31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZPraha (vše): Vyšší jízdné od 1. 8. 2021 v Praze. Pražští zastupitelé v dubnu 2021 odhlasovali zvýšení cen jednotlivého jízdného. Například pražská jízdenka na 30 minut s dosavadní cenou 24,- Kč se navyšuje na 30,- (31,- Kč SMS), na 90 minut s dosavadní nominální hodnoutou 32,- Kč je nově za 40,- Kč (42,- SMS). Ceny turistických jízdenek na 1 den se zvyšují z 110,- Kč na 120,- Kč, na tři dny z 310,- Kč na 330,- Kč. Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednotné nepřestupní jízdné 60 Kč. Platným jízdním dokladem pro lanovku zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě. V těchto případech tedy již není nutné kupovat si speciální jízdenku. Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné 100 Kč (dosud 60 Kč).Změna cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R na území Prahy. U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma, hlídané parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den, parkoviště blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den. Ceny za parkování již nebudou součástí Tarifu PID.Ve Středočeském kraji se pak mění nejenom ceny jednotlivých, ale i předplatních jízdenek.
Autor: (005359cz)-mb-300921v-300921w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.9.2021
Praha (vše): Pokuty online. DP Praha zprovoznil na svém eshopu od počátku července 2021 funkcionalitu Online platba pokuty, která umožňuje okamžitou bezkontatní úhradu za tarifní prohřešek v rámci pražské MHD.
Autor: (005358cz)-mb-300921v-300921w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.9.2021
Praha (vše): Oprava Vyšehradského tunelu. V době od 7.8.2021 do 27.8.2021 byl opravován Vyšehradský tunel, resp. zejména tramvajová trať. Vzhledem k omezenému prostoru byl vyloučen automobilový provoz, i NAD v úseku Výtoň - Podolská vodárna. Chodci a cyklisté mohli využít omezeného prostoru v tunelu, avšak museli dodržovat signály dočasného SSZ u obou portálů tunelu. Náhradní dopravu MHD v dotčeném úseku zajistila nikoliv autobusová, nýbrž lodní linka X-21. Běžně zde jezdily dvě lodě náhradní dopravy, ve špičkách pracovního dne vypomáhaly další.
Autor: (005356cz)-mb-290921v-290921w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.9.2021
Praha (vše): Uvolňování protiepidemických opatření v PID. Od pondělí 17. května 2021 byla zrušena některá omezení v odbavování cestujících na autobusových a tramvajových spojích. Cestující mohou do všech vozidel opět nastupovat také předními dveřmi. Cestující toto rozhodně uvítaví zejména v případě vypraveného solovozu v přepravních špičkách pracovního dne. Kromě toho DPP na tramvajových linkách obnovil zastávky na znamení.
Autor: (005347cz)-mb-110621v-110621w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.6.2021
Praha (vše): Další razantní omezení noční PID. Od noci z 24. na 25. 3. 2021 došlo ke zrušení tramvajové linky č. 99 a omezení provozu 904, 906, 909, 912, 913, 916, s tím, že u linky č. 912 prodloužen interval z 30 minut na 60 minut, u linek č. 913 a 916 je omezení ještě razantnější, a sice ze 60 na 120 minut. Je tedy otázkou, zda při 120 min. intervalu bude ještě o tyto noční spoje zájem...
Autor: (005344cz)-mb-310321v-310321w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.3.2021
Praha (vše): Razantní omezení PID. Od 7. 3. 2021 omezí Středočeský kraj o 10 % PID redukcí některých spojů či snižováním kapacity. Kraj si od tohoto opatření slibuje ušetření 150 - 200 mil. Kč, aby alespoň částečně snížil propad tržeb, které postihly nejenom tento dopravní systém vlivem pandemie koronaviru.
Autor: (005341cz)-mb-030321v-030321w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.3.2021
Česká republika (vše): Respirátory do MHD. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 nařídilo mimořádné protiepidemické opatření, které od čtvrtka 25. února 2021 nařizuje použití respirátoru při cestě MHD, a to včetně zastávek a nástupišť. Toto nové opatření má pomoci účinněji chránit cestující i zaměstnance dopravních podniků a snížit šíření kapének nových intenzivnějších mutací koronaviru Covid-19. Nová povinnost se vztahuje na všechny prostředky městské veřejné dopravy, na zastávky a v případě Prahy i na prostory metra. Výjimku mají děti do 15 let, u kterých postačí chirurgická rouška.
Konkrétně v systému Pražské integrované dopravy se situace s dodržováním výše uvedených opatření citelně zlepšila zejména v podpovrchové dopravě, ale v té povrchové je dodržování opatření horší. V podstatě v každém voze či tramvajové soupravě je alespoň jeden cestující, který nehraje fair-play podle stanovených pravidel. Největší pražský dopravce ale na vyžadování opatření rezignoval, nikdo ze zaměstnanců to nekontroluje.
Autor: (005340cz)-mb-030321v-030321w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.3.2021
Praha (vše): 105. výročí od zaměstnaní prvních žen v pražské MHD. Dopravní podnik hl. m. Prahy si v prosinci 2020 připomněl 105. výročí od chvíle, kdy se v řadách zaměstnanců zabezpečujících provoz MHD v Praze vůbec poprvé objevily ženy. První průvodčí tramvají nastoupily tehdy do svého zaměstnání 1. prosince 1915, kdy byly zařazeny do stálé služby na vlečných vozech. Tehdejším Elektrickým podnikům král. hlavního města Prahy, předchůdci DP Praha, pomohly v období první světové války nahradit muže, kteří museli narukovat na frontu. V současnosti tvoří ženy cca 15 % z celkového počtu zaměstnanců DPP.
Autor: (005334cz)-mb-230121v-230121w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.1.2021
Benešov (vše): Nové autobusové nádraží v Benešově. Město Benešov zahájilo od 11. 12. 2020 provoz nového autobusového terminálu na místě dosavadního. Odjezdová stání jsou částečně zastřešena, takže cestující se nemusí obávat, že při nastupování či vystupování z autobusu budou naplno zasaženi klimatickou nepřízní. Co je však na dnešní dobu zvláštní, je skutečnost, že odjezdová stání jsou šikmo orientovaná a vyjíždí se z nich couváním, což z hlediska bezpečnosti není ideální. V rámci výstavby terminálu byl opodál vybudován i parkovací dům pro automobily, včetně umístění cykloboxů pro jízdní kola.
Autor: (005328cz)-mb-010121v-010121w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.1.2021
Praha (vše): Nový nátěr MHD v Praze - totální úlet. Nové grafické řešení podoby dopravních prostředků a kompletní vizuální identity integrované veřejné dopravy Hl. m. Prahy a Středočeského kraje , které vzešlo z designérské soutěže, je totální úlet. Červená barva kombinovaná se světle šedou by se možná dala akceptovat, ale nikoliv podle schváleného manuálu, který nerespektuje linie vozidel povrchové MHD. První nevzhledná vlaštovka vznikla v podobě nátěru autobusu SOR NB 12 ev.č. 3694. Návrh by možná byl akceptovatelný u podzemní dráhy, ale jestliže má jít o komplexní barevné řešení, je to řešení velmi nešťastné. Pokud už se několik let aplikují červenomodrobílé nátěry podle manuálu Ropidu, a takto natřených vozidel je již nemalé množství, mělo se u toho zůstat. Vzhledem k tomu, že např. jenom společnost Arriva, která jezdí se svými vozy v PIDu, používá odhadem 15 variant a podvariant nátěrů svých autobusů, je asi nereálné, aby se jednoho dne objevovaly v systému Pražské integrované dopravy všechny vozy v unifikovaném nátěru. Při průměrné životnosti autobusu v PID cca 10 let a současným koronaopatřením budeme za pár let asi vůbec rádi, když cestujícím nějaký spoj vůbec přijede.
Autor: (005309cz)-mb-171120v-171120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 17.11.2020
Praha (vše): Ohavnost na Palackého náměstí. V říjnu 2020 nainstaloval DP Praha na zastávku Palackého náměstí nový zastávkový sloupek a přístřešek. O tom, že velké množství zastávkových přístřešků v Praze je dávno za zenitem své slávy, není sporu. Horší je, že město Praha v zastoupení DP Praha několik let přešlapuje na místě, a pak vyprodukuje velehrůznou ohavnost. Tmavá, pohřební barva nátěru, nelícující nosné profily, nepříliš dobře odladěný digitální panel s odjezdy spojů, provedení přístřešku do kterého bude foukat vítr a částečně i pršet a mřížky větráků chlazení digitálního panelů, které nereflektují, že jde o venkovní instalaci, ke které má přístup kdokoliv. Zastávkový označník je díky své černé barvě zřejmě pánovanou zástavkou pohřební tramvaje, která bude někdy v budoucnu jezdit jistojistě okolo... Kam se poděla tradiční pražská červená, či červenožlutá barva?
Autor: (005308cz)-mb-171120v-171120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 17.11.2020
Praha (vše): Poloha vozidel v PIDu. Na počátku října 2020 zveřejnil Ropid na webových stránkách mapa.pid.cz hezky graficky ztvárněné rozhraní se zobrazováním polohy spojů. Linky lze i filtrovat. Nejenom pro dopravní nadšence je určen odkaz s typem vozidla, kde se cestující může dozvědět, jaký typ vozidla mu přijede. Tuto funkcionalitu zatím nepodporují vozidla DP Praha, ani železniční vozidla v rámci PID.
Autor: (005303cz)-mb-161120v-161120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.11.2020
Praha (vše): Roušky v pražské MHD. DP Praha zavedl od 1. 9. 2020 (stejně jako ostatní města v ČR) opět povinné nošení roušek cestujících.
Autor: (005298cz)-mb-041120v-041120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.11.2020
Jihlava (vše): Oslavy 111 let jihlavské MHD. Oslavy 111 let MHD v Jihlavě se konaly v rámci Evropského týdne mobility o víkendu 19. - 20. září 2020. Po oba víkendové dny byl připraven bohatý program, jako jsou například prohlídka starých i nových vozů MHD nebo jízdy retrolinkami. Na zvláštních linkách se objevila různá historická vozidla - Škoda 7 Tr, Škoda 8 Tr, Škoda 9 Tr, Škoda 14 Tr, Škoda 21 Tr, Škoda 706 RO, Škoda 706 RTO, Karosa ŠM11, Karosa B732, Ikarus 280. Velmi zajímavé bylo aranžované noční fotografování dopravních prostředků. Počasí vyšlo, a je s podivem, že se vůbec akce uskutečnila vzhledem k další vlně koronaviru.
Autor: (005297cz)-mb-041120v-041120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.11.2020
Praha (vše): Nová Trojská lávka v provozu. Od 23. 10. 2020 je v provozu nově postavená Trojská lávka, která je náhradou za původní, zřícenou v prosinci 2017. Zároveň byl po otevření lávky zrušen provoz přívozu P8.
Autor: (005294cz)-mb-031120v-031120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.11.2020
Praha (vše): Ukončení provozu některých linek DP Praha od 17.10.2020. Vzhledem k opětovnému vyhlášení nouzového stavu od 13. 10. 2020, uzavření restaurací a barů již ve 20:00, zrušení všech kulturních i sportovních akcí a z toho vyplývajícímu poklesu poptávky i vytíženosti večerních spojů po 20:00 v průměru o téměř 60 % Hlavní město Praha, ROPID a DP Praha od soboty 17. 10. 2020 dočasně ukončili provoz na 35 vybraných autobusových linkách již ve 22:00. Jedná se o linky 101, 108, 110, 115, 117, 121, 124, 142, 143, 147, 153, 155, 158, 160, 164, 168, 169, 170, 175, 185, 196, 203, 204, 207, 208, 209, 224, 228, 230, 240, 245 a 247. Provoz bude obnoven až po návratu k běžnému stavu.
Autor: (005289cz)-mb-201020v-201020w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.10.2020
Hostivice (vše): Zrušeny dopravní oslavy v září 2020 v Hostivici. Na základě rozhodnutí Města Hostivice, potažmo Městského kulturního střediska Hostivice je z důvodu opatření proti šíření viru Covid-19, zrušena dopravní část Městských slavností, plánovaná na sobotu 5. 9. 2020.
Autor: (005281cz)-mb-010920v-010920w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.9.2020
Praha (vše): Zahájena rekonstrukce dolní části Václavského nám. Ve středu 15. 4. 2020 byla poklepáním základního kamene zahájena rekonstrukce dolní části Václavského náměstí v Praze. Rekonstrukční práce začnou v pondělí 20. dubna. Projekt bude stát asi 330 mil. Kč a kompletně bude dokončen do prosince 2021. Na tyto práce mají navázat rekonstrukční práce i v horní části náměstí, kde je připravována výstavba nové tramvajové tratě.
Autor: (005266cz)-mb-150520v-150520w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.5.2020
Praha (ost): Ochranné roušky pro DP Praha. Ochranných hygienických prostředků, jako jsou roušky, respirátory, rukavice apod. je i u DP Praha stále akutní nedostatek. DP Praha zajistil alespoň nejnutnější množství roušek vlastními silami s využitím výrobních kapacit v ČR u textilní společnosti Timo. První dodávku roušek od společnosti Timo z Litoměřic očekává Praha a DP Praha již v pondělí 23. 3. 2020. DP ji prioritně rozdistribuuje těm zaměstnancům, kteří jsou v nejčastějším kontaktu s veřejností, zejména řidičům a strojvedoucím. Další várky roušek by měly následovat v dalších dnech. Praha a DP Praha si v Litoměřicích zatím objednali několik desítek tisíc vysoce kvalitních dvouvrstvých bavlněných roušek. Výhodou těchto dvouvrstvých roušek je možnost opakovaného použití, lze je prát či vyvařovat, žehlit a pak opět použít. Lze do nich vkládat antibakteriální a antivirotickou vložku a měnit pouze tu. Díky ekologické výrobě a možnosti opakovaného používání jsou šetrnější k životnímu prostředí než roušky jednorázové.
Autor: (005255cz)-mb-200320v-200320w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.3.2020
Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 23. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. U všech denních tramvajovýc linek je zřízen prázdninový provoz (interval prodloužen o 1-2 min.). U linek č. 2, 8, 12, 13, 15 – se ruší provoz v období od cca 22:30 (odjezdy z konečných) do cca 0:30. Linka č. 16 je v provozu i v úseku Kotlářka – Sídliště Řepy. Omezení se dotýká i železničních linek S10, S27.. Zrušeny jsou i některé spoje soukromé společnosti Leo Express. Od 24. 3. 2020 je pak omzen provoz na železniční lince č. R9.
Autor: (005254cz)-mb-200320v-200320w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.3.2020
Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 20. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. U tramvajových linek č. 91 - 99 – Jednotný interval 30 min. (jízdní řád shodný s běžným pracovním dnem). Omezení provozu na autobusové lince č. 100. U nočních autobusových linek č. 904, 905, 910, 911, 912, 915 – jednotný interval 30 min. (jízdní řád shodný s běžným pracovním dnem). Od 21. 3 . 2020 zrušení autobusové linky AE. Noční (víkendové) rozjezdy všech železničních linek (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S22) jsou omezeny. Omezení se týká i železničních linek R16, R17, R20 (R15) , R21, R22, R24, R26, U21, U22. Ruší se linka Pražský motoráček. V provozu tramvají (s výjimkou typu 14T a 15T) dochází od soboty 21. března 2020 k uzavření prvních dveří pro výstup a nástup cestujících obdobně jako u autobusů.
Autor: (005253cz)-mb-200320v-200320w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.3.2020
Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 18. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. V v důsledku mimořádných opatření postupně zaváděných Vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru Covid-19 klesá v těchto dnech počet cestujících, kteří využívají pražskou MHD. V pondělí 16. března 2020 v Praze využilo MHD v průměru o 71 % méně cestujících než v pondělí 2. března 2020. O téměř polovinu se propadl počet přepravených cestujících po zavedení karantény, tj. při srovnání údajů z pondělí 16. a pátku 13. března. Paralelně s tím, jak klesá počet cestujících v pražské MHD, naopak roste počet zaměstnanců DPP i dalších dopravců, kterým byla nařízena povinná karanténa. Jenom DPP má k dnešnímu dni v karanténě více než 100 zaměstnanců.

Metro:
Od soboty 21. března 2020 bude na všech linkách metra nasazen prázdninový jízdní řád, což znamená prodloužení intervalů o 1-2 minuty. Prázdninový režim na lince B (Zličín – Černý Most) je v platnosti již od 18. 3. 2020.

Tramvaje:
Od pondělí 23. března 2020 bude na všech tramvajových linkách také nasazen prázdninový jízdní řád, což v praxi znamená prodloužení intervalů ve špičkách i během dopoledního období všedních dnů o 2 minuty (ve špičkách z 8 na 10 minut, dopoledne z 10 na 12 minut). U páteřních linek č. 9, 17 a 22 bude interval ve špičkách upraven ze 4 na 5 minut a dopoledne z 5 na 6 minut. Oproti běžnému prázdninovému provozu budou jezdit také linky č. 4 a 21.

Večerní a noční doprava:
Jak již bylo avizováno, vzhledem k velmi výraznému poklesu poptávky hlavně ve večerním a nočním provozu bude od pátku 20. března 2020 dočasně provoz o víkendových nocích stejný jako ve všední dny, tedy intervaly u tramvají (91 až 99) a páteřních autobusových linek (904, 905, 910, 911, 912 a 915) zůstanou na 30 minutách. Podobně jako u doplňkových denních autobusových linek bude také provoz doplňkových tramvajových linek č. 2, 8, 12, 13 a 15 od pondělí 23. března ukončen již kolem 22:30.

Autobusy:
Provoz autobusů zůstává stejný jako dosud, čili jsou v pracovních dnech mírně prodlouženy intervaly na nejčastěji jezdících linkách, u vybraných městských linek je provoz ukončen již ve 22:30, zároveň nejsou v provozu školní linky ani školní spoje na příměstských linkách. Od soboty 21. března bude dále prodloužen interval u letištních linek č. 100 a 119 vzhledem k omezenému provozu Letiště Václava Havla Praha.

Vlaky:
Provoz vlaků zatím zůstává bez omezení kromě městské linky S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař), která nevyjela již ve středu 18. března 2020. Je možné, že s ohledem na výrazný pokles počtu cestujících dojde v následujících dnech ke snížení kapacity i na dalších vlakových linkách, nicméně všechny případné úpravy je nutné koordinovat se Středočeským krajem.

I nadále jsou v platnosti všechna dosavadní preventivní opatření pro minimalizaci rizika nákazy v MHD, tedy povinnost otevírat v zastávkách všechny dveře vozů, vyhrazení prostoru předních dveří autobusů pouze pro řidiče, vypnuté systémy uzavřené cirkulace vnitřního vzduchu ve vozidlech, a také zvýšená dezinfekce dopravních prostředků. I nadále mají cestující povinnost vstupovat do dopravních prostředků a do prostoru stanic metra se zakrytým nosem i ústy pomocí respirátoru, roušky, šátku, šály či jiné tkaniny.

Pro nákup jízdenek je doporučeno využít aplikaci PID Lítačka nebo bezkontaktní terminály, případně si jízdenky zajistit předem v jízdenkovém automatu, či e-shopu. Pro vyhledání aktuálního spoje doporučujeme kromě webových stránek DPP www.dpp.cz používat aplikaci PID Lítačka nebo portál www.idos.cz.

Vzhledem k aktuálnímu průběhu šíření koronaviru lze v následujících dnech očekávat další omezení Pražské integrované dopravy.
Autor: (005252cz)-mb-180320v-180320w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.3.2020
Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 17. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. U všech autobusů dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče. Ve všech zastávkách budou městské i příměstské autobusy otevírat všechny dveře (vyjma prvních) bez nutnosti využívat tlačítka dveří. Omezení provozu u linek č. 112 a 236. U následujících linek - 101 108, 110, 115, 116, 117, 121, 124, 130, 138, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 175, 185, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 224, 228, 236, 240, 246, 247 se ruší provoz v období od cca 22:30 (odjezdy z konečných) do cca 0:30.

Pro všechny dopravní prostředky na území hl. m. Prahy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).
Autor: (005250cz)-mb-160320v-160320w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.3.2020
Praha (vše): Covid19 v Praze – dopravní postřehy k 13.3.2020 Pražská integrovaná doprava:

Opatření od 11. 3. 2020 - zrušen provoz školních linek číslo 251 až 275. Omezení provozu linek 107, 119, 143. V metru jsou ve stanicích otevírány všechny dveře vozů, bez nutnosti využívat tlačítka dveří. U tramvají jsou zrušeny zastávky na znamení, stejně jako u metra jsou otevírány všechny dveře vozů, bez nutnosti využívat tlačítka dveří.

Opatření od 13. 3. 2020 – ke stávajícím opatřením se přidávají další. Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech, kde o něj byl minimální zájem. U městských autobusů dojde k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče (vzhledem k počtu vozidel bude realizováno postupně). U některých příměstských autobusů bylo zjištěno, že první řada sedadel pro cestující je zapáskována, a sedící cestující se tedy nedostávají do bezprostředního kontaktu s řidičem. Ve stálých zastávkách budou městské i příměstské autobusy otevírat všechny dveře bez nutnosti využívat tlačítka dveří (v zastávkách na znamení zůstává zatím stávající režim). Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek na přívozech.

Opatření od 14. 3. 2020 – mimo již zavedených opatření jsou přidána nová . Zavádí se omezení provozu (prázdniny) a ruší se školní spoje u linek č. 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 340, 342, 343, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 388, 389, 392, 393, 395, 399 (příměstské linky) – 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 476, 479, 480, 482, 485, 488, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 531, 555, 580, 583, 584, 589, 590, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 617, 619, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 650, 651, 652, 653, 656, 659, 660, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 678, 679 (regionální linky) . Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek na přívozech. Hlavní město také doporučilo omezení hotovostního prodeje jízdenek u příměstských autobusů a maximální využívání bezhotovostního odbavení. I v autobusech příměstských linek by za jízdy měli cestující dodržovat dostatečný odstup od řidiče a vystupovat jinými než předními dveřmi. DP Praha zavíra Muzeum MHD a také všech devět středisek dopravních informací. Stanice metra budou vybaveny 120 velkokapacitními dávkovači o objemu 800 ml s dezinfekční látkou. V bezbariérových stanicích budou také u vstupů do výtahů. Obsah dávkovačů bude DPP průběžně doplňovat. Jedná se o baktericidní a virucidní látku na vodní bázi na ruce.

Opatření od 16. 3. 2020 – mimo již zavedených opatření jsou přidána nová. Na městských linkách (kromě již dříve uvedených) jsou nasazeny jízdní řády, které byly platné v letošním roce v lednu a únoru (na páteřních linkách to ve špičkách znamená prodloužení intervalu o 1,5–2,5 min.). Na městských linkách svázaných s příměstskými spoji budou nasazeny upravené jízdní řády, a to na základě rozhodnutí Středočeského kraje o zavedení prázdninového provozu na příměstských a regionálních linkách PID. Tramvaje na nostalgické lince č. 23 nebudou jezdit počínaje pondělkem 16. 3. 2020. V návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření Vlády ČR se DP Praha také rozhodl nezahájit provoz na historické lince č. 41, který měl začít od 28. 3. 2020.

Uvažované opatření od 20. 3. 2020 – mimo již přijatých opatření se předpokládá zrušení tzv. pátečního provozu. To je večerní páteční a sobotní posílení provozu nočních tramvají.

Další změny nelze predikovat, záleží na aktuálním vývoji šíření koronaviru.

Autor: (005249cz)-mb-130320v-130320w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.3.2020
Praha (vše): Prevence - dveře v tramvajích a metru. Z preventivních důvodů (podstatné snížení nutnosti dotýkat se tlačítek na dveřích) je s okamžitou platností zavedeno následující opatření: na všech linkách pražského metra a tramvají budou vozidla dočasně otevírat všechny dveře ve všech zastávkách.
Autor: (005247cz)-mb-110320v-110320w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.3.2020
Ostrava (vše): Konec papírových jízdenek v Ostravě. Dopravní podnik Ostrava (DPO) zrušil od 1. 1. 2020 papírové jízdenky, a sice přesně tři a půl roku po zavedení bezhotovostních plateb bankovními kartami ve všech vozidlech. DP si od tohoto kroku slibuje každoroční úspory ve výši zhruba 10 milionů korun a navíc nemusí investovat do obnovy odbavovacího systému na papírové jízdenky. Cestujícím jako částečnou náhradu za papírové jízdenky zavede tzv. Kreditní jízdenkou, což je v podstatě elektronická předplacenka (s možností dobíjení) s dostupností v některých automatech, v předprodejích DP a u některých externích prodejců. Cestující tak mimo této možnosti mohou využívat široké škály jízdného - karta Odiska, bankovní karta, aplikaci MojeDPO nebo SMS jízdenka.
Autor: (005232cz)-mb-010120v-010120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.1.2020
České Budějovice (vše): Vtipné video DPMČB. Dopravní podnik města České Budějovice v závěru roku 2019 zveřejnil velmi vtipné video s podtitulem "Někdy je nejlepší se sám sobě zasmát a jet dál!" Zajímavě sestříhané video ukazuje provoz DPMČB z pohledu provozovatele s poukázáním třeba na nutnou pravidelnou obnovu vozového parku (dopravní nehoda) :-) atd.
Autor: (005231cz)-mb-010120v-010120w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.1.2020
Praha (vše): Nový web DP Praha. Ve čtvrtek 12. prosince 2019 spustil DP Praha pilotní provoz nové verze webových stránek www.dpp.cz Dosavadní verze byla již z roku 2008 a nereflektovala současné trendy. Funcionality budou dle vyjádření dopravce přibývat.
Autor: (005229cz)-mb-181219v-181219w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.12.2019
Praha (vše): Dispečink Ropidu bude fungovat v nepřetržitém provozu. Koordinační dispečink organizace Ropid, který má pracoviště v pražských Letňanech, se připravuje na rozšíření provozu. Během roku 2020 má najet na režim 24/7, kdy to přesně bude, nelze s jistotou říci, záleží na dostatku patřičných pracovníků, předběžně se uvažuje o polovině roku 2020.
Autor: (005228cz)-mb-181219v-181219w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.12.2019
Plzeň (vše): Mikulášská nadílka pro černé pasažéry v Plzni. Ve čtvrtek 5. 12. 2019 dostali černí pasažéři od Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) příležitost, jak se „vykoupit ze svých hříchů“. Všichni cestující zachycení bez platného jízdního dokladu mohou využít tzv. podmíněné amnestie a zakoupením předplatného kuponu se vyhnout pokutě (pouze za manipulační 40,- Kč poplatek), a sice do 15 dnů od incidentu. Pracovníci přepravní kontroly rozdali celkem 80 voucherů černým pasažérům.
Autor: (005221cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.12.2019
Praha (vše): Poklidná doprava při rozloučení. Při rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně dne 11. 10. 2019 nedošlo díky vhodně uspořádaným koridorům pro pěší, posílení provozu metra B, odklonu tramvajové linky 17 a kvalitním dopravním informacím jak od dopravců, tak od sdělovacích prostředků, k zásadním dopravním komplikacím. Všem zainteresovaným stranám patří velký dík za důstojnou pietu.
Autor: (005200cz)-mb-131019v-131019w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.10.2019
Praha (vše): Na letiště nejprve autobusy, pak trolejbusy. Počátkem října 2019 vypsal DP Praha výběrové řízení na dodání 20 velkokapacitních autobusů pro obsluhu letištní linky 119. Již dříve, 16. září 2019, schválila Rada hl. m. Praha eletrifikaci linky 119. V praxi to bude znamenat nasazení bateriových trolejbusů a výstavbu trolejbusové trati v úseku z Nádraží Veleslavín, (+ troleje i na samotném terminálu), přes Dědinu až na Terminál 3. Na konečné na letišti má vzniknout dobíjecí stanice. Zatímco autobusy by měly být dodány a nasazeny na linku již do konce roku 2020, na trolejbusy si budeme muset počkat zřejmě do roku 2023.
Autor: (005199cz)-mb-131019v-131019w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.10.2019
Ostrava (vše): Uskutečnil se Ostravský den dopraváků. V sobotu 7. 9.2019 se v rámci jubilea 125 let MHD v Ostravě a 70 let Dopravního podniku Ostrava uskutečnil Den ostravských dopraváků. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí DPO, prohlédnout si současné i historické dopravní prostředky, svézt se historickými vozidly nebo se zúčastnit doplňkového kulturního programu.
Autor: (005198cz)-mb-131019v-131019w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.10.2019
Strančice (vše): Den PID ve Strančicích 2019. V sobotu 12. října 2019 se bude konat od 10:00 do 17:00 hod. na vlakovém nádraží ve středočeských Strančicích, Regionální den Pražské integrované dopravy. Kromě tradičních zvláštních jízd historických vlaků nebo autobusů do okolí Strančic čeká na návštěvníky zajímavý doprovodný program v rámci komentovaných prohlídek Velkopopovického pivovaru, Památníku Josefa Lady v Hrusicích, nebo hvězdárny v Ondřejově. Plánovány jsou jízdy železničními vozidly řad M131, 749, 451, 140. Z autobusů se má objevit Ikarus 280, Avia-Ikarus 543, Karosa ŠD11, Karosa ŠD11 Tourist a Škoda 706 RTO LUX.
Autor: (005195z)-mb-011019v-011019w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.10.2019
Plzeň (vše): Vlídnost k černým pasažérům. Ve středu 11. 9. 2019 vyšly Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) opět vstříc černým pasažérům. Všichni cestující zachycení bez platného jízdního dokladu mohou využít tzv. podmíněné amnestie a zakoupením předplatného kuponu se vyhnout pokutě. Letos se "nachytalo" 117 černých pasažérů. Tradiční amnestii konají PMDP každoročně již od roku 2013.
Autor: (005193z)-mb-280919v-280919w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.9.2019
Plzeň (vše): Propojení PMDP a HZSPK. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZSPK) propojily své informační systémy a jejich spolupráce se tak výrazně zefektivní. Hasiči budou schopni dorazit na místo zásahu dříve a dispečerům PMDP se zkrátí reakční doba pro případný odklon linek městské veřejné dopravy.
Autor: (005192z)-mb-280919v-280919w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.9.2019
Zubrnice (vše): V Zubrnicích jezdil autobus. Po celé letní prázdniny , tedy od 5. 7. do 1. 9 .2019, jezdil o víkendech a svátcích, na zvláštní turistické lince T32 historický autobus Škoda 706 RTO dopravce Autobusy Karlovy Vary. Provoz historické autobusové linky vhodně doplňoval provoz historické turistické železniční linky T3.
Autor: (005189z)-mb-280919v-280919w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.9.2019
Praha (vše): Doprava na Pražské muzejní noci 2019. V sobotu 8. .6. 2019 se uskutečnil již 16. ročník tradiční a velkolepé akce Pražská muzejní noc. Pražskou muzejní noc uspořádali Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi. Od 19:00 hod až do 01:00 hod. následujícího dne otevřelo své dveře návštěvníkům 45 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 70 objektech společně s Pražským Quadriennalem. Vstupné bylo buď bezplatné nebo symbolické. Obrovské množství návštěvníků si vyžádalo podobné opatření jako v předchozích letech. Provoz metra byl prodloužen do 1:00 hod. Byly zřízeny zvláštní autobusové linky č. 1 - 9, na které byly nasazeny autobusy SOR NB12 a NB18, v několika případech i krátké Citybusy novějších serií. Obzvláště dopravním fanoušků udělala radost zvláštní tramvajová linka 42, na kterou byly nasazeny soupravy historických tramvají. V provozu se objevily soupravy ev.č. 2272 +1304; 349 +1562; 2210 + 1530.
Autor: (005154cz)-mb-090619z-090619w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2019
Praha (vše:) Dvorecký most na scéně. Rada hl m. Prahy pod č. 596 ze dne 8.4.2019 odsouhlasila výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 42821 Dvorecký most; projektová a inženýrská činnost", což je předposlední stupeň k fyzické realizaci nového mostu včetně tramvajové tratě. Vybraná společnost dopracuje veškerou stavební dokumentaci nutnou k výstavbě mostu. Cena za projektové práce byla stanovena na cca 132 mil. Kč vč dph. Dvorecký most je důležitou součástí plánované jižní tramvajové tangenty.
Autor: (005139cz)-mb-140419z-140419w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.4.2019
Brno (vše): Velká dopravní nehoda v Brně. V pondělí 1. 4. 2019 cca ve 13:45 došlo u křižovatky Křenová x Masná k velké dopravní nehodě tramvaje KT8D5R.N2 ev. č. 1715 s trolejbusem Škoda 21Tr ev. č. 3029. Trolejbus jedoucí do centra po ulici Křenová z prozatím nezjištěných příčin vybočil do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí tramvají. Při střetu došlo ke zranění obou řidičů a cestujících v trolejbusu, tramvaj jela naštěstí bez cestujících. Dle dostupných informací ve sdělovacích prostředcích bylo celkem 8 osob (včetně obou řidičů) zraněno těžce a 32 lehce. Tramvaj KT8D5R.N2 bude nejspíše opravena, trolejbus Škoda 21Tr ev. č. 3029 se vzhledem k rozsahu poškození už asi do brněnských ulici nepodívá. Příčina a okolnosti dopravní nehody jsou v šetření, podle zveřejněného videa na internetu to ukazuje nejspíše na technickou závadu trolejbusu.
Autor: (005133cz)-mb-070419z-0704119w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.4.2019
Plzeň (vše): Máte hromadu důvodů – pokračování. Od 1. 4. 2019 je spuštěna další kampaň na podporu MHD, která se tentokrát zaměřuje na chování samotných cestujících. Jedná se o společnou kampaň vytvořenou pod hlavičkou Sdružení dopravních podniků ČR, do které se zapojilo 17 dopravních podniků po celé ČR.. Stěžejní částí kampaně jsou videa, která s jistou mírou nadsázky znázorňují běžné situace cestujících v MHD. Spotům připraveným formou komentovaného sportovního zápasu propůjčil svůj hlas skvělý sportovní komentátor Petr Svěcený. Videa jsou volně dostupná na Youtube PMDP.
Autor: (005130cz)-mb-060419z-060419w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.4.2019
Praha (vše): Muzeum na Orionce nevznikne. Uvažovaná pobočka Muzea MHD ve Střešovicích, která se měla realizovat v objektu DP Praha na Orionce, nevznikne. Místo toho bude rozšířeno muzejní zázemí ve Střešovicích. Do budoucna je pak počítáno se vznikem depozitáře v Hostivaři.
Autor: (005120cz)-mb-230319v-240319a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.3.2019
Ostrava (vše): Vyšší četnosti asisentů přepravy v Ostravě. Od ledna 2019 mohou cestující na linkách Dopravního podniku Ostrava (DPO) narazit na asistenty přepravy i v noci. V nočních spojích se nově pravidelně objevují dvě čety po čtyřech asistentech společně s městskými strážníky. Rovněž pokračují investice DPO do rozšiřování počtu kamer ve vozidlech i na zastávkách.
Autor: (005114cz)-mb-030319v-030319w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.3.2019
Praha (vše): Víkendové retrojízdy u DP Praha. DP Praha uskutečnil první březnový víkend dvě zajímavé akce. První se stala akce s historickou soupravou metra typu 81.71, která se v sobotu 2.3.2019, u příležitosti 45 let pražského metra, vydala na linku B.Druhou zajímavostí se stal výjezd historické tramvaje T3 (2. prototypu) ev.č. 6102 na běžnou linku č. 2 v sobotu i neděli.
Autor: (005113cz)-mb-030319v-030319w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.3.2019
Praha (vše): Muzeum MHD v provozu i v zimě. V době od 5. ledna do 31. března 2019, a to vždy od 9 do 17 hodin, je pro návštěvníky otevřeno Muzeum MHD ve Střešovicích. Nechme se tedy překvapit, jaký vliv to bude mít na celkovou návštěvnost muzea.
Autor: (005110cz)-mb-150119v-150119w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2019
Pardubice (vše): Totální STOP v pardubické MHD V pondělí v 14. ledna 2019 ve večerních hodinách došlo ke kompletnímu zastavení provozu pardubické MHD z důvodu náledí. Doprava byla zastavena cca na 92 min. Naposledy se pardubická MHD zastavila v prosinci 1989 při generální stávce.
Autor: (005109cz)-mb-150119v-150119w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2019
Praha (vše): Diskutabilní projekt "Bob a Bobek králíci z klobouku v MHD". DP Praha spustil projekt zaměřený na zlepšení chování cestujících v pražské MHD. Jde o plošinovou soutežní hru, kterou si uživatelé mobilních telefonů s OS Android a iOs mohou zdarma stáhnout do svého zařízení. Bohužel se zatím nesetkala s příliš pozitivní odezvou. Zatímco v Google store uživatelé připomínkují technickou nedokonalost a nepříliš dobrou propracovanost hry, na Facebooku DP Praha jsou reakce ještě ostřejší. Uživatelé vysloveně krititizují (a nutno říci, že oprávněně) městského dopravce za to, že si nedokáže poradit se špinavými a páchnoucími bezdomovci v dopravních prostředcích.
Autor: (005100cz)-mb-221218v-221218w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.12.2018
Plzeň (vše): Černí pasažéři dostali druhou šanci. P odmíněn é amnestie u PMDP proběhl y standardně v červnu a v prosinci. Celkově bylo v roce 2018 rozdáno 114 voucherů , které využilo 15 cestujících. V případě, že se černý pasažér prokázal tímto poukazem a nabitým předplatným v minimálním rozsahu na 93 dnů v doplatkové pokladně přepravní kontroly, zaplatil pokutu pouze ve výši 40 Kč. Amnestii b ylo možné využít jako v předchozích letech do 15 kalendářních dnů po záchytu. Od roku 2013, kdy Plzeňské městské dopravní podniky zahájily kampaň "Nemám černý svědomí", využilo tohoto řešení celkem 122 cestujících.
Autor: (005099cz)-mb-221218v-221218w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.12.2018
Praha (vše): Konec klasických papírových kuponů v Praze. Od 1.1.2019 již nebudou v PID vydávány klasické papírové předplatní kupony k časovému jízdnému pro vnější pásma s ručně vpisovanými údaji. Pro zastánce tradiční papírové metody (či odpůrce metody elektronické) se až tak mnoho nemění, jednoduše si na předplatním místě zakoupí kupon vytištěný z tiskárny.
Autor: (005098cz)-mb-221218v-291218a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.12.2018
Praha (vše): Most v Bubenské ulici v Praze uzavřen. Dne 23.10.2018 došlo z důvodu havarijního stavu mostu v Bubenské ulici k jeho uzavření. Nyní dojde k podepření mostu, aby mohl být co nejdříve z provozněn. Uzávěra se týká i provozu tramvajových linek.Během následujících let je pak předpokládána výstvba úplně nového mostu. Co je ovšem alarmující, je skutečnost, že ve velmi neuspokojivém stavu jsou další důležité pražské mosty přes Vltavu, a sice Libeňský, Hlávkův a Palackého.
Autor: (005078cz)-mb-241018v-241018w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.10.2018
Praha (vše): Dopravní kolaps v Praze v červenci 2018. Pondělí 9.7.2018 se v pražské dopravě vůbec nepovedlo. Chybné naplánování rekonstrukčních prací na mnoha silničních i tramvajových komunikací v Praze přes prázdniny zapříčinilo horší propustnost po celém městě. Bohužel, v ono pondělí 9.7.2018 došlo k frézování vozovky na Jiráskově mostě, což byl konec plynulé a pravidelné dopravy nejenom ve vnitřní Praze. Nejhorší situace byla v okolí Karlova náměstí, kde IAD zablokovala komunikace natolik, že tramvaje se v centru v podstatě zastavily. Desítky tramvajových vlaků stály desítky minut v kolonách zejména v okolí Lazarské. Situace se stabilizovala až třetí den po této události, kdy došlo ke změně režimu oprav na Jirákově mostě. Z této neblahé události vyplývá několik zkušeností.1) plánování výluk a oprav v Praze dělají amatéři, kteří nedokážou sesynchronizovat akce v různých částech Prahy. 2) Je dlouhodobě nevyhovující režim oprav, kdy není maximálně využíván čas, po který dělníci komunikace opravují. 3) Chybí nové odlehčovací komunikace, které by dovolily odsunout větší množství IAD z Prahy. 4) Chybí důraznější odmítání vjezdu IAD do centra města. 5) Chybí objízdné tramvajové tratě v centru Prahy.
Autor: (005058cz)-mb-090718v-150718a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.7.2018
Praha (vše): Spadlá navigační cedule na Zličíně. Po předchozím silném větru došlo k pádu navigační cedule metro v terminálu stanice metra Zličín. Cedule se odporoučela k zemi včetně ocelových závěsů z profilové oceli. Zde se bohužel projevil vliv koroze, každopádně celý terminál Zličín je již morálně a technicky dožilý a zasloužil by si kompletní rekonstrukci včetně výstavby nové infrastruktury. Každopádně je poměrně ostudné, že cedule na místě leži již téměř tři týdny.
Autor: (005051cz)-mb-210618v-210618w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2018
Brno (vše): DOD TM Brno 2018. O víkendu28. a 29. 4. 2018 se v areálu TM Brno konala tradiční přehlídka dopravních prostředků a též se konaly jízdy autobusových veteránů.
Autor: (005045cz)-mb-110518v-110518w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.5.2018
Praha (vše): Ropid míří do další desetiletky. Společnost ROPID připravuje strategický dokument Rozvoj Pražské integrované dopravy v letech 2018 – 2029. Cíle jsou nastaveny zhruba následovně. Dokončení integrace PID ve Středočeském kraji a s přesahem do krajů ostatních, s nimiž sousedí. Posilování kapacity železnice v rámci PID, výstavba nových železničních zastávek v Praze i regionu, realizace parkovišť typu P+R, B+R. Dalšími jsou vylepšování veškerého servisu vůči cestujícím, tedy plnění Standardů kvality PID, zvyšování procent bezbarierových stanic, zastávek a vozidel, rozvoj inteligentních dopravních systémů atd. Samostatnou kapitolou je rozvoj elektromobility, která se týká především největšího dopravce v rámci PIDu – Dopravního podniku hlavního města Prahy.
Autor: (005043cz)-mb-220418v-220418w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.4.2018
Praha (vše): Pokračující integrace PID v roce 2018. Společnosti Ropid i IDSK připravují v roce 2018 integrace dalších oblastí. Vzhledem k tomu, že nejde o triviální záležitost, zejména u autobusů, harmonogram integrace je jen orientační a záleží na spoustě okolností. Co se týče vlaků, od 4. 2. 2018 proběhla integrace oblasti Středočeský kraj – západ Kařez – Králův Dvůr-Popovice a Příbram – Zdice (tratě č. 170 a 200) – vč. rychlíkového segmentu kategorie R a Rx do stanice Praha hl. n.; Beroun – Rakovník (trať č. 174); Rakovník – Kamenné Žehrovice (trať č. 120) – vč. rychlíkového segmentu kategorie R až do stanice Kladno. Nejdále je v pokračující integraci železnice, kdy k 1. 7. 2018 mají být zaintegrovány veškeré železniční tratě na území Středočeského kraje, od poloviny prosince 2018 pak s přesahem do sousedních krajů. U autobusů se intenzivně připravuje spuštění integrace Příbramska, Nymburska, Kokořínska. V druhé polovině roku 2018 bychom se mohli dočkat integrace části Kolínska, Slánska, Berounska, Mladoboleslavska, Rakovnicka, Benešovska.
Autor: (005037cz)-mb-220418v-220418w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.4.2018
Praha (vše): Nový odbavovací systém v PID před spuštěním. Pokud vše půjde dobře, měli bychom se již od 1.7.2018 setkávat v provozu PID s novým odbavovacím a platebním systémem.
Autor: (005036cz)-mb-220418v-220418w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.4.2018
Ostrava (vše): DP Ostrava razantně obměňuje vozový park. Rok 2018 je pro vozový park DP Ostrava poněkud přelomový. Během roku DP obdržel nebo obdrží větší množství různých dopravních prostředků. Již bylo dodáno 10 trolejbusů Škoda 26Tr ev.č. 3731 – 3740, stejně tak i dva kloubové vozy Škoda 27Tr ev.č. 3811, 3812. V letošním roce se Ostravané mohou těšit ještě na první tramvaje značky Stadler nOVA z celkem 40 objednaných kusů, padesát nových autobusů s pohonem na CNG, deset minibusů a dva patrové autobusy, tzv. doubledeckery.
Autor: (005033cz)-mb-210418v-210418w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.4.2018
Praha (vše) Velký den PIDu v Letňanech. V sobotu 14.4.2018 se obratišti Letňany koná velká dopravní akce. Přehlídka současných typů autobusů jednotlivých dopravců PID, jízdy historickými autobusy do okolí, jízdy elektrobusem a parciálním trolejbusem, den otevřených dveří na koordinačním dispečinku PID a spousta dalších lákadel, to vše čeká na návštěvníky.
Autor: (005019cz)-mb-140418v-140418w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.4.2018
Praha (vše): Eskalátory na Veleslavíně – konečně! V pátek 13. dubna 2018 byly spuštěny do zkušebního provozu nové eskalátory mezi autobusovým obratištěm a podchodem ve stanici metra A Nádraží Veleslavín, jejichž realizace se z nepochopitelného důvodu nepodařila sesynchronizovat spolu s otevřením nového úseku metra v dubnu 2015.
Autor: (005018cz)-mb-140418v-140418w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.4.2018
Praha (vše): Report z ÚD Hostivař 3/2018. Na začátku března 2018 se ÚD Hostivař pilně pracovalo na různých projektech. V autobusové části (garáž + opravny) probíhala oprava Citybusů 12M s tradiční závadou popraskaných tzv. T8 sloupků (3376, 3468, 3470. Karosy typu B951 (4108, 4129, 4137) zde byly přistaveny na částečnou opravu, to je zejména oprava karoserií po nehodách nebo z důvodu nutnosti výměny zkorodovaných dílů. Z kloubových vozů stojí za zmínku Karosa B961 ev.č. 6379, na které probíhá střední oprava, a zejména Karosa B 961 ev.č. 6366, která bude po provedení střední opravy (jde o téměř novostavbu) zařazena mezi historická vozidla Muzea MHD v Praze. Drobnější oprava byla realizována na vozech Irisbus Crossway LE 12.8M ev.č. 4501 a 4503. Dalšími zajímavými vozidly na opravách byly Ikarusy E-91 ev.č. 2002, 2003. Z externích subjektů si zde nechal opravit Karosu B952E ev.č. 8795 dopravce ČSAD Kladno (v rámci skupiny Arriva). Dalším externím subjektem byla soukromá osoba, která si zde nechala opravit kloubový vůz Karosa B741 ex DP Děčín ev.č. 228. Dále zde probíhala oprava historického fekálního vozu Škoda-LIAZ 706 RT RZ AJ 45-68, který je v péči Muzea MHD v Praze. Z muzejních vozů nelze nezmínit opravu muzejního trolejbusu Praga TOT ev.č. 303 jehož cca dvacet let trvající oprava se snad chýlí do vítězného konce, na konci roku 2017 byl nádherně nalakován, další práce budou spočívat především v rozvodu slaboproudé elektroinstalace a vybavení interieru vozu.

Co se týče tramvají, bylo zde stále deponováno velké množství odstavených vozů Škoda 14T - 9111, 9113, 9114, 9115, 9116, 9118, 9119, 9120, 9124, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9139, 9143, 9146, 9147, 9154, 9160, 9169. Dále zde byl na opravě před krátkým časem rekonstruovaný vůz Pragoimex T3R.PLF ev.č. 8285 ex T3R.P ev. č. 8220. Vznikaly zde dva vozy KT8D5.RN2P ev.č. 9101, 9102 (ex Miškovec 217, 212), zatímco další zakoupené vozy jsou stále deponované pod širým nebem a čekají, až se na ně dostane řada. Odstavené vozy T6A5 ev.č. 8648, 8664, 8668, 8670, 8682, 8688, 8726 čekaly na odstavné koleji na nového majitele. Vůz T3M ev.č. 8038 zde byl tzv. kanibalizován, jelikož jeho přední čelo bylo použito pro vůz ev.č. 5573. Asi nejzajímavějším objektem zájmu zde byl vznikající speciál T3 Coupé ev.č. 5573 ex T3R.P ev. č. 8497, bohužel ve stadiu značného časového skluzu.
Autor: (005016cz)-mb-140418v-140418w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.4.2018
Praha (vše): Slavnostní výročí 25 let Muzea MHD v Praze. V pátek 30. 3. 2018 dojde po zimě k slavnostnímu znovuotevření Muzea MHD v pražských Střešovicích. Tentokrát je to pro dopravní fanoušky s neuvěřitelným "bonusem", z muzea vyjedou historické autobusy Škoda 706 RO, Škoda 706 RTO, Karosa ŠM 11 a Karosa B 731 v trase Vozovna Střešovice – Špejchar a zpět. Co je naprosto neuvěřitelné, že se s nimi bude možnoi svézt, to bylo až dosud v pražských podmínkách téměř nemožné. Zároveň se na pražské tratě vrátí historická tramvaj KT8D5, která pojede v trase Vozovna Střešovice – Hradčanská – Pražský hrad – Pohořelec – Hládkov – Vozovna Střešovice. Výborně, děkujeme !
Autor: (005005cz)-mb-280318z-280318w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.3.2018
Plzeň (vše): S Plzeňskou kartou i do K.Varů a M. Lázní. Majitelé Plzeňské karty mohou od 2.2.2018 využívat kartu jako jízdní doklad i v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Jednoznačně chvályhodný počin je však poněkud zkalen nevýhodami v podobě obtížnější dostupnosti vystavení karty, vysoká pořizovací cena (80 - 420,- Kč), dlouhá doba vystavení (v případě neexpresu až 20 dnů), relativně krátká životnost vydané karty (omezena na 5 let od vydání).
Autor: (004999cz)-mb-040318z-040318w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.3.2018
Ústí nad Labem (vše): Nákup nových dopravních prostředků v ÚNL. V průběhu let 2018, 2019 a 2020 plánuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořídit 14 nízkopodlažních bezbariérových autobusů a 1 minibus s pohonem na CNG, splňující EURO 6 a 9 parciálních trolejbusů s bateriovým pohonem.
Autor: (004991cz)-mb-030318z-030318w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.3.2018
Plzeň (vše): Konec druhého železničního mostu v Plzni. Plzeňská výluka v období 19 - 26.2.2018 má jednoduchý důvod - v rámci modernizace odstranění jižního železničního mostu u hlavního nádraží. V úterý 20.2.2018 byl snesen jižní železniční most (stejně jako v dubnu 2017 most severní), dále proběhlo jeho rozřezání na menší kusy a odvoz do šrotu. Po celou dobu výluky je bez tramvajového provozu úsek Anglické nábřeží - Mikulášské náměstí. Tramvaje linek č. 1 a 2 jsou v provozu pouze v úseku Bolevec – náměstí Republiky – Bolevec, respektive Skvrňany – náměstí Republiky – Skvrňany. Výstupní zastávka na náměstí Republiky je zřízena v zastávce tramvaje směr Slovany, resp. Světovar. Tramvajový vlak dále manipulačně bez cestujících pokračuje do ulice U Zvonu, kde se spojkou dostane zpět do zastávky na náměstí Republiky, tentokrát ovšem pro opačný směr, kde nabere cestující ve směru Bolevec, resp. Skvrňany. Vozy, které je zapotřebí při vypravení do špiček pracovního dne, jsou odstaveny v obratišti U Zvonu a také v obratišti Mozartova. Před kostelem na náměstí Republiky mohou cestující nastoupit do autobusu NAD 1/2A (jsou zde nasazovány zejména kloubouvé vozy Solaris Urbino 18) a pokračovat objezdem okolo hlavního nádraží až do zastávky Mikulášské náměstí, kde mohou přestoupit na spoj NTD 1X na Slovany nebo 2X ke Světovaru. Poblíž železničního mostu u hlavního nádraží je zřízena dvojitá kolejová spojka, kam se zajíždějí obracet obousměrné vozy linky NTD. Na této společné úvra'tové konečné střídavě přejíždějí linky 1X i 2X (v provozu je pouze jedna kolej), přičemž rovnou dochází k výměně linkové orientace za druhou linku. Pomyslným propojením trasy linek 1X i 2X dojde k vytvoření jakéhosi písmene "V". Velmi zajímavá výluka je bohužel zkalena nedostakem výlukových materiálů (plánky na zastávkách a zejména velké stacionární cedule na chodnících, tak jako známe např. z Prahy). Ono je vůbec zvláštní, že na spoustě plzeňských zastávek chybí plánky linkového vedení, to určitě jde proti konceptu kvality služeb cestujícím, který PMDP v posledních letech velmi propagují.
Autor: (004990cz)-mb-210218z-220218w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.2.2018
Praha (vše): DP Praha se chce zbavit bývalé vozovny Libeň. Dopravní podník hl. m. Prahy a.s. uvažuje o tom, že by se zbavil bývalé vozovny Libeň na Švábkách. Objekt sloužil od roku 1896 do roku 1951 jako tramvajová vozovna. Od roku 1952 do roku 1965 sloužila pro deponování trolejbusů. Do roku 1985 byl areál využíván pro opravy autobusů, později sloužil jako garáž pro technologická vozidla DP.
Autor: (004973cz)-mb-170218v-170218w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 17.2.2018
Praha (vše): Změny u Národního muzea v Praze. Koncem ledna 2018 schválila Rada hl. m. Prahy úpravy okolí obou budov Národního muzea v rámci probíhající rekonstrukce staré budovy NM. Do konce října 2018, kdy má být slavnostně znovuotevřena zrekonstruovaná budova, mají být v předstihu vloženy tramvajové koleje do části Vinohradské ulice. S celkovou rekonstrukcí Vinohradské a Škrétovy ulice má být později vložen kolejový trojúhelník do trati a napojena část vybudované TT mezi budovami muzeí. Ovšem, kdy bude pokračovat stavba tramvajové trati a napojena u hlavního nádraží, je zatím ve hvězdách.
Autor: (004968cz)-mb-310118v-310118w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.1.2018
Praha (vše): Akce CAMP 2018. Centrum architektury a městského plánování (CAMP) pořádá na adrese Vyšehradská 51, Praha 2 ve čtvrtek 1.2.2018 množství zajímavých přednášek na téma doprava. Součástí má být i krátká jízda autobusem Praga RND.
Autor: (004967cz)-mb-310118v-310118w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.1.2018
Praha (vše): Nový Kačer z Kačerova. DP Praha zařadil v druhé polovině roku 2017 do vozového parku nové odtahové a vyprošťovací vozidlo místo dosavadního Volva FH12 z roku 1996. Novým vyprošťovacím speciálem se stal těžký tahač domací výroby na podvozku Tatra T158 Phoenix.
Autor: (004963cz)-mb-180118v-180118w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.1.2018
Vysoké Mýto (vše): Sodomkovo Vysoké Mýto 2018. V sobotu 2. června 2018 se na náměstí Přemysla Otakara II ve Vysokém Mýtě uskuteční další ročník již tradičního festival Sodomkovo Vysoké Mýto.
Autor: (004955cz)-mb-150118v-150118w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2018
Mariánské Lázně (vše): Konec papírových kuponů v M. Lázních. V souvislosti s náběhem na elektronické odbavovování v městské dopravě v M. Lázních, skončily k 31.12.2017 veškeré papírové předplatní kupony.
Autor: (004952cz)-mb-311217v-311217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2017
Šumperk (vše): Pars v září 2017. V Pars nova a.s. (od roku 2008 součástí skupiny Škoda Transportation) se v září a říjnu 2017 pracovalo na různých zakázkách. Opravovaly se zde rychlíkové vozy, pracovní stroj MVTV2, v různé fázi oprav zde byly k vidění "laminátky" pro české i slovesnké cargo, dále zde byly v opravě elektrické lokomotivy 363.028-2 a 380.018-2, a poškozená tramvaj Škoda ForCity Classic 26T ev.č. 626 z maďarského Miškovce.
Autor: (004950cz)-mb-311217v-311217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2017
Praha (vše): Shrnutí integrace PID v roce 2017.
 1. 3. 1. 2017 - Mělnicko III (Mělník – Roudnice)
 2. 26. 3. 2017 - Nymbursko II (Lysá – Nymburk – Sadská)
 3. 1. 4. 2017 - Sedlčansko I (Praha – Nový Knín – Sedlčany/Dobříš)
 4. 1. 4. 2017 - Benešovsko I (Praha – Neveklov, Jílové – Týnec – Benešov)
 5. 26. 8. 2017 - Kladensko a Slánsko (Praha – Kladno, MHD Kladno, Kladno – Slaný)
 6. 11. 11. 2017 - Kouřim – Kolín
 7. 10. 12. 2017 - Mělnicko IV (Byšice + Všetaty)
 8. 10. 12. 2017 - Velvarsko (Slaný – Velvary)
 9. 10. 12. 2017 - rozšíření integrace železnice (vlaky + tratě): (Praha-Smíchov –) Praha hl. n. – Kolín (– Kutná Hora hl.n.) , Pečky – Kolín , Kolín – Uhlířské Janovice – Ledečko, Veleliby – Křinec, Křinec – Dymokury, Sázava – Český Šternberk – Kácov zastávka, Benešov u Prahy – Olbramovice – Votice, Benešov u Prahy – Vlašim zastávka, Olbramovice – Sedlčany, Kolín – Kutná Hora hl.n., Poděbrady – Velký Osek – Kolín, Kutná Hora hl. n. – Zbraslavice
Autor: (004949cz)-mb-301217v-301217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.12.2017
Praha (vše): Omezení provozu prodejních míst DPP. Z důvodu nasazení nového systému dochází ve středu 27. 12. 2017 (od 8.00 hodin do 13.15 hodin) k dočasnému uzavření prodejních míst ve stanicích metra Smíchovské nádraží, Strašnická, Želivského, Karlovo náměstí, Skalka a Florenc.
Autor: (004943cz)-mb-241217v-241217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.12.2017
Praha (vše): Expanze pražského Muzea MHD? V listopadu 2017 byla vytvořena studie, jejímž úkolem je posoudit možnost přeměny bývalé tramvajové vozovny Orionka (Královské Vinohrady) a později provozovny Vrchní vedení na pobočku Muzea MHD ve Střešovicích. Studie vznikla z důvodu totální zaplněnosti střešovického muzea a nemožnosti dalšího rozšíření. Momentálně opuštěná provozovna na Vinohradech je přímo ideálním kandidátem na rozšíření muzejních sbírek. Jde o budovu, která je historicky cenná a nachází se na velmi dobře dostupném místě. Vize je taková, že na Vinohrady by měly být umístěny zejména nekolejová vozidla a expozice by měly více odpovídat současným moderním trendům vč. interaktivních expozic. Pokud by studie dostatečně opodstatnila potřebu nového muzea, mohli bychom se při dostatku finančních prostředků dočkat nové expozice do pěti let.
Autor: (004941cz)-mb-231217v-231217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.12.2017
Plzeň (vše): Údržba SSZ v Plzni pod taktovkou PMDP. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) převezmou od 1. ledna 2018 zajišťování provozu a údržby světelného signalizačního zařízení v Plzni, tedy světelně řízených křižovatek a samostatných světelně řízených přechodů pro chodce. Až dosud systém provozovala soukromá firma.
Autor: (004933cz)-mb-221217z-221217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.12.2017
Ostrava (vše): Rozšíření dohledového systému v ostravské MHD. K prosinci 2017 jsou aktuálně kamery se záznamem v 68 tramvajích a 6 trolejbusech. Všechny nové vozy, které v budoucnu dodány dorazí, budou již mít kamery instalovány. Během první poloviny roku 2018 přibudou kamery v dalších 49 tramvajích a 20 trolejbusech a další se chystají. Komplet pokrytí všech vozů je plánováno cca v roce 2020.
Autor: (004932cz)-mb-221217z-221217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.12.2017
Praha (vše): Den bez aut v Praze se vydařil. Den bez aut, který se uskutečnil v téměř celé délce Štefánikovy ulice, byl velmi hojně navštěvován rozličnými zájemci. Co se týče městské veřejné dopravy, opět byl přítomen stánek Ropidu s informačními letáky a některými prvky odbavovacího systému. Velmi poučná byla tbla se zobrazením plánovaného rozvoje zejména železniční sítě v Praze a okolí. Střední průmyslová škola dopravní zde prezentovala tramvajový simulátor a další prvky pro výuku žáků.
Autor: (004929cz)-mb-220917z-221217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.12.2017
Ostrava (vše): Oslavy 65 let let trolejbusů v Ostravě. V sobotu 9. září 2017 se v areálu vozovny trolejbusů na Sokolské třídě v centru Ostravy uskutečnil Den otevřených dveří u příležitosti oslav 65 let provozu trolejbusů v Ostravě. Program, stejně jako u pořádaných akcích v minulosti, byl velmi pestrý. Na své si přišli, jak běžní návštěvníci, tak i dopravní fanoušci.Zájemci se mj. mohli svézt historickými vozidly DP Ostrava nebo si prohlédnout zázemí dopravce.
Autor: (004928cz)-mb-090917z-221217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.12.2017
Praha (vše): Den dětí v Braníku byl pod záštitou Ropidu. Den dětí v braníku, který se uskutečnil dne 3.6.2017, se konal pod záštitou společnosti Ropid. MImo tradiční železniční výstavky v areálu nádraží se mohli zájemci projet zvláštními vlaky do Modřan, Vraného nad Vltavou nebo na vlečku depa Kačerov. Autobusové nadšence potěšila zvláštní autobusová linka v trase Braník - Obchodní náměstí, obsluhovaná vozem RTO. Tramvajové fanoušky pak potěšila zvláštní tramvajová linka č. 42, obsluhovaná dvounápravovými vozy.
Autor: (004922cz)-mb-040817v-040817w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.8.2017
Beroun (vše): Ohlédnutí za Regionálním dnem PID v Berouně. V sobotu 17.6.2017 se uskutečnila další "Ropiďácká" akce. Zájemci se mohli svézt historickými vlaky kolem Berounky (přes Karlštejn i přes Rudnou). Velkým lákadlem se staly jízdy z Berouna na do Zdic a zejména z Berouna do velkolomu Čertovy schody. Autobusové nadšence potěšila historická autobusová linka po Berouně a ke skanzenu Solvayovy lomy. Prohlídka areálu dopravce Probo Bus v Králově Dvoře - zde toho bohužel nebylo příliš mnoho k vidění. Zájemci si mohli prohlédnout pivovar Berounský medvěd u berounského nádraží, skanzen Solovayovy lomy, muzeum Výtopna Zdice. U železniční stanice v Berouně měli prodejní stánek Výtopny Zdice, také si zde přišly na své děti , pro něž byly nachystány různé atrakce. Samozřejmě nemohl chybět stánek společnosti Ropid.
Autor: (004919cz)-mb-030817v-030817w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.8.2017
Praha (vše): Pražská Muzejní noc 2017 minulostí. Stále populárnější kulturní akce Pražská muzejní noc se uskutečnila 10.6.2017 od 19:00 do 01:00 následujícího dne. Přeprava speciálními autobusovými linkami byla pro návštěvníky zcela zdarma. Centrální přestupní bod autobusových linek byl soustředěnel na nám. Jana Palacha (zastávka Staroměstská), s výjimkou l.č. l10, která vyjížděla ze Smíchovského nádraží. Všechny spoje na všech linkách byly jako obvykle zajištěny nízkopodlažními autobusy.

Přehled linek zvláštních linek:
1 Staroměstská – Vítkov – Staroměstská
2 Staroměstská – Troja – Staroměstská
3 Staroměstská – Muzeum – Vyšehrad – Staroměstská
4 Staroměstská – Hradčanské náměstí – Staroměstská
5 Staroměstská – Švandovo divadlo – Malostranské náměstí – Staroměstská
6 Staroměstská – Letecké muzeum – Ctěnice – Staroměstská
7 Staroměstská – Malostranská – Muzejní – Staroměstská
8 Staroměstská – Dejvická – Obora Hvězda – Dejvická – Staroměstská
9 Staroměstská – Výtoň – Albertov – I. P. Pavlova – Florenc – Staroměstská
10 Smíchovské nádraží – MeetFactory – Smíchovské nádraží
Autor: (004913cz)-mb-310717v-310717w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.7.2017
Chomutov-Jirkov (vše): Blíží se DOD DPCHJ. V neděli 3.9.2017 se ve vozovně Dopravního podniku měst Chomutov Jirkov uskuteční Den otevřených dveří.
Autor: (004912cz)-mb-300717v-300717w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.7.2017
Praha (vše): Speciální Kinobus+ jízdy T3. V pátek 28.7.2017 se uskuteční ve smyčce Smíchovské nádraží speciální promítání Kinobu, věnovaný provozu legendárních tramvají ČKD Tatra T3. Návazně na promítání bude možnost svezení 2. prototypem T3 ev.č. 6102, který bude pendlovat mezi zastávkami Smíchovské nádraží a Hlubočepy.
Autor: (004905cz)-mb-270717v-270717w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.7.2017
Praha (vše): Stránky Ropidu na jiné doméně. Od 12.7.2017 jsou v provozu nové webové stránky Pražské integrované dopravy na intuitivnější doméně, a sice www.pid.cz. Ropid si za ně rozhodně zaslouží pochvalu, bohužel méně příjemná je skutečnost nepříliš uživatelsky přívětivého mobilního webu, který nepostihuje všechny mobilní platformy.
Autor: (004903cz)-mb-270717v-270717w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.7.2017
Šumpek (vše): DOD v Pars Nova. V sobotu 10. 6. 2017 se uskuteční Den otevřených dveří ve společnosti Pars Nova Šumperk, známé zejména díky modernizacím tramvají T3 a železničních Regionov.
Autor: (004897cz)-mb-070617v-070617w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.6.2017
Česká republika (vše): Arriva změnila strukturu. Arriva Transport Česká republika změnila k 1. červnu 2017 svou organizační strukturu a sloučila některé provozní společnosti. Restrukturalizace se ve větší či menší míře dotkne všech provozních společnosti Arrivy v České republice kromě Arrivy Morava a ČSAD MHD Kladno, které budou dál fungovat jako dosud. V Praze i v Teplicích se společnost specializuje hlavně na městskou a příměstskou dopravu, proto došlo ke sloučení těchto provozů pod novou dopravní společnost Arriva City. Ve východních Čechách funguje Arriva východní Čechy, ale také Osnado, i zde se obě společnosti spojí. A podobný případ je také na jihu Středočeského kraje, kde jezdí Arriva Praha, Arriva střední Čechy i PROBO BUS. Od 1. června bude vše pod jednou střechou Arrivy střední Čechy, jejíž centrála bude nově v Králově Dvoře.

Základní změny struktury Arriva Transport Česká republika: Vzniká nová společnost Arriva City, pod kterou se sloučí současná Arriva Teplice a Arriva Praha. Arriva střední Čechy se nově spojuje se společností PROBO BUS z Králova Dvora a od Arrivy Praha převezme provozovny Příbram, Sedlčany a Praha-Stodůlky. Sídlem společnosti bude nově Králův Dvůr. Arriva východní Čechy převezme provozovny východočeské společnosti Osnado. Arriva Services nově převezme kompletní provoz technického zázemí všech provozoven včetně skladů náhradních dílů, čerpacích stanic a myček.

Personální změny ve vedení provozních společností:
Spolu s organizačními změnami se mění i personální obsazení jednotlivých provozních společností Arrivy. Arrivu City povede Martin Bělovský, dosavadní ředitel Arrivy střední Čechy. Arrivu střední Čechy povede nově Zdeněk Abraham, dosavadní ředitel PROBO BUS. Dosavadní ředitel Arrivy Praha Petr Čihák bude nově ředitelem servisní společnosti Arriva Services.

Provozovny jednotlivých společností: Arriva City: Praha-Vršovice, Praha-Satalice, Neratovice, Jílové u Prahy, Teplice
Arriva Střední Čechy: Praha-Stodůlky, Praha-západ (provozovna Praha-Smíchov Na Knížecí), Sedlčany, Příbram, Dobříš, Králův Dvůr, Hořovice, Domažlice, Kosmonosy, Benátky n. Jizerou, Mnichovo Hradiště
Arriva východní Čechy: Hradec Králové, Nové Město nad Metují, Chrudim, Pardubice, Chotěboř, Čáslav, Kolín, Trutnov, Svoboda nad Úpou
Autor: (004896cz)-mb-070617v-070617w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.6.2017
Benešov (vše): Středočeský železniční den na Benešovsku. V sobotu 27. 5. 2017 se uskutečnila velká dopravní akce na Benešovsku. A velmi povedená. Hlavním tahákem byl parní vlak tažený tendrovou lokomotivou 354.195 v trase Praha - Čerčany (přes Posázavský pacifik) - Benešov u Prahy - Vlašim. Neméně poutavé byly předváděcí jízdy elektrické jednotky řady 660 InterPanter v trase Praha - Čerčany - Benešov - Votice a zpět nebo jízdy motorové jednotky ř. 844 RegioShark do Sázavy, Vlašimi nebo Týnce nad Sázavou. Na benešovském nádraží se mohli zájemci svézt na motorové lokomotivě BN60 nebo s dieselovým strojem T 435 na vlečku Orin silo Benešov. Doprovodný program na nádraží byl také kvalitní - byl prezentován konferenční vůz ČD, výstava o následníkovi trůnu Ferdinandovi d´Este, ukázky modelové železnice atd. V trase Benešov - Konopiště - Benešov (se zajížďkami do Týnce n. S.) byla zřízena zvláštní autobusová linka s nasazeným autobusem Škoda 706 RTO LUX.
Autor: (004895cz)-mb-070617v-070617w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.6.2017
Zlín-Otrokovice (vše): DOD DSZO 2017. V sobotu 10.6.2017 se v Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice uskuteční Den otevřených dveří. Mimo prohlídky areálu dopravce se budou moci zájemci svézt historickými autobusy a trolejbusy.
Autor: (004893cz)-mb-010617v-010617w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.6.2017
Pardubice (vše): 65 let autobusů v Pardubicích. V sobotu 13.5.2017 se u DP Pardubice koná Den otevřených dveří u příležitosti oslav 65 let provozu trolejbusů. Na programu jsou jízdy současných i historických vozidel, prohlídka areálu dopravce a mnoho dalšího.
Autor: (004888cz)-mb-190417v-190417w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.4.2017
Praha (vše): Středočeský kraj nově s dopravním koordinátorem. Od 1.4.2017 se datuje vznik nového koordinátora středočeské dopravy, který se jmenuje Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a je jakousi obdobou pražské organizace ROPID. Oba subjekty spolu budou úzce spolupracovat, aby pokračující integrace dopravy ve Středočeském kraji byla co nejhladší.
Autor: (004866cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.4.2017
Plzeň (vše): Proběhla konference Chytrá a zdravá doprava ve městech. Ve dnech 4. - 5. dubna 2017 se v Plzni uskutečnila čtvrtá mezinárodní konference s názvem Chytrá a zdravá doprava ve městech.
Autor: (004864cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.4.2017
Ostrava (vše): Ekologická strategie DP Ostrava do roku 2020. DP Ostrava plánuje do roku 2020 vyřadit stávající naftové autobusy a nahradit je elektrobusy a hybridními trolejbusy. V současnosti disponuje dopravce celkem 284 vozidly, z toho je již 105 autobusů na CNG. Dopravce si ponechá pouze 50 naftových autobusů jako strategickou rezervu, která nemá být používána pro pravidelný provoz na městských linkách.
Autor: (004842cz)-mb-130217v-130217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.2.2017
Praha (vše): Přečíslování linek v PID. Od 29.4.2017 budou přečíslovány některé linky v systému Pražské integrované dopravy. Důvodem je postupné rozšiřování systému PID ve vnějších pásmech.

Změna číslování:
 1. denní tramvaje - v současnosti číselná řada 1 - 26, v budoucnu se nic nemění, s tím, že od jara 2017 bude zahájen provoz zvláštní turistické linky č. 23
 2. historická tramvaj - nyní 91, bude přečíslována na 41
 3. tramvajové linky náhradní dopravy - řada 30 a 40 zůstává, s vyčleněním výše uvedené historické linky 41
 4. lanová dráha Petřín - v současnosti má přiděleno interní číslo 99, po změnách by mohla dostat číslo 49
 5. elektrobusové linky, linky obsluhované hybridními (parciálními) trolejbusy - nyní bez samostatné řady, budou mít přidělena čísla 51 - 69 (mj. i z nostalgie po dávných trolejbusových linkách)
 6. noční tramvaje - nyní 51 - 59, dostanou čísla 91 - 99
 7. městské autobusy - nyní 101 - 269, po změnách bude výsledná řada o něco zúžena, a sice na rozsah 101 - 250
 8. autobusy městské školní - nyní 551 - 599, budou mít nově řadu 271 - 299
 9. autobusy městské noční - nyní 501 - 549, nově 901 - 949
 10. autobusy příměstské a regionální denní - nyní 301 - 499, nově 301 - 799
 11. účelové linky DP - nyní 701 - 899, do budoucna 801 - 899
 12. autobusy příměstské a regionální noční - v současnosti 601 - 699, budou mít 951 - 999
V souvislosti s nadcházející integrací Kladenska by mělo integrovaná PID na území města Kladna obdržet číselnou řadu 601 a výše.
Autor: (004839cz)-mb-020217v-020217w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.2.2017
Praha (vše): Integrace Podřipska. Od 3. ledna 2017 se do systému Pražské integrované dopravy zapojilo 6 nových autobusových linek v oblasti Mělnicka a Roudnicka a došlo k rozšíření integrace na železnici. Jízdní doklady PID je nově možné použít také na některých linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Podobně je možné nově použít jízdní doklady DÚK na vybraných linkách PID.V první den integrace vyjel na trasu nové autobusové linky 467 také historický autobus Škoda RTO, se kterým se cestující mohli svézt na trase Roudnice n. Labem, Aut. nádr - Mělník, Aut. stanice.
Autor: (004831cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2017
Praha (vše): Integrace PID pokračuje dále. Po rozsáhlé integraci Podřipska a propojení s integrovaným systémem Dopravy Ústeckého kraje od 3.1.2017 , přijdou na řadu další oblasti. Na jaře 2017 by se měla integrace PID rozšířit na Nymbursko, Sedlčanska, Neveklovska a část Benešovska. Od července 2017 by se integrace měla dotknout "pole neoraného" a sice části Kladenska a Slánska.
Autor: (004830cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2017
Plze'n (vše): Uzavírka Mikulášské ulice v Plzni. Z důvodu uzavírky Mikulášské ulice a přestavby železničních mostů v centru města, dojde od 23. 1. 2017 do cca září 2018 ke změně tras a odbavování linek 12, 35, 57, N2 a N5. Tramvajový provoz zůstává od 23. 1. 2017 zachován v plném rozsahu, v pozdějších etapách stavebních prací však může dojít k úplné uzavírce i pro tramvaje (maximálně po dobu 10 dnů). Trolejbusová linka 12 pojede od 23. 1. 2017 mezi zastávkami „Mrakodrap“ a „U Duhy“ odklonem obousměrně po trase Anglické nábřeží – U Prazdroje – Lobezská – Železniční – Koterovská. Na objízdné trase spoje odbaví obousměrně v zastávkách „Anglické nábřeží; Prazdroj; Železniční“. Zastávky „Pařížská“ a „Mikulášská“ budou pro linku 12 zrušeny. Od 23. 1. 2017 budou spoje jedoucí z Nové Hospody do vozovny vedeny po Folmavské ulici. Autobusové linky 35 a 57 budou od 23. 1. 2017 na místo zastávek „U Ježíška“ končit v zastávce „Hlavní nádraží“ (v zastávce ve směru do centra). Ze zastávky „Pařížská“ pojedou spoje ulicemi Sirková, U Prazdroje a Šumavská do zastávky „Hlavní nádraží“ pro směr do centra. Tato zastávka bude rovněž zastávkou počáteční. Zastávka „U Ježíška“ bude pro linky 35 a 57 zrušena. Rozsah provozu linek se nemění. Linky N2 a N5 pojedou od noci z 22. 1. 2017 na 23. 1. 2017 mezi zastávkami „Mrakodrap“ a „Mikulášské náměstí“ odkloněny obousměrně po trase Prokopova - most Milénia - Koterovská - Barrandova - Mikulášská. Na objízdné trase odbaví obousměrně v zastávce „Mikulášská“. Zastávka „Pařížská“ bude pro linky N2 a N5 zrušena.
Autor: (004827cz)-mb-140117v-140117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.1.2017
Hradec Králové (vše): V HK se zvýší postihy pro neplatiče. Od ledna 2017 se na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů zvyšuje základní přirážka k jízdnému z 1 000,- Kč na 1 500,- Kč. Tato přirážka se uplatňuje za jízdu bez platného jízdního dokladu, za kouření ve vozidle, za uskutečnění přepravy zakázaných věcí a předmětů a za hrubé znečištění vnitřku vozidla cestujícím. Dále se mění i snížená přirážka ze 400,- Kč na 500,- Kč, jde o případ, že cestující zaplatí přirážku na místě, tj. v době řešení porušení povinností cestujícího nebo v hotovosti ve lhůtě třech pracovních dnů, následujících po dni zjištění porušení těchto povinností v oddělení tarifu a jízdenek v sídle společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. V případě, že cestující prokáže ve lhůtě tří pracovních dnů následujících po dni zjištění jeho jízdy bez platného jízdního dokladu, že v době kontroly měl již zakoupenou jízdenku, resp. byl držitelem průkazu opravňujícím k bezplatné přepravě, přirážka je snížena na 50,- Kč.
Autor: (004825cz)-mb-130117v-130117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.1.2017
Chomutov - Jirkov (vše): DPCHJ konečně zaintegrován v DÚK. Od 11.12.2016 byl Dopravní podnik Chomutov - Jirkov zaintegrován do systému s názvem Doprava Ústeckého kraje.
Autor: (004817cz)-mb-010117v-010117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.1.2017
Brno (vše): Investice do brněnské MHD v roce 2017. Podle dostupných informací hodlá DP Brno během roku 2017 a pozdějších letech pořídit 4 modernizace tramvají, a sice 1x Vario LF a 3x Vario LF2. Dále bude nakoupeno 10 trolejbusů s alternativním akumulátorovým pohonem, z toho 3 ks v roce 2017. V plánu je i nákup 60 autobusů s pohonem CNG (44 článkových + 16 sólo), z toho 23 kloubových v roce 2017. Dále bude pořízeno 10 minibusů pro obsluhu méně vytížených linek. Tramvajové tratě se budou rekonstruovat v ulicích Valchařská, Jana Babáka II, Líšeňská a ve smyčce Juliánov, Křenová I, kolejový trojúhelník Vranovská x Jugoslávská, kolejový trojúhelník Semilasso a Moravské náměstí (před kostelem sv. Tomáše). U tratí s otevřeným kolejovým svrškem se jedná o rekonstrukci úseků na ulici Tř. Generála Píky a Nezamyslova. V plánu je také léta diskutované znovuzprovoznění tramvajové tratě mezi zastávkou Stránská skála až do Líšně. Celkový náklad v roce 2017 je předpokládán na 350 milionů korun. Cestující se mohou také těšit i na nové přístaviště lodí u hradu Veveří a infostánek v terminálu Bystrc ZOO. V roce 2017 se začne i s modernizací radiové sítě a informačního systém MHD-RIS II.
Autor: (004806cz)-mb-181216v-181216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.12.2016
Chmutov-Jirkov (vše): Dopravní zemětřesení v souměstí Chomutov-Jirkov. Od 11. prosince 2016, kdy vstoupí v platnost nové jízdní rády, se Dopravní podnik mest Chomutova a Jirkova se svou sítí linek připojí ke krajskému systému Doprava Ústeckého kraje. Pro cestující se změní něko- lik věcí, například čísla linek, nové druhy jízdenek či možnost placení jednotlivého jízdného bankovní kar- tou ve vozech MHD. Ceny jsou nově nastaveny tak, že zůstanou stejné, nebo se sníží. Ať už cestující zvolí jakýkoli druh jízdenky, cestování pro něj bude výhodnější. Tarifní zóny budou dvě – pro Chomutov a pro Jirkov. Do zóny Chomutov budou patřit i obce, do kterých nyní MHD zajíždí. Jedná se o Černovice, Droužkovice, Údlice a Spořice. Zde tedy bude cestujícím stačit jednozónová jízdenka. Druhou zónou je Jirkov. Tam bude kromě města spadat i zastávka Kaufl and a za- stávka Jirkov – železniční zastávka. Přečíslování dosavadních linek ve schematu integrovaných linek se projeví předřazenou číslicí "3" v dosavadním dvojciferném schematu číslování.

301 Globus – Kostnická – Moravská – Jirkov, aut.nádr.
302 Chomutov, aut.nádr. – Severka – Písečná – Kau and
303 Povodí Ohře – Palackého – Jezero
304 Podhorská – Autoškola – Palackého – Poliklinika
306 Globus – Autoškola – Poliklinika
307 Vodní – Palackého – Spořice – Vodní
308 Okály – Palackého – Droužkovice
309 Masokombinát – Černovice
310 Jirkov, aut.nádr. – Březenecká I – Globus
311 Chomutov, žel.st. – Chomutov. aut.nádr. – Jirkov, aut.nádr.
312 Okály – Chomutov, žel.zast. – Palackého – Důl J. Žižka
313 Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, žel.zast. – Kaufland
314 Poliklinika – Palackého – Zadní Vinohrady – Poliklinika
316 Chomutov, aut.nádr. – Jirkov, Staré Vinařice – Jirkov, aut. nádr.
317 Chomutov, aut.nádr. – Údlice – Přečáply
340 Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, Horník – Palackého – Poliklinika
341 Jirkov, Horník – Vodní – Palackého – Jirkov, Horník
350 Písečná – Zahradní TIP – Palackého – Poliklinika
351 Písečná – Zahradní TIP – Vodní – Chomutov, aut. nádr. 352 Písečná – Zahradní I – Palackého – Poliklinika
353 Písečná – Zahradní I – Čelakovského– Vodní – Palackého – Chomutov aut. nádr.
Autor: (004782cz)-mb-05116v-051116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.11.2016
Praha (vše): Den mobility v Čakovicích. V úterý 20. 9. 2016 se bude v rámci Evropského týden mobility konala v pražských Čakovicích speciální akce s názvem Den mobility v Čakovicích. Návštěvníci se mohli těšit na historické vlaky na lince S34, autobusem Praga RND na zvláštní okružní lince i speciální kyvadlovou dopravu po železniční vlečce k čakovickému cukrovaru. Součástí byl i bohatý doprovodný program s prezentací místních aktivit na jednotlivých čakovických zastávkách.Odborná dopravní debata ohledně rozvoje především železnice se konala v útrobách čakovického zámkua vystoupili na ní dopravní odborníci z Ropidu, Krajského úřadu Středočeského kraje, Institutu plánování a rozvoje, SŽDC, Městské části Prahy 14 a Praha-Čakovice.
Autor: (004781cz)-mb-05116v-051116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.11.2016
Mělník (vše): Regionální den PID v Mělníku. Rozsáhlá akce s názvem Regionální den PID v Mělníku se uskutečnil v sobotu 17. září 2016. Počasí nebylo nikterak příznivé, přesto si někteří zájemci do Mělníka cestu našli. Vypraven byl také historický motorový vlak z pražského hlavního nádraží přes Neratovice a Všetaty. Pro návoz návštěvníků z Prahy posloužila posílená autobusová linka 369 ze stanice metra Ládví, stejně tak jako dva spoje, obsloužené historickými autobusy. Hned čtyři zvláštní autobusové linky byly zřízeny pro provoz v Mělníce a okolí a nasazeny na nich byly vozy Karosa ŠL11, Karosa C734, tahač LIAZ s návěsem NO80, Škoda 706 RO a Ikarus 280.

Linka 1: Mělník, žel. st. – Mělník, aut. st. – Mělník, Fibichova – Neratovice, III. ZŠ (interval 60 minut)

Linka 2: Mělník, žel. st. – Mělník, aut. st. – Kralupy n. Vlt., Žel. st. (interval 120 minut)

Linka 3: Mělník, aut. st. – Štětí, aut. nádr. (interval 120 minut)

Linka 4: Mělník, žel. st. – Mělník, aut. st. – Mělník, Fibichova – Velký Borek – Mělník, Chloumek – Mělník, aut. st. – Mělník, žel. st. (okružní linka, interval 30 minut)

Autor: (004780cz)-mb-05116v-051116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.11.2016
Plzeň (vše): Omezení při rekonstrukci plzeňského nádraží. Zásadní dopravní omezení v okolí železničního nádraží v Plzni se blíží. Z důvodu pokračující modernizace železničního koridoru se blíží rekonstrukce obou mostů nad Mikulášskou ulicí u hlavního nádraží. Omezení individuální i veřejné dopravy bude trvat velmi dlouho, a sice od února 2017 až do srpna 2018.
Autor: (004779cz)-mb-04116v-041116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.11.2016
České Budějovice (vše): Plán DO Jihočeského kraje 2017 - 2021. Organizátor veřejné dopravy na území Jihočeského kraje, Jikord, zveřejnil 31.10.2016 na svém webu pracovní verzi Plánu dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje v letech 2017 - 2021 s přesahem do roku 2030.
Autor: (004776cz)-mb-021116v-021116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.11.2016
Praha (vše): Infocentrum na letišti znovu otevřeno. Od 2. 11.2016 je znovuotevřeno Infocentrum Dopravní podniku v příletové hale Terminálu 1 Letiště Václava Havla.
Autor: (004775cz)-mb-021116v-021116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.11.2016
Karlovy Vary (vše): Uskutečnil se DOD v DPKV. V sobotu 1.10.2016 se uskutečnil v DP Karlovy Vary Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí provozovatele, projet se autobusem na okružní lince, či si prohlédnout pestrou škálu vystavených autobusů - historických i současných.
Autor: (004770cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2016
Česká republika (vše): Jízdenka Egronet je stále úspěšnější. Od roku 2000, kdy byla zřízena, nabývá každoročně na větší popularitě. Při říjnové schůzi vedoucích orgánů Egronetu, bylo zveřejněno, že za rok 2015 bylo na českém území prodáno 27.450 kusů jízdenek, na německém pak ještě více, a sice 28.960.
Autor: (004768cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2016
Česká republika (vše): Reklama na Egronet. V říjnu 2016 se na rozhlasových vlnách objevil reklamní spot, inzerující výhodnost síťové přeshraniční jízdenky Egronet. Každopádně velmi zajímavý počin, jak zpopularizovat cestování veřejnou dopravou.
Autor: (004767cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2016
Plzeň (vše): Nové logo PMDP se nelíbí. Plzeňské městské dopravní podniky nezměnily v říjnu 2016 pouze uniformy, ale i své logo a používanou grafiku. Bohužel, názory laické i odborné veřejnosti na sociálních sítích nejsou vůbec příznivé, výsledné dílo je přisuzováno dětem z mateřské školky či tvůrcům počítačové hry Minecraft.
Autor: (004764cz)-mb-311016v-311016w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.10.2016
Praha (bus): Krátkodobé přesuny zastávek bus v Hostivici. Z důvodu pokračujících oprav krytin chodníků v hostivické ul. Čsl. armády, došlo ke krátkodobým změnám pozice zastávkových označníků linek PID, SID i neintegrovaných. Nejprve na přelomu září a října 2016 došlo k osazení dočasného zastávkového označníku a s tím souvisejícímu k několikametrovému posunu zastávky Hostivice, Nouzov (směr Praha). Zároveň došlo k instalaci nového zastávkového přístřešku, který nahradil předchozí, provozem a vandalstvím opotřebený. Bohužel, nový přístřešek je krajně nepraktický z důvodu absence bočních stěn. V další etapě, ve 41. pracovním týdnu, došlo k přemístění zastávky Hostivice (směr Jeneč) až za světelnou křižovatku. Opatření platí pro linky PID, SID i neintegrované.
Autor: (004759cz)-mb-211016v-211016w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.10.2016
Slaný (vše): Historická náhradní autobusová doprava za Cyklohráček.

Výletní vlak Cyklohráček čeká poslední dva říjnové víkendy na jeho tradiční trase z Prahy kolem Okoře do Slaného kvůli opravě železniční tratě výluka. Tentokrát bude ovšem výluka cestou k novým zážitkům, protože vlak v části trasy nahradí historické autobusy. Cyklohráček samotný pak doveze výletníky naopak na Říp nebo k zámku v Nelahozevsi, tedy do míst, kam běžně nejezdí.

Právě dva poslední víkendy v říjnu ho potká na jeho trase výluka kvůli opravě železniční tratě v úseku Noutonice – Podlešín. Konkrétně se jedná o tyto dny: sobota 22. 10., neděle 23. 10., pátek 28. 10., sobota 29. 10. a neděle 30. 10. 2016.

Jak se říká, vše zlé je nakonec pro něco dobré, a tak vznikla myšlenka nahradit část vyloučené trasy atraktivním provozem historických autobusů. Na trase z Hostivice přes Okoř až do Slaného se tak budou moci cestující svézt Škodou 706 RTO, Karosou ŠD 11 a nebo modrým Ikarusem 280 v meziměstském provedení.

Historické autobusy budou zavedeny jako náhradní autobusová doprava vůbec poprvé. V historických autobusech bude platit standardní tarif Českých drah i Pražské integrované dopravy.

Zatímco kolem Okoře pojedou místo vlaku historické autobusy, odpolední Cyklohráček vyrazí z Prahy do Slaného odklonem přes Kralupy nad Vltavou, zámek v Nelahozevsi či Ctiněves, která je výchozím místem pro výlety na Říp. Každý z těchto dnů pojede vlak také přes Zlonice, kde je železniční muzeum a ve dnech této výluky bude pokaždé mimořádně otevřeno až do 17 hodin. Cyklohráček si tak mohou přijít vyzkoušet i lidé z jiných oblastí, tedy, kde se běžně neobjevuje.

Info výluka Cyklohráček + doprava hist. busy 10/2016.
výluka Cyklohráček + doprava hist. busy 10/2016.

Autor: (004758cz)-mb-191016v-191016w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.10.2016
Plzeň (vše): Nové stejnokroje PMDP. Dopravní společnost Plzeňské městské dopravní podniky v současnosti zavádí do výbavy zaměstnancům nové pracovní stejnokroje. Slavnostní představení stejnokrojů bude realizováno coby módní přehlídka v budově PMDP na Denisově nábřeží, a sice v úterý 25.10.2016. Poté bude následovat ještě tisková konference.
Autor: (004753cz)-mb-101016z-101016w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 10.10.2016
České Budějovice (vše): DP Č. Budějovice změnil logo. DP České Budějovice změnil od počátku září 2016 firemní logo, které postupně nahradí to dosavadní. Základními prvky logotypu, jehož autorem je českobudějovická reklamní agentura, jsou znaky „D“ a „P“, společně utvářející starodávný symbol Uroboros, znázorňující jednoho, nebo dva navzájem se požírající hady, symbolizující nekonečno a cyklickou podstatu věci (městskou dopravu). Písmena jsou prolomená do šipek dodávající logotypu dynamiku, evokující stálý pohyb. Svou podobou a barevností odkazuje na stávající logo města. Logotyp je doplněn textem Chytrá cesta.
Autor: (004746cz)-mb-120916v-120916w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.9.2016
Praha (vše): Aplikace DPP info. V souvislosti s komplexními tramvajovými změnami od 28.8.2016, spustil DP Praha novou aplikaci pro mobilní telefonu nazvanou DPP info. Aplikace je ke stažení pro chytré telefony na platformách Android a Apple iOS.
Autor: (004745cz)-mb-120916v-120916w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.9.2016
Praha (vše): Zavedeny jízdenky T+R. Od 1.9.2016 jsou v platnosti celodenní jízdenky s označením T+R. Jednodenní jízdenka T+R stojí 70 Kč a prodává se ve formě doplatku k vlakovým jízdenkám ČD. Jízdenka platí vždy pouze v den platnosti vlakové jízdenky (přesněji do 1:00 následujícího kalendářního dne), a to v celé síti pražské MHD (pásma P, 0 a B). Jízdenku T+R je možno pořídit na pokladně ČD nebo přímo ve vlaku, a to jak k papírové jízdence (vnitrostátní i mezinárodní) nebo k zápisu v Kilometrické bance, tak k elektronické jízdence nahrané na In Kartu. Standardní jízdenky turistické v ceně 110,- Kč na 24 hod. jsou i nadále v nabídce, setjně tak jako všepásmové jednodenní za 160,- Kč.
Autor: (004742cz)-mb-110916v-110916w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.9.2016
Plzeň (vše): Zatahující vozy blíže k vozovně. Od 1. 9. 2016 byla zprovozněna nová zastávka „Cínová“, která bude následovat po zastávce ,,Techmania“ ve směru na Borská pole. Zastávka „Cínová“ bude nově sloužit jako konečná zastávka spojů linek zatahujících do vozovny.
Autor: (004741cz)-mb-110916v-110916w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.9.2016
Praha (vše): Předplatní jízdenka Lítačka rozšiřuje záběr. Od konce července 2016 se znatelně rozšiřuje počet míst, kde si lze nechat vystavit elektronickou předplatní jízdenku s názvem Lítačka. Prvotní místo ve Škodově paláci, kde se vystavovaly neblaze proslulé Opencard, bylo pro odbavení vetšího počtu zájemců ještě rozšířeno. Expresní žádost je možno realizovat též v infocentru Hradčanská a předprodejních místech Roztyly a Centrální dispečink DPP Na Bojišti. Dále je možno podat žádosti ve stanicích metra Nádraží Holešovice, Můstek, Letňany, Kobylisy, Anděl; infocentrech Anděl, Můstek a Nádraží Veleslavín. Také je možno žádost podat na nádražích Praha-Smíchov, Praha hlavní nádraží, Praha-Masarykovo nádr. Do konce srpna se má počet kontaktních míst ještě rozšířit.
Autor: (004734cz)-mb-090816v-090816w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.8.2016
Liberec (vše): Výluka v centru Liberce. Z důvodu opravy kolejiště na Soukenném náměstí probíhá od 9.7. do 22.8.2016 výluka na trase tramvajové trati linek č. 2 a 3 v úseku Rybníček - Lidové sady-ZOO. Tramvajová linka č. 2 je po dobu výluky zastoupena velmi symbolicky, pouhých jedním ranním spojem v úseku Rybní ček - Nádraží - Dolní Hanychov a zpět. Tramvajová linka č. 3 je v provozu v úseku Rybníček - Nádraží - Dolní Hanychov - Horní Hanychov a zpět. Náhradní autobusová doprava je symbolicky pokryta nejenom jedním ranním spojem linky X2 v úseku Viadukt - Lidové sady - ZOO, ale zejména linkou NAD X3 Viadukt - Nádraží - Lidové sady-ZOO. Ta je každodenně cca od 23:20 v provozu až do rranních hodin na Horní Hanychov místo tramvaje. Meziměstské tramvajové linky č. 5 a 11 neobsluhují úsek Viadukt - Rybníček - Fügnerova, nýbrž jsou ukončeny na terminálu Fügnerova.
Autor: (004729cz)-mb-080816v-080816w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.8.2016
Praha (vše): Proběhla rozsáhlá výluka na lince C. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) přerušil z důvodu opravy trati provoz metra na lince C v úseku Pankrác – Roztyly, a to obousměrně. Výluka proběhla od zahájení provozu v sobotu 2. 7. do ukončení provozu v neděli 10. 7. 2016. Opravy se týkaly stanice metra Kačerov a úseků Pankrác – Budějovická a Kačerov – Budějovická. Během devítidenní souvislé výluky proběhly především výměny dožilých dřevěných pražců, výhybkových součástí, kolejnicových vložek, kontaminovaného štěrku a oprava odvodňovacího systému. Provoz metra v úseku Roztyly – Háje byl zajištěn kyvadlově (po každé koleji jel pouze jeden vlak ve směru tam i zpět). Mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác byl provoz metra zajištěn pouze po jedné koleji zvláštní vlakovou soupravou. Po dobu výluky byl provoz metra zajištěn posílenými a zvláštními autobusovými linkami. Došlo k posílení provozu linek č. 125, 135, 213 a 253. Dále byly linky č. 106, 113, 114, 150, 189 a 215 prodlouženy z Kačerova až nke stanici metra Pankrác. Byl zřízen provoz zvláštních linek XC na trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Pod Dálnicí – Kačerov – Roztyly, která stavěla u všech stanic metra. Alternativní rychlíková linka XCR zastavovala pouze u stanic metra Pražského povstání, Pankrác (jen ve směru Roztyly) a Roztyly. V pracovní dny mezi 6.00 a 8.30 hodin a dále od 15.00 do 19.30 hodin přepravu zajišťovala také linka č. 800 na trase Pražského povstání – Chodovská tvrz – Mikulova – Modrá škola (nástupní zastávka Háje).
Autor: (004721cz)-mb-210716v-210716w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.7.2016
České Budějovice (vše): Úspěšní preventisté v DPMČB. V první polovině května 2016 zahájil Dopravní podnik města České Budějovice důležitý projekt pro bezpečnost cestujících ve vozech MHD zřízením tzv. preventistů. Jejich činnost spočívá zejména v eliminaci nevhodného a někdy i obtěžujícího chování některých cestujících ve vozidlech veřejné dopravy. Mezi konkrétní úkoly preventistů patří vyloučení z přepravy či zamezení přístupu do autobusů a trolejbusů osobám bez platného jízdního dokladu, osobám podnapilým, znečištěným či jiným způsobem obtěžujícím ostatní pasažéry. Preventisté jsou na první pohled rozpoznatelní díky reflexní vestě s označením „Preventista DP“. Na takto označené pracovníky se mohou cestující obracet v souvislosti s bezpečností a dodržováním podmínek přepravy. Pracují vždy ve dvojici, kterou doplňuje ještě asistent prevence kriminality českobudějovické Městské policie. Pohybují se na předem určených zastávkách a trasách v rámci linek českobudějovické MHD. Počátkem června 2016 došlo k prvotnímu vyhodnocení projektu, a bylo zjištěno, že se nejen snížil počet neplatičů a problémových cestujících na vybraných linkách, ale také vzrostl počet zakoupených jízdenek v určitých lokalitách. Dopravci se osvědčil i model tzv. "létajícíh preventistů", kteří se pohybují na různých linkách, a jsou tak "více vidět".
Autor: (004715cz)-mb-230616z-230616w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.6.2016
Brno (vše): BMUE 2016. O víkendu 18. a 19. 6. 2016 se uskuteční v Brně další ročník akce Brno Město uprostřed Evropy, resp. jeho dopravní část oslav. Jako tradičně se budou moci zájemci svézt historickými dopravními prostředky. Lákadlem se stanou také parní vlaky, vedení po tratích v okolí Brna.
Autor: (004707cz)-mb-140616v-140616w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.6.2016
Vysoké Mýto (vše): Sodomkovo Vysoké Mýto 2016. V sobotu 4.6.2016 se uskuteční další ročník již tradiční akce s názvem Sodomkovo Vysoké Mýto. K vidění bude spousta motorových vozidel. Fanoušky dopravy samozřejmě potěší zejména autobus Škoda 706 RO.
Autor: (004700cz)-mb-310516v-310516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2016
Zlín - Otrokovice (vše): Den otevřených dveří DSZO 2016. DOD se bude konat v sobotu 11. června 2016 v areálu DSZO. Mimo to bude zpřístupněn i areál SOA Zlín, kde si budou moci návštěvníci prohlédnout zázemí této instituce. Další institucí, kam bude zavedena zvláštní autobusová linka DSZO, je areál HZS Zlínského kraje ve Zlíně.
Autor: (004699cz)-mb-310516v-310516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2016
Ostrava (vše): Ostravská muzejní noc 2016. Ostravská muzejní noc nabídne i letos mnoho zajímavého. Mimo tradičních institucí se bude prezentovat i DP Ostrava, který umožní návštěvníkům shlédnou jak opravárenský areál v Martinově, tak sbírku historických vozidel.
Autor: (004698cz)-mb-310516v-310516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2016
Praha (vše): Pražská muzejní noc 2016. V sobotu 11.6.2016 ve večerních a nočních hodinách se uskuteční další ročník Mzejní noci. Zvláštní autobusové linky zajistí jako již tradičně DP Praha, a sice rovnou desítkou linek. Provoz metra bude prodloužen do 1:00 hod nedělního rána. Otevřeno bude opět velké množství památek a zájmových bodů. Pro nadšence dopravy bude otevřeno Muzeum MHD a Výtopna Zlíchov.
Autor: (004697cz)-mb-310516v-310516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2016
Praha (vše): Kalový speciál 706RTK stále není v Muzeu MHD. DP Praha zařadil v únoru 2016 do vozového parku kalový speciál Mercedes-Benz Econic 2635L ENA, který slouží k odčerpávání kalů zejména z traťových zařízení pražské tramvajové sítě. Dosavadní, 40 let starý speciál Škoda 706RTK byl sice odstaven z provozu, do plánovaného nového působiště v Muzeu MHD ve Střešovicích však dosud nedorazil. Dopravní podnik má ve vozovém parku ještě další vozidlo, a sice Liaz 110.830, který je v současnosti k vidění velmi často na různých místech kolejové sítě.
Autor: (004696cz)-mb-260516v-260516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.5.2016
Praha (tram): Lamináty v NTM. Dopravní expozice Národního technického muzea v Praze obsahuje spoustu zajímavých exponátů. Jedním z nich jsou např. tradiční laminátové sedačky z tramvaje Tatra T3 (eventuelně prototypu elektrobusu Škoda 21Eb). Velmi dobrý počin, nadčasové sedačky si tuto pozornost právem zaslouží.
Autor: (004695cz)-mb-260516v-260516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.5.2016
České Budějovice (vše): Rekordní návštěvnost při výročí DPMČB. V sobotu 21.5.2016, na oslavy DP České Budějovice se dostavil úctyhodný počet cca 4,5 tisíce návštěvníků. V zázemí dopravce na ně čekalo mnoho lákadel, např. vystavené historické autobusy - Karosa B732 (DPMČB), Karosa B731 a Karosa ŠM11 (DP Praha), Škoda 706 RTO (DP Pardubice), Škoda 706 RTO (Anvitrade) nebo historický trolejbus Škoda 15Tr ev.č. 01v rozpracovaném stavu. Dále se po městě pohybovaly historické vozy Škoda 706 RTO (DPMČB) a Škoda 9Tr + Jelcz PO1E (DPMČB) na zvláštních okružních linkách.
Autor: (004694cz)-mb-260516v-260516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.5.2016
Brno (vše): 70 let lodní dopravy na "Prýglu". DP Brno oslavil v sobotu 21. května 2016 70. výročí lodní dopravy na brněnské přehradě. V této souvislosti byla v provozu mimořádná autobusová linka 101 zajišťující dopravu z České (zastávka linky 32 v ul. Brandlově) k přístavišti lodní dopravy v Bystrci. Linku 201 zajistily historické autobusy z TMB. Intervaly byly stanoveny na 30 min., jízdné 30,- Kč, zpáteční 50,- Kč.
Autor: (004692cz)-mb-210516z-220516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.5.2016
Praha (vše): Mimořádná situace v Nuslích. Pátek 13. byl smolný pro tramvajovou dopravu v Nuselském údolí. Projíždějící nákladní automobil potrhal trolejové vedení tramvaje v želežničním podjezdu v Sekaninově ulici. Tramvajová doprava byla ihned zastavena na několik hodin a zřízena NAD X-24 Karlovo náměstí - Svatoplukova a zpět. Na lince náhradní dopravy se objevily různé autobusy, narychlo operativně nasazené ze všech garáží DP. Asi nejzajímavějším vozidlem se stal Iveco Crossway LE 12.8 ev.č. 4506.
Autor: (004681cz)-mb-130516z-210516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.5.2016
České Budějovice (vše): Oslavy DPMČB. V sobotu 21.5.2016 se uskuteční Den otevřených dveří Dopravního podniku města Českých Budějovic. Vše bude s podtextem v rámci oslav 65 let městské autobusové dopravy a 25 let obnovené trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích. Dopravce zpřístupní oba své areály, jezdit bude autobus Škoda 706 RTO i trolejbus Škoda 9Tr na zvláštní lince. Oba areály bude spojovat zvláštní okružní linka. Samozřejmostí budou i doprovodné akce pro děti, hudební produkce, exhibice Policie ČR, Městské policie, hasičů a spousta jiných lákadel.
Autor: (004679cz)-mb180516v-180516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.5.2016
Praha (vše): Inovované zastávkové označníky v pražské MHD. V množství standardních zastávkových označníků, které spravuje DP Praha, se objevilo několik upravených prototypů. Dosavadní profilovaný rámeček blíé barvy na vkládání zastávkových jízdních řádů, se trochu proměnil. Nově je na konstrukci rámečku využit nerezový kus bez jakékoliv další povrchové úpravy. Zmizelo také dosavadní tradiční plexisklo a změnil se také způsob vkládání jízdních řádů do skříňky. Se zmíněnými prototypovými označníky se můžeme setkat na zastávkách Sídliště Zličín, Anděl, I.P.Pavlova, Hlavní nádraží.
Autor: (004677cz)-mb180516v-180516w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.5.2016
Praha (vše): Den PID v Milovicích již minulostí. V rámci Dne PID se do Milovic podívaly dvě pantografické jednotky ř. 451 a historická souprava složená z patrových vozů Bpjo a dvou elektrických lokomotiv "Bobina". Autobusovou dopravu do zábavního parku Mirakulum zajistily vozy dopravce OAD Kolín jako posila na lince 432. Nasazen byl vůz Škoda 706RO a také Škoda 706RTO, který pro závadu na motoru jízdy nedokončil, a byl nahrazen záložním vozem Karosa C954 ev.č. 1955. Celý den byl realtivně vydařený, s tím, že počasí bylo rezolutně proti, a jeho mokré NE pocítili asi všichni návštěvníci akce.
Autor: (004668cz)-mb180416v-180416w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.4.2016
Praha (vše): Rozšíření služeb v Muzeu MHD. Od středy 13. 4. 2016 má cestující veřejnost unikátní šanci navštívit Muzeum městské hromadné dopravy v pražských Střešovicích formou komentovaných prohlídek s profesionálním průvodcem. Výborný nápad, jak přinést do Muzea další finanční prostředky.
Autor: (004667cz)-mb180416v-180416w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.4.2016
Praha (vše): Více jízdních kol do MHD. Od 25.3.2016 se mění přepravní podmínky jízdních kol v rámci Pražské integrované dopravy. Významně se rozšířila kapacita pro přepravu kol v metru, u tramvají je několik nových úseků, kde lze vzít kolo do tramvaje.

Metro: výrazné rozšíření počtu plošin s povolenou přepravou jízdních kol – nově na devíti plošinách soupravy (původně jen na pěti). Nově se s jízdním kolem může na každou první a poslední plošinu jednotlivých vozů soupravy, výjimkou je první plošina soupravy ve směru jízdy (vždy maximálně 2 kola na plošinu). Jednotlivé dveře vozů metra budou výrazně označeny, aby již nedocházelo ke sporům mezi cyklisty a ostatními cestujícími, kam se s kolem smí a kam ne.

Tramvaje: nové úseky s povolením přepravy jízdních kol (v navazujících úsecích v závorkách přeprava povolena již nyní):

Hradčanská – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba; Hradčanská – Vítězné náměstí – Dejvická (– Divoká Šárka); Palmovka – Nádraží Vysočany – Lehovec; Palmovka – Nádraží Libeň – Lehovec; Želivského – Vozovna Strašnice – Ústřední dílny DP; Želivského – Strašnická – Na Hroudě – Nádraží Hostivař; Náměstí Bratří Synků – Spořilov; Nádraží Braník – Nádraží Modřany (– Sídliště Modřany).

I nadále je povolena přeprava pouze v uvedeném směru a mimo období 14:00–19:00 pracovních dnů !
Autor: (004654cz)-mb020416v-020416w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.4.2016
Mělník (vše): Pokračuje integrace PID na Mělnicku. Úspěšně rozjetá integrace do PID na Mělnicku bude mít v brzké době pokračování. Cca od září 2016 bude provoz rozšířen od Mělníka směrem na Kralupy. Od stejného data by mohla být rozšířena PID v okolí Milovic a Lysé nad Labem. V pokročilejší fázi plánování jsou i projekty na integraci v relaci Lysá nad Labem - Benátky nad Jizerou, a stejně tak i zaintegrování oblasti v okolí Městce Králové. Severní a severovýchodní část Středočeského kraje má nyní k realizaci integrace nejblíže, zatímco ostatní důležité oblasti (typicky Benešovsko, Vlašimsko, Sedlčansko) jsou bohužel zatím zcela mimo jakýkoliv konkrétní termín realizace. Pomoci by měl až společný koordinátor PID, za účasti zástupců Prahy i Středočeského kraje. Bohužel čas běží, v roce 2019 budou probíhat nová výběrová řízení na provozovatele linek PID, čímž se vše opět zkomplikuje.
Autor: (004650cz)-mb020416v-020416w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.4.2016
Praha (vše): Ropid pokračuje v regionálních oslavách. Úspěšné dopravně-kulturní akce, které Ropid již několikátým rokem realizuje, se budou konat i v roce 2016. Již 16.4.2016 se mohou zájemci zúčastnit oslav v Milovicích. Z Prahy pojedou historické patrové vozy v čele s lokomotivou ř. 141, a také dosluhující pantografy ř. 451/452. Na milovickém nádraží bude přípoj v podobě historických autobusů, které návštěvníky zavezou k zábavnímu parku Mirakulum.

Další dopravní akce jsou rozpracovány, předběžně bychom se v červnu mohli dočkat oslav 20 let PID Mníšecka, v září oslav v oblasti Mělnicka, v říjnu oslavy žel. trati Praha - Čerčany - Benešov u Prahy. Možné jsou i jiné události zde neuvedené.
Autor: (004647cz)-mb010416v-010416w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.4.2016
Praha (vše): Den PID v Milovicích 16.4.2016. Ropid ve spolupráci s partnery pořádá 16.4.2016 Den pražské integrované dopravy v Milovicích. Na železniční trati Praha - Milovice budou nasazeny historické vlaky.
Autor: (004640cz)-mb060316v-060316w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.3.2016
Praha (vše): Start Lítačky. Od 1.3.2016 byl odstartován nový projekt elektronické jízdenky pro pražskou MHD s názvem Lítačka. Princip je identický jako v případě Opencard. Bohužel, stejně jako v případě Opencard nelze jízdenku vystavit jinde než v Zákaznickém centru ve Škodově paláci na Praze 1. Bylo by zapotřebí, aby kartu bylo možné vystavit na počkání ve všech předprodejních střediscích DP Praha, tak jako tomu je v případě jiných druhů jízdenek. Pak to teprve bude zajímavý produkt!
Autor: (004636cz)-mb050316v-050316w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.3.2016
Praha (vše): Kalamita ve Středních Čechách a v Praze pominula. Zima nám na přelomu února a března znovu ukázala, že se svou vládou ještě nekončí. Rozsáhlý kalamitní stav vlivem nepřízně počasí tak poznali zejména v rozsáhlé oblasti na jih od Prahy. Také v pražských Klánovicích budou na letošní zimu vzpomínat asi velmi dlouho, velké množství popadaných stromů zcela zatarasilo hlavní i vedlejší komunikační tepny. Náhlý příval těžkého sněhu však působil potíže na většině míst nejenom v oblasti obsluhované PID, ale vesměs na celém území republiky.
Autor: (004635cz)-mb050316v-050316w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.3.2016
Praha (vše): Sníh zavál koleje i silnice - PID 29.2.2016. Nečekaná porce těžkého sněhu zasypala i hlavní město a široké okolí v působnosti PID. V pozdních nočních hodinách dne 29.2.2016 evidoval dispečink Ropidu celkem 21 různých událostí - zejména omezení provozu linek či jejich úplné zrušení z důvodu nesjízdnosti. Zde výčet: železniční linky S2, S7, S9; autobusové 232, 240, 296, 303, 309, 311, 313, 314, 318, 332, 371, 385, 390, 403, 409, 414, 415, 489, 490. Dopravní podnik Praha evidoval čtyři události, týkající se linek č. 163 ,167, 177, 183, 195, 250, 261, 265, 266, 267, 364 a 366.
Autor: (004634cz)-mb290216z-290216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.2.2016
Ostrava (vše): Přestupní terminál Hranečník jde do ostrého provozu. Od 28.2.2016 bude spuštěn běžný provoz veřejné dopravy v nedávno dostavěném dopravním terminálu Hranečník. Bude posílen interval tramvajových linek v předmětné oblasti (4, 12, 14). Největší význam má však nová trolejbusová trať, na kterou se podívají dokonce 3 linky (101, 107, 110).
Autor: (004631cz)-mb240216v-240216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.2.2016
Česká republika (vše): Reflexní prvky nutností. Dne 20.2.2016 vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodci mají nově povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Zavedení povinnosti nošení reflexního prvku je z důvodu bezpečnosti nesporně velmi přínosné. Dobrovolné nošení reflexních prvků za šera a v noci je přínosné i v obcích, vždyť po letech snižování světelného výkonu pouličních svítidel je šero i na leckterém frekventovaném místě ve větším městě. Nošení např. reflexních pásků funguje např. i na přechodech pro chodce, vyzkoušejte také!
Autor: (004628cz)-mb240216v-240216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.2.2016
Praha (vše): Změní se Opencard v "Closedcard"? V současnosti se uvažuje o náhradě stávající nevyhovující elektronické odbavovací karty na pražskou MHD s názvem Opencard novou kartou, která by se měla jmenovat Lítačka. Infrastruktura má být obdobná jako Opencard, aby byla zachována správa obou typu souběžně, provoz si má zajišťovat přímo město Praha přes nově zřízenou společnost Operator ICT. Co je však dosud nevýhodou u podobných elektronických jízdních dokladů, pouhé jediné místo pro expresní výdej cestovního dokladu je poněkud málo, navíc za naprosto neadkvátní finační částku, a pouze v pracovní dny!
Autor: (004627cz)-mb210216v-210216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.2.2016
Praha (vše): Wifi signál letí k pražským cestujícím. Od konce ledna 2016 se na několika zastávkách povrchové MHD v Praze testuje šíření signálu Wifi . Cestující tak mají možnost se bezplatně připojit. Konektivita je velmi slušná, stejně jako v případě pokrytí rychlými daty LTE na novém úseku metra A mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol.
Autor: (004626cz)-mb210216v-210216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.2.2016
Zbuzany (vše): Automuzeum Praga uzavřeno. Až do odvolání je uzavřeno Automuzeum Praga ve Zbuzanech (za západním okrajem Prahy). Legendární sbírka Emila Příhody, čítající vícenež 70 různých vozidel - automobilů osobních, nákladních, speciálních, motocyklů, autobusů, traktorů, pluhů, silniční strojů, je momentálně z technických důvodů uzavřena, a její znovuotevření je v nedohlednu.
Autor: (004611cz)-mb090216v-090216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.2.2016
Tábor (vše): Čokoládová vozidla. Od 23.10.2015 do 30.4.2016 se koná v táborském Muzeum čokolády a marcipánu výstava s názvem Auta. Návštěvníci mohou na vlastní oči spatřit různá legendární vozidla, která známe zejména z tuzemska. Cukráři z celé České republiky tak z marcipánu a čokolády stvořili mnoho zajímavých exponátů, z nejzajímavějších uveďme např. Velorex , Trabant 601, Praga V3S, VW Brouk, Lada v provedení VB, Citroen 2CV, Citroen DS. Milovníky veřejné dopravy dozajista potěší nádherný autobus Škoda 706 RTO LUX.
Autor: (004610cz)-mb090216v-090216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.2.2016
Praha (vše): Plánovaná integrace dalších oblastí v PID. Organizace Ropid pozvolna rozšiřuje v oblasti Středočeského kraje tarifní integraci PID. Od 1.1.2016 se linky č. 1 a 2 v Kralupech nad Vltavou mění na linky č. 457 a 458. Po úspěšné integraci části Mělnicka od 7.4.2015 se pozvolna připravují další rozšíření systému. Asi nejblíže je propojení Mělníka a Kralup nad Vltavou. Potom je plánováno rozšíření integrované oblasti v relaci Mělník - Štětí. Dále by se integrace mohla ubírat směrem na Kokořínsko, Mšensko, Mladou Boleslav, Benátky nad Jizerou, Lysou nad Labem a Milovice. Ovšem, jak to bude ve skutečnosti, ukáže čas.
Autor: (004585cz)-mb131215v-131215w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.12.2015
Praha (vše): Končí jubilejní rok pražského DP. Uplynutím roku 2015 končí i rok, kdy Dopravní podnik Praha bohatě oslavil 140 let od počátku fungování MHD v hlavním městě. Po celý rok se v Království železnic konaly odborné přednášky o zákulisí pražské MHD. V dubnu a prosinci zpříjemnili cestujícím cestování hudební akce ve vestibulech pražského metra. V dubnu 2015 se uskutečnila zážitkovou turistika s noční jízdu historickou soupravou Ečs. Na kulaté datum 6.6.2015 se uskutečnil Den otevřených dveří netradičně v garážích Vršovice, doplněný rozlučkovými jízdami posledních pražských Karos B741 na zvláštních spojích linky 213. O den později se uskutečnil v centru Praze velký autobusový průvod za účasti muzejních autobusů DP, zapůjčených externích, a samozřejmě současného vozového parku DP Praha. Září 2015 bylo vyvrcholením četnosti akcí. Byla vydána pamětní publikace 140 osobností DP. Ve vestibulu stanice metra Florenc byla instalována výstavka Tramvaje v Evropy, znázorňující na přehledné mapě všechny existující tramvajové systémy. Ve středu 16.9.2015 se v rámci Evropského týdne mobility konala velká dopravní akce Ropidu, DP Praha a dalších organizací (zvláštní jízdy elektrobusu SOR, tramvaje EVO, Cyklohráčku atd.) V sobotu 19.9.2015 se uskutečnil Den otevřených dveří v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař a tramvajové vozovně Strašnice. O den později se pak konal velký tramvajový průvod (za účasti i kolových technických automobilů) i s koňkou. Úctyhodný konvoj zabral Smetanovo nábřeží, Křižovnickou ulici a ještě převážnou část Mánesova mostu. Obrovský dík si zaslouží zejména organizace DP Praha a Ropid, a zejména jednotlivci z těchto organizací, kteří se zasloužili o to, aby celý kolotoč oslav byl velmi dobře organizačně zvládnut a velmi důstojně oslaven. Kéž by se podobný rozsah oslav konal častěji!
Autor: (004581cz)-mb131215v-131215w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.12.2015
Praha (vše): Cyklus dopravních přednášek ukončen. V sobotu 12.12.2015 byl ukončen cyklus odborných přednášek pro širokou veřejnost v rámci oslav v rámci projektu 140 let MHD v Praze. Širokého portfolio přednášek tematicky členěných se zhostili odborníci z DP Praha a Ropidu.
Autor: (004580cz)-mb131215v-131215w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.12.2015
Brno (vše): Konec periodika Dopravák. Na základě rozhodnutí valné hromady Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska, (ADSSF) která se konala 8.10.2015, bylo rozhodnuto o ukončení vydávání tištěného periodika Dopravák. Noviny, zaměřené na problematiku zejména veřejné dopravy, budou naposledy vydány 18.12.2015. V průběhu února 2016 vyjde ještě speciální číslo vztažené k výročí 25 let ADSSF.
Autor: (004571cz)-mb121215v-121215w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.12.2015
Liberec (vše): DOD v Liberci. V sobotu 19.9.2015 se v Liberci konal tradiční Den otevřených dveří DP a také jízdy historických tramvajových i autrobusových vozidel. Zúčastnil se nejenom domácí pořadatel Boveraclub, nýbrž dostavila se i vozidla z Technického muzea v Brně a ŠKODA – BUS klubu Plzeň. Vystavená vozidla pak ještě doplnila motorová jednotka Stadler Českých drah, odstavená na vlečce dopravního podniku.
Autor: (004566cz)-mb241115v-241115w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.11.2015
Ostrava (vše): Oslavy 85 let autobusů v Ostravě. V sobotu 10.10.2015 se uskutečnily bujaré oslavy 85 let autobusů v Ostravě. V rámci akce se konal Den otevřených dveří dílen v Ostravě-Martinově a autobusových garáží v Ostravě-Porubě. Tradičně si mohli návštěvníci prohlédnout zázemí DP Ostrava, projet se současným nebo historickým autobusem, prohlédnout si policejní vybavení, a to samozřejmě nebylo vše, celý program byl postaven tak, aby se nenudili jak malí, tak velcí. U příležitosti výročí byla vydána publikace 85 let autobusů v Ostravě.
Autor: (004557cz)-mb121015v-121015w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.10.2015
Praha (vše): Další etapy integrace PID. Po aktuální integraci železnice ve Štětí do PID a avizované první etapě integrace Kladenska, budou pokračovat integrační kroky i na jiných místech sítě PID. Bez bližšího časového určení se má posunout integrace v Kralupech nad Vlatvou a okolí. Po poměrně dobře zvládnuté integraci Mělnicka můžeme očekávat další etapu v této oblasti, a možná i v okolí stále populárnějších Milovic.
Autor: (004555cz)-mb121015v-121015w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.10.2015
Praha (vše): Tunel Blanka otevřen po dlouhých 9 letech. Nechvalně proslulý předražený tunelový komplex byl uveden do provozu 19.9.2015. Po několika dnech provozu lze již s určitostí říci, že zatímco na mnoha místech se intenzita projíždějících vozů snížila, v ulici Svatovítské, Jugoslávských partyzánů a oblasti Vypichu kolony v některé denní časy rapidně narostly. Co se týče MHD, autobusová linka prozatím vedena nebude, ale z dřívějších poznatků by měla smysl metrolinka přibližně v relaci Jihozápadní Město - Letňany
Autor: (004549cz)-mb091015v-091015w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.10.2015
Praha (vše): Proběhl pražský ETM 2015. V rámci Evropského týdne mobility se ve středu 16. 9. 2015 cca od 10:00 do 19:00 na Smíchovském nádraží uskutečnila akce Zažít MHD jinak. Na návštěvníky čekala spusta lákadel, ze statických zmiňme např. bibliobus Oskar, houpačka, výzdoba zastávky MHD. Z těch dynamických pak lze zmínit např. soutěže 140 km s MHD, 140 minut s MHD. Největším lákadly byly elektrobus SOR ev.č. 4001, který je dlohodobě zkoušen na linkách č. 213 a 188, dále pak předváděcí provoz nízkopodlažní solo tramvaje EVO1 na lince 9 za obrovského zájmu cestujících. Poslední zajímavostí byl Cyklohráček, který byl provozován v trase Praha-Smíchov - Praha-Řeporyje a zpět. Velmi smutný byl pohled na opuštěné nádraží v Řeporyjích, které napojením na dálkové řízení vlakové cesty ztratilo na významu. Pro železniční šotouše bylo zajímavé křižování ve výhybně (dříve nádraží) Praha-Hlubočepy. K Cyklohráčku lze zmínit i uvažovanou novinku, že by se během příští sezony mohl občas podívat nejenom do stávající konečné ve Slaném, nýbrž i do železničního muzea ve Zlonicích. Tak uvidíme.
Autor: (004538cz)-mb300915v-300915w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.9.2015
Brno (vše): Solarisy na lince X-S3. Od 15. června do 31. srpna 2015 proběhla mezi Brnem a Tišnovem velká železniční výluka, při níž byla mj. třízena linka NAD X-S3 v trase Židenice, nádraží - Lesná, nádraží - Královo Pole, nádraží - Řečkovice, nádraží - Česká, Hlavní - Kuřim, žel. st. Na linku byly unifikovaně nasazeny kloubové vozy Solaris SU18 z DP Brno.
Autor: (004536cz)-ts100915v-100915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.9.2015
Praha (vše): Ropid mění své chování k cestujícím. V souvislosti s nástupem nového ředitele Ropidu Ing. Petra Tomčíka od 1.7.2015 se mění dosavadní přístup organizace Ropid k zákazníkům. Návrh vyhodnocení provozu autobusových a tramvajových linek v oblasti Prahy 6, Prahy 17 a Prahy-Zličín byl zveřejněn na webu Ropidu, aby se s ním mohli cestující seznámit dříve, než vejde v platnost a případně jej připomínkovat.
Autor: (004532cz)-mb100915v-100915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 10.9.2015
Praha (vše): Evropský týden mobility v Praze 2015. V rámci Evropského týdne mobility se ve středu 16. 9. 2015 cca od 10:00 do 19:00 na Smíchovském nádraží uskuteční akce Zažít MHD jinak. Na návštěvníky čeká spusta lákadel, zmiňme např. Cyklohráček, elektrobus SOR, tramvaj EVO1, soutěže 140 km s MHD, 140 minut s MHD. Pro klidnější povahy bude přistaven bibliobus Oskar, pro akční návštěvníky malování zastávky, houpačka či tančení.
Autor: (004531cz)-mb100915v-100915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 10.9.2015
Rakousko/Austria - Vídeň/Wien: Oslavy 150 let vídeňských tramvají. V neděli 27.9.2015 mezi 10:00 - 17:00 se uskuteční rozsáhlé oslavy. Mezi Schottentor a Schwarzenbergplatz projede slavnostní průvod koňky, tramvají a autobusů. Na Radničním náměstí (Rathausplatz) se poté budou konat doprovodné kulturní akce.
Autor: (004529cz)-mb090915v-090915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.9.2015
Liberec (vše): DOD DP Liberec 2015. U příležitosti DOD DP Liberec dne 19.9.2015 se uskuteční jízdy historických tramvají a autobusů, dále bude výstava vozidel a samozřejmě den otevřených dveří ve vozovně.
Autor: (004527cz)-mb090915v-090915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.9.2015
Cheb (vše): Den železnice v Karlovarském kraji 2015. V sobotu 19.9.2015 se v Karlovarském kraji uskuteční rozsáhlé oslavy 150 let příjezdu prvního vlaku na území Karlovarského kraje do Chebu a 15 let sítě EgroNet.
Autor: (004524cz)-mb050915v-050915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.9.2015
Cheb (vše): 15 let EgroNetu. V rámci oslav 15 let od zavedení sítě Egronet, pojede 19.9.2015 zvláštní parní vlak z německého Falkensteinu přes Plavno a Adorf do Chebu. Součástí oslav bude i doprovodný kulturní program.
Autor: (004523cz)-mb050915v-050915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.9.2015
České Budějovice (vše): Nový časový kupon pro žáky v Č. Budějovicích. S platností od 1. 9. 2015 zavedl Dopravní podnik města České Budějovice nový typ časového předplatního kupónu pro děti ve věku od 6 do 15 let. Tento kupón je s pevnou dobou platnosti vždy od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Jeho cena pro 1 tarifní zónu činí 1250,- Kč, pro 2 tarifní zóny 1900,- Kč. Smyslem této úpravy tarifu je umožnit žákům škol nákup jednoho jízdního dokladu na celý školní rok včetně prázdnin. Dosud měli žáci k dispozici kupóny s maximální dobou platnosti 90 dnů.
Autor: (004522cz)-mb050915v-050915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.9.2015
Brno (vše): ETM Brno 2015. V rámci brněnského Evropského týdne mobility se budou moci zájemci zúčastnit komentované prohlídky centrálního dispečinku a dozvědět se řadu zajímavých informací o provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Organizuje KORDIS JMK, a. s ve dnech 17. a 18.9.2015. Další zajímavostí hromadné dopravy bude Informační stánek DPMB na rohu ulic Česká a Joštova, asice u příležitosti oslavy 7. ročníku projektu CIVITAS a 6. Evropský den trolejbusů.
Autor: (004521cz)-mb050915v-050915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.9.2015
Karlovy Vary (vše): Dobíjení Karlovarské karty. Od 15. 8. 2015 přišel Dopravní podnik Karlovy Vary s novinkou – zkušebním dobíjením Karlovarské karty přes bankomaty České spořitelny, tedy stejně jako to funguje u mateřského provozovatele, tedy PMDP.
Autor: (004520cz)-mb050915v-050915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.9.2015
České Budějovice (vše): První školní den byl v ČB zdarma. První školní den 1.9.2015 se nesl ve znamení bezplatného cestování ve vozidlech MHD. Cílem jednodenní akce bylo usnadnit zejména školákům, studentům a jejich rodičům administrativní a organizační záležitosti spojené s cestami v první den školního roku a ulehčit tak nelehké dopravní situaci ve městě.
Autor: (004519cz)-mb050915v-050915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.9.2015
Praha (vše): 5. regionální den PID v Českém Brodě. V sobotu 12. září 2015 se slaví v Českém Brodě a okolí dvě významná dopravní výročí – 170 let železnice mezi Prahou a Českým Brodem, a také 15 let od integrace autobusových linek na Černokostelecku. Mezi Prahou a Českým Brodem pojede parní vlak a dále pantografová jednotka ř. 451 a vlak vedený elektrickou lokomotivou řady 140 s patrovými vozy Bpjo. Co se týče autobusů, na celkem 5 linkách v okolí Českého Brodu bude možné spatřit vozy Praga RND, Škoda 706 RO, Škoda 706 RTO, Škoda RT s návěsem NO80, Ikarus 280 a Karosa ŠL11. Samozřejmostí je bohatý kulturní program jak pro dospělé, tak pro děti.
Autor: (004517cz)-mb040915v-040915, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.9.2015
Praha (vše): Posílení nočního víkendového provozu od září 2015. Od 1. 9. 2015 budou o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli zkráceny intervaly na všech tramvajových a na šesti autobusových linkách (č. 504, 505, 508, 510, 511 a 512) ze 30 na 20 minut. Zkušebně bude zavedeno do konce roku 2015.
Autor: (004514cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.8.2015
Praha (vše): Pochvala do předprodeje v Motole. Obrovská pochvala míří k paní/slečně z předprodeje jízdenek ve stanici metra Nemocnice Motol, která měla službu odpoledne 24.7.2015. Její vzácný přístup k zákazníkům a vždy plný sortiment jízdních dokladů, zaslouží obrovské poděkování, které je např. od nedalekého metra Zličín diametrálně odlišné.
Autor: (004513cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.8.2015
Praha (vše): Dopravácký slang v metru. Dopravní podnik Praha zahájil počátkem srpna 2015 další informační kampaň, spojenou s letošními oslavami 90 let autobusů a 140 let MHD. Cestující se tak mohou v pražském metru sehnat s vystavenými plakátky, kde je vtipnou formou vysvětleno co znamená to či ono slangové slovo z dopraváckého slovníku. Plakátek je též humorně ilustrován.
Autor: (004503cz)-mb050815v-050815w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.8.2015
Praha (vše): Úspěšný prodej zlevněných ročních jízdenek. V rámci propagace zlevněných ročních jízdenek MHD běží konečně pořádná reklamní kampaň, za kterou je vidět obrovský kus práce Marketingového oddělení DP Praha. Inzerce probíhá jak tradičními kanály (reklamní polepy, letáky, noviny Metro, tiskové zprávy atp.), tak elektronickými (web, Facebook). Dle informací z DP bylo od 17.6 do 2.7.2015 prodáno 14015 elektronických kuponů na Opencard, v e-shopu 6183. Papírových se prodalo zatím jen 951, to je však způsobeno tím, že prodej byl spuštěn až od 1.7.2015. Každopádně, konečně propagace MHD, jak má být, Vídeň nám ukázala cestičku. Bude to motivující i pro jiná města v ČR?
Autor: (004487cz)-mb020715z-020715w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.7.2015
Zlín - Otrokovice (vše): Proběhl DOD v DSZO 2015. V sobotu 27.6.2015 proběhl již tradiční Den otevřených dveří v areálu zlínského dopravce. Na zvláštních linkách se cestující mohli svézt historickými dopravními prostředky. Vzhledem ke kulatému 60. výročí DSZO vypomáhaly vozidla i z DP Pardubice a TMB.
Autor: (004484cz)-mb020715v-020715w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.7.2015
České Budějovice (vše): Jízdenka JIKORD plus.

Na základě smlouvy s jihočeským koordinátorem dopravy JIKORD s.r.o. je s platností od 1. 7. 2015 zavedena jízdenka JIKORD plus. JIKORD plus je jednodenní papírová jízdenka, která platí ve veřejné dopravě na území Jihočeského kraje. Na tuto jízdenku lze cestovat všemi vlaky ČD (včetně rychlíků), MHD ve všech městech a regionálními i některými dálkovými autobusy smluvních dopravců. Jízdenka je vhodná k rodinným výletům, o víkendu platí pro 2 dospělé a 3 děti anebo k delším cestám v rámci kraje (v pracovní dny platí pro 1 dospělého a 1 dítě). Jízdenku zakoupíte na autobusových nádražích a železničních stanicích u smluvních dopravců. Jízdenka neplatí na úzkorozchodné železnici – dopravce Jindřichohradecké místní dráhy. Podmínky a platnost: cena 250 Kč, platnost v daný kalendářní den do 3:00 hodin následujícího dne, o víkendech a svátcích platí pro 2 dospělé a 3 děti, v pracovních dnech platí pro 1 dospělého a 1 dítě, platí u vybraných smluvních dopravců, kteří jsou v závazku veřejné služby Jihočeského kraje (včetně dálkových linek, které provozují), platí pouze na území Jihočeského kraje (do poslední zastávky v kraji) a na celé trase linky WA15 Telč – Slavonice – Raabs an der Thaya (Dolní Rakousko). Na jízdence musí být vypsané aktuální datum ve formátu DEN / MĚSÍC / ROK. Bez vypsání data je jízdenka neplatná!

Smluvní dopravci:

- České dráhy, a. s. (vlaky kategorie Os, Sp a R),

- ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.,

- ČSAD JIHOTRANS a.s. (včetně vnitrostátních cyklobusů a skibusu na Lipno; pouze přeprava osob, kola/lyže za příplatek),

- ČSAD STTRANS a. s.,

- COMETT PLUS, spol. s r. o.,

- ICOM transport a. s.,

- ČSAD Jindřichův Hradec, a. s.,

- Josef Štefl – tour,

- ARRIVA PRAHA s. r. o. – pouze na vybraných linkách v okolí Blatné a na lince 300 017 Příbram - Písek - České Budějovice,

- „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s. r. o.“,

- Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.,

- ČSAD autobusy Plzeň a.s. – Zelené autobusy - Správa Národního parku Šumava,

- Dr Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG – linka WA15.

Jízdenka NEPLATÍ u těchto dopravců a ve vyjmenovaných dopravních systémech

- parní a speciální historické vlaky.

- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. (tratě 228 Jindřichův Hradec – Obrataň a 229 Jindřichův Hradec – Nová Bystřice),

- neveřejná linková doprava: např. speciální zaměstnanecké autobusy do Jaderné elektrárny Temelín,

- RAIL BUS s. r. o.: návazné autobusy ČD, dálková linka Český Krumlov – Praha,

- lodní doprava: především přívozy na Lipně,

- lanovky,

- mezistátní cyklobus linky 000250 České Budějovice – Třeboň – Gmünd,

- autobusová linka ke Stezce korunami stromů (Lipno),

- STUDENT AGENCY k. s.: linky Český Krumlov – Praha a České Budějovice – Brno,

- Tourbus, a. s.: dálkové linky Strakonice/České Budějovice – Brno,

- Blaguss Slovakia, s. r. o.: mezinárodní linka Praha – Linz,

- Jaroslav Štěpánek: dálková linka Český Krumlov/Kaplice/Lipno n. Vlt. / Chlum u Třeboně – Praha,

- M express s. r. o.: dálková linka Český Krumlov – Praha, pod značkou LEO EXPRESS,

- ADLP, s. r. o.: vodácký autobus a dálkové linky České Budějovice – Hradec Králové,

- Lukáš Cvejn: dálková linka Český Krumlov – Praha,

- ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.: – dálkové linky do Hradce Králové a Chotěboře,

- ARRIVA PRAHA s. r. o.: linky z Českých Budějovic a Jindřichova Hradce do Prahy,

- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. – dálkové linky z Milevska do Prahy,

- C A R – T O U R spol. s. r. o.: dálková linka České Budějovice – Hradec Králové,

- ČAS - SERVICE a. s.: dálková linka České Budějovice – Znojmo,

- StiBus s. r. o.: regionální linka České Velenice – České Budějovice,

- Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s. r. o.: závleky linek především pro potřebu Jihomoravského kraje,

- AZ BUS & TIR PRAHA s.r.o.: dálkové linky ze Slavonic do Prahy,

- JH BUS s.r.o.: dálkové linky Jindřichův Hradec – Praha,

- Jan Kukla: dálková linka Týn nad Vltavou – Praha,

- Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o.: linka Tábor – Kolín,

- ČAD Blansko a.s.: linka Humpolec – Jindřichův Hradec,

- TRADO-BUS, s.r.o., linka Dačice – Brno,

- ŠVARCTRANS s.r.o.: dálkové linky ze Strakonic a Prachatic do Bavorska,

- Stanislav Jirásek: dálkové linky Šumava – Praha,

- PROBO BUS a.s.: dálkové linky Šumava – Praha,

- Autobusy VKJ s.r.o.: dálková linka Praha – Sušice.

Autor: (004482cz)-mb020715v-020715w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.7.2015
Plzeň (vše): Od 13. května lze pomocí bezkontaktní bankovní karty koupit jízdenku ve všech autobusech PMDP. Má to však drobný háček. V souvislosti se zaváděným způsobem nákupu jízdenek prostřednictvím bankovní karty vzniká i unikátní systém – tzv. Tarifní jádro, který zajistí, že cestujícímu není účtována každá jednotlivá jízdenka, ale souhrn jízdenek zakoupených v rámci nastaveného intervalu. Zúčtování plateb za nakoupené jízdenky probíhá jednou za 3 dny (přesně 3 dny po nákupu první jízdenky). Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek cestující zakoupí, je při prvním nákupu na bankovním účtu cestujícího ‚předautorizována‘ (zablokována) částka ve výši 150 Kč. Tato částka ale zůstává na účtu cestujícího až do řádného zúčtování jízdenek např. jako nezaúčtovaná transakce. Finální zúčtování pak probíhá dle skutečně realizovaných nákupů.
Autor: (004481cz)-mb020715v-020715w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.7.2015
České Budějovice (vše): Den otevřených dveří DPMČB 2015. Dopravní podnik města Českých Budějovic uspořádal v sobotu 23.6.2015 Den otevřených dveří v areálu vozovny v Novohradské ulici. Součástí oslav byly i jízdy historickými dopravními prostředky po městě.
Autor: (004480cz)-mb020715v-020715w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.7.2015
Brno (vše): Historické dopravní prostředky na linkách MHD v Brně. DP Brno opět zahájil po zkušenostech z minulých let historickou tramvajovou a autobusovou linku. Ta je v provozu od 27.6.2015 do 28.9.2015 pouze o víkendech či státních svátcích. Jízdné za běžný tarif IDS JMK.
Autor: (004478cz)-mb270615v-270615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.6.2015
Brno (vše): Odprodej dopravních prostředků v Brně. DP Brno aktuálně prodává nepotřebné vyřazené trolejbusy Škoda 14Tr, 15Tr, autobusy Citybus a Karosa B951, a také loď Dallas.
Autor: (004477cz)-mb270615v-270615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.6.2015
Ostrava (vše): V Ostravě se ukázaly bateriové automaty. V rámci konání mS v ledním hokeji 2015, byly v Ostravě instalovány dva dočasné jízdenkové automaty na akumulátory. Vzhledem k neexistenci samostatného dobíjecího obvodu, musely být akumulátory dvakrát denně měněny za nabité. Každopádně automaty splnily svůj účel, vypomáhaly zejména v době zvýšeného zájmu zákazníků o jízdenky.
Autor: (004469cz)-mb260615v-260615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.6.2015
Praha (vše): Sleva roční jízdenky od 1.7.2015 a další změny. Od 1.7.2015 dochází ke změně celoroční jízdenky na MHD v Praze z 4750,- na 3650,- Kč. Inspirace pochází z Vídně, kde se po zavedení psychologické ceny za roční jízdné (10 Kč denně) její prodej rapidně zvedl. Pražské rozhodnutí trochu diskvalifikuje fakt, že ke změně dochází od poloviny roku, takže nějaké zásadní zvýšení prodeje nelze zatím očekávat.

Další tarifní změnou je jízdné s dětmi do 3 let věku. Osoba, která bude při cestování po Praze veřejnou dopravou doprovázet dítě do 3 let, nemusí si nově od 1. července 2015 kupovat jízdenku. Toto pravidlo se vztahuje vždy pouze na jednu doprovázející osobu. Novinka se nevztahuje na cestování po železnici ani na speciální letištní lince AE. Tam je třeba, stejně jako v příměstských autobusech za hranicí Prahy, platit jízdné jako dosud. Ve skutečnosti nejde o bezplatnou přepravu, ale o zavedení zvláštní ceny jízdného na území Prahy ve výši 0 Kč. Pokud chce cestující jezdit za nulovou cenu, musí mít vždy u sebe speciální průkaz Dítě do 3 let s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození dítěte. Průkaz získá každý na počkání za manipulační poplatek 20 Kč v obvyklých předprodejních místech PID od 1. července 2015. Při jeho pořízení je nutné doložit věk dítěte. Průkaz kvůli rychle se měnící podobě dítěte platí nejdéle 1 rok. Přeprava dětí do 6 let i dětských kočárků s dítětem je i nadále bezplatná ve všech tarifních pásmech PID.

Další velmi významnou změnou v tarifu je bezplatná přeprava psů. Žádný cestující s platnou jízdenkou PID pro území Prahy (pásma P, 0 a B) nebo cestující s nárokem na bezplatnou přepravu po území Prahy nemusí od 1. července 2015 za psa ve veřejné dopravě platit (mimo vlaky PID a letištní linku AE). Nově nebude nutné platit za psa ani v příměstských autobusech PID ve vnějších tarifních pásmech za hranicemi Prahy, to se však týká jen držitelů časových kupónů pro vnější pásma. Ostatní za pejska zaplatí jednorázovou cenu 16 korun.
Autor: (004466cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Praha (vše): 8. ročník Kinobusu startuje. Od 22.6.2015 se rozbíhá další ročník "kinobusí šňůry". Promítáno bude obdobně jako v předchozích ročnících. Závěr v polovině září má být věnován i nadcházejícímu tramvajovému výročí.
Autor: (004460cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Opava: Uskutečnily se oslavy 110 let MHD v Opavě. V sobotu 6.6.2015 se uskutečnil Den otevřených dveří při příležitosti oslav 110 let městské dopravy v Opavě. Zájemci si mohli prohlédnout současnou vozovnu včetně vozového parku, shlédnout poslední opavskou tramvaj nebo se podívat na zapůjčený historický trolejbus. Oslavy byly velice komorní, škoda, že si MDPO nevezme příklad ze sousední Ostravy, kde mají dopravní oslavy úplně jinou dimenzi.
Autor: (004457cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Brno (vše): Dopravní nostalgie - BMUE 2015. O víkendu 20. - 21. 6. 2015 se v Brně konal každoroční dopravní festival historických dopravních prostředků.
Autor: (004455cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Ostrava (vše): Czech Raildays 2015. V rozmezí 16. - 18. 6. 2015 se v Ostravě konal mezinárodní odborný veletrh Czech Raildays, zaměřený zejména na kolejovou dopravu.
Autor: (004454cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Vysoké Mýto (vše): Sodomkovo Vysoké Mýto 2015. Již tradiční vysokomýtská událost připadla na sobotu 6.6.2015. Kulturní program byl velmi bohatý, z dopravních záležitostí jmenujme účast několika autobusů výrobce Iveco, tak i historických různých institucí zejména z Východních Čech. I tentokrát se konal Den otevřených dveří ve společnosti Iveco Czech republic.
Autor: (004453cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Praha (vše): Proběhla Pražská muzejní noc 2015. V sobotu 13.6.2015 proběhla již 12. Pražská muzejní noc. Zúčastnilo se 48 institucí s 80 objekty, včetně Muzea MHD a Technického muzea. Dopravu zajistil již tradičně DP Praha na 11 autobusových linkách.
Autor: (004452cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Plzeň (vše): Proběhl třetí ročník plzeňské dopravní konference. Ve dnech 21. a 22.4.2015 proběhl v Prakhotelu Plzeň již 3. ročník mezinárodní dopravní konference Chytrá a zdravá městská doprava.
Autor: (004448cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
Pradubice (vše): Proběhly oslavy 65 let DP Pardubice. V sobotu 16.5.2015 se v Pardubicích konala velká sláva, a sice 65 let od zahájení provozu. Mimo již tradičního Dne otevřených dveří v areálu DP, si mohli zájemci prohlédnou loď Arnošt z Pardubic nebo shlédnout autobusotrolejbusový konvoj. Tradiční zájem byl o svezení historickými dopravními prostředky po Pardubicích a okolí. Výčet vozidel je dosti obsáhlý, spokojme se tedy s informací, že se zde angažovaly jak vozy domácí - DP Pardubice, Pardubický spolek železniční dopravy, tak i přespolní - DPMHK, DPMČB, DPO, DSZO, ČSAD Jihotrans a dále několika soukromých firem či jednotlivců. Oslavy byly velmi hezky připraveny, počasí přálo, co si přát více?
Autor: (004444cz)-mb210615v-210615w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2015
České Budějovice (vše): Nové jízdenky DPMČB. Dopravní podnik v Českých Budějovicích uvedl v průběhu března 2015 do oběhu nové provedení jízdenek. Výrobu zajistila Státní tiskárna cenin, aby zajistila vyšší míru zabezpečení ochrannými znaky u nových jízdenek.
Autor: (004430z)-mb030415v-030415w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.4.2015
Pradubice (vše): Vrací se provoz MHD na Třídu Míru. Po rozsáhlé roční rekonstrukci se od 1.4.2015 opět navrací provoz MHD na Třídu Míru v centru města.
Autor: (004422z)-mb300315z-300315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.3.2015
Ostrava (vše): Czech Raildays 2015. Tradiční veletrh zaměřený na drážní a dopravní techniku s názvem Czech Raildays , se uskuteční ve dnech 16. - 18. 6. 2015.
Autor: (004421z)-mb300315z-300315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.3.2015
České Budějovice (vše): České Budějovice oslavily 750 let od svého založení. V úterý 10. 3. 2015 od 17 hodin se uskutečnil zajímavý kulturní program na náměstí Přemysla Otakara II. Byly zřízeny posilové spoje na linkách MHD č. 3 a 9. Jakýmsi dárkem pro všechny cestující se stalo cestování MHD zdarma po celý den.
Autor: (004415cz)-mb290315v-290315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.3.2015
Plzeň (vše): Výměna Plzeňských karet. Generační obměna Plzeňských karet se týká pouze těch držitelů, kteří si pořídili svou kartu v období od května roku 2004 do května 2011. Cestující jsou povinni se ve stanoveném dvouměsíčním období podle platnosti jízdenky dostavit k jednomu ze dvou středisek PMDP, které zpracovávají žádosti o vystavení nových karet. Vyzvednutí je možné pouze ve středisku PMDP na Denisově nábřeží. Dále jsou cestující povinni k žádosti o výměnu kartu předložit starou Plzeňskou kartu, průkazovou fotografii, 170,- Kč, vypsanou žádost a doklad totožnosti. Ač by se mohlo zdát, že vzhledem k propagaci je Plzeňská karta úžasná, není tomu tak, a uživatel je povinen akceptovat spoustu nevýhod související s pořízením karty. Nevýhody: nutnost výměny karty každých 5 let, vysoká finanční spoluúčast cestujícího na vydání karty, nemožnost elektronického vyplnění formuláře žádosti na webu, pouze jediné výdejní místo, dlouhá lhůta na výrobu karty (není na počkání, ale trvá až 20 dní), nedostatečný počet předprodejních míst a jejich otevírací doba.
Autor: (004406cz)-mb290315v-290315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.3.2015
Praha (vše): Nové digitální tabule v pražské MHD. V uplynulých týdnech se u vestibulů metra stanic Hradčanská a Želivského objevily nové digitální infotabule, znázorňující nejbližší odjezdy povrchové MHD. Devět dalších bude umístěno v souvislosti s otevřením nových stanic metra v úseku Dejvická - Nemocnice Motol.
Autor: (004404cz)-mb290315v-290315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.3.2015
Praha (vše): Ropid stále bez ředitele. Magistrát hl. m. Prahy, jakožto zřizovatel organizace Ropid, zrušil výběrové řízení na pozici ředitele/ - lky organizace Ropid. Zájemci, kteří se přihlásili v době od 16.1.2.2014 do 16.1.2015, nesplnili v několika kolech výběrového řízení kriteriální požadavky, proto bylo výběrové řízení zrušeno. Druhé kolo výběrových řízení bylo vyhlášeno 24.3.2015, s tím, že zájemci se opět mohou hlásit po dobu 4 týdnů.
Autor: (004403cz)-mb290315v-290315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.3.2015
Zlín - Otrokovice (vše): DOD DSZO v roce 2015. Tradiční Den otevřených dveří Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice se bude konat 20.6.2015. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku areálu a jízdy současnými a historickými dopravními prostředky.
Autor: (004398cz)-mb280315v-280315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.3.2015
Pardubice (vše): Oslavy 65 let DP Pardubice. Den otevřených dveří DP Pardubice se bude konat v sobotu 16.5.2015. Jako tradičně se můžeme těšit na velké množství současných i historických autobusů a trolejbusů na různých místech Pardubic i okolí. Součástí programu bude tentokrát i výletní loď Arnošt z Pardubic, kterou DP provozuje.
Autor: (004397cz)-mb280315v-280315w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.3.2015
Praha (vše): Debata o změnách v pražské MHD. Ve středu 25. února 2015 se uskuteční v prostorách Národní technické knihovny v Ballingově sále (adresa: Technická 2710/6, Praha 6-Dejvice) od 17:00 do 19:00 veřejná debata, týkající se změn v pražské městské hromadné dopravě. Diskutovanými tématy budou: Slevy jízdného v pražské MHD, Parkovací zóny na Praze 6, Změny v MHD na území Prahy 6. Debaty se zúčastní zástupci Magistrátu, MČ Praha 6 a Ropidu.
Autor: (004393cz)-mb230215z-230215w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.2.2015
Praha (vše): Probíhá rekonstrukce Infocentra Anděl. Cestující, kteří jsou zvyklí na služby Infocentra DP ve vestibulu stanice metra Anděl, musí od 14.1.2015 využít služby jiného dopravního střediska. Rekonstruované prostory budou otevřeny na počátku března 2015, přičemž cestujícím poskytnou zcela jiný komfort reflektující současné trendy.
Autor: (004390cz)-mb220215v-220215w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.2.2015
Praha (vše): Rok 2015 - maraton oslav u DP Praha. Nevídanou aktivizu spustil DP Praha v rámci oslav 140 let MHD a 90 let autobusů v Praze. Byly spuštěny webové stránky http://www.mhd140.cz , kde jsou uvedeny všechny plánované události v souvislosti s oslavou kulatého výročí. Po celý rok se budou jednou měsíčně konat dopravní přednášky z různých oblastí pražské veřejné dopravy. Je připraveno i někoil koncertů a fotografických výstav. Nejvíce si tentokrát přijdou na své dopravní fanoušci - Den otevřených dveří Garáže Vršovice, tradičný Den otevřených dveří v provozovnách DP, červnový slavnostní autobusový konvoj a velký zářijový průvod muzejních i současných vozidel. Výčet událostí doplní Pražská muzejní noc, Noční zážitková turistika a tradiční Kinobus. Pomyslná laťka je nasazena velmi vysoko, nechme se tedy překvapit co nás čeká a nemine!
Autor: (004389cz)-mb220215v-220215w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.2.2015
Praha (vše): Království železnic zveřejnilo plán přednášek na rok 2015. Provozovatel největšího modelové kolejiště v České republice zveřejnil seznam dopravních přednášek, které budou realizovány vždy jednu sobotu v kalendářním měsíci. Zmíněné přednášky se budou týkat historie tramvají, železnice, metra, technologií, výstavby metra do Motola, současnosti a budoucnosti Pražské integrované dopravy, vize železniční dopravy v PID, přednášky u příležitosti 90 let pražských autobusů, 140 let pražské MHD a mnoho dalšího.
Autor: (004386cz)-mb130115z-130115w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.1.2015
Praha (vše): Ropid představil nový jednotný vzhled vozidel PID. V úterý 13.1.2015 Ropid představil nový jednotný vzhled vozidel PID. Barvy jsou opět červená, modrá, bílá, úpravy se týkají zejména umístění nápisů, log a evidenčních čísel vozu.
Autor: (004385cz)-mb130115z-130115w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.1.2015
Praha (vše): Soutěž o nejhezčí nebo nejošklivější zastávku PID? Koncem roku 2014 Ropid vyhlásil soutěž O nejhezčí zastávku PID. Z nabízeného výběru přesvědčivě ( a zaslouženě) zvítězily zastávky Dolní Břežany, náměstí a Vestec, U Klimešů. Na obě vítězné zastávky má být umístěna cedule „Nejhezčí autobusová zastávka PID roku 2014“. Možná by nebylo od věci vyhlásit anticenu " Soutěž o neošklivější zastávku PID". Zastávka, která by získala nejvíce hlasů, by byla opravena tak, aby nečinila Pražské integrované dopravě ostudu.
Autor: (004384cz)-mb130115v-130115w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.1.2015
Praha (vše): DP Praha nereaguje na dotazy uživatelů. Odbor komunikace v Dopravním podniku Praha příliš nefunguje, jak jinak si vysvětlit nereagování na dotazy klientů na facebookovských stránkách. Nechce se ani uvěřit, že DP nemá zaměstnance na to, aby odpovídali na podnětné dotazy svých cestujících.
Autor: (004383cz)-mb070115z-070115w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.1.2015
Teplice (vše): Teplické problémy od 1.1.2015. Od 1.1.2015, kdy byl v celém Ústeckém kraji spuštěn nový systém veřejné dopravy, se zřejmě největší potíže objevily v Teplicích. Podle informací z různých zdrojů jsou potíže technického rázu s novými počítači v rámci OIS vozidel, kdy nebyli řádně proškolení všichni řidiči, a tedy se s nimi učí za pochodu. Obrovské potíže jsou při výdeji nových čipových karet na Na Benešově náměstí, kde u jedné přepážky musí zájemci čekat na odbavené dlouhé desítky minut. Nové čipové karty jsou pro nový systém nutností, staré již pozbyl platnosti a nelze je využívat. Arriva Teplice, která provozuje MHD v Teplicích snížila dosavadním řidičům platy, ti reagovali hromadnými výpovědmi z pracovního poměru. Podle soukromých informací nebylo v sobotu 3.1.2015 v provozu 9 městských linek, takže hodinové čekání u zastávkového označníku ( interval 20 min.) se zúžilo na doufání: přijede/nepřijede.
Autor: (004379cz)-mb050115z-050115w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.1.2015
Ústí nad Labem (vše): Dopravní zemětřesení v Ústeckém kraji v roce 2015. Od 1.1.2015 bude v celém Ústeckém kraji spuštěn nový systém veřejné dopravy. Změna se týká dopravců, linkového vedení, označování linek, tarifu apod.
Autor: (004371cz)-mb311214v-311214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2014
Praha (vše): Prosincová ledovka v Praze a okolí. Z důvodu námrazy trolejí ve dnech 1 - 3.12.2014 byla dosti omezena železniční i tramvajová doprava v Praze a okolí. Mrazivé počasí přišlo nejprve na Moravu, později se přestěhovalo do Čech. V Praze se první problémy počaly kupit 1.12.2014 v pozdních odpoledních hodinách nejprve na vlacích, jedoucích z Moravy, později i na ostatních spojích.Ve večerních hodinách byl omezen provoz tramvají zejména v úsecích na okrajích Prahy, kde byla nižší teplota. Později byl provoz omezen i na dalších tramvajových tratích a posléze zastaven úplně. Některé tramvaje se nepodařilo stáhnout do vozoven a zůstaly tak v obratištích, na širých tratích a dokonce i na Hlávkově mostě. Z důvodu pokračující nepříznivé klimatické situace byl zastaven ranní výjezd tramvají, a na exponované úseky tramvajových tratí byla nasazena náhradní autobusová doprava. Dopravní podnik Praha se ke zmíněné kalamitní situaci postavil čelem a vypravil maximum pojízdných autobusů, to vše i za pomoci mimořádných nočních směn zaměstnanců DP. Ropid vykonal také mnoho záslužného, zejména kontinuální dopravní zpravodajství na svém webu i jiných informačních kanálech. První tramvaje byly znovu spatřeny až cca v 15 hodin dne 2.12.2014 na lince 9. V tramvajové síti se situace stabilizovala až během 3.12.2014. V železniční dopravě byla situace obdobná, co mělo pantograf, nejezdilo. Mnoho spojů bylo odřeknuto, další měly několikahodinové zpoždění. V provozu se objevilo velké množství dieselových lokomotiv řad 740, 742, 749, 754, 770, 771 a dalších od ČD, ČDC i soukromých dopravců i vlečkařů. Na tratě v okolí Prahy se místo Cityelefantů vydaly Regionovy, do provozu dokonce zasáhl i Cyklovláček, který přes zimu odpočívá. KŽC vypravilo své historické lokomotivy ř. 720, 721 a soupravu historických motoráků ř. 830/831. Mimořádnou situaci zvládaly jednotlivé složky jak se dalo. Přesto zejména na železnici by se dalo vše vyřešit lépe společnou komunikací ČD, ČDC, SŽDC, soukromých železničních a autobusových provozovatelů, složek IZS. Situaci by možná pomohl vyřešit i vyšší počet záložních dieselových lokomotiv, v uplynulých letech tak hojně vyřazovaných. mimořádně nasazeny na výkony elektrických lokomotiv v ČR motorové lokomotivy. Některé jsou u ČD vedeny již jako muzejní exponáty. Díky tomu bylo možné vidět neopakovatelné řazení vlaků.
Autor: (004370cz)-mb311214v-311214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2014
Mariánské Lázně (vše): Změny v M. Lázních v druhé polovině roku 2014. Na počátku července 2014 došlo k instalaci repasovaných trolejových křížení na Úšovické křižovatce. Dále došlo k vybudování sloupů a převěšení trolejového vedení u knihovny na Hlavní třídě. Dále došlo k instalaci repasovaných rozjezdových výhybek Esko, které nahradily stávající historické Kremnice.V sobotu 20.9.2014 na Den železnice jezdil po městě karlovarský historický autobus Karosa ŠL11 a také Škoda 9Tr zapůjčená z Plzně. Počátkem září 2014 byl z Karlových Varů zakoupen starší Citybus pův. ev.č. 367, které dostal v M. Lázních ev.č. 34. V průběhu října 2014 došlo k vyřazení explzeňské Škody 14Tr ev.č. 48 (v druhém obsazení) a jejímu odprodeji do ukrajinského Žitomiru.
Autor: (004349cz)-mb131114v-221214a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.11.2014
Praha (vše): Další uvažovaný přírůstek do Muzea MHD? Exponátem, který by mohl výhledově doplnit rozsáhlou sbírku vozidel v Muzeu MHD, se může stát pracovní automobil Škoda 706 RT RZ AJ 45-68 z roku 1978. Vůz dosud slouží coby čistič kolejových žlábků u DP. Případný přesun do muzejních sbírek je možný, až bude u DP adekvátní náhrada, tedy jiný kolejový čistič.
Autor: (004347cz)-mb291014z-011114w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2014
Praha (vše): Trojský most otevřen. V pondělí 6.10.2014 byl otevřen Trojský most v pražské Troji. Hned od počátku byl v obležení jak Pražanů, tak i cizinců, kteří si toto úchvatné architektonické dílko detailně fotografovali.
Autor: (004331cz)-mb061014z-151014w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.10.2014
Praha (vše): DOD tunelu Blanka, stanic metra a Trojského mostu. V sobotu 4.10.2014 se uskuteční Den otevřených dveří v tunelu Blanka, Trojském mostě a budovaných stanic metra Nemocnice Motol a Veleslavín. Mezi stanicemi metra budou zřízeny zvláštní autobusové linky č. 744 a 745 a také tramvajová linka č. 36 v trase Špejchar – Divoká Šárka.
Autor: (004313cz)-mb300914v-300914w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.9.2014
Praha (vše): Trojský most před otevřením. Trojský most v Praze bude pro tramvajovou dopravu otevřen v pondělí 6.10.2014. Pro automobilovou dopravu bude zprovozněn až na počátku roku 2015. Dopravní zajímavostí je, že ve směru Nádraží Holešovice zde bude vedena autobusová linka 112. Ještě před oficiálním otevřením bude most zpřístupněn zájemcům ze strany veřejnosti, a sice u příležitosti DOD dne 4.10.2014. Pro úplnost je třeba doplnit, že první tramvají, která spočinula na mostě, byl 19.8.2014 měřící vůz T3 ev.č. 5521.
Autor: (004312cz)-mb300914v-300914w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.9.2014
Liberec (vše): DOD DP 2014 v Liberci. Tradiční Den otevřených dveří se opět konal v liberecké vozovně. Vystaveno bylo opět velké množství dopravních prostředků, jak současných, tak historických. Z Lidových sadů přijela do vozovny kolona historických autobusů a tramvají. Po zbytek dne se s nimi mohli návštěvníci svézt po městě.
Autor: (004305cz)-mb300914v-300914w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.9.2014
Liberec (vše): Karetní asociace ukously další sousto, DMPLJ. Od září 2014 jsou v nízkopodlažní tramvaji EVO2 zkušebně namontovány validátory, které umožňují platbu jízdného bezkontaktní platební kartou. Co bude se stávajícím systémem OPUS, který je s výše uvedeným novým systémem nekompatibilní, toť otázka.
Autor: (004304cz)-mb300914v-300914w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.9.2014
Praha (vše): Proběhl DOD DP Praha 2014. V sobotu 20. září 2014 od 10.00 do 16.00 hodin uspořádal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) Den otevřených dveří. Návštěvníci mohli nahlédnout do prostor autobusové garáže Kačerov, depa metra Kačerov a tramvajové vozovny Pankrác. Dopravu mezi areály na Kačerově zajistila speciální autobusová linka s označením DOD. Mimo již standardního průběhu DOD se konala jízdy historickou soupravou metra 81-71 a jízdy historickými tramvajovými vozy, a to v trase Vozovna Pankrác – Náměstí Bratří Synků či zpět.
Autor: (004302cz)-mb250914v-250914w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.9.2014
České Budějovice (vše): První školní den zdarma. DP České Budějovice, vědom si možného chaosu při počátku školního roku, umožnil školákům a studentům cestování v MHD po celý den zdarma.
Autor: (004293cz)-mb010914v-010914w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.9.2014
Praha (vše): Oslava 75 let pražských bibliobusů . V sobotu 9.8.2014 se v areálu vozovny Střešovice uskutečnil oslavy pražských pojízdných knihoven. Zájem návštěvníků byl poměrně vlažný. Na akci dorazil i tzv. preventivní autobus Městské policie Praha.
Autor: (004285cz)-mb090814z-120814w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.8.2014
Hostivice (vše): MÚK Hostivice a navazující komunikace. Součástí budovaných sjezdů rychlostní komunikace R6 mimoúrovňové křižovatky Hostivice jsou i budované navazující komunikace. Za přípojku k R6 je zodpovědné ŘSD, a ač je MÚK v podstatě technicky hotovo, k oficiálnímu otevření dosud nedošlo. Jiná situace je u navazujících komunikací, která byla otevřena včetně nouzového výjezdu u jednoho z kruhových objezdů. Nouzového z důvodu zabezpečení dopravní obsluhy do institucí, které sídlí za železničním přejezdem u hostivického nádraží, a které by byly díky probíhající rekonstrukce ulic Jiráskovy a nádraží zcela odříznuty od okolního světa. Jistou provozní zajímavostí je vybudování páru bezbarierových zálivů pro autobusy, jejichž určení zatím nelze ověřit (nabízí se SID, linková či závodní doprava pro nově vznikající skladové areály v blízkosti).
Autor: (004280cz)-mb060814z-060814w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.8.2014
Praha (vše): Den v pohybu. Akce s názvem Den v pohybu se uskuteční v sobotu 9.8.2014 od 9:00 do 17:00 v areálu Muzea MHD ve Střešovicích, a sice u příležitosti 75 let od výjezdu prvního bibliobusu do ulic Prahy. První bibliobus vyjel do pražských ulic 2. srpna 1939. Dnešní vozový park se skládá ze třech upravených vozidel pro potřeby knihovny - autobus Irisbus Crossway 12M, nákladní vůz Iveco Eurocargo ML 120E18 a dodávkový automobil Oskar na podvozku Fiat.
Autor: (004279cz)-mb060814v-060814w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.8.2014
Plzeň (vše): Plzeňská výzva fotografům. Na webu PMDP se objevila prosba dopravce směřovaná k dopravním fanouškům, aby respektovali právo na soukromí řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají zejména na konečných zastávkách. Fotograf by měl uvědomit o svém záměru řidiče, který se rozhodne, zda chce na záběru být či nikoliv.
Autor: (004263cz)-mb110714z-110714w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.7.2014
Plzeň): Plzeňský ZOOvláček nejezdí. Z důvodu rozsáhlých oprav komunikací v centru Plzně, není od 28.6.2014 až do odvolání v provozu ZOOvláček dopravních podniků.
Autor: (004262cz)-mb110714z-110714w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.7.2014
Praha (vše): Kauza Opencard - co bude dál? Asi nejenom Pražané, ale i ostatní cestující, kteří pravidelně využívají Pražskou integrovanou dopravu, jsou napnuti, jak dopadne kauza Opencard. Magistrát hl.m. Prahy neví, zda budou úspěšná jednání s firmou eMoneyServices (EMS), která předražený systém elektronického jízdného dosud provozovala. Podle dostupných informací projevilo zájem o spolupráci hned několik firem, např. Česká pošta, České dráhy, Plzeňské městské dopravní podniky, které mají s elektronickými kartami již dost zkušeností. Zájem projevila i karetní společnost Visa, která před několik dny představila bezkontaktní variantu karty. Návrat papírových jízdenek by byl v tuhle chvíli asi nejrychlejší, zatím se však zdá, že jeho podpora je minimální. Tak se nechme překvapit, jak se Magistrát s kauzou "popere" a zda z důvodu "oprávněných" vyšších nákladů nedojde od 1.1.2015 k dalšímu razantnímu zvýšení jízdného MHD. Běžný cestující nemá příliš možností, jak toto ovlivnit, snad jen jako volič...
Autor: (004261cz)-mb110714v-110714w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.7.2014
Praha (vše): Končí světelné reklamní panely v metru. DP Praha neplánuje více investovat do obnovy těchto morálně i technicky zastaralých zobrazovacích zařízení, které promítají informace na některých nástupištích v metru.. Pokud se nenajde externí společnost, která by provoz, údržbu a opravy chtěla provozovat na vlastní náklady, je zde reálný předpoklad, že projekce ve vybraných stanicích metra bude podle skutečného stavu zařízení postupně rušena. První projektor, který byl 13.6.2014 vypnut, promítal informace cestujícím ve stanici Palmovka.
Autor: (004259cz)-mb090714v-090714w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.7.2014
Pečky; Kouřim (vše): Obnovení provozu trati Pečky – Kouřim. V sobotu 28.6.2014 byla slavnostně znovuzprovozněna železniční trať mezi Pečkami a Kouřimí. Při této příležitosti byly vypraveny ve spolupráci s dopravci KŽC Doprava a OAD Kolín zvláštní historické jízdy vlaky i autobusy na trasách Pečky – Bošice – Kouřim a Bošice – Bečváry. V provozu se objevila lokomotiva ř. 721, motorové vozy ř. 810, 830, 851 a autobus RTO.
Autor: (004254cz)-mb070714v-070714w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.7.2014
Praha (vše): Proběhl 3. Den PID. V sobozu 21.6.2014 proběhl 3. regionální den PID. Byly zřízeny dvě zvláštní autobusové linky, a sice jedna ze Smíchovského nádraží do Štěchovic (jezdily dva kloubové Ikarusy) a Štěchovice - Třebenice (Karosa ŠL11 a Škoda 706 RTO LUX). První jízdu z Prahy a poslední do Prahy pomáhal Ikarusům zvládnout autobus ŠL11. První odjezd Ikarusu z Prahy nebyl moc úspěšný, díky technické závadě se odjezd odsunul o téměř půl hodiny. Oslavy byly velmi zajímavé, škoda, že zájem lidí byl nezvykle nízký.
Autor: (004251cz)-mb2106z-210614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2014
Praha (vše): Ropid spustil předprázdninový provoz. V období 16. 6. – 27. 6. 2014 je v činnosti tzv. předprázdninový provoz neboli prodloužení intervalů na vybraných linkách. Od 28.6.2014 pak nastává platnost prázdninového jízdního řádu, který má být dle vyjádření Ropidu přijatelnější než loňský rok.
Autor: (004246cz)-mb200614v-200614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.6.2014
České Budějovice (vše): Oslavy 105 let DP České Budějovice. Oslavy začaly již od 15.6.2014, přesto se hlavní oslavy uskuteční v sobotu 21.6.2014. Bude se konat Den otevřených dveří v provozovně na Novohradské ulici. Akivit bude celá řada, tak aby si přišli na své návštěvnící různých věkových kategorií. Samozřejmostí jsou jízdy historických vozidel Škoda 9Tr, Škoda 706RTO a Karosa B732. Největší uznání si ovšem organizátoři oslav zaslouží za realizaci videoklipu, jehož ústředním motivem jsou samotní zaměstnanci dopravního podniku a pocta jejich nelehké práci. Za výtečně odvedený klip by se nemuseli stydět ani tvůrci vysokorozpočtových komerčních reklam v televizi. Klip můžete shlédnout na Youtube.
Autor: (004244cz)-mb190614z-190614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.6.2014
Ostrava (vše): Czech Raildays 2014. V rozmezí 17 .- 19.6.2014 proběhl v Ostravě další ročník dopravního veletrhu Czech Raildays, již 15. v pořadí.
Autor: (004243cz)-mb190614z-190614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.6.2014
Praha (vše): Problémy s Opencard - Otesánek žije dál. Na nechvalně proslulou Opencard začínají být lidé alergičtí. Obrovské náklady a finanční zátěž z let minulých se promítá i do současnosti. Město Praha vypovědělo smlouvu s firmou EMS (dříve Haguess), která celý systém provozuje a nechalo se slyšet, že si veškerou správu bude dělat vlastními silami nově založenou společností Operátor OPENCARD, a.s, k čemuž došlo od 14.6.2014. Firma EMS sdělila, že v tomto případě nezaručuje funkčnost celého systému. V pondělí 16.6.2014 se skutečně objevily potíže s vydáváním nových karet, které byly po několika hodinách vyřešeny. Jaká nás čeká budoucnost, to se uvidí, rozhodně nebude růžová. Celý pochybný projekt stál cestující obrovské finanční částky, jak přímé (jízdné, náklady na pořízení karty), tak nepřímé (daně). Otesánek žije dál, a ti kteří ho zplodili, se všem smějí.
Autor: (004240cz)-mb180614v-180614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.6.2014
Zlín-Otrokovice (vše): Proběhly oslavy v DSZO - 70 let trolejbusů. Bohaté program oslav 70 let od zahájení trolejbusového provozu ve Zlíně, si připomenula DSZO Dnem otevřených dveří, vydáním pamětní publikace, jízdami historických autobusů a trolejbusů a dále i výlet historickým autobusem do Státního okresního archivu na Klečůvce. Akce v sobotu 14.6.2014 se velmi vydařila a byla důstojným připomenutím kulatého výročí.
Autor: (004238cz)-mb170614z-180614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.6.2014
Praha (vše): Pražské Muzeum MHD otevře brány až v červenci. Z důvodu aplikace protipožárních nátěrů neotevřelo Muzeum MHD své brány v klasickém termínu. Pokud půjde vše dobře, mohou se první návštěvníci podívat do muzea 5.7.2014. Až do konce roku bude docházet k postupnému úklidu a přemisťování exponátů. Vzhledem k mimořádnému znčištění veškerých vozových exponátů, které zůstaly v některé z lodí, bude jejich čištění probíhat na nádvoří vozovny, a asice za pomoci vody a lidských rukou. Jistou zajímavostí je, že některé "gumokolní" exponáty našly své dočasné působiště v bývalé provozovně Vrchního vedení na Orionce.
Autor: (004233cz)-mb130514z-170614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 17.6.2014
Roztoky (vše): 2. regionální den PID v Roztokách a Úněticích. V sobotu 7. 6 2014 se konal ve městě Roztoky a obcí Únětice bohatý program pro celou rodinu. Hlavní centrum dění bylo v Roztokách u Prahy. Spojení s Prahou zajišťovaly historické motorové vlaky (830+020 a 854+054) na pravidelných spojích vlakové linky S41 z Hostivaře, Libně a Holešovic. V Roztokách byla vazba na historickou autobusovou linku přes Levý Hradec k pivovaru do Únětic a Horoměřic, na které se objevily Škoda 706 RTO z OAD Kolín a ŠD11 dopravce Jana Kukly. V historických vlacích platil Tarif PID a ČD, jízdy historickými autobusy byly zdarma. Na nádraží v Roztokách byla prezentována práce místních železničních modelářů. Kulturní zážitek mj. obohatil i Kinobus DP Praha s pátečním a sobotním promítáním.
Autor: (004225cz)-mb150614v-150614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.6.2014
Ostrava (vše): Proběhla Ostravská muzejní noc 2014. V sobotu 7. 6. 2014 se uskutečnil další ročník akce pod názvem Ostravská muzejní noc. Konala se mj. výstava historických vozidel s doprovodným programem v areálu dílen v Ostravě-Martinově v době od 16:00 do 23:00 h.
Autor: (004224cz)-mb150614v-150614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.6.2014
Strašice (vše): Strašická muzejní noc 2014. ŠKODA - BUS klub Plzeň uspořádal 6.6.2014 v době od 18:00 do 24:00 akci pod názvem Strašická muzejní noc v Muzeu dopravy ve Strašicích.
Autor: (004221cz)-mb140614v-140614w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.6.2014
Plzeň (vše): Noční exkurze ve vozovně v Cukrovarské. Jednu z posledních možností, jak se dostat do vozovny Cukrovarská za provozu, uspořádaly PMDP na dny 11. a 14.6.2014. Konají se totiž zvláštní noční exkurze pro veřejnost, které budou realizovány mezi 23:30 – 01:00 a je nutno se na ně předem objednat.
Autor: (004212cz)-mb310514z-310514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2014
Plzeň (vše): DOD DP Plzeň 7.6.2014. V sobotu 7.6.2014 se budou konat v Plzni velké dopravní oslavy (115 let PMDP a 85 let autobusové dopravy) ve spojení s DOD v závodu Škoda Trasnportation. PMDP uspořádá DOD v provozovnách na Slovanech i nově dokončované vozovně na Karlově. Budou zřízeny tři zvláštní linky. První bude jezdit pouze v areálu závodu Škoda. Druhá v trase Vozovna Karlov - Jižní předměstí - CAN Husova - Sady Pětatřicátníků - U Práce - Mrakodrap - Jižní předměstí - Vozovna Karlov. Třetí linka se objeví v trase Vozovna Slovany - Slovany - Mikulášské náměstí - Hlavní nádraží - Na Rychtářce - Sady Pětatřicátníků - U Práce - Mrakodrap - Pařížská - Mikulášské náměstí - Slovany - Vozovna Slovany. Otevřen bude rovněž dynamický dispečink. Dopravní podnik (PMDP) připravil pro zájemce i zvláštní večerní jízdy autobusy Škoda 706 RO, Škoda 706RTO, Karosa ŠM11 a Karosa B731.
Autor: (004210cz)-mb310514z-310514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2014
Brno (vše): Oslavy 145 let MHD v Brně. V sobotu 21.6. 2014 se koná u DPMB Den otevřených dveří, přehlídka a jízdy historických vozidel.
Autor: (004209cz)-mb310514z-310514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2014
Pardubice (vše): Pardubické nostalgické linky letos jinak. Úspěšná nostalgická linka 51 z Dubiny přes centrum města, Hlavní nádraží a Polabiny do Lázní Bohdaneč vyjede o nedělích 22.6., 13.7., 3.8., 24.8., 14.9. a 5.10. 2014. Oproti minulosti pojede o jeden spoj více a na linku budou nasazovány střídavě historické trolejbusy Škoda 9Tr, Škoda 14Tr, Škoda-Sanos i historický autobus Škoda 706 RTO. Nostalgická linka 52 v letošním roce nebude provozována.
Autor: (004208cz)-mb310514z-310514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2014
Roztoky (vše): 2. regionální den PID Roztoky – Únětice. V sobotu 7. června 2014 od 10:00 do 17:00 se koná další regionální oslava PID, tentokrát v Roztokách a Úněticích. Na návštěvníky čeká spoustu atrakcí např. poznávací a dovednostní stezka na trase Roztoky – Žalov – Únětice – Roztoky, dále ochutnávka v v Únětickém pivovaru, prezentace železničních modelářů v Roztokách na nádraží, večerní koncer v Úněticích a Kinobus DP Praha. Na akci bude možné se dopravit železniční linkou S41 v trase Praha,Hostivař - Roztoky u Prahy, na kterpou budou nasazeny historické motoráky typu 830+030 a 854+054. Kdo čeká na jízdy jízdy historickými autobusy, může se těšit na vozy Škoda 706 RTO a Karosa ŠD11 každou hodinu v trase Roztoky, nádraží – Levý Hradec – Únětice, pivovar – Horoměřice.
Autor: (004205cz)-mb300514v-300514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.5.2014
Strašice (vše): Proběhl víkend otevřených vrat ve Strašicích. Ve dnech 17. a 18. 5. 2014 proběhl Víkend otevřených vrat v dopravním muzeu ve Strašicích.
Autor: (004203cz)-mb090514z-300514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.5.2014
Plzeň (vše): Blíží se otevření nového dopravního areálu PMDP. Výstavba nové deponovací a opravárenské základny Plzeńských městských dopravních podniků na Karlově jde do finiše. Během letních prázdnin budou vozidla přestěhována ze své dosavadní letité vozovny Cukrovarská. Autobusy budou přestěhovány pravděpodobně 18.7.2014, u trolejbusů se totéž předpokládá 22.8.2014. Oficiální otevření nového areálu se má uskutečnit ke dni 29.8.2014. Stávající areál v Cukrovarské je předpokládán pro trvalé využití trolejbusové haly jako depozitář historických vozidel MHD s ponecháním objektu v majetku města a s předpokladem využití společností PMDP, a.s. Ostatní plochy a nemovitosti mají být pronajaty zájemcům až do doby přestavby celého území.
Autor: (004202cz)-mb090514z-280514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.5.2014
Plzeň (vše): Jízdy historických vozidel PMDP 3.5.2014. Na sobotu 3.5.2014 připravil dopravce PMDP jídy historických vozidel po Plzni. V provozu se objevily tramvaje Křižík, T1, autobus RTO a trolejbus 9Tr.
Autor: (004192cz)-mb030514v-030514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.5.2014
Praha (vše): DP Praha prodává další tramvaje a autobusy. Na počátku května 2014 DP Praha nabízí na svém webu prodej vyřazených dopravních prostředků obálkovou metodou.

Do prodeje jsou zahrnuty následující autobusy:
 1. Karosa B731: 7211, 7215
 2. Karosa B931: 7306, 7311, 7324, 7325, 7331, 7347, 7348, 7351, 7356, 7357, 7363, 7366, 7377, 7385, 7389, 7396, 7401, 7419, 7426, 7443, 7444, 7449, 7450, 7481
 3. Karosa Citybus: 3004, 3019, 3213, 3233, 3240, 3335, 3426
 4. Karosa B741: 6110, 6113, 6144, 6151, 6162, 6167
 5. Karosa B941: 6218
Vozidla jsou z let 1995 - 2003.

Poněkud zajímavě působí hovorový slovník v popisu technického stavu, slova jako: "koncové lampy", "uhnilé plotny", "ohnilé dveře", "kardanka", "kardan", "uhnilé nosníky nápravy", "silně kope při přeřazování" by do oficiální nabídky dopravce neměly patřit, vše lze říci kultivovaněji či technicky lépe.

Do prodeje jsou zahrnuty následující tramvaje:
 1. Tatra T3SUCS: 7034, 7039, 7074, 7101, 7103, 7124, 7132, 7135, 7151, 7177, 7182 - 7184, 7250
 2. Tatra T3M: 8010, 8064, 8090
Autor: (004181cz)-mb030514v-030514w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.5.2014
České Budějovice(vše): Festival s názvem "Literatura (ne)žije!!". Festival se konal v Českých Budějovicích ve dnech 23. - 25. dubna, měl za cíl probudit u veřejnosti větší zájem o literaturu a ukázat její různé formy. Unikátním počinem v rámci festivalu byly veršovaná zvuková hlášení vybraných zastávek v autobusech a trolejbusech MHD. Dopravní podnik města České Budějovice tak chtěl netradiční formou festival podpořit a zároveň zjistit reakce cestujících.
Autor: (004169cz)-mb290414v-290414w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.4.2014
Praha (vše): Aprílová výluka. Z důvodu opravy stropní desky ve stanici metra Dejvická je od 1.4.2014 (do 31.7. 2014) je rozsáhlým způsobem upraven dopravní režim v okolí stanice Dejvická. Autobusy linek 107, 116, 119, 143, 147, 160, 161, 180, 218, 312, 316, 340, 350, 355, 356, AE mají dočasné zastávky umístěny dle potřeby na nejbližších vhodných komunikacích v okolí stanice metra. První dny výluky si cestující stěžovali, že informovanost byla nedostatečná, nyní je již vše v pořádku, a cestující si zvykli.
Autor: (004162cz)-mb210414v-210414w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.4.2014
Praha (vše): Regionální dny s ROPIDem. Na základě velmi kladných ohlasů z loňských jízd historických vozidel (metro, tram, vlak, bus) u příležitosti 20 let ROPIDU, bylo rozhodnuto o poměrně unikátní dopravní "šňůře". Akce je nazvána Regionální dny s ROPIDem a spočívá v popularizaci Pražské integrované dopravy v okolí Prahy. Každý měsíc od dubna cca do září/října 2014 se budou konat regionální oslavy v některém z míst, kam zajíždějí vlaky či autobusy PID. Součástí oslav budou mj. jízdy historických dopravních prostředků. První regionální den se koná již 26.4.2014 v Milovicích pod názvem 50 let pantografů.
Autor: (004159cz)-mb210414v-210414w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.4.2014
Praha (vše): 21. sezona Muzea MHD bude opožděna. Vzhledem k opravě protipožárního nástřiku dřevěných kosntrukcí dojde k otevření muzea až 5.7.2014.
Autor: (004156cz)-mb200414v-200414w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.4.2014
Praha (vše): Vyšší pokuty v PID. Od 1. ledna 2014 se změnila výše přirážky za jízdu bez platné jízdenky. Ta je nyní 1500,- Kč. V případě, že cestující zaplatí přirážku na místě kontroly nebo do 15 kalendářních dnů od data kontroly v dodatkové pokladně, přirážka k jízdnému se snižuje na 800 korun. Částka 800 korun se od 1. ledna 2014 nezměnila, a tak pokud přirážku k jízdnému zaplatíte nejpozději do 15 kalendářních dní od kontroly, zvýšení přirážky se vás nedotkne. Nezměněna zůstává také přirážka při zapomenutí časové jízdenky ve výši 50 korun. Pokud si zapomenu časovou jízdenku s měsíční nebo delší platností, která byla vydána na základě poskytnutí osobních údajů a dostavím se do doplatkové pokladny následující den od 12:30 nebo do 15 kalendářních dnů od provedené kontroly a zároveň doložím zapomenutou časovou jízdenku, která byla platná v době provedené přepravní kontroly, zaplatím přirážku pouze ve výši 50 korun. Platnost jízdních dokladů může kontrolovat osoba pověřená dopravcem, tj. řidič nebo přepravní kontrolor, vybavený kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba).
Autor: (004135cz)-mb230214v-230214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.2.2014
Praha (vše): Změny v PID v únoru 2014. V provozu Pražské integrované dopravy došlo v únoru 2014 ke změnám různého charakteru na linkách č. 102, 106, 107, 108, 110, 114, 118, 121, 124, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 150, 152, 157, 158, 163, 167, 170, 177, 180, 181, 183, 188, 189, 191, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 205, 213, 214, 215, 225, 235 a 253.

Nejzásadnější je změna autobusové linky č. 180, která je od 1.2.2014 prodloužena ze zastávky Zličín do nově zřízené zastávky Obchodní centrum Zličín. Výstupní zastávka je před hypermarketem TESCO, nástupní pak před obchodním domem IKEA. Zastávkové zálivy jsou použity původní, které až do 31.1.2014 sloužily provozu nákupní linky licenčního čísla 103104 , kde se objevovaly autobusy firem Hotliner, Cityliner a Tarivo a.s. Vzhledem k velkému množství mimopražských návštěvníků nákupních center došlo k zařazení zastávek Zličín a Obchodní centrum Zličín do výhodného pásma B, ale zároveň i P. Pro tento účel byl v nástupní zastávce OC Zličín zřízen automat na jízdenky s ev.č. 50, na jehož boční stranu byl namontován také označovač z důvodu tarifní výjimky (cestující pokračující v jízdě příměstskými linkami musí označit již v tomto označovači), který vytiskne text OC Zličín, pásmo B a čas označení. Metrobusová linka č. 180 je provozována zejména kloubovými vozy všech současných typů. Ve směru ze zastávky Dejvická jsou některé spoje ukončeny v zast. Sídl. Řepy, jiné na Zličíně a některé jedou až k nově zřízené zastávce Obchodní centrum Zličín. Mimo to jsou ještě zřízeny posilové spoje tzv. pendly mezi zastávkami Zličín a Obchodní centrum Zličín, kde jsou nasazovány standardní vozy.

Po dlouhé době nečinnosti došlo od 1.2.2014 ke zřízení plné tarifní integrace u linek S40, S44 v úseku Kralupy nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou předměstí, S45 v úseku Kladno-Ostrovec – Kladno-Švermov – Kladno-Dubí, S50 v úseku Kladno – Kladno-Rozdělov.
Autor: (004127cz)-mb080214v110214a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
Praha (vše): Změny v PID v lednu 2014. V provozu Pražské integrované dopravy došlo v lednu 2014 k různorodým změnám na linkách č. 101, 112, 113, 119, 121, 131, 135, 147, 151, 164, 165, 174, 179, 193, 241, 302, 305, 335, 472, 489, 490, 510, 554, 557, 575. Nejvýznamnější změny se udály na l.č. 302 - od 1.1.2014 změna dopravce z Jaroslav Štěpánek na ABOUT ME, s.r.o. Linka č. 193 je v pracovní dny obsluhována článkovými vozy, o víkendech standardními. Na noční lince č. 510 nasazeny celotýdenně článkové vozy. Školní linka č. 557 zrušena a její spoj převeden na linku 559.
Autor: (004126cz)-mb080214v-080214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
Ostrava (vše): Tarifní změny v Ostravě a okolí od 1.1.2014. Od 1.1.2014 došlo v Ostravě a okolí k zásadním změnám tarifu a zón. Působnost 24hodinové jízdenky byla rozšířena ze zony Ostrava město i na zonu XXL, což je zvlášť výhodné pro nahodilé cestovány z blízkosti Ostravy do města a opačně. Zároveň došlo k navýšení ceny obyčejné 24hodinové jízdenky na 80,- Kč , skupinové na 190,- Kč. Rovněž došlo ke změně platnosti jednotlivých jízdenek na 10/30/60 minut, s tím, že v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem uznané svátky) se prodlužuje platnost jízdenek z 30 minut na 45 minut a z 60 minut na 90 minut. U krátkodobé jízdenky na 10 min. tato výhoda není uplatněna a rovněž tak nelze uplatnit ve vlacích ČD. Vzhledem ke komplikovanosti tarifu je lépe před započetím jízdy navštívit web DP Ostrava nebo regionálního organizátora dopravy KODIS.
Autor: (004125cz)-mb080214v-080214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
Brno (vše): SMS jízdenky v Brně. Od 25.11.2013 se SM jízdenek konečně dočkala i moravská metropole. Zavedeny byly jízdenky na 75 minut za 29,- Kč a na 24 hodin za 99,- Kč. Na základě kladné odezvy cestujících došlo od 1.2.2014 k rozšíření nabídky krátkodobé jízdenky na 20 minut za 20,- Kč. Pro uživatele chytrých telefonů je k dispozici aplikace nazvaná SEJF, která nabídku elektronických jízdenek rozšiřuje ještě o plnocennou a zlevněnou jízdenku na 40 minut za 24,- resp 12,- Kč. Oba druhy elektronických dokladů platí pouze na linkách 1 - 99 v zonách 100 + 101 a neplatí ve vlacích Českých drah.
Autor: (004124cz)-mb080214v-080214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
Praha (vše): Přírůstky v Muzeu MHD a nejasná budoucnost. Střešovické Muzeum MHD stále přibírá nové exponáty. Po nedávno zařazených tramvajích T3 ev.č. 6340 a KT8D5 ev.č. 9048 jsme se dočkali dalších přírůstků, a těmi jsou tramvajové vozy T3SUCS ev.č. 7292 a snad i T6A5 ev.č. 8601 (další vůz, který byl ovšem určen pro komerční jízdy je vůz T6A5 ev.č. 8702).

Čerstvě probíhá převod klíčovského Citybusu ev.č. 3251 do muzejních sbírek (ještě v lednu 2014 byl vypravován). Před umístěním do depozitáře autobus projde opravou v ÚD Hostivař. Zřejmě ještě letos či příští rok se dočkáme také muzejního midibusu Ikarus E-91. Spekuluje se také o zařazení některého z kloubových autobusů Karosa, potíže činí zejména nedostatek výstavních prostor.

I přesto, že má být v blízké době zcela nově vybudován další depozitář, z dlouhodobého hlediska je situace v Muzeu MHD svízelná, jednoho dne nastane situace, kdy další vozy nebude kam dávat. Bohužel ze strany Magistrátu hl. m. Prahy i vedení DP Praha nelze očekávat maximální podporu. Za současné stuace by bylo zapotřebí uvolnit část depozitáře přesunutím do jiné provozovny. Po likvidaci hodnotných industriálních staveb garáží Dejvice i vozovny Na Valentince se nabízí snad jedine bývalá vozovna Orionka (Královské Vinohrady), kde by měly nekolejové muzejní exponáty důstojné zázemí. Chytí se někdo této šance?
Autor: (004123cz)-mb070214v-070214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.2.2014
Plzeň (vše): V areálu plzeňské Škody vyrůstá zázemí pro stovky vozidel MHD. Depo pro stovky autobusů a trolejbusů včetně opravárenského zázemí vzniká v areálu plzeňské Škodovky a má být dokončeno v září 2014, kdy budou na místo přesunuty vozy z dosavadní vozovny v Cukrovarské ulici. Projekt PPP, tedy spolupráci veřejného a soukromého sektoru má i svá rizika, jde o běh na dlouhou trať s obrovskými finančními závazky (1,2 mld Kč). Nezbývá než doufat, že to město Plzeň ustojí a nedopadne třeba jako zadlužený Liberec.
Autor: (004109cz)-mb291213v-291213w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.12.2013
Praha (vše): Integrace PID na Mělnicku. Dle plánů Ropidu má být v roce 2014 provedena integrace současné dopravy na Mělnicku do PID.
Autor: (004103cz)-mb021213v-021213w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.12.2013
Hradec Králové (vše): Oslavy 85 let DPMHK se vydařily. V sobotu 5. října 2013 se uskutečnily půlkulaté osavy DP Hradec Králové . Návštěvníci si mohli prohlédnou zázemí vozovny včetně vozidel nebo využít některého z doprovodných programů. Největším tahákem byly tradičně jízdy historických vozidel, tentokrát to byl autobus Škoda 706 RTO LUX (majitel ANVI TRADE s.r.o., Praha), autobus Škoda 706 RTO MTZ a trolejbus Škoda 9 Tr HT28 (obě vozidla z Dopravního podniku města Pardubic a.s.) či hradecká historická Karosa B 732.1654. Počasí bylo skvělé, nálada také, tak se budeme těšit na 90. výročí.
Autor: (004099cz)-mb011213v-011213w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.12.2013
Praha (vše): Laminát už není v modě? DP Praha uspořádal od září 2013 až do uzavření Muzea MHD 17. 11. 2013 mezi návštěvníky muzea anketu o oblíbenosti nových typů sedaček v MHD. Spousta sedaček byla pohledově úžasných, avšak velmi nepraktických. Např. celoplastové sedačky v midibusech Solaris nejsou žádné terno, stejně jako "dřevěné" nepohodlné a kluzké sedačky v tramvajích 15T. Ačkoliv moderní trendy se nevyhýbají ani designu sedaček, nelze v tomto směru opomenout nadčasovost a praktičnost laminátových sedaček z tramvají T3. Kdo ví, třeba na to jednou v budoucnu někdo přijde, že byly laminátky nedostižné, a budeme se k nim vracet zpět...
Autor: (004097cz)-mb011213v-011213w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.12.2013
Plzeň (vše): Změny názvů u poloviny plzeňských zastávek. Od 15.12.2013, tedy v souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů, propukne v plzeňských ulicích další malá "revoluce", a sice k přejmenování cca poloviny plzeňských zastávek. Zjednoduší a zpřehlední se tím dosavadní systém názvů.
Autor: (004091cz)-mb291113z-291113w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.11.2013
Plzeň (vše): Nové Zákaznické centrum PMDP. Plzeňští cestující si polepšili, od 2. 12. 2013 došlo k otevření nového Zákaznického centra Plzeňských městských dopravních podniků na Klatovské třídě č. 12, které tak bezezbytku převzalo agendu souběžně zrušeného centra v Tylově ulici (od 28.11.2013)
Autor: (004090cz)-mb291113z-291113w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.11.2013
Praha (vše): Oslavy 20 let Ropidu. V sobotu 23.11.2013 se v rámci oslav 20 let Ropidu uskuteční v Praze a blízkém okolí jízdy historických vozidel. Zájemci se tak budou moci cca v době od 10:00 do 16:00 svézt elektrickou jednotkou řady 451 zvanou "žabotlam či panťák", motorovým vozem "kredenc" řady 830, tramvajemi T1 a T3. Autobusy budou zastoupeny typy Škoda 706RO, Škoda 706 RTO s přívěsem Jelcz PO1E (oba z OAD Kolín ) a Karosa ŠL11 (majitel ŠKODA - BUS klub Plzeň). Na Smíchově před Královstvím železnic budou v odstaveném historickém autobusu propagační materiály Ropidu. Historické vozy by měly dle dostupných informací jezdit tzv. v konvojích, aby zvládaly nápor cestujících. Nechme se tedy překvapit, jak tato poměrně velkolepá akce dopadne, a zda se nedočkáme ještě nějakých, předem nehlášených překvapení.
Autor: (004084cz)-mb221113v-221113w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.11.2013
Praha (vše): Pražská muzejní noc 2013 podruhé. Na druhý pokus (první zhatily povodně) se 14. 9. 2013 uskuteční Pražská muzejní noc. Návštěvníci budou moci navštívit celkem 38 institucí a budou se moci těšit na celou řadu doprovodných programů. Děti také nepřijdou zkrátka, bude pro ně připraveno několik desítek atrakcí na různých místech. Muzejní autobusové linky budou již tradičně pod taktovkou DP Praha.
Autor: (004079cz)-mb260813v-260813w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.8.2013
Olomouc vše): DP Olomouc přitvrdil výši postihu bez platné jízdenky. Olomoucký dopravce zvýšil od 1.7.2013 přirážku k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu na 1500 Kč za každého cestujícího. V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému v hotovosti na místě nebo do 15-ti kalendářních dnů po kontrole, snižuje se přirážka na 700 Kč. Otázkou je, zda to bude mít nějaký efekt, když vymahatelnost práva v případě nepřizpůsobivých občanů, bezdomovců a notorických neplatičů se blíží nule.
Autor: (004066cz)-mb070713v-070713w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.7.2013
Olomouc (vše): Rozsáhlá výluka v Olomouci. Od 15.6.2013 do 7.9.2013 je z důvodu výstavby lávky pro pěší a nové tramvajové tratě k Šantovce s napojením na současnou síť, výluka tramvajového provozu v úseku Okresní soud – Tržnice – Hlavní nádraží. Tramvajové linky 2, 4, 6 jsou v provozu beze změn. Tramvajové linky č. 1 a 7 nahrazeny tramvajovou linkou s označením U vedenou po trase Nová Ulice – Náměstí Hrdinů – Neředín, krematorium a zpět. Na lince U jjištěny vozy Astra a Trio. Náhradní doprava zajištěna výlukovými autobusy s označením X, vedeny po trase: Náměstí Hrdinů - Tržnice - Envelopa - Hlavní nádraží. Při zahájení výluky dne 15.6.2013 zde mimo nových vozů Solaris SU12 ev. č. 619, 639 - 641 z let 2006 a 2013 objevil i "veterán" a sice vysokopodlažní Karosa B952 ev.č. 770 z roku 2002..
Autor: (004064cz)-mb150613z-290613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.6.2013
Praha (vše): Dopravní postřehy z pražských povodní 5.6.2013.
V oběhu se vyskytl zjednodušený oboustraný plánek, nazvaný Omezený provoz linek METRA a základní náhradní doprava ke dni 5.6.2013 cca 4:30 hod. a linkové vedení metra a tramvají s názvem Stav městské hromadné dopravy v Praze - ve středu 5.6.2013. Linkové vedení autobus až na drobnou zmínku nebylo obsaženo, zrovna tak, jako linkové vedení železnice.

Koncový úsek linky X-B se oproti předcházejícímu dni přestěhoval z Radlické na Sídl. Barrandov. Linka X-A v trase Želivského - Podbaba byla obsazena dvouvozovými ekvivalenty typu T3 Na lince se objevily výhradně vozy, vybavené elektronickým informačním systémem. Obratiště Podbaba množství tramvají stíhalo odbavit, přestože bylo obdivuhodně plné.

Na městské železniční lince ML (S41) v trase Roztoky u Prahy - Praha-Libeň byly zjištěny tolik opěvované i zatracované "žabotlamy" - pantografické jednotky typu 451/452.

Průjezd z Podbaby do Rotok nebylo ještě možné realizovat, i po mírném opadnutí hladiny se stále drželu voda v podjezdu Pod železničním mostem v Podbabské ulici. Projet nešlo ani ulicí Pod Paťankou, kde byla stále aktivní masivní protipovodňová zábrana.

Na obdivuhodné číslo 72 se dostal počet pořadí tramvajové linky č. 3 v trase Nádraží Braník - Vozovna Kobylisy.
Autor: (004055cz)mb-jv060613v-060613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.6.2013
Praha (vše): Dopravní postřehy z pražských povodní 4.6.2013.
Na nové železniční lince S34 v trase Praha-Masarykovo nádraží - Praha-Čakovice (dopravce KŽC) nasazeni železniční veteráni M286.1008 (851.008) a M262.1183 (831.183).

Jediný den "slávy" v trase Lehovec - Radlická si užila tramvajová linka X-B. Zde byly nasazeny ponejvíce vozy KT8D5RN2P, dále T3RP, T3R.PLF, v menší míře pak 14T a další typy. Bohužel, např. úsek Na Knížecí - Radlická není na kadenci čtyřminutových intervalů připraven, docházelo ke vzniku tramvajových konvojů. Navíc obratiště Radlická nemá patřičnou kapacitu, i přes dispečerské řízení musely nově příchozí tramvaje pokorně posečkat před obratištěm, až se pro ně uvolní místo. Pro doplnění lze uvést, že na lince se objevily výhradně vozy, vybavené elektronickým informačním systémem.

Provoz metra v úseku Zličín - Radlická byl ovlivněn technickými možnostmi. Ze Zličína přijela souprava s cestujícími do stanice Nové Butovice po koleji č.2, a proběhl výstup cestujících. Následně provedla reverz na obratovou kolej a vzápětí vyjela dopředu na kolej č.1 (směr Zličín). Strojvedoucí se opět vyměnili a nyní již s naloženými cestujícími mohli klasicky pokračovat na Zličín. Na koleji č. 1 v trase Nové Butovice - Radlická zajišťovala kyvadlový provoz jediná souprava 81.71M, vybavena na oknech příslušným upozorněním, že jde o pendl. Souprava byla řízena trojmužně, tj. v relaci Radlická - Nové Butovice (tedy správným směrem) řízena jedním strojvedoucím za asistence zabezpečovače. V opačné relaci, tedy Nové Butovice - Radlická byla souprava řízena dvojmužně. Pobytový čas soupravy ve stanicích Nové Butovice a Radlickáz pravidla nepřevýšil čas jedné minuty, souprava okamžitě po nástupu cestujících odjela. Na pendlu byla zjištěna souprava 3313, 3474, 3472, 3470, 3316.

Na kritických místech u stanic metra byli dopravní informátoři, kteří cestujícím rozdávali plánek s názvem Omezený provoz linek METRA a základní náhradní doprava ke dni 4.6.2013 11:30 hod. Jako zajímavost lze uvést, že plánek se vyskytovalgraficky ztvárněný v modré nebo oranžové variantě. Na samostatném listu mohli cestující dostat také linkové vedení - Stav městské hromadné dopravy v Praze - úterý 4.6.2013 dopoledne.
Autor: (004054cz)mb-jv060613v-060613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.6.2013
Praha (vcše): Plánovaný rozsah provozu MHD dne 6.6.2013

Metro

A:
v provozu již v celé trase Dejvická - Depo Hostivař stanicemi Malostranská a Staroměstská se pouze projíždí
B:
v provozu již v celé trase Zličín - Černý Most stanicemi Palmovka, Invalidovna, Křižíkova, Florenc a Národní třída se pouze projíždí
C:
přerušen provoz v úseku Kobylisy - Hlavní nádraží v provozu úseky Háje - Hlavní nádraží a Kobylisy - Letňany předpoklad 7.6.2013: bude obnoven provoz v celém úseku Háje - Letňany stanicemi Florenc, Vltavská a Nádraží Holešovice se bude pouze projíždět
Náhradní doprava za metro

Náhradní tramvajové linky XA a XB již nejsou v provozu.
XC:
náhradní autobusová linka za metro C v trase: Kobylisy (C) - Jankovcova (Nádraží Holešovice (S)) - Argentinská - Vltavská - Florenc (3) - Hlavní nádraží (C,S) - Muzeum (C)

Pravidelné tramvajové linky:

Úseky bez provozu tramvají (pouze v souvislosti s povodněmi):
Nádraží Holešovice - Ke Stírce
Čechův most - Staroměstská - Národní divadlo - Jiráskovo náměstí
3:
na lince jsou zkráceny intervaly a nasazeny pouze dvouvozové soupravy linka slouží také jako náhradní doprava za metro B v místech uzavřených stanic a částečně za metro C Levského/Sídliště Modřany - Nádraží Modřany (S) - Nádraží Braník (S) - Dvorce - Podolská vodárna - Výtoň - Palackého náměstí (B) - Karlovo náměstí (B) - Václavské náměstí (A) - Masarykovo nádraží (B, S) - Florenc (XC) - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Bulovka - Kobylisy (XC) - (Vozovna Kobylisy) v úseku Kobylisy - Vozovna Kobylisy část spojů
8:
od cca 12:30: změna trasy: Podbaba - Vítězné náměstí - Hradčanská - Malostranská (nábřeží) - Náměstí Republiky - Florenc - Palmovka - Balabenka - Nádraží Vysočany - Kolbenova - Starý Hloubětín
17:
linka je zrušena
18:
v úseku Malostranská - Národní divadlo odkloněny přes zastávky Malostranské náměstí a Újezd
36:
od 11:45: posilová tramvajová linka zavedena v trase: Palmovka - Balabenka - Divadlo Gong - Poliklinika Vysočany - Nádraží Vysočany/Vysočanská od cca 12:30: provoz ukončen - úsek posílen odkloněnou linkou 8
53:
v úseku Lazarská - Strossmayerovo náměstí - Ke Stírce je odkloněna přes zastávky Václavské náměstí, Náměstí Republiky, Strossmayerovo náměstí, Vltavská, Maniny, Palmovka a Bulovka

Všechny ostatní linky jsou již v provozu ve svých pravidelných trasách, popř. ve výlukových trasách (neovlivněných povodní). Železniční doprava:

Tarifní opatření: cestující mohou na území hl. m. Prahy cestovat na jízdní doklady PID ve všech vlacích ČD (tj. včetně všech vlaků kategorie R, Ex, EC).

Úseky na území Prahy, kde je možné využívat dálkové vlaky:

Praha hl.n. - Praha-Libeň (rychlíky a expresy směr Kolín, Pardubice)
Praha hl.n. - Praha-Holešovice (rychlíky a EuroCity směr Ústí n.L.)
Praha Masarykovo nádr. - Praha-Dejvice (rychlíky směr Kladno, Rakovník)
Praha hl.n. - Praha-Smíchov (rychlíky a expresy směr Beroun, Plzeň)
Praha hl.n. - Praha-Vršovice (rychlíky směr Benešov, České Budějovice)
Praha hl.n. - Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice (mimořádná zastávka) (rychlíky směr Poděbrady, Hradec Králové)
Praha-Vršovice - Praha hl.n. - Praha-Čakovice (rychlíky směr Mladá Boleslav)

Ve večerním provozu je na většině tratí zajištěn interval 30 minut.

S11 (trať 012):
provoz na trati je zastaven z důvodu poškození trati (Kouřim - Pečky) od 11:55: všechny vlaky jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (jízdní řád z webu ČD)
S34 (trať 070):
v provozu je nová linka S34 dopravce KŽCD v trase Praha Masarykovo nádr. – Praha-Vysočany – Praha-Satalice – Praha-Kbely – Praha-Čakovice
S4, R4 (trať 091):
provoz vlaků do v úseku Vraňany - Roztoky u Prahy omezen, může docházet ke zpoždění v celé trase. Vlaky mohou být zpožděny o cca 10 až 30 minut. zastávka Úholicky je v provozu pouze ve směru do Prahy všechny vlaky kategorie EC a R mimořádně zastavují ve stanici Kralupy nad Vltavou od 12:00: Všechny vlaky Os ze směru Ústí nad Labem z důvodu vysokého zpoždění jízdu ukončí ve stanici Kralupy nad Vltavou, ze stanice Kralupy nad Vltavou budou tyto vlaky vedeny včas náhradní soupravou. Cestující ze směru Ústí nad Labem pokračují následujícím vlakem.
S6 (trať 173):
z důvodu plánované výluky mimo provoz (nesouvisí s povodněmi) zajištěna náhradní autobusová doprava
S7 (trať 171):
zastávka Praha-Velká Chuchle se projíždí z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín a rychlostním omezením na celé trati může na lince S7 docházet ke zpožděním až 15 minut na osobních vlacích i rychlících
S8, S80 (trať 210):
na lince S8 mimo provoz úsek Luka pod Medníkem - Jílové u Prahy, bez náhradní dopravy
na lince S8 v úsecích Praha - Vrané n. Vlt. - Luka pod Medníkem a Jílové u Prahy - Čerčany zaveden pravidelný provoz
na lince S80 zaveden pravidelný provoz v celé trase Praha - Vrané n. Vlt. - Dobříš vlak 19041 (odj. z Prahy ve 23:00) bude mimořádně prodloužen do Měchenic (příj. cca 23:40), kde bude přestup na linku 314 směr Bratřínov Nová Ves pod Pleší
S9 (trať 221):
provoz podle pravidelného JŘ
S41 (trať ML):
posílen provoz v dopoledním sedle zkrácením intervalu na 30 min. (Roztoky u Prahy - Praha-Libeň) zahájen provoz autobusové linky X147 v trase V Sedlci - Zemědělská univerzita - Lysolaje

Autobusové linky:

AE (Airport Express):
na lince platí také běžné jízdní doklady PID 107, 147, 355, 359:
linky jsou odkloněny po ulici Evropské a dále přes Horoměřice
116:
linka je odkloněna po ulici Evropské, obsluha Šáreckého údolí zajištěna částečně linkou 160
129, 241, 317, 318, 320, 321, 334, 507:
nezastavuje se v zast. Malá Chuchle, Dostihová, Lahovice, Lahovičky (nařízení krizového štábu hl. m. Prahy, z důvodu trvajícího 3. povodňového stupně)
139, 165:
nezajíždí do zastávek Nádraží Modřany; Obchodní náměstí; Na Havránce zastavují v zast. Čechova čtvrť a Poliklinika Modřany
X147:
náhradní autobusová linka vedena v trase: V Sedlci – Kamýcká – Internacionální – Zemědělská univerzita – Lysolaje – Žákovská – Lysolaje – Zemědělská univerzita – Kamýcká – V Sedlci interval cca 15 min.
156:
zajíždí do tramvajové zastávky Vltavská
160:
odkloněna po ulici Evropské a dále přes Horoměřice vybranými spoji zajišťuje obsluhu Šáreckého údolí (v úseku Břetislavka - Na Mlýnku)
172:
linka je vedena v trase: Na Hvězdárně - Velká Chuchle (obousměrně) - Slivenec - Poliklinika Barrandov prodloužen rozsah provozu do pozdních večerních hodin
173, 341:
spoje jsou odkloněny ze zastávky K Vystrkovu do zastávky Poliklinika Modřany, kde jsou ukončeny nezajíždí do zast. Obchodní náměstí a Nádraží Modřany od 7:00: vybrané spoje linky 173 zajišťují obsluhu zast. Tyršova čtvrť a Násirovo nám.
201:
od 6.00 do 19.00 prodloužena k železniční zastávce Kbely
207:
neobsluhuje zastávku Nemocnice Na Františku
244:
jede odklonem přes Slivenec a Lochkov, neobsluhuje oblast Malé a Velké Chuchle !
255:
linka je mimo provoz (neprůjezdné komunikace)
302:
všechny spoje vedeny v trase Palmovka - Letňany - Přezletice, Kocanda
314:
linka je v provozu dle zvláštního jízdního řádu pouze v úseku Měchenice, žel. st. - Nová Ves pod Pleší aktualizace 17:25: vzhledem k obnovení provozu vlaků linky S80 bude ukončen spoj v 23:50 z Měchenic v Bratřínově (dle výlukového JŘ) v Měchenicích návaznost ze všech vlaků S80 od Prahy (vyjma "půlnočního" vlaku 19001) vlak 19041 (odj. z Prahy ve 23:00) bude mimořádně prodloužen do Měchenic (příj. cca 23:40), kde bude přestup na linku 314 směr Bratřínov Nová Ves pod Pleší v Nové Vsi pod Pleší je možnost přestupu na linku 488 do Mníšku pod Brdy
315:
zrušena (neprůjezdné komunikace)
338:
od 11:30: v provozu v trase: Hradištko, Pikovice, most - Štěchovice - Davle, u Kiliána - Davle, Sázava - Jílové u Prahy, náměstí - Praha, Budějovická (z důvodu neprůjezdnosti komunikace podél Vltavy) v úseku Hradištko, Pikovice, most - Štěchovice - Davle, u Kiliána zastavuje ve všech pravidelných zastávkách časy odjezdů ze zast. Hradištka, Pikovice, most: 5:30, 7:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30 časy odjezdů ze zast. Prahy, Budějovické: 7:00; 9:00, 12:00*, 15:00*, 18:00*, 21:00* (Odjezdy z pravidelné zast. linky 332!) Spoje označené hvězdičkou (*) jsou vedeny závlekem ze zast. Davle, Sázava přes zast. Davle, obec - Měchenice, žel.st. - Davle, obec a dále po své trase.
339:
z důvodu uzavřené komunikace Pražská v Týnci nad Sázavou je odkloněna z Týnce nad Sázavou přes Krhanice, nebudou obsluhovány zastávky Týnec n.S.,hrad Zbořený Kostelec a Týnec n.S., Čisté potoky na odklonové trase jsou obousměrně zřízeny zastávky Chrást (zastávka ČSAD), Krhanice, žst. (zastávka ČSAD) a Krhanice, náves (zastávka ČSAD)
340, 350:
z důvodu uzavření komunikace Roztocká jsou vedeny odklonem přes Horoměřice a Únětice do Roztok a dále po své trase spoje těchto linek na odklonové trase zastaví na zastávkách Únětice, OÚ; Únětice, Na Parcelách; Horoměřice, V Lipkách a Horoměřice nebudou obsluhovány zastávky Sedlecký přívoz a Roztoky, nádraží
351:
linka zkrácena do trasy Letňany - Neratovice, žel.st.
345, 348, 368:
ze zast. Ládví prodlouženy všechny spoje do zast. Kobylisy. Nástupní je v zst. linky 177 směr Chodov odjezdy v čase odjezdu z Ládví od začátku provozu 7.6. se linky vrací do původní trasy !
361:
vedena v odklonové trase Smíchovské nádr. - Zbraslavské nám. - (přes Mníšek pod Brdy a Dobříš, bez zastavování) - Nový Knín - Slapy, motorest - Nový Knín odjezdy z Nového Knína po Slapy (směr Praha) jsou dle pravidelného JŘ odjezdy ze Smíchovského nádraží jsou dle pravidelného JŘ v zast. Slapy, motorest II:zajištěny přípoje z/na linku 390 ve směru Rabyně předpoklad 7.6.2013: jízdní řád dle stavu k 6.6.2013 v zastávce Slapy, Motorest se ruší návaznosti na linku 390 (linka 390 jede v trase Neveklov, Jablonná - Měchenice, žel.st.)
370, 372, 413:
všechny spoje ukončeny/započaty v zast. Kralupy n.V., Lobeček (z důvodu zatopení komunikace v Kralupech u nádraží)
371:
spoje nezajíždí do zastávky Klecany, Klecánky
380:
zastávka Beroun, aut. st. je přemístěna v Berouně na Školní náměstí
390:
provoz v trase Slapy, motorest II - Rabyně, hotel Nová Rabyně odjezdy ze zast. Slapy, motorest II: 6:20, 6:50, 7:20, 9:20, 11:20, 13:20, 14:20 (jede až do Jablonné), 15:50, 17:00, 18:00, 19:00, 20:10, 21:10, 22:10 (u všech spojů připoje z linky 361 od Prahy) odjezdy ze zast. Rabyně, hotel Nová Rabyně: 5:00, 6:37, 7:07, 9:00, 11:00, 13:00, 14:10, 15:26 (jede z Jablonné v 15:10), 16:30 (jede z Jablonné v 16:16), 17:40, 18:50, 20:50, 21:50 (v zast. Slapy, Motorest I přípoj linky 361 směr Praha) předpoklad 7.6.2013: zprůjezdnění komunikace mezi Štěchovicemi a Slapy - linka bude vedena dle zvláštního JŘ pouze v úseku Měchenice, žel.st. - Štěchovice - Rabyně, Hotel Nová Rabyně - Neveklov, Jablonná
437, 439:
od 7.6.2013: na spoj linky 437 s odj. v 6:53 ze Štěchovic navazuje v zastávce Buš linka 361 směr Praha, Smíchovské nádraží na stejný spoj linky 437 navazuje ve Štěchovicích linka 338 směr Praha, Budějovická (odj. cca v 7:45). Linka 338 vždy vyčká na příjezd linky 437 ze Slap. spoj linky 439 s odj. v 7:50 ze Štěchovic vždy vyčká na příjezd linky 390 z Měchenic (příjezd v 7:48) spoj linky 437 s odj. v 13:15 ze Štěchovic vyčká max. 5 minut na příjezd linky 390 z Měchenic (příjezd v 12:58) na stejný spoj linky 437 navazuje ve Štěchovicích linka 338 směr Praha, Budějovická (odj. cca v 13:50). Linka 338 vždy vyčká na příjezd linky 437 ze Slap. spoj linky 439 s odj. v 15:00 ze Štěchovic vždy vyčká na příjezd linky 338 z Měchenic (příjezd v 14:33)
438:
od 10:40: zavedeny závlekové spoje do obce Třebenice přibližné odjezdy z Třebenic: v cca 5:25 (jede po trase do Měřína a odtud po své trase do Štěchovic) v cca 11:00 (jede po trase do zast. Rabyně, rozc. Blaženice a dále své trase do Štěchovic) odjezdy ze Štěchovic (uvedeny jen spoje jedoucí do Třebenic): ve 14:15 a 17:15 (jedou po své trase do zast. Rabyně, rozc. Blaženice, dále závlekem do Třebenic, zpět do zast. Rabyně, rozc. Blaženice a dále po své trase do Měřína) předpoklad od 7.6.2013 závleky budou od 7.6.2013 z důvodu prodloužení linky 390 do Měchenic zrušeny
440:
od 9:50: provoz zajištěn na požádání dopravce (tel. 318 521 020) od 7.6.2013: provoz zajištěn dle platných jízdních řádů s přihlédnutím k možnému zpoždění z důvodu vyčkávání na linku 390 ve Štěchovicích
444:
vybrané spoje linky prodlouženy z Davle do Měchenic odjezdy z Měchenic: 4:55, 6:20, 7:40, 9:35, 13:35, 15:20, 16:40, 18:40
446:
spoje jedou ze zastávky Mníšek pod Brdy, Kaple až do zast. Mníšek pod Brdy, náměstí (v případě, že nebude zajištěn přestup na linku 317 v zast. Mníšek p.B., kaple a v případě poptávky)
449:
linka je v provozu v úseku Mníšek pod Brdy - Bojov
spoje pokračující do Jíloviště odkloněny přes Líšnici, neobsluhují zastávky Čisovice, Bojov, žel.st.; Líšnice, Spálený mlýn a Klínec
456:
zkrácena do trasy Holubice - Kralupy nad Vltavou, Barvy Laky (z důvodu zatopení komunikace v Kralupech u nádraží)
470:
zkrácena do trasy Mělník, Podolí, nem. - Kralupy n.V., Lobeček (z důvodu zatopení komunikace v Kralupech u nádraží) nejsou obsluhovány Mlazice a Zálezlice a Obříství, Dušníky
471:
zkrácena do trasy Mělník, Podolí, nem. - Brandýs n.L.-St. Boleslav, nádr. zastávka Tuháň není obsluhována od 16:50: již zajíždí do zastávek u Spolany nezajíždí do zastávek u Spolany nejsou obsluhovány Mlazice
472:
zastávka Tuháň není obsluhována
473:
linka v provozu jen v úseku Neratovice - Kralupy n.V., Lobeček (z důvodu zatopení komunikace v Kralupech u nádraží) nejsou obsluhovány obce Zálezlce, Kozárovice, Křivousy, Dědibaby, Bukol, Dušníky n. Vlt. a Obříství, Dušníky
601:
mezi Radotínem a Černošicemi jede odklonem přes obce Třebotov, Kuchař a Roblín
610:
vedena ze zast. Poliklinika Modřany (navazuje na/z linky 52 a 510) odklon mimo břežanské údolí, neobsloužena zast. Na Šabatce

Přívozy:

P1, P2, P3, P5, P6: nejsou v provozu

Lanová dráha na Petřín:

mimo provoz z důvodu podmáčení okolí tratě - stromy padající do průjezdního profilu předpoklad od 7.6.2013 zprovoznění lanové dráhy zastávka Nebozízek se projíždí
Autor: (004056cz)mb-060613z-190613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.6.2013
Praha (vše): Povodeň zastavila Pražskou muzejní noc 2013. Pražská muzejní noc 2013, která se měla uskutečnit 8.6.2013 se z důvodu povodní odkládá, bude realizována v náhradním termínu.
Autor: (004053cz)-mb040613z-040613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.6.2013
Ústí nad Labem (vše): Povodňová doprava v Ústí nad Labem.

Změny, které vstupují v platnost v úterý 4. června od 04.00 hodin a trvají do odvolání.

Varianta 2 – Náhradní autobusová doprava trolejbusy – přes Důlce – Stříbrníky – Výstupní

Trolejbusové linky:

Z důvodu uzavření komunikace Přístavní, obou mostů přes Labe, je zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava, s označením X, která bude zajišťovat spojení v trase Mírové náměstí – Důlce – Stříbrníky – Výstupní - Krásné Březno, Prior (přestupní zastávka směr Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka – Mojžíř) - Krčínova – Jungmannova – Autoškola - Výstupní (přestupní zastávka směr centrum) - Stříbrníky - Důlce – Mírové náměstí. Linky číslo 51, 55, 56 a 57 – směr Krásné Březno, Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka, Mojžíř Trolejbusové linky budou ukončeny na Mírovém náměstí. Odtud bude zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava s označením linky „X“ do zastávky Prior. Zde budou cestující přestupovat zpět na trolejbusové linky č.: 51, 56 a 57, které budou pokračovat na své konečné. Ve směru do centra budou cestující přestupovat v zastávce Výstupní. Autobusy NAD navíc zastavují v zastávce Stříbrníky a Dvojdomí v obou směrech. Linka č. 55 bude v oblasti Krásného Března – ZRUŠENA, náhradní zastávky – zastávky linky X. Odjezdy z konečných budou dle platného jízdního řádu. Zástávky – omezení: Jungmannova – směr Krásné Březno, dočasně zrušena pro linky č. 51, 57 a 59, obsluha pouze linkou č. 5, náhradní zastávka Autoškola (směr Výstupní) Krčínova – směr Prior, dočasně zrušena pro linky č. 56 a 58, obsluha pouze noční linkou č. 56 v době od 23:10 – 4:30 hod., náhradní zastávka Pivovar (směr centrum) Žežická – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56,58 (směr Kr.Březno – linka X) Anežky České – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56, 58 (směr Kr.Březno – linka X) Keplerova – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56, 58 (směr Kr.Březno – linka X) Prior – směr Výstupní, dočasně zrušena pro linky č. 55, 56 a 58, obsluha pouze noční linkou č. 56 v době od 23:10 – 4:30 hod., náhradní zastávka Prior – linka X (na druhé straně) Výstupní – směr Autoškola, dočasně zrušena pro linky č. 55, 56 a 58, obsluha pouze linkou č. 5 a noční linkou č. 56 (v době od 23:10 – 4:30 hod.), náhradní zastávka Výstupní – linka X (na druhé straně) Vojanova – dočasně zrušena pro všechny linky Přístav – dočasně zrušena pro všechny linky

Při této variantě nebudou v provozu v celých trasách linky č. 58 a 59 (bez náhrady). Dále nebudou v provozu linky č. 60 a 62 v oblasti Střekova (zavedena NAD linkou č. 17 X) a linky č. 57 a 62 v oblasti Předlice – Globus (NAD linkami č. 1, 4, 6, 12 a 13X).

Autobusové linky:

Oblast Střekov - linky č. 9, 13, 17X Linky provozované v oblasti Střekova budou ukončeny u Střekovského nádraží ČD a budou provozovány operativně dle aktuálních možností: Linka č. 9 začíná v zastávce Děčínská – odtud pokračuje až do Nové Vsi a Kojetic po své trase, při cestě zpět jede po své trase a končí v zastávce Děčínská. Příjezdy a odjezdy ze zastávky Střekov nádraží ČD: XX:15 hod. - příjezd XX:25 hod. - odjezd Linka č. 13 začíná Střekov nádraží ČD a pokračuje přes zastávku ZPA po své trase do Olšinek, Svádova, Olešnice, při cestě zpět jede po své trase a končí v zastávce Střekov nádraží ČD. Příjezdy a odjezdy ze zastávky Střekov nádraží ČD: XX:15 hod. - příjezd XX:25 hod. - odjezd Linka č. 17 X: začíná v obci Církvice a pokračuje přes Sebuzín, Brnou do zastávky Střekov nádraží ČD, dále pak pokračuje přes ZPA na Kamenný Vrch – Novosedlické náměstí – Šafaříkovo náměstí – do zastávky Karla IV., kde končí. Zpět jede po stejné trase ze zastávky Karla IV přes Novosedlické náměstí – Kamenný Vrch – do zastávky Střekov nádraží ČD, odtud dále po trase do Brné – Sebuzína – Církvic. Odjezdy jsou: Církvice XX:51 hod. Sebuzín XX:55 hod. Brná XX:00 hod. a XX:30 hod. Střekov nádraží ČD XX:10 hod. a XX:40 hod. (směr Střekov) Karla IV. XX:28 hod. a XX:58 hod. Novosedlické náměstí XX:31 hod. a XX:01 hod. Kamenný Vrch XX:33 hod. a XX:03 hod. Střekov nádraží ČD XX:40 hod. (Brná) a XX:10 hod. (Církvice)

!! V případě uzavírky komunikace na Sebuzín a Církvice, zastavují vlaky ČD v zastávce Sebuzín nádraží !!

Linka č. 102: v oblasti Střekova zrušen provoz.

Oblast Centrum - linky č. 2, 9, 13 X, 15, 17, 19 a 27 Linky provozované v centru města budou ukončeny v zastávce Hlavní nádraží ČD nebo Mírové náměstí (dle povodňové situace) a budou začínat v zastávce Mírové náměstí.

Trmická / Pod Svahem – linky č. 13 X a 19 V případě uzavření komunikace Žižkova v obou směrech budou linky číslo 13 X a 19 vedeny po objízdné trase Tovární ulicí – staví ve všech zastávkách po trase.

Vaňov – linka č. 15 – při uzavření kruhové křižovatky pod Větruší nebude možno provozovat linku č. 15 v celé trase. Dopravní obsluha městské části Vaňov bude zajištěna ve spolupráci s Českými drahami. Ze stanice Ústí nad Labem – Západní nádraží ČD bude vypravována náhradní vlaková doprava do náhradní improvizované zastávky, nacházející se poblíž zastávky MHD „Vodárna“. Autobus MHD bude označen číslem linky 15 a bude v souladu s platným jízdním řádem obsluhovat veškeré zastávky MHD v úseku Vodárna – Vaňov a zpět.

Ze Západního nádraží ČD budou vlaky odjíždět následovně: 04:20 až 23:20 hod. – v každou hodinu v: xx:20 a xx:50

Z náhradní zastávky "Vodárna" budou vlaky odjíždět následovně: 04:31 až 23:31 hod. – v každou hodinu v: xx:01 a xx:31

Linky č. 2 a 9 – zrušeny

Linka č. 13 X – jede dle zvláštního grafikonu v trase Mírové náměstí, Západní nádraží, Globus, Trmická, Pod Svahem

Linky č. 17 a 27 – jedou ve své trase dle platných jízdních řádů

Ze Střekovského nádraží ČD bude Českými dráhami vypravován zvláštní vlak v trase Střekov nádraží ČD – Západní nádraží ČD – Střekovské nádraží ČD. Vlak bude provozován v intervalu 30 minut, odjezdy vlaku se budou měnit dle aktuální situace. Dále lze využít pravidelných vlaků, v případě odjezdu pravidelného vlaku v níže uvedených časech nemusí být zvláštní vlak vypraven. Ve vlacích platí jízdenka MHD.

Ze Západního nádraží ČD a Střekovského nádraží ČD budou vlaky odjíždět dle informace ČD na našich webových stránkách.

Do zastávky Západní nádraží ČD a zpět do centra se cestující dostanou linkou č. 1, 4, 6, 12, 13X, 19.

Autor: (004050cz)-mb040613z-040613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.6.2013
Praha (metro): Provoz metra 4.6.2013 ráno.
Autor: (004049cz)-mb040613z-040613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.6.2013
Praha (vše): Maximální nasazení všech složek DP Praha. Povodňový stav na Vltavě vyvolává obrovské vypětí všech pracovníků DP Praha. Byli zmobilizováni všichni dostupní řidiči, aby pokrývali vypravení nejenom běžných linek MHD, ale zejména těch, kterých se týká nasazení na některou linku náhradní dopravy. Drží se mimořádné směny údržby včetně nočních směn, aby byl k dispozici maximální možné množství vozidel. Podle neověřených informací dochází k evakuaci vozovny Pankrác do ostatních provozoven, tj. Strašnic, Žižkova a Ústředních dílen DP.
Autor: (004046cz)mb-jv030613z030613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.6.2013
Stav MHD v Praze – stav k 12.30 h 3. 6. 2013

Metro:
Linka A – Je v provozu pouze v úseku Muzeum – Depo Hostivař. V úseku Podbaba – Želivského je zavedena náhradní tramvajová doprava XA.
Dostupnost zavřených stanic metra:
Dejvická – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XA Hradčanská – náhradní tramvajová linka XA, přestup na tramvaje směr Bílá Hora, Petřiny, Letná, Náměstí Republiky Malostranská – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XA Staroměstská – pravidelné tramvajové linky Můstek – bez obsluhy MHD (nejbližší tramvajová obsluha: Václavské náměstí) Muzeum – na lince C je zachován provoz pouze ve směru Háje (umožněn přestup na náhradní autobusovou linku XC)

Linka B – Je v provozu pouze v úsecích Zličín – Smíchovské nádraží a Českomoravská – Černý Most. V úseku Sídliště Barrandov – Nádraží Vysočany (Vysočanská) je zavedena náhradní tramvajová doprava XB.

Dostupnost zavřených stanic metra:
Smíchovské nádraží – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB Anděl – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB Karlovo náměstí – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB Národní třída – stanice není dlouhodobě v provozu Můstek – bez obsluhy MHD (nejbližší tramvajová obsluha – zastávka Václavské náměstí) Náměstí Republiky – pravidelné tramvajové linky Florenc – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB (umožněn přestup na náhradní autobusovou dopravu XC) Křižíkova – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB Invalidovna – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB Palmovka – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB Českomoravská – pravidelné tramvajové linky a náhradní tramvajová linka XB

Linka C – Je v provozu v úsecích Háje – Muzeum a Kobylisy – Letňany. V úseku Kobylisy – Paražského povstání je zavedena náhradní autobusová doprava XC.

Dostupnost zavřených stanic metra:
Hlavní nádraží – pravidelné tramvajové linky Florenc – náhradní autobusová linka XC (umožněn přestup na náhradní tramvajovou linku XB) Vltavská – pravidelné tramvajové linky a náhradní autobusová linka XC Nádraží Holešovice – pravidelné tramvajové linky a náhradní autobusová linka XC Kobylisy – pravidelné tramvajové linky a náhradní autobusová linka XC

Tramvaje:

Náhradní tramvajová doprava
XA – Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Dlouhá třída - Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí a dále jednosměrným objezdem Želivského – Flora – Olšanské náměstí. XB – Sídliště Barrandov – Smíchovské nádraží – Anděl – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Invalidovna - Palmovka – Nádraží Vysočany (Vysočanská) Pravidelné tramvajové linky 1 – Petřiny – Vozovna Střešovice – Pražský hrad – Hradčanská (Badeniho) – Letenské náměstí – Vltavská – Dělnická – Palmovka – Krejcárek – Ohrada – Spojovací 2 – zrušena 3 – Nádraží Braník – Dvorce – Výtoň – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Lazarská – Výclavské náměstí – Jindřišská – Masarykovo nádraží – Florenc – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy (Březiněveská) – Vozovna Kobylisy. Poznámka: V úseku Levského – Nádraží Braník mimo provoz. V úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy pouze vybrané spoje. Linka je posílena! 4 – zrušena 5 – zrušena 6 – zrušena 7 – Radlická – Na Knížecí – Anděl – Palackého náměstí – Výtoň – Albertov – Divadlo na Fidlovačce – Otakarova – Nádraží Vršovice – Koh-i-noor – Průběžná – Strašnická – Černokostelecká – Ústřední dílny DP. Poznámka: V úseku Černokostelecká – Ústřední dílny DP pouze vybrané spoje! 8 – zrušena 9 – Sídliště Řepy – Motol – Kotlářka – Anděl – Újezd – Národní divadlo – Lazarská – Václavské náměstí – Jindřišská – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov – Ohrada – Spojovací 10 – Sídliště Řepy – Motol – Kotlářka – Anděl – Palackého náměstí – Štěpánská – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Vinohradská vodárna – Flora – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Ohrada – Krejcárek – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice 11 – Spořilov – Michelská – Náměstí bratří Synků – Bruselská – I. P. Pavlova – Muzeum – Vinohradská tržnice – Jiřího z Poděbrad – Flora – Olšanské hřbitovy 12 – Sídliště Barrandov – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Hradčanská – Letenské náměstí – Vltavská – Dělnická – Palmovka 14 – zrušena 16 – Kotlářka – Anděl – Palackého náměstí - Štěpánská – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Vinohradská vodárna – Flora – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Ohrada – Krejcárek – Palmovka – Balabenka – Nádraží Vysočany (Vysočanská) – Nový Hloubětín – Hloubětín – Lehovec 17 – zrušena 18 – Petřiny – Vozovna Střešovice – Pražský hrad – Malostranská – Malostranské náměstí – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo na Fidlovačce – Náměstí bratří Synků – Pražského povstání – Vozovna Pankrác 20 – Sídliště Barrandov - Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Hradčanská – Dejvická – Červený vrch – Divoká Šárka 22 – Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská – Malostranské náměstí – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Karlovo náměstí – Štěpánská – I. P. Pavlova – Bruselská – Otakarova – Nádraží Vršovice – Koh-i-noor – Průběžná – Nádraží Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař 24 – zrušena 25 – Vypich – Malovanka – Hládkov – Vozovna Střešovice – Pražský hrad – Hradčanská (Badeniho) – Letenské náměstí – Vltavská – Dělnická – Palmovka – Balabenka – Nádraží Libeň – Hloubětín – Lehovec 26 – Divoká Šárka – Červený vrch – Dejvická – Hradčanská – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov – Želivského – Vozovna Strašnice – Strašnická – Nádraží Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař

Náhradní doprava za pravidelné linky
34 – Ortenovo náměstí – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická – Palmovka – Nádraží Libeň – Starý Hloubětín

Autobusy

Náhradní autobusová doprava
XC – Kobylisy – Jankovcova (Nádraží Holešovice) – Argentinská – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Pražského povstání

Městské linky Linky číslo 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 120, 123, 125, 128, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 148, 150, 151, 152, 154, 157, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 176, 179, 180, 183, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 196, 197, 200, 201, 202, 205, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 223, 225, 230, 231, 232, 235, 236, 240, 245, 249, 250, 251, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 273, 291, 292, 293, 296 a 297 jezdí po pravidelných trasách! Linky číslo 101, 110, 119, 124, 135, 158, 174, 175, 195, 218, 227, 260, 267 a 295 jezdí po výlukových trasách, které nesouvisí s povodní! Zrušena je linka číslo 255! Linky číslo 107, 111, 116, 121, 122, 129, 139, 147, 156, 160, 172, 173, 177, 181, 207, 241, 244, 253, 256 jsou vedeny odklonem z důvodu povodně! Linky 121 a 157 vypomáhají nahradit přerušený úsek trmvají z Braníka do Modřan. Linky číslo 165, 326, 327, 385 neobsluhují zastávky na území Šeberova (Šeberov, V Ladech, Pod vsí) Všechny školní linky zrušeny!

Příměstské linky
Linky číslo 302, 306, 307, 308, 312, 313, 316, 319, 325, 326, 327, 328, 332, 334, 335, 336, 337, 343, 344, 346, 351, 353, 354, 356, 362, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 387, 397, 398 jezdí po pravidelných trasách! Linky číslo 301, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 347, 352, 358, 363, 364, 365, 377, 380, 384, 391 jezdí po výlukových trasách, které nesouvisí s povodní! Linky číslo 315, 390, 440 jsou zrušeny! Linky číslo 314, 318, 329, 331, 333, 338, 339, 340, 341, 350, 355, 359, 361, 375, 384, 390, 425, 488 jsou vedeny odklonem! Linky číslo 317, 320, 321, 361 nejedou z Prahy, ale z Dobřichovic! Linka číslo 338 jede z Budějovické! Linky číslo 345, 348 a 368 jsou prodlouženy do zastávky Kobylisy!

Lanová dráha
Lanová dráha na Petřín je do odvolání mimo provoz!

Vlaky
Dopolední posílení v úsecích Praha Masarykovo nádraží – Praha Vysočany; Praha hlavní nádraží – Praha Uhříněves a Praha hlavní nádraží – Praha Smíchov! V těchto úsecích interval 15 minut! Trať S8 (210) – Přerušen provoz v úseku Vrané nad Vltavou – Jílové u Prahy (Čisovice) Trať S11 (012) – Všechny vlaky jsou bez náhrady odřeknuty Trať S31 (070) – Zavedena nová linka S31 v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha Vysočany – Praha Satalice – Praha Kbely – Praha Čakovice Trať S88 (212) – Přerušen provoz v úseku Samechov – Sázava-Černé Budy

Přívozy
Všechny přívozy na území hlavního města Prahy jsou mimo provoz!
Autor: (004045cz)mb-030613z030613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.6.2013
Praha (vše): MHD v Praze 3.6.2013 ráno. Povodňová situace se stále mění a zasahuje do provozu městské a příměstské dopravy.

Mimo již dříve zavedených dopravních omezení v úsecích Dejvická - V Podbabě; Korek - Břetislavka - Podbaba (oba směry); Lahovický most - Přeštínská; Lihovar - Zbraslavské náměstí, resp. Velká Chuchle; Národní divadlo - Staroměstská (oba směry); Právnická fakulta - Dlouhá třída (oba směry); linka 255 přetrasována -> Hvězdárna - Slivenec - Poliklinika Barrandov jsou průběžně zaváděna další dopravní opatření. Od 8:30 uzavřena ulice Modřanská pro provoz autobusů (tramvaje i nadále v provozu) pro linky 121, 129, 241, 253 odklon přes ul. Vrbova ńebo Údolní. Na náhradních trasách nemusí být zajištěno zastavování v zastávkách jiných linek (zjištěno u linky 253). Dále je od cca 8:30 uzavřen úsek Nádraží Holešovice - ZOO - Podhoří. Zavedena je NAD X-C v úseku Kobylisy - Pražského Povstání, která však odváží zástupy cestujících s obtížemi. Uzavřena je Strakonická ulice v Praze 5 a IAD je směřována na Pražský okruh.
Autor: (004042cz)mb-mab030613z030613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.6.2013
Praha (vše): Plánovaný rozsah provozu MHD v ranních hodinách 3.6.2013. Změny v dopravě od 5.00 hodin v pondělí 3. června 2013 (stav známý k 0:15 hod.)

: Vzhledem k aktuální situaci dojde k maximálnímu posílení povrchové dopravy a zajištění informovanosti cestujících.
:
: Náhradní doprava za metro:
: Tramvajová linka XA bude zavedena v úseku Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – ukončení jednosměrným objezdem Želivského – Flora.
: Tramvajová linka XB bude zavedena v úseku Sídliště Barrandov – Smíchovské nádraží – Anděl – Karlovo náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Palmovka – Nádraží Vysočany (Vysočanská).
: Autobusová linka XC bude zavedena v úseku Kobylisy – Jankovcova (Nádraží Holešovice) – Argentinská – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Pražského povstání.
: Kromě náhradních spojů bude možné využít také pravidelné tramvajové linky.
: Posílení pravidelné tramvajové linky číslo 3 Provoz na tramvajové lince číslo 3 jedoucí v trase Levského – Vozovna Kobylisy bude posílen. V úseku Levského – Nádraží Braník a Kobylisy – Vozovna Kobylisy pojedou pouze vybrané spoje.
:
: Zrušené tramvajové linky:
: Zcela zrušeny budou tramvajové linky číslo 4, 5, 6, 8, 14, 17 a 24.
:
: Náhradní doprava za pravidelné tramvajové linky:
: V úseku Ortenovo náměstí – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická – Palmovka – Nádraží Libeň – Starý Hloubětín bude zavedena náhradní tramvajová linka číslo 34.
:
: Provoz autobusů
: Náhradní autobusová doprava bude organizována dle aktuální situace a podle pokynů Centrálního dispečinku.

: Provoz vlaků v rámci PID:
: V pondělí 3. června 2013 bude dle provozních možností posílen provoz vlaků v úsecích: Praha hlavní nádraží (Praha Masarykovo nádraží) – Praha Vysočany; Praha hlavní nádraží – Praha Uhříněves; Praha hlavní nádraží – Praha Smíchov. Cestující mohou na území hlavního města Prahy využívat jízdní doklady PID i v ostatních vlacích ČD, tj. i kategorií R a Ex..
:
: S8 (trať 210)
: Z důvodu sesuté trati a spadlých stromů na trati 210 v úseku Vrané nad Vltavou – Jílové u Prahy/Čisovice je přerušen v těchto úsecích provoz. Náhradní autobusová doprava je v omezeném rozsahu zavedena v úseku Měchenice – Čisovice a Měchenice – Jílové u Prahy, ve stanici Měchenice je přestup mezi vlakovými spoji Praha – Měchenice a náhradní autobusovou dopravou ve směru Jílové u Prahy a Čisovice. Zastávky Petrov u Prahy a Petrov–Chlomek nebudou obsluhovány, cestující s jízdními doklady ČD mohou využít pravidelné spoje linky PID číslo 338 až do/ze zastávky Hradištko, Pikovice, most. Z provozních důvodů není možné zatím obsluhovat stanici Vrané nad Vltavou.
:
: S11 (trať 012)
: Všechny vlaky jsou bez náhrady odřeknuty (zaplavené silnice).
:
: S34 (trať 070)
: V provozu bude nová linka S34 dopravce KŽC mezi železničními stanicemi Praha Masarykovo nádraží – Praha Čakovice. Odjezd prvního spoje je v 8.20 hodin z Prahy Masarykova nádraží, ze železniční stanice Praha Čakovice v 9.20 hodin, dále pak podle pravidelného jízdního řádu (trať 070). S88 (trať 212)
:
: Z důvodu spadlých stromů na trati 212 v úseku Samechov – Sázava–Černé Budy je v tomto úseku přerušen provoz.
:
Autor: (004041cz)-mb030613z-030613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.6.2013
Praha (vše): Dopravní opatření na 3.6.2013.
Změny v dopravě od 5.00 hodin v pondělí 3. června 2013 - předběžné informace, situace se nadále vyvíjí:

Provoz tramvají:
Bude zrušena linka číslo 17 a dojde k jejímu přesunu na linku číslo 3, která zajistí náhradní tramvajovou dopravu za uzavřené metro trasy B a C. Ranním výjezdem budou linky číslo 3, 5, 6 a 11 vypraveny vždy ve dvojicích. Je připraveno přibližně 60 dvojic tramvají pro vypravení navíc.

Provoz autobusů:
Bylo realizováno několik odklonů autobusové dopravy. Náhradní autobusová doprava bude organizována dle aktuální situace a podle pokynů Centrálního dispečinku.

Informování veřejnosti o dopravních opatřeních:
Informátoři DP budou přítomni u stanic metra a důležitých dopravních uzlech. Na telefonické Infolince 296 19 18 17 bude dnes posílena služba i provoz, a to až do 24.00 hodin. V pondělí bude linka opět dostupná od 5.30 hodin.
Autor: (004038cz)-mb020613z-020613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.6.2013
Praha (vše): Rozvodněné řeky ovlivňují provoz PID. V provozu PID dochází vlivem povětrnostních podmínek postupně k omezení provozu v městské a příměstské dopravě. Od 2. 6. 2013 6:30 je přerušen tramvajový provoz v úseku Nádraží Holešovice - Ke Stírce, od 9:30 úsek Nádraží Radotín - Zadní Kopanina pro l.č. 256, od 10:15 Hostivařské náměstí - Na Košíku pro linky 177, 181, od 12:45 úsek V Podbabě - Roztoky, Tyršovo náměstí, od 12:00 úsek Opatov – Průhonice, od 12:30 hod. úsek Koloděje – Dubeč. Pokud to stav umožňuje, budou linky vedeny po objízdných trasách. Vzhledem k dosažení 3. SPA 2.6.2013 ve 13:00 v Praze-Chuchli (hladina 308 cm, překročen průtok 1500 m3/s) byl vyhlášen stav ohrožení. Byla mobilizována armáda, je připravena evakuace obyvatel, staví se protipovodňové stěny… Prognóza ve vývoji počasí je negativní. Dá se tedy předpokládat i radikální omezení dopravy v hlavním městě a okolí, včetně aktivace protipovodňové ochrany metra.
Autor: (004033cz)-mb020613z-020613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.6.2013
Praha (vše): Kolaps v centru Prahy po výbuchu plynu. Výbuch nastal cca po 10. hodině v ulici Divadelní. Tlaková vlna byla cítit až na několik set metrů vzdáleném Smíchově i Malé Straně. Nejbližší okolí bylo vzápětí uzavřeno pro MHD, IAD i chodce za dohledu Policie ČR I Městské policie. Bez provozu se ocitly úseky tramvajových tratí: Lazarská - Újezd; Jiráskovo nám. - Staroměstská. V dotčené oblasti operoval bus DP Karosa B951 ev.č. 4039. V odpoledních hodinách byl obnoven provoz tramvají v úseku Lazarská - Újezd 6, 9, 22. Zastávka Národní divadlo byla projížděna. Širší okolí bylo uzavřeno pro chodce i IAD. V průběhu dne se situace v centru několikrát měnila, v závislosti na aktuálním vývoji situace. Ve Vodičkově a Jindřišské ulici vznikaly tramvajové konvoje, a to díky neexistenci objízdných tras v centru města, které byly zlikvidovány v 70. a 80. letech minulého století. V pozdních odpoledních hodinách byl provoz MHD obnoven.
Autor: (004025cz)-mb290413z-010613w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.6.2013
Česká republika (vše): Zásadní změny ve Veolii. Evropská dopravní skupina Arriva zaujala vedoucí pozici jako největší mezinárodní provozovatel osobní dopravy ve střední a východní Evropě. Společnost Veolia Transport Central Europe (VTCE) se stala součástí skupiny Arriva po akvizici firmou Deutsche Bahn, mateřskou společností společnosti Arriva. Na území České republiky dojde k postupnému přejmenovávání jednotlivých regionálních společností. Vozidla budou označována novými logy dopravce průběžně, lakování vozů do barevného schematu Arriva bude docházet postupně, nikoliv živelně.
Autor: (004022cz)-mb310513v-310513w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2013
Praha (vše): Vzorně připravená výluka metra C. Dopravní podnik Praha si zaslouží pochvalu za vzorné fungování MHD při výluce metra od 30. 3 do 1. 4. 2013. Zejména organizace náhradní autobusové dopravy X-C si zaslouží pochvalu. Zjištěný interval 0,5 - 5 min se v drtivé většine spojů blížil k cca 2 min., takže cestující si nemohli na nedostatečnou přepravní nabídku pranic stěžovat. Spojení zajistily nízkopodlažní kloubové autobusy SOR NB18 z garáží Kačerov, Hostivař a Klíčov. Pokud by se něco dalo do budoucna vylepšit, mohlo by to být více informačních cedulí (zejména ve stanici Hlavní nádraží), dále lepší jazyková vybavenost informátorů, a do třetice lepší spolupráce s dopravní Policií ČR, aby nedocházelo k blokování zastávek NAD jakýmikoliv jinými vozidly.
Autor: (004008cz)-mb310313v-310313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.3.2013
Plzeň (vše): PMDP spustily nový e-shop upomínkových předmětů. Plzeňské městské dopravní podniky spustily na svých webových stránkách nový elektronický obchod s nabídkou upomínkových předmětů. Za příznivé ceny jsou zde k dostání pohlednice, pubikace, puzzle, vystřihovánky, omalovánky a další.
Autor: (004005cz)-mb310313v-310313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.3.2013
Hradec Králové (vše): Úspěšná SMS jízdenka v HK. Dopravní podnik Hradec Králové dokázal prodat 100 000 mobilních jízdenek za 13 měsíců provozu. Zájem cestujících o SMS jízdenky je stále vyšší, měsíční prodej překonal v lednu 2013 hranici 10 000 SMS jízdenek a číslo stále roste. Dp nabízí jkrátkodobou jízdenku za 18,- Kč a celodenní za 55,- Kč.
Autor: (004003cz)-mb310313z-310313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.3.2013
Plzeň (vše): PMDP nespí na vavřínech. V roce 2012 Plzeňské městské dopravní podniky uvedly v život Systém inovací. Posláním inovačního systému je vytvořit předpoklady pro tvorbu a zavádění atraktivních inovovaných produktů a služeb ve veřejné dopravě, které zaujmou velké skupiny zákazníků a přinesou zcela nové hodnoty a standardy do městské veřejné dopravy i souvisejících oborů podnikání. Zúčastnit se tak může jakýkoliv občan či firma, a v případě realizace svým projektem posílit roli plzeňské MHD.
Autor: (003997cz)-mb300313v-300313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.3.2013
Plzeň (vše): Den otevřených dveří na dispečinku PMDP. V sobotu 6. dubna 2013 od 10:00 do 15:00 se uskuteční Den otevřených dveří na dispečinku Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Sraz zájemců o prohlídku před vchodem do budovy ředitelství PMDP a.s. na Denisově nábřeží 12. Exkurze na dispečink bude každých 20 minut s průvodcem.
Autor: (003996cz)-mb290313v-290313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.3.2013
Hradec Králové (vše): Den otevřených dveří v DP Hradec Králové. Akce Den otevřených dveří v DP Hradec Králové, která oslaví 85 let od založení AUTODRAH MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, jak zněl původní název současného Dopravního podnik města Hradce Králové, se uskuteční v sobotu 5. 10. 2013
Autor: (003994cz)-mb290313v-290313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.3.2013
Praha (vše): Jiný odtahový vůz na Kačerově. V roce 2012 došlo k vyřazení spolehlivého, avšak stařičkého odtahového vozu Liaz Š 706 MTS. Vzhledem k potřebnosti odtahového vozidla na garáži byl předisponován vyprošťovací vůz na podvozku Tatry 815 z roku 1984 s nástavbou Berger. Tatra, která byla určena zejména pro vyprošťovací práce při nehodách tramvají T3 a KT8, již nesplňuje současné nároky na vyprošťování vozů 14T a 15T.
Autor: (003989cz)-mb220313z-240313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.3.2013
Praha (vše): Zajímavá výluka na Sídl. Barrandov. od přibližně 0.30 hodin v pondělí 18. března 2013 cca 0:30 hod. do soboty 23. března 2013 cca 0:30 hod.probíhala výluka tramvajové tratě v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Cílem byla zejména oprava nejhorších úseků v ulici Nádražní a Na Zlíchově. Po dobu výluky byla z Hlubočep prodloužena midibusová linka č. 128 až do zastávky Na Knížecí, a sice přes ulice Křížová a Radlická. V úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov byl provoz zajišťován pomocí NAD X-12 (interně 812), s výjimkou oblasti Hlubočep, kterou obsloužily linky 120 a 128. Na linku X-12 byla nasazena kloubová vozidla nejen z Kačerova, ale i poněkud netradičně z Klíčova. Celkem 5 pořadí klíčovských autobusů bylo z provozních důvodů mezi dělenými směnami (šejdry) deponováno v garáži Kačerov. Noční dopravu na trati zajistil standardní autobus z Kačerova. Mimo zřízení jednosměrného okruhu barrandovským sídlištěm, byl zřízen jednosměrný okruh i na opačné straně trasy, kdy vozy jedoucí do centra byly vedeny přes dočasně zřízenou zastávku Lihovar na Strakonické ulici jako náhradou za momentálně neprovozní zastávku stálou (týkalo se i všech ostatních linek).
Autor: (003985cz)-mb220313z-220313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.3.2013
Pardubice (vše): V Pardubicích s SMS jízdenkou. Dopravní podnik města Pardubic a.s. zahájil od 1.2. 2013 poskytování nové služby, a to nákup jízdenky pomocí SMS zprávy. Je možné zakoupit krátkodobou jízdenku za 25,– Kč vč. DPH přestupní na 45 / 60 min nebo dlouhodobou na 24 hodin za 65,– Kč vč. DPH. Samozřejmostí je možnost vystavení duplikátu v případě potřeby.
Autor: (003984cz)-mb220313v-220313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.3.2013
Plzeň (vše): Pohodlnější dobíjení Plzeňské karty. Ke dni 19. 3. 2013 přibylo k 26 Samoobslužným zónám již 33 bankomatů České spořitelny pro pohodlnější dobíjení Plzeňské karty. Do konce března 2013 bude připraveno všech 81 avizovaných bankomatů a během roku 2013 dojde k postupnému odpojení Samoobslužných zón (SZ). Bankomaty jsou mimo vlastní území Plzně umístěny i ve Stodě, Starém Plzenci a Přešticích.
Autor: (003982cz)-mb190313z-190313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.3.2013
Praha (vše): Zajímavosti malostranské výluky. Výluka tramvají v úseku Malostranská - Újezd, která se uskutečnila od 8.3. do 17. (resp. 18.3. 2013) se stala poměrně zajímavou. Jednak byly na linku 6, kde jsou provozovány pouze solovozy T3SUCS, T3RP, vypraveny dvojičky klonů T3 a nízkopodlažní vozy 14T a 15T. Za druhé, NAD X-22 jezdila v trase Malostranská - Újezd pouze v první etapě 8. - 11. 3. 2013, v druhé etapě pouze část trasy, a sice Malostranské náměstí - Újezd. Na linku byly nasazeny nízkopodlažní Citybusy (zjištěny provozovny Vršovice a Kačerov). Mimo to, došlo ještě k dočasnému zrušení midibusové linky 292, a sice v termínu od 9. do 11. 3. 2013.
Autor: (003981cz)-mb180313v-180313w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.3.2013
Praha (vše): Prahu a okolí opět překvapil sníh. Víkend 23. a 24., 2. 2013 opět ukázal na nezájem zainteresovaných stran při úklidu sněhu. Bohužel zaspali jak silničáři, tak úklidové čety jednotlivých městských částí, o mrzkém výkonu tramvajových sněhových pluhů ani nemluvě. Zejména sobota v ranních a dopoledních hodinách byla jak pro MHD, tak pro IAD i chodce velmi "zábavná" Všude moře sněhu, které bylo důvodem snížené mobility jak techniky, tak obyvatel. Bohužel ještě v úterý 26.2.2013 v odpoledních hodinách, za vydatného tání sněhu, bylo na chodnících naprosto zřetelné, že se s úklidem sněhu nezabýval vůbec nikdo. Prim v tomto drží zřejmě Praha 5 a Praha 9, jejíž neodklizené chodníky nedělají dobrou vizitku ani v nejmenším.
Autor: (003977cz)-mb260213v-260213w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.2.2013
Most-Litvínov (vše): Přírůstky v mostecké MHD. DP Most-Litnínov pořídil v prosinci 2012 nízkopodlažní vozy SOR NB12 ev.č. ev. č. 15 - 18, 35 – 38 v počtu 8 ks. Vítaným přírůstkem léta zanedbávaného tramvajového vozového parku je nízkopodlažní vůz Vario LF + ev.č. 314, které se tak zařadí po boku dvou nízkopodlažních článkových vozů LTM10.08. Pořizování dalších tramvají velmi citelně závisí na finančních prostředcích z dotačních programů.
Autor: (003975cz)-mb150113z-150113w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2013
Opava (vše): DP Opava bude mít nového ředitele. V pátek 21.12.2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského dopravního podniku Opava, a.s.. Kandidáti s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi se mohou hlásit až do 28.1.2013.
Autor: (003970cz)-mb020113z-010113w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.1.2013
Praha (vše): Ohňostrojné oslavy způsobily kolaps dopravy v centru Prahy. Slavnostní novoroční ohňostroj, který se konal 1.1.2013 v 18:00 hod., se stal příčinou rozsáhlých dopravních omezení a komlikací v centru Prahy. Odpalištěm ohňostroje se stal ponton v blízkosti Střeleckého ostrova v Praze 1. Dopravní podnik se na akci připravil s tím, že v rozmezí 17:30 hodin – 18:30 hodin odklonil tramvajové linky číslo 9, 17, 18 a 22 (z exponovaných tras na Masarykově nabřeží, Smetanově nábřeží a mostě Legií). Linka číslo 9 bude v úseku Lazarská – Anděl odkloněna po trase Karlovo náměstí, Palackého náměstí a Zborovská. Lč. 17 byla v úseku Jiráskovo náměstí – Strossmayerovo náměstí odkloněna po trase Myslíkova, Lazarská, Vodičkova, Václavské náměstí, Jindřišská, Masarykovo nádraží, Náměstí Republiky a Dlouhá třída. Linka číslo 18 byla v úseku Chotkovy sady – Karlovo náměstí odkloněna po trase Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše), Čechův most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Václavské náměstí, Vodičkova a Lazarská. Linka číslo 22 byla ve směru od Bílé Hory ze zastávky Újezd odkloněna po trase Švandovo divadlo, Arbesovo náměstí, Anděl (v ulici Nádražní), Na Knížecí, Anděl (v ulici Plzeňské), Zborovská, Palackého náměstí a Karlovo Náměstí; ve směru od Nádraží Hostivař bude ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna po trase Palackého náměstí, Zborovská, Anděl (v ulici Plzeňské), Na Knížecí, Anděl (v ulici Nádražní), Arbesovo náměstí, Švandovo divadlo a Újezd. U zmíněných linek docházelo před ohňostrojem, při něm a zejména po něm vzhledem k mimořádné frekvenci obyvatel na nábřežích a mostech k nárůstu jízdních dob a nepravidelností linek. V extrémních případech docházelo ke zpoždění až o např. 20 minut (úsek, který se jede za běžných okolností 1 - 2 min.). Autobusová linka č. 176 trpěla nepravidelností provozu po podstatně delší dobu, mj. i díky silné frekvenci IAD.
Autor: (003968cz)-mb010113z-010113w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.1.2013
Chomutov - Jirkov (vše): DPCHJ dopravcem roku 2012. Dopravní podnik Chomutov - Jirkov získal v anketě Dopravce roku 2012 vyhlášené Krajským úřadem Ústeckého kraje 1. místo. Pátého ročníku krajské ankety Dopravce roku se zúčastnilo 2 200 hlasujících.
Autor: (003965cz)-mb311212v-311212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2012
Praha (vše): Neschopný Cross Point. Společnost Cross Point, s.r.o., která pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. provozuje předprodej jízdenek, je v distribuci jízdenek poněkud neschopná. Jak jinak si lze vysvětlit situaci, kdy nejsou schopni u přepážky vykrýt objednávku klienta na běžné množství jednotlivých jízdenek (řekněme 10 - 15ks) do vnějších pásem PID. Zjištěno opakovaně na různých stanovištích. Cross Point si zřejmě nemůže dovolit nakoupit jízdenek více, když má základní kapitál ve výši pouhých 200.000,- Kč, a to ještě na Kypru.
Autor: (003960cz)-mb271212z-271212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.12.2012
Praha (vše): Fronty u předprodejů. Blíží se konec kalendářního roku a s ním opět narůstají fronty lidí u předprodejních okének s jízdenkami PID. Dopravní podnik inzeroval možnost zakoupení ročních (myšleno elektronických jízdenek) již počátkem prosince, avšak mnoho lidí se probudilo až nyní, kdy pominulo předvánoční šílenství, a zástupúy koupěchtivých začínají přibývat. Bohužel, některé typy jízdenek je možné pořídit až od 27.12.2012, ne dříve, takže leckdy to bez fronty nejde. Fronty se tvoří u frekventovaných předprodejních míst, např. Anděl, Vysočanská, I.P. Pavlova, zatímco např. Nádraží Holešovice či Ládví jsou z hlediska čekací doby o mnoho příznivější. Peklo vypukne zejména ve dnech 2. - 4. 1. 2013, kdy budou pořizovat jízdenky poslední opozdilci.
Autor: (003959cz)-mb271212z-271212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.12.2012
Ostrava (vše): Skončila rekonstrukce Svinovských mostů. V sobotu 22. prosince 2012 došlo ke zprovoznění rekonstruovaných Svinovských mostů, jejichž výluka byla započata již od 13.ledna 2012. Zároveň se vrací k normálu provoz tramvajových a autobusových linek.
Autor: (003957cz)-mb241212v-241212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.12.2012
Praha (vše): Ropid opět zkouší, co cestující vydrží. Dočasné omezení provozu (doufejme, že se nezmění v trvalé) chystá Ropid v období od 7.1.2013 do 17.2.2013. Důležitou změnou je prodloužení intervalu denních linek v pracovní dny dopoledne z 10 na 12 minut (resp. z 5 na 6 minut na páteřních linkách), prodloužení intervalu linek 3, 7, 11, 14, 17, 22 a 24 v neděli večer a nasazení solovozů na tramvajovou linku č. 5. Autobusové omezení provozu se týká linek č. 101, 106, 107, 131, 136, 143, 151, 157, 158, 176, 197, 213, 241, 253.
Autor: (003956cz)-mb231212v-231212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.12.2012
Teplice (vše): Pamětní publikace Veolia Transport Teplice. Veolia Transport Teplice s.r.o.vydala v prosinci 2012 pamětní publikaci s názvem 2002 – 2012 Desetiletí velkých změn, která mapuje posledních 10 let provozu MHD v Teplicích a jejich okolí. Publikace je k dostání v předprodejním středisku dopravce na Benešově nám. v centru města.
Autor: (003942cz)-mb161212z-161212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.12.2012
Česká republika (vše): Ledovka způsobila problémy v dopravě. Téměř celé Čechy zachvátila ve dnech 14. - 16. 12. 2012 nepříjemná ledovka. Bouralo se všude. Sjízdnost v Praze a okolí byly limitována především ošetřenými/neošetřenými komunikacemi a nepříznivými spádovými podmínkami, především na žulových kostkách. Po republice se událo několik kolizí autobusů a v Mostě byl např. přerušen tramvajový provoz kvůli tragické nehodě osobního vozu se sloupem TV.
Autor: (003940cz)-mb161212v-161212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.12.2012
Brno (vše): Student Agency mění svou právní formu. Soukromý dopravce STUDENT AGENCY, s.r.o. mění od 1.1.2013 svou právní formu na akciovou společností holdingového typu s názvem STUDENT AGENCY holding, a.s. Důvodem je expanze firmy, a také omezené možnosti vlastnictví jednatele u u společnosti s ručením omezením.
Autor: (003936cz)-mb161212v-161212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.12.2012
Liberec (vše): DPMLJ přenechal linku Liberec - Praha konkurenci. Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou končí ke dni 31.12.2012 s provozováním dálkové linky na trase Liberec - Praha údajně z důvodu ztrátovosti. Jediným provozovatelem se tak stane společnost Student Agency se svou flotilou žlutých autobusů.
Autor: (003934cz)-mb161212v-161212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.12.2012
Praha (vše): Odprodej publikací DP Praha. Dopravní podnik Praha zveřejnil počátkem prosince 2012 nabídku s odprodejem dopravních publikací, u některých s dosti výraznou slevou. V polovině prosince 2012 již nebyly některé publikace k dispozici, zejména ty informačně hodnotnější a s přijatelnou cenou.
Autor: (003933cz)-mb161212v-161212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.12.2012
Praha (vše): Čertovské rojení s DP Praha. Dopravní podnik hlavního města Prahy jako již každoročně pořádá Mikulášské odpoledne s programem pro děti. Akce se uskuteční v sobotu 1. prosince 2012 od 13.00 hodin do 18.00 hodin ve vozovně Střešovice. Bezplatnou dopravu budou zajišťovat 3 spoje zvláštní tramvajové linky, zajištěné historickými vozy. Na lince A pak bude v provozu historická souprava metra typu 81.71.
Autor: (003911cz)-mb161112z-291112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.11.2012
Praha (vše): Otevření rekonstruované Michelské ulice v Praze. V úterý 20.11.2012 byla po několikaměsíční rekonstrukci otevřena Michelská ulice v Praze 4 (resp. její poslední nerekonstruovaná část.) Rekonstrukce se týkala úseku cca od křižovatky s Ohradní ulicí až po křižovatku s Nuselskou ulicí. Došlo ke kompletní změně organizace dopravy v křižovatce Michelská x Nuselská, dosazení nového SSZ, přesun obou zastávek Michelská z křižovatky dále do Michelslké ulice, výstavba nového mostu přes Botič, celkové rozšíření vozovky, zřízení nové autobusové zastávky Ohradní, přesun komunikace do nové osy, výstavba parkovací stání pro osobní vozy, zřízení nového SSZ Ohradní x Michelská. Jistou dopravní zajímavostí je použití novějších typů označníků zastávky, avšak s piktogramem vozů ŠM11, které se v pražské MHD nevyskytují již od roku 1988. Ropidu se podařil husarský kousek, v pražských končinách stále ještě poměrně málo využívaný, a sice dokonalý přestup v zastávce Jezerka z tramvaje na autobus a obráceně. Jen houšť a větší kapky, škoda, že se to nezadařilo i v zastávce Michelská. Nezbývá než dodat, že otevření rekonstruované Michelské ulice se uskutečnilo ze strany sdělovacích prostředků s nebývalým nezájmem, kdy se tištěná i elektronická periodika v podstatě omezily pouze na vydanou tiskovou zprávu.
Autor: (003909cz)-mb201112z-211112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.11.2012
Praha (vše): Z Czechbusu 2012. Na 2. ročníku autobusového veletrhu s příznačným názvem Czechbus mohli návštěvníci obdivovat spousty zajímavých věcí. Autobusy od firem Irisbus, Solaris, SOR, SKD Trade, Volvo , MAN, Isuzu a dalších. Návštěvníky upoutal jak nový SOR NB12, tak třeba elektrobus Solaris Urbino 8.9 Electric s futuristicky řešeným interierem. Trochu stranou zájmu byl mini elektrobus od společnosti Irisbus. V sousední hale prezentovaly firmy, které se zabývají autoopravárenstvím, výrobou náhradních dílů a dalšími podpůrnými aktivitami, důležitými pro správný chod veřejné dopravy. Společnost ANVI TRADE zde měla jako již tradičně svůj autobus Škoda 706 RTO. Ve čtvrtek 14.11. a v pátek 16.11.2012 se uskutečnily odborné konference. Venkovní expozice se skládala z několika vozidel různých provedení. Pro milovníky historie zde byla vystavena Škoda 706 RTO z ČSAD Jihotrans. Návštěvníky vždy zajímají především "živé" exponáty, což jim mohla splnit hned tři vozidla. Prvním vozem, kterým se cestující mohli svézt, byl hybridní autobus Volvo 7705LH s RZ 2SA 1435. Druhým vozidlem byl autobus občanského sdružení Muzeum Historické Dopravní Techniky Kladno, konkrétně Karosa B832.1654 RZ TAA 46-80, původem od dopravce COMETT PLUS Tábor. Nejpozoruhodnějším exponátem na Czechbusu (navíc pojízdným) se stal kloubový nízkopodlažní trolejbus ŠKODA 27 Tr Solaris s naftovým agregátem. Ten byl zapůjčen od dopravce Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) s tím, že ve čtvrteka a pátek byl statickým exponátem, v sobotu se s ním mohli v rámci výstavy svézt každou hodinu zájemci.
Autor: (003907cz)-mb171112z-171112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 17.11.2012
Most - Litvínov (vše). Dopravní změny u DP Most od 9.12.2012. Rozsáhlé dopravní změny se uskuteční v souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů 9.12.2012. Ty se budou týkat linkového vedení, jednotných intervalů, prokladů, celkové optimalizace a přestupních vazeb. Linky budou nově rozděleny do pěti skupin: páteřní, doplňkové, posilové, linky obsluhující okrajové části města, linky bez pravidelných intervalů.
Autor: (003905cz)-mb161112z-161112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.11.2012
Plzeň (vše): Historie regionální techniky v Techmanii. Plzeňská Techmania nabízí od poloviny listopadu 2012 nový program, který rozšiřuje nabídku zábavného vzdělávání. Jmenuje se „Do historie s Emilem Škodou“ je inspirován slavnou industriální minulostí Plzně a na příkladě celé řady statických i interaktivních exponátů nebo technických památek. Návštěvníci si tak za odborného výkladu průvodců mj. mohou prohlédnout nejstarší elektrické lokomotivy vyrobené ve Škodovce, tzv. ŠKODA 2ELo z roku 1928, a první lokomotivy na světě s karoserií ze skelného laminátu, tedy ŠKODA 32 E (rok 1963) nebo trolejbus ŠKODA 3Tr3 z roku 1947, zvaný "Terka". Úhrada za speciální program je 95,- Kč.
Autor: (003904cz)-mb161112z-161112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.11.2012
Praha (vše): Den PID 30.11.2012. V pátek 30.11.2012 se uskuteční další ročník akce Den Pražské integrované dopravy na Masarykově nádraží. Součástí akce bude projížďka historickým motorovým vlakem po trase Masarykovo nádraží – Libeň – Malešice – Krč – Radotín. Dále si budou moci zájemci prohlédnout tabla se zajímavými materiály zohledňující zejména železnici, zúčastnit se křest nové knihy či zkusit soutěž O největšího šotouše PID.
Autor: (003898cz)-mb151112z-151112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.11.2012
Mariánské Lázně (vše): Z oslav v Mariánských Lázních. Při oslavách 110 let městské dopravy v Mariánských Lázních se na linkách MHD objevilo několik historických vozidel. Společnost Autobusy Karlovy Vary nasadila legendu v podobě autobusu Škoda 706 RTO s RZ SOA 13-88. Dalším vozidlem byla neméně legendární Škoda 9Tr ev.č. 323, zapůjčená z Plzně. Do třetice všeho zde neplánovaně jezdila i Karosa ŠL11 ev.č. 282 s RZ PM 84-67 jejímž provozovatelem je ŠKODA - BUS klub Plzeň.
Autor: (003890cz)-mb101112v-101112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 10.11.2012
Pardubice (vše): Odprodej vozidel DP Pardubice 11/2012. Dopravce DP Pardubice nabízí v listopadu 2012 k prodeji starší vozidla MHD. Jde o trolejbusy Škoda 14TrM ev.č. 367, 370, 371 z let 1995 - 1996 a letitý autobus Karosa B731.40 ev.č. 2 RZ 1E1 6437.
Autor: (003887cz)-mb101112z-101112v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 10.11.2012
Praha (vše):Předváděcí vozy na Czechbusu 2012. V rámci veletrhu Czechbus 2012 se budou moci návštěvníci seznámit s hybridním autobusem VOLVO 7705H. V sobotu 17.11.2012 pak navíc s nízkopodlažním kloubovým trolejbusem ŠKODA 27 Tr-Solaris.
Autor: (003880cz)-mb261012v-071112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.11.2012
Plzeň (vše): Zjednodušená verze inteligentních zastávek v Plzni. Na světě je zjednodušená verze inteligentních zastávek, se kterou se můžeme setkat od 5. listopadu na všech zastávkách v Plzni.

K dnešnímu dni byl dokončen projekt „zjednodušené verze“ inteligentních zastávek v podobě takzvaných inteligentních TAGů (iTAG). Cestujícímu iTAG umožňuje prostřednictvím mobilního telefonu připojení na Dynamické jízdní řády PMDP (tzv. Panel odjezdů) a přístup k aktuálním dopravním informacím včetně zobrazení možného zpoždění spoje.

Toto unikátní a zároveň finančně nenáročné řešení, které bylo představeno v červnu tohoto roku jako pilotní projekt, je v tuto chvíli nastaveno jako doplněk 6 inteligentních zastávek, na které byly čerpány finanční prostředky z dotačních titulů EU. iTAGy ovšem nabízejí i další škálu využití této technologie. Za zmínku stojí iTAGová turistická stezka, která byla připravena v rámci květnových oslav osvobození města Plzně.

Inteligentní TAG je speciálně upravená bezkontaktní čipová karta (umožňuje speciální potisk a zapouzdření, např. samolepící fólie), kterou lze využít jako elektronický nosič dat.

Přestože je řešení postaveno na technologii NFC (Near Field Communication), komunikují na zastávkách inteligentní TAGy i s mobilními telefony, které tuto technologii nepoužívají. Panel iTAG je doplněn o tzv. QR kód (jedná se o ""speciální čárový kód""), který zabezpečuje podobnou funkci získání elektronické informace pro mobilní telefony bez podpory NFC (s podporou čtení QR kódů, např. k tomu vytvořená JAVA aplikace pro mobilní telefony).
Autor: (003876cz)#pmdp051112z-061112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.11.2012
Praha (vše): Historické infotabule v Hlubočepích. Změny v pražské MHD se dějí každý měsíc. To je přirozený vývoj, se kterým se nedá nic dělat. Bohužel ne vždy se zadaří včas zahladit stopy po tom starém, a tak se stane, že občas vyplave na povrch něco, co zde již nemá být. Např. u zastávky Hlubočepy se nachází infotabule, která nabízí svezení autobusovou linkou 104, která zde od 1.9.2012 nejezdí (2 měsíce). Podstatně zajímavější nabídkou je svezení tramvajovou linkou č. 13, která neexistuje již 3 roky (od podzimu 2009). Třeba se zadaří někdy v budoucnu v souvislosti s dalšími změnami...
Autor: (003873cz)-mb251012z-041112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.11.2012
Hradec Králové (vše): Velké výřady v HK. DP Hradec Králové odprodává vyřazená vozidla MHD. Koncem října 2012 jsou v nabídce Citybusy ev.č. 102, 104 - 106 z roku 1996, dále Karosa B941E ev. č. 265, 267 z roku 1999. Dále jsou zájemcům k dispozici trolejbusy Škoda 21Tr ev.č. 33 - 38 z let 1997 - 1998. Do konce roku 2012 budou vyřazeny další vozy 21Tr - konkrétně ev.č. 43 - 47 z roku 2000 a nahrazeny novými vozy Škoda 30Tr SOR.
Autor: (003869cz)-mb201012z-251012w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.10.2012
Praha (vše): Dopravní zajímavosti na trati 122. Z důvody výluky na trati v úseku Praha-Smíchov - Praha-Zličín je o víkendu 27. a 28.10.2012 veden Pražský motoráček odklonem v trase Praha hl.n - Praha-Smíchov - Praha-Hlubočepy - Rudná u Prahy - Hostivice. Provoz bude zajištěn 2 a půl párem spojů. Zároveň bude v sobotu i neděli v provozu NAD X-S65 se zastávkami Hostivice,nádraží - Hostivice,Litovice - Rudná u Prahy se dvěma páry spojů.
Autor: (003867cz)-mb251012z-251012w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.10.2012
Ostrava (vše): Nová zastávka v Ostravě. V noci ze soboty 29. září na neděli 30. září 2012 bude uvedena do provozu nová, moderní bezbariérová, integrovaná zastávka MHD s názvem „Karolina“, která je umístěna mezi dosavadními zastávkami Náměstí Republiky a tramvajovou zastávkou Elektra popřípadě mezi zastávkou Náměstí Republiky a Výstaviště. Zastávka bude sloužit autobusovým linkám 21, 28, 81, 99 a tramvajovým linkám 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, čímž bude lépe vyhovovat potřebám cestujících v nové zástavbě.
Autor: (003862cz)-mb251012v-251012w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.10.2012
Plzeň (vše): Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2013. Druhý ročník mezinárodní dopravní konference pod názvem Chytrá a zdravá městská veřejná doprava proběhne ve dnech 9. - 10. 4. 2013 v Plzni.

Témata:
 1. 1. Dopravní telematika pro inteligentní město
 2. 2. Udržitelná městská doprava pro 21. století
 3. 3. Technologie ve vozidlech a na tratích městské veřejné dopravy
 4. 4. Marketing a ekonomika městské veřejné dopravy
Autor: (003854cz)-mb141012z-141012w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.10.2012
Liberec (vše): DOD V Liberci opět nezklamal. Na sobotu 22.9.2012 přichystal Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou Den otevřených dveří s opravdu bohatým programem. Mimo tradiční prohlídky zázemí dopravce si návštěvníci mohli prohlédnout vystavený historický i současný vozový park. Lahůdkou byly samozřejmě jízdy historickými vozidly. Po zkušenostech z uplynulých DOD nechal dopravce zřídit linek hned několik. Na lince 1 se zaskvěl v celé své kráse čerstvě opravený vůz T2R ev.č. 17. Na lince 4 se objevil dvounápravový vůz 6MT. Na linku C byla nasazena novinka v podobě nově zařazeného tramvajového prototypu EVO2 ev.č. 84. Na autobusové lince A se mohli zájemci svézt celou plejádou historických vozidel - Škoda 706RO + B40, Škoda 706 RTO, Kasosa ŠM11, Karosa ŠL11. Na lince B pak historický vůz libereckého Bovera clubu - Karosa B732 ev.č. 317. Samozřejmostí byla i spousta doprovodných akcí v areálu vozovny. Na DOD navazovaly i další akce, jako např. Den železnice, návštěva Automuzea a Severočeského muzea, Pivovaru Konrád atd.
Autor: (003851cz)-mb131012v-131012w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.10.2012
Liberec (vše): DOD DP Liberec 2012. V sobotu 22.9.2012 od 10 do 17 hodin se uskuteční Den otevřených dveří v tramvajové vozovně DP Liberec. Na programu bude mj. exkurze v tramvajových dílnách, výstava historických i současných vozů včetně nejnovějšího typu nízkopodlažní tramvaje EVO2. Zároveň budou probíhat jízdy těchto vozidel. Jako doprovodnou akci lze vzít v potaz Den železnice a další společensky-kulturní akce.
Autor: (003843cz)-mb210912v-210912w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.9.2012
České Budějovice (vše): DOD DP České Budějovice 2012. V sobotu 22.9.2012 od 10 do 16 hodin se uskuteční Den otevřených dveří v autobusovém i trolejbusovém areálu DP České Budějovice. Mj. budou probíhat i jízdy historickými vozidly Škoda 706RTO a Škoda 9Tr, které DP vlastní.
Autor: (003841cz)-mb210912v-210912w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.9.2012
Praha (tbus): DOD DP Praha 2012. V sobotu 22.9.2012 od 10 do 16 hodin se uskuteční tradiční zářijový Den otevřených dveří v areálech DP Praha. Letos bude probíhat na západě Prahy, takže zájemci si budou moci prohlédnou depo Zličín, garáž Řepy, vozovnu Motol. Zajímavým bonusem bude prohlídka rozestavěné stanice metra Motol. Všechny body zájmu bude spojovat okružní autobusová linka 770.
Autor: (003840cz)-mb210912v-210912w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.9.2012
Praha (vše): Nehoda na Barrandově. Ve středu 19.9.2012 v ranních hodinách došlo na Barrandově na křižovatce ulic Do Klukovic a Werichova ke střetu tramvajového vlaku T3RP ev.č. 8396, 8397 na lince 14 ke střetu s autobusem Karosa B731 ev.č. 7253. K žádnému úmrtí naštěstí nedošlo, přesto je bilance 12 zraněných a škoda 0,5 mil na tramvaji a 1 mil na autobusu nelichotivá. U autobusu nelze přepokládat opravu, tramvaj ev.č. 8396 je opravitelná. Ironií osudu je, že na den přesně před rokem, tedy 19.9.2011, došlo také k velké nehodě, kde figurovala tramvaj, tehdy šlo o těžkou železniční nehodu vlaků Škoda 14T ev.č. 9165 a T6A5 ev.č. 8697, 8698 na Kotlářce.
Autor: (003836cz)-mb190912z-200912w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.9.2012
Praha (vše): Proběhl Den otevřených dveří na Orionce. Bez větší publicity se 15. a 16. 9. 2012 konal Den otevřených dveří v bývalém provozu Trakčního vedení DP Praha na Orionce (dříve Vozovna Královské Vinohrady). Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavku o dávné i nedávné minulosti provozovny, nebo se pokochat vozy údržby trolejového vedení, které zde až donedávna sídlily. Budova byla opuštěna v první polovině roku 2012, další využití je zatím velká neznámá, nicméně vzhledem ke své architektonické hodnotě by si zasloužila lepší budoucnost, než v dnešní době moderní přístup vše staré nenávratně zlikvidovat. Mohli bychom si vzít příklad z Ostravy, nebo z polské oblasti Katowic, kde již pochopili, že i industriální památky vytváří neopakovatelnou atmosféru a architekturu. Nezbývá než doufat v lepší zítřky.
Autor: (003835cz)-mb140912z-200912w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.9.2012
Praha (vše(: PMDP generálním partnerem veletrhu Czechbus. Společnost INCHEBA PRAHA spol. s r.o. si jako generálního partnera veletrhu Czechbus zvolila Plzeňské městské dopravní podniky. Každopádně velmi dobrá volba, dopravce v roce 2011 pořádal mj. velmi úspěšnou mezinárodní konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava Doufejme tedy, že Czechbus bude letos o hodně lepší, než loni.
Autor: (003824cz)-mb010612z-230812w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.8.2012
Praha (vše): DP Praha se zbláznil do QR kódů. V souvislosti s vydáváním nových emisí jednotlivých jízdenek postupně vylepšil Dopravní podnik Praha ochranné prvky proti padělání a zneužívání jízdenek. Zajímavou novinkou je použití QR kódu u jízdenky v nominálu 24 Kč (Praha 30 min nebo 3 vnější pásma / 60 min.), po naskenování přesměruje zájemce na stránky DP Prahu, kde se lze dozvědět více. Určitě dobrý počin, na druhou stranu těžko dopředu odhadnout, nakolik bude skenování QR na jízdence pro cestujícího zajímavé, aby se obtěžoval zvednout telefon. QR kód se objevil i na výlukovém létáku s platností od 25.7 2012, leč ve vozidlech MHD se stává poněkud obtížně použitelný. Prvně je zapotřebí, aby byl dopravní prostředek v klidu, jinak se skenování nezdaří. Za druhé, v případě některých vozidel se ke QR kódu nelze dostat (např. v Citybusu), neboť leták je umístěn velmi vysoko nad hlavami cestujících. Škoda...
Autor: (003813cz)-mb250712z-mb280712a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.7.2012
Praha (vše): Pražská muzejní noc 2012. Již devátá Pražská muzejní noc se uskuteční v sobotu 9. června 2012 v rozmezí 19.00 – 1.00 hodin. Rekordní počet institucí se zastavil na číslovce 39, přičemž bude zpřístupněno 65 objektů. Dopravní podnik Praha tradičně zajistí dopravu mezi objekty, letos na 10-ti linkách.
Autor: (003809cz)-mb060612v-mb060612w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.6.2012
Praha (vše): Prodloužení platnosti Opencard. Rada hlavního města Prahy rozhodla o prodloužení karet Opencard, jejichž platnost končí v období od 1. srpna 2012 do 31. července 2013, a to o 2 roky. Od pátku 1. června 2012 je možné prodloužit si kartu zdarma v Zákaznických centrech Opencard (Škodův palác a Palác Adria). Nejpozději od 1. července 2012 budou moci cestující využít podstatně příjemnější způsob prodloužení platnosti, a sice vložením karty do některého z validátorů, umístěných ve stanicích metra.
Autor: (003807cz)-mb060612v-mb060612w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.6.2012
Praha (vše): Pokračuje výstavba Nového Trojského mostu. Koncem dubna 2012 byla dokončena betonáž mostovky, a nyní se pracuje na vztyčení oblouků mostu. Most bude zprovozně pro tramvajovou dopravu pravděpodobně v polovině roku 2013, pro chodce a automobily až následující rok.
Autor: (003806cz)-mb150512v-mb150512w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.5.2012
Praha (vše): Železniční výluky v PID - 4/2012 a 5/2012. V dubnu a květnu 2012 se mohli cestující setkat s několika zajímavými výlukami ČD, při nichž zaskakovaly autobusy DP Praha. Od 10.4. do 26.4.2012 probíhala výluka železniční trati v úseku Praha - Hlavní nádraží - Vrané nad Vltavou. Byla zřízena NAD X-S8 a nasazeny článkové nízkopodlažní autobusy SOR NB18 a Citybus 18M. Na lince byly zřízeny zastávky: Hlavní nádraží (jen vybrané spoje), Smíchovské nádraží, Nádraží Braník, Nádraží Modřany, Komořany, Praha-Zbraslav, Jarov, Vrané nad Vltavou. V rozmezí 4.5.2012 až 21.5.2012 probíhala výluka v úseku Smíchovské nádraží - Praha-Radotín za účasti linky NAD X-S7. V rozmezí 14.5. - 18.5. 2012 byl vyloučen provoz mezi stanicemi : Hradčanská (jediný spoj) Hostivice - Kladno. Na lince X-S5 byly spatřeny kloubové autobusy SOR NB18 a Karosa B941.
Autor: (003805cz)-mb150512v-mb150512w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.5.2012
Plzeň (vše): Důležitá informace k plzeňské SMS jízdence. Pro některé cestující může být nečekaná situace, kdy SMS jízdenka dorazí k uživateli až cca po 2 minutách (narozdíl od jiných měst). Jedná se o technické opatření dopravce proti černým pasažérům.
Autor: (003801cz)-mb090512v-mb090512w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.5.2012
Plzeň (vše): Kampaň Nemám černý svědomí. Dopravce PMDP zahájil 2. dubna 2012 informativně-vzdělávací kampaň Nemám černý svědomí, zaměřenou proti černým pasažérům v plzeňské MHD. Součástí jsou i nové uniformy revizorů. Zřejmě nejviditelnějším počinem je zrod působivé zelenočerné celovozové reklamy na voze K3R-NT č. 313. Celá kampaň byla zahájena za účasti mediálních partnerů.
Autor: (003796cz)-mb020412z-mb070512w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.5.2012
Pardubice (vše): Oslavy 60 let trolejbusů v Pardubicích. V soboru 28.4.2012 se uskuteční Den otevřených dveří a s ním spojené zvláštní jízdy vozidel v Pardubicích. V provozu se tak objeví velké množství současných i historických vozidel - autobusy Škoda 706RO ev.č.206, Škoda 706RTO ev.č. 28, Ikarus 280 ev.č. 131, Karosa ŠM11 ev.č. 7135, Ikarus 553, Karosa ŠD11, Solaris LE 8.9, Irisbus Crossway LE, Solaris Interurbino, Karosa B731, Irisbus CityBus CNG a trolejbusy Škoda 14Tr ev.č. 311, Škoda 26Tr, s Škoda 9Tr ev.č. 353 a 358, s Škoda Sanos ev.č. 329, Škoda 28Tr ev.č. 407, Škoda 30Tr SOR, Škoda 24Tr ev.č. 322. Hlavním bonbónkem oslav se má stát pražská Tatra T400 ev.č. 431, pro kterou se tak oslavy stanou jistým křestem ohněm.
Autor: (003790cz)-mb270412v-mb270412w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.4.2012
Praha (vše): 75. výročí Letiště Ruzyně. V rámci připomenutí 75. výročí, které připadlo na 5. dubna 2012, připravilo Letiště Praha pro cestující i ostatní návštěvníky mnohá překvapení. Až do konce května 2012 si mohou v areálu letiště prohlédnout fotografickou výstavku o historii letiště. V této souvislosti byla vydána pamětní kniha, která je k dispozici až do vyprodání zásob. Speciální exkurze pro fotografy, která se byla dostupná pouze přes elektronickou registraci, byla během krátké doby beznadějně obsazena.
Autor: (003787cz)-mb070412z-mb250412v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.4.2012
Praha (vše): Dopravní postřehy z výluky metra. První dva dny nepřetržité výluky metra v úseku Muzeum - Pražského povstání přinesly mnoho zajímavých zjištění. Dlouho připravovaná akce začala těsně před 21. hodinou. Stanicemi v dotčeném úseku projely poslední soupravy M1 a začalo dopravní šílenství. Linka C byla rozdělena na dvě větve? Háje - Pražského povstání a Letňany - Muzeum. V jednokolejném úseku Florenc - Muzeum se mohla pohybovat vždy pouze jedna souprava s dvoučlennou obsluhou. Vzhledem k pátečním technickým komplikacím na zabezpečovacím zařízení byly ve směru z Letňan některé soupravy na Florenci poslány zpět bez vjezdu do jednokolejného úseku. Náhradní souprava X-C v úseku Pražského povstání - Hlavní nádraží byla hrazena kloubovými autobusy, a sice ze všech garáží. Zatímco v pátek 6.4.2012 byla skladba vozového parku velmi rozmanitá a objevily se zde např. i stařičké vozy B741 ev.č. 6113 a 6148, v sobotu 7.4.2012 byla linka doménou zejména vozů SOR NB18. Oproti rokům minulým se i zde projevilo šetření dopravního podniku, v podobě minimalizace počtu dopravních informátorů a dispečerů. Asi nejvíce krizová situace nastala v sobotních dopoledních hodinách v nástupní zastávce Hlavní nádraží linky X-C. Zastávkový záliv okupovali vozy taxislužby a dálkových autobusů. Řidiči kloubových vozů tedy byly nuceni často zastavovat mimo záliv v průběžném pruhu a vzhledem k nepozornosti ostatních účastníků silničního provozu zde hrozilo riziko dopravní nehody a ohrožení cestujících. Nezbývá než dodat, že dispečeři DP a policisté široko daleko nikde. Když pomineme tento incident, bylo opatření DP adekvátní. Cestující se informace dozvídali od informátorů, z vývěsek, infotabulí a staničního rozhlasu. Pochvalu si zaslouží i dozorčí stanice metra Pražského povstání, která staničním rozhlasem neúnavně informovala cestující stále dokola. Inu, i taková zdánlivá maličkost může vylepšit renomé DP Praha.
Autor: (003784cz)-mb060412z-mb070412a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.4.2012
Praha (vše): Novinky z Muzea MHD v Praze 2012. Poslední roky přinesly Muzeu MHD mnoho nových přírůstků, a také se pozvolna dařilo opravovat již zachráněné, ale prozatím neopravená vozidla. Namátkou zmiňme MMZ 81.7. ev.č. 2374, T3M ev.č. 8084, Tatru T400 ev.č. 9431, strojní zatlačovačku SZ1, Škoda 706RO ev.č. 206, kolejový brus Schörling ev.č. 4092, které již vhodným způsobem reprezentují sbírku muzejních vozidel.

Již několik let zvolna probíhá v areálu ÚDDP Hostivař kompletní renovace předválečného trolejbusu Praga TOT ev.č. 303. V témže areálu od léta loňského roku probíhá i rekonstrukce školního vozu T3 ev.č. 5511 ex 6340, jejímž cílem je navrácení původního vzhledu vozu osobní dopravy ev.č. 6340. Rekonstrukce je nyní čerstvě před dokončením. V areálu vozovny Střešovice se rozhodně nezahálí. Částečnou opravou laku prochází vlečný vůz ev.č. 608, přičemž bude provedena i drobná úprava spojená se zatemněním, která bude reprezentovat temné časy 2. světové války. Temno nastává i pro tramvajový sklad T3 ev.č. 6339, který bude zlikvidován. Podstatně radostnější je fakt, že zdárně pokročila renovace autobusu Škoda 506N ev. č. 52 z roku 1929.

A co dál? Nápady by byly, ale bohužel často narážejí na nepochopení až odpor zodpovědných osob z vedení DP Praha, viz. např. poměrně známá kauza s uchováním Neoplanu N4014, jakožto reprezentanta první generace nízkopodlažních autobusů v České republice. Momentálně je nepalčivější problém pro Muzeum kritický nedostatek místa. Prvopočáteční idea při zrušení běžného provozu vozovny Střešovice v roce 1992 byla taková, že horní loď vozovny bude vyhrazena pro vystavování muzejních exponátů. V druhé lodi pak depozitář ostatních vozů, vraků a vozy zde budou opravovány. A nakonec třetí loď, která bude určena pro středisko Smluvních (komerčních) jízd. S dovětkem, že po naplnění druhé lodi muzejními exponáty se budou vozy opravovat ve třetí, komerční části. To se již asi nepodaří, protože středisko Smluvních jízd má přednost, přesně podle hesla: "Peníze jsou až na prvním místě." Bohužel, nedošlo ani k využití zrušené dejvické garáže pro umístění nekolejových vozidel. Momentálně se pro účely nekolejové sekce Muzea naprosto hodí provozovna Orionka, jak technicky, tak historicky, leč i ta už to má asi "nahnuté".
Autor: (003783cz)-mb070412z-mb070412w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.4.2012
Plzeň (vše): Testování inteligentních zastávek v Plzni .
V těchto dnech začaly Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. testovat „zjednodušenou verzi“ inteligentních zastávek v podobě takzvaných inteligentních TAGů (iTAG).

iTAGy jsou v první fázi umístěny na 21 zastávek a měly by cestujícím poskytovat informace o odjezdech vozů městské veřejné dopravy.

Cestujícímu iTAG umožňuje prostřednictvím mobilního telefonu připojení na Dynamické jízdní řády (tzv. Panel odjezdů) a přístup k aktuálním dopravním informacím včetně zobrazení možného zpoždění spoje.

Tisková zpráva PMDP ke spuštění iTAGů
Seznam zastávek s iTAGy
Návod k použití
Foto zastávky s iTAGem
Foto zastávky s iTAGem
Detail iTAGu s telefonem podporujícím NFC
Detail iTAGu s telefonem podporujícím NFC

Autor: (003762cz)#pmdp310112v-181212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.2.2012
Plzeň vše): Plzeňské jízdenkové automaty stále na svých místech. Jízdenkové automaty byly zrušeny ke dni 1.1.2012, přesto jsou stále na svých místech, pouze byly vypnuty a byly odstraněny tarifní informace. Vypozorováno bylo na severním okraji Plzně.
Autor: (003759cz)-mb090212z-mb090212w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.2.2012
Ostrava (vše): Rozvoj dopravní infrastruktury v Ostravě. V nastávajícím období se ostraváci mohou těšit na nové tramvajové a trolejbusové tratě. Chystá se kolejové propojení tramvajových tratí na křižovatce Pavlovova x Plzeňská, která zásadním způsobem pomůže zefektivnit linkové vedení a alternativní trasy (plánovaná realizace 2013). U trolejbusů se můžeme dočkat ještě více bouřlivého rozvoje. Ještě během roku 2012 se předpokládá výstavba I. etapy trolejbusové trati (včetně posílení současné měnírny Kolejní) z Českobratrské ulice do rozvojové oblasti Nová Karolina, se spuštěním provozu v průběhu roku 2013. Během let následujících se předpokládá realizace II. a III. etapy výstavby, a sice až k Havlíčkovu nábřeží. V pokročilé fázi realizace je též prodloužení trolejbusové trati od od mostu Miloše Sýkory až k terminálu Hranečník, zde ovšem záleží na finačních prostředcích z dotací. Zahájení provozu je uvažováno v roce 2014. Návrhů, kde vybudovat nové tramvajové či trolejbusové tratě je celá řada, vše je limitováno finančními prostředky, přesto by si Ostrava z ekologických důvodů zasloužila ještě zásadnější investice do rozvoje MHD.
Autor: (003746cz)-mb210112z-mb210112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.1.2012
Ostrava (vše): Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě. V Ostravě započala dne 13.1.2012 rekonstrukce Svinovských mostů, a sice úvodní dvoudenní tramvajovou výlukou, při které byla zjednokolejněna tramvajová trať. Od 16.1.2012 se rekonstrukce jižního mostního díla rozeběhla naplno, a s tím souvisejí dopravní opatření, platná pro tramvaje, autobusy i automobilovou dopravu. Od dubna 2012 se má opravovat i přilehli prostor pod mosty na Bílovecké ulici. Rekonstrukce má být ukončena cca v dubnu 2013, s tím, že přesný harmonogram prací se bude řešit operativně (severní Svinovské mosty se mají dostat na řadu v srpnu 2012). Celé dopravní omezení má podstatný vliv na chod celé Ostravy, neboť se jedná o jednu z dopravně nejzatíženějších oblastí statutárního města.
Autor: (003745cz)-mb130112z-mb210112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.1.2012
Praha (vše): Pražská SMS jízdenka efektivně. Dopravní podnik Praha připravil pro cestující nové aplikace pro objednávání SMS jízdenek z mobilních telefonů. Aplikace se všemi typy SMS jízdenky je dostupná pro platformy Android, iPhone a JAVA.
Autor: (003742cz)-mb190112z-mb190112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.1.2012
Karlovy Vary (vše): Jízdenka Egronet u DP Karlovy Vary. Speciální českoněmecká jízdenka nazývaná Egronet je akceptována i u Dopravního podniku Karlovy Vary. Rozsah její platnosti nemá dopravce na svém webu uveden, dle oficiální informace z DPKV je uznávána na všech linkách, které DPKV provozuje (včetně lanových drah a speciálních autobusových linek) s výjimkou Autovláčku.
Autor: (003736cz)-mb050112z-mb100112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 10.1.2012
Praha vše): Rozšíření služeb infocentra PID na Hlavním nádraží. S platností od 2.1.2012 bude informační středisko PID, které si za dobu fungování od září 2011 získalo tisíce spokojených zákazníků, poskytovat služby i o víkendech. Infocentrum PID bude tedy nově otevřeno každý den od 8:00 do 18:30 s polední přestávkou mezi 13:30 a 14:00. Informační středisko o pražské dopravě zde již v minulosti fungovalo, než bylo počátkem 90. let přemítěno na Karlovo náměstí. Rozhodnutí o návrat infocentra na pražské Hlavní nádraží ocení nejeden turista...
Autor: (003733cz)-mb050112z-mb060112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.1.2012
Hradec Králové (vše): Odprodej vozidel MHD v Hradci Králové. Koncem listopadu 2011 zveřejnil DP H. Králové seznam nepotřebných autobusů a trolejbusů, určených k odprodeji.
 1. Renault Citybus PS 09B4 * ev.č. 101, 102, 104, 105, 106 (r.v. 1996)
 2. Karosa B941E * ev.č. 265, 266 (r.v. 1999)
 3. Škoda 14TrM * ev.č. 31, 32 (r.v. 1995)
 4. Škoda 21Tr * ev.č. 35, 36, 41, 42 (r.v. 1998, 1999)
 5. Škoda 15Tr * ev.č. 73, 75, 78 (r.v. 1988, 1990)
Autor: (003731cz)-mb040112z-mb060112w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.1.2012
Plzeň (vše): Plzeň ruší jízdenkové automaty. OD 1.1.2012 se existence plzeňských jízdenkových automatů stane minulostí. Dopravce PMDP zrušil automaty z důvodu nízkého využití a veškerou techniku, nutnou pro provoz jízdenkových automatů, od 1.1.2012 rozprodává na svém webu zájemcům.

Zprvu velmi nepříjemný fakt nedostupnosti jízdenek pro turisty, dopravce později částečně zvrátil se zavedením SMS jízdenky na 24 hodin, která přijde na 70,- Kč + poplatek za odeslanou SMS. Pokud je však turista ze zahraničí a nevlastní mobil pro provoz v některé z českých GSM sítí, stejně mu nezbude, než to řešit alternativně např. Plzeňskou jízdenkou. Nicméně i tady musí turista počítat, zda se mu pořízení karty vzhledem k poplatku za vystavení vůbec vyplatí... Každopádně na systému prodeje je možné ještě pracovat, otevírací doba předprodejů jízdenek o víkendech rozhodně není na většině prodejních míst taková, jaká by měla být.
Autor: (003719cz)-mb231211z-mb281211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.12.2011
Praha (vše): Poplatek za vrácenou předplacenku. Zájemce, který chce vrátit již zakoupenou, a nevyužitou, případně částečně využitou, se musí připravit na úhradu manipulačního poplatku ve výši 60,- Kč.
Autor: (003718cz)-mb231211z-mb281211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.12.2011
Praha (vše): Zbývají dva dny na výměnu nevyužitých jízdenek. Pouze dva pracovní dny zbývají opozdilcům, kteří vlastní jednotlivé jízdenky platné před 1.7.2011, aby vrátilli nevyužité jízdenky dopravnímu podniku. Mohou tak učinit pouze na pracovišti DP Praha v ulici Na Bojišti (Centrální dispečink).
Autor: (003717cz)-mb231211z-mb281211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.12.2011
Praha (vše): Infostánek Ropidu na Zličíně. V souvislosti s plánovanými opatřeními od 11.12.2011 byl v těsné blízkosti výlezu z metra. instalován mobilní kiosek Ropidu s dostatkem infomateriálů. Rozhodně správný počin.
Autor: (003705cz)-mb091211z-mb121211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.12.2011
České Budějovice (vše): Noční MHD v Českých Budějovicích , S platností od 11.12.2011jsou u DP ČB v platnosti noční linky za jiných pravidel. Noční dopravní obslužnnost v Českých Budějovicích je od 11.12.2011 zajišťována dvěma linkami 53 a 59 a dochází ke zrušení speciálního nočního tarifu. Cestující tak i v nočních spojích platí běžné jízdné jako na ostatních denních linkách. Linka 53 je vedena v trase Máj-A.Barcala – Jihočeská Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Sever – Nádraží – Senovážné náměstí-DK – Poliklinika Jih – Náměstí Bratří Čapků. Linka 59 pak v trase Vltava – Strakonická-Möbelix – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Nádraží – Suché Vrbné. Publikováno dne: 20.10.2011
Autor: (003704cz)-mb121211z-mb121211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.12.2011
Praha (vše): Nechvalně proslulý ředitel Dvořák odstoupil. Ve čtvrtek 1. 12. 2011 oznámil ředitel DP Praha Martin Dvořák své odstoupení z funkce ke dni 5.12.2011. Než bude zvolen nový ředitel, bude uvolněnou funkci zastávat Jaroslav Stůj z dispečinku DP Praha.
Autor: (003700cz)-mb031211z-mb111211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.12.2011
Praha (vše): Mikuláš 2011 u DP Praha se velmi vydařil. Jedna z mimořádně povedených akcí v režii DP Praha se udála v sobotu 3.12.2011v rámci akce Mikulášské odpoledne. Ta se uskutečnila v době od 14 do 18 hodin ve vozovně Pankrác. Rodinky s dětmi tak mohly oddat mikulášským radovánkám. Atrakce pro děti v podobě mašinky, divadelního představení, kouzelníka, skákacího hradu, skládání puzzle a mnoho dalšího - to byly neskutečná lákadla, kterým šlo těžko odolat. Užitečným zpestřením byly farmářské trhy přímo v areálu vozovny. Jednoznačným plusem bylo pořádání přímo po střechou vozovny, venku byly pouze některé z farmářských stánků. Co se týče prezentovaného vozového parku, to nebyla žádná sláva. Na nádvoří vozovny se krčil jeden zamčený vůz Škoda 15T ev.č. 9224. Uvnitř vozovny pak byl historický vůz T3 ev.č. 6102, který zde byl reprezentantem končící typové řady T3, což bylo náležitě vysvětleno na tablech o historii i současnosti zmíněného typu.

Tradičně jsou na Mikuláše vypravovány historické tramvaje ze Střešovic, tentokráte byly nasazeny v 20min. intervalu na trasu Vozovna Pankrác – Náměstí Bratří Synků – Svatoplukova – Albertov – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác. Soupravy s dostatkem "čertovské havěti" byly k dispozici tři, a sice: 349, 855, 1200 ; 2210, 1562 a 2272, 1201, 1202, přičemž ty třívozové měly takové zvláštní kouzlo, není zas tak úplně běžné se snimi v Praze setkávat.

Dopravní podnik hl.m. Prahy připravil pro cestující ještě jeden bonbónek, a sice mikulášskou jízdu vozem typu EČs. Mikulášská souprava metra Ečs ev.č. 1084, 1085, 1083 jezdila na lince C mezi stanicemi Kačerov (s odjezdy cca ve 14:13, 15:07, 16:01, 16:55) a Nádraží Holešovice (odjezdy cca ve 14:41, 15:35, 16:29, 17:23). Souprava byla svátečně vyzdobena, a i zde se vyskytoval Mikuláš se svým "doprovodem". Nutno podotknout, že souprava byla velmi bedlivě hlídána přítomnou bezpečností službou.

Akci lze hodnotit na velmi vysoké úrovni, rozhodně za ní patří všem zúčastněným velký dík. Snad jen škoda, že se na podobných akcích pro veřejnost nemohou nasadit i muzejní autobusy, když to Praha "umí" v jiných městech ČR.
Autor: (003699cz)-mb031211z-mb111211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.12.2011
Praha (vše): Mimořádné události konečně na webu DP Praha. Od konce října 2011 DP Praha spustil na svých webových stránkách rubriku Mimořádné události. V ní informuje cestující o nenadálých potížích v provozu pražské MHD. Jednoznačně posun k lepší informovanosti cestující veřejnosti.
Autor: (003692cz)-mb251011z-mb301111w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.11.2011
Praha (vše): 19. 9. 2011 Den PID Praha. Ani tentokrát akce s názvem Den PID Praha nezklamala. Zájemci si mohli prohlédnout dopravní kancelář na pražském hlavním nádraží, prohlédnout si výstavku ROPIDu na prvním nástupišti, projet se vlakem pod vedením motorového vozu ř. 854 do odstavného depa Praha-Jih či zkusit své štěstí v soutěži O největšího šotouše.
Autor: (003674cz)-mb190911z-mb011011w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.10.2011
Praha (vše): SMS jízdenka expanduje. Pražský dopravní podnik si zaslouží pochvalu. Od 1.7.2011 rozšířil službu SMS jízdenka. cestující si tak nyní mohou vybrat ze širší palety jízdenek. Je možno zakoupit jízdenku na 30 minut za 24 korun (DPT24), na 90 minut za 32,- Kč (DPT32), nebo na 24 hodin za 110,- Kč (DPT110) či 72hod. za 310,- Kč (DPT310). U dvou posledně jmenovaných je nutno ještě zaslat potvrzovací SMS s klíčovým slovem "ANO", na stejné objednávací číslo tj., 90206. Duplikát lze pořídit za 3,- Kč zasláním klíčového slova DPTA na číslo 900 06 03. Jízdu je možno nastoupit pouze s přijatou SMS jízdenkou.
Autor: (003671cz)-mb010711z-mb011011w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.10.2011
Praha (vcše): DOD DP Praha 2011. V sobotu 17.9.2011 se v době od 10:00 do 16:00 uskuteční Den otevřených dveří DP Praha. Zprovozněno bude Depo Hostivař a Ústřední dílny DP Praha Hostivař. Součástí programu bude rozlučka se zbývajícími klasickými vozy T3, jejichž brzký konec byl již na stránkách Citytrans avizován.
Autor: (003659cz)-mb140911v-mb140911w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.9.2011
Praha (vše): Zatímco jedno dopravní zařízení vzniká, druhé zaniká. Ten kdo se v posledních dnech pohyboval v okolí nové tramvajové smyčky Podbaba, nemohl si nevšimnout, jak probíhá přestavba bývalých autobusových garáží Dejvice. Společnost Kaufland, která tady hodlá otevřít další z řady svých provozoven, tak zničila unikátní historickou budovu garážovací haly. Ta byla přestavena, aby lépe vyhovovala záměru provozovatele, navíc k ní přibyla přístavba v podobě ošklivého železobetonového monstra. Vjezdová brána do areálu garáží byla zbořena již před několika týdny.
Autor: (003647cz)-mb300811v-mb030911w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.9.2011
Zlín (vše): Zoovláček v Lešné. Velmi zajímavý je provoz tzv. Zoovláčku v zoologické zahradě Lešná (Zlín). Autovláček jezdí od budovy vedle skleníku v horní části, odkud se jednosměrným objezdem dostane na cestu , vedoucí přes pravou část ZOO až k dětskému koutku, kde je obratiště. Na linku jsou nasazovány tři autovláčky s různým počtem přívěsných vozíků. I přesto, že řidiči se občas řítí mezi chodci dost neomaleně, stojí projížďka, resp. prohlídka jedné z nejjkrásnějších ZOO v republice, každopádně za to.
Autor: (003635cz)-mb130711z-mb190811v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.8.2011
Zlín-Otrokovice (vše): Historické vozy DSZO. Dopravní podnik Zlín Otrokovice disponuje v současnosti dvěma provozními historickými vozidly. Prvním je trolejbus Škoda 9Tr ev.č. 1 (ex ev.č. 28 DP Mariánské Lázně), který je i v roce 2011 nasazován pravidelně na linku. Konkrétně jde o linku č. 9, na které jezdí jako vložený o nedělích 24. 7. , 31. 7. , 7. 8. , 14. 8., 21. 8. a 28. 8. 2011 ze středu města na smyčku Středová. Trolejbus je vybaven označovači Mikroelektronika, takže může být nasazován v běžném provozu. Nejnovějším přírůstkem je velmi pečlivě zgenerálkovaný autobus Škoda 706 RTO, vyvedený v elegantní modré barvě. Na první pohled vůz vypadá, jako byl právě opustil bránu výrobního závodu, taolik si dílenští pracovnící DSZO dali záležet. Autobus je prozatím označen pouze logem dopravce, bude následovat evidenční číslo a montáž veteránské registrační značky. Na dílně se nachází ještě vrak stejného typu autobusu, ze kterého byly vytěženy použitelné náhradní díly.Opodál se nachází ještě vrak přívěsného vozu Jelcz PO1E, který bude po plánované opravě tvořit dobovou soupravu s autobusem RTO. Zatím bez využití je Karosa B731 ev.č. 655 z roku 1991, se kterou se snad stále do budoucna počítá jako s historickým vozidlem.
Autor: (003631cz)-mb130711z-mb190811v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.8.2011
Praha (vše): Zelené jízdní řády. Od 1.7.2011 přibyla v pražské integrované dopravě důležitá novinka, a sice prázdninové zastávkové jízdní řády, kterou jsou tištěny na zeleném papíře. Pro doplnění lze uvést, že bílý podklad jízdních řádů značí běžný stav, žlutý papír pak označuje linku, která je postižena změnou trasy.
Autor: (003626cz)-mb050811v-050811w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.8.2011
Praha (vše): Stávka Praha - širší centrum 16.6.2011 12:15. Tramvaje fungují na linkách č. 3, 9, 10, 14, 22 - leckde solo vozy.

Autobusové linky:
106 - provozuje Hotliner
120 - Probo bus
213 - ČSAD Polkost + Veolia Transport Praha (částečně v kloubových vozech)

Spolehlivě funguje lodní linka náhradní dopravy X-21 Palackého náměstí - Nádraží Modřany. Momentálně je provoz zajišťován dvěmi motrorovými loděmi, jako záloha slouží jeden z bočnokolesových parníků.
Autor: (003605cz)-th-160611z-160611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.6.2011
Praha (vše): Stávka Praha - Zličín 16.6.2011 9:15. Metro stále nejezdí - vestibul uzavřen. DP Praha - provoz linky 100 - zjištěny vozy SOR NB18 ev.č. 6631 a 6633. Linka 164 - Citybus ev. č. 3345. Frekvence cestujících minimální.
Autor: (003601cz)-mb-160611z-160611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.6.2011
Praha (vše): Informace z průběhu stávky v Praze - 16.6.2011 6:00.

Oficiální informace Ropidu:

Aktualizováno: 16.6.2011 (6:00)
metro zatím nejezdí
linky tramvají vypraveno cca 30% vozů z celkové aktuální potřeby
linky autobusů (provozovaných DPP) vypraveno cca 20% vozů z celkové aktuální potřeby
autobusové linky ostatních dopravců a náhradní autobusy za vlaky vyjely podle plánu
další opatření u linek ostatních dopravců:
linka 293 navíc zastavuje v zastávkách Volha a Na Proutcích
linka 295 jede navíc přes zastávku Letňany
linka 297 jede navíc přes zastávku Habrová
Autor: (003597cz)-mb-160611z-160611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.6.2011
Ústí nad Labem (vše): Organizace MHD v Ústí nad Labem v den stávky 16. 6. 2011

Organizace MHD v Ústí nad Labem v den stávky, 16. 6. 2011 bude následující:

Mimo provoz budou:
autobusové linky 2, 7, 16, 18 a 27, trolejbusové linky 52, 54, 55, 58, 59 a 62.

Ostatní linky MHD pojedou ve zvláštním režimu:
3, 4 , 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15a, 15b, 19, 51 - 54, 56, 57, 60
Autor: (003596cz)-mb-150611z-150611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.6.2011
Brno (vše): MHD v Brně během stávky 16.6.2011.

DPMB, a.s. ve čtvrtek 16. června 2011 předpokládá provoz vybraných linek MHD v omezeném režimu pouze v době 5-10 a 14-19 hodin a pouze na páteřních linkách dle níže uvedeného přehledu v intervalu 5 - 10 minut:

1 - Řečkovice – Hlavní nádraží – Bystrc, Ečerova a zpět

2 - Stará osada – Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov – Modřice a zpět

8 - Líšeň, Mifkova – Hlavní nádraží – Starý Lískovec a zpět

12 - Technologický park – Hlavní nádraží – Komárov a zpět

25 - Osová – Nemocnice Bohunice – Stará osada – Novolíšeňská a zpět

26 - Kamenný vrch – Stará osada – Novolíšeňská a zpět

33 - Hlavní nádraží (4. kolej !) – Slatina, sídliště a zpět

37 - Kohoutovice, Jírovcova – Mendlovo náměstí a zpět

92 - Lesná, Halasovo nám. – Haškova – Štefánikova čtvrť – Dětská nemocnice – Moravské nám. – Hlavní nádraží a zpět

93 - Soběšice – Ústav Kociánka – Halasovo náměstí – Dětská nemocnice – Moravské nám. – Hlavní nádraží a zpět

94 - Obřany, sídliště – Maloměřice – Husovice – Hlavní nádraží a zpět

Poslední spojení nočních autobusových linek u Hlavního nádraží bude zajištěno ve 23:30 hod. ve středu 15.6. První spojení nočních autobusových linek po skončení stávky bude v 0:00 hod. v pátek 17.6. (zahájení provozu linek rozjezdem od Hlavního nádraží). Vzhledem k aktuální situaci v provozu nejsou vyloučeny dílčí operativní změny! Velmi se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení. Lodní doprava bude fungovat bez omezení dle jízdního řádu.
Autor: (003595cz)-mb-150611z-150611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.6.2011
Olomouc (vše): MHD v Olomouci během stávky 16.6.2011.

Ve čtvrtek 16.6.2011 od 0:00 hodin do 24:00 hodin zajistí Dopravní podnik města Olomouce na území zóny č. 71 Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje „omezený provoz“.

Tramvajový provoz:
Vypraveny budou pouze linky č. 1, 2 a 4 dle jízdních řádů platných pro pracovní dny. Linky č. 6 a 7 nebudou vypraveny. Panely inteligentních zastávek budou zobrazovat odjezdy spojů.

Autobusový provoz:
Předpokládaná minimální výprava dle jízdních řádů platných pro pracovní dny:
linka č. 11: kurz č.: 2, 4
linka č. 12: kurz č.: 1
linka č. 14: kurz č.: 1
linka č. 15: kurz č.: 1
linka č. 16: kurz č.: 1, 2, 3
linka č. 17: kurz č.: 1, 2
linka č. 18: kurz č.: 1
linka č. 19: kurz č.: 1, 3
linka č. 20: kurz č.: 1, 3
linka č. 21: kurz č.: 1
linka č. 22: kurz č.: 1, 2
linka č. 26: kurz č.: 1
linka č. 27: kurz č.: 1

Číselné značení kurzů je uvedeno v posledním sloupci kapesních jízdních řádů. Panely inteligentních zastávek nebudou zobrazovat odjezdy spojů. Na zastávkách bude umístěna pouze výše uvedená informace v papírové podobě. Z organizačních důvodů nelze zajistit garantované nízkopodlažní spoje.
Autor: (003594cz)-mb-150611z-150611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.6.2011
Praha (vše): Souhrn předpokládaného provozu při stávce 16.6.2011 v Praze.

Oficiální informace organizace ROPID ke čtvrteční stávce (16.6.2011) v dopravě týkající se linek Pražské integrované dopravy.

U linek, které budou v provozu, bude záviset dodržování jízdního řádu na aktuální zaplněnosti silnic a případných dalších komplikacích.

V provozu dle platných jízdních řádů by měly být autobusové linky ostatních dopravců mimo Dopravní podnik hl. m. Prahy. Jedná se o tyto linky: 110, 165, 206, 220, 221, 223, 232, 240, 251, 263, 269, 293, 295, 296, 297, 302–304, 306–311, 313–321, 325–328, 331–333, 335–339, 341–346, 348, 350, 353, 356, 358, 361, 362, 367, 368, 370–377, 379–385, 387, 390, 391, 397, 398, 401–407, 409–423, 425–430, 433, 435, 437–441, 443, 444, 446–449, 451, 456, 461–463, 465, 469–473, 477, 478, 484, 488–492, 494, 495 Linka 269 pojede přes Černý Most, Rajskou zahradu a Lehovec, více spojů linky 263 je vedeno až do Štěrbohol a Dolních Počernic.

Všechny příměstské linky by měly zastavovat ve všech zastávkách na trase, aby obsloužily maximum území, některé z nich mírně pozmění trasu, aby obsloužily i některé další zastávky v okolí.

Linky 317 a 321 pojedou přes Zbraslav, linka 367 pojede přes Horní Počernice (pouze ve směru do Prahy), linky 382 a 383 pojedou přes Nedvězí a Kolovraty.

Dále by měl být plně nebo alespoň částečně zajištěn provoz ostatními dopravci na vybraných linkách Dopravního podniku. Jedná se o tyto linky: 103 (8:30-15:00), 106, 109, 112 (7:00-17:00), 120, 158, 162 (8:00-13:30), 169 (8:00-13:30), 172, 184, 213, 241, 261, 265, 266, 340, 347, 351 (9:00-13:00), 364, 365 (9:00-13:00), 366, 378 (8:30-14:30).

V provozu nebudou vlaky ČD, jako částečná náhrada by měly být v provozu cca mezi 4:30–23:00 náhradní autobusy v těchto trasách a přibližných intervalech:

S1 Český Brod - Úvaly - Praha, Černý Most (případně Hloubětín) - interval cca 30 minut
S2 Lysá nad Labem - Čelákovice - Praha, Černý Most (případně Hloubětín) - interval cca 30 minut
S4 Libčice nad Vltavou - Úholičky (zastávka linky 350) - Praha, Dejvická (odjezd ze zastávky linky 254 na Evropské ulici) - interval cca 30 minut
S7 Řevnice (náměstí) - Dobřichovice (zastávka "rozcestí Karlík") - Černošice - Radotín - Praha, Smíchovské nádraží (odjezd ze zastávky přes budovou ČD) - interval cca 30 minut, v úseku Černošice - Praha cca 15 minut
S8 Vrané nad Vltavou (škola) - Nádraží Zbraslav - Nádraží Modřany - Praha, Smíchovské nádraží (odjezd ze zastávky přes budovou ČD) - interval cca 45 minut
S9 Mnichovice (náměstí) - Strančice - Praha, Opatov - interval cca 30 minut

V provozu budou také všechny vltavské přívozy (linky P1-P6). Dále by měla být v provozu cca od 5:00 do 20:00 zvláštní lodní linka X-21 v trase Nádraží Modřany - Přístaviště (Barrandovský most) - Dvorce-Žluté lázně - Palackého náměstí v intervalu cca 10-15 minut v ranní špičce v úseku Přístaviště - Palackého náměstí a 30 minut v úseku Nádraží Modřany - Přístaviště. Cca od 10:00 do 20:00 bude v celé trase zajištěn interval 60 minut.

Vše bude samozřejmě záviset na tom, kolik zaměstnanců pražského Dopravního podniku se nakonec ke stávce připojí, a jestli bude alespoň částečně v provozu metro.

Bližší info o zajištění provozu linek DP Praha dne 16.6.2011 - stávka:

TRAM
Nebudou vypraveny následující linky:
4, 5, 6, 8, 15, 16, 21, 36 a pořadí ostatních linek vypravovaná pouze ve špičkách. Ostatní linky budou zajištěny dle dostupného počtu řidičů.

BUS
A. Linky, které DPP nevypravuje vůbec:
1) Vzhledem k pokrytí trasy souběžnými příměstskými linkami, či jiným organizačním opatřením nebudou vůbec vypraveny následující linky: 101, 102, 103, 104, 108, 113, 114, 115, 117, 122, 128, 129, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 157, 162, 163, 169, 182, 203, 208, 216, 219, 224, 243, 244, 247, 257, 259, 267, 273, 378, školní linky (551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571), H1

2) Linky, jejich provoz bude plně či omezeně zajištěn jinými dopravci: 103 (8:30-15:00), 106, 109, 112 (7:00-17:00), 120, 158, 162 (8:00-13:30), 169 (8:00-13:30), 172, 184, 213, 241, 261, 265, 266, 340, 347, 351 (9:00-13:00), 364, 365 (9:00-13:00), 366, 378 (8:30-14:30)

B. Linky, které DPP vypraví:
1) Linky, které budou vypravovány přednostně jako první:

100, 107, 119, 133, 136, 139, 140, 198, 200, 235 (včetně 142 a 211), AE

2) Linky, které budou vypravovány přednostně, ale až jako druhořadé a jejich provoz bude či může být zajištěn jen částečně: 112, 135, 170, 174, 177, 183, 195, 197 (včetně 196 a 198), 218, 271

3) Ostatní linky, které budou zajištěny až po výše uvedených v případě dostatečného počtu řidičů: 111, 116, 118, 121, 123, 124, 125, 130, 131, 137, 144, 147, 152, 154, 160, 161, 164, 167, 175, 176, 179, 180, 181, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 193, 202, 205, 215, 217, 225, 230, 231, 236, 245, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 256, 291, 292, 301, 305, 312, 329, 351, 352, 355, 359, 363, 365, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515

Pravidelné linky ostatních dopravců:
- školní linky zrušeny
- ostatní denní a noční linky zajištěny v plné míře bez omezení (výjimka je linka 110, na které budou zrušeny ranní vložené spoje Fryčovická-Letňany)

Konkrétní situaci se dozvíme až z reálu , neboť dostupné informace jsou často nedostatečné. Provoz či neprovoz pražského metra záleží na spoustě okolností, avšak, pokud se podaří spustit ve víkendovém režimu, bude to z hlediska bezpečnosti cestujících velmi ošidné.

Za stávkující řidiče se zodpovědné osoby snaží najít brigádníky, kteří mají tyto řidiče nahradit.

Letiště Praha si zajistí dopravu svých zaměstnaců a klientů s platnými letenkami od stanic metra Dejvická a Zličín.
Autor: (003593cz)-mb-150611z-150611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.6.2011
Česká republika (vše): Stávka 16.6.2011 bude pouze někde. Podle dostupných údajů budou naplno stávkovat pouze železničáři, a sice napříč celou republikou. Z velkých měst se stávka dotkne MHD v Olomouci, Brně, Ústí nad Labem a Praze. Zaměstnanci jsou však i ve městech, kde se mají stávky konat, dost nejednotní, takže rozsah provozu se může měnit. Za zrušené linky a spoje leckde vyjedou soukromníci, přislíbena je i účast armádních autobusů a mikrobusů. Situaci budeme průběžně monitorovat.
Autor: (003591cz)-mb-150611z-150611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.6.2011
Praha (vše): Odborářská stávka má být ve čtvrtek 16.6.2011. Od původně plánovaného termínu stávky, která se měla uskutečnit v pondělí 13.6.2011 od 0:00 do 16:00 bylo upuštěno, a zatím s definitivní platností má být ve čtvrtek 16.6.2011, a sice celý den. Důvodem je nespokojenost s průběhem politických rozhodnutí současné vlády a jejich negativním dopadem na život každého jednotlivce v České republice. Blíže k této problematice na www stránkách Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (DOSIA) na www.dosia.cz
Autor: (003589cz)-mb-120611z-140611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.6.2011
Praha (vše): Stávka má být 16.6.2011. Podle dostupných informací se stávka dopravních odborů uskuteční až ve čtvrtek 16.6.2011. Další vývoj sledujeme.
Autor: (003587cz)-mb-120611z-120611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 12.6.2011
Praha (vše): Bude stávka ? Tisková konference, kde budou prezentovány výsledky z jednání DP praha a odborářů ,se koná pro média v sídle DP Praha ve Vysočanech 10.6.2011 v 16:00.
Autor: (003583cz)-mb-100611z-100611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 10.6.2011
Česká republika (vše): Hrozí celorepubliková stávka. Odborové svazy provozovatelů dopravy vyhrožují na pondělí 13.6.2011 stávkou, následující dny a hodiny ukáží, nakolik to myslí vážně.
Autor: (003580cz)-mb-090611v-090611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2011
Brno (vše): BMUE 2011. Část festivalu zábavy Brno - město uprostřed Evropy se o víkendu 11. a 12. června 2011 ponese především ve znamení Dopravní nostalgie. Cestující se budou moci svézt autobusy, tramvajemi i trolejbusy dosyta.
Autor: (003578cz)-mb-090611v-090611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2011
Zlín - Otrokovice (vše): Den otevřených dveří ve Zlíně. V sobotu 18. června 2011 se v areálu vozovny Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice uskuteční Den otevřených dveří. Jako tradičně bude využit trolejbus Škoda 9Tr, nyní navíc posílen i novinkou v podobě aurtobusu Škoda 706RTO. Hostovat zde bude i elektrobus SOR EBN 10.5 z Ostravy.
Autor: (003577cz)-mb-090611v-090611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2011
Plzeň (vše): Oslavy 70 let trolejbusů v Plzni. Ve dnech 10. - 12. 6. 2011 se budou konat oslavy 70 let trolejbusů. V provozu budou vozy Škoda 9Tr ev.č. 323 a Škoda 17Tr ev.č. 3901. Z tramvají budou moci zájemci využít vozy ČKD T1 ev.č. 121 a T2 ev.č. 133. Křižík/ Brožík ev. č. 18 nebude z důvodu havarijní opravy u zastávky Sady Pětatřicátníků ,v provozu.Bližší info na www.pmdp.cz
Autor: (003576cz)-mb-090611v-090611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2011
Ostrava (vše): Stávka ostravských dopraváků ukončena. Ta probíhala od 1. do 6.6.2011. Stávkující si vystávkovali navýšení mzdy o 5 %, nicméně až od roku 2012.
Autor: (003575cz)-mb-090611v-090611w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2011
Ostrava (vše): Stávka dopraváků v Ostravě. Odboráři Dopravního podniku Ostrava a.s.na 1. 6. 2011 vyhlásili časově neomezenou stávku. Trolejbusy budou jezdit bez omezení. Tramvajový provoz bude zajišťován podle jízdního řádu pro neděli. Posílení dopravy na linkách č. 1, 2, 8. Prodloužené trasy linek: 4 (z "Křižíkova" na "Hl. nádraží"), 9 (z "Poruba vozovna" na "Vřesinská"). Autobusy budou provozovány podle jízdních řádů pro neděli, přičemž dopad na celkový chod autobusové dopravy bude velmi citelný. DP Ostrava má údajně nasmlouvány externí dopravce k pokrytí nejkritičtějších míst, každopádně zejména v centru Ostravy lze očekávat kolaps dopravy.
Autor: (003574cz)-mb-310511v-310511w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2011
Praha (vše): Dopravní průzkum v Praze. Ve dnech 10. až 12. května 2011 se uskutečnil komplexní dopravní průzkum tramvajové sítě, který se uskutečnil vždy od 6:00 do 23:00. V denní dobu uskutečňovali průzkum zejména studenti, v ostatních obdobích pak i zaměstnaci DP Praha a Ropidu.
Autor: (003572cz)-mb-310511v-310511w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2011
České Budějovice (vše): Den otevřených dveří v DP Č. Budějovice. U příležitosti 20 let novodobé historie českobudějovických trolejbusů se v sobotu 14.5.2011 od 10.00 do 16.00 hodin ve vozovně trolejbusů v Horní ulici a ve vozovně autobusů v Novohradské ulici konal Den otevřených dveří. K vidění bylo technické zázemí dopravce. Doprovodný program se konal za účasti Městské policie, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Českého Červeného kříže a BESIPu. Po celý sobotní den se zájemci mohli svézt historickým trolejbusem Škoda 9Tr ev.č. 12 a Škoda 706RTO ev.č. 128. Byla vydána pamětní jízdenka v ceně 10,- Kč, platná po oba víkendové dny v celé síti DPMČB.
Autor: (003570cz)-mb-170511v-170511w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 17.5.2011
Plzeň (vše) Novinky ze Škody Transportation.Ve středu 6.4.2011 byly v plzeňském závodu Škody Transportation spatřeny následující vyráběné dopravní prostředky. Na hale je vyráběna lokomotiva řady 109E (ČD řada 380) ev.č. 380.019-0 z dvacetikusové serie. Rovněž se zde v těsném sousedství nacházela opravovaná 380.006-7. Na venkovní zkušební koleji bylo možnos patřit jestě 380.018-2. Dvě lokomotivy této řady objednaly také slovesnské ŽSSK, jejichz výroba probíhá. Typ Škoda 15T zde byl zastoupen jedním dokončeným vozem pro Rigu (včetně dalších v různých stadiiích výroby. Výroba vozů pro Prahu zde běží v plném proudu. vozy ev.č. 9218 a 9223 byly spatřeny na zkušební koleji, stejně tak, jako vůz ev.č. 9215, jehož kompletní oživení a zprovoznění si vyžádá zřejmě nepatrně delší čas. Před dokončením byly také vozy ev.č. 9214, 9221, 9224. U vozů 9225 a 9226 probíhala instalace kabeláže a pomocných elektrických zařízení. Výrobní linku uzavíraly tramvaje typu Škoda 19T pro polskou Wroclaw.
Autor: (003564cz)-mb-060411z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.4.2011
Plzeň (vše): Konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava - použité prostředky MHD. V rámci dvoudenní konference se mohli delegáti v rámci doprovodných programů svézt některým z vozidel MHD. Z tramvajových vozidel byl k dispozici vůz T2 ev.č. 133 a také čerstvě zrenovovaná T3 ev.č. 192, tč. již v klasickém červenobílém nátěru.Trolejbusy zastupoval Škoda 27 Tr Solaris ev.č. 528. Autobusový vozový park se skládal z vozu SOR NB12 ev.č. 535 Solaris Urbino 18 ev.č. 529 a 531
Autor: (003563cz)-mb-060411z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.4.2011
Praha (vše): Po rekonstrukci znovu otevřeno NTM. Ve středu 16.2.2011 bylo opět otevřeno Národní technické muzeum v Praze. Dopravní expozice rozhodně stojí za shlédnutí, nové exponáty jsou nepřehlédnutelné. Zatím se nejedná o otevření zcela všech expozic, budou otevírány postupně, zejména v závislosti na finančních prostředcích.
Autor: (003542cz)-mb-150211z-010311w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.3.2011
Most - Litvínov (vše): Senioři nad 65 let zdarma. Město Most ve spolupráci s DP měst Mostu a Litvínova, a.s., zavedlo od 1. ledna 2011 bezplatnou přepravu v prvním tarifním pásmu pro občany od 65 let věku s trvalým pobytem v Mostě. Bezplatná přeprava je podmíněna vydáním čipové karty.
Autor: (003536cz)-mb-010111z-250211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.2.2011
Jablonec nad Nisou (vše): Širší jízdenky. V rámci sloučení MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou došlo od 1.1.2011 ke sloučení formátu jízdenek v Jablonci nad Nisou z dosavadního úzkého formátu na širší, který se používá v Liberci. Staré jízdenky je možno vyměnit až do 31.3.2011 vyměnit na Autobusovém nádraží v Jablonci n. N.. Stávající úzké jízdenky budou v platnosti též do 31.3.2011.
Autor: (003535cz)-mb-010111z-250211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.2.2011
Plzeň (vše): Konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava. Ve dnech 5. - 6. 4. 2011 se v Plzni koná mezinárodní konference o dopravě pod názvem Chytrá a zdravá městská veřejná doprava. Témata jsou zvolena celkem čtyři, a sice Telematika jako podpora dopravního inženýrství, Financování a legislativa městské hromadné dopravy, Energeticky úsporné technologie a jejich míra vlivu na životní prostředí, Marketing dopravních podniků. Konference je určena pro zástupce dopravních podniků, dopravních odborníků, akademickou veřejnost a další firmy a orgány, která mají co do činění s veřejnou dopravou.

Citytrans CZ se stal mediálním partnerem konference. Bližší informace o konferenci včetně podrobností se dozvíte na webu Plzeňských městských dopravních podniků
Autor: (003528cz)-mb-070211v-070211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.2.2011
Praha (vše): Blíží se DOD DP Liberec/Jablonec n.N. V sobotu 7. 5. 2011 se bude konat Den otevřených dveří DP Liberec/Jablonec n. N. Bližší informace budou k dispozici později.
Autor: (003525cz)-mb-240111v-050211w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.2.2011
Praha (vše): Výluka Měchenice ukončena. Od rána 25. ledna 2011 se v úseku Vrané nad Vltavou – Měchenice jezdí již normálně. Výlukové linky NVD a 707 byly zrušeny, byl obnoven provoz standardních příměstských linek.
Autor: (003511cz)-mb-250111z-25111w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.1.2011
Praha (vše): Havarijní výluka Vrané nad Vltavou – Měchenice. V jižní sektoru příměstské PID je velmi rušno. Z důvodu zřícení části skalního masivu u silnice II/102 v úseku mezi osadou Strnady a obcí Měchenice je ve zmíněném úseku od rána dne 19. 1. 2011 do odvolání přerušen provoz autobusů a je nahrazen kyvadlovou vlakovou dopravou mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Měchenice.

V obou stanicích jsou na vlak navázány autobusové linky jak ve směru Praha, tak ve směru Davle a Štěchovice.

Změny jednotlivých linek:
linky 338, 361 a 390 jsou ve směru od Davle zkráceny do zastávky Měchenice, železniční stanice, kde je přestup na náhradní vlakovou dopravu směr Vrané nad Vltavou.

Linka 314 je rozdělena do dvou samostatných úseků:
Smíchovské nádraží – Jíloviště, přívoz (interval 30 minut)
Měchenice, železniční stanice – Nová Ves pod Pleší (návaznost na vlaky v Měchenicích)
Je zavedena náhradní vlaková doprava (NVD) v úseku Měchenice – Vrané nad Vltavou (interval cca 30 minut, návaznost mezi vlakem a autobusy v obou stanicích), vybrané spoje pokračují jako linka S80 do stanice Praha-Hlavní nádraží,
je zavedena zvláštní autobusová linka 707 (provoz dopravce Arriva) v trase Smíchovské nádraží – Vrané nad Vltavou, železniční stanice s návazností na náhradní vlakovou dopravu ve stanici Vrané nad Vltavou, interval je nastaven tak, aby byla zajištěna návaznost mezi náhradní vlakovou dopravou (NVD) a následně navazujícími linkami 314, 338, 361 a 390

Zastávky linky 707: Smíchovské nádraží – Lihovar – Zbraslavské náměstí – Most Závodu míru – Vrané nad Vltavou, železniční stanice

Na všech autobusových linkách i v náhradní vlakové dopravě platí Tarif PID (včetně jízdenek pro jednotlivou jízdu).
Autor: (003509cz)-mb-190111z-20111w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.1.2011
Ústí nad Labem (vše): Povodňový stav v Ústí nad Labem. V pondělí 17.1.2011 se z důvodu povodňového stavu předpokládají rozsáhlejší změny ve vedení MHD. Organizace bude probíhat následovně (situace se může operativně měnit):

Trmická / Pod Svahem – linky číslo 2, 13 a 19 V případě uzavření komunikace Žižkova v obou směrech budou linky číslo 2, 13 a 19 vedeny po objízdné trase Tovární ulicí.

Vaňov – linka číslo 15 – při uzavření kruhové křižovatky pod Větruší a nebude možno provozovat linku č.15 v celé trase Dopravní obsluha městské části Vaňov bude zajištěna ve spolupráci s Českými drahami. Ze stanice Ústí nad Labem – Hlavní nádraží bude vypravována náhradní vlaková doprava do náhradní improvizované zastávky, nacházející se poblíž zastávky MHD „Vodárna“. Autobus MHD bude označen číslem linky 15 a bude v souladu s platným jízdním řádem obsluhovat veškeré zastávky MHD v úseku Vodárna – Vaňov a zpět. Autobusy linky číslo 15 končící u Divadla odvezou cestující pokračující do Vaňova na Mírové náměstí k uličce V Jirchářích – přestup na vlak ČD. V případě této varianty budou cestující na Hlavním nádraží ČD informováni o odjezdu vlaku na informačních tabulích a rozhlasem, včetně příslušného nástupiště.

Z Hlavního nádraží budou vlaky odjíždět následovně:
04:00 až 08:00 hod. - xx:25 a xx:55
08:00 až 12:30 hod. - xx:40
12:30 až 18:00 hod. - xx:25 a xx:55
18:00 až 23:30 hod. - xx:40

Z náhradní zastávky "Vodárna"budou vlaky odjíždět následovně:
04:00 až 08:00 hod. - xx:30 a xx:00
08:00 až 12:30 hod. - xx:25
12:30 až 18:00 hod. - xx:30 a xx:00
18:00 až 23:30 hod. - xx:25


Krásné Březno, Neštěmice – linky číslo 51, 55, 56 a 57 – při uzavření křižovatky Předmostí / Přístavní

Krásné Březno, Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka, Mojžíř Trolejbusové linky č.: 51, 56 a 57 ve směru na Krásné Březno a Neštěmice budou ukončeny na Mírovém náměstí. Odtud bude zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava s označením linky „X“ do zastávky Autoškola. Zde budou cestující přestupovat zpět na trolejbusové linky č.: 51, 56 a 57, které budou pokračovat na své konečné. Ve směru do centra bude přeprava probíhat stejným způsobem. Linka „X“ jedoucí oběma směry přes most E. Beneše a Mariánský most bude obousměrně zastavovat v zastávce Krajský soud. Odjezdy z konečných budou dle platného jízdního řádu.

Krásné Březno - Žežická Trolejbusová linka č.55 bude ukončena na Mírovém náměstí. Odtud bude zavedena náhradní autobusová doprava v trase Mírové náměstí – Žežická – Mírové náměstí s označením linky č.55. Na Mírovém náměstí bude přestup zpět na trolejbus.

Zástávky – omezení :
Přístav – dočasně zrušena Vojanova – dočasně zrušena oběma směry
Jungmannova – směr Krásné Březno, dočasně zrušena pro linky 51 a 57, obsluha pouze linkou číslo 5, náhradní zastávka Autoškola
Krčínova – směr Prior, dočasně zrušena pro linku 56, obsluha pouze noční linkou číslo 56 (23:10 – 4:30), náhradní zastávka Pivovar
Prior – směr Výstupní, dočasně zrušena pro linku 56, obsluha pouze linkou číslo 55 a noční linkou číslo 56 (23:10 – 4:30), náhradní zastávka Pivovar
Výstupní – směr Autoškola, dočasně zrušena pro linku 56, obsluha pouze linkou 5, 55 a noční linkou číslo 56 (23:10 – 4:30), náhradní zastávka Autoškola

Linky č. 58 a 59 budou dočasně zrušeny.
Autor: (003507cz)-mb-160111z-160111w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.1.2011
Praha (vše): Výsledek "zápasu" Tramvaje x Autobusy = 1:0. Že by se autobusáci styděli? Jak jinak si vysvětlit fakt, že zatímco všechny tramvaje, které se 1.1.2011 objevily na pražských kolejích byly vyzdobeny českými vlaječkami, zatímco autobusy nikoliv. Škoda, vyzdobování vozů při významných dnech není žádný přežitek a měli bychom si těch našich národních symbolů hledět více, než jen při sportovních utkáních či volbách.
Autor: (003502cz)-mb-010111z-010111w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.1.2011
Ostrava (vše): Mimořádná přeprava při smogu v ostravské MHD. Statutární město Ostrava se s platností od 15. prosince 2010 rozhodlo umožnit v době vyhlášené smogové situace mimořádnou přepravu cestujících v MHD Ostrava a dalších linkách integrovaného dopravního systému ODIS na území města Ostravy - tarifní zóny ODIS č. 1 až 4. Mimořádná přeprava cestujících znamená, že cestující si po vyhlášenou dobu nemusejí označovat jízdenku ODIS (15min., 60min., 24hodinovou) a ani platit za přepravu SMS jízdenkou. Situace se netýká majitelů dlouhodobých předplatních jízdenek. Mimořádnou přepravu na území města Ostravy (tarifní zóny 1 až 4) budou poskytovat Dopravní podnik Ostrava a.s., Veolia transport Morava a.s., TQM-holding s.r.o. a firma MAXNER. Mimořádná přeprava bude zavedena v případě, kdy nastane smogová situace a bude vyhlášen signál regulace. O vyhlášení mimořádné přepravy budou cestující informování tabulemi za předním sklem dopravních prostředků MHD, ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. navíc akustickým hlášením. Tabule bude oranžové barvy s černým textem: "SMOG NEOZNAČUJTE JÍZDENKY ODIS V ZÓNÁCH 1 - 4".
Autor: (003499cz)-mb-311210z-311210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2010
Praha (vše): Zvýšení cen jízdného ve vnějších pásmech PID. Od 1.1.2011 dochází k nárůstu cen jízdného v pražské příměstské dopravě, a sice cca o 20 %. Týká se to jak jednotlivých, tak předplatních jízdenek. Nutno podotknout, že o cenových změnách se až do poslední chvíle nevědělo, přišlo to tak jaksi plíživě a znenadání.
Autor: (003497cz)-mb-291210z-311210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2010
Praha (vše): Od 3.1.2011 se mění dosavadní systém zastávek „na znamení“. Od 3.1.2011 dojde ke změně způsobu zastavování v zastávkách s charakterem „na znamení“ a s tím související i k rozšíření jejich počtu. Při nastupování do vozidla již nebudou muset cestující na těchto zastávkách mávat, ani konat jiné podobné úkony, ale bude stačit, když budou zřetelně vidět v zastávkovém prostoru. Vystupování z vozidla je stejné jako dosud, tj. signalizačním zařízením uvnitř vozu nebo požádáním.
Autor: (003496cz)-mb-291210z-311210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2010
Praha (vše): Den otevřených dveří NTM v Praze. Ve středu 29.12.2010 se od 10:00 do 18:00 konal Den otevřených dveří v rekonstruovaných prostorách Národního technického muzea v Praze. Po absolvování 45 - 90 minut čekání v zástupu nedočkavců si mohli zájemci prohlédnout část expozic dopravních sbírek. Expozice se poněkud provzdušnily a získaly nové exponáty, např. letoun Supermarine Spitfire LF Mk.IXE či Aero L-39 Albatros. Některé exponáty na umístění ještě čekají, např. Tatra T-613, která vozila představitele komunistického režimu v ČSSR. Muzeum bude otevřeno 15. února 2011. Některé z expozic však na rekonstrukci stále čekají, např. důl v podzemí muzea. Kompletní otevření všech sbírek je v závislosti na množství finančních prostředků uvažováno kamsi do let 2012/2013.
Autor: (003494cz)-mb291210z-301210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.12.2010
Praha (vše): Neodklizený sníh ochromil metro v úseku Pražského povstání - Florenc. Ve středu 8.12.2010 po 14 hodině došlo k mimořádné události v provozu pražského metra. Došlo k zaplavení elektroinstalace metra v tubusu Nuselského mostu, z důvodu neodklizeného, a zároveň odtávajícího sněhu. Vlivem zkratu na zařízení došlo k zastavení provozu metra v úseku Pražského povstání - Florenc. Byla zřízena NAD X-C a také posílen provoz tramvají z Nuslí na Pražského povstání. Na lince NAD X-C byly prokazatelně spatřeny následující vozy: Karosa B732 ev.č. 5812, Karosa B741 ev.č. 6116, Karosa B931 ev.č. 7325, Citybus ev.č. 3242, 3290, Karosa B941 ev.č 6227, 6267, 6341, Karosa B961 ev.č. 6361 a SOR NB12 ev.č. 3584. Podle dostupných informací se na lince objevilo až 40 různých autobusů, které dopravce musel urychleně zajistit včetně personálu. K tíži DP Praha, pražského magistrátu, městské i státní policie je fakt, že vzhledem k absenci preference NAD, docházelo k nepříjemným zdržením a jízdám tzv. "konvojů" neboli několika vozů za sebou. Informovanost cestující veřejnosti však byla ze strany dopravce mnohem lepší, než při listopadové neplánované výluce přes Václavské náměstí, dokonce se mu tentokrát podařilo informaci vyvěsit i na webové stránky. Přes pesimistické předpovědi, které hovořily o ukončení výluky až o čtvrtečním poledni dne 9.12.2010, se podařilo opravu dokončit v 19:00. Následně byl provoz metra obnoven, ještě za dobíhající náhradní autobusové dopravy.
Autor: (003472cz)-mb081210z-081210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.12.2010
Praha (vše): Bezbariérově v PID. Větší důraz na přepravu tělesně postižených osob v pražské MHD byl kladen až od 1.10.1992, kdy byl spuštěn provoz speciálních autobusových linek označených jako I1 a I3. Další velká změna pro vozíčkáře nastala 11.11. 1994 s otevřením metra V.B v úseku Nové Butovice – Zličín, jehož stanice byly již standardně vybaveny výtahy.

Od počátku 90. let minulého století se pro vozíčkáře udělalo mnohé. Podzemní dráha má následující bezbarierové stanice: Dejvická, Muzeum, Skalka, Strašnická, Depo Hostivař, Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Florenc, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Černý Most, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Rajská zahrada, Letňany, Prosek, Střížkov, Ládví, Kobylisy, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, Pankrác, Budějovická, Nádraží Holešovice, Vyšehrad, Háje, Opatov, Roztyly, Chodov (některé ze stanic umožňují pouze cestování nákladními výtahy).

V tramvajové síti jsou nízkopodlažní vozidla nasazována na linky 1, 3, 7 - 12, 14 - 20, 20, 22, 24 - 26, v pracovní dny se k nim přidávají i linky č. 2 a 4.

Nízkopodlažní autobusy se na linkách PID objevují již drahnou řádku let. Na linky 100, 117, 128, 193, 236, 291 - 293, AE jsou nasazovány výhradně nízkopodlažní vozy. Na linky č. 101 - 104, 106, 108 - 115, 118 - 121, 123, 124, 129 - 131, 133, 135 - 137, 139, 140, 142, 144, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 158, 161 - 165, 167, 169, 170, 172, 174 - 177, 179 - 181, 183 - 186, 188, 189, 191, 192, 195- 198, 200, 202, 203, 208, 211, 213, 215 - 218, 221, 223 - 225, 230, 231, 235, 236, 240, 241, 243, 244, 246, 248 - 250, 253, 254, 259, 261, 263, 265, 266, 269, 271, 273, 306, 340, 347, 351, 375 a 378 pak garantovaná pořadí nízkopodlažních spojů, přičemž není vyloučeno, že se mohou objevit i jinde. Např. DP Praha má ve stavu cca 1130 autobusů, z čehož cca 590 nízkopodlažních a 3 starší vozy, upravené pro provoz ZTP. Autobusy si už našly místo i na příměstských linkách, kde usnadňují cestování zejména starším lidem a rodičům s dětskými kočárky. Samozřejmostí je i provoz speciálních invalidních linek I1 a I3, posílených od 22.2 2010 o linku I2 v trase Jiřího z Poděbrad - Centrum Zahradní Město. Od října je v provozu expresní linka č. 125. Nelze také opomenou další nové linky č. 295, 297, na které jsou taktéž vyprovována nízkopodlažní vozidla soukromého dopravce.
Autor: (003457cz)-mb261010v-261010w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.10.2010
Praha (vše: Úspěšný Den pražské integrované dopravy 2010. Dopravní oslavy se konaly za velmi hojné účasti návštěvníků při cca 9000 návštěvnících. Velký zájem vzbudila výstava o budoucnosti Pražské integrované dopravy. Neméně úspěšným počinem byly zvláštní jízdy historickým motorovým vlakem složeným z vozů 830 + Bix + Bix + 831, kterým se svezlo na zmírající nákladové nádraží Žižkov cca 2000 cestujících. Znalostní soutěže o Největšího šotouše se zúčastnilo 39 účastníků, především z mladší generace. Obrovský zájem byl také o svezení připravovanou expresní linkou v trase Jižní Město - Jižní spojka - Smíchovské nádraží, na kterou byly nasazeny nízkopodlažní autobusy SOR NB12 z hostivařské a řepské garáže (bohužel velmi obtížně fotitelné z důvodu tradičně nevhodných digitálních transparentů). Pásma přednášek a prezentací dopravních odborníků se v městské knihovně zúčastnilo a diskutovalo asi 60 lidí. Celkově se tedy Den Pražské integrované dopravy i díky vynikajícímu počasí podařil a doufejme, že i do budoucna bude mít stejnou, ne-li stoupající úroveň.
Autor: (003439cz)-mb210910z-280910w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.9.2010
Jihlava (vše): Na zastávkách nízkopodlažně. V období 4 - 12/2010 probíhá na území města Jihlavy rekonstrukce některých zastávek, při nichž jsou instalovány tzv. "kasselské" obrubníky, které umožňují řidiči vozidla MHD najetí k zastávkové hraně co nejtěsněji, bez obav ze zničené pneumatiky. Je to zasádní obrat k maximální efektivitě nízkopodlažního vozidla, čímž se eliminuje známý nešvar, kdy do zastávky sice přijelo nízkopodlažní vozidlo, avšak v takové vzdálenosti od obrubníku, že to cestujícím stejně kýžený efekt nepřineslo. Rekonstrukce se dějí za podpory EU, a v těchto dnech byly zjištěny u zastávek Hl. nádraží ČD a Na Vyhlídce.
Autor: (003434cz)-mb230910z-250910w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.9.2010
Jihlava (vše): Samoobslužné zóny pro dobíjení Jihlavské karty. Po nepříliš úspěšném startu Jihlavské karty v prvních květnových dnech roku 2010 se situaci již podařilo stabilizovat. Nákup časových kupónů i dobíjení elektronické peněženky zajišťuje středisko Předprodej jízdenek, Masarykovo náměstí 1. Je však možno využít i novou službu - samoobslužné zóny. Samoobslužné zóny (modré automaty s displejem) jsou instalovány 2 multifunkční terminályna Masarykově náměstí (pod Priorem, u pošty), v Havlíčkově ulici u Hlavního nádraží, v Okružní ulici na konečné zastávce linky C a ulici Lipová v Horním Kosově na konečné zastávce linky C.
Autor: (003433cz)-mb230910z-250910w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.9.2010
Praha (vše) Žákovské jízdné ve Středních Čechách bylo modifikováno. Od září 2010 je v platnosti změna, kdy žák zakoupí regulérní krátkodobou či dlouhodobou jízdenku, a vždy po pololetí je oprávněn podat formulář na Krajský úřad Středočeského kraje se žádostí o refundaci jízdného. K formuláři je povinen dodat potvrzení od školy o absolvované docházce.
Autor: (003420cz)-mb150910v-150910w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.9.2010
Praha (vše): Den PIDv roce 2010. Seznam akcí na Den Pražské integrované dopravy (úterý 21.9.2010)

 1. Historickým motorákem na nákladové nádraží Žižkov
 2. Hybridní autobus Solaris Urbino 12H
 3. Expresní autobus po Jižní spojce
 4. Výstava o historii, současnosti i budoucnosti PID
 5. Soutěže a hry pro malé i velké děti
 6. Soutěž o „největšího šotouše“ PID (2. ročník)
 7. Pražská doprava – historie i budoucnost (přednášky a prezentace)
Podrobnosti na stránkách organizace ROPID
Autor: (003419cz)-mb150910v-150910w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.9.2010
Praha (vše): DOD DP Praha 2010. Letošní Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 18. 9. 2010, se bude konat v podstatně komornějším duchu, než předchozí ročníky. Vzhledem ke svízelné ekonomické situaci dopravce se letos bude konat pouze ve vozovně Střešovice.
Autor: (003405cz)-mb-230810z-230810w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.8.2010
České Budějovice (vše): 1. září zdarma! I letos připravil českobudějovický Dopravní podnik společně s magistrátem města na první školní den, tj. 1. září 2010, JÍZDNÉ ZDARMA. Cílem jednodenní akce je usnadnit zejména školákům, studentům a jejich rodičům administrativní a organizační záležitosti spojené s přejezdy v první den školního roku a ulehčit tak dopravní situaci ve městě, která bývá právě v tomto čase kritická. Celou akci považuje DP za dobrou investici zaměřenou na ty, kteří využívají naše služby DP pravidelně.
Autor: (003402cz)-mb-230810v-230810w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.8.2010
Praha (vše): Informační středisko na Můstku nefunguje již dlouho. Z technických důvodů uzavřel DP Praha informační středisko DP již k 29.11.2009, přičemž se nepředpokládá obnovení. V současnosti fungují následující SDI: Infocentrum Muzeum, Infocentrum Nádraží Holešovice, Infocentrum Anděl, Infocentrum Letiště Ruzyně, Terminál 2, Infocentrum Magistrát hl. m. Prahy.
Autor: (003389cz)-mb-290710v-290710w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.7.2010
Praha (vše): Evropský týden mobility 2010 - předběžný návrh. Podle dostupných oficiálních, avšak prozatím pouze předběžných informací se plánuje rozsáhlý program na pražský Evropský týden mobility. Zájemce čeká několik zajímavých akcí, z nichž vybíráme ty, které ocení zejména fanoušci MHD. V pátek 17.9.2010 se bude konat Den informací o dopravě v informačním středisku prodloužení metra A v Praze 6 (ulice K lánu). V sobotu 18.9.2010 se uskuteční tradiční Den otevřených dveří DP Praha, ve hře je Vozovna Střešovice nebo soubor provozoven DP Praha v hostivařské oblasti. V úterý 21.9.2010 se bude konat Den Pražské integrované dopravy, který bude probíhat pod záštitou Ropidu a Českých drah. Z nejzajímavějších lze uvést: zvláštní vlak po plánované budoucí lince v trase Radotín - Smíchov - Pha., Hl.n. - Klánovice - Úvaly; první pražský metrobus v trase Jižní Město - Jižní spojka - Smíchovské nádraží (realizace závisí na otevření či neotevření nejnovější části Pražského okruhu); výstava o budoucnosti PID (Smích. nádr.); závod "O největšího šotouše PID".
Autor: (003385cz)-mb-210710z-250710w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.7.2010
Česká republika (vše): Změna zákona o přepravě cestujících ve VHD. V částce 65/2010 Sbírky zákonů byl dne 16. 6. 2010 vyhlášen Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Zákon nabyl účinnosti dne 1. července 2010.
Autor: (003381cz)-mb-200710z-200710w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.7.2010
Brno (vše): Novinky z veletrhů Autotec + Autosalon 2010. Ve dnech 5.-10 - 6.2010 proběhly brněnské veletrhy Autotec + Autosalon. Nákladní vozy a autobusy byly vystaveny pouze v pavilonu V a na přilehlých plochách. V pavilonu P měl expozici SOR a IRISBUS. SOR vystavoval: NBH 18 (první hybrid pro Prahu), TNB 12 (DPO ev.č.9997), EBN 10.5 (prototyp elektrobusu DPO), nejmenší CN 8.5 a nejdelší sólo(prototyp) CN 13.5. Před pavilonem měli ještě LC 12 a NC 18. Pro zajímavost lze uvést, že Škoda Electric chce zabudovat do karoserie Sor výzbroj ( vůz by měl dostat typové označení Škoda 29 Tr). IRISBUS vystavoval: Megalys HDH 13.8M, Crossway 10.6M, Crossway LE 12.8M 3 dv., Crossway LE 12M, Citelis CNG 10.5M. Před pavilonem byly vystaveny ještě dva autobusy Crossway LE. SOLARIS vystavoval tři vozy: SU12 Hybrid, Alpino, Interurbino. Firma MAVE vystavovala CiBus ENA pro DPMB (ev.č. 7505). Další firmy vystavovaly různé minibusy na bázi dodávkových vozů. Z výrobců luxusních autokarů tam byl pouze VAN HOOL. Jednalo se o nejslabší ročník v historii tohoto veletrhu, údajně byla ještě nižší návštěvnost než se předpokládalo.
Autor: (003379cz)-ts-100610z-200710w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.7.2010
Praha (vše): Znovuotevření NTM v Praze se blíží. Národní technické muzeum v Praze, které od 11.9.2006 prochází kompletní rekonstrukcí, bude otevřeno na podzim roku 2010, tedy u příležitosti 100 let od otevření prvních sbírek. Rekonstrukce měla trvat podle původních informací dva roky, nakonec se protáhla na dvojnásobek. Přesný termín znovuotevření muzea prozatím není k dispozici.
Autor: (003371cz)-mb-010710v-010710w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.7.2010
Zlín-Otrokovice (vše): Konal se 7. DOD v DSZO. V sobotu 19. června 2010 se den otevřených dveří uskutečnil v DSZO již posedmé. Dospěli i nezletilí návštěvníci se rozhodně nenudili - mohli si prohlédnout zázemí DP, zabavit se na dětských atrakcích, prohlédnout si historické autobusy a trolejbusy nebo se s nimi dokonce svézt. Pro mnoho návštěvníků byla překvapivá návštěva dílny dopravního podniku, skýtal se tam velmi zajímavý kousek, v podobě výstavby repliky kloubového autobusu Škoda 706 RTO-K. Autobus si v zařízení dopravce nechává postavit soukromý sběratel.
Autor: (003368cz)-mb-280610z-280610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.6.2010
Karlovy Vary (vše): 10 let Egronetu. Bujaré oslavy se uskutečnily v sobotu dne 29. května 2010, kdy se mohli zájemci doslova "vyřádit" jízdami se současnými i historickými vozidly na zvláštních linkách za účelem prohlídky památek a zajímavých míst Karlovarského kraje. Akce proběhla v době od 9:00 do 18:00 hod. na terminálu Dolního nádraží v Karlových Varech, na autobusovém nádraží v Sokolově a Chebu, v železniční stanici Mariánské Lázně. Ze zmíněných míst bezplatně vyjížděly zvláštní vlaky a autobusy k vybraným památkám a zajímavým místům Karlovarského kraje. Každá ze zvláštních linek byla označena velkými písmeny od A do M. Přehled památek: hrad a zámek Bečov nad Teplou, hrady Loket, Seeberg, Hartenberg, Hauenštejn (Horní Hrad), zámky Lázně Kynžvart, Chyše, Klášter Teplá, přírodní rezervace SOOS, průmyslová vyhlídka dolů Družba a Medard, naučná stezka a lovecký zámeček Kladská, statek Bernard. Pro přepravu na pravidelných linkách a vlacích v oblasti EgroNet si mohli cestující dne 29.5.2010 zakoupit jednodenní jízdenku EgroNet, která pro tento den platila dokonce pro 2 dospělé osoby a čtyři děti do věku 14-ti let včetně. Hlavním lákadlem pro cestující veřejnost byla jízda parního vlaku Českých drah, a.s. z Mariánských Lázní do Bečova nad Teplou, dále jízda fotobusu k tomuto parnímu vlaku z Františkových Lázní, Chebu, Mariánských Lázní do Teplé a Bečova nad Teplou. Také jízda historického autobusu Škoda 706 RTO společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. na trase ze Sokolova přes Loket do Bečova nad Teplou byla neméně zajímavá. Při nástupu do dopravního prostředku obdrželi cestující bezplatně pamětní jízdenku.

Speciální akce zdarma:
* Parní vlak z M. Lázní do Bečova a zpět
* Fotobus k parnímu vlaku
* Městské okružní linky Mariánské Lázně, Cheb, Karlovy Vary
* Výstava dopravní techniky na terminálu Dolního nádraží v Karlových Varech, na autobusovém nádraží v Sokolově a Chebu

Výlety se zvýhodněným vstupným:
* Hrad a zámek Bečov nad Teplou
* Hrady: Loket, Horní hrad (Hauenštejn), Hartenberg, Seeberg
* Zámky: Chyše, Lázně Kynžvart
* Klášter Teplá

Ostatní výlety:
* Přírodní rezervace SOOS
* Statek Bernard
* Průmyslová vyhlídka
* Naučná stezka Kladská

Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s Euregiem Egrensis a hrazen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Cíl 3, a za přispění Karlovarského kraje.
Autor: (003366cz)-mb-280610v-280610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.6.2010
Ostrava (vše): Novinky MHD z Czech Raildays 2010. Spíše železniční veletrh však již od prvopočátků existence výstavy bere na milost i MHD, takže i zájemci MHD se zde mohou setkat se zajímavými novinkami. Jediný tramvajový exemplář zde byl v podobě vozu Vario LF Plus pro Plzeňské městské dopravní podniky vybavený novou asynchronní výzbrojí od Škody Electric, který již byrzy zasáhne do provozu plzeňské MHD. Na celé čáře zde vyhráli zástupci "gumokolní" sekce. Prezentovala se zde firma SOR s trolejbusem TNB12, který má v Ostravě přiděleno evidenční číslo 9997. Dále zde byl vystaven prototyp elektrobusu s označením EBN 10.5 a nasazený do provozu v Ostravě pod ev.č. 5001. Posledním byl autobus Scania Irizar PB s MOD. Jako již tradičně se zde objevil autobus Škoda 706 RTO LUX RZ AX 38-60 společnosti Anvi Trade, která mj. obchoduje s podlahovými krytinami do vozidel MHD.
Autor: (003353cz)-mb-170610z-210610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.6.2010
Plzeň (vše): PMDP s novým webem. Plzeňské městské dopravní podniky zprovoznily zbrusu nový web společnosti, který je konečně kvalitativně akceptovatelný v 21. století a důstojně reprezentující dopravce.
Autor: (003348cz)-mb-090610z-090610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2010
Praha (vše): Opencard a novinky. Během letošního roku se uskuteční následující události v souvislosti s rozšiřováním Opencard.:
 1. 13. 6. 2010 - konec klasických předplatních kuponů pro děti a juniory
 2. 1.7.2010 - první den, kdy bude možno Opencard s ročním kuponem tzv. "zamrazit" neboli až 2x přerušit platnost na minimálně 14 a maximálně 60 dnů v době platnosti kuponu
 3. 31.7.2010 - zavedení jízdenek na školní rok a pololetí
 4. 31.7.2010 - cestování zdarma v pražských železničních linkách pro seniory nad 70 let.
 5. 12.11.2010 - zrušení papírových kuponů pro dospělé a přechod na plně elektronický systém
Autor: (003345cz)-mb-080610z-090610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2010
Praha (vše): Nehoda tramvaje a autobusu. Ve večerních hodinách dne 8.6.2010 došlo na křižovatce ulic Nuselská x Na Jezerce ke střetu autobusu Karosa B732 ev.č. 5867 a tramvaje T3SUCS vedené vozem ev.č. 7076. Autobus byl nasazen na lince 188, a vzhledem k tomu, že mu tramvajová souprava na lince "odpárala" část zadního čela včetně sedaček, okamžité vyřazení jej nemine. Zraněny byly 4 osoby.
Autor: (003344cz)vs-mb080610z-090610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.6.2010
Ostrava (vše): Ostravská Muzejní noc 2010. V sobotu 15.5.2010 se v Ostravě uskutečnila akce Muzejní noc 2010. Přístupna byla dvacítka památek či akcí. Svou troškou do mlýna přispěl i DP Ostrava, který v době od 16:00 do 23:00 hodin zpřístupnil své Ústřední dílny. Spojení všech zúčastněných subjektů zajistil DP Ostrav čtveřicí linek, označených A, B, C a D. Centrální přestupní bod byl v zastávce Výstaviště.
Autor: (003339cz)-mb-070610v-070610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.6.2010
Praha (vše): Ropid a elektronické zasílání jízdních řádů. Společnost Ropid zavedla velmi užitečnou službu - Elektronické zasílání jízdních řádů ve formátu PDF přímo do emailu žadatele. Maximální využití zmíněné služby je zejména v období pravidelné změny jízdních řádů nebo výlukových stavů.
Autor: (003337cz)-mb-270510z-060610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.6.2010
Brno (vše): Jízdy historických vozidel v Brně. U příležitosti konání festivalu zábavy Brno - město uprostřed Evropy se o víkendu 5. a 6. června 2010 budou konat jízdy historických vozidel animální, parní, elektrické i dieselové trakce. Zároveň se v sobotu 5. 6. 2010 od 11:00 do 17:30 uskuteční Den otevřených dveří v tramvajové a autobusové vozovně Medlánky a ústředních dílnách.
Autor: (003335cz)-mb-010610z-010610w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.6.2010
Praha (vše): Výluka tramvajové dopravy v úseku Motol – Sídliště Řepy. V období od 1. června 2010 do 30. září 2010 probíhá v několika etapách celková rekonstrukce zdevastované tramvajové trati Anděl – Sídliště Řepy. První etapa zahrnuje úsek Anděl – Sídliště Řepy. Kromě náhradní autobusové dopravy je především pro obyvatele řepského sídliště zřízena také rychlá náhradní vlaková doprava linkou S65 v trase Praha-Zličín – Praha-Smíchov, Na Knížecí (stanice metra Anděl). Linka je v provozu v pracovní dny cca od 5:30 do 20:00 v intervalu 30 minut. V celém úseku je zároveň od 1.6.2010 spuštěna plná integrace, tedy i uznávánání jednorázových jízdních dokladů. Ve vlacích platí Tarif Pražské integrované dopravy a Tarif ČD. Lze tedy cestovat s předplatní časovou jízdenkou pro území Prahy („pražská tramvajenka“ i opencard s nahraným kuponem pro Prahu) i s jednotlivými jízdními doklady PID. Jednotlivé jízdenky je nutno ještě před nástupem do vlaku označit v označovači umístěném na nástupišti železniční stanice či zastávky. Na linku budou nasazeny jednotky Regionova, v záloze jsou pak připraveny ještě staší motoráky ř. 810. Linka S65 se tak stane vítanou alternativou náhradní dopravy, navíc velmi svižnou, která se velmi blíží dojezdovému času tramvaje v úseku Anděl – Sídliště Řepy. Z důvodu výluky musela být vybudována též zbrusu nová zastávka Praha, Na Knížecí, která je v těsném sousedství tramvajové zastávky Na Knížecí směr DC. Zastávka byla vybudována u přiléhajících odstavných železničních kolejí. a vyžádala si výstavbu nástupiště, chodníčku a zastávkového přístřešku. Zatímco ve středu 26.5.2010 nejbližší okolí budované zastávky příliš nevypovídalo o výstavbě nové infrastruktury, ve čtvrtek 27.5.2010 bylo vše již naprosto diametrálně odlišné, probíhaly pouze dokončovací práce jako instalace informačního systému, informace bezpečnostních prvků atd.
Autor: (003334cz)-mb-260510z-310510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.5.2010
Strašice (vše): Znáte Muzeum dopravy ve Strašicích? Jako ambiciózní projekt se dá nazvat zřízení Muzea dopravy ve Strašicích na Plzeňsku. Srdce každého fandy zaplesá, když uvidí autobusy a trolejbusy, které se na našich silnicích proháněli před desítkami let, stejně tak jako vozy, které dosloužily teprve "včera". V areálu bývalých tankových kasáren se nachází necelá dvacítka vozidel hromadné dopravy, jejichž vlastníkem je ŠKODA - BUS klub Plzeň. Expozice se neustále rozšiřuje, včetně doplňků v podobě malých exponátů. Muzeum je prozatím otevřeno pouze občas, rozhodně si však návštěvu nenechejte ujít.
Autor: (003328cz)-mb-250510z-250510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.5.2010
Brno (vše): Bude se konat DOD DP Brno. V sobotu 5. června 2010 od 11.30 do 17.30 hod. pořádá Dopravní podnik města Brna Den otevřených dveří v areálu v Medlánkách u příležitosti dopravních jubilejí, a sice výročí 80 let provozu autobusů a 110 let elektrické tramvaje. Návštěvníkům budou přístupné vozovna tramvají, vozovna autobusů a ústřední dílny. Před zahájením vlastního programu dorazí do Medlánek konvoj historických tramvají a autobusů z náměstí Svobody, kde budou předtím krátce vystaveny od 10 do 11 hodin. Odpoledne začnou provozuschopná historická vozidla MHD jezdit na zvláštních linkách příležitostné dopravy z centra města do vozovny Medlánky, trolejbusy pak z České přes Slovanské náměstí do smyčky Královo Pole, nádraží.
Autor: (003325cz)-mb-200510v-200510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.5.2010
Vysoké Mýto (vše): Sodomkovo Vysoké Mýto 2010. V sobotu 12. 6. 2010 se uskuteční již 4. ročník akce s názvem Sodomkovo Vysoké Mýto, který byl poprvé rozšířen na celý týden. Každý den tak proběhne alespoň jedna akce v podobě koncertu, přednášky či filmové projekce. Hlavní program festivalu se již tradičně uskuteční v sobotu na vysokomýtském náměstí a centrem zájmu budou pochopitelně historické vozy. Letošní ročník je z pohledu automobilismu věnován spolupráci firem Carrosserie Sodomka a Škoda. Proto se na náměstí vedle vozů s karosérií Sodomka sjedou i sériové škodovky. Od 9 do 11.30 a od 16 do 18 hodin bude náměstí vyhrazeno historickým automobilům do roku výroby 1950. V časovém rozmezí 11:30 až 16:00 se představí i mladší vozy, konkrétně do roku výroby 1970.
Autor: (003323cz)-mb-200510v-200510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 20.5.2010
Praha (vše): Dopravní podnik Praha slavil jen napůl. Poměrně zajímavý úkaz se vyskytuje při porovnání tramvají a autobusů DP Praha. Zatímco ekologická trakce oslavovala 8. května 2010 státní svátek Den vítězství s plnou parádou (rozuměj vlaječkami), zástupci gumových kol byli od umístění vlaječek oproštěni. Inu, řekněme, zvláštní přístup.
Autor: (003320cz)-mb-080510z-090510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.5.2010
Praha (vše): Den pražské elektromobility 2010.

V rámci Dne elektromobility v Praze, který se uskuteční v centru města ve čtvrtek 6. května 2010, proběhne odborná konference "Technologie čistých vozidel a infrastruktura pro jejich rozšíření". Den elektromobility v Praze, který bude probíhat na Malostranském a Mariánském náměstí pod záštitou ČEZu, Ministersta dopravy ČR, AŽD a dalších partnerů, bude také výstava a testování sériových elektrovozidel, ale i zajímavých předvýrobních prototypů či elektrokol a elektroskútrů.

V české předpremiéře se rovněž představí městské elektrovozidlo Peugeot iOn a také sériově vyráběný supersport Tesla Roadster, který má neslyšitelné zrychlení z 0 na 100 km/h za necelé 4 vteřiny s dojezdem přes 300 km. Elektrická vozidla, skútry, kola a dobíjecí stanice budou k vidění na obou náměstích od 10 do 19 hodin.

Akce je podporována pražským magistrátem a je určena i veřejnosti. Návštěvníci se budou moci také svézt elektrobusem na lince 292 pražské MHD mezi Malostranským náměstím a Nemocnicí pod Petřínem.

Malostranské náměstí - souhrn plánovaných akcí:

předpremiéra sériového elektrického vozidla Peugeot iOn a informační stánek společnosti Peugeot, elektrické sportovní vozidlo Tesla Roadster, ukázka funkčních dobíjecích stanic od firmy MOLARIS, představení elektrokol a elektroskútrů Ekolo.cz a A2B; historický prototyp československého elektromobilu EMA 1 z roku 1970; registrace na plavbu elektrickou lodí ElektroNemo, elektromobil GEM a elektrosútr Vectrix společnosti 3 E

Mariánské náměstí - souhrn plánovaných akcí:

informační stánek Future Motion - návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu v elektromobilu; soutěž o elektrokolo; ukázka dobíjecí stanice od firmy MOLARIS; představení elektromobilu City-el a elektroskútrů Elektromobily o.s.; informační stánek Ministerstva dopravy
Autor: (003319cz)-mb-030510z-050510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.5.2010
Liberec (vše): V DP Liberec se uskutečnil DOD. V sobotu 1.5.2010se uskutečnil ve vozovně tramvají v Mrštíkově ulici Dopravní podnik města Liberce, a.s. den otevřených dveří. Připravena byla přehlídka historických vozidel (veteránů), prohlídku vozovny a vozidel DPML včetně autobusů provozovaných v MHD Jablonec, projížďku historickými autobusy i historickou tramvají, zkrátka nepřišly ani děti.
Autor: (003316cz)-mb-010510z-010510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.5.2010
České Budějovice (vše): Nové zákaznické centrum v ČB. Od 3. 5. 2010 bude cestujícím MHD k dispozici Zákaznické centrum, kde budou moci podávat své náměty a připomínky, zakoupit si jízdní doklady anebo hradit přirážky k jízdnému. Zákaznické centrum se bude nacházet v areálu dopravního podniku na Novohradské ul. hned vedle vrátnice a pro veřejnost bude otevřeno od pondělí do pátku od 6:30 do 16:00hodin. Kromě toho budou moci cestující Zákaznické centrum kontaktovat na telefonu 387 719 123 nebo e-mailem na: info@dpmcb.cz
Autor: (003315cz)-mb-300410z-010510w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.5.2010
Praha (vše): Historický plánek na Zličíně. U příjezdových stání v terminálu Zličín se nachází již notně zastaralý plánek nejbližšího okolí, který se dá datovat ještě před rok 2000. Pražský okruh v úseku Třebonice - Řepy je označen jako ve stavbě, stejně jako počínající výstavba Metropole Zličín, jejíž první etapa byla dokončena až v roce 2002. Nyní, v roce je úsměvné i schema tras pražského metra, konkrétně trať C, která byla ukončena již na Naádraží Holešovice (nyní Letňany)
Autor: (003304cz)-mb-300410v-300410w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.4.2010
Praha (vše): Změny v PID 3/2010. K drobným změnám různého charakteru od 1.3.2010 došlo na linkách č. 103, 107, 147, 173, 220, 221, 232, 251, 254, 303, 304, 312, 314, 317, 318, 326, 327, 328, 333, 338, 340, 343, 344, 345, 347, 351, 365, 367, 368, 370, 372, 373, 384, 390, 391, 397, 401, 405, 406, 413, 415, 418, 419, 420, 426, 428, 429, 444, 446, 448, 449, 469, 471, 484, 489, 490, 491, 494, 495. Zrušeny linky č. 153 (U Libušského potoka - Sídliště Písnice), 323 (Praha, Černý Most - Radonice). Zavedena linka č. 293 (Háje - Šeberák). Od 10.3.2010 proběhly drobné změny na l. č. 502 a od 23.3.2010 na lince 484.
Byly zřízeny zastávky: Horoušany, Horoušánky; Říčany, Krabošice; Říčany, u podjezdu; Říčany, Voděrádky, U Kapličky; Senohraby, U Tunelu; Šestajovice, Za Stodolami; zrušeny pak zastávky Cirkusová; Říčany, Voděrádky. U zastávek Hvozdnice; Horoušany, Horoušánky; Kly, Záboří, rozc.; Žampionová došlo ke změnám různého charakteru.
Drobné změny železniční dopravy v PID se týkají tratí č. 012, 013, 171, 172, 210, 221.
Autor: (003301cz)-mb-230410v-230410w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.4.2010
Pardubice (vše): DOD DP Pardubice. V sobotu v 24. dubna 2010 od 08:00 do 15:00 hodin se koná Den otevřených dveří u příležitosti 60 let od založení DP Pardubice. V 16:05 pak od bran DP vyjede slavnostní konvoj historických i současných vozidel. Bližší info na webu dopravce.
Autor: (003298cz)-mb-080410z-150410w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.4.2010
Praha (vše): Velikonoční provoz 2010 u DP Praha. Z důvodu snížené přepravní poptávky v období velikonočních svátků bude ve čtvrtek 1. a v pátek 2. dubna 2010 provoz MHD zajišťován podle jízdních řádů pro prázdninové pracovní dny. V provozu nebudou žádné školní autobusové linky, ani školní spoje pravidelných linek a linka 182. V sobotu 3. dubna 2010 bude provoz zajišťován podle platných sobotních jízdních řádů. V neděli 4. a v pondělí 5. dubna 2010 bude provoz MHD zajišťován podle nedělních jízdních řádů.
Autor: (003288cz)-mb-010410z-010410w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.4.2010
Praha (vše): Výročí DP Praha v roce 2010. Podle předběžných informací se nechystají v září 2010 žádné jízdy historických vozidel jako tomu bylo při oslavách 130 let MHD v roce 2005. Uvažováno je pouze vydání pamětní publikace, která by tak vylepšila stagnující nabídku informačních materiálů DP Praha. Možnost konání Dne otevřených dveří je prozatím pouze zvažována.
Autor: (003286cz)-mb-170310z-010410w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.4.2010
Plzeň (vše): Změna přepravních podmínek MHD v Plzni. V souvislosti s obtížnou vymahatelností pohledávek od zahraničních černých pasažérů, rozhodlo představenstvo PMDP, a.s. o změně přepravního řádu s účinností od 27.1.2010. Přepravní kontrola bude od cizinců nekompromisně vyžadovat potvrzení o povolení pobytu nebo budou předáni Policii ČR - odd. Služba cizinecké policie.
Autor: (003282cz)-mb-160310z-160310w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 16.3.2010
Praha (vše): Přeprava jízdních kol v PID. Možností, jak přepravit jízdní kolo v PID v Praze a okolí je sice několikero, mají však svá úskalí.
 • vlak - ve všech osobních a spěšných vlacích, ve vybraných vlacích ostatních kategorií
 • speciální cyklovlak - (provoz cca duben - říjen,; 2 páry spojů v nepracovní dny)) Praha, Masarykovo nádraží - Slaný
 • metro - ano, avšak s výjimkou období zvýšených přepravních nároků; v každém vozu maximálně 2 kola pouze na poslední plošině ve směru jízdy
 • tramvaj - pouze ve vybraných úsecích a mimo období 6:00 - 20:00 pracovního dne.
  Úseky: Anděl – Kotlářka – Sídliště Řepy; Dejvická – Červený Vrch – Divoká Šárka; Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny; Hradčanská (ul. Badeniho) / Malostranská – Vozovna Střešovice – Petřiny; (platí po dobu výluky Hradčanská) Nádraží Holešovice – Trojská – Kobylisy – Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice; Nádraží Modřany – Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany; Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice; Palmovka – Ohrada – Spojovací (pouze přímým spojem přes zastávku Krejcárek); Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Sídliště Barrandov
 • autobus - ne !
 • speciální cyklobus - Dobřichovice, nádraží - Černolice (T) - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Kaple - Kytín (4 páry spojů v nepracovní dny cca duben - září)
 • autobus AE (letištní speciál) - pouze zabalené kolo, způsobilé letecké přepravy
 • lanovka - ne !
 • přívoz - pouze kapacitní omezení dané velikostí plavidla
Autor: (003280cz)-mb-150310v-150310w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.3.2010
Česká republika (vše): Stávka odborářů se nakonec nekonala. Odbory odvolaly stávku, plánovanou na čtvrtek 4. 3. 2010, všechny spoje v tento den vyjely standardně dle jízdního řádu. Další vývoj je poměrně nečitelný, takže nezbývá než situaci nadále monitorovat.
Autor: (003271cz)-mb-040310z-070310w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.3.2010
Praha (vše): Stávka pracovníků v dopravě stále hrozí. Stávka odborářů dopravy, která se měla uskutečnit v pondělí 1.3.2010 od 4:00 do 9:00 hod. bude možná přesunuta na čtvrtek 4.3.2010 ve stejném rozsahu. Situaci ještě může zvrátit Sněmovna schválením nového zákona o danění benefitů.
Autor: (003270cz)-mb-280210z-280210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.2.2010
České Budějovice (vše): Jarní prázdniny v MHD ČB. Od 22. do 26. února 2010 se bude provoz MHD řídit prázdninovými jízdními řády, z důvodu konání jarních prázdnin.
Autor: (003266cz)-mb-210210v-210210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.2.2010
Praha (vše): Pražská dopravní soutěž Pražská lítačka. Sdružení přátel Jaroslava Foglara pořádá v pátek 19. února 2010 dopravní soutěž Pražská lítačka. Účelem je projet sítí pražské sítě MHD a nasbírat nejvíce bodů dle pravidel pořadatele. Start závodu je v 16:00, konec v 19:00. Více info na www.ropid.cz
Autor: (003263cz)-mb-150210z-150210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.2.2010
Brno (vše): Brněnská dopravní soutěž Šalinění. Perpetuum - Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara pátek 19. února 2010 dopravní soutěž Šalinění. Účelem je projet sítí brněnské sítě MHD a nasbírat nejvíce bodů dle pravidel pořadatele. Start závodu je v 16:00, konec v 19:00. Více info na www.ropid.cz
Autor: (003262cz)-mb-150210z-150210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.2.2010
Ostrava (vše): Ostravská dopravní soutěž Lokalki. Severomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara pořádá v pátek 19. února 2010 dopravní soutěž Lokalki. Účelem je projet sítí ostravské sítě MHD a nasbírat nejvíce bodů dle pravidel pořadatele. Start závodu je v 16:00, konec v 19:00. Více info na www.ropid.cz
Autor: (003261cz)-mb-150210z-150210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.2.2010
Olomouc (vše): Rozsáhlé omezení olomoucké MHD. Od 14.2.2010 vstoupí v platnost rozsáhlé změny v provoz MHD v Olomouci. Omezení se týká tramvajové linky č. 1 a autobusových č. 11, 13, 15, 18, 35. Zcela zrušena pak je denní linka č. 34, noční linky 51, 52, 53 a cyklobusová č. 31.
Autor: (003253cz)-mb-050210z-060210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 6.2.2010
Praha (vše): Změny v PID 2/2010. K drobným změnám různého charakteru od 1.2.2010 (vesměs omezení provozu) došlo na linkách č. 8, 20, 24, 25, 236.
Autor: (003252cz)-mb-020210z-020210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.2.2010
Praha (vše): Politika hýbá pražskou dopravou. Nepříliš dobré zprávy se objevují v souvislosti s plánovanými dopravními změnami od března 2010, neboli drastickým omezením provozu. V periodikách se sice objevil jakýsi návrh, který však vzápětí společnost Ropid rázně dementovala. Skutečnost je však taková, že městská doprava v Praze již několik let nefunguje tak, jak má, navíc se situace každým rokem zhoršuje. K tíži Dopravního podniku je skutečnost, že ho "řídí" lidé, kteří jsou naprosto nekompetentní a jejichž opravdové úmysly nám zůstanou asi nadlouho skryty. Jednou z mála šancí, jak se řadový cestující může bránit, jsou tak řádné volby.
Autor: (003250cz)-mb-300110v-300110w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.1.2010
Brno (vše): Nové brněnské logo. Na vozech DPMB se postupně začíná objevovat nový logotyp BRNO (na červených místech bílé logo a na bílých červený, různě rozmístěný (podle typu) na předních čelech a předních částech. Na některých tramvajích i na zadním čele v bílém pásu.
Autor: (003248cz)-ts-200110z-260110w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.1.2010
Praha (vše): Zrušena bezplatná infolinka DP Praha. Z důvodu vysoké finanční náročnosti byl od 15. ledna 2010 ukončen provoz bezplatné infolinky na telefonním čísle 800 19 18 17 a tato linka byla převedena na telefonní číslo 296 19 18 17 s klasickou tarifikací.
Autor: (003243cz)-mb-250110v-250110w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 25.1.2010
Praha (vše): Sníh a led opět ubližovali. Praha opět zažila další sněhový příval, byť o mnoho menší, než ten předchozí. Problémem tentokrát byl spíše tající sníh a rampouchy, padají ze střech a okapů vysokých domů, takže hasičí se dnes vůbec nezastavili. Poplach se týkal i Masarykova nádraží v Praze, kde padající led u stejnojmenné tramvajové zastávky způsobil rozsáhlou destrukci skleněných tabulí přístřešku, takže přilehlý chodník musel být neprodleně uzavřen. Uvidíme tedy, co nám přinesou nadcházející dny, kdy meteorologové vyhrožují opětným poklesem teplot a ledovkami.
Autor: (003240cz)-mb-180110z-190110w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.1.2010
Praha (vše): Změny v PID 1/2010. Od 4.1.2010 došlo k drobným úpravám linkového vedení a dalších provozních parametrů na těchto linkách: 139, 348 (od 11.1.2010)., 358

Zrušena byla školní linka 581 (Jitřní / Černý kůň - Na Planině). Poměrně nečekaně byla zřízena nová linka č. 358 v trase Zličín - Chýně - Rudná, Hořelice.

Největší změnou, a sice od 13.1.2010 bylo spuštění provozu elektrobusové linky č. 292. Přelomová událost v pražské MHD měla sice nastat již na podzim 2009, nepodařilo se však zajistit vhodná vozidla pro provoz linky. Provoz linky je velmi specifický. Linka je v provozu každý den od cca 5:30 do 20:00 hod při intervalu 15. min.. Jsou na ní nasazovány dva elektrobusy BredaMenarinibus Zeus ev.č. 3001 a 3002 z hostivařské garáže. Autobus je v provozu vždy pouze jeden, druhý je připojen ke zdroji nabíjení v areálu Nemocnice pod Petřínem, během dne pak dochází k vystřídání.Na lince jsou 4 zastávky, a sice Nemocnice pod Petřínem, Malostranské nám., Nerudova Šporkova, přičemž zastávka Nemocnice pod Petřínem je výchozí a koncovou zároveň. Tato zastávka je zároveň umístěna uvnitř areálu, takže je zapotřebí, aby autobusům vždy zdvihl závoru příslušný vrátný. Další provozní zajímavost čeká na řidiče i cestující ve spodní pasáži ulice Tržiště, kde policejni kontrola vždy prověří vozidlo na absenci výbušnin, opodál se totiž nachází velvyslanectví Spojených států amerických.
Autor: (003238cz)-mb-180110v-020210a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.1.2010
Praha (vše): Změny v PID 12/2009. Od 13.12.2009 došlo k zásadnějším změnám různého charakteru na autobusových linkách č. 103, 111, 114, 129, 141, 151, 158, 160, 172, 185, 193, 221 - 223, 232, 240, 241, 243, 244, 249, 251, 259, 261, 265, 269, 273, 302 - 304, 308 - 311, 313, 314, 317 - 323, 325, 328, 329, 331, 333 ,335, 337, 338 - 340, 343 - 348, 350, 352, 353, 355, 356, 361 - 368, 370 - 373, 375, 377 - 381, 383, 385, 387, 390, 391, 397, 398, 401 - 407, 409 - 415, 417, 419, 420, 422, 423, 426 - 430, 433, 435, 443, 444, 446 - 449, 451, 461 - 463, 465, 469 - 473, 477, 478, 484, 488 - 492, 492, 494, 495, 604, 605, AE a železničních č. S1 - S3, S5 - S9, S20, S22, S29, R3 - R5.

Autor: (003237cz)-mb-180110v-190110w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.1.2010
Praha (vše): ROPID - organizátor sněhových závějí? Regionální organizátor pražské integrované dopravy je poněkud lhostejný k bezpečnosti a pohodlí cestujících. Jak jinak si lze vysvětlit současný stav, kdy v Praze není žádnou výjimkou, že se cestující musí do vozidla PID ze zastávkového prostoru doslova "přebrodit" sněhovými závějemi vysokými třeba 35 cm a širokými ... ani nemluvě. Na území hl. m. Prahy je situace nelichotivá, v příměstských obcích je většinou ještě horší. Má vůbec organizace Ropid patřičné "páky" na dopravce a vlastníky pozemků, aby se do budoucna nestávalo, to co nyní?
Autor: (003236cz)-mb-140110z-140110w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.1.2010
Praha (vše): Sněhová nadílka je nemilosrdná nejenom k lidem a zvířatům, ale samozřejmě i k veškeré technice. Zatímco nástupní ostrůvky se daří udržovat poměrně schůdné, horší je to u tramvajových tratí a zejména silničních komunikací nižšího stupně důležitosti. Tramvaje trápí nižší cestovní rychlost díky neodklizeným tratím a komunikacím a s tím související nepravidelnost provozu. Svízelným problémem je všudypřítomné znečišťování a zamrzání tramvajových výhybek, díky čemuž lze spatřit i tramvajové "konvoje" sestávající z velkého množství nakumulovaných souprav. Autobusům vadí zejména nepříliš dobře ošetřené silnice, individuální doprava a kamiony.
Autor: (003234cz)-mb-110110z-140110w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.1.2010
Praha vše): 124. výměnné setkání KŽC. Burza předmětů s dopravní tematikou, nověji známá jako Výměnné setkání Klubu železničních cestovatelů se uskuteční v sobotu 12.12.2009 od 7:00 do 11:00 hod. Akce se koná v kulturním salonku Masarykova nádraží v Praze (1.patro).
Autor: (003226cz)-mb-091209v-091209w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.12.2009
Praha (vše): Změny v PID 11/2009. Od 29.11.2009 došlo k zásadnějším změnám různého charakteru na linkách č. 4, 13, 16, 17, 20, 21, 25 (od 3.11 a 29.11.2009), 110, 122, 134, 151, 158, 166, 186, 195, 197, 259, 325, 376, 378, 513, 554, 603

Zrušené linky:
* 13 Smíchovské nádraží - Sídliště Barrandov
* 134 Miškovice - Českomoravská / Kavkazská
* 166 Palmovka - Teplárna Třeboradice

Nově zřízené linky:
* 158 Českomoravská - Miškovice
* 325 Nádraží Uhříněves - Čestlice
* 378 Letňany - Jenštejn,Hradní
Autor: (003222cz)-mb-031209v-031209w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.12.2009
Praha (vše): Změny v PID 10/2009. Od 5.10.2009 došlo k drobnějším změnám různého charakteru na linkách č. 109, 114, 121, 122, 137 (od 24.10.2009), 172, 193, 196 - 198, 208, 271, 376, 379, 405, 428 (od 18.10.2009), 478.
Autor: (003221cz)-mb-031209v-031209w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.12.2009
Praha (vše): Změny v PID 9/2009. Od 1.9.2009 došlo k velmi rozsáhlým změnám linkového vedení zejména v jižní části Prahy. Změny se týkají linek č. 22, 52, 57, 101, 103, 106, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 119, 121 - 124, 129, 133 - 136, 139, 142, 148, 153 - 155, 157, 160, 161, 167, 170 - 175, 177, 180 - 183, 185, 186, 190, 192 - 199, 202, 205, 208, 211 - 213, 215, 218, 222, 224, 225, 231, 232, 234, 235, 238, 241, 243 - 245, 250, 253, 256, 259 - 261, 263, 265, 267, 269, 271, 272, 277, 312, 314, 316 - 318, 320, 321, 331 - 333, 337, 339, 341, 342, 345, 347, 355, 356, 363, 364, 368, 370(od 7.9.2009), 372(od 7.9.2009), 426 - 428, 437, 441, 446, 448, 449, 451, 461 - 463, 469(od 29.9.2009), 471, 472, 489, 503, 504, 509, 554, 558, 560, 561, 564, 606, cyklobus, P6(od 19.9.2009)

Zrušené linky:
* 171 Kačerov – Sídliště Písnice
* 194 Skalka - Zentiva
* 199 Smíchovské nádraží – Sídliště Lhotka – Smíchovské nádraží
* 212 Jižní Město – Tiskařská – Jižní Město
* 234 Želivského - Habrová
* 238 Depo Hostivař - Zentiva
* 260 Jižní Město – Na Míčánkách – Jižní Město
* 272 Kačerov – Sídliště Písnice
* 277 Skalka - Opatov
* 558 Bazovského - Nádraží Veleslavín

Nově zřízené linky:
* 153 U libušského potoka - Sídl. Písnice
* 446 Mníšek pod Brdy,ZŠ - Kytín
* P6 (sezonní přívoz) Lahovičky - Nádraží Modřany

Provozně zajímavé je zejména zřízení nové tramvajové zastávka Obora Hvězda pro linky č. 22 a 57, což není tak obvyklé, aby na dosavadní trati vznikla úplně nová zastávka.
Autor: (003220cz)-mb-031209v-031209w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.12.2009
Praha (vše): Změny v PID 7/2009. Od 1.7.2009 došlo ke změnám různého charakteru na l.č. I3, 8, 15, 103, 109, 110, 121, 134, 133, 136, 140, 151, 166, 179, 185, 186, 192, 195, 202, 208, 213, 220, 260, 302, 305, 345, 351, 365, 368, 503, 511, 513, 557, 581. Nejdůležitější jsou změny konečných zastávek v Praze 9 u tramvajových linek č. 8 (Podbaba - Starý Hloubětín) a 15 (Špejchar - Vysočanská).
Autor: (003219cz)-mb-031209v-031209w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.12.2009
Praha (vše): Obnovení provozu na Letné. V úseku Špejchar – Královský letohrádek došlo k obnovení provozu tramvají, konkrrétně linek 1, 15, 26, 51, 56. V úseku Hradčanská – Prašný most pokračuje výluka. U křižovatky ulic MIlady Horákové x Svatovítská vzniká provizorní kolejová křižovatka, přičemž její zprovoznění není zatím známo.
Autor: (003217cz)-mb-021109z-021209w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.12.2009
Česká republika - Středočeský kraj (vše): Žákovské jízdné ve Středočeském kraji zdarma. Základní informace k připravovanému projektu Od 1. září roku 2009 vnikl projekt bezplatné přepravy středočeských žáků, studentů a učňů věkové kategorie od 6 do 19 let do školy a zpět na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje .
Bezplatná přepravaje poskytována žákům, studentům a učňům ve věku od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19. narozeninám) s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje navštěvující základní školu, střední školu nebo učiliště s místem výuky na území Středočeského kraje a splňující další podmínky Středočeského kraje.
Podmínky použití jsou následující: Věk žáka, studenta nebo učně od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19. narozeninám); Trvalé bydliště žáka, studenta nebo učně na území Středočeského kraje; Žák, student nebo učeň navštěvuje základní školu, střední školu nebo učiliště se sídlem nebo místem výuky na území Středočeského kraje. Hlavní město Praha je samostatný kraj. Studenti vyšších a vysokých škol nejsou do bezplatné přepravy zdarma zahrnuti. Bezplatná přeprava bude poskytována pouze z místa trvalého bydliště do místa školy nebo výuky a zpět. Trvalé bydliště a sídlo školy nebo místo výuky se nesmí nacházet v jednom územním obvodu města s vlastním systémem městské hromadné dopravy. (Města s vlastním systémem městské hromadné dopravy: Benešov,Vlašim, Beroun, Hořovice, Kladno, Slaný, Kolín, Čáslav, Kutná Hora, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Nymburk, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Příbram.) Nástupní a výstupní zastávka při bezplatné přepravě se musí nacházet na území Středočeského kraje; Přeprava zdarma bude poskytována po všechny dny v týdnu v průběhu školního roku; Nárok na bezplatnou přepravu neplatí v době celostátních prázdnin, tj. v měsíci červenci a srpnu, o podzimních, vánočních, pololetních a velikonočních prázdninách; Přeprava zdarma nebude poskytována na linkách městské autobusové dopravy, ani na příměstských linkách pro jízdy začínající a končící na území města s vlastním systémem městské autobusové dopravy (tedy v oblasti městské hromadné dopravy); Nárok na bezplatné jízdné bude žák, student nebo učeň v dopravním prostředku prokazovat Středočeským žákovským a studentským průkazem; Bezplatná přeprava bude poskytována v regionální autobusové dopravě, regionální drážní dopravě, Středočeské integrované dopravě a Pražské integrované dopravě na území Středočeského kraje pro jednotlivé jízdné i předplatné. Bezplatná přeprava nebude poskytována na dálkových linkách a ve vlacích vyšší kvality. Pro snadnější orientaci budou autobusy zajišťující přepravu zdarma označeny viditelnou cedulkou s logem Středočeského kraje a velkými písmeny ŽJ Odbavení v dopravním prostředku bude realizováno prostřednictvím jednotlivého jízdného nebo časových kupónů; Při odbavení žáků a studentů v autobusové dopravě bude vždy vydávána „evidenční jízdenka“. Při jednotlivém odbavení v drážní dopravě bude žákům a studentům vydána „úvěrová jízdenka“. Středočeský žákovský a studentský průkaz je nepřenosný a platí pouze na trasu, která je v něm zapsána. Platnost Středočeského žákovské a studentského průkazu je omezena na dobu jednoho školního roku, nebo do dne předcházejícího 19. narozeninám držitele. Středočeský žákovský a studentský průkaz: Středočeský žákovský a studentský průkaz slouží k prokázání nároku na bezplatnou přepravu za předem stanovených podmínek Středočeským krajem; Středočeský žákovský a studentský průkaz se bude vydávat na distribučních místech vybraných autobusových dopravců po území Středočeského kraje. České dráhy nebudou distribuci Středočeských žákovských a studentských průkazů zajišťovat. Za vydání Středočeského žákovského a studentského průkazu se vybírá poplatek ve výši 150 Kč; Stávající systém poskytování žákovské a studentského jízdného zůstává zachovaný a bude i nadále poskytován za stávajících podmínek definovaných výměrem Ministerstva financí ČR, který je zveřejněn v Cenovém výměru Ministerstva financí ČR. Žákovské a studentské čipové karty se nevracejí. Držitelé je mohou využívat dále jako dopravní peněženky k úhradě jízdného, na které se nevztahuje Žákovské jízdné zdarma.
Autor: (003216cz)-mb-021209v-021209w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.12.2009
Praha (vše) Stávka zaměstnanců DP Praha zažehnána. Stávka zaměstnanců DP Praha, která se měla uskutečnit v polovině listopadu 2009 se nakonec neuskutečnila. Po jednání stávkového výboru s primátorem zazněl požadavek na poskytnutí 1,9 mld Kč ze strany města na pokrytí provozních nákladu dopravce do konce roku 2009 a splnění dalších existenčních požadavků, zejména personálních, mzdových a zejména zastavení outsoucingu a dalšího "tichého" rozprodávání majetku. došlo mezi zainteresovanými stranami k dohodě.
Autor: (003209cz)-mb-091109z-301109w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.11.2009
Praha (vše): Změny v PID 6/2009. V červnu 2009 se uskutečnil "Velký dopravní třesk" na jihovýchodě Prahy a okolí, neboli došlo ke komplexní změně linkového vedení. Změny různého charakteru se dotkly linek č. 111, 221, 251, 264, 265, 266, 303, 304, 309, 311, 313, 317, 319, 324, 325, 328, 329, 332, 334, 335, 337, 339, 344, 363, 364, 366, 369, 370, 372, 382, 383, 385, 391, 397, 398, 402, 411, 414, 415, 423, 428, 444, 448, 451, 461, 463, 470, 488, 492, 496, 497, 498, 499, 605.

Zrušené linky:
* 264 Depo Hostivař – Královice
* 324 Opatov - Čestlice
* 325 Opatov - Čestlice
* 334 Budějovická - Jílové u Prahy, náměstí
* 369 Budějovická - Kamenice, Kult. dům
* 496 Škvorec, nám. - Říčany, Wolkerova
* 497 Říčany, Wolkerova – Louňovice
* 498 Říčany, Wolkerova – Doubek
* 499 Říčany, Černokostelecká – Říčany, Wolkerova

Nové linky:
* 366 Depo Hostivař - Březí, Podskalí
* 463 Strančice, žel. st. - Mirošovice

Dále proběhly dílčí změny na železničních tratích zařazených do systému PID.
Dále se udála změna dopravce z Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. na Veolia Transport Praha, s.r.o. u linek č. 326, 327, u linek č. 363, 605 pak přesně naopak.
Autor: (003208cz)-mb-301109v-301109w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.11.2009
Praha (vše): Změny v PID 5/2009. V květnu 2009 se udály změny různého charakteru na následujících linkách v PID: 163, 164, 172, 208, 244, 581. Nejviditelnější změnou je zřízení nové autobusové linky č. 263 v trase Depo Hostivař - Průmyslová OC Štěrboholy.
Autor: (003207cz)-mb-301109v-301109w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.11.2009
České Budějovice (vše): Noční provoz v ČB zatím zachován. Na základě negativních ohlasů z plánovaného zrušení nočního provozu MHD v Českých Budějovicích změnila Rada města ČB své rozhodnutí a svolila k zachování alespoň jedné noční linky v redukované podobě. Zavedení linky je podmíněno zkušebním provozem po dobu 2 měsíců a následně bude rozhodnuto, zda bude zachována či nikoliv. Jízdenky bude prodávat řidič noční linky v ceně 30,- Kč, a toto jízdné bude jednotné bez ohledu na věkové či skupinové ocenění.
Autor: (003204cz)-mb-281109z-281109w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.11.2009
Praha (vše): Inovace pražské SMS jízdenky. Od 1. 11. 2009 byl změněn způsob objednávání SMS jízdenky. Nově budou cestující kupovat SMS jízdenku zasláním SMS ve tvaru DPT na telefonní číslo 902 06. SMS jízdenka bude stát i nadále 26 Kč včetně DPH, změněna však bude cena odchozí SMS - podle příslušného tarifu konkrétního mobilního operátora. Platba za SMS jízdenku proběhne až zasláním jízdenky zpět na mobilní telefon cestujícího. Do budoucna se předpokládá rozšíření nabídky jízdného. Dosavadní číslo zůstane v platnosti po přechodnou dobu až do 31. 1. 2010.
Autor: (003203cz)-mb-281109v-281109w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 28.11.2009
Praha (vše): Masivní propouštění v DP Praha. V průběhu prosince 2009 a ledna 2010 hodlá DP Praha propustit okolo 500 stávajících zaměstnanců, přičemž selekce proběhne napříč profesemi. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků bude vyčleněno méně peněz i na údržbu strojů a zařízení, opravovavoat se budou zejména ty, u nichž hrozí nebezpečí úrazu.
Autor: (003183cz)-mb-291009v-291009w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.10.2009
Brno (vše): Proběhl MSV 2009. Ve dnech 14. - 18. 9. 2009 proběhl na brněnském Výstavišti již 51. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jedním z nejzajímavějších exponátů se stala nová nízkopodlažní tramvaj Škoda 15T, která posléze získala zlatou medaili MSV 2009.
Pro zajímavost lze uvést, že poslední tramvaj před 15T byla na tomto veletrhu vystavena před 5 lety v roce 2004, a to Satra III od Pars Nova (v předchozích letech byla na každém tomto veletrhu vystavována min. jedna tramvaj).

Přehled vystavených exponátů:
1997 - Škoda Inekon Astra
1998 - Pars DMN K2S pro DPB ev.č.7102
1999 - ČKD DS KT8D5N pro DPMB ev.č.1733; Pars DMN T3S pro DPB ev.č. 7301
2000 - Pars Nova T3P pro DPhlmP ev.č.8211; ŽOS Zvolen T3 Mod pro DPMK ev.č.359
2001 - Pars Nova K2R03-P pro DPMB ev.č.1040
2002 - Střední nízkopodlažní čl.KT8D5N (hrubá stavba) pro modernizace KT8 od Pars Nova
2003 - Pars Nova K3R pro DPMB (budoucí ev.č. 1751)
2004 - Pars Nova Satra III pro GRAS Sarajevo
2005 - 2008 nebylo vystaveno žádné vozidlo MHD
2009 - ŠT 15T For City pro DPhlmP ev.č.9200

V roce 1998 zde byla vystavena také souprava dvou vozů M1 ev.č.4107 a 4211
Na počátku 90. let 20. století zde byly vystaveny i první nízkopodlažní tramvaje domácí provenience - ČKD , dnes nechvalně proslulé vozy RT6N1 a RT6S.
Autor: (003175cz)-ts-220909z-261009v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.10.2009
Praha (vše): Bude vystaven nový Územní plán hl. m. Prahy. Od 2.11.2009 do 2.12.2009 si budou moci zájemci prohlédnout a vyjádřit se k novému Územnímu plánu hl. m. Prahy. Vystaven bude na dvou místech, a sice: 1) na adrese OUP MHMP v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 v době PO-ČT 8-18 hod. a PÁ 8-16 hod.; 2) v budově Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, (velký sál budovy A) v době PO, ÚT, ČT 8-16 hod., ST 8-17 hod., PÁ 8-15 hod.
Autor: (003171cz)-mb-201009z-231009v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.10.2009
Praha (vše): Proběhl DOD DP Praha 2009. Další Den otevřených dveří v DP Praha proběhl v sobotu 19.9.2009. Uskutečnil se jako obvykle ve třech provozovnách DP Praha, a sice ve zličínském depu, řepských garáží a střešovickém muzeu. Garáže Řepy - zde byl vystaven současný vozový park autobusů a technologická vozidla. Za zmínku stojí též služba Tisk jízdních řádů. Muzeum MHD ve Střešovicích si mohli návštěvníci prohlédnout zcela zdarma. Zajímavý byl vůz T4 ev.č. 5500 tzv. "Měsíček", který byl vystaven na nádvoří před vozovnou. Dále zde byly umístěny současné typy tramvajových vozidel. Největším lákadlem se bezesporu stala nízkopodlažní tramvajová novinka - Škoda 15T ev.č. 9200. Depo Zličín klasicky nabídlo historickou soupravu EČs ev.č. 1083, 1085, 1084, dále pak prohlídku soupravy typu 81.71M a část budoucí pětivozové historické soupravy typu 81.71 ev.č. 2504, 2429, 2213. Samozřejmě nechyběly ani pracovní vozy metra. Hasičská expozice si jako již tradičně udržela vybudovanou úroveň své expozice. Ve všech areálech samozřejmě proběhly také různé soutěže pro děti. Mezi areály byla v provozu zvláštní linka DOD v trase Zličín – Depo Zličín – Slánská – Garáž Řepy – Vypich – Vozovna Střešovice – Dejvická v cca 5 min. intervalech. Na linku byly nasazeny kloubové Karosy a Citybusy.. Dny otevřených dveří DP Praha mají svou tradici, přesto je za poslední roky vidět, že jejich úroveň značně poklesla a pravidelným návštěvníkům nemá až na výjimky co nabídnout.
Autor: (003168cz)-mb-190909z-231009v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.10.2009
Brno (vše): Soutěž s DPMB. Dopravní podnik Brno pořádá od od 16. září do 31. října 2009 soutěž o netbook, mobilní telefon či upomínkové předměty. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si pořídí roční jízdenku a tuto zaregistruje na webových stránkách dopravce.
Autor: (003166cz)-mb-091009z-091009v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.10.2009
Ostrava (vše): SMS jízdenka v Ostravě. Ostrava se konečně přidala k ostatním provozovatelům MHD v ČR a zavedla SMS jízdenky. Stalo se tak 1.10.2009. V rámci popularizace služby byla téhož dne spuštěna čtrnáctidenní soutěž o 14 mobilních telefonů Nokia 6300. Bližší info na stránkách dopravce.
Autor: (003165cz)-mb-091009z-091009v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.10.2009
Praha (vše): Dětské dny v Muzeu MHD. Ve středu 19. 8. 2009 od 9:00 do 15:00 hodin se pro děti a jejich doprovod zdarma otevře Muzeum MHD. Akce se konala již jednou, a sice 15. 7. 2009.
Autor: (003154cz)-mb-050809v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.8.2009
Praha (vše): Krátce, výstižně, srozumitelně. Dopravní podnik Praha již od počátku instruuje své cestující novou brožurkou "Výběr z přepravních podmínek Pražské integrované dopravy" s názvem "Krátce, výstižně, srozumitelně." Ta je zpracována jakousi "polopatickou teenagerovskou" mluvou, kterou snad musí pochopit každý, tedy ovšem pokud chce, a umí číst. Každopádně zajímavý počin, kterak cestujícím příblížit fungování pražské MHD.
Autor: (003150cz)-mb-180709v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.7.2009
Liberec (vše): IDOL - revoluce v dopravě v Libereckém kraji. Od 1.7.2009 byl spuštěn tarifní systém IDOL (integrovaný dopravní systém Libereckého kraje). Nyní jsou v tomto systému zařazeni následující dopravci: ČSAD Semily, ČSAD Jablonec nad Nisou, ČSAD Liberec, ČSAD Česká Lípa, DPML Liberec, České dráhy. Koordinátor dopravního systému KORID LK si od spuštění slibuje snazší orientaci cestujících ve veřejné dopravě a tím pohodlnější cestování, zároveň na jednu elektronickou jízdenku bude možno využívat vlak, autobus či tramvaj, a to pouze za jednu cenu a za stejných podmínek. Pravidelní cestující pak jistě ocení předplatné časové jízdenky, které nabízejí výrazné slevy.
Autor: (003146cz)-mb-110709z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.7.2009
České Budějovice (vše): Proběhly oslavy 100 let MHD v ČB. V sobotu 13. 6. 2009 oslavil DP České Budějovice kulatých 100 let od zahájení provozu MHD. Zájemci si mohli prohlédnout obě dopravní provozovny a svézt se historickým trolejbusem Škoda 9 Tr. Vystaveno bylo též několik historických autobusů externích majitelů. U příležitosti jubilea byla také vydána pamětní publikace, která je v prodeji od 29.6.2009.
Autor: (003145cz)-mb-130609z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.7.2009
Ostrava (vše): Rodinná jízdenka v Ostravě. DP Ostrava vyšel vstříc návštěvníkům města a umožnil cestování na 24 hodinovou jízdenku v zonách 1, 2, 3 a 4 dokonce pěti osobám, z nichž dvě mohou být starší 15-ti let. Jízdenka stojí pouhých 54,- Kč a její platnost je od 1. 7. do 31. 8. 2009 včetně pracovních dnů.
Autor: (003140cz)-mb-070709z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.7.2009
Praha (vše): Provoz na Letné částečně obnoven. Po více než roce došlo od 1.7.2009 k obnovení tramvajového provozu mezi zastávkami Sparta a obratištěm Špejchar a zároveň zkrácena trasa výlukové NAD X-1.
Autor: (003138cz)-mb-010709z-070709w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.7.2009
Praha (vše): Pražská Muzejni noc 2009. V sobotu 20.6.2009 se uskutečnil již 6. ročník povedené akce Muzejní noc. Zájemci si opět mohli prohlédnout objekty svého zájmu. Příslušná místa spojovalo 9 linek zvláštní autobusové dopravy v režii DP Praha, obdobně jako při minulých ročnících.
Autor: (003131cz)-mb-260609v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 26.6.2009
Plzeň (vše): 150 let Škody Plzeň. V sobotu 6.6.2009 byl uspořádán ve Škodě Plzeň Den otevřených dveří u příležitosti 150. výročí vzniku firmy . Zájemci se mohli podívat na spoustu zajímavých věcí, lákadlem rozhodně byla výroba nových tramvají a lokomotiv. V této souvislosti byl z Prahy až na místo vypraven zvláštní parní vlak vedený lokomotivou Albatros.
Autor: (003130cz)-mb-030609z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 24.6.2009
Praha (vše): Oslavy 35 let pražského metra proběhly. V pátek 8.5.2009 se uskutečnily oslavy jubilejních 35 let od zahájení provozu pražského metra. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí depa na Kačerově, ke kterému byli od stanice metra Kačerov odvezeni zvláštní linkou DOD (interně 775). Na linku byly nasazeny kloubové Citybusy. V depu si malí i velcí návštěvníci mohli prohlédnout soupravy typu 81.71M a M1, dále pracovní vozy, se kterými se v metru hned tak nesetkají. Jako již tradičně zde mělo stánek několik firem a jednotlivců, kteří zde nabízeli své produkty. Pro dopravní nadšence bylo asi nejzajímavější spatřit vůz typu 81.717, který již několik let vyřazen z provozu a sloužil jako zkušební pro výrobce metra. Zde na něm bylo prezentováno hydraulické zvedací zařízení - simulace vyproštění osoby z pod soupravy. V opodál stojící ohradě si nešlo nevšimnout kloubové Karosy B 741 ev.č. 6068, která od vyřazení z osobní dopravy slouží Autoškole DP. Největší lahůdkou byl ovšem provoz historické třívozové soupravy EČs ev. č. 1083 ,1084, 1085 na části trasy C. Strojvedoucí měli dobové uniformy, stejně tak i někteří výpravčí ve stanicích.
Autor: (003127cz)-mb-080509z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.5.2009
České Budějovice (bus): DP České Budějovice spouští SMS jízdenky. Od 4.5.2009 je v provozu služby Jízdenky v mobilu. Systém je obdobný jako v případě jiných měst, s tím rozdílem, že DP se rozhodl pro více možností, jak jízdenku objednat. Rozhodně potěšitelná je možnost koupit 24 hodinovou jízdenku. Podrobnosti jsou uvedeny na www stránkách dopravce.
Autor: (003126cz)-mb-040509z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.5.2009
Ostrava (vše): DP Ostrava připravuje SMS jízdenky. V blíže neurčeném termínu chce spustit dopravce DP Ostrava, stejně jako již mnohé DP před ním, službu SMS jízdenka. Bližší informace zatím nejsou známy.
Autor: (003116cz)-mb-230309z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.4.2009
České Budějovice (vše): SMS jízdenka i v Č. Budějovicích. SMS mánie dorazila i do ČB, od 4. 5. 2009 bude v MHD uznáván i tento jízdní doklad.
Autor: (003115cz)-mb-110409z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.4.2009
Olomouc (vše): S batohem na zádech už ne. Od 1. 4. 2009 je v platnosti nový olomoucký přepravní řád, který nově stanoví mj. i postih za nošení batohů v prostředcích MHD. Revizoři se snaží zpočátku situace řešit domluvou, později bude tento prohřešek stát cestujícího několik stokorun postihu.
Autor: (003113cz)-mb-110409z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.4.2009
Praha (vše): Přepravní kontrola zanedbává povinnosti. Pražstí revizoři si zdatně ulehčují život. Pokud jim cestující předloží ke kontrole OpenCard, většinou se ani nenamáhají platnost nahraného elektronického kuponu ověřit, je to pro ně příliš namáhavá práce. Vzít od cestujícího cestovní doklad, přiložit k speciální čtečce, počkat na vyhodnocení údajů a cestujícímu vrátit doklad. Pro přepravní kontrolory příliš časově náročné. Znovu se potvrzuje známá pravda, že něco nového nemusí být nutně lepší.
Autor: (003102cz)-mb-290109z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 11.3.2009
Praha (vše): Výluka Hradčanská přichází. Jako blesk z čistého nebe přichází informace o dlouhodobé výluce na Hradčanské. Výluka začne již 1.2.2009 a bude trvat až do 3. čtvrletí t.r. Zainteresované strany si tentokrát s dostatečným avízem o omezení provozu rozhodně hlavy nelámaly. Přijít s informací tohoto charakteru necelý týden před spuštěním dlouhodobé výluky asi málokdo přijme s pochopením.
Autor: (003095cz)-mb-300109z-300109v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.1.2009
Praha (vše): Otevřená karta anonymně. Od 17.12.2008 konečně započala distribuce anonymní elektronické Opencard, kterou je možno využít i k nahrání aplikace Dopravní systém, tedy kuponu na MHD.
Autor: (003082cz)-mb-171208z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.12.2008
Praha (vše): Změny v PID 1/2009. Začátek konce kvalitní MHD v Praze. Z důvodu úsporných opatření dojde od 4.1.2009 k zasádní změně v rozsahu poskytování služeb MHD v Praze. Prozatím se týká prodloužení intervalů linek A a B v neděli dopoledne a stejně tak i tramvajových linek č. 1, 3 - 5, 7 - 12, 14 - 22, 24 - 26, ted všech, které jsou v provozu o nedělích. Linku C pražského metra čeká dosti nepříjemná věc, a sice spuštění pásmového provozu v úseku Ládví - Letňany v pracovní dny cca od 6:00 do 19:30 hod. a zároveň prodloužení intervalu. Je smutné, že v době, kdy by bylo zapotřebí minimalizovat individuální dopravu, dostává MHD opět a znovu "na frak" a její úroveň má díky současnému řízení stále klesající kvalitativní úroveň.

Další změny se dotýkají linek č. 328, 331, 333, 341, 342.
Autor: (003081cz)-mb-231208z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.12.2008
Praha (vše): Změny v PID 12/2008. Rozsáhlé prosincové změny. S platností především od 14.12.2008 se uskutečnily dopravní změny zejména na východě Prahy a přilehlých oblastí ve Středočeském kraji, v souvislosti s již několik měsíců plánovaným odlehčením Černokostelecké a Kutnohorské ulice a převedením většiny MHD od stanice metra Depo Hostivař ke stanici metra Háje. To je nedobrý ukazatel, když musí MHD po krátké době od uvedení stanice Depo Hostivař do provozu, opustit své místo a přenechat dopravě individuální. Na vině je velmi silná automobilová doprava v dané oblasti. Jistou provozní zajímavostí je, že l.č. 382, která měla být také přetrasována, byla rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy pouhé 2 dny! před termínem spuštění změněna a zajíždí i nadále do terminálu Depo Hostivař

Změny:
103, 111, 112, 134, 141, 154, 160, 165, 173, 183, 195, 204, 220 - 223, 229, 232, 240, 244, 251, 259, 261, 264 - 269, 273, 302 - 304, 308 - 313, 315, 319, 320, 323 - 325, 328, 329, 331, 333, 338, 340 - 346, 348, 350, 351, 353, 355, 356, 361, 363 - 365, 367, 368, 370 - 372, 374 - 377, 379 - 385, 387, 390, 391, 393, 401 - 408, 410 - 416, 418 - 423, 426, 428, 429, 433, 438 - 440, 443, 447, 448, 451, 461, 462, 469 - 473, 477, 478, 484, 489 - 492, 494, 495, 569, 581, 605, AE, cyklobus. Linka č. 495 vznikne, naopak l.č. 229, 268, 393, 408 čeká rušení.

Změny na železnici budou následující:
011 (S1):
v úseku Praha – Úvaly pojedou vlaky CT v intervalu 30 min.

070 (S3, R3):
integrované rychlíky očíslovány na l. R3
vlaky nově budou vedeny v pravidelných intervalech a v PD v intervalu 60 min. a v SN 120 min.

090 (S4):
integrované spoje očíslovany na l. S4

091 (S4, R4):
integrované rychlíky očíslovány na l. R4

120 (S5, R5):
integrované rychlíky a spěšné vlaky očíslovány na l. R5
vlaky nově budou vedeny v pravidelných intervalech
osobní vlaky v úseku Praha - Kladno pojedou v intervalu 60 min.
spěšné vlaky a rychlíky pojedou v intervalu 60 min.

122:
posílení a zpravidelnění provozu (v souvislosti se změnami na trati 120/S5)

171 (S7):
výrazné posílení provozu
v úseku Praha - Řevnice pojedou vlaky ve špičkách PD v intervalu 15 min., v ostatních obdobích 30 min.
v úseku Praha hl. n. - Praha-Radotín pojedou vlaky v ranní špičce PD v intervalu 10 min., v odpolední 15 min., v ostatních obdobích 30 min.

173 (S6):
ve špičkách PD zkrácen interval na 30 min.

210 (S8, S80):
spoje jedoucí v úseku Praha - Dobříš přečíslována na l. S80

221 (S9, S29):
výrazné posílení provozu
v úseku Praha hl. n. - Strančice pojedou vlaky ve špičkách PD v intervalu 15 min., v ostatních obdobích 30 min.
nové spoje v úseku Praha hl. n. - Praha-Vysočany v PD v intervalu 30 min.
spoje jedoucí v úseku Praha-Vysočany - Strančice přečíslovány, resp. očíslovány na l. S29

231 (S2):
v úseku Praha - Lysá nad Labem v PD dopoledne a večer zkrácen interval ze 60 na 30 min.
výrazně zkrácena jízdní doba vlaků mezi Vysočany a Masarykovým nádražím (vlaky již nebudou muset zajíždět do Libně)

232 (S22):
integrované spoje očíslovány na l. S22
posílení provozu (v souvislosti se změnami na trati 231/S2)
Autor: (003080cz)-mb-231208v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.12.2008
Praha (vše): Změny v PID 11/2008. V listopadu 2008 došlo ke změnám různého charakteru na l.č. 133, 151, 175, 581.
Autor: (003079cz)-mb-231208v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.12.2008
Praha, Strančice, Český Brod (vše): 15 let Ropidu. V sobotu 29.11.2008 se u příležitosti 15 .výročí společnosti Ropid pořádali zvláštní jízdy motorákem M262 s vlekem a stejně tak i vozem RTO s vlekem. Železniční souprava jela několikrát za den v trase Strančice - Praha - Český Brod, autobus Škoda 706 RTO jezdil v trase Strančice - Český Brod bez zájezdu do Prahy. Vzhledem k velice nízké propagaci byla nízká i účast cestující veřejnosti.
Autor: (003076cz)-mb-271108z-291108a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.12.2008
Hradec Králové (vše): Nově v HK. Od 11.10.2008 se v Hradci Králové jezdí opět přes rekonstruované Riegrovo náměstí, vozy MHD však zde zatím nemají stanoviště, neboť stále ještě probíhá úprava přednádražního prostoru.
Autor: (003073cz)-jv-181008z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2008
Praha (vše): Razantní nástup Opencard. Od konce srpna 2008 nastal nelítostný boj zájemců o vystavení elektronické čipové karty zvané Opencard. Masivní reklamní kampaň vyburcovala většinu současných abonentů, jelikož roční občanský plnocenný kupon pro rok 2009 již vydáván nebude, předplatné bude řešeno pouze přes Opencard. Součástí mediální masáže je i finanční bonus za včasný nákup jízdenky ve výši 475,- Kč (tedy 10% ceny jízdenky. Dlouhé fronty žadatelů u předprodejních okének nejsou nikterak povzbuzující, spíše se vyplatí vážit cestu do některé z menších poboček Městské knihovny, které žádosti o vydání Opencard též přijímají. Reklamní kampaň podpořil i Kinobus, neboli z osobní dopravy vyřazený a přestavěný autobus Karosa B 732 ev.č. 5697, který do 20.9.2008 posloužil také jako sběrné místo žádostí.
Autor: (003054cz)-mb-220808z-210908v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.9.2008
Teplice (vše): DP Teplice - změna loga. Od počátku letních prázdnin se postupně objevuje nové logo Veolia na dopravních prostředcích pod dříve zavedeným logem DP Teplice.
Autor: (003051cz)-mb-070808z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 21.9.2008
Praha (tram): Historické jízdy. Ve čtvrtek 4.9.2008 pořádá DDM Praha 6 jízdy historickou tramvají. Zahájení je plánováno na 14:30, ukončení akce je v 18:00. I. trasa: Vozovna Střešovice-Letná-Palmovka-Ďáblice-Ohrada-Spojovací-Nám.Míru-Malá Strana II. trasa: Vozovna Střešovice-Malá Strana-Smíchovské nádr.-Výtoň-Nám.Míru-Václavské nám.-Vltavská
Autor: (003050cz)-mb-220808z-030908a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.9.2008
Praha (vše): Změny PID v září 2008. Od od 30.8.2008 dochází k rozsáhlým změnám v provozu PID. Změny se týkají linek. č. 7, 11, 19, 22 - 24, 101, 108, 110, 114, 133 - 135, 140, 148, 151, 152, 155, 166, 174 - 176, 179, 180, 183, 186, 195, 202, 207, 210, 220, 224, 225, 230, 233, 234, 240, 250, 259, 277, 280, 301, 302, 305, 323, 326, 327, 332, 334, 335, 345 - 347, 351, 367, 371, 375, 376, 379, 386, 387, 404, 409, 410, 416, 435, 441, 473, 492, 501 - 505, 509 - 513, 554, 556, 567, 581, 603. Z výše uvedeného výpisu jsou zcela zrušeny linky č. 23, 207, 210, 233, 280, 385. Nově pak vznikly l.č. 175, 554, 581. Nejmarkantnější je zřejmě změna všech nočních linek, která snad bude úspěšná. ,
Autor: (003049cz)-mb-220808z-030908a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 3.9.2008
Praha (vše) : Ve čtvrtek 26. června proběhla v Praze tisková konference, na které byl prezentován průběh a závěr projektu "Vstřícná a přístupná Praha – projekt na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy“ z prostředků Evropského sociálního fondu
Autor: (003044cz)-mb-260608z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.8.2008
Praha (vše): Prokletá továrna na Zličíně. Siemens následuje ČKD. Koncem července 2008 vyhlásila společnost Siemens prohlášení, kde uvádí, že je v rámci zefektivnění výroby nucena propustit celou řadu zaměstnanců a mj. ukončit výrobu dopravních prostředků v areálu Siemensu na Zličíně v Praze 5, kde až do konce 90. let minulého století vyráběl tramvaje a metro firma ČKD Tatra, později ČKD Dopravní systémy. Podle vize vedení firmy by měl být provoz ukončován až po září 2009. Zaměstnanci se pochopitelně brání, seč mohou, tak se nechme překvapit, jak celá kauza dopadne.
Autor: (003040cz)-mb-230708z-200808a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.8.2008
Hradec Králové (vše): Dopravní terminál v Hradci Králové otevřen. Ve čtvrtek 3.7.2008 byl uspořádáním Dne otevřených dveří otevřen několik desetiletí toužebně očekávaný terminál městské a příměstské dopravy. Futuristické dílo se skládá zejména z terminálu MHD a terminálu příměstské dopravy. Budovy samozřejmě obsahují vysokokapacitní čekárny s moderním vybavením, obvyklým v dnešní době. Terminál MHD má vyvedeny nápisy v červené barvě, terminál přímestské dopravy má nápisy modré. Trolejbusy se do těchto míst dostanou později. Na pozemku terminálu sice nechybí trolejové vedení, ale vzhledem k probíhající celkové rekonstrukce prostoru před nádražím ČD bude instalace trolejového vedení ještě nějakou dobu pokračovat. Oba terminály byly do běžného užívání dány 5.7.2008
Autor: (003026cz)-mb-030708z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 29.7.2008
Praha (vše): Letním městem / Summertime Transport in the City. DP Praha vydal útlou brožurku s názvem Letním městem / Summertime Transport in the City. Brožurky jsou vyvedeny v české a anglické jazykové mutaci a jsou v nich uvedeny tipy, která místa v Praze navštívit během letních prázdnin. Nejenom dopravním nadšencům pak udělá radost dárek, v podobě jednoho kuponku na volnou jízdu lanovou dráhou v pražské ZOO nebo kuponku na bezplatnou návštěvu Muzea MHD v Praze. Platnost obojích je ohraničena daty 12.6. - 7.9.2008.
Autor: (003018cz)-mb-150608v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.7.2008
Česká republika (vše): Stávka dopravců dne 24.6.2008. V úterý 24.6.2008 v době od 13:00 do 14:00 na území ČR někteří zaměstnanci dopravců celou hodinu stávkovali, někteří stávkovali pouze symbolicky nebo vůbec. Zatímco např. v Brně toho vozidla MHD mnoho neodvezla, v Praze byla stávka nejcitelněji znát u autobusů DP Praha, kde jich poměrně vysoké procento nevyjelo, narozdíl např. od tramvají, kde šlo pouze o akce několika jednotlivců a byli ihned vystřídáni, aby se systém dopravy nezhroutil.
Autor: (003008cz)-mb-240608z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.7.2008
Praha (vše): Pražská muzejní noc 2008. Ve večerních hodinách dne 14.6.2008 proběhl již 5. ročník Muzejní noci. Dopravu opět zajišťoval DP Praha devíti zvláštními autobusovými linkami a navíc byl prodloužen provoz metra do 1:30 hod. následujícího dne. Účast návštěvníků byla opět o něco vyšší, než při minulých ročnících. Šestý ročník pražské Muzejní noci se uskuteční 20.6.2009.
Autor: (003007cz)-mb-140608z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.7.2008
Brno (vše): Brněnská muzejní noc 2008. Ve večerních hodinách dne 24.5.2008 proběhl již několikátý ročník Muzejní noci. Dopravu opět zajišťoval DP Brno.
Autor: (003006cz)-mb-240508z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.7.2008
Brno (vše): Přehled z výstavy Autotec 2008. U příležitosti brněnského Autotecu byly vystaveny tyto vozy:
 1. Světovou premieru měl trolejbus továrního označení TN12A výrobce SOR Libchavy. Od téhož výrobce byl ke spatření druhý autobusový kloubový prototyp NB-18 a plynový BNG 12.
 2. Solaris vystavoval kloubovou SU 18 určenou PMDP již označenou ev.č.525. Dále bude při výrobě trolejbusů spolupracovat také se Škodou Electric. Zatím má DP Pardubice objednnány 4 vozy SU 15 s výzbrojí ŠE (u Škody bude označen typem 28Tr).
 3. TEDOM vystavoval 3 autobusy, a sice: Tedom C 12 D, Tedom L 12 G Low Entry znojemské spol. Psota a Tedom C 12 G s novým designem.
 4. Iveco (Karosa) prezentovala mj. tříosý Arway 15M a třídveřovou verzi Crossway LE.
 5. Mercedes vystavoval městské Conecto spol. BORS Břeclav.
Po výstavišti přepravovaly návštěvníky 3 zajímavé autobusy - Crosway LE, Citelis CNG ČSAD Havířov a Scania OmniCity s pohonem na ethanol.
Autor: (003002cz)-ts-110608v, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.7.2008
Ústí nad Labem (vše): SMS jízdenka zahajuje v ÚNL. Od 1.7.2008 zahajuje provoz ve městě na Labi SMS jízdenka, jejíž provoz byl cestujícími mimořádně kladně přijat v pražské MHD, která se tak stala průkopníkem tohoto systému v ČR v oblasti MHD.
Autor: (003001cz)-mb-250608z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.6.2008
Praha (vše): V pražském Muzeu MHD napilno. V současnosti v depozitáři Muzea MHD ve Střešovicích probíhá celková oprava dvou muzejních exponátů, a sice trolejbusu Tatra T400, jehož oprava se mílovými kroky blíží do finiše a dále předválečného autobusu Škoda 506 N, jehož oprava je teprve na počátku. V hostivařských dílnách pak jsou v opravě další dva nekolejové exponáty, a sice Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO.
V části vozovny Střešovice probíhá rekonstrukce motorového a vlečného vozu, které budou používány pro komerční jízdy.
Autor: (003000cz)-mb-150608z-050708a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.6.2008
Praha (vše): Nové logo ROPIDU na jízdních řádech. Na zastávkových jízdních řádech s platností od května 2008, přibylo nové grafické logo Ropidu, které se postupně začíná zviditelňovat.
Autor: (002981cz)-mb-060508z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.5.2008

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru