31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ25. 10. 1999 90 let MHD v Jihlavě

Historie:

Na základě požadavků městské rady byla v roce 1904 schválena výstavba pouliční dráhy v Jihlavě. Výstavby tramvajové tratě na rozchodu 1000 mm se ujala firma Leo Arnoldi z Vídně. Souběžně byly objednány vozy, elektrárenské agregáty a stavba vozovny.

V polovině roku 1909 proběhla 1. zkušební jízda, 21. 8. 1909 byla úspěšně vykonána technicko-policejní zkouška, čímž mohl být zahájen pravidelný provoz.

Oficiální zahájení provozu se uskutečnilo dopoledne 26. 8. 1909 za účasti čelných představitelů města a samozřejmě přihlížejícího obecenstva. Délka jediné tratě byla celkem 2,7 km.

Od počátku, až do ukončení provozu tramvajové dráhy, nebylo realizováno zamýšlené prodloužení tratě do Bedřichova, pouze se uskutečnila stavba vlečky k poštovnímu úřadu a několika kusých kolejí pro manipulační účely. Po celou dobu existence elektrické dráhy se jezdilo v úseku Hlavní náměstí (dnes Masarykovo náměstí) - Severozápadní nádraží (Hlavní nádraží).

Válečná léta se negativně podepsala na technickém stavu tramvají a tratí. Záhy po válce bylo rozhodnuto zrušit tramvaje a nahradit je trolejbusy.

Vozový park se těsně před zrušením skládal z 5 motorových vozů ev. č. 1 - 5, 2 vlečných ev. č. 1a, 1b a poštovního vlečného vozu 1c.14. 7. 1947 byla zastavena doprava na části trati v úseku: Hlavní nádraží - Jatky, z důvodu výstavby trolejbusové tratě. Náhradní dopravu na zrušené trati obstaral prozatím autobus. Definitivně poslední tramvaj dojezdila 12. listopadu 1948.

V roce 1946 byly objednáno 6 trolejbusů typového označení Vetra/ČKD. Zahájení provozu trolejbusů, které se se uskutečnilo 19. prosince 1948, předcházely technicko bezpečnostní zkoušky o několik dnů dříve. Výrobce však stihl do zahájení provozu dodat pouze 4 trolejbusy, zbývající 2 byly dodány později.

V průběhu několika desetiletí se trolejbusová síť rozrostla až na současných cca 14 km tratí. Trolejbus dostal také silného konkurenta v podobě autobusu, ale trend rušení trolejbusových provozů v 70. letech se zde neprojevil tak naplno.

Oslavy:

Oslavy 90 let MHD se uskutečnily v sobotu 11. září 1999.Již od časných ranních hodin byly autobusy i trolejbusy odstaveny poblíže zastávky Masarykovo nám., horní. U příležitosti byla vydána pamětní jízdenka, jež evokovala staré jízdenky, které se kdysi v Jihlavě používaly.

V 9:00 začaly oslavy oficiálně. Zájemci si mohli prohlédnout, vyfotografovat nebo nafilmovat jakékoliv vozidlo zvenku i zevnitř.

Seznam vystavených vozidel na Masarykově náměstí
Typ: Evid. číslo Majitel Poznámka
Škoda 7 Tr 31 TM Brno historický trolejbus
Škoda 8 Tr 494 DP Praha historický trolejbus
Škoda 9 Tr 358 DP Pardubice historický trolejbus
Škoda 9 Tr 4 L. Bohuňovský historický trolejbus, pův. M. Lázně ev. č. 28, nyní jihlavský nátěr
Škoda 14 TrM 46 DP Jihlava trolejbus
Škoda 706 RO 22 TM Brno historický autobus
Škoda 706 RTO 4881 DP Praha historický autobus


V trolejbusu ev. č. 46 byly instalována výstavka z historie i současnosti jihlavské MHD. Návštěvníci si zde též mohli zakoupit různé fotografie, modely autobusů či trolejbusů, propagační materiály nebo pohlednice.

Zaujal mne dialog mladé ženy s řidičem autobusu RO.

"Na co to jezdí?" ptá se žena.

"Na naftu!" odpovídá řidič.

"A to se od té doby nezměnilo?" znovu žena.

"Ne!" uzavírá debatu řidič.


Úderem desáté hodiny začaly historické autobusy i trolejbusy vozit své cestující zdarma po Jihlavě. Autobusy po okruhu: Masarykovo náměstí - Březinova ulice - Okružní ulice - Masarykovo náměstí a trolejbusy většinou z Masarykova náměstí k vozovně, přes Masarykovo nám. k vlakovému nádraží a zpět.

Některým vozidlům jízdy evidentně nesvědčily. Např. pražský vůz Škoda 8 Tr měl během dne několik závad zejména na elektrovýzbroji.

Trolejbusem se cestující mohli svézt k vozovně DP, kterou si mohli prohlédnout a kde dostali odborný výklad, pojednávající o fungování vozovny, tak aby si běžný návštěvník udělal obrázek o tom, co je vše zapotřebí vykonat, aby byl spokojen s kvalitou služeb, které poskytuje dopravní podnik.

Ke shlédnutí byla mycí linka, stanice STK a nová hala trolejbusů, která skrývá ve svých útrobách stanoviště lehké a těžké údržby. Na nádvoří se nacházely vystavené vozy - autobusy Karosa LC 735, B 732 ev. č. 316, Chavdar, nízkopodlažní trolejbus Škoda 21 Tr ev. č. 49 a technická vozidla, v podání trolejové věže Liaz 706 s přívěsem a také nezmara z éry NDR - Multicar M 25.

Jihlavští se mohli také pochlubit novou čerpací stanicí veškerých kapalných médií, které je nutno kontrolovat při zátahu vozidla. U jednoho stojanu tak může řidič načerpat naftu, motorový nebo hydraulický olej či chladící kapalinu na bázi Fridexu. Každý řidič má svou osobní kartu, která mu umožní doplnit kapalná média do vozidla. Veškeré čerpání eviduje počítač a monitoruje kamerový systém, takže by mělo být zamezeno nežádoucím únikům. Stanice vyhovuje nejnovějším ekologickým normám.

DP Jihlava používá už 2 roky ekologickou bionaftu. Ekologický i finanční přínos je v tomto případě velmi značný. Bionafta má i své nevýhody, v nutnosti větší péče o palivový systém autobusů, ale po vyřešení těchto problémů jsou s ní jihlavští nadmíru spokojeni.

Dopravní podnik v současnosti vlastní 29 trolejbusů a 24 autobusů určených pro městskou dopravu, s nimiž jezdí 90 řidičů. Většina vozidel jezdí za hranicí životnosti. V souvislosti s plánovaným otevřením nové trolejbusové trati do Horního Kosova, byly dodány 2 trolejbusy Škoda 21 Tr a do konce roku snad další dva. Autobusový vozový park byl naposledy obnoven v roce 1992 nákupem 5 vozů Karosa B 732. Nejstarší autobus byl vyroben v roce 1982 a jelikož DP Jihlava nemá finanční prostředky na nákup nových, probíhají ve Zlineru Zlín generální opravy nejstarších jihlavských autobusů. 

Jihlavští dopraváci hlavy rozhodně nevěší, vědí totiž, že do budoucna se situaci zcela jistě o hodně zlepší. Popřejme jim tedy, aby za 10 let, až budou slavit kulaté jubileum, mohli v kvalitě poskytovaných služeb směle konkurovat ostatním dopravním podnikům.

© M. Babický 1999
Autor: mb110999z-241099v-160400a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 25.10.1999
Praha (bus): Pražské Ikarusy nikdo nechce. Když 1. 7. 1999 dojezdil v Praze poslední Ikarus, sliboval dopravní podnik odprodej všech vyřazených Ikarusů na Slovensko. Z kontraktu nakonec sešlo a není vyloučeno, že se pražské Ikarusy dožijí roku 2000 (byť nejezdící).
Autor: (mb999143)-mb-221099z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 23.10.1999
Praha (bus): Tahač Volvo FH12 na opravě. Kačerovský tahač Volvo 22. října 1999 odjel na drobnou opravu jeřábového mechanismu do Benešovských strojíren v Benešově.
Autor: (mb999142)-mb-221099z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 22.10.1999
Praha (metro): Výluka zkušební koleje depa Kačerov. Zkušební kolej depa Kačerov, v úseku depo Kačerov - nádraží Praha, Krč nyní prochází rekonstrukcí. Vyměněno bude štěrkové lože a pravděpodobně i koleje.
Autor: (mb999141)-mb-221099z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 22.10.1999
Praha (bus): Vozy řady 57xx na GO. V uplynulém období byly provedeny, nebo probíhají GO u těchto autobusů typu Karosa B 732: 5701, 5792 a 5787. U posledně jmenovaného jde o vcelku neočekávanou akci, neboť byl původně schválen k vyřazení.
Autor: (mb999140)-pb-191099z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 21.10.1999
Praha (bus): Kloubáky na linkách 107 a 136. Od pondělí 18. října jsou na linky č. 107 a 136 vypravovány kloubové vozy. Mnohdy je vypravenost kloubových vozů na hranici existence, v tuto chvíli by se nám velmi hodily již vyřazené Ikarusy.
Autor: (mb999139)-mb-181099, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 21.10.1999
Praha (tram): Nehoda vozů T6A5 v Motole. V úterý 19. října 1999 došlo v 15:05 za tramvajovou zastávkou Motol k težké nehodě. Souprava vozů T6A5 ev. č. 8749, 8750 na lince 9, pořadí 26, narazila zezadu do soupravy vozů T6A5 ev.č. 8745, 8746, která jela též na lince č. 9, pořadí 25. Obě soupravy deponuje vozovna Žižkov, po nehodě zůstaly odstaveny ve vozovně Motol. Bylo zraněno několik cestujících a vozy ev. č. 8745 a 8750 byly značně poškozeny. Operativně byla nasazena v dotčeném úseku náhradní autobusová doprava.
Autor: (mb999138)-rs-pb-191099z-20109, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 21.10.1999
Praha (bus): Další Citybusy dovezeny z Karosy. 19. 10. 1999 byly dovezeny z Karosy Vysoké Mýto další nízkopodlažní autobusy Citybus. Kačerovské garáže obdržely 3 vozy ev. č. 3224-3226 a garáže Řepy 4 vozy ev. č. 3243-3246. Do konce tohoto roku zbývá dostane DP Praha ještě 13 těchto autobusů. Příští rok budou pravděpodobně následovat ještě rozsáhlejší dodávky, hovoří se o 100 až 150 kusech, ale zatím je vše ve hvězdách.
Autor: (mb999137)-mb-201099z-211099a, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 21.10.1999
Praha (bus): Rozdíly v GO vozů B 732. Odlišnosti ve vybavení vozů po GO přibývají. Hostivařský vůz B 732 ev. č. 5510 má nyní celé prosklené dveře (viz. 5415) a klíčovský B 732 ev. č. 5703 má snížený kryt podběhů kol.
Autor: (mb999136)-mb-290999z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Karosa B 741 ev. č. 6013 není vyřazena! Přední díl ev. č. 6013 bude spojen se zadním dílem vozu 6014 a po provedení generální opravy, která má být hotova do jednoho měsíce, bude opět zařazena do provozu.
Autor: (mb999135)mš-111099z-pb151099a, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Další CVR Mogul. V uplynulém období byly zhotoveny CVR fy. Mogul (provedení typu II.) na vozech ev. č. 7324 (B 931) a 7040 (B 731).
Autor: (mb999134)-pb-071099z-151099a, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Další GO autobusů u DP Praha. V uplynulém období byly provedeny tyto GO: ev.č. 5685, 5769, 5777 a 5797. Všechny vozy jsou typu Karosa B 732.
Autor: (mb999133)pb-021099z-151099a, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Ostrava (vše): DOD DP Ostrava. Dne 6. 11. 1999 se uskuteční Den otevřených dveří v dilnách DP v Ostravě-Martinově .
Autor: (mb999132)-maši-141099z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Další Citybusy v Řepích. Vozy DP Praha mají evidenční čísla: 3239, 3240, 3241, 3242 a SPZ: AKA 31-53, 31-55, 31-81 a 31-56, v uvedeném pořadí.
Autor: (mb999131)pb-091099z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Další vozy B 931E ve Vršovicích. Vršovické garáže obdržely další dodávky vozů typu B 931E. Jedná se o ev. č. 7480 - 7486.
Autor: (mb999130)-mb-071099z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Převod B 741 ev. č. 6097. Do hostivařské garáže byla z Klíčova převedena 1 kloubová Karosa ev. č. 6097, náhradou za odstavenou 6013.
Autor: (mb999129)-pb-071099z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Výřady dejvických vozů. V uplynulém období byly vyřazeny vozy B 732 těchto ev. č.: 5600, 5683, 5684, 5687 a 5688 (vše garáže Dejvice).
Autor: (mb999128)-pb-151099v, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (bus): Dodány Karosy ev. č. 7477, 7478. Klíčovské garáže obdržely 2 nové vozy typu Karosa B 931E, ev. č. 7477 a 7478.
Autor: (mb999127)-pb-071099z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 18.10.1999
Praha (metro): Otevřena stanice Hloubětín. V neděli 17. 10. 1999 byla otevřena stanice metra Hloubětín. Po roce tak dostávají obyvatelé Prahy 9 dárek v podobě kvalitnější městské dopravy. V této souvislosti se od pondělí 18. 10. 1999 mění linkové vedení povrchové MHD.
Autor: (mb999126)-mb-181099v, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1980 - 1985

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1980

31. 5. Moc se nám to líbilo. Děkuji. (Tom)

Vokovice 1981

30. 5. Vaše výstava starých tramvají se nám velice líbila. Můj synek alespoň poznal, jak se dříve jezdilo. Jenom by snad mělo být u exponátů více údajů, nebo odborný průvodce, který by leccos vysvětlil, co by nás zajímalo. Ale i tak "vřelé díky"! (Maršal Miroslav?)

Jo, kde jsou ty doby kdy jezdila jedenáctka ze Strašnic do Liboce. To už se nevrátí.(Eva Jadová?)

Tato hodnotná výstava by potřebovala důstojný stálý stánek. Byla by jistě hojně navštěvovaná ! Bylo by i zajímavé, vytisknout katalog s barevnými fotografiemi. Brno vydalo kdysi soubor pohlednic. (Jar. Klimša, Veteran Car Club Praha)

31. 5. Tyto výstavy jsou velmi užitečné a měly by se pravidelně opakovat. Doporučuji přes Čedok organizovat i návštěvy cizinců (ing. Dočkal, UOS Dějiny dopravy ČSVTS)

Vřelý dík Dopravním podnikům za tuto velkoryse pojatou sbírku historických vozidel. Je jen škoda, že není možno zřídit stálou veřejně přístupnou expozici starých tramvají a že je není možné předvést v chodu. (ing. Mahel, Kroužek přátel městské dopravy dopravy Praha)

Kdyby takový zase jezdily...(Mojžíšková ? Zdeňka, Jana)

Náš sen - tramvaj bez dveří. /Skokana když ještě žije, ujímá se policie/. (PODPIS NEČITELNÝ)

Ke koňce vystavujte i koně!(PODPIS NEČITELNÝ)

Vokovice 1982

29. 5. Moc pěkně udržované, je s tím také třeba alespoň jednou za rok vyjet do ulic Prahy, naposledy tomu tak bylo bohužel již v roce 1974. (ing. Václav Dakl, Praha 9, Jablonecká 702)

K tý osmašedesátce by to potřebovalo koně.(Aleš Karlovský, KPMD Praha 232)

Děkuji fandům, že to dokáží zachovat. Snad by mohly některé vozy jezdit po Malé Straně až bude trasa B metra /Národní, Staroměstské aj. stanice byly účelně propojeny při zachování koloritu centra města/.(PODPIS NEČITELNÝ)

Skvělé! Díky s. Kyselovi. (Pecková DPED)

Velmi pěkná výstava, která svědčí o velmi vyspělé úrovni naší dopravy! Škoda, že dnes nedržíme tradici. Doba kdy tramvaj přijela do 5 minut a jelo se v Praze na jeden lístek je dávno pryč. Dnes musíme čekat půl hodiny než se dočkáme tramvaje. Snad si vezmeme z dřívějších dob příklad. (ing. Černý)

Autor nátěru vozu 6102 by měl navštívit kursy estetiky. Vůz vypadá jak pojízdná katovna. (PODPIS NEČITELNÝ)

Možná by se vyplatilo dělat v turistické sezóně v neděli a v sobotu pro návštěvníky prahy, cizince a obdivovatele historických vozidel jízdy po nějakém malém okruhu v Praze. Třeba N. Divadlo, Nám. Krasnoarmějců, Klárov, Malost. nám., Újezd a N. Divadlo. Mohlo by být použito i stylových uniforem, starších lísdků (60. léta) a jízdné třeba 5,- či 10,- Kčs. (PODPIS NEČITELNÝ)

30. 5. U tramvaje s koňské dráhy by mohli být koně (Hexnerová)

Na trati č. 5 Hlubočepy - Hloubětín asi někdy kolem roku 1958 jezdily dva spřažené mot. vozy - /snad typ Krasin/ říkalo se jim sestry Blažkovy. (PODPIS NEČITELNÝ)

Proč tu není pohřební tramvaj z první světové války (Procházka?)

Děkuji všem, kteří pro nás uchovávají nestárnoucí "elinky". (PODPIS NEČITELNÝ, PV- 134 A/ ČSA)

Výstava jest velice zajímavá a poučná. Pro příští výstavu doporučuji vydání menšího katalogu. Výstavu pořádat častěji? Jinak organizátorům patří srdečný dík. (poslanec ONV Praha 9, PODPIS NEČITELNÝ)

Byl jsem velmi spokojen. Rád bych na výtavě viděl tramvaj roku 1997.(Matouš Koliha)

Výstava se mi velmi líbila až na naolejované podlahy, protože jsem si o ně umazala kalhoty. (Jana Kolihová)

Děkujeme za výstavu, která připomíná dřívější dobu v provozu MHD. (P. Matějček, DP-Autobusy)

Výstava je velmi dobře organizovaná, poučná, ale nová barevná úprava vozu č. 6102 je nezvyklá, ale chybí na tomto voze kulatý znak Prahy. Písmena "dp" lze zaměňovat s - DŘEVOPODNIKEM, DOMÁCÍMI POTŘEBAMI, mnoho návštěvníků pod tím vidí zkratku, cituji DO PRDELE a já jim dávám za pravdu. (Miloš Rys, depo Vokovice)

Vokovice 1983

28. 5. Vřelé díky p. Kyselovi za jeho úsilí při udržování a renovaci tramvají.(ANONYM)

Škoda, že některá některá nejezdí, chtěl bych si zase "vyskočit"!(PODPIS NEČITELNÝ)

Někdy neuškodí vzpomenout, jak šel vývoj techniky. Jak začínali otcové a dědové. Jaké bylo cestování tramvají, vlakem či parolodí. Líbí se mi, jak jsou zde historické vozy udržovány a jak se o ně pečuje. Kéž by se toho dočkaly i historické parní lokomotivy.(Martin Majner)

Narodila jsem se v Praze 17. I. 1907. Kromě "koňky" ve které jezdili moji rodiče, jezdila jsem ve všech zde vystavených modelech vozů. Přiznávám, že jsem již na některé zapoměla. Velmi mě to potěšilo, jako vzpomínka na mé mládí. Přiznávám, že jako studentka jsem i ráda naskakovala, ale z bezpeč. důvodů, jen do vlečňáků. Díky za pěkné pobavení. (J. Žáková, Praha 6)

29. 5. Mám hlubokou úctu k těm, kteří udržují tyto kouzelné památky městské hromadné dopravy v bezvadném stavu. Vážím si i těch, kteří tyto výstavy podporují a umožňují. Velmi pečlivě registruji a také dokumentuji veškeré zlepšení a zdokonalení exponátů.Tyto výstavy jsou hlavně velkým vzrušením pro děti. Ale já, jako letitý ctiltel kolejové dopravy si myslím, že výstavy jsou každý rok stejné. Vím, že exponáty muzea DP nelze rozšiřovat. Myslím si však, že by se při této příležitosti mohly ukázat i jiné stroje DP, které jsou třeba velmi kuriózní. Mám na mysli třeba černou tramvaj na mazání trolejového vedení, zametací vůz, brousící vůz atd. K vyfotografování těchto věcí mi nedopomohlo ani několikaleté členství v Kroužku hromadné městaké dopravy! Tak by podle mého názoru došlo ke zpestření výstavy, která se, jak vidím každoročně těší pozornosti i návštěvníků ze zahraničí. (ing. Václav Hásek, Praha 2, Čerchovská 6 ?)

Srdečné díky za odvahu, se kterou dovolujete dětem, aby si exponáty vyzkoušely na vlastní kůži. Ostatně i já jsem si rád prohlédl vůz, ve kterém jsem před dvaceti lety "působil jako student-brigádník. (Čepelák, sl. č. 70825)

Krásná výstava, vozy ve výborném stavu, zážitek pro každého. Měla by být vícekrát do roka přístupná, hodilo by se vydání informační brožurky s podrobnými daty o vozech, dále pohlednice, příp. diapositivy. (ing. Miloš Zahradníček, Tramklub Brno)

Děkujeme za mimořádný zážitek všem kdo se o realizaci této myšlenky zasluhují. Otázka: dočkáme se v Praze "turistické trati" starých vozů? viz. San Francisco Cable Car. (Doc. Chytil, ČSAV Praha,Na sypčině 9, Praha 4 - Podolí, 147 00, tel: 42 18 22)

Vokovice 1984

26. 5. Výstava se mi velmi líbila. Byl jsem zde na pozvání s. Kysely L. z vozovny Vokovice. Byl jsem výstavou nadšen a jako člověk jehož koníčkem jsou tramvaje se na příští výstavu určitě přijedu podívat. Děkuji za hezký zážitek(Ostrý Vít, Drahanovice)

Velice potěší, když se setkáme s prací lidí, kteří z fandovství uchovávají práci a výrobky pro příští generace zvláště, když se podílíme na konstrukci tramvají nových. (Vr. Matouš?, ČKD Tatra Smíchov)

27. 5. 12:10 Jsme tu již od 10:05 a moc se nám tu líbily exponáty a v některých jsem sám kdysi jezdil - akorát nám tu chybí třeba trolejbus nebo poslední typ 3 článkové tramvaje budoucích let. Jinak poděkování organizátorům za originální podávání jízdenek u vchodu.Děkujeme. (PODPIS NEČITELNÝ)

Za rok nashledanou. (Techlová?)

Vokovice 1985

25. 5. Pro starší spoluobčany hezká vzpomínka, pro ty mladší krásný zážitek a pro děti doslova eldorádo. Doporučujeme pokračovat v tradici této výstavy! (Pivodovi - Praha 6)

26. 5. Chodím jednou do roka na MDD se svým synem na vaši výstavu, která se nám oběma vždy líbí, ale postrádám vydání katalogu, nebo vydání pohlednic v sadě (presfoto), které by si každý rád zakoupil. Teď o Spartakiádě, by se jistě propagace vaší práce a ojedinělé techn. výstavy byla i vám finančně prospěšná pro další údržbu historických vozů. (Potůčková)

Vynikající! (R. Bílek, 12 let)

Jsem všemi deseti pro zřízení alespoň 1 či 2 rekreačních linek v historickém centru Prahy /Malá Strana, Staré Město, Hradčany, Nár. Třída/. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je pěkná - přehledná, ale chybí nám tu i poslední typy vozů KT-8D5 tříčlánková princezna, která teprve nastoupí svoji dráhu po naší Praze. Trolejbus je jenom jeden - byl ještě starší typ. Jinak moc děkujeme a překvapuje nás, že je výstava - zadarmo - vždyť údržba tramvají taky něco stojí (PODPIS NEČITELNÝ)

Pokud žije svědek s KR 1945, který byl u barikády naproti vozovny sestavené ze 3 plecháčů a lidických kamenů ať se přihlásí na telefonu 36 17 19 k podání svědectví pro regionální dějiny. (za 92 ZO ČSPB, PODPIS NEČITELNÝ)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1986 - 1990.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1986

31. 5. Velmi dobrý nápad a propagace tr. dopravy. (Nydele, roz. 1905)

1. 6. Ďakujem veľmi pekne! Vážim si starostlivosti o technické pamiatky našej dopravnej éry. Všetko najlepšie! (K. Závodová, Praha - Bratislava)

Škoda, že tato výstavka tramvají nemůže nemůže být spojena se společnou výstavkou historických "šalin" v brněnském skanzenu v Líšni. Stálo by to určitě za to. (PODPIS NEČITELNÝ)

Vokovice 1987

30. 5.Plzeňáci zdraví pražské tramvajáky! Bylo to moc pěkné, škoda, že nebylo něco pojízdné (Milena Bláhová)

Zavzpomínal jsem si. Chyběl mě tu u některého staršího vozu originální Křižíkův regulátor (tzv. "prskavka") pak "dvojče" co jezdilo na tr. č. 5. (Mišák, sl. č. 3956)

Výstava mě moc libila líbila se mi i tramvaj KT8D5, 6149, 5001, 6002, ajiné těším se na příští výstavu. Zítra 31. 5. 1987 zítra přijdů (Petr Charvát)

Nejvíce jse mi líbyla pojízdná plinová komora KD-8 (ANONYM)

31. 5. Každoročně se těším na poslední květnový víkend a Den dopraváků, kdy je možnost shlédnout tyto překrásné tramvaje. Tramvaj KT8D5, ač je nejmladší a nejmodernější, se mezi těmi krásnými starými tramvajemi ztrácí jako chudý příbuzný. Za rok přijdu zas. (Jan Syblík?)

Moc se mi líbila 13 pro amsterodam (Martin Bouska)

Vyřiďte autobusákům, aby schovali ŠM 11! (Vít Náměstek)

Vokovice 1988

28. 5. Hezká výstava. Dík za ní. Jen mi trochu vadil na voze z roku 1923 nápis propagující Darex. Nevím zda v té době něco podobného existovalo. A pak podle mé paměti tramvaje ze třicátých let měly číslice modré na bílém skleněném podkladě, večer a v noci číslo svítilo. Plechové masky z vyříznutými čísly zavedli spolu se zatemněním Němci. (Václav Králíček, Viklefova 18, Praha 3)

Výstava je hezká, ale řekl bych, že úroveň magnetofonové nahrávky v náborovém středisku je vhodná spíše do pomocné školy než jako vhodný náborový prostředek. Lidé se zastavují a "baví se"... (Mikulík, sl. č. 66575)

Obdivuhodné dílo několika jednotlivců pod hlavičkou podnikového muzea nemá v tomto státě obdoby. Díky! (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava se mi velmi líbila. Jenom nechápem proč byla vybrána ŠM. Myslím, že by vhodnější bylo vybrat Š 706 RTO. (L. Chmelková)

Dlouhou dobu se zůčastnil, této vysoce kulturního zážitku. Pokračujte!! (KŠP KSČ ÚV, PODPIS NEČITELNÝ)

Děkujeme za výstavu! Je prima! skoro na všechny vozy se pamatuji, narodila jsem se r. 1902. Škoda, že nejezdí ten vůz bez oken adveří v letě (Třísková)

Můj otec, který byl přes 25 let pracovníkem v této vozovně, by měl stejnou radost z vašeho dobrého nápadu a skvělé propagační akce jako já a moji synové. Děkujeme! (Jiří Pelikán)

Moc pěkné. Bude trolejbus v Praze? (Lukeš)

Výstava tramvají a prostředků MHD je hezká, ovšem je škoda, že některé vozy /s pantografy/ nejezdí o svátcích pro návštěvníky Prahy po nějaké méně provozované lince, tak jako je to v ostatních Dopravních podnikách v Evropě. Jinak děláte věc hezkou a záslužnou. Děkujeme. (rodina Kobíkova z Ústí nad Labem)

Škoda, že v ČSR není žádné muzeum MHD kolejových i nekolejových vozidel, ale "muzeum živé" = které by mělo vl. okruh a nebo mělo možnost /o SO a NE, STSV/ nechat "vozy provětrat" a - zároveň v nich "povozit lidi"! Zvl. jízdné, dobové uniformy i nějaký ten "arab" by se jistě našel a - byla by "turistická atrakce", jakou by hned tak jinde neměli! /a vydělávala by si sebe - dočká se ČSSR?/ Nebo až "bude schváleno shora NOVÉ MYŠLENÍ"? (Míla Voltr, Kladno)

29. 5. Zadrátováním vchodů do vozů se vám podařilo udělat z kdysi živé a veselé výstavy druhý vokovický hřbitov. Je to škoda, protože pro děti zejména byla výstava velmi přitažlivá. Myslím, že by nikdo nelitoval vstupné 1 Kčs na vaší režii a úklid po návštěvnících /1 za rok/. To snad by nebyl takový problém (V. Bechyně)

Diese Ausstellung zeigt die Vielfalt der Prager Straßenbahn. Der Wunsch nach einer dauerenden Ausstellung Kann nur begrüßt werden und möge bald in Erfüllung gehen. Eine öhnliche Ausstellung gibt es schon in anderen europäischen Städten. Diese Ausstellung hat nir sehr gut gefallen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und viele Besucher. (Wolfgang Golzel?, Lipsko, NDR)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1991 - 1995.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1991

18. 5. Moc si přeji aby se tramvajové trasy i linky rozrůstali a jezdili již T6A5. Výstava se mi moc líbila. (Tomáš Hanzlík)

Ostudné vstupné 10 Kčs! Pro malé děti se rovněž platí! To je ale ostuda. Exponáty zamřížované! Takhle si více nevyděláte i přes zdražení dopravy o 300 % a úředníky a byrokraty stejně nezaplatíte. (V. Mohorita?)

19. 5. Před první válkou světovou jezdil můj děda František Dubský s koňkou. Když se měl naučit řídit elektrické vozy raději odkoupil koně od dopravních podniků a začal povozničit. Výstava je velice pěkně uspořádána. Děkujeme (T. a A. Bžorkovi?)

Výstava je pěkná, ovšem vstupné pro dospělé se mi zdá příliš vysoké, vzhledem k tomu, že jsou tu vesměs pouze jako doprovod dětí. (PODPIS NEČITELNÝ)

1. 6. To byste mohli jíst kobylí vejce při tak vysokém vstupném - to by se dřív stát nemohlo! (ANONYM)

Idioti za nedodržování jízdních řádů bych odvás ty peníze vybíral a ne platil. (ANONYM)

15. 6. Srdečně pozdravujeme kolegov z Prahy. Blahoželáme ku krásnej výstave pri príležitosti 100 r. elektrických drah. Bola aj pre nás poučením (DPMK Košice, ing. Pustelník?, ing. Fraj)

Děkuji pracovníkům kteří se podíleli na uskutečnění výstavy, připomněla mi rok 1908 kdy jsem se s otcem jako 7 mi letý svezl tramvají prvně z Václ. náměstí k výstavišti (pamětník Ladislav Jud, 1901)

30. 6. Skládám uznání a díky všem, kteří se mnohdy ve volném čase bez nároku na odměnu, zasloužili o obnovu a zachování cenných historických vozidel. Škoda jen, že se nepodařilo uchovat od každého typu alespoň 1 exponát jako představitele /viz trolejbusy Praga TOT, Škoda 1 Tr, 2 Tr, Tatra T86 a další/. V každém případě dává toto podnikové muzeum dobrý příklad pro jiné dopravní podniky a muzea (ing. Petr Fabisz, člen KMD , 293)

28. 7. Obdivuji opatrovníky těchto skvostných unikátů! (ing. Bohníček?, ČKD Tatra / Loko)

24. 8. Besuch aus München die Sammlung ist sehr schön! (Straßenbahnfreunde München, PODPIS NEČITELNÝ)

7. 9. Pamatuji všechno od r. 1908 (nar. 1903). (PODPIS NEČITELNÝ)

22. 9. Je rozhodně dobré, že tramvaje udržujete a ve výstavách pokračujete. Je to záslužné! Oproti naší minulé návštěve jsme zaregistrovali dvě změny: zvýšení vstupného o omezení "pohybu". Za více peněz méně služeb - nesmí se dovnitř tramvají. alespoň některé, odpojené od sítě, by mohly být přístupné, hlavně pro děti, uvnitř. Tím, že jste jim prohlídku "zevnitř" znemožnili, přicházíte o potencionální zájemce propříště. Největší atrakce "prozkoumat tramvaj zevnitř", zacinkat si, atd, byla zlikvidována, což je taktická chyba. Vaše chyba, vaše hloupost; argumenty o bezpečnosti a vandalech neobstojí, neboť jak víme, když se opravdu chce, všechno jde. Takže, snad zas za rok, a s úplnou atrakcí. Nashledanou (ing Jaroslav Klokočník CSc., 160 00 Praha 6, Teronská 14 / 557)

22. 10. Výstava je nádherná. Ďakujem všetkým "bezejmenným", ktorí sa o ňu zaslúžili. Ich nedocenenú prácu si veľmi vážim. (Michal Burcin, Zvolen)

Vokovice 1992

30. 5. Výstava splnila naše očekávání - jen děti se těšily, že si tramvaje "vyzkoušejí", jak tomu bylo dřív. Pro mě to bylo částečné zklamání. (Z. Fabiánová)

Bylo to pěkné, ale je to skoro stejné jako loni. Mohlo by ale na výstavě být více tramvajových souprava /T2, starou křiž. tramvaj atd./ (PODPIS NEČITELNÝ)

Moc se mi na výstavě líbilo, ale postrádám tu tramvaj T2. (Barbora Rybářová, 13 let)

31. 5. Exponáty ač historické, naparáděné, naleštěné a navoněné jako mladé dívky. Ze všeho je vidět obrovské fandovství. Skvělé! (Vlasta Třešňáková, Praha 4)

Střešovice 1993

14. 5. Děkuji za pozvání byl jsem nadšen (Jan Koukal)

Díky za tramvajové nebe... (Vlasta Mudra)

16. 5. Super! Vrátilo se nám kus mládí. Díky. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava byla moc pěkná ale jedna tramvaj by měla být otevřena aby si do ní mohly sednout děti! (Tomáš Ton, Praha 9 - Vysočany)

22. 5. Thank you very much! (Lars Kruse, Vedelsgade 12, D4 - 4180, Sorö, Dánsko)

Thanks for visiting a tram museum with very nice looking cars and gently staff. (Hans and Astrid Raberg, Stockholm, Sweden)

23. 5. Bylo to tu doopravdy moc hezké Je blbí že se nemůže do vnitř (Filip-Pícha)

Expozice historických tramvajek a autobusíků se Vám moc povedla. Všechno má lesk jak blesk. Děkuji (Dana Bittnerová)

Každá tramvaj byla hezká, avšak málokdo jim tleská! (Čepková Barbora, II. A, 93/94)

27. 5. Byl tu trochu smrad a nuda. (Betyna)

Je to tu nudný, smradlavý, hnusný. (Monika)

Stojí to za to, ale peněz je škoda. (PODPIS NEČITELNÝ)

Moc se mi líbí tramvaj č. 7 ale je to spíš pro kluky než pro holky. (Andrea)

Byl jsem tu. sexuolog Zvěřina (ANONYM)

29. 5. Bravo pour le superbe musée et pour la ricklesse des documents présentés et des vehicules exposés. (Evrard Jean-Liege, Belgium)

Kdy tu bude taky metro? (Petr Nývlt)

30. 5. Hrozně se mi líbil čajový vůz. Měl by ještě dnes jezdit a mohla by se v něm prodávat zmrzlina. (Mařenka Pecková, 10 let)

5. 6. Krása přijdu zas až budu mít čas. Ahoj. (Honza Halouska?)

chtěl bych zde vidět Karosu B 731 evid. č. 3687 !!! (Tomáš Hanzlík)

13. 6. Very interesting exhibition and collection of Trams. (Les + Barbara Deuch, Brighton, Anglie)

Připomínka pro p. Kyselu (ved. muzea). Při mé návštěvě jsem byl zklamán ujištěním, že tramvaje budou vystavovány pouze ve vozovně a nikoli na volném prostranství /např. před vozovnou/. Vzpomínám na doby, kdy tyto tramvaje byly vystaveny ve vozovně Vokovice na prostranství před vozovnou. Mělo to atmosféru a hlavně, bylo možné je fotit!!! - což nyní vůbec /z prostorových důvodů/ nelze. Pokud to bude jen trochu možné, přimlouvám se za vystavení alespoň některých tramvají před vozovnou. S pozdravem. (Janda, ing. P. Hlouček?, ČKD Trakce)

26. 6. Y éspere qú il aura encore ď autres expositions comme celles-ci! (Austina Markéta)

4. 7. Výstava je opravdu velmi zajímavá, moc se mi líbila, doporučím ji svým přátelům a navštívím ji častěji (Vladimír Dobrovský, KŽM, Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 26)

18. 7. Děkuji Vám, že jste připravili tuto výstavu. Vždyť Pražák stráví hodně času v dopravních prostředcích. A takhle si mohl zase vzpomenout na modely z minulosti, které ale byly v provozu ještě nedávno. (PODPIS NEČITELNÝ)

29. 8. Milé museum tramvají a autobusů - trolejbusů, drahý Lubomíre Kyselo, milí hoši, milé zaměstnané ženy, pracoval jsem tu ve skladě, potom jako mazač s Vratislavem Boháčem a staršími muži, zametal s pí Košickou z ul. Čs. Armády a potom v baterkárně se s. ADÁMKEM a s p. Ferd. Pavlů -em a s dalšími hochy. Potom jako el-mechanik na kontr. prohlídky s Evičkou Černou-Šmálkovou a s Vyskočilovou, prod. Suchou s Robertem Vykysalým a dalšími. Rád bych alespoň zametal dvůr nebo po 3. IX. 93 alespoň kustoda nebo el-mechanika nebo v baterkárně, pokud tu je nebo fotografa sbírek a rodin, pokud sem v návštěvních dobách do října vstoupí a budou mít zájem o event. snímky. S pozdravem po rozhovoru s řed. Lubomírem Kyselou, s pí vrátnou a p. HORSKÝM, č. kroužku MĚSTSKÉ Dopravy /čl. č. 358 nebo kolik?/ se loučím dnes bez fotoaparátu odjíždím teď asi žel jenom linkou 8, nikoli vyhlídkovým vozem 5350 nebo starou 297 nebo 2239 s krasinem 1522, jímž jsem se svezl před 14 dny z Place de la République na Strossm. nám. nikoli jen na Jarošovo nábřeží a hned přestoupil na 26 ke Spartě, kde bydlím pořád Na výšinách čp. 899/10 č. or. mezi Spartou a Letenským náměstím, z arkýře vidím na největší dopravní hřiště, kde už roste vysoká tráva a jsou vyasfaltované vozovky i kruhový objezd s večerním osvětlením a barevným semaforem, který na jaře opravdu občas odpoledne fungoval. Mám některé hotové snímky tohoto hřiště ze II. patra z bytu 7. Mám telefon mé matky do bytu - ráno, v poledne, večer do 23 hodin 37 66 96. (s pozdravem v 11:33 končí Vasil Al. K. Stibral, býv. zaměstnanec DP a. s. hl. m. P. čl. č. KPMD 016 - zakl. člen.)

Výstava je velice pěkná. Vystavují se zde pěkně zrestaurované vozy. Děkuji za možnost prohlídky vozového parku. (Jiří Trnka, Plzeň, 13 let)

5. 9. This muzeum has a very nice collection of old Trams and Busses. I like the old PCC tram, he likes at the PCC trams in Holland! /The Hague/ Many greetings (Hans Hoevenaar, Breda, The Netherlands)

11. 9. Je to tu moc hezké, ale chybí tu modrá tramvaj dětí "TEREZKA", zkuste ji sehnat. (Lucka - 8 let, Lenka - 6 let, Praha)

10. 10. Výstava je velmi pěkná. Exponáty by se měly zachovat jako svědek krásné historie Prahy. (PODPIS NEČITELNÝ, Nezávislé sdružení pro navrácení průvodčích do pražských tramvají)

Střešovice 1994

9. 4. Moc se mi u vás líbilo, ale je škoda že jsem si zde nemohl zacinkat. Už se těším až budu tramvajákem. (Jan Vojtíšek)

10. 4. Naše návštěva Vaší výstavy nás opět nadchla /poprvé jsme zde byli loni napodzim/ - objevilo se několik nových exponátů. Velmi nás však znechutila ona "příjemná" zaměstnankyně, jež svědomitě plnila svůj /zřejmě první/ významný hlídací úkol - honit 2-leté děti, aby se nedotýkaly vystavených modelů /a nástěnek/ /nedej Bože, aby je ohmataly.../.Jinak je to opravdu pěkná expozice (PODPIS NEČITELNÝ)

Greetings from Old Pueblo Trolley - Tucson Arizona - U. S. A. Come tu Tucson to see our operating Trolley museum. Naschledano (ANONYM)

V hluboké úctě k těm kteří tento dopravní park vyrobili a hlavně i těm kteří na renovaci i současné péči o vše co je tu kvidění obětovali jistě mnoho času. Děkujeme Vám všem za Vaši práci a vzornou péči i čistotu celého areálu, včetně vzorných WC. Díky. (Havránkovi - Praha)

7. 5. Velmi pěkné uspořádání tohoto Muzea pražské dopravy. Dík patří zejména historikům z kruhu DP, pamětníkům i fotografům, kteří zvěčnily pohledy dnes již neexistující! (J. Dewetter, býv. pracovník DP-IDS)

8. 5. Velice zajímavá výstava, škoda jen, že se historie metra začala psát až v roce 1974 /provoz/. Je smutné, když byl dokonce vývoj vozů pro metro ČKD, bylo "nutno" používat vagónů sovětských. (Vách?)

22. 5. Připojuji se k ostatním gratulacím fráze "velmi hezké" a "líbilo se mi zde" platí i v mém případě. (Milkus René?, KPTM Brno)

Je to zajímavé, že jsme mohli vidět v čem se vozili naši prapradědečkové a praprababičky a myslím, že tyto tramvaje byly mnohem pěknější než jsou teď. (PODPIS NEČITELNÝ)

29. 5. Máte to zde opravdu moc hezky uspořádané. Byl to pro mne velký zážitek, opět vidět tu krásu, kterou jsem jako chlapec nevnímal, když to všechno bylo v provozu. Jak z toho čiší to krásné lidské poslání, ulehčit lidem cestování! A té pro tehdejší dobu dokonalé techniky a pohodlí pro jízdu. Prostě mne potěšilo, že vám podařil velký kus práce!!! Děkuji vám všem co se na této výstavě podílíte! (Tomáš Slíva, Praha - 6)

12. 6. Wir beglückwünschen Sie zu der hervorragenden Ausgestaltung Ihres Straßebahn Museums und wünschen Ihnen für Ihre zukünftige Arbeit viel Erfolg und Glück (Michael Hame, Denkmalpflege - Verein Nahverkehr Berlin e. V., Mariendorfer Damm 38, D 12 109, Berlin)

20. 8. Byli jsme ve vašem muzeu se 7 A naší školy. Přesto, že jsme se nahlásili na váš telefonní záznamník, nikdo nás nečekal a velice dlouho trvalo, než se nás někdo ujal. Provázející pán byl nerudný a silně podnapilý. Dokonce tak, že se mu nedařilo muzeum odemknout. Při prohlídce vrávoral a měli jsme obavy aby neupadl. Asi z toho důvodu byla exkurse velmi krátká. Dnes jsem se do muzea vrátila, abych si jej lépe prohlédla. Musím uznat, že vám jistě dalo mnoho práce, ale má předchozí zkušenost mu však na dobré pověsti nepřidá. Ale moje dnešní zkušenost je diametrálně odlišná od té před prázdninami. (Sandra Nová?, ZŠ Na dlouhém lánu)

2. 10. "Když sečtu všechna kola u vozu a vydělím je počtem schodů na zadní plošině, vyjde mi počet žen, které jsem miloval......" /Lou Fanánek Hagen/ (Zuzana)

VStřešovice 1995

22. 4. Děkujeme všem zaměstnancům DP Praha kteří se podílejí na udržování historických vozů tak jak jsou. Děkují fanoušci travají a železnic z Olomouce. Ahoj. (Jachymek P.)

1. 5. Vozovna je pěkně upravená, vozy zrenovované, jsou tu i milé přírůstky jako Š 706 RTO. Trošku mi tu chybí typické cinkání, které provázely dny otevřených dveří v 80. letech. Jinak pěkné. (Jan Zákyska?)

6. 5. Byli jsme tu - stop - líbili se nám tu - stop - za rok možná tu - stop. (Práčata Uherský Brod)

7. 5. Jak to, že 1001 sešrotovali!? Pane, Kyselo! Pomóc (ANONYM)

30. 5. Ne vždy staré je pěkné, ale to staré co je tu je nejen pěkné, ale i pieta s jakou je o tyto exponáty pečováno je chválihodná. Prosíme jen tak dál. (Hana Gottwaldová)

17. 6. Jsem osobně velice rád, že muzeum MHD v Praze vůbec existuje, moc a moc se mi zde líbilo a velice mne zaujal výborný technický stav zdejších překrásných exponátů. (Petr Chodáň?, Ústí nad Labem)

18. 6. Sice jsem zde již několikrát byl, přesto jsem se dnes rád vrátil. Nejvíce mne potěšila nová výstava o trolejovém vedení, vůz č. 297, a to, že jste otevřeli dveře od pojízdné prodejny jízdenek. Pěkný je též model české soupravy metra, jen je škoda, že je obrácen stranou s otevřenými dveřmi ke zdi. Doufám, že se zde brzo objeví také vůz typu T2 - číslo 6002. Také by mne potěšilo, kdyby se Vám podařilo zachránit některé staré vozy Metra z. r. 1973, 1974 pro muzejní účely. Jistě se do muzea přijdu ještě mnohokrát podívat. Je tu krásně. (Filip Laně)

24. 6. Všechno se mi tu líbilo!!! (Jirka Pa100storek)

8. 7. Je to tu pěkné, až na tu "vůni" oleje (Martin Šildberger)

30. 7. Pěkná výstava; vadí mi ale ty mříže ve vstupech do vozů, /chápu ale, že bez nich by ty vozy lidi rozebrali/ (Radim Janovec)

5. 8. Děkuji vám. (Takeshi Watanabe, 20-6, Shimotakaido 2 chome, Suginami-ku, Tokyo, 168 Japan)

13. 8. Vážení přátelé, jen tak dále, fandím Vaší expozici a zejména té práci, kterou jste tomu věnovali. Dovedeme ji ocenit a posoudit, neboť se zabýváme podobnou činností. Za renovátory motorového vozu M 120.485 v LD Č. Lípa Vám mnoho dalších úspěchů přeje Eda Domalíp? (Eda Domalíp?)

20. 8. Wir bringen Ihnen herzliche Grüsse aus Basel in der Schveiz. Das dieses Jahr sein hundertjähriges Jubiläum der Verkehrsbetriebe, Tram und Buslinien, feiert. 1895-1995 = 100 Jahre BVB Basler Verhehrs-Betriebe Beamter der Betriebsplanung. (Hanspeter Heune)

Moc se mi tu líbilo. A kde ste sehnali ty tramvaje a autobusy? (Jan Zápotocký)

22. 9. Bol som tu s jednou kočkou a moc sa nám tu páčilo, krásne staré vozy, pekne nakonzervované, pekné malé modely predhistorických vozov... Škoda, že sme si nemohli pozrieť vozy z vnútra!!! (já a Zuzka, DP Bratislava)

23. 9. Výstava byla výborná, hlavně metro!!! ale co trasa E? Bude? Kdy? (Honza Němec, Rytířova 856, 143 00, Praha 4 - Modřany)

22. 10. Moc by se mi líbilo, kdyby jezdily tramvaje z roku 1886-1930 (V. Datková, Praha 6)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1996 - 2000.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Střešovice 1996

6. 4. Výstava byla pěkná, ale dobré by bylo, kdyby tady byl třeba i vagón METRA. Pokud by to bylo možné. Přeju hodně úspěchů. (váš budoucí tramvaják Honza Němec)

8. 4. La mejor concentratión de tranvias que he jamas visto, felicitaciones por el magnifico trabajo reblizado. (amigos del Tranvia De, Buenos Aires - Argentina)

14. 4. Naše denní potrava, to je pražská doprava, nepijeme, nejíme, jenom v metru jezdíme. (Jar. Havrlant?)

21. 4. Bravo pour la belle collection et félicitations pour la rénovation de tous ces véhicules (Womt, Pully, Suisse?)

Moc se mi to tu líbilo a moje přání projet se starou tramvají se mi vyplnilo. (Tereza Jelínková, 11 let)

28. 4. Velmi se nám líbil autobus 3709. Je tam ale chyba! vůz byl vyřazen až v roce 1994, nikoliv 1993. Dne 12. 6. 1996 vůz jezdil na lince X12/ 9 v trase Ke stírce - Sídl. Ďáblice. V červenci zjištěn na lince 118. Za ním jezdil tehdy úplně nový vůz 7033 /Kačerov/. (členové KMD 403 a 410 Löster a P. Bechyně)

Škoda, že aspoň nějaké tramvaje nejsou zpřístupněny! (PODPIS NEČITELNÝ)

1. 5. Ein sehr schönes Museum. Vielen Dank und gute zukunft. (Valter Vögele, Karlsruhe, Deutschland)

8. 5. Děkujeme panu Kyselovi za povídání o historii tramvají, bylo to zajímavé! (Kasalická, časopis Ekonomix)

To byly tenkrát časy!!! Ach jó (Roman Plechač?)

18. 5. I loved this Muzeum. (PODPIS NEČITELNÝ)

23. 6. Dobrý den je to tady gut. Nevěřim že všechny tramvaje fungují (Jakub)

30. 6. Moc hodně pěkny muzeum opravdu! Všechno je dobře v pořadku! (Mats Abrahamssch, Göteborg, Švédsko)

11. 8. Fantastycna wystawa. Podziwialiśmy w zachwycie cudownie! (Miś i ja, /Polska/)

31. 8. Molto interesante. Mezzi caractteristici e ben tenuti. Anche gli autobus sono presenti. /Bene!/ Ci vorrebbe anche in Italia! Complimenti! (Paolo Sarosano /VA/, Italia)

How wonderful that people cared enough to these old trams, in a city with so many trams still going strong. Prague is a model of attractive useful tranzit. (PODPIS NEČITELNÝ, Philadelphia, PA, /USA/)

1. 9. Byla jsem tu po prvé a jsem nadšena, co všechno je tu zachováno - staré dopravní prostředky i ta překrásná budova vozovny 90 let stará s dřevěnými trámy. Velký dík všem, kteří se o zachování těchto věcí zasloužili. (M. Bendová, Zdíkovská 15, Pha 5)

23. 9. Praha úterý 23. 9. 96. Sedím s velkým obdivem ve střešovické vozovně. Jsem velkým "FANDOU" na elektriky, a dnes jsem si tedy užil!! Viděl jsem to, co vidím asi jen málo lidí. Děkuji všem ochotným pracovníkům kteří mně podávali výklad. (Jaroslav Foglar)

28. 9. Já Michal Novák a já Pavel Štancl jsme se rozhodli napsat do této památeční knihy, protože se nám výstava velmi líbila. Děkujem. P.S. za nízké vstupné. (Novák, Šimon)

Myslím, že není vhodné, aby v tech. muzeu byl na stole ubrus z tak honosné látky jako je Mosart. Této látce přísluší čestnější místo. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je velmi pěkná, ale popisky exponátů jsou umístěny nevhodně a někdy je lidé se špatnými zrakovými schopnostmi nemohou přečíst! (Stanislav Novotný)

26. 10. Un muzeu cum, ror intilnesti! Moi oles pentru cinevo core lucreaz á la fabricó de autobuze si troleibuze. (Rocar - Bucuresti, RO)

Velice nás upoutala hovínka v nádobách s pískem. (Iva Davidová, Honza Raj)

27. 10. Tramvaje, autobusy a ostatní historycké vozidla jsou díky vám v tak pěkném stavu, že vám může leckterý jiný dopravní podnik závidět jen je škoda že tu nemáte výce specialních vozů třeba reklamní a měřící co máte dole je to tu moc fajn (Václav Bezouška)

Více reklamy! Turisti o vás nevědí a je to škoda! Poučte se v Londýně. Suvenýry a simulátory! (Ondra, CPT Želivského?)

28. 10. Je zde trochu těsno a děti toho moc nevidí protože je vše vysoko a dovnitř nemohou ani pořádně nahlédnout. (Mrázek)

Schönes Tramway Museum, Dürfte noch etwas grösser sein. Ein Wagen sollte zum Manipulieren freigegeben werden (Kurt Wolf, Jana Wolf?, Suisse)

Střešovice 1997

29. 3. Za chladného velikonočního počasí nás při opětovném otevření potěšila horoucí aktivita a zapálení všech pracovníků Muzea - a´t jim vydrží i další sezónu. (za všechny dopravní úředníky přeje Pepa Mrštík)

30. 3. Výstava je moc zajímavá, krásné staré vozy - dobře udělané: já mám památku z dětství, z Debrecínu Maďarsko gde býli ... a eště jezdí tramvaje. Děkujeme. (rodina Káss z Budapešti)

12. 4. Máte tu hezké toalety /a nejen to/. (důchodci - Týna, Lenka)

13. 4. Hezky se tu běhá! PS: a ta podlaha se lepí. (Veronika)

1. 5. Díky, rád jsem vzpomněl na dětství i mládí a svému synovi rád vše vysvětlil (Janda)

Potkala jsem zde své mládí a mohla přiblížit tu dobu mému vnukovi. Je to velká věc - tak skvěle opatrovat unikáty takových let. Díky za Vaši námahu. (Frant. Vagrčková, Pha 6)

Moc pěkná expozice. Díky obětavcům na nás dýchla expozice. Na dnešní dobu neobvykle nízké vstupné. (Lasíkovi)

S dojetím jsem si zavzpomínala na své dětství! Znám staré tramvaje, tatínek byl tramvajákem v pankrácké vozovně od r. 1929 a po přestěhování dosloužil do důchodu právě ve střešovické vozovně. Měl služ. číslo 3135, to si ještě pamatuji, i když mi už je 70 roků. Díky za uspořádání zajímavých exponátů. (M. Chmelíková, P 6 Břevnov, Šlikova 31)

8. 5. [přeloženo z ruského originálu] Dobrý den! Velmi se mi v Praze líbilo. Máte nádherné muzeum. (Tanja)

Proč? /Myslím, proč neotevřete častěji, máte strach z brutálního sentimentu pamětníků?/ P. S. kde je vůz metra? (PODPIS NEČITELNÝ)

10. 5. Een van de beste trammusea die ooit bezocht heb. (Adrian Intweld, Arnhem, NL)

18. 5. Ráda se zabývám traramvajemi samozřejmě starými. Chtělabych tu bydlet. (ANONYM)

Kde máte tédvojku! (Petr) 25. 5. Vraťme se k původním barvám tramvají! Pryč s reklamou! (PODPIS NEČITELNÝ)

31. 5. Very interesing! I will introduce your museum on my magazine. I am editor Bus rama. Busrama is mainy bus and coach transport magazin publishing in Japan. (Yukio Wada from Japan)

1. 6. Beautiful collection of trams! Please put information in other languages! Hope our Trams & Trollys are as perfectally preserved one day! (Hadley Fierlinger, San Francisco, California, USA)

21. 6. Kdybychom je unesli, vzali bychom si je na záda do batohu a pustili je u nás ve městě, aby z toho něco měli i ti ostatní! (skautský oddíl z Olomouce "Dvacítka")

22. 6. Milé muzeum, velmi se mi líbí autobusové exponáty /je jich zde velmi málo!!/ Doufám, že sem zařadíte Ikarus 4382 až bude opraven /a nedáte ho do depozitáře!/ a C 734, B 732.20 a B 741.1908 /6001 - garáž Hostivař/ Děkuji (V. Janů, 403)

28. 6. Vaše Muzeum je velicew zajímavé a profesionálně presentované. Děkujeme personálu za příjemné odborné zodpovědění otázek. (Emil + Jarka Skřivanovi, Austrálie)

6. 7. Moc se mi to líbilo hlavně ty tramvaje které byly taženy koňmy!!!!!!!!! (Petra, 9 let)

12. 7. Muzeum je dobrá vzpomínka na uplynulé časy. Vozy RTO a ŠM 11 již pamatuji z vlastní praxe a jezdilo se s nimi dobře a jejich opravy a údržba byla značně jednoduchá. Proto děkuji za úsilí lidí, kteří se o toto starají a nenechají nás zapomenout na staré dobré časy. Děkuji. (za celou rodinu Pavel Pola?, Litvínov)

13. 7. Je to zde velmi pěkně udělané. Jelikož jsem právě vyšla střední školu, tak si myslím, že by se podle této výstavky dali dělat pěkné referáty. (na samé jedničky). A přesto, že jsem jela přes půl Prahy a několikrát na druhou stranu, nelituji toho. Doporučím to ostatním. (Díky Michaela Melean a Marcela Littud?)

Je to tady moc hezké, tramvaje jsou v úžasném stavu. Hlavně jsou čisté a umyté. Jen mi trochu vadí, že se nemůžeme podívat dovnitř, protože jsou tam mříže. Je dobré, a to se mi také moc líbí, že se můžeme podívat i na tramvaje z videa. Moc se mi tady líbí! (Hanka Tesařová)

19. 7. Nejvíc se mi líbil trolejbus. (Martin z Ústí n/ L.)

Krásná výstava. Nejlepší ovšem byly staré otevřené tramvaje, /které pamatuji/ protože se dalo vystupovat /nebo nastupovat/ při pomalejší jízdě téměř kdekoliv. (F. Žipek)

20. 7. Vaše muzeum je moc pěkné, mnoho úspěchů a pracovních sil na rekonstrukci dalších vozů Vám přejí řidič tramvají DPMB a fanda všech vozů MHD a jeho dívka. Moc se nám tu líbilo! (PODPIS NEČITELNÝ)

26. 7. Díky za zachování historických vozidel pražské hromadné dopravy a za vzornou čistotu celého objektu vč. sociál. zařízení. Een verameling om trots po te zijn Leuke tentoonstelling! Nice exhibition to be proud of! (Eelko Trüyens, Praag, Tsjechië)

17. 8. Dnes som bol v najkrajšom a najčistejšom technickom múzeu! Za pekný pohľad a spomienky na našu spoločnú československú minulosť patrí pracovníkom múzea vrelá vďaka! Vydržte v tejto záslužnej a prepotrebnej práci aj naďalej! (v mene celej rodiny, ing. Vladimír Štalmašek, Tatranská 12, Kežmarok)

30. 8. Škoda, že se lidé nezajímají o to co bylo dříve. Ještě jsem nikdy nic tak úžasnýho neviděla. Je to tu jako ve velkém ráji. (Michaela, Most)

31. 8. Proč nemají důchodci slevů? (PODPIS NEČITELNÝ)

Vaše muzeum je vynikající. Byl jsem zde asi před 3 roky a musím říci, že zde máte opět něco nového. Možná, že by byla dobrá větší propagace, zvláště pak v jiných místech. (Martin Jacura?, student a průvodčí ČD)

2. 9. Díky za tuto pozoruhodnou technickou památku! Mnoho z nás si ještě pamatuje naskakování a vyskakování z tramvají - ale i "držkopádů"... Muzeum je obdivuhodně uspořádané a přímo září - jak úpravou, tak čistotou! (Socha?, Praha 2)

4. 9. výstava velmi poučná, měla by být otevřena déle než jen v sobotu a neděli. Lituji a je to škoda, že D. P. si nechaly vzít /nebo dobrovolně odstranily/ Pražský městský znak z vozů tramvají (M. Svédová?, Praha)

5. 9. Krásné vzpomínání na rok 1951 a 1952 kdy jsem jako brigádník - student v 16 a 17 letech jezdil jako průvodčí zde ve Střešovicích přes prázdniny za plat 4.060,- Kčs). Vzpomínám stále! (Dr. Václav Kremer, M. Cibulkové 1614, 140 00, Praha 4)

6. 9. Budu ráda, když odsud svého dvouletého syna vůbec někdy dostanu. Co mi to děláte? (PODPIS NEČITELNÝ)

Máte tu moc hezký tramvajky, ale je moc velká škoda, že se do nich nedá vlízt, jelikož my jsme je jezdit nezažily. Jo, a děsně nás nadchla expozice o vývoji metra. Nový nízkopodlažní tramvaje nás sice děsně berou, ale po těch starejch se nám bude jednou děsně stejskat, až už přestanou jezdit. (2 skejťačky z Vinohrad, Andy + Mária?)

Moc se nám tu líbilo, jenom slečna Červinková ze sídliště Řepy nemůže pochopit, jak tramvajky objížděly vůz s prodejem lístků, když zastavil, jak říkala, na nějakém důležitém místě. Dobré bylo, že jsme viděli nasazovat kladku (PODPIS NEČITELNÝ)

4. 10. Bylo by dobré, aby ŠM 11 (autobus) byl dán do historického provozu /i s cestujícími/. Měli byste jezdit více na Petřiny historickou tramvají. (Petr Zelenka?, Boučkova 11, 21 let)

14. 10. Velmi poutavé, naučné, hezké, zajímavé pěkné. Děkujeme Vaši Ševci (kurz 8/ 97 /ševci/)

26. 10. V tomto muzeu jsem již po 2 moc se mi tu líbí a rada jse sem podívám znova. Připadá mi to že tu jsou pokaždé nové a nové tramvaje. "Děkuji!" (Jiřina Kruková?)

17:01 opouštíme tyto tramvaje, velmi se nám líbily a příští rok přijdeme znova. (Tomáš Novotný)

28. 10. Výstava byla velmi hezká, z toho si dovedu představit jaké tenkrát tramvaje jezdily. (Ondřej Antoš)

Skvělé muzeum - můžeme být pyšní. Viděl jsem muzeum ve Vídni i v Amsterodamu, ale máme nejhezčí. (Eichler Josef)

Střešovice 1998

4. 4. Dnes jsem začal 7. sezonu návštěv vašeho muzea. Je mi 12 let. (Ondřej Hrubeš)

5. 4. Příšerné, nic není možné si prohlédnout zevnitř, člověk slyší jen pokřiky neběhat, nesahat - raději zřejmě ani nevstupovat. Syn se sem velmi těšil a byli jsme velmi zklamaní. (Roll?)

Zajímavé exponáty! Zvláště vůz metra metra typu Ečs a velice zajímavá je tramvajová lokomotiva. Velmi poučné a zajímavé! (Robert Suchý)

Dobrý to bylo, ale proč nemáte staré plány na prodej - třeba plan metra před revolucem - to by bylo zajimavé pro turiste. A co v budoucnosti?? proč nemáte kresby děti atd. díky (Colin z Anglie)

11. 4. Všechno zamčené, nepřístupné. (ANONYM)

12. 4. Thank you very much for a very interesting exhibition. (Petr Madsen, Ann Berg, Denmark)

13. 4. Pookřálo srdce a potěšily se oči, když jsem viděla trolejbus č. 454, na kterém jsem sloužila. I můj muž viděl autobusy, tramvaje a trolejbusy, ten na těchto vozech jezdil více než 30 let. (Řeháková - Řehák)

Byli jsme velmi spokojeni s celou expozicí, ale hlavně s pánem z pokladny, který s láskou a zejména znalostmi /nejen MHD/ nás provázel po muzeu. Jeho jazykové znalosti byly též nadprůměrné. Wir danken. A veselé velikonoce! (Anna + Roland Hartmann, Praha, Zürich)

17. 4. Nejzajímavější to sice nebilo, hlavně že není učení. (ANONYM)

19. 4. Výstava nás zaujala a potěšila, zavzpomínali jsme si, ale máte tu kapánek zimu. (Svobodovi)

25. 4. Bylo to moc pěkné a přeji tímto textem "Necht, aď toto muzeum nadále žije a ukazuje dílo našich předků! Děkuji. (Rejšek Vlastimil)

26. 4. Děkujeme za krásný přehled vývoje pražské hromadné dopravy. Oceňujeme udržování této památky, která dokazuje technickou vyspělost našich dědu a otců. (Sochůrek, Hrabec)

2. 5. Máte to tu moc hezké a děkuji vám, že jste mi ukázali prostory, kde se opravují různé tramvaje a kde se vypravují tramvaje na linku č. 91. A škoda, že tu nemáte autobus z řady ŠL 11. Ale jinak to tu máte moc krásné. Mě se nejvíc líbil vůz pro okružní jízdy. Já mám doma také sbírku tramvají na obrázcích z novin. Také maluji tramvaje /z knížky Vozidla pražské tram. dopravy/. Jsem moc rád, že jste to tu všechno dochovali. A přídu se sem zase podívat. Mám rád všechny tramvaje autobusy a metro v praze. Pozdravujte je ode mne. Na zhledanou. (Michal Bastl, Kbely)

9. 5. Perfektní ukázka civilizovaného národa. (Janů a syn)

10. 5. I když se mi ráno moc nechtělo, nelituji toho, že mě tatka s bráchou vytáhli z postele a zavedli mě sem. Moc se mi tu líbí. Děkuji za potěšení. (Evička Kavanková)

17. 5. Je mi 80 roků. Pracoval jsem u DP 34 let a viděl jsem vozy 200 na kterých jsem pracoval /opravoval/ oko zaslzelo až T3. (Z. Zlenička?)

Byla to totální kožarna. (Lukáš)

Nejvíc mě zaujala ta pani v pokladně. Za mou návštěvu vychlastala tak čtyři kafe. Nemusela by se tak malovat a nevim proč furt tak tupě čumí. Vypadá jako Mozek v mikséru. Doufám že jí brzy vyhodíte. Děkuji. (PODPIS NEČITELNÝ)

19.5. Bili jsme tady! Strašně se nám to líbylo, hlavně ten výklad od toho užvaněnýho dědka. Už sem asi nepřijdeme sbohem. (ANONYM)

24. 5. Wonderful muzeum, nice collection. (Vanloverem, Antwerp-Belgium)

Der besuch hier hat sich sehr gelohnt. Eine liebevoll gestaltete ausstelung ung freundliches personal. Alles gute für die zukunft! (T. Hennecke, Göttlingen, BRD)

31. 5. Es nat uns sehr gut gefallen, die Ausstelung ist sehr interessant und lehrreich. (S. Wunder, P. Reissing aus Potsdam)

14. 6. Tak jsem si rád zavzpomínal na doby kdy jsme jezdívali v krasinu a pan průvodčí procházel a hlásil "Lístky prosím". (PODPIS NEČITELNÝ, Praha)

27. 6. Škoda, že nemůže být otevřenov pracovní dny! Na weekend mnoho dětí, které by to zajímalo, odjíždí. Velmi zajímavé pro pamětníky!!! (Wolfová)

11. 7. Staré tramvaje jsou moc hezké. Kdež to ty nové nejsou nic moc. Hlavně nízkopodlažní tramvaj je přímo strašná. Také tramvaje z 60-80 let mají tak hezké troleje nízkopodlažní je mají nic moc. Moc se mi tu líbilo a přijdu zas. Nashledanou. (Roman Krajduk)

12. 7. Pozdrawienia od Muzeum Komunikacji Królewskiego Miasta Krakowa. Fascynujaca ekspozycja. (Marcin?)

17. 7. Greetings from the Tranzit Museum New York City, Brooklyn, New York (Edgar Cher, USA)

18. 7. La visita en este Museo de Trenes me a gustado mucho. (Alejandro Ban Gonculez, La Coruna, Espana)

Pražská městská doprava má krasnou historii. Já bych chtěla skusit tu koňský tramvaj - je to taký ve fungující stavě? (PODPIS NEČITELNÝ, Praha - Providence, RI USA)

1. 8. Je zde málo autobusů a moc tramvají. (kolektiv zam DP-A)

23. 8. [překlad z ruského originálu] Drazí čeští přátelé! Byla jsem velmi překvapena výstavkou ve vašem muzeu. Tolik zajímavých exponátů jsem neviděla nikde. Do budoucna přeji muzeu hodně zajímavých exponátů. (PODPIS NEČITELNÝ, Rusko)

30. 8. Výstava je moc hezká, ale chybí interaktivní objekty, kde by si děti mohly vylézt do vozů / řidičovy kabiny atd. (D. Tarry, Londýn V. B.)

5. 9. Most interesting a superb collection of vehicles. (Ken & Margaret Gray, Scotland, U. K.)

20. 9. Moc se mi líbyli vaša motor car. Veri nice on the our muzeumm. (Robonovovi)

3. 10. Na co jste si tady nechali zavést topení??? Když je tady úporná zima!!! (Lacina Tomáš, Praha 3)

4. 10. Wonderful to see so many trams kept in such good condition. We work at the National Tramway Museum, CRICH, England a we have Prague N° 180 which still operates! (Bob + Becky Pennyfathes)

10. 10. Jídelní vůz byl tady nejhezčí a jak koně táhli tramvaje a ostřikovač kolejí byl nejhezčí. Přídu určitě za se protože je to tady noc heské naschledanou. (Goliášová Gabriela a Goliášová Lucie)

11. 10. Most comprehensive o interesting. Member of Perth Electric Tramway Society. (David Brown, from Perth => Western Australia)

25. 10. Moc se mi tu líbilo, ale přála bych si, aby se jezdilo zase za 0,60 halířů. (Sandra)

Ahoj, jsem ráda, že máte tak čisté záchodky a nejvíc mě bavila ta metra. (Vendula)

28. 10. Byly tuze hezké, ty tramvaje české. (rodina A. L. a R - ů.)

Jsou tu krásné tramvaje, škoda, že s nimi nemůžu jezdit do školy! (Dáša Kohoutková)

Byly tuze hezké, ty tramvaje české. (vděčný návštěvník A. L.)

Střešovice 1999

29. 5. Moc se mi tu líbilo. Hlavně dřevěné tramvaje a autobusy, nevidím a jsem rád, že jsem si to mohl skoro vše osahat. Děkujeme. (Jiřík Bidovský)

19.6. Tak jsem se přijel podívat opět na vaší krásnou expozici. Všimnul jsem si, že je to tu trochu "přeposunované", ale to proto, že tu máte opravenou střechu. Alespoň vám tu nebude zatékat, kor, když nám Medard udělal pěknou "paseku". Těším se, až bude v expozici také vůz T2. V automatu jsem si koupil jízdenku, ale škoda, že je tu nelze nikde označit /v autobuse Karosa B 731 by to možná šlo/. Už asi pojedu domu. Mějte se tady hezky a pozdravujte vůz tipu EČS. S pozdravem. (Michal Bastl - Kbely)

26. 6. Najviac sa mi páčilo tu, tie staromódne električky. Velmi smešně vyzerajú.(Mario Attres, Slovakia, Košice)

3. 7. Neodvážejte mojí lásku Ikarus 180.08. /Přijdu zas váš řidič čabajky/. (J. Bouška)

10. 7. Tolik starých tramvají a autobusů jsem ještě na jednom místě neviděl. Super! (Ondra Nečas from Rožnov p. R.)

18. 7. Výstava nám připomněla doby dávno minulé. (J. & V. Ondříčkovi, Miami - Florida - USA)

24. 7. Za Dopravní podnik Ostrava Moc pěkná sbírka! Ahoj. (ANONYM)

25. 7. Moc se nám tu líbili. Výstava byla moc pěkná. Trolejbus, trolejbus, přejel ve vsi hejno hus, přijel ve vsi hejno husí, teď ty husy platit musí. (Andulka Knaislová)

28. 8. Chybí tu tramvaje typu T, T3, T8, T6A5, KT8D5, RT6N (PODPIS NEČITELNÝ)

11. 9. Děkuji Vám za krásné odpoledne, kdy jsem si mohl připomenout uplynulý život a nasál jsem atmosféru starou více než 100 let, jako bych bych jel i koňkou /ve filmu/. Skvělé! Děkuji (ing. Pavel Řaska)

Podporujte kolejovou dopravu, myslete do budoucna!!! Na vozovkách, silnicích a v okolí se nedá dýchat, v Praze a v některých částech téměř vůbec ne!!! (Dvořák)

Nádherná expozice historických kolejových vozidel. vždy se sem ráda vracím i pro vzpomínky, kdy se jezdilo bez dveří a /mohlo/ nastupovat i vystupovat za jízdy. Díky (Parkosová Marie)

Zajímalo by mě proč tady neni autobus B 741 když tu je B 731 a jestli přijde do Muzea autobus Karosa 3000 z Klíčovských garáží. (ANONYM)

26.9. Vaše expozice mne velmi zaujala. Je dobře, že máme podobné muzeum. (Šafránek Radek z Jablonce nad Nisou)

2.10. Dr. B. L. Schránil, návštěvník ze starých časů Vám děkuje za krásnou návštěvu. (BLS)

10.10. V muzeu tramvají se mi docela líbí. Škoda, že ve všech vozech je zátarasa pletivem a nemohly jsme si je se sestrou dobře prohlédnout (Pavla Sýkorová z Prahy)

16.10. S potěšením jsme si prohlédly Vaše muzeum. Nejvíce nás zaujalo: skříňky zaměstnanců /podobné máme ve škole/, špatně viditelná plíseň u skříněk a dobře viditelná u oken, umývadlo a tramvaj v opravě. Ostatní exponáty jsou také dobré! (zavilá příznivkyně metra Martina Binková & Kamila Kožoušková)

7.11. Muy lindo museo! Me llevo un lindo recuerdo a La Paz (Inés V. Carrauco s. BOLIVIA)

14.11. Už se těším až bude jezdit metro na Petřiny nemohlo by to být dříve než v roce 2025? P. S. Už víme na co je v tramvaji písek! (M.) Střešovice 2000

1.4. Obdivuji fandovství, bez kterého by se určitě expozice nemohla uskutečnit (Z. Kovář, Praha 2)

15.4. Máte tu moc hezké šalinky! (Lucka a Petr)

Prohlídka muzea je velmi poučná pro všechny generace. (za 1. Český AMK žen Praha a Dětský domov Sázava Alena Aulíková)

Po dlouhé době pobytu mimo Prahu jsem velmi potěšen expozicí muzea. Byl jsem vyučencem DP v Praza Motole v letech 1965-1968 a poté do r. 1973 jsem pracoval v Rustonce. Rád se časem vrátím a prohlédnu si nové přírůstky. Přeji mnoho zdaru a opět se na Vás těší - Josef Pecháček. Děkuji (Josef Pecháček, kmenové číslo 38749)

Zrušte tramvaje bídníci (ANONYM)

23.4. Je to pravda, tak to je, nejhezčí jsou tramvaje! (Radim Šrámek?)

6.5. Very good display, very clean and well presented. (Peter e Vera Whitéside, ENGLAND)

13.5. Moc zajímavé Muzeum! (Pierre Koch, Brusel)

21.5. Při prohlídce muzea vzpomínám, kdy jsme jezdili celá rodina "rodinnou tramvají", manžel řídil, já štípala lístky a syn byl na vlečňáku. Mládí je bohužel pryč, ale dnes mohu ve Vašem krásném muzeu ukázat vše svému vnukovi. Děkujeme (Brožová)

4.6. Vielen Dank für den freundlichen Empfang und die Führung im schönen Prager Strassenbahnmuseum (eine /pragbegeisterte/ Wiener Reisegruppe Paul Kadan, Andreas Ruhandt?)

10.6. Interesting Musium. Thank You. (M. KUBOTA, H. YAMANAKA, JAPAN)

Poznámka:

Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
1. 10. 1999 DP Praha 1999 - DOD 3. ročník

V sobotu 11. září 1999 se konal již 3. ročník Dne otevřených dveří. Akce se tentokrát konala v západním sektoru města a návštěvníci si mohli prohlédnout Muzeum MHD ve Střešovicích, vozovnu Motol, depo Zličín a také autobusové garáže Řepy.

Muzeum MHD si mohli tentokrát návštěvníci prohlédnout zcela zdarma a nutno dodat, mnoho Pražanů i mimopražských tak činilo. Návštěva tohoto muzea skutečně stojí za to.

Vozovna Motol se představila velmi skromně. Na nádvoří vozovny se prezentovala hrstka vozidel historických a zejména současných. Ve vozovně byla umožněna prohlídka soupravy T6A5 ev. č. 8683, 8684 z montážní jámy. Svou nejnovější trolejovou věž zn. Renault, zde předvedla provozovna Vrchní vedení, sídlící na Orionce.

Vystavené vozy ve vozovně Motol
240, 628 souprava starých vozů - motorový vůz + vlečný vůz
6568 ČKD T3
8205 ČKD T3R
8649 ČKD T6A5
9038 ČKD KT8D5
9102 ČKD RT6N1


V objektu motolské vozovny má své sídlo Střední průmyslová škola dopravní, kterou si zájemci mohli prohlédnout, popřípadě získat aktuální informace o studiu.

Depo Zličín návštěvníkům nenabídlo mnoho zajímavého. Současný vozový park reprezentovala souprava typu 81.71 vedená vozem ev. č. 2196, dále rekonstruovaná souprava typu 81.71M vedená vozem 3150, která prozatím zmizela z běžného provozu na lince C a nejnovější typ metra s označením M1. Ač by bylo zapotřebí zařadit vozy M1 do provozu nejpozději ihned, nestane se tak, dále budeme jezdit v přeplněných vagonech a pokud vše dobře dopadne, dočkáme se snad za rok. Otázkou zůstává, proč zde nebyla vystavena historická třívozová souprava typu EČs a třeba i pracovní vozy DP-Metro. Reputaci zachraňovali hasiči DP-Metro, jejichž expozice bývá každoročně obležena zejména dětmi.

Ovšem největším trhákem byly řepské garáže. Dopravní podnik zde představil celou řadu svých vozidel, které zasahují do provozu MHD. K vidění zde bylo i několik zajímavých autobusů, které můžeme spatřit na linkách MHD, např. nízkopodlažní Neoplan, upravený autobus pro přepravu tělesně postižených osob, či Karosu B 731/ 92 ev. č. 3000, kterou pro její výšku rozhodně nikdo nepřehlédne. V případě posledně zmíněného autobusu by se vyplatilo zvážit výhledové umístění do Muzea MHD, neboť se jedná o unikátní vozidlo, které se nikdy nedostalo do sériové výroby.

Historické autobusy zde tentokrát zastupovala Karosa ŠM 11 ev. č. 7135 a dnes již také historický, Ikarus 280 ev. č. 4382. Těmito vozy se mohli případní zájemci svézt v areálu garáží.

Vozy vystavené v garážích Řepy
Evidenční číslo vozu

typ, příp. poznámka

garáž

3035

Karosa C734 po GO

Řepy

3237 Renault Agora Citybus (nové, ještě neprovozní vozidlo) Řepy
7133 Karosa B731 Řepy
7312 Karosa B931 Řepy
7455 Karosa B931 Řepy
6140 Karosa B741 Řepy
6311 Karosa B941E Řepy
5737 Karosa B732 po GO Řepy
5484 Karosa B732 pro ZTP Hostivař
3003 Neoplan N4014/1 Hostivař
7443

Karosa B931 (s interním digitálním ukazatelem zastávek)

Kačerov
7135 Karosa ŠM11 Střešovice
3000 Karosa B731 model 92 Klíčov
4382 Ikarus 280 Střešovice


Dalším vystaveným autobusem se stal bývalý vůz typu B 732 ev. č. 7096, nyní sloužící autoškole k výcviku nových řidičů. Speciální vozidla zastupoval vyprošťovací speciál Volvo, dále tahač Tatra 815, hasiči s cisternou na podvozku Liaz Š 706 a vozidlo zastávkové služby.

U vrátnice měl své mobilní stanoviště dispečerský vůz KGX 30, původně Karosa B 731 ev. č. 3648. Poblíž čerpací stanice pohonných hmot mohli návštěvníci shlédnout výstavku REHIV KLUBu Praha, skládající se z historických automobilů a motocyklů. Firma Popilka s. r. o. zabývající se přepravou pohonných hmot zde předvedla svůj historický exponát - cisternu na PHM, továrního označení Tatra 111.

Tisk zastávkových jízdních řádů byl velmi úspěšnou atrakcí a velmi prospěšnou službou.

Kyvadlovou dopravu mezi vozovnou Motol, depem ve Zličíně a řepskými garážemi, zajišťovaly nízkopodlažní autobusy Renault Agora. Pro velký zájem návštěvníků byly vypraveny ještě 2 záložní Karosy typu B 941E.

Autobusy kyvadlové dopravy, jezdící na linkách DOD1 a DOD2

Linka / pořadí

Evidenční číslo vozu

Typ

Domovská garáž

DOD/1 3018 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/2 3202 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/3 3080 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/4 3200 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/5 3201 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/6 3024 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/7 3026 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/8 3034 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/9 3015 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/10 3043 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/11 3044 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/12 3049 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/zál. 6308 Karosa B 941 E Řepy
DOD/zál. 6310 Karosa B 941 E Řepy


Celkový dojem z této akce lze hodnotit veskrze pozitivně, zájem z řad Pražanů i příznivců MHD byl obrovský a lze předpokládat, že do budoucna bude ještě stoupat.

© P. Bechyně, M. Babický 1999
Autor: pb-mb110999z-300999v-010101a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 1.10.1999

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru