31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ27.8.2008 Aktualizace krátkých zpráv a sekce Download.
Autor: mb-270808v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2008, Aktualizace www, 27.8.2008
Praha (bus): Chodník na Zličíně znovu po opravě Od 1.10.2007, kdy byl z velké části opraven obrubník a částečně i chodník v zastávkovém prostoru busů MHD l.č. 164, 257, 306, 336, došlo 25.8.2008 konečně k finální a konečné úpravě dlažebních kostek, od doby poslední opravy již opět notně poškozený.
Autor: (003046cz)-mb-250808z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 27.8.2008
Praha (tram): 8262 na kolejích. Dne 26.8.2008 se na pražských kolejích objevil nově dodaný vůz T3R.PLF ev.č. 8262, a sice bez cestujících.
Autor: (003045cz)-mb-260808z, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 27.8.2008
Praha (vše) : Ve čtvrtek 26. června proběhla v Praze tisková konference, na které byl prezentován průběh a závěr projektu "Vstřícná a přístupná Praha – projekt na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy“ z prostředků Evropského sociálního fondu
Autor: (003044cz)-mb-260608z, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 27.8.2008
27.8.2008 Spořič obrazovky - Trolejbus v obrazech. Zachycuje Průřez provozu trolejbusů v českých zemích v letech 1936 - 2008. Spořič si nainstalujete do počítače následujícím způsobem. Klikněte na odkaz a stáhněte soubor do svého PC. Na ikonku klepněte pravým tlačítkem , rozbalí se místní nabídka, ze které zvolíte Nainstalovat klepnutím levým tlačítkem myši. Poté si zvolíte nastavení podle svých požadavků (postup platí pro systémy Windows).
Soubor byl prověřen antivirovým programem NOD32 virové báze 3393 vydání 27.8.2008. Soubor velikosti 6,1 MB.
Autor: mb-270808v, Trvalý odkaz, Spořič obrazovky, Download, 27.8.2008
26. 6. 2008 Helena Soukupová, Communication Works.

Pracovníci městské hromadné dopravy jsou lépe jazykově a komunikačně vybaveni Projekt Vstřícná a přístupná Praha - rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy Praha, 26. června 2008: "Vstřícná a přístupná Praha" je právě končící projekt společnosti Odyssey Performance Enhancement Network, spol. s.r.o., spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy. Na realizaci se dále jako partner podílel Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP), jehož zaměstnanci tvořili cílovou skupinu projektu. Cílem projektu bylo zlepšit jazykové znalosti a komunikační dovednosti 240 pracovníků DPP, a tím přispět ke zvýšení atraktivnosti městské hromadné dopravy a potažmo i hlavního města Prahy jako oblíbené cílové destinace zahraničních turistů. Projekt odstartoval 1. srpna 2006, poslední vzdělávací kurzy absolvovali účastníci 29. května 2008. Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci DPP, kteří v rámci své pracovní náplně přicházejí do přímého kontaktu se zahraničními turisty. Konkrétně se jednalo o zaměstnance oddělení Informační střediska, oddělení Přepravní kontroly (revizoři) a odboru Správy stanic (staniční personál metra). Úkolem projektu bylo vytvořit výukový program, který by pomohl zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. efektivně komunikovat se zahraničními turisty, jejichž přítomnost v hlavním městě každým rokem roste. Převažující náplní projektu byla tedy realizace jazykových kurzů - každý z výše uvedených zaměstnanců se zúčastnil 24-týdenního jazykového kurzu anglického nebo německého jazyka (všichni absolvovali kurz angličtiny, revizoři také kurz němčiny). Na jazykové vzdělávání navazoval kurz komunikačních dovedností a mezikulturní citlivosti v rozsahu 2 dnů. Jazykové kurzy byly tématicky zaměřeny na dopravní terminologii a na schopnost každodenní komunikace se zahraničními turisty. Účastníci kurzů komunikačních dovedností se pak učili lépe si uvědomovat, jak jejich chování působí na okolí, lépe a včas zachycovat zdroje možných nedorozumění a efektivně a jasně komunikovat s nejrůznějšími protějšky a v různých situacích - to vše v rámci zásad slušného a zdvořilého vystupování v kontaktu se zákazníkem. Kromě navýšení kvalifikace a prohloubení příslušných vědomostí účastníků bylo cílem projektu také posílení motivace k budoucímu aktivnímu využití nabytých zkušeností a k dalšímu seberozvoji. Širším cílem projektu pak bylo přispět ke zlepšení "image" Prahy mezi zahraničními návštěvníky, k rozvoji sektoru cestovního ruchu jako takového, k propagaci Prahy jako přívětivé turistické destinace s rozvinutou infrastrukturou a k účinnějšímu marketingu cestovního ruchu v ČR. V průběhu 2 let bylo do celého projektu zapojeno 250 zaměstnanců DPP, přičemž největší skupinu tvořili pracovníci Přepravní kontroly (123 osob). Pracovníci Správy stanic pak představovali skupinu o velikosti 87 osob a pracovníků oddělení Informační střediska bylo proškoleno celkem 40. Závěrečné hodnocení získaných znalostí zaměstnanců DPP ukázalo, že již v průběhu několika měsíců realizace jazykových kurzů u nich došlo k výraznému rozšíření slovní zásoby a ke zlepšení komunikačních dovedností v daném jazyce. Pracovníci DPP jsou tak nyní díky absolvovaným kurzům lépe jazykově vybaveni a mohou při výkonu svého povolání lépe zvládat situace, v nichž přicházejí do kontaktu se zahraničními turisty. Dle vyjádření samotných účastníků spatřují největší přínos absolvování kurzů v nabytí větší jistoty při komunikaci v cizím jazyce, rozšíření slovní zásoby v oblasti dopravní terminologie, ale také ve zlepšení komunikačních dovedností s důrazem na využití asertivity a zvládání stresových situací při jednání s problémovými cestujícími. "Domnívám se, že projekt splnil cíle a očekávání všech participujících stran, a že poskytnutá dotace z programu JPD3 byla maximálně využita. Zaměstnanci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. si nejen prohloubili znalosti z obou jazyků, ale umí nyní také lépe komunikovat a reagovat na požadavky návštěvníků metropole.", řekl manažer projektu Sean Turner. Ze zlepšení služeb poskytovaných zaměstnanci DPP budou mimo návštěvníků Prahy profitovat také samotní občané Prahy. Vyšší kvalita služeb výhradního provozovatele městské hromadné dopravy v metropoli přispěje ke zlepšení životních podmínek a zároveň k zatraktivnění městské hromadné dopravy obecně. © Helena Soukupová, Communication Works 2008

zpracoval M. Babický 2008

Autor: mb-260608z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 27.8.2008
22.8.2008 Aktualizace fotogalerie a sekce Fotoinfo.
Autor: mb-220808v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2008, Aktualizace www, 22.8.2008
Praha (tram): Vídeňská E2 na opravě v ÚDDP. V areálu dílen DP je od počátku srpna 2008 složena vídeňská tramvaj typu E2, do které má být dle dostupných informací dosazena tranzistorová výzbroj Progress od fy. Cegelec.
Autor: (003043cz)-jv-160808v, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 22.8.2008
Praha (bus): Nehoda Conecta na lince IKEA. Dne 16.8.2008 po poledni došlo k nehodě autobusu společnosti Hotliner (Cityliner). Konkrétně se jednalo o vůz Mercedes O345 Conecto ev.č. 005, který se na lince IKEA u stejnojmenné zastávky lehce střetl s osobním vozem, který autobusu zřejmě nedal přednost.
Autor: (003042cz)-mb-160808v, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 22.8.2008
Praha (tram): Souprava ev.č. 8251, 8565. V provozu na lince 22 byla spatřena souprava T3R.PLF a T3R.P ev.č. 8251, 8565.
Autor: (003041cz)-mb-170808v, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 22.8.2008
Praha (vše): Prokletá továrna na Zličíně. Siemens následuje ČKD. Koncem července 2008 vyhlásila společnost Siemens prohlášení, kde uvádí, že je v rámci zefektivnění výroby nucena propustit celou řadu zaměstnanců a mj. ukončit výrobu dopravních prostředků v areálu Siemensu na Zličíně v Praze 5, kde až do konce 90. let minulého století vyráběl tramvaje a metro firma ČKD Tatra, později ČKD Dopravní systémy. Podle vize vedení firmy by měl být provoz ukončován až po září 2009. Zaměstnanci se pochopitelně brání, seč mohou, tak se nechme překvapit, jak celá kauza dopadne.
Autor: (003040cz)-mb-230708z-200808a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 22.8.2008
Praha (bus): Zastávka Na Hůrce opět v provozu. Zastávka Na Hůrce pro linky č. 306 ,336 je opět od 28.7. 2008 zprovozněna. Dopravce ČSAD Kladno umístil v blízkosti areálu Evobusu provizorní zastávkový sloupek ČSAD. Od počátku srpna je původní zastávka Hůrka opět provozní, přičemž provizorní dočasná zastávka je minulostí.
Autor: (003039cz)-mb-280708z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 22.8.2008
Praha (bus): Přeložka R6 s komplikací. Přeložka budované rychlostní silnice R6 a s tím souvisejících staveb, způsobila komplikace i v MHD. Od 22.7.2008 jbyla z důvodu nečekané uzávěry ulice Na Hůrce bez obsluhy stejnojmenná zastávka (směr Praha) pro l.č. 303, 336, 347. Datum ukončení uzávěry ani další informace nebyly zpočátku dostupné.
Autor: (003038cz)-mb-220708z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 22.8.2008
Kadaň (bus): MHD v Kadani. Městská hromadná doprava v Kadani je provozována celkem na dvou linkách označených 1 a 2. Vypravovány jsou dva autobusy SOR B9.5, v případě jejich nezpůsobilosti pak starší a méně kapacitní C7.5. Provozovatelem jsou Technické služby Kadaň s.r.o..
Autor: (003037cz)-mb-240708z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 22.8.2008
Praha (bus): Špejchar je pro MHD uzavřen. Po tramvajích je nově od 28.6.2008 uzavřeno obratiště Špejchar i pro autobusy, které jsou ve směru z od Vozovny Střešovice převedeny na obratiště Dejvická.
Autor: (003036cz)-mb-050808v, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 22.8.2008
22.8.2008 Přehled zemí a měst fotogalerie k 10.8.2008

--> Odkaz na fotogalerii Citytrans / Photogallery here / Foto ahí / Foto hier<-- .

Země / countries / país / land :
 1. czČSSR, ČSFR, ČR (Czechoslovakia, Czech and Slovak republic, Czech republic)
 2. skSlovensko (Slovak republic)
 3. deNěmecko (Germany )
 4. plPolsko (Poland)
 5. huMaďarsko (Hungary)
 6. atRakousko (Austria)
 7. chŠvýcarsko (Switzerland)
 8. hrChorvatsko (Croatia)
 9. chČína (China)
 10. nlNizozemí (Nederland)
 11. itItálie (Italy)

Města / cities / ciudades / städte:
Benešov, Blovice, Brno, Červený Újezd, České Budějovice, Český Těšín, Davle, Děčín, Dobříš, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hostivice, Hradec Králové, Cheb, Chlumec, Chomutov-Jirkov, Jablonec nad Nisou, Jáchymov, Jihlava, Karlovy Vary, Kadaň, Karviná, Kladno, Klatovy, Liberec, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Most-Litvínov, Olomouc, Opava, Ostrava, Ostrov nad Ohří, Pardubice, Petrov u Prahy, Plzeň, Praha, Příbram, Roztoky, Sokolov, Štěchovice, Tábor, Ústí nad Labem, Vrčeň u Nepomuku, Znojmo, Žďár nad Sázavou

Amsterodam, Banská Bystrica, Benátky (Venezia), Biograd na Moru, Budapešť (Budapest), Cavalino, Polský Těšín (Cieszyn), Den Haag, Hannover, Lugano, Košice, Miškovec (Miskolc), Nitra, Peking (Beijing), Poprad, Poznaň (Poznan), Prešov, Vídeň (Wien)

K 10.8.2008 celkem 2275 fotografií a dokumentů.
Autor: mb-220808v, Trvalý odkaz, Fotoinfo, Fotogalerie, 22.8.2008
8.8.2008 Aktualizace krátkých zpráv a sekce Výsledky anket + zveřejnění ankety nové.
Autor: mb-080808v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2008, Aktualizace www, 8.8.2008
Praha (bus): CVR na voze 3369. V provozu byl spatřen Citybus ev.č. 3369 s CVR Turkish Airlines.
Autor: (003035cz)-mb-080808z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 8.8.2008
Praha (metro): Posledních 13 starých souprav 81.71. Podle dostupných informací je do provozu na lince B zařazováno posledních 13 nerekonstruovaných souprav typu 81.71. Jejich provoz se tak již velmi rychle krátí, jelikož jsou nahrazovány vozy po rekonstrukci.
Autor: (003034cz)-mb-300708z, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.8.2008
Praha (tram): Konec linky č.23. Od září 2008 bude zrušena tramvajová linka č.23 a její kapacita převedena na linku č.22.
Autor: (003033cz)-mb-310708z, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 8.8.2008
České Budějovice (bus): Zkušební Crossway v ČB. Od 31.7.2008 po dobu 3 týdnů se bude na linkách městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích objevovat ve zkušebním provozu částečně nízkopodlažní model Iveco Crossway LE City v třídveřovém provedení.
Autor: (003032cz)-mb-010808z, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 8.8.2008
8.8.2008 Výsledek ankety 7/2008 - Renesance pražských přívozů

V červenci 2008 jste odpovídali na anketní otázku, týkající se renesance pražských přívozů. Celkem se během velice krátké doby zúčastnilo 13 hlasujících.

Celých 85% se ztotožnilo s možností "jednoznačně podporuji" (11 hlasujících), na druhé a třetí příčce shodně s 11% pak názory "spíše podporuji " a "rozhodně neakceptuji ". Na srpen 2008 byla spuštěna anketa, týkající se noční dopravy MHD v místě bydliště.

Anketa 7/2008
Autor: mb-080808v, Trvalý odkaz, Výsledky anket, Techinfo, 8.8.2008
8.8.2008 Výsledek ankety 6/2008 - Výše jízdného

V červnu 2008 jste odpovídali na anketní otázku, týkající se výše jízdného v jednotlivých městech. Celkem se zúčastnilo 55 hlasujících.

Téměř polovina dotázaných s 44% odpověděla možnost "cena jízdného je v normální hladině" (24 hlasujících), na druhé příčce s 22% pak skeptičtější názor "jízdné je vysoké" . Na třetím místě pak dokonce možnost "velmi vysoké" s 16% hlasů. Na červenec 2008 byla spuštěna anketa, týkající se renesance pražských přívozů.

Anketa 6/2008
Autor: mb-080808v, Trvalý odkaz, Výsledky anket, Techinfo, 8.8.2008
8.8.2008 Výsledek ankety 5/2008 - Elektrická trakce

V květnu 2008 jste odpovídali na anketní otázku, týkající se výstavby nových provozů elektrické trakce v MHD v následujících 20 letech. Celkem se zúčastnilo 30 hlasujících.

Téměř polovina dotázaných s 43% odpověděla možnost "možná vznikne" (13 hlasujících), na druhé příčce s 23% pak skeptičtšjší názor "asi nevznikne) . Na třetím místě pak neutrální názor "nedokážu posoudit" s 13% hlasů. Na červen 2008 byla spuštěna anketa, týkající se výše jízdného v jednotlivých městech.

Anketa 5/2008
Autor: mb-080808v, Trvalý odkaz, Výsledky anket, Techinfo, 8.8.2008
2.8.2008 Aktualizace fotogalerie.
Autor: mb-020808v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2008, Aktualizace www, 2.8.2008
1.8.2008 Aktualizace fotogalerie a sloupku Kalendář akcí
Autor: mb-010108v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2008, Aktualizace www, 1.8.2008

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru