31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ15. 1. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb150117v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 15.1.2017
Praha (bus): Linkami PID jezdíme již 25 let. Ve středu 11. 1. 2017 uplynulo již čtvrtstoletí od chvíle, kdy byl spuštěn experimentální provoz integrovaných spojů na linkách v rámci pražské příměstské dopravy. Tehdy se ještě nejmenoval Pražská integrovaná doprava, nýbrž Integrovaný dopravní systém (IDS) a dotýkal se pouhých třech dopravců. Dopravního experimentu se zúčastnil Dopravní podnik hlavního města Prahy, ČSAD Klíčov a ČSAD Praha-západ. Zatímco prvně jmenovaný má linky č. 351 a 352 přiděleny dosud, dopravci ČSAD zmizeli v propadlišti dějin. Počátky na lince 351 a 352 byly ve znamení dnes již neprovozovaných autobusů Karosa B731 a B732, dnes jsou to zejména vozidla SOR NB12, Karosa B951E, Irisbus Crossway a Karosa Citybus. Dopravci ČSAD měli na provozovaných linkách 10032, 10033, 10090, 10281, 11660, 11661 zejména linkové vozy Karosa C734.
Autor: (004835cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 15.1.2017
Praha (bus): Posílení linek PID 316, 356. Od 14.01.2017 došlo k posílení kapacity stávajících příměstských autobusových linek 316 a 356 v ranní a odpolední špičce pracovního dne. K navýšení počtu spojů došlo na základě dlouhodobě rostoucího počtu přepravovaných cestujících, zejména po zavedení parkovacích zón na území Prahy 6, a také dle požadavku obcí ležících na trasách těchto linek. Zajímavostí je například odpolední interval ve špičce pracovního dne, kdy obě linky mají souhrnný interval v úseku Dejvická - Horoměřice pouhých 6 minut!
Autor: (004834cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 15.1.2017
Praha (metro): Dlouhodobá uzávěra stanice metra Jinonice. Od 7. 1. 2017 do 7. 8. 2017 bude stanice metra Jinonice z důvodu celkové opravy , soupravy metra budou v tomto období stanicí pouze projíždět. Náhradní doprava bude po dobu výluky zajištěna autobusovými linkami 137 (Na Knížecí - Jinonice - Nové Butovice - Velká Ohrada, linka 149 (Dejvická - Jinonice - Bavorská) a nová linka 153 (Na Knížecí - Jinonice - Vidoule) provoz jen v pracovní dny. Linkové vedení (včetně zastávek) je dále přizpůsobeno nové zástavbě v okolí bývalé Waltrovky.
Autor: (004833cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 15.1.2017
Praha (bus): Změny na lince AE. Na lince AE (Airport Express) je od 11. 12. 2016 zrušena nástupní zastávka Terminál 2 a výstupní za- stávky Náměstí Republiky a Masarykovo nádraží.
Autor: (004832cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 15.1.2017
Praha (vše): Integrace Podřipska. Od 3. ledna 2017 se do systému Pražské integrované dopravy zapojilo 6 nových autobusových linek v oblasti Mělnicka a Roudnicka a došlo k rozšíření integrace na železnici. Jízdní doklady PID je nově možné použít také na některých linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Podobně je možné nově použít jízdní doklady DÚK na vybraných linkách PID.V první den integrace vyjel na trasu nové autobusové linky 467 také historický autobus Škoda RTO, se kterým se cestující mohli svézt na trase Roudnice n. Labem, Aut. nádr - Mělník, Aut. stanice.
Autor: (004831cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2017
Praha (vše): Integrace PID pokračuje dále. Po rozsáhlé integraci Podřipska a propojení s integrovaným systémem Dopravy Ústeckého kraje od 3.1.2017 , přijdou na řadu další oblasti. Na jaře 2017 by se měla integrace PID rozšířit na Nymbursko, Sedlčanska, Neveklovska a část Benešovska. Od července 2017 by se integrace měla dotknout "pole neoraného" a sice části Kladenska a Slánska.
Autor: (004830cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 15.1.2017
Praha (žel): Rychlíky zařazené do PID jsou dražší. Na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR a v souvislosti s rozšiřujícím se zapojováním železnice do Pražské integrované dopravy včetně rychlíků, došlo od 3. 1. 2017 ke změně možnosti kombinace Tarifu PID a Tarifu Českých drah. Na rychlíkových linkách R20 Praha – Roudnice nad Labem, R21 Praha – Všetaty, R23 Lysá nad Labem – Štětí a R24 Praha – Kladno ve vlacích kategorie rychlík (vlaky objednávané Ministerstvem dopravy ČR) bude nově možné navazovat Tarify PID a ČD pouze ve stanicích, kde vlak skutečně dle jízdního řádu zastavuje, nikoli jako dosud v jakékoli první nebo poslední stanici nebo zastávce v rámci tarifního pásma PID, i když zde rychlík ve skutečnosti nezastavoval. Na ostatních linkách S a R zapojených v PID (kromě výše jmenovaných) zůstává v platnosti dosavadní praxe, kdy je návaznost Tarifů PID a ČD povolená v nejbližší stanici / zastávce na území příslušného tarifního pásma PID bez ohledu na to, jestli zde vlak zastavuje či nikoli. Změna se netýká také návaznosti předplatních kuponů pro Prahu (tzv. pražských tramvajenek) a jednotlivých jízdenek PID pro vnější tarifní pásma.
Autor: (004829cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 15.1.2017
Praha (tram): Noční tramvajové linky zachráněny. Kvůli novým hygienickým pravidlům pro výpočet hlukových limitů hrozilo zrušení některých denních tramvajových a zejména nočních tramvajových spojů. Ekologický provoz tramvají by tak měly nahradit neekologické autobusy, což bylo předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti před několika dny. Tak to bylo alespoň prezentováno v médiích. Problematika je ovšem poměrně komplikovanější. Dopravní podnik hl. m. Prahy má od roku 2006 povolenu výjimku od Hygienické stanice hl. m. Prahy na hlukovou zátěž, než je uvedena v platných normách. Výjimka platí až do roku 2022 a netýká se novostaveb ani rekonstruovaných tramvajových tratí. Avšak podle posledních dostupných informací došlo k dohodě mezi Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy o individuálním posuzování hlukových limitů tramvajových tratí, s tím, že během roku 2017 se mají sejít experti a domluvit se na komplexním řešení hlukových limitů tramvají v budoucnu.
Autor: (004828cz)-mb-150117v-150117w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 15.1.2017
14. 1. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-140117v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 14.1.2017
Plze'n (vše): Uzavírka Mikulášské ulice v Plzni. Z důvodu uzavírky Mikulášské ulice a přestavby železničních mostů v centru města, dojde od 23. 1. 2017 do cca září 2018 ke změně tras a odbavování linek 12, 35, 57, N2 a N5. Tramvajový provoz zůstává od 23. 1. 2017 zachován v plném rozsahu, v pozdějších etapách stavebních prací však může dojít k úplné uzavírce i pro tramvaje (maximálně po dobu 10 dnů). Trolejbusová linka 12 pojede od 23. 1. 2017 mezi zastávkami „Mrakodrap“ a „U Duhy“ odklonem obousměrně po trase Anglické nábřeží – U Prazdroje – Lobezská – Železniční – Koterovská. Na objízdné trase spoje odbaví obousměrně v zastávkách „Anglické nábřeží; Prazdroj; Železniční“. Zastávky „Pařížská“ a „Mikulášská“ budou pro linku 12 zrušeny. Od 23. 1. 2017 budou spoje jedoucí z Nové Hospody do vozovny vedeny po Folmavské ulici. Autobusové linky 35 a 57 budou od 23. 1. 2017 na místo zastávek „U Ježíška“ končit v zastávce „Hlavní nádraží“ (v zastávce ve směru do centra). Ze zastávky „Pařížská“ pojedou spoje ulicemi Sirková, U Prazdroje a Šumavská do zastávky „Hlavní nádraží“ pro směr do centra. Tato zastávka bude rovněž zastávkou počáteční. Zastávka „U Ježíška“ bude pro linky 35 a 57 zrušena. Rozsah provozu linek se nemění. Linky N2 a N5 pojedou od noci z 22. 1. 2017 na 23. 1. 2017 mezi zastávkami „Mrakodrap“ a „Mikulášské náměstí“ odkloněny obousměrně po trase Prokopova - most Milénia - Koterovská - Barrandova - Mikulášská. Na objízdné trase odbaví obousměrně v zastávce „Mikulášská“. Zastávka „Pařížská“ bude pro linky N2 a N5 zrušena.
Autor: (004827cz)-mb-140117v-140117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 14.1.2017
Praha (tram): V Braníku rychleji. Během roku 2017 by měla být v pražské kolejové síti nainstalována další rychloprůjezdná výhybka. Konkrétně jde o rozjezdovou výhybku v Braníku do obratiště Nádraží Braník/Levského. Rozdíl oproti stávajícím rychlostním výhybkám bude v tom, že budou instalována celkem 3 STOP/GO pražcová návěstidla. Běžně je pouze jedno ve směru jízdy k rozjezdové výhybce. Doufejme, že další rychloprůjezdné výhybky budou v tramvajové síti rychle přibývat.
Autor: (004826cz)-mb-140117v-140117w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 14.1.2017
13. 1. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-130117v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 13.1.2017
Hradec Králové (vše): V HK se zvýší postihy pro neplatiče. Od ledna 2017 se na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů zvyšuje základní přirážka k jízdnému z 1 000,- Kč na 1 500,- Kč. Tato přirážka se uplatňuje za jízdu bez platného jízdního dokladu, za kouření ve vozidle, za uskutečnění přepravy zakázaných věcí a předmětů a za hrubé znečištění vnitřku vozidla cestujícím. Dále se mění i snížená přirážka ze 400,- Kč na 500,- Kč, jde o případ, že cestující zaplatí přirážku na místě, tj. v době řešení porušení povinností cestujícího nebo v hotovosti ve lhůtě třech pracovních dnů, následujících po dni zjištění porušení těchto povinností v oddělení tarifu a jízdenek v sídle společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. V případě, že cestující prokáže ve lhůtě tří pracovních dnů následujících po dni zjištění jeho jízdy bez platného jízdního dokladu, že v době kontroly měl již zakoupenou jízdenku, resp. byl držitelem průkazu opravňujícím k bezplatné přepravě, přirážka je snížena na 50,- Kč.
Autor: (004825cz)-mb-130117v-130117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 13.1.2017
Ostrava (tram): Smlouva na dodávku tramvají Stadler podepsána. Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 30.12.2016 podepsal smlouvu na dodávku nových nízkopodlažních tramvají se švýcarským dodavatelem Stadler Busnang AG. První tramvaje Stadler, které se budou vyvíjet dle přání provozovatele, mají být dodány již v roce 2018. DP Ostrava se vypořádal s námitkami druhého uchazeče výběrového řízení, nic dalšího tedy nebrání v uzavření kontraktu.
Autor: (004824cz)-mb-130117v-130117w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 13.1.2017
Praha (žel): Železnice na pražské letiště má zelenou. V úterý 29. 11. 2016 Správa železniční dopravní cesty podepsala smlouvu s vítězným sdružením firem Metropojekt a Sudop Praha na přípravu projektové dokumentace k železničnímu spojení mezi pražským Veleslavínem a Letištěm Václava Havla. Modernizace trati Praha – Kladno s připojením pražského letiště v Ruzyni je prioritní dopravní stavbou současné doby a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR. Cílem přípravné projektové dokumentace je řešení modernizace, zdvoukolejnění a přípravy pro elektrifikaci stávající přibližně čtyřkilometrové jednokolejné trati mezi železničními stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně. Zahrnovat bude mimo jiné obnovení zastávky Praha-Liboc, zahloubení stanice Praha-Veleslavín s přímou návazností na metro A nebo posun stanice Praha-Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí Drnovskou. Projekt zpracuje současně vybudování nové podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla či novostavbu dvoukolejné trati v délce 5,5 km v úseku Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla s maximální rychlostí 80 km/h. Trasa na letiště povede přes novou zastávku Praha-Dlouhá Míle s návazností na P+R. Mezi Prahou a Kladnem bude možno nasadit až 6 párů vlaků za hodinu. Reálný termín stavby úseku z Veleslavína na letiště je nejdříve v roce 2020. Správce kolejí nicméně již na jaře příštího roku počítá s vypsáním soutěže na projektování dalšího významného úseku, a to z pražského Veleslavína na Výstaviště. Každopádně již v druhé polovině roku 2017 by měla být zahájena rozsáhlá oprava Negrelliho viaduktu v Praze, která je nezbytná v rámci modernizace celé tratě Praha - Kladno.
Autor: (004823cz)-mb-130117v-130117w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 13.1.2017
10. 1. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-100117v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 10.1.2017
Brno (tram): Další jmenné tramvaje v Brně. Léty zažitý zvyk v pojmenovávání nově dodávaných tramvají má další následovnice. Od července do prosince 2016 zařadil DP Brno do stavu nové nízkopodlažní tramvaje Škoda 13T6 ev.č. 1930 - 1949. Nízkopodlažní kloubové tramvaje obdržely jména známých osobností a byly pokřtěny 22. 12. 2016 na náměstí Svobody v centru města.

Městské části pojmenovaly tramvaje po těchto osobnostech:
 1. Bohunice: Bohumil Konicer. Legionář v první světové válce.
 2. Bystrc: generál Emil Boček. Válečný veterán z druhé světové války, pilot britského královského letectva.
 3. Černovice: Vladimír Menšík. Významný český herec a bavič.
 4. Brno-jih: Ludvík Štěpán. Básník, prozaik a profesor slavistiky na Masarykově univerzitě.
 5. Jundrov: Alfréd Regner z Bleylebenu. Profesor na Vysokém učení technickém.
 6. Kníničky: František Šikula. Hrázný, který za 2. světové války zabránil ustupující německé armádě vyhodit do povětří hráz přehrady.
 7. Komín: Jindřich Čoupek. Odbojář a parašutista, popravený v Mauthausenu.
 8. Královo Pole: Karel Höger. Významný herec, který v Králově Poli žil.
 9. Líšeň: Josef Trávníček. Líšeňský folklorista, který obnovil tamní hody i ostatky.
 10. Maloměřice a Obřany: Viktor Kamil Jeřábek. Spisovatel a publicista.
 11. Medlánky: Vlastimil Bubník. Olympionik, fotbalista a hokejista, který v městské části žil.
 12. Řečkovice: Jan Hruška. Malíř, který používal unikátní metodu injekční stříkačky a jehly.
 13. Brno- sever: Alfréd Löw-Beer. Významný brněnský továrník, který v městské části žil.
 14. Slatina: Erich Roučka. Vynálezce, který ve Slatině založil továrnu na výrobu regulátorů parních kotlů.
 15. Starý Lískovec: Eliška Rejčka. Česká a polská královna, která na Starém Brně založila cisterciácký klášter.
 16. Brno-střed: Nataša Gollová. Divadelní a filmová herečka.
 17. Vinohrady: Konrád Dubský. Radiotelegrafista za druhé světové války.
 18. Žabovřesky: Dušan Jurkovič. Významný architekt.
 19. Židenice: Jan Gajdoš. Olympionik a mistr světa v gymnastice.
Na základě dodávek nových vozů definitivně v Brně dojezdily první české nízkopodlažní tramvaje RT6N1, vlečné vozy VV60LF a některé z nepotřebných vozů K2 a klonů T3.
Autor: (004822cz)-mb-100117v-100117w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 10.1.2017
Brno (tram): Reinkarnace trati Stránská skála - Líšeň? Podle dostupných informací se připravuje obnova tramvajové trati v úseku Stránská skála - Líšeň. Ta je od roku 1964 mimo provoz pravidelné tramvajové dopravy, od roku 2002 je torzo trati trvale nesjízdné z důvodu devastace přírodními jevy a odcizení kolejnic z tratě. Trať, která měla mezi roky 1995 - 2015 status chráněné pamtátky, je nyní zahrnuta v Územním plánu města Brna a má šanci na obnovu. Ovšem, kdy se tak stane, ukáže budoucnost, pokud by se zadařilo do roku 2020, bylo by to fajn.
Autor: (004821cz)-mb-100117v-100117w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 10.1.2017
Praha (tram): Postupimské KT4 na pražských kolejích. V pondělí 19. prosince 2016 vyjela na zkušební jízdu Prahou tramvajová souprava vozů KT4DC ev.č. 148, 248. Šlo o postupimské vozy, které byly zmodernizovány v Ústředních dílnách DP. Zkušební jízda proběhla v trase Ústřední dílny DP – Strašnická – Nádraží Hostivař a zpět. V areálu dílen jsou postupně modernizovány další vozy z kontraktu.
Autor: (004820cz)-mb-100117v-100117w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 10.1.2017
Praha (bus): Ohlédnutí za Czechbusem 2016. Na 6. ročníku již zaběhlého veletrhu Czechbus, se prezentovalo velké množství firem, ať známých či méně známých jmen. Vystavováno bylo tradičně velké množství autobusů různých výrobců, modelových řad i provedení. Za zmínku určitě stojí ty méně obvyklé, které upoutaly pozornost. Zde výčet: nový Iveco Evadys, Iveco Crossway LE 13M ev.č. 4508 pro DP Praha, Mercedes-Benz Conecto G, Scania Citywide CNG pro ČSAD Havířov, Solaris Urbino 10.5, Solaris Urbino 12 CNG, dále elektrobusy a trolejbusy např. Ekova Electric Electron, Škoda Perun HE (s karoserií Solaris), futiristicky vyhlížející SOR NS 12 Electric a parciální SOR TNB 12. Z historických zajímavostí zde byla umístěna replika trolejbusu z Českých Velenic (elektrobus, podobou věrně vystihující svou předlohu). Dopravní podnik Praha zde vystavil atmosférickou Karosu B731 ev.č. 3709 z muzejních sbírek. Pod hlavičkou RTO klubu zde byla vystavena trojička autobusů z výrobní řady Š11, jmenovitě tedy městská verze ŠM11, linková verze ŠL11 a dálková verze s označením ŠD11. Na venkovní ploše byl zaparkován také zástupce legendárního "erťáku", který by na tak prestižním veletrhu určitě neměl chybět.
Autor: (004819cz)-mb-100117v-100117w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 10.1.2017
1. 1. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-01017v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 1.1.2017
Varnsdorf (bus): MHD Varnsdorf v systému DÚK. Stejně jako DPCHJ, byla od 11.12.2016 zaintegrována městská hromadná doprava ve Varnsdorfu do systému Doprava ústeckého kraje.
Autor: (004818cz)-mb-010117v-010117w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 1.1.2017
Chomutov - Jirkov (vše): DPCHJ konečně zaintegrován v DÚK. Od 11.12.2016 byl Dopravní podnik Chomutov - Jirkov zaintegrován do systému s názvem Doprava Ústeckého kraje.
Autor: (004817cz)-mb-010117v-010117w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.1.2017

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru