31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ10. 2. 2012 Rozhovor - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Ústí nad Labem

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2011 byl rokem průměrným, přestože došlo k růstu cen PHM a energií. Podařilo se nám udržet skutečný hospodářský výsledek na hodnotách plánovaného.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Po stránce provozní s určitými omezeními, resp. „škrty“, počítáme. Po stránce investiční v roce 2012 počítáme se započetím investic větších objemů věnovaných především nevyhnutelné obnově vozového parku.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

V roce 2012 bychom rádi pokračovali s obnovou vozidel autobusů s využitím CNG technologie. Nadále bychom chtěli pokračovat s prováděním GO a modernizací stávajících trolejbusů a obnovou vozového parku.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

K dnešnímu dni má naše společnost 492 zaměstnanců. Během roku 2011 nedošlo k výraznému zvýšení ani poklesu počtu zaměstnanců.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

Celkový počet řidičů a řidiček v naší společnosti činí 243, z toho 11 jsou ženy řidičky (4,52 %).


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

Nevlastní.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Úprava tarifu proběhla již od 1. 12. 2011.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

V současnosti máme SMS jízdenku.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

K 1. 1. 2012 máme průměrné stáří autobusů 10,92 let a trolejbusů 17,96 let. Disponujeme 75 autobusy a 70 trolejbusy.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Autobusy:
Tedom 18m CNG (rok výroby 2011) a Karosa B 741 (rok výroby 1991)

Trolejbusy:
Škoda 28 Tr – Solaris (rok výroby 2011) a Škoda 14Tr (rok výroby 1987)


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Autobusy 85,3%, trolejbusy 15,7%, celý vozový park 51,7%


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Do současnosti se nám nedařilo realizovat všechny potřebné investice. V dalších letech plánujeme zahájit postupnou dlouhodobou obnovu vozového parku.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Ano, 1 autobus na CNG. V měsíci březnu 2012 bude dodán další autobus s pohonem na CNG. Provozujeme také 70 trolejbusů. .


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Vlastníme jeden anglický nízkopodlažní autobus Leyland, vyrobený v roce 1979. V roce 1999 jsme ho dostali jako dar od partnerského města Halton. Jeho provoz je spíše výjimečný, je využíván především pro přepravu svatebčanů, při různých výročních akcích a pravidelně jedenkrát ročně v rámci akce Den seniorů.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, pořádáme dny otevřených dveří. Naším cílem je především propagace veřejné dopravy.


Odpovědi nám zaslala Mgr. Radka Opavová, vedoucí kanceláře výkonného ředitele společnosti.
Autor: mb-310112v-100212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 10.2.2012
10. 2. 2012 ICOM transport a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Benešově, Vlašimi,, Jindřichově Hradci, Slaném, Třebíči, Ústí n.Orlicí.

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

V loňském roce jsme dokončili dvouletý projekt modernizace části vozového parku ve spolupráci s ROP NUTS II Jihovýchod. Šlo o nákup 35 autobusů se speciální plošinou přizpůsobenou pro transport lidí na vozíčku, včetně informačního systému a odbavovacího zařízení. I v tomto roce počítáme s další modernizací vozového parku za využití vlastních investic.

Dále jsme zavedli nový informační systém na nádražích v Jihlavě, Pelhřimově a Humpolci. Došlo i k výraznější modernizaci parku v Třebíči o tři nové plně klimatizované autobusy.

Výrazné investice byly mimochodem určeny do kamionové dopravy – nakoupili jsme 55 nových souprav (tahač Mercedes Benz a chladící návěsy Schmitz).


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

K zásadním škrtům by nemělo docházet – viz. následující otázka. Naopak počítáme například s valorizací platů řidičů.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Zásadní pro celý koncern bude investice do ekonomického softwaru.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Stav zaměstnanců je v stabilizovaný. V současné době máme téměř 1800 zaměstnanců.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

V rámci koncernu jezdí 8 řidiček autobusů.


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

Koncern ICOM transport je držitelem certifikátu ISO 9001.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Od 1.1. 2012 došlo k navýšení cen jízdného především v souvislosti se zvýšením DPH.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

Naši cestující mohou využívat sms rezervace jízdenek na dálkových linkách mezi Prahou, Jihlavou a Brnem.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří je 3,5 roku, počet autobusů je 800.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší i nejstarší vůz je provozován v rámci MHD u společnosti TRADO MAD. Tři nejmladší vozy jsou „staré“ 1 měsíc. Jde o plně klimatizované, nízkopodlažní vozy značky MAN. Nejstarším autobusem je 13 let stará Karosa. Už z tohoto důvodu je v první polovině roku 2012 naplánovaná další obměna vozového parku o dva nové autobusy.


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Máme celkem 34 nízkopodlažních autobusů. V rámci MHD jich využíváme 27, což je z více jak 75% procent kolony využívané pro MHD. Linková doprava využívá dalších 7. Nízkopodlažní vozy tvoří 4,5% vozového parku koncernu.


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Průměrný věk autobusů je velmi nízký, přesto probíhá pravidelná obnova vozového parku. V divizi autobusové dopravy jsme za poslední 4 roky obměnili více jak 70% vozového parku a v rámci MHD za stejné období bylo odměněno 28%. V delším časovém období – za posledních deset let – bylo v rámci MHD odměněno více jak 73% a v rámci autobusové dopravy celkem 97,7% autobusů.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Více jak 80% vozů splňuje normu EURO 5. Tzn. splňují nejvyšší ekologickou normu v dopravě.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Má dva exkluzivní veterány, kteří jsou zcela zrekonstruovaní. Veřejnost se s nimi může setkat u výjimečných příležitostí. Nákladní vůz se sklápěčkou je ŠKODA 706 R z roku 1958. Druhým je 18-ti místný autobus PRAGA Aero 150 z roku 1948.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Dny otevřených dveří pořádáme nepravidelně, většinou k nějakému výročí. Například to bylo při výročí 10-ti let společnosti ICOM transport a.s. Chtěli jsme návštěvníkům umožnit pohled na měnící se areál, který od dob existence ČSAD v roce 1989 doznal výrazných změn, které se týkají jak vozového parku, tak technického zázemí včetně moderních opravárenských dílen, skladů i například myčky pro nákladní automobily.


Vypracované opovědi od Kateřiny Kratochvílové – předsedkyně představenstva zaslal Petr Palovčík, personální ředitel.
Autor: mb-010212v-100212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 10.2.2012
3. 2. 2012 Rozhovor - Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. * 2011 (provozovatel MHD v Mladé Boleslavi)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Úspěchem je jednoznačně to, že jsme pokračovali v obnově vozového parku, byť se jednalo jen o jeden 12ti metrový autobus. Vzhledem k ekonomické situaci je i tato malá obnova úspěchem. Rovněž zavedení kamerového systému do 5ti autobusů je pro nás úspěch (především v ohledu bezpečnosti a ochrany před vandaly). Naopak se nám nepodařilo v roce 2011 zrealizovat rozvod klimatizace na hlavní budově, ani výměnu hlavního serveru.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Na tuto situaci jsme de facto připraveni již z roku 2011, čili rok 2012 pro nás nebude znamenat zásadní změnu.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Rádi bychom zrealizovali výměnu hlavního serveru, a zavedení klimatizace alespoň do místnosti se serverem.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Ke dni 31.12.2011 jsme měli cca 72 zaměstnanců, z toho 60 řidičů. V roce 2011 jsme snížili počet zaměstnanců (THP).


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

N/A


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

NE.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

V roce 2012 jsme ceny jízdného oproti roku 2011 nezvyšovali.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

V budoucnu určitě ano, ale nebude to v roce 2012.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří vozů je: 7 let, počet vozů celkem: 31


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejstarší 20 let (Karosa), nejmladší 1 rok (Tedom).


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

Procento nízkopodlažních vozidel je v Mladé Boleslavi: cca 83 % .


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Od roku 2013 je nutné obnovovat cca do 2 ks za rok. Výjimka bude rok 2012, kde se obnova neplánuje.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Ano, celkem 18 ze 31 vozidel splňuje normu Euro IV a vyšší, což je na rozdíl od rádoby ekologických vozidel norma, která SKUTEČNĚ chrání životní prostředí. Jedná se tedy o více než 58 % autoparku.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

N/A.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano pořádáme, a to cca 1 x za 2 roky. Chceme seznámit veřejnost s autoparkem, s náročností práce řidiče, a pořádáme různé soutěže pro děti. Výše zmíněnou akci plánujeme na rok 2013.


Odpovědi laskavě zaslal Ing. Marek Džuvarovský, jednatel společnosti.
Autor: mb-300112v-030212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 3.2.2012
2. 2. 2012 Rozhovor - About Me * 2011 (soukromý provozovatel MHD v Praze

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Díky extrémnímu nárůstu cen PHM hodnotíme velmi negativně.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Ano bude. Veškeré investice zastavujeme a šetřit budeme i ve mzdových nákladech.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Zvýšit počet odjetých a zaplacených kilometrů.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2011 byl 47 zaměstnanců na HPP.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

5%


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

NE.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

NE – cenu jízdného určuje MHMP (Pozn. redakce - Magistrát hlavního města Prahy)


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

JE MOŽNÉ JIŽ VYUŽÍVAT.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

18 ks autobusů, rok výroby 2010.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Všechny vozy jsou vyrobeny v roce 2010


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

100%


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Nelze odpovědět, máme nové vozy.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

NE.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

NE.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

NE.


Odpovědi laskavě poskytl Ondřej Batela, personálně-provozní ředitel firmy About Me s.r.o.
Autor: mb-2701212v-020212w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 2.2.2012
30. 1. 2012 Rozhovor - Plzeňské městské dopravní podniky a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Plzni)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Kromě dobrého hospodářského výsledku jsme v loňském roce uspořádali úspěšný první ročník mezinárodní konference „Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“, které se zúčastnilo na 300 odborníků z 9 států. Zavedli jsme elektronické potvrzení o studiu, zvítězili ve výběrovém řízení na dodávku odbavovacího systému pro integrovanou dopravu v Plzeňském kraji... Myslím, že to byl dobrý rok.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Věřím, že ne. S nákladovou i výnosovou stránkou fungování společnosti pracujeme průběžně a tak věřím, že dramatických a nekoncepčních zásahů nebude třeba.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Dokončíme výše zmiňovanou zakázku pro Plzeňský kraj, do života uvedeme tzv. inteligentní zastávky – jednak ty známé velké tabule na významných přestupních uzlech a na zbytku zastávek pak s využitím technologie NFC Tagů a QR kódů. Služby našeho dispečinku bychom chtěli nabídnout pro řízení integrované dopravy a Plzeňskou kartu čeká účast v několika výběrových řízeních, v nichž bychom chtěli uspět. A hlavně musíme zajistit veřejnou dopravu v Plzni v požadované kvalitě a rozsahu.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

1066 k 31. 12. 2011 (1031 k 31. 12. 2010)


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

Celkem za společnost k 31.12.2011: - Muži 903 - 84,7%, - Ženy 163 – 15,3 %

Řidiči: - muži řidiči – 543 (91,1%) - ženy řidiči – 53 (8,9%)


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

PMDP, a.s. vlastní certifikát systému řízení kvality podle normy ISO 9001 již od roku 2006. V současné době máme certifikované tyto oblasti:
Pravidelná i nepravidelná veřejná doprava osob, výstavba a údržba drážní cesty, opravy, údržba a modernizace prostředků hromadné dopravy osob, zavádění a provozování elektronického kartového multifunkčního systému, provozování autoškoly, provozování nákladní dopravy, prodej pohonných hmot.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Rozhodnutím Rady města Plzně došlo od 1. 1. 2012 k navýšení jízdného. Základní jízdné se tak zvýšilo z 12,- Kč na 18,- Kč. Bližší informace k tarifu naleznete na našem webu www.pmdp.cz


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

1. Od 1. 9. 2010 je cestujícím k dispozici SMS jízdenka (přestupní, 35 minutová) a od 1. 1. 2012 přibyla ještě 24 hodinová varianta

NFC technologie: Odbavení přes mobilní telefony s technologií NFC je v Plzni pro cestující k dispozici od 05/2010, kdy jsme uvedli na trh limitovanou komerční edicí Plzeňské karty v mobilním telefonu (funkce elektronické peněženky, nepersonifikovaná varianta Plzeňské karty). Od 09/2011 probíhá půlroční pilotní projekt finálního řešení Plzeňské karty v mobilním telefonu s technologií NFC (Plzeňská karta na SIM kartě mobilního operátora) – již plnohodnotná (personifikovaná varianta Plzeňské karty). Od roku 2010 používáme vlastní řešení revizorského systému na základě využití právě mobilních telefonů s technologií NFC


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

  1. Elektrické dráhy: 122 vozů, prům. stáří 15,3 roku (v letech 2000 - 2010 probíhaly pouze modernizace vozů)
  2. Trolejbusy: 88 vozů, prům. stáří 7,79 roku
  3. Autobusy: 113 vozů, prům. stáří 8,55 roku


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

  1. Elektrické dráhy: VarioLF plus (r.v. 2011) / T3 (r.v. 1974)
  2. Trolejbusy: 26Tr a 27Tr (r.v. 2011) / 14Tr (r.v. 1989)
  3. Autobusy: SOR NB 12 (r.v. 2011) / B 732 (r.v. 1992)


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

61 %


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Máme zpracovanou koncepci investic do vozového parku s výhledem do roku 2021 a daří se nám jí, ve spolupráci s akcionářem, realizovat. Z tohoto pohledu jsme na dobré cestě.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Tím, že provozujeme tramvaje a trolejbusy, kterými zajišťujeme téměř 2/3 našeho dopravního výkon, není tlak na nové technologie extrémní. Trendy ale sledujeme a poměřujeme dostupná nová vozidla se stávajícími. Zatím nám ale změna struktury a ev. náhrada některé trakce novou technologií technicky ani ekonomicky nevychází jako vhodná.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Vlastníme čerstvě zrenovovaný autobus Karosa B 731.04 z roku 1986, který byl renovován v našich dílnách, vlastníme první český nízkopodlažní autobus Škoda 21Ab, vlastníme trolejbus 9TrHT z roku 1979, který byl rovněž opraven našimi zaměstnanci v letech 2010 a 2011, vlastníme světový unikát, tramvaj z roku 1899, která zahajovala provoz tramvají v Plzni, vlastníme ucelenou řadu tramvají řady T, T1 z roku 1956, T2 z roku 1958 a T3 z roku 1975. Všechny tramvaje řady T byly zrenovovány, či rozsáhle opraveny v uplynulých dvou letech a výrazná většina prací byla provedena rovněž zaměstnanci PMDP, a.s.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Pořádáme. Myslím, že je dobré, když veřejnost vidí, že doprava není jen otázkou čistoty vozidla, ve kterém právě jedu. Lidé jsou obvykle velmi překvapeni tím, co všechno doprava a její organizace obnáší. Věřím, že to poznání dává naší službě i firmě lidský rozměr.


Plně vyčerpávající odpovědi vypracovala Kateřina Fránová, marketingový specialista
Autor: mb-230112z-300111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 30.1.2012
24. 1. 2012 Rozhovor - Dopravní podnik města České Budějovice a.s. * 2011 (provozovatel MHD v Českých Budějovicích)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Rok 2011 byl náročný zejména z pohledu provozních nákladů, do nichž se kromě ceny pohonných hmot promítlo například i zpřísnění podmínek pro použití zimních pneumatik. Z dopravního pohledu byl uplynulý rok ve znamení zásadních změn celého systému MHD, které ideově vycházely z Generelu městské dopravy v Českých Budějovicích pro období let 2010 – 2020. Od června se tak podařilo spustit „Nový systém MHD“, který přinesl zásadní zefektivnění provozu.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

Zefektivnění provozu MHD i chodu celého podniku v roce 2011 nám umožnilo vyhnout se zásadním škrtům pro rok 2012. Podařilo se nám uspořit 16 mil Kč a naplánovat vyrovnaný rozpočet. Vzhledem k rostoucím cenám vstupů a změně sazby DPH to však znamenalo mimo jiné změnu struktury tarifu pro cestující. Bohužel rostoucí cenu nafty ovlivnit nedokážeme a zde vidíme určité riziko v nedodržení plánovaných provozních nákladů.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Od dubna 2012 dojde k převedení autobusové linky 1 na trolejbusovou trakci a tedy ke zvýšení podílu ekologické dopravy na celkových výkonech. Část trasy bude vedena po nové trolejbusové trati v ulici Evžena Rošického. Na letošní rok je ve městě naplánováno mnoho stavebních akcí, které budou znamenat velký zásah do organizace provozu MHD, tudíž naším velkým úkolem je zvládnout všechna opatření s minimálním dopadem na cestující veřejnost. Některé ze staveb však budou mít pozitivní dopad na kvalitu a dostupnost veřejné dopravy (např. úprava tzv. „přednádražního prostoru“, vybudování nové zastávky naproti hlavní poště apod.). Dále budeme pokračovat v obnově vozového parku nákupem 4-5 autobusů a chceme připravit naše vozy na využití detekce a preference na řízených křižovatkách.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

K 31.12.2011 bylo v pracovním poměru u naší společnosti 389 zaměstnanců, v předchozím roce to bylo 414 zaměstnanců. V průběhu roku 2011 tedy došlo ke snížení jejich počtu o 25 vzhledem ke zefektivnění některých činností.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

V naší společnosti zaměstnáváme 3,4 % žen - řidiček MHD vzhledem k celkovému počtu řidičů.


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

V současné době certifikáty ISO nevlastníme.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Ke změně struktury a výše tarifu došlo k 11. prosinci 2011. Navýšení však nebylo výrazné a spíše šlo o přizpůsobení vyšší sazbě DPH.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

V současné době máme v nabídce SMS jízdenky a dalšími technologiemi elektronického odbavení cestujících se zabýváme pro případné nasazení v budoucnu.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Autobusy – celkem 89 vozidel, průměrné stáří 10,3 roku, Trolejbusy – celkem 53 vozidel, průměrné stáří 9,8 roku.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladšími vozy jsou trolejbusy Škoda Irisbus 25Tr dodané v polovině roku 2011 a nejstarším autobus Karosa B732 dodaný v roce 1989, ovšem ten prošel dvojí modernizací v letech 1997 a 2007.


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

U trolejbusů je 49% vozidel nízkopodlažních, u autobusů 55%. Celkově za obě trakce je to 53%.


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Obnovu vozového parku provádíme dle plánu, který jsme přizpůsobili novým zákonným požadavkům na průměrné stáří vozidel.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Vozy s alternativními druhy pohonu jsme testovali v rámci zkušebních provozů, ale ve vozovém parku máme pouze dieselové autobusy a klasické trolejbusy.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Vlastníme a provozujeme autobus Škoda 706RTO MEX a trolejbus Škoda 9TrHT. Využívají se například v rámci našich propagačních akcí jako jsou dny otevřených dveří apod.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ano, každý rok pořádáme Den otevřených dveří, tradicí se již staly také Mikulášské jízdy. Jejich smyslem je pochopitelně propagace veřejné dopravy a prezentace našich služeb.


Odpovědi laskavě poskytl Bc. Slavoj Dolejš, předseda představenstva a zaslal p. Radek Filip, vedoucí oddělení strategie a řízení dopravy
Autor: mb-190112z-240111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 24.1.2012
15. 1. 2012 Rozhovor - Technické služby Havlíčkův Brod (provozovatel MHD v Havlíčkově Brodě)

1. Jak hodnotíte uplynulý a ekonomicky nelehký rok 2011? Co se vám podařilo realizovat, a co nikoliv?

Naše vláda má zřejmě o ekonomicky nelehkém roce 2011 jiné mínění, jinak by se včas připojila k soudnímu řízení, v němž se bude řešit privatizace MUS (pozn. redakce - Mostecká uhelná společnost). Několik miliard korun však za to úsilí zřejmě nestojí.
Uplynulý rok byl provozně stejný jako ty předchozí, samozřejmě velmi nás ekonomicky zatěžují neustále rostoucí ceny nafty. Začátkem měsíce listopadu jsme uvedli do provozu nový autobus Iveco Crossway Euro 5.


2. Bude pro vaši společnost rok 2012 rokem zásadních ekonomických škrtů (provozních i investičních)?

V roce 2012 u nás proběhnou některé ekonomické změny, které zřejmě budou mít částečně vliv i na provozní náklady. Některé investiční akce se zřejmě neuskuteční.


3. Co byste rádi zrealizovali v roce 2012?

Rok 2012 bude pro MHD v Havl. Brodě provozně kritický, tento stav přímo souvisí s rekonstrukcí jednoho ze dvou mostů přes řeku Sázavu, což výrazně ovlivní kvalitu námi poskytovaných služeb, rádi bychom toto období měli už za sebou. V této souvislosti mi dovolte, abych se obrátil na majitele dopravních firem, aby toto vzali na vědomí a v období od dubna do konce srpna plánovali svým vozidlům trasu tak, aby se raději Havlíčkovu Brodu vyhnula.


4. Kolika zaměstnanci disponujete ? Máte za rok 2011 nárůst nebo úbytek zaměstnanců?

Zaměstnanců máme stále stejně, tzn. deset řidičů autobusů a dva řidiče externí.


5. Jaké je u vaší společnosti procento žen-řidiček veřejné dopravy (pokud nějaké máte) v poměru k mužům?

Bohužel, u naší firmy jezdí za volantem autobusů pouze muži, žádná žena o toto povolání u nás zatím neprojevila zájem.


6. Vlastní vaše společnost některý z certifikátů kvality ISO ?

Samotný certifikát kvality ještě kvalitu nezaručuje, nemáme jej.


7. Zvýšili jste od 1.1.2012 ceny jízdenek (změna DPH, či rostoucí ceny PHM a energií)?

Byla zvýšena pouze cena časové měsíční jízdenky pro důchodce ze 135,- Kč na 175,- Kč, ostatní ceny se nezměnily.


8. Máte (nebo uvažujete) v tarifní nabídce také některý z moderních systémů jako je např. SMS jízdenka, či odbavování přes mobilní telefony technologií NFC?

Zatím ne.


9. Jaké máte průměrné stáří vozového parku a kolika vozidly disponujete?

Průměrné stáří našeho vozového parku je 9 let, vlastníme 8 autobusů.


10. Jaké máte nejmladší a nejstarší vozidlo MHD ve vozovém parku? ( historické a muzejní v to nepočítaje)

Nejmladší autobus byl uveden do provozu loni v listopadu, nejstaršími jsou 3 Karosy B – 732.


11. Jaké máte procento nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku?

62,5 %, naše firma od roku 2000 pořizuje výhradně nízkopodlažní autobusy nebo autobusy v provedení lowentry.


12. Jakým tempem se vám daří obměňovat vozový park ?

Každý druhý rok se snažíme vyměnit jedno vozidlo za nové.


13. Provozujete nějaká ekologicky šetrnější vozidla ( hybrid, pohon CNG, elektrobus... ) ?

Vlastně ano, kategorie Euro 5 je již emisně srovnatelná s pohonem na CNG.


14. Vlastníte či provozujete nějaká historická vozidla? Pokud ano, jaká a kde se s nimi mohou cestující setkat.

Ne.


15. Pořádáte dny otevřených dveří či jiné akce pro veřejnost? Pokud ano, co si od nich slibujete?

Ne. Pokud někdo projeví zájem, může se přijít podívat prakticky kdykoli.


Všechny naše dotazy bleskurychle zodpověděl: Lubomír Hepner, vedoucí MHD, MTZ (materiálně-technické zabezpečení) a DT (dopravní terminál) , Technické služby Havlíčkův Brod, kterému tímto velice děkujeme.
Autor: mb-120112v-150111w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 15.1.2012
12. 5. 2011 Rozhovor - Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., Kateřina Fránová

Níže zveřejněný rozhovor vznikl s marketingovou specialistkou PMDP Ing. Kateřinou Fránovou jako jakýsi dovětek k uplynulé konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2011. Dovolili jsme si tedy položit několik otázek, jejichž nezkrácené znění nyní prezentujeme.

CT: Čí to byl nápad, uspořádat konferenci?

PMDP: Management společnosti se pro pořádání mezinárodní konference rozhodl počátkem roku 2010. Důvodem byl fakt, že podobná akce na území ČR chyběla, přestože téma veřejné dopravy se týká miliónů občanů, jsou s ním spjaty tisíce pracovních míst a stovky dodavatelských společností. Veřejná doprava také bezprostředně ovlivňuje kvalitu života ve velkých městech a to nejen z pohledu prosté dopravní obslužnosti, ale i z pohledu ekologie.


CT: Jak dlouho jste se na ní organizačně připravovali?

PMDP: Rozhodnutí konferenci uspořádat padlo počátkem minulého roku a první práce jsme zahájili na jaře. Od září pak byla konference absolutní prioritou marketingu společnosti.


CT: Jak jste spokojena s konferencí? Splnily se Vám veškeré cíle, spojené s konferencí?

PMDP: Jsem spokojena. Cíle, kterým bylo vykročit na cestu pravidelně pořádaných odborných konferencí , bylo dosaženo. Celkem 4 tematické okruhy (telematika, financování a legislativa, marketing a energeticky úsporné technologie ) se podařilo naplnit zajímavými přednáškami, účast na podvečerních i odpoledním kulatém stole byla velmi vysoká a z diskusí bylo zřejmé, že jednotlivá témata byla ve správném poměru aktuální, provokující a přínosná pro drtivou většinu účastníků.


CT: Jaké byly ohlasy účastníků?

PMDP: První odezvy byly velmi pozitivní, ale s definitivním hodnocením musíme ještě počkat. Musíme totiž vyhodnotit dotazníky a ještě běží i lhůta pro vyplnění dotazníků via mail. Myslím, že do ca 14 dnů budeme mít všechny informace.


CT: V čem spočívá podle Vás hlavní přínos konference pro PMDP, město Plzeň a účastníky konference?

PMDP: Především jej vidím v konfrontaci možných řešení společných problémů. Je to specifické know - how, které je u jednotlivých dopravců ovlivňováno charakterem jednotlivých měst, strukturou výstavby v nich, soupeřením s individuální automobilovou dopravou etc., které ale, za určitých modifikací, může být přeneseno i do jiných měst. Podobně je tomu i mezi výrobci a konzultanty. A můj dojem z konference je, že právě tohle se povedlo. Konkrétně pro Plzeň a naši společnost je zajímavá konfrontace např. s londýnskou OYSTER Card. Ačkoli je projekt starší, než Plzeňská karta, o technologii NFC, která je v Plzni již v produktivním provozu, také uvažují. Je to potvrzení, že jdeme správným směrem. Inspirativní byl např. příspěvek pana Kalaba z Wiener Linien na téma marketingu ve veřejné dopravě nebo nové informace související s budoucím financováním veřejné dopravy přednesené paní Trezziovou. Získat tolik informací a podnětů a mít možnost určitého srovnání by v případě individuálního sběru informací stálo jednoho každého účastníka násobky času i peněz. Je ale třeba zmínit i tzv. networking, tedy vytváření profesních vztahů mezi odborníky z dané oblasti. I tady vidím vysokou přidanou hodnotu naší konference.


CT: Kolik bylo celkem účastníků, kteří na konferenci přijeli?

PMDP: V Plzni se sešlo téměř 300 odborníků, kteří reprezentovali 9 evropských států.


CT: Chcete něco vzkázat čtenářům dopravního webu Citytrans CZ ?

PMDP: Určitě. Zachovejte nám prosím přízeň a určitě přijeďte na druhý ročník, který plánujeme na první polovinu dubna 2013. Budete vítáni.


Děkujeme za rozhovor.
Autor: mb-130411z-120511w, Trvalý odkaz, Rozhovory 2011, Rozhovory, 12.5.2011

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru