a lepší dostupnost území města Písku veřejnou dopravou. V určitém časovém limitu je navíc přestupní jízdenka za cenu původní nepřestupní jízdenky, cestujím se tak významně rozšířila přepravní nabídka za stejnou cenu.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V tomto roce po analýze dat elektronického odbavovacího systému budeme pracovat na úpravách jízdních řádů podle jejich vytíženosti a realizovat úpravy pro další zvýšení dostupnosti města, po dokončení dlouhodobé uzavírky Nového mostu coby hlavní spojnice obou břehů řeky Otavy dokončíme úpravy přestupních jízdních řádů a počítáme také s obnovou vozového parku pro zvýšení úrovně cestování v MHD v Písku.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Společnost má trvale stabilní počet zaměstnanců ve výši 280 osob.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Pro rok 2011 neplánujeme zvýšení cen jízdenek, určitá korekce proběhla již v roce 2010.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V letošním roce plánujeme obnovu 2 vozidel.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

5 ze 6ti vozdidel jsou nízkopodlažní.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří vozidel v MHD v Písku na je na úrovni 9roků, MHD Písek má kmenově 6 vozidel.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

2009, 1997 po generální opravě.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří nepořádáme, ale je to dobrá myšlenka, určitě se jí budeme zabývat.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Všem čtenářům vašeho webu přeji úspěšné vykročení do nového roku a vždy šťastný návrat ze všech cest nejen veřejnou dopravou.


Na otázky odpověděl Ing. Karel Coufal, obchodní ředitel, kterému tímto velice děkujeme.
Autor: mb-210111v-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 30.1.2011
26. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik města Brna, a. s (provozovatel MHD v Brně).

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Na rozdíl od ostatních podniků v jiných oblastech máme výhodu spočívající ve smluvním zajištění výkonů na patnáctileté období. Náš akcionář, statutární město Brno, považuje zajištění přepravy pro své obyvatele za prioritní úkol. Rozsah výkonů v roce 2010 i 2011 nebyl tedy významněji omezen, spíše optimalizován, a město zajistilo kompenzaci v takové výši, díky které můžeme Brňanům zajistit přepravu v požadovaném rozsahu a kvalitě. Zároveň se nám daří zajistit i obnovu vozového parku. Pro rok 2011 nebyl náš požadavek na výši kompenzace zcela akceptován, samotné město bojuje s výrazně omezenými rozpočtovými zdroji a musí krátit i svoje výdaje. Ekonomická krize tak zasáhne zejména oblast obnovy infrastruktury a vozového parku. Negativním důsledkem krize je pak stárnoucí vozový park a zhoršující se stav dopravní infrastruktury.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Co se týká nových vozidel, můžeme být s loňským rokem vcelku spokojení – vozový park omladilo 25 nízkopodlažních autobusů Crossway LE a tři minibusy MAVE CiBus. Brněnskou přehradu od května zdobí nová loď pojmenovaná po partnerském městě Lipsko. Na přelomu roku z plzeňské Škody do Brna dorazila další várka pěti tramvají Škoda 13T, které budou slavnostně uvedeny do provozu 27. ledna. V roce 2010 jsme úspěšně přečkali rekonstrukci dopravního uzlu Joštova a vypořádali se se všemi změnami a omezeními, jež s rekonstrukcí souvisely.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

V letošním roce nás čeká například rekonstrukce tramvajové tratě v Bohunicích, nutných oprav se dočká také trolejbusová vozovna v Komíně. V květnu by měla být dokončena stavba nového přístaviště na Brněnské přehradě. Na přehradu letos vyplují dvě nové lodě – Vídeň a Utrecht. Ve flotile tramvají v polovině roku 2011 přibude dalších pět vozů Škoda 13T se vzhledem Porsche.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V současnosti v DPMB, a.s. pracuje asi 2 700 zaměstnanců, počet se průběžně snižuje, oproti předchozímu roku asi o 4 %.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Cenu jízdného jsme nezvyšovali a změny cen nepřipravujeme.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Ideální nákup vozidel zajišťující prostou rovnoměrnou reprodukci máme spočítán u tramvají na 16 vozů, u trolejbusů na 13 a u autobusů na 28 ročně. Tuto obnovu se nám však nedaří bohužel zajistit, a proto přistupujeme k rekonstrukcím vozidel.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

U tramvají máme 29,77 % nízkopodlažních vozidel, u trolejbusů 41,28 % a u autobusů 38,98 %. Celkově tedy 35,72 %.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Tramvají máme 309 a jejich průměrné stáří je 26,12 roku, trolejbusů máme 145 vozidel s průměrným stářím 14,59 roku a autobusů 313, které jsou v průměru 7,34 roku staré.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nestarší vozidlo je tramvaj T3 z roku 1965 a nejmladší vozidlo je autobus Crossway LE z roku 2010.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme minimálně jednou do roka a většinou je tato akce spojená s nějakým výročím – když měla výročí autobusová doprava v Brně, byla při této příležitosti otevřená veřejnosti vozovna ve Slatině. Zájemcům, kteří se přijdou podívat do našich vozoven a dalších prostor, chceme zejména ukázat, jak funguje provoz a jaké činnosti a práce jsou spojené s vozidly městské hromadné dopravy.


Vypracované odpovědi nám zaslala Linda Škrancová, tisková mluvčí, které tímto velmi děkujeme.
Autor: mb-180111v-260111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 26.1.2011
25. 1. 2011 Rozhovor - OSNADO spol. s r.o. Svoboda nad Úpou (provozovatel MHD Trutnov a Dvůr Králové )

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Dopad ekonomické krize se projevil v nutnosti hledání úspor na všech frontách. Přistoupili jsme k částečné reorganizaci firmy, čímž se nám podařilo dosáhnout výrazných úspor v neprovozní oblasti. V rámci zavedení optimalizace a integrované dopravy IREDO ze strany Královéhradeckého kraje od 13.6.2010, která mimo jiné spočívá v zavedení malých a středně velkých autobusů na linkách, které to počtem přepravovaných osob umožňují, jsme nastoupili i cestu výrazné změny struktury vozového parku – do konce roku 2010 se podařilo zakoupit a zařadit do provozu dva nové bezbariérové midibusy "Irisbus Daily Stratos LE 37".


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2010 byl pro naši společnost rokem mnoha změn, celkově ho ale považuji za rok úspěšný. Dne 20.7.2010 byla v areálu společnosti Osnado spol. s r.o. ve Svobodě nad Úpou slavnostně otevřena nová veřejná plnicí stanice CNG, jejímž investorem je společnost E.ON. Tento krok byl nutný jak pro stabilizaci provozu stávajících CNG autobusů (provozujeme jich již celkem 11 = 4 MHD + 7 příměstských), tak i pro možnost dalšího rozšiřování počtu našich autobusů, které pro svůj pohon využívají ekologicky šetrné palivo CNG. V návaznosti na to byl ve spolupráci s městem Trutnov zakoupen do MHD Trutnov nový kloubový autobus Mercedes Benz Citaro G CNG. Tím sice úspěšně pokračuje program přechodu na ekologicky šetrný provoz v rámci obnovy vozů MHD Trutnov, je ale velká škoda, že se bohužel nepodařilo získat finanční prostředky z fondů Evropské unie na projekt dokončení ekologizace MHD Trutnov v roce 2010. Bez této podpory je horizont dokončení ekologizace ještě poněkud vzdálen. Další projekt v rámci finanční podpory z fondů Evropské unie byl naší společností podán na rekonstrukci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. Ani zde jsme bohužel nebyli úspěšní.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Vzhledem k neúspěšnosti projektu rekonstrukce AN ve Dvoře Králové n.L. v rámci finanční podpory z fondů Evropské unie je naším cílem pro rok 2011 započetí této rekonstrukce v omezeném rozsahu vlastními silami.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V roce 2010 došlo k reorganizaci firmy, došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Disponujeme celkem 153 zaměstnanci z řad řidičů, mechaniků, dělníků a THP.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Prozatím o zdražování neuvažujeme, záleží na dalším vývoji nákladů, hlavně v oblasti cen PHM.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Každý rok je specifický, v roce 2010 byla obnova vozového parku v rozsahu tří autobusů. Dva byly nasazeny do příměstské dopravy a jeden v rámci provozu MHD Trutnov. V roce 2011 je plánovaná obnova vyšší, záleží však na postupném průběhu roku.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Pokud pominu vozidla dálkové a zájezdové dopravy, kde nízkopodlažnost není prioritou, potom z celkového počtu 51 autobusů v příměstské doprave a MHD máme 16 nízkopodlažních, tedy 31%. V obou provozovaných MHD měst Trutnov a Dvůr Králové nad Labem se jedná dokonce o 50% zastoupení nízkopodlažních autobusů.


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Celkem disponujeme počtem 79 autobusů a jejich průměrné stáří je 6,94 roku.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší vozidlo v MHD je již zmiňovaný Mercedes Benz Citaro G CNG, který byl pořízen v prosinci 2010. Nejstarším vozidlem je potom Karosa B 932 z roku 2001.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří sice pravidelně nepořádáme, u příležitosti slavnostního uvedení do provozu nové stanice CNG v areálu společnosti jsme mimo jiné umožnili hostům vstup do areálu společnosti a nahlédnutí i do prostoru dílen. Pravidelně při příležitosti pořízení nových autobusů pořádáme pro veřejnost předváděcí akce s prohlídkou autobusu a pro zájemce i s výkladem vlastností a specifikací autobusu.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Rád bych všem čtenářům popřál úspěšný rok 2011, hodně zdraví, štěstí a pohody.


Na základě prosby dotazovaného jsme se rozhodli připojit doprovodné dokumenty:

Nové bezbariérové minibusy
Prezentace nového autobusu MHD Trutnov
Plnička CNG

Za zodpovězení velmi děkujeme Břetislavu Eliášovi, dopravnímu řediteli společnosti.
Autor: mb-140111v-250111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 25.1.2011
18. 1. 2011 Rozhovor - BDS-BUS,s. r.o. Velká Bíteš (provozovatel MHD ve Znojmě )

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Dotkla se negativně, ubylo cestujících, tím že se snížila výroba fabrik, zhoršením kurzu EUR, zvýšením cen PHM atd.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Podařila se nám zrealizovat 6.etapa IDS na Znojemsku a od 1.1.2010 máme 2 vozy na MHD Znojmo.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Kontinuálně pokračovat v snižování nákladů, jednání o cenách ve vztahu ke zvyšování vstupů ( mýto, PHM).


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Disponujeme 38 zaměstnanci a v roce 2010 jsme přibrali 14 nových zaměstnanců


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Zatím ne, ale v důsledku zdražení vstupů budeme muset.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V roce 2010 jsme nakoupili 8 nových vozidel, jinak obnovujeme 2-3 vozidla za rok.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

40% nízkopodlažních ( z 30 busů máme 12 nízkopodlažních)


8. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří v roce 2010 je 4,4 roku, 30 vozidel.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstarší vozidlo je z roku 1989, avšak byla na něm generální oprava včetně faceliftu ( zaoblené tvary) v roce 2003.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Naše společnost se snaží maximálně vycházet vstříc vůdčí lidem, zabezpečit maximální komfort a excelentní služby a tím dostát našeho firemního motta: Váš partner pro autobusovou dopravu.


Na otázky rád odpověděl Ing. Michal Kliment, jednatel společnosti.
Autor: mb-140111v-180111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 18.1.2011
16. 1. 2011 Rozhovor - ICOM transport a.s Jihlava (provozovatel MHD v Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Benešově, Vlašimi, Slaném a Třebíči )

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

ICOM transport a.s. je koncern s moderním technickým zázemím. Naše společnosti věnující se autobusové dopravě působí téměř po celé České republice. Kamionová doprava pokrývá celou Evropu. Důsledky ekonomické krize se projevily na objemu zakázek, především v oblasti nákladní dopravy. U autobusové dopravy byl rozdíl především ve snížení objemu finančních prostředků, kterými přispívají jednotlivé kraje a obce. Již před krizí jsme zahájily zefektivnění procesů a ke snížení nákladů, díky čemuž se toto složité období podařilo překonat bez výraznějších obtíží. Firma se musí neustále snažit o stále vyšší efektivitu, pak je připravena na krize.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Je potřeba říci, že se nám podařil splnit plán zisku, který jsme si stanovili pro rok 2010. V oblasti investic jsme pořídili 70 nových autobusů MB Intouro pro dopravní obslužnost, 4 autobusy MB pro MHD, z toho 2 na pohon CNG. Pro nákladní dopravu jsme nakoupili 55 ks souprav MB + návěs Schmitz.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Pro rok 2011 počítáme s nákupem 60-ti až 90-ti kusů vozidel pro nákladní dopravu, 70-ti autobusů pro meziměstskou dopravu a 5-ti autobusů pro MHD. Cílem je dokončit výběrové řízení na dodavatele ERP systému včetně nového softwaru pro on-line řízení nákladní a autobusové dopravy, včetně HW-řídící a komunikační jednotky ve vozidlech. Výše pouze poslední investice se pohybuje mezi 80-100 mil KC.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

V současné době zaměstnáváme 1.800 zaměstnanců. Pro činnost MHD je využíváno 59 zaměstnanců, což je v rámci koncernu cca 3,2%. V roce 2010 došlo k celkovému snížení hlavně THP pracovníků. Tento fakt byl ale dán především skutečností, že postupně dochází k centralizaci některých aktivit a v důsledku toho se rušila některé střediska mimo sídlo firmy v Jihlavě.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Uvědomujeme si dopad globální ekonomické situace na občany a jsme rádi, že jsme nemuseli přistoupit ke zvýšení cen. V současné době zdražení jízdného neplánujeme v rámci služeb MHD, ani v rámci meziměstské a dálkové dopravy.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Náš vozový park tvořen takřka ze 100% autobusy tovární značky Mercedes-Benz, především typem INTOURO 633.051. V rámci všech podnikatelských aktivit myslíme vždy i na ekologický dopad našeho konání, a proto nás těší, že 54% vozidel splňuje nejpřísnější a nejvyšší parametry představené v emisní normě E5. Průměrné stáří vozidel dosahuje necelé tři roky. V divizi autobusové dopravy jsme za poslední 4 roky obměnili více jak 70% vozového parku a v rámci MHD za stejné období bylo obměněno 28%. V delším časovém období - za posledních deset let - bylo v rámci MHD obměněno 72,50% a v rámci autobusové dopravy celkem 97,67% autobusů.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

V loňském roce jsme investovali 125 milionů korun do nákupu 35 bezbariérových autobusů se speciální plošinou přizpůsobenou i pro transport lidí na vozíčku. To považuje za velký příspěvek pro zpříjemnění dopravy osobám zdravotně handicapovaným. Nízkopodlažní autobusy užívané v MHD v rámci celého koncernu ICOM transport a.s. tvoří plnou polovinu vozového parku. První nízkopodlažní autobus jsme pořizovali už v prosinci roku 1998.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Celkově v rámci autobusové dopravy v rámci ICOM transport a.s. provozujeme 943 vozidel, jejichž průměrné stáří je necelého 3,5 roku. V rámci MHD jde o 41 vozů s průměrným stářím 7,45 roku. Postupně dochází ke kompletní obměně vozového parku, která je prováděna výhradně ve spolupráci se značkou Mercedes Benz. Nejčastějším tipem je INTOURO 633.051 splňující emisní normu E5, které představují v současné době 54% vozového parku koncernu.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstaršími autobusy jsou Karosy, které v rámci společnosti TRADOMAD jezdí od června roku 1995. Nejnovějšími jsou autobusy Mercedes Benz se speciální plošinou pro handicapované, kterých jsme v loňském roce koupili 17 a v roce 2011 přibude do flotily dalších 18 kusů. Zmiňovaná společnost TRADOMAD je v rámci koncernu největší provozovatel MHD, kde jezdí nejstarší, ale i nejnovější typy autobusů. V Třebíči jezdí i 5 vozů na zemní plyn. V ostatních provozech MHD v Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Benešově a ve Slaném jezdí výhradně autobusy Mercedes Benz.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme nepravidelně, většinou k nějakému výročí. Například to bylo při výročí 10-ti let společnosti ICOM transport a.s. Chtěli jsme návštěvníkům umožnit pohled na měnící se areál, který od dob existence ČSAD v roce 1989 doznal výrazných změn, které se týkají jak vozového parku, tak technického zázemí včetně moderních opravárenských dílen, skladů i například myčky pro nákladní automobily.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

V naší profesi to asi ani jinak nejde, takže přejeme vše šťastnou cestu a vždy bezproblémové dosažení cíle. Většina čtenářů asi nebudou závodníci, takže pamatujte na heslo, že lepší je dojet pomaleji a jistě, než rychle a snad.


Na otázky milerád odpověděl p. Petr Palovčík, projektový manažer - personální oddělení
Autor: mb-130111v-160111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 16.1.2011
13. 1. 2011 Rozhovor - Veolia Transport Teplice s.r.o.< dříve DP Teplice> (provozovatel MHD a příměstské dopravy v Teplicích a okolí)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Ekonomická krize nás donutila ještě více zvýšit efektivnost naší činnosti. Výsledkem bylo to, že jsme nemuseli snižovat rozsah dopravy ani propouštět zaměstnance a mohli jsme uskutečnit v plném rozsahu plánované investice.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Uplynulý rok lze hodnotit vcelku pozitivně. Podařilo se nám zastavit poměrně razantní úbytek cestujících z předchozích let, za r. 2010 se počet cestujících snížil o pouhé 0,4%. Podařilo se udržet tarify na stejné výši jako v r. 2010 a obměnit téměř třetinu vozového parku autobusů.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Budeme pokračovat v obměně vozového parku, připravíme veřejnou zakázku na nový odbavovací systém.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Máme 268 zaměstnanců, což je o 5 méně, než v r. 2009.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Ceny jsme nezvýšili a ani v průběhu r. 2011 nepočítáme se zvyšováním. Jediná výjimka, kdy by došlo ke zvýšení tarifů, je nárůst DPH.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V r. 2010 jsme obměnili téměř 1/3 vozového parku autobusů a 10% vozového parku trolejbusů.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

V trolejbusové dopravě máme 41,86% nízkopodlažních vozů a v autobusové dopravě 47,54%.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Stav k 31.12.2010 bez historických vozidel:

Trolejbusová doprava disponuje celkem 43 trolejbusy s průměrným stářím 10,54 roku ve složení:
· 33 dvanáctimetrové trolejbusy
· 3 patnáctimetrové trolejbusy
· 7 osmnáctimetrových trolejbusů
Podíl nízkopodlažních vozů činí 41,86 % (18 vozů).

Autobusová doprava disponuje celkem 61 autobusem s průměrným stářím 3,54 roku ve složení:
· 49 dvanáctimetrových autobusů
· 10 patnáctimetrových autobusů
· 2 osmnáctimetrové autobusy
Podíl nízkopodlažních vozů činí 47,54 % (29 vozů).


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladšími jsou trolejbusy Škoda 26Tr SOLARIS ev. č. 176 - 177 a Škoda 28Tr SOLARIS ev. č. 215 - 216 z roku 2010.

Nejstaršími jsou trolejbusy Škoda 15 Tr ev. č. 201, 202, 203, 205 a 211 z roku 1990.

Nejmladšími jsou autobusy SOR BN 10.5 ev. č. 443 – 450 z roku 2010.

Nejstaršími jsou autobusy Karosa B 952 ev. č. 371 - 372 z roku 2002.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme občas, při příležitosti jubilea. Cílem je seznámit cestující veřejnost i s těmi stránkami dopravy, které v běžném provozu zůstávají skryté, přitáhnout obyvatele města k veřejné dopravě.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

Přejeme redakci Citytransu mnoho spokojených čtenářů a aktivních přispěvatelů.


Obsáhlé a kvalitní odpovědi pro Citytrans připravili pánové Ing. Jan Gaisler, jednatel společnosti, a Ing. Petr Havlík, dopravní ředitel, kterým tímto děkujeme.
Autor: mb-110111v-130111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 13.1.2011
12. 1. 2011 Rozhovor - Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. (provozovatel MHD v Praze a okolí)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

V roce 2009, během hospodářské recese, Dopravní podnik zaznamenal větší zájem uchazečů v kategorii řidič MHD. Dopravní podnik stav zaměstnanců během tohoto roku naplnil a v tomto roce dával přednost uchazečům s profesním osvědčením k řízení autobusu.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Na začátku roku 2010 byla zahájena výstavba čtyř nových stanic linky metra A, které uleví přetížené dopravě na Praze 6. V létě byla realizována největší modernizace tramvajových tratí za posledních 20 let v oblastech Prahy 1, 2, 5 a 17. Pokračovala také obnova vozového parku naší společnosti, který postupně doplňují nízkopodlažní autobusy značky SOR a zařadí se do něj v tomto roce i tramvaje Škoda 15T ForCity.

K dalšímu zkvalitnění služeb pro Pražany přispělo i prodloužení provozu linek metra o víkendech nebo výstavba nových bezbariérových přístupů do stanic metra Chodov a Háje nebo otevření nového vestibulu ve stanici Stodůlky.

Ve své realizační fázi je také příprava výstavby nové linky metra D, v rámci níž se nyní pracovní skupina naší společnosti věnuje nezbytným krokům potřebným pro zahájení samotné výstavby, jako je například zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nebo formulování technického zadání.

Na konci roku bylo zahájeno i budování prodloužení tramvajové a zároveň rekonstrukce stávající tramvajové tratě do Podbaby.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

DPP zprovozní v prvním čtvrtletí příštího roku bezbariérové výtahy do stanic metra Háje a Národní třída. Zahájena bude také rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati do Podbaby, na kterou podnik získal evropskou dotaci. V hlavním městě začnou v letošním roce jezdit nové tramvaje Škoda ForCity (15T). Pokračovat se bude také ve výstavbě metra A a projektových pracích na nové trase D.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

K 31. prosinci 2010 pracuje v DPP 10 750 zaměstnanců. V roce 2009 pracovalo v DPP 11 408 zaměstnanců, tudíž došlo ke snížení počtu celkového počtu zaměstnanců.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Tuto otázku prosím směřujte na společnost ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy - pozn. redakce), která tarif PID vytváří.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

V letošním roce budou dodány první kusy nízkopodlažních tramvají 15T. Do roku 2017 bude dodáno 250 ks. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. má uzavřenou smlouvu na dodávku 720 autobusů SOR do roku 2013.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

V současné době jezdí na 19 tramvajových linkách nízkopodlažní vozy, z toho 15 po celý týden (z celkového počtu 34 tramvajových linek).

Počet vypravených nízkopodlažních autobusů (z celkového počtu 163 linek denního provozu):
Pracovní dny: 299 vozů na 91 linkách
Sobota : 216 vozů na 84 linkách
Neděle : 215 vozů na 84 linkách

Z celkového počtu 57 stanic metra je v současnosti zajištěn bezbariérový přístup již do 35 stanic, 3 stanice umožňují bezbariérový pohyb s proškoleným doprovodem.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří vozového parku se nyní pohybuje kolem 10 let.

Počet vozidel --> Tramvaj: 968 ks (k 10. 1. 2011)
Autobusy: 1144 ks (k 3. 1. 2011)
Metro: 714 ks (k 10.1. 2011)


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Mezi nejnovější vozy můžeme počítat nízkopodlažní tramvaje 15T Škoda ForCity, autobusy s hybridním pohonem a autobusy SOR.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, DPP pořádá akce tohoto druhu: např. Den otevřených dveří v Muzeu MHD. Jako úspěšnou akci hodnotíme i Letní Kinobus (Promítání Kinobusu navštívilo v sezóně 2010 celkem 19 400 diváků. Jen pro srovnání, v roce 2009 navštívilo promítání 16 000 diváků).

Každá společnost musí věnovat určité náklady na podporu komunikace s klientem a vytváření dobrého jména společnosti.Tyto akce umožňují nahlédnout široké veřejnosti do prostor, které nejsou za normálních okolností přístupné a určitě jsou přínosem, jak pro cestující, tak i pro naše zaměstnance. Připraven je obvykle široký doprovodný program, včetně soutěží pro nejmenší návštěvníky.


Na zodpovězení otázek se podílely zaměstnankyně tiskového odboru DP Praha, v čele s vedoucí Tiskového oddělení a tiskovou mluvčí DPP Mgr. Ilonou Vysoudilovou, které tímto děkujeme.
Autor: mb-100111v-120111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 12.1.2011
10. 1. 2011 Rozhovor - Technické služby Havlíčkův Brod (provozovatel MHD v Havlíčkově Brodě)

1. Jak se vás dotkla tolik zmiňovaná ekonomická krize?

Já nevím, jestli to co se tu děje, je ekonomická krize. Já bych to spíš nazval důsledkem nenasytnosti majitelů velkých firem po celém světě, kteří v touze po co největším zisku neustále své produkty zdražovali, až bylo dosaženo toho, že běžní lidé na jejich produkty přestali mít peníze, a pokud se přestane nakupovat, není důvod ani vyrábět. S tím samozřejmě souvisí propouštění a celkové zhoršování ekonomické situace. Ono totiž těch bohatých po světě zas není tolik, aby skoupili vše, co bylo vyrobeno. Můj názor je, že je lepší prodávat stále i když s malým ziskem, než vůbec.

Jestli se nás to dotklo. Samozřejmě, že ano a to zastavením navyšování platů našich zaměstnanců na dobu neurčitou. Provozních nákladů na MHD se to dotknout nemohlo, poněvadž pokud autobusy mají jezdit, musí být i opravovány.


2. Jak hodnotíte uplynulý rok 2010? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2010 byl rokem, kdy v našem městě probíhaly rozsáhlé stavební úpravy jednotlivých lokalit, což se podepsalo i na úrovni MHD, kdy ježděním po objížďkách a v kolonách vozidel jsme jednoduše nestíhali časy, uvedené v jízdních řádech. Dále bylo nutno odložit generální opravu jedné z našich Karos B – 732 a nerealizoval se nákup nového autobusu. Takže z provozního hlediska hodnotím rok 2010 jako špatný. Na druhou stranu se nám zase podařilo realizovat poměrně nákladnou přestavbu dílen a výstavbu skladu MTZ.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2011?

Rádi bychom uskutečnili výše uvedenou generálku a nákup dalšího autobusu.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2010 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Řidičů MHD, stálých zaměstnanců máme deset. Dále využíváme služeb dvou našich bývalých zaměstnanců, kteří jsou již v důchodu, v případě, že je potřebujeme a dvou pracovníků z jiných středisek TS Havl. Brod, rovněž v případě potřeby. Dále máme osm zaměstnanců na středisku MTZ, z nichž je šest automechaniků, jeden skladník a jeden zásobovač. Naše středisko se totiž stará o údržbu a opravy všech vozidel TS, jichž je asi 50 a navíc v této oblasti provozujeme i tzv. doplňkovou činnost, což znamená, že zde opravujeme i autobusy ostatních firem na zakázku. Na dopravním terminále pracují celkem čtyři pracovníci, tj. obsluha Bus – centra, kterou zajišťují dvě pracovnice a dva uklízeči, kteří zajišťují čistotu a údržbu DT. Celkem máme na středisku stálý stav 22 zaměstnanců.


5. Zvýšili jste v roce 2011 (nebo ještě budete zvyšovat) ceny jízdenek?

Od 1.1.2011 dojde k navýšení cen jízdenek při platbách čipovými kartami o jednu korunu. Občanské jízdné tak bude stát místo 7,- Kč 8,- Kč a zlevněné jízdné místo 5,- Kč 6,- Kč, dále občanům nad 70 let bylo jízdné z jedné Kč za 40 jízd v měsíci zvýšeno na 2,- Kč. Časové jízdné a jízdné s platbou za hotové u řidiče zůstává nezměněno.


6. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Snažíme se každý druhý rok koupit jeden nový autobus, ale občas se to nepodaří a mezera je větší.


7. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Disponujeme čtyřmi nízkopodlažními autobusy z celkových 8 vozidel, tak tedy 50%. Během tohoto roku se ale tento poměr změní ve prospěch níkopodlažních autobusů, kterých budeme mít 5, takže pak to bude 62,5% proti 3 obyčejným autobusům. Jeden hodláme prodat. I v budoucnosti hodláme zásadně nakupovat pouze nové a nízkopodlažní autobusy abychom nejpozději v roce 2020 měli všechny vozy nízkopodlažní. S tímto trendem jsme začali v roce 2000.


8 Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Máme celkem 8 autobusů, 4 vozy letos provozujeme již 16 let, jeden 11 let, jeden 7 let, jeden 5 let a jeden druhým rokem, průměrné stáří vozového parku je tedy 11 let.


9. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstarší jsou 3 Karosy B – 732 a jeden SOR C – 7,5, ty máme již 16 let, vozidla totiž byla v roce 1995 koupena současně, SOR bychom letos rádi prodali. Některá z Karos se však u nás dožije minimálně 20 let. Neznamená to však, že to jsou pojízdné ruiny, naopak, o své autobusy se pečlivě staráme, což může potvrdit i STK Novák, kam jezdíme provádět měření emisí a technické kontroly. Nejnovější autobus jsme pořídili koncem srpna 2009 a jedná se o dvanáctimetrový a dvoudveřový Crossway low-entry.


10. Pořádáte pravidelně dny otevřených dveří pro veřejnost (každoročně, u příležitosti jubilea, občas, vůbec) ? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Zatím existujeme pouze šestnáctým rokem a jsme pouze jedním střediskem z devíti, které provozují TS Havl. Brod, takže na jubileum je ještě jaksi brzo, to snad až po dvaceti letech provozu. Dny otevřených dveří jsme zatím nepořádali. Pokud však o to veřejnost projeví zájem, pak to pro nás nepředstavuje žádný problém.


Chcete něco vzkázat čtenářům webu Citytrans?

MHD je vedle jízdy na kole a pěší chůze nejlevnější a nejekologičtější doprava, jakou si lze vůbec představit. Čím víc lidí ji využije, tím nižší bude potřeba dotací a zbudou tak z městského rozpočtu peníze třeba na další zatraktivnění města. Šetřete proto své peníze a jezděte MHD. Dále bych všem Vašim čtenářům, našim cestujícím i kolegům dopravcům rád popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2011.


Všechny dotazy bleskurychle a mile zodpověděl: Lubomír Hepner, vedoucí MHD, MTZ (materiálně-technické zabezpečení) a DT (dopravní terminál) , Technické služby Havlíčkův Brod, kterému tímto děkujeme.
Autor: mb-060111v-100111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2010, Rozhovory, 10.1.2011

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru